Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка17/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35

КОМЕНТАРІ1. Тест має дві правильні відповіді, оскільки робітник, окрім статичної [1,30], виконує важку роботу (величина статичного навантаження за зміну дорівнює 10 кг × 260 хв × 60 с = 156000 кг·с, що характеризує працю як важку) [2,п.4.11].

4. Відповідь правильна, про що свідчить характер виконуваної роботи, перелік несприятливих чинників, що її супроводжують (вимушена робоча поза, монотонність праці, навантаження на дрібні групи м’язів) [1,30], та рівень енерговитрат (125-145 ккал/год, що відповідає легкій фізичній праці) [3,63].

5. Відповідь правильна за сучасною класифікацією [2,п.4.11], оскільки з двох наведених у тесті критеріїв монотонності (за тривалістю виконання робочих операцій клас 3.2, відсотком активних дій клас 1) визначальним є тривалість виконання операцій. За попередніми класифікаціями [3,32-34; 4] лише тривалість виконання операцій належить до показників монотонності.

6. Відповідь правильна, оскільки за кількістю елементів в операції пакування – клас праці 2, тривалістю виконання операції – клас 3.1 [1,54-57; 2,п.4.11].

11. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки в основі зростання хвилинного об’єму крові лежить комплекс взаємопов’язаних компенсаторних реакцій. Під час важкої праці хвилин-ний об’єм зростає за рахунок збільшення систолічного об’єму серця та частоти серцевих скоро-чень внаслідок виникнення кисневої заборгованості, за якої насичення артеріальної крові киснем знижується. У крові зростає вміст СО2 та недоокиснених продуктів, зокрема молочної кислоти. Під впливом гуморальних і нервових факторів розширюються капіляри [1, 33-34,36,41-42].

13. Відповідь правильна, оскільки вправи, що відтворюють майбутні робочі рухи, сприяють формуванню робочого динамічного стереотипу [1,46-47].

14. Відповідь правильна, оскільки незадоволення працею як суб’єктивна реакція можлива за дотримання гігієнічних вимог до умов і характеру праці, монотонність праці належить до причин розвитку втоми, а функціональним її проявом є переважання процесів гальмування над збудженням [1,41-44].

15. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки під час фізичних навантажень, коли кисневий запит перевищує фактичне споживання кисню, робота м’язів здійснюється в анаеробних умовах, супроводжується накопиченням значної кількості недоокиснених продуктів (СО2, молочної кислоти), виникненням потужних доцентрових імпульсів від пропріо- та хеморецепторів м’язів і судин, що створює умови для виснаження фізіологічного потенціалу нервових центрів і розвитку центрального надпорогового гальмування [1,41-42].

17. Відповідь правильна, оскільки серед перелічених заходів підвищення працездатності провідним є раціональна організація режиму праці та відпочинку [1,44].

19. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки короткострокова пам’ять є синонімом оперативної пам’яті, а запам’ятовування значної кількості окремих елементів роботи можна пов’язати з руховою пам’яттю [1,79-80].

20. Правильна відповідь відсутня, оскільки за сучасною класифікацією [2,п.4.11] застосовується інший підхід до поділу праці на класи, за яким оцінка її важкості та напруженості здійснюється не за фізіологічними, а за ергономічними критеріями. Проте за шкалою оцінки напруженості фізіологічних функцій [3,32-35] відповідь правильна.

21. Правильна відповідь відсутня, оскільки за сучасною класифікацією [2,п.4.11] праця належить до класу 3.1 за кількістю елементів виконуваної операції та тривалістю перебування у вимушеній позі (показник потужності зовнішньої роботи не застосовується). За класифікацією [4] праця також належить до класу 3.1 (за потужністю зовнішньої роботи та кількістю елементів виконуваної операції клас 2, за часом перебування у вимушеній позі клас 3.1 із загальною оцінкою за найвищим класом). Проте за старим поділом праці на категорії [3,32-35] відповідь правильна, оскільки за потужністю зовнішньої роботи (80 Вт) праця легка, за тривалістю перебування у вимушеній робочій позі – важка, за кількістю еле-ментів виконуваної операції – напружена із загальною оцінкою за найвищою категорією.

22. Тест має дві правильні відповіді, оскільки за сучасною класифікацією [2,п.4.11] критерій

потужності зовнішньої роботи не застосовується, а важкість праці оцінюють за фізичним динамічним навантаженням (у робітника 15 кг × 15 м × 110 разів/зміну = 24750 кг·м – клас 2), переміщеннями у просторі [переміщення робітника з вантажем і назад за наступною пакою дорівнює (15 м + 15 м) × 110 разів/зміну = 3,3 км – клас 2], масою вантажу, що піднімається та переміщується вручну (15 кг – клас 3.1), робочою позою (40% тривалості зміни у вимушеному положенні – клас 3.1), а також нахилами корпусу (кут нахилу не перевищує 30°), стереотипними робочими рухами, статичним навантаженням (за відсутності детальної характеристики оцінці не піддаються). Отже, визначальними критеріями важкості праці робітника є робоча поза та маса вантажу, який піднімається та переміщується вручну. За попередніми класифікаціями [3,32-34; 4] тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім потужності зовнішньої роботи, про ступінь важкості праці свідчить також робоча поза.23. Відповідь правильна, оскільки кількість і кут нахилів тулуба за сучасною класифікацією [2,п.4.11], потужність зовнішньої роботи за попередніми класифікаціями [3,32-34; 4] належать до ергономічних показників важкості праці, а частота серцевих скорочень і концентрування уваги – до критеріїв оцінки напруженості фізіологічних функцій [3,35].

24. Правильна відповідь відсутня, оскільки за сучасною класифікацією [2,п.4.11] критерій потужності зовнішньої роботи не застосовується, а важкість праці, зокрема шахтарів, оцінюють за фізичним динамічним і статичним навантаженням, масою вантажу, що переміщується, робочою позою, нахилами корпусу, переміщеннями у просторі. При цьому інтелектуальні й емоційні навантаження, монотонність праці за сучасною та попередніми класифікаціями належать до ергономічних показників напруженості праці, а об’єм оперативної пам’яті – до критеріїв оцінки напруженості фізіологічних функцій [3,35]. Проте за попередніми класифікаціями [3,32-34; 4] відповідь правильна.

25. Правильна відповідь відсутня, оскільки за сучасною класифікацією [2,п.4.11] енерговитрати (потужність зовнішньої роботи) як показник важкості праці не застосовується, робоча поза за відсутності детальної її характеристики оцінці не піддається, а частота пульсу, втомлюваність і зниження пам’яті належать до критеріїв оцінки напруженості фізіологічних функцій [3,35]. За попередньою класифікацією [4] відповідь правильна (клас 3.1 за енерговитратами, клас 2 за нахилами корпусу, якщо вони перевищують 30о, і масою вантажу, що переміщується).

26. Тест має дві правильні відповіді за сучасною класифікацією [2,п.4.11] (визначальними є характер робочої пози та кількість нахилів корпусу, за якими праця оператора належить до класу 3.2). Відповідь не правильна за класифікацією [4] (за нахилами корпусу – клас 3.2, за потужність зовнішньої роботи, якщо енерговитрати вважати її аналогом, – клас 1) (правильна відповідь А) та старою класифікацією [3,32-35] (за характером робочої пози праця надзвичайно важка, за енерговитратами – легка) (правильна відповідь Г). Частота пульсу та витривалість належать до критеріїв оцінки напруженості фізіологічних функцій [3,35].

27. Відповідь правильна, оскільки до показників важкості праці серед перелічених належать максимальна маса вантажу, що переміщується, та величина статичного навантаження за зміну (час активних дій і пасивного спостереження, інтелектуальні навантаження належать до ергономічних показників напруженості праці), але у вантажників фізична динамічна робота значно переважає над статичними навантаженнями [2,п.4.11].

31. Відповідь не правильна, оскільки за сучасною [2,п.4.12] та попередньою [4] класифікація-ми загальна оцінка умов праці встановлюється за чинником, який належить до найбільш високого класу та ступеня шкідливості (за наведених умов за фізичним чинником ІІІ-й ступінь шкідливості та небезпеки) (правильна відповідь Г).

32. Відповідь не правильна, оскільки за сучасною класифікацією [2,п.4.12] при поєднанні двох чинників (шуму та температури повітря, якщо йдеться про теплу пору року), які належать до класу 3.2, умови праці оцінюють на один ступінь вище (клас 3.3) (правильна відповідь Г). У холодну пору року праця за перевищенням температури повітря належатиме до класу 3.3, а загальну оцінку умов праці за відповідних рівнів шуму (клас 3.2) і концентрацій хімічних речовин (клас 3.1) необхідно здійснювати за найбільш високим класом і ступенем шкідливості (правильна відповідь Г). За попередньою класифікацією [4] відповідь не правильна, оскільки умови праці (клас 3.1 за вмістом шкідливих речовин, клас 3.2 за рівнями шуму та температурою повітря) слід оцінювати за найбільш високим класом і ступенем (правильна відповідь В).

33. Відповідь правильна, оскільки за сучасною класифікацією [2,п.4.11] праця зварювальника за фізичним динамічним навантаженням (7 кг × 1,5 м × 10-15 заготовок = 105-157,5 кг·м), масою заготовки та сумарною масою вантажу, що переміщується до 2-х разів на годину (14 кг), переміщеннями у просторі належить до класу 1 (робоча поза за відсутності детальнішої характеристики оцінці не піддається), проте за статичним навантаженням (4 кг × 0,82 × 8 год × 3600 с = 94464 кг·с) – до класу 3.2. За попередніми класифікаціями [3,32-34; 4] потужність зовнішньої роботи та динамічне навантаження як критерії важкості оцінці не піддаються за відсутності висоти піднімання вантажу та часу виконання динамічної роботи.

34. Відповідь не правильна, оскільки за сучасною [2,п.4.1] та попередньою [4] класифікація-ми стійке зниження працездатності можливе за умов і характеру праці ІІІ-го класу, зокрема класу 3.1 (правильна відповідь В).

35. Тест має одну правильну й одну близьку до правильної відповіді, оскільки у водія з тривалим стажем роботи, імовірно, розвинулася попереково-крижова радикулопатія [7,283], яка належить до переліку професійних захворювань і зумовлена фізичним навантаженням (систематичними нахилами тулуба, перебуванням у вимушеній робочій позі, постійним докладанням зусиль під час водіння та ремонту великовантажної машини), поєднаним з впливом загальної вібрації [6; 7,283], а відносно молодий вік водія дозволяє виключити інволютивні зміни міжхребцевих дисків, що переважно виникають в осіб старшого віку. Інші відповіді виключаються через відсутність в анамнезі інфекцій і травм [7,298-299].

36. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки зазначені зміни можуть виникати внаслідок розвитку перевтоми, пов’язаної не лише з монотонністю праці, але і з високою щільністю робочого часу, навантаженням на зоровий аналізатор при роботі з оптичними приладами [1,42-43,54-55,71-72].

39. Відповідь не правильна, оскільки варикозне розширення вен властиве особам, які працю-ють у робочій позі стоячи [1,49-50; 6], а нераціональна організація робочого місця та виму-шена робоча поза сидячи можуть спричинити розвиток остеохондрозу [8,600], нераціональне освітлення – міопію [1,347; 9,101], тривале писання – координаторний невроз (правильні відповіді Б, В і Д) [7,276,278-279].

40. Тест має всі правильні відповіді, оскільки, окрім астенопії (втомлюваності очей), одним з найважливіших чинників виникнення якої є недостатня освітленість [1,347; 9,101], не менш імовірний розвиток остеохондрозу внаслідок виконання роботи сидячи [8,600], а також невро-зу, гіпертонічної та виразкової хвороби внаслідок нервово-емоційного напруження [5,350,367].

42. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім раціональної організації робочого місця, вагомим чинником профілактики можливих захворювань повинна бути організація мікропауз в роботі [5,355,365].

44. Відповідь правильна за наказом МОЗ України № 241 від 10.12.1993 р. “Граничні норми піднімання і переміщення важких речей жінками” та сучасною класифікацією праці [2,п.4.11; 5,68]. Проте в іншій редакції [“Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з про-фесійно орієнтованих дисциплін Крок-2 “Загальна лікарська підготовка” / За ред. В.Ф.Моска-ленка, О.П.Волосовця, О.П.Яворовського та ін. – К., 2005] помилково зазначена відповідь А.

48. Відповідь правильна, оскільки раптове виникнення наведеного поєднання симптомів після перебування у закритому гаражі властиве гострому отруєнню оксидом вуглецю [1,286-287; 12,234; 13,207-208; 14,Т.3,243]. Отруєнню бензином поряд з головним болем, запамороченням, слабкістю, нудотою притаманні психічне збудження та безпричинна веселість [12,240; 13,180; 14,Т.1,70], отруєнню тетраетилсвинцем, яким етилюють бензин, поряд з головним болем, слабкістю – брадикадія, зменшення АТ, психомоторне збудження [12,230; 13,196; 14,Т.3,462], гіпертонічному кризу – різке збільшення АТ [15,Т.1,25], а енцефалопатії та астеновегетативному синдрому – поступовий розвиток.

49. Відповідь правильна, про що свідчить швидке виникнення симптомів під час виконання

робіт у закритому боксі при працюючому двигуні та відсутність специфічних симптомів, властивих отруєнням іншими переліченими речовинами [1,286-287; 12,230,234,237,240; 13, 180,196,207-208,217].50. Відповідь правильна, про що свідчить швидке виникнення не властивого отруєнням іншими переліченими речовинами [9,60; 11,47; 12,236-237,241; 13,185,216-217] поєднання симптомів, зокрема вишнево-червоного кольору шкіри та слизових оболонок, після перебування у гаражі з увімкненим двигуном і зіпсованою вентиляцією [8,245-246; 10,169-174; 14,Т.3,243-244].

51. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність і специфічні симптоми, зокрема малиновий відтінок шкіри та слизових оболонок [8,245-246; 10,169-174; 14,Т.3,243-244], відсутні при отруєннях іншими переліченими речовинами [12,240,244; 13,180,186-187,209; 14,Т.1,13].

56. Відповідь правильна, про що свідчить тривалий контакт з бензином, очевидно, етильова-ним тетраетилсвинцем (присадка), у поєднанні з першими симптомами отруєння, а астенове-гетативний синдром, властивий отруєнню тетраетилсвинцем, не є діагнозом [8,134; 12,230-231; 13,196; 14,Т.3,462-463].

57. Відповідь правильна, оскільки мав місце контакт з бензином, етильованим тетраетил-свинцем, а наведені симптоми астенії властиві отруєнню свинцем, ртуттю, певною мірою – марганцем [8,134; 14,Т.3,462-463; 15,Т.2,495-496,500,503].

58. Відповідь правильна, оскільки мав місце тривалий контакт з етильованим бензином. Разом з тим наведені симптоми астенії можливі при отруєнні всіма сполуками свинцю, у тому числі хлоридом свинцю [8,113,115,134; 15,Т.2,495-496], зниження пам’яті, шкірні парестезії – при отруєнні бензолом [8,285; 15,Т.2,491-492].

59. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім бензину, робітник складу паливно-мастильних матеріалів може мати контакт з метиловим спиртом (антифриз), марганцем (акумулятори), а наведені симптоми, у тому числі показники крові, не патогномонічні для отруєння бензином і можуть спостерігатися при інтоксикаціях майже всіма зазначеними речовинами [8,139-142,149,230-231,261-262,267-268; 14,Т.1,71].

60. Відповідь правильна, про що свідчать специфічні симптоми [1,293; 12,228-229; 13,194-195; 14,Т.3,449-454; 15,Т.2,495,497], відсутні при отруєннях іншими переліченими речовина-ми [12,231-232,233; 13,183,197-199].

61. Відповідь правильна, про що свідчать специфічні симптоми [1,293; 12,228-229; 13,194-195; 14,Т.3,449-454; 15,Т.2,495-497], відсутні при отруєннях іншими переліченими речовина-ми [1,286-287; 12,234,237; 13,200,207-208,217].

63. Відповідь правильна, про що свідчать специфічні симптоми [1,293; 12,228-229; 13,194-195; 14,Т.3,449-454; 15,Т.2,495-497], відсутні при отруєннях іншими переліченими речовина-ми [1,289-290; 12,231-233,242; 13,178-179,181,197-199].

65. Відповідь правильна, про що свідчить застосування свинцю при виготовлені бабіту (мате-ріалу для підшипників) [12,227-228] у поєднанні з ознаками специфічного поліневриту [8, 115; 13,194; 14,Т.3,450; 15,Т.2,495-496].

66. Відповідь правильна, про що свідчить професійна приналежність хворої (раніше у друкарнях шрифти виливали зі свинцю) [1,292] і наявність кардинальних симптомів свинцевої інтоксикації (базофільна зернистість еритроцитів, порфіринурія) [8,112; 15,Т.2, 497]. Разом з тим наведені ознаки енцефалопатії та поліневриту властиві отруєнням свинцем і ртуттю, поліневриту – отруєнню миш’яком [8, С.113,115,141,209-210].

67. Правильна відповідь відсутня, оскільки промислові отруєння свинцем належать до хронічних і внаслідок специфічного розподілу в організмі та здатності до матеріальної кумуляції [1,292-293] характеризуються поступовим розвитком (за однократного надходження свинцю в дозі близько 5 мг/кг або вдихання його концентрації на рівні 10 мг/м3 перші ознаки отруєння виникнуть через 1-16 діб, а важкі симптоми інтоксикації – через 4-9 місяців [14,Т.3,454]). У тесті, очевидно, йдеться про важку форму хронічного отруєння зі “свинцевою колькою”, яка раптово виникла на тлі вживання алкоголю (проте колька супро-

воджується тривалими закрепами, а не діареєю) [15,Т.2,496].68. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність хворого та специфічний комплекс симптомів [15,Т.2,495-496], відсутній при отруєннях іншими переліченими речови-нами [8,134-135; 15,Т.2,500,503-504].

70. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім свинцю [14,Т.3,452], аналогічні зміни можливі також при дії оксиду вуглецю та бензолу [14,Т.3,248; 16,125].

72. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім ГДКмр (0,01 мг/м3), для свинцю одночасно встановлено ГДКсз (0,005 мг/м3) [1,294].

73. Відповідь правильна, оскільки при хронічному отруєнні свинцем, яке проявилося внаслідок застуди, на долікарському етапі передусім необхідно припинити контакт з отрутою і терміново скерувати хворого до лікаря. Такі заходи невідкладної долікарської допомоги як нейтралізація та виведення отрути з організму за хронічного отруєння свинцем у зв’язку з його здатністю до матеріальної кумуляції запізнілі [14,Т.3,449-455].

75. Відповідь правильна, на що вказують специфічні симптоми [12,231-232; 13,197-198; 14, Т.3,388-389; 15,Т.2,499-500], відсутні при отруєннях іншими переліченими речовинами [1, 289-290,293; 12,228-229,232-233,242; 13,178-179,181,194-195,197-199].

76. Відповідь правильна, на що вказують контакт з амальгамою та специфічні симптоми [12, 231-232; 13,197-198; 14,Т.3,388-389], відсутні при отруєннях іншими переліченими речовина-ми [12,228-229,240,244; 13,180,186-187,194-195,197-198,202-203].

79. Відповідь правильна, про що свідчать тривалий стаж роботи, специфічні симптоми та відсутність змін психіки та інтелекту як ознак ртутної енцефалопатії [13,197-198; 14,Т.3,388-389; 15,Т.2,499-500].

83. Відповідь близька до правильної, оскільки за початкових проявів інтоксикації працездатність, зазвичай, збережена, проте необхідно відсторонення від контакту з ртуттю на 3-4 тижні й амбулаторне лікування [8,147-148; 14,Т.3,390].

85. Тест має дві правильні відповіді, оскільки наведені симптоми, окрім хронічного отруєння хромом [13,200-201; 14,Т.3,489], властиві хронічному отруєнню міддю, яка також застосову-ється на виробництві фарб [14,Т.3,333-334].

86. Відповідь правильна, про що свідчать професійний маршрут (марганець застосовують при виготовленні електролітів) і специфічні симптоми [12,232-233; 15,Т.2,503-505].

87. Відповідь правильна, про що свідчать застосування феросплавів, які містять марганець, і специфічні симптоми [12,232-233; 13,199; 15,Т.2,503], не властиві отруєнням іншими перелі-ченими речовинами [13,197-198,201,202,203-204].

88. Відповідь правильна, на що вказують ураження нервової системи, відсутні при дії інших перелічених оксидів [1,219-223; 12,232-233; 13,199,201].

89. Відповідь правильна, про що свідчать специфічні симптоми отруєння марганцем (енцефалопатія, екстапірамідний синдром) [12,232-233; 13,199-200; 15,Т.2,503-504], які в електрозварювальника поєдналися з пневмоконіозом [1,522] і не властиві іншим переліченим захворюванням та отруєнням [1,222-223,286-287,293].

91. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки за сучасною гігієнічною класифіка-цією праці [2,п.4.11] умови праці зварювальника за кратністю перевищення ГДК зварю-вального аерозолю належать до класу 3.2, за перевищенням ГДР шуму – до класу 3.1, що, ок-рім застосування засобів індивідуального захисту органів дихання й очей, потребує облад-нання робочого місця місцевою витяжною вентиляцією, застосування засобів шумоізолюван-ня, а за незручної пози робітника – раціоналізації режимів праці та відпочинку [1,523-524].

93. Відповідь правильна, про що свідчать професійна приналежність хворого та специфічні стоматологічні симптоми [14,Т.3,36-37], дещо подібні до симптомів хронічного отруєння білим фосфором і не властиві іншим переліченим отруєнням [13,194,197,199,214]. Разом з тим для хронічного отруєння фторидами характерні, окрім наведених, симптоми подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, ураження органів травлення та кісткової системи [8,194].

95. Правильна відповідь відсутня, оскільки за наведених умов хронічна і, тим більше, гостра інтоксикація літієм, як і хронічне отруєння тютюном, малоймовірні (у робітників, які контактували з аерозолем хлориду літію в концентраціях 40-60 мг/м3, спостерігалися дерматити обличчя та рук, але випадків хронічної інтоксикації не виявлено [18,28]; відомий випадок отруєння хлоридом літію, який застосовувався в раціоні харчування замість хлориду натрію [Руководство по гигиене труда / Отв. ред. Ф.Г. Кротков. – М.: Медгиз, 1963. – Т.2,С.298]), а ендемічна (молібденова) подагра і тиреотоксикоз характеризуються іншими клінічними ознаками [19,48; 20,Т.25,83-84].

96. Відповідь правильна, про що свідчать професійний маршрут робітника (бензол належить до продуктів перегонки кам’яного вугілля на коксохімічних підприємствах [13,178]) у поєднанні з наведеними симптомами [8,286-287; 15,Т.2,492-493]. Разом з тим схожі симптоми можливі при отруєнні ртуттю та свинцем, але для останніх не властиві зміни лейкопоезу [15,Т.2,495-497,500-501].
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка