Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка20/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35КОМЕНТАРІ6. Відповідь правильна, оскільки йдеться про працівників категорії А [1,114; 2,п.4.3,табл.5.1].

7. Відповідь правильна, оскільки потужність дози дорівнює відношенню ліміту дози (у наведеному випадку для осіб категорії А) до часу опромінювання (приймається, що в році 50 тижнів), тобто 20 м3в/рік : 50 = 0,4 м3в/тижд. [1,120; 3,513].

8. Відповідь правильна, оскільки для осіб категорії А ліміт ефективної дози 20 мЗв/рік є середнім за будь-які послідовні 5 років, а за окремий рік не повинен перевищувати 50 мЗв [1, 114; 2,табл.5.1].

10. Відповідь правильна, оскільки лікар-терапевт належить до категорії Б [1,114; 2,п.4.3, табл.5.1].

14. Відповідь правильна, оскільки НРБУ-97 передбачає уникнення проведення, за винятком ургентних випадків, будь-яких радіологічних і рентгенологічних процедур жінкам репродуктивного віку (до 45 років) з діагностованою чи можливою вагітністю, а також у період грудного вигодовування дитини [2,п.6.10] (очевидно, що шкода дитині від парентерального уведення радіофармпрепаратів виявиться більшою, ніж за їх надходження з материнським молоком). За СН [5,п.2.9] радіодіагностичні дослідження не проводять усім вагітним жінкам і дітям до 16 років, окрім тих, які належать до категорії АД, а жінкам в період лактації ці дослідження можуть проводитися за умови, що на період перебування радіонукліду в організмі матері годування грудьми припиняється.

15, 16. Відповіді правильні, оскільки величина сумарного опромінення під час аварії не повинна перевищувати 100 мЗв (подвоєного значення максимального ліміту ефективної дози професійного опромінення за один рік) [2,п.7.17].

17. Відповідь правильна, оскільки працівник отримав під час аварії індивідуальну ефективну дозу 200 м3в, яка не може служити підставою для усунення від подальшої роботи з індустріальними джерелами іонізуючих випромінювань [2,п.7.17,7.19,7,20].

19. Тест має дві правильні відповіді, оскільки при роботі з відкритими радіонуклідними джерелами контроль радіаційної обстановки, окрім рівнів радіоактивного забруднення поверхонь, здійснюється передусім за потужністю поглиненої повітрям (експозиційної) дози, а також рівнями радіоактивного забруднення повітря [1,118,155,157; 3,533].

21. Відповідь правильна, оскільки потужність поглиненої повітрям дози γ-випромінювання за рахунок природних радіонуклідів, у т.ч. природного радіаційного фону, всередині приміщень, які проектуються, будуються та реконструюються та призначені для постійного перебування людей, не повинна перевищувати 4,4 нГр/с (30 мкР/год) [1,121; 2,п.8.6.2].

22. Правильна відповідь відсутня, оскільки протирічить основному радіобіологічному закону Бергоньє-Трібондо (найбільш радіочутливі малодиференційовані клітини, що активно діляться, а саме червоний кістковий мозок, сім’яні залози, кишковий епітелій тощо) [1,93], поділу критичних органів на три групи в порядку зменшення радіочутливості (І група – гонади, червоний кістковий мозок; ІІ група – м’язи, щитоподібна залоза, жирова тканина, печінка, нирки, селезінка, шлунково-кишковий тракт, легені, кришталик тощо; ІІІ група – шкіра, кістки) [НРБ 76/87, п.2.2] та офіційно прийнятому в Україні поділу органів за тканинними зважувальними факторами (гонади, червоний кістковий мозок, товста кишка тощо) [2,дод.11]. Разом з тим в світлі сучасних поглядів дія іонізуючого випромінювання передусім проявляється масовою загибеллю лімфоцитів і спустошенням лімфоїдної тканини, однак з подальшою її швидшою репарацією, ніж малодиференційованих клітин з активним поділом [7,59,62-63], що свідчить про відносну радіочутливість лімфоїдної системи (відповідь була би правильною, якби в тесті йшлося про послідовність виникнення первинних радіоіндукованих ефектів).

23. Відповідь близька до правильної, оскільки соматичні ефекти впливу іонізуючих випромінювань (променева хвороба, променеві опіки) [8,262] за сучасним поділом належать до детерміністичних або нестохастичних ефектів [2,дод.11].

24. Відповідь правильна, оскільки підвищення радіаційного фону спричинить безпорогові стохастичні ефекти, до яких, зокрема, належать злоякісні новоутворення [2,дод.11; 8,267].

25. Правильна відповідь відсутня, оскільки за сучасним поділом розрізняють детерміністичні (нестохастичні) ефекти, до яких належать променева хвороба, променеві опіки, катаракта, а також стохастичні ефекти, до яких належать соматостохастичні (злоякісні новоутворення) та генетичні (спадкові) ефекти впливу іонізуючих випромінювань [2,дод.11]. Інші соматичні прояви радіаційного ґенезу не розглядаються як соматичні та, тим більше, соматостохастичні ефекти [9,64,66-67].

26. Відповідь правильна, оскільки подразнення слизових верхніх дихальних шляхів властиве йоду, плутонію, кобальту [10,25,534,588], проте у зоні радіаційного забруднення впродовж 10 днів після аварії на ЧАЕС найактивнішим виявився йод, активність плутонію була мінімальною, а кобальт взагалі не спостерігався [1,335,344].

27. Відповідь близька до правильної, оскільки періоду первинної реакції властивий нейтрофільний лейкоцитоз зі зсувом вліво [1,262; 4,Т.2,539; 7,88].

28. Відповідь правильна, оскільки ознаки гострого радіаційного ураження можна очікувати після загального зовнішнього опромінення понад 1 Гр (100 сГр) [1,322; 4,Т.2,536; 7,87].

33. Правильна відповідь відсутня, оскільки гостра променева реакція – найлегший прояв гострого променевого ураження виникає в осіб, опромінених дозою 0,5-1 Гр [4,Т.2,535-536; 7,87], а доза 8 Р ≈ 0,07 Гр значно нижча (1 Р = 8,73·10-3 Гр) [1,498; 2,дод.10; 4,Т.2,538].

34. Відповідь правильна, про що свідчать специфічні симптоми гострої променевої хвороби ІІ-го ступеня внаслідок дії комбінованого γ-нейтронного нерівномірного опромінення (за еквівалентної дози “чистого” рівномірного γ-випромінювання 6,4 Зв, яка дорівнює його поглиненій дозі 6,4 Гр, очікуваним був би ІІІ-й ступінь гострої променевої хвороби; за тієї самої еквівалентної дози “чистого” рівномірного нейтронного випромінювання, яка залежно від енергії нейтронів і відповідних їй значень радіаційних зважувальних факторів дорівнює 0,3-1,3 Гр, – максимально легкий ступінь) [1,56,323; 4,Т.2,535-536,538], поєднані з більш виразним, ніж за рівномірного опромінення, характером первинної реакції (часте блювання, оніміння шкіри відповідно внаслідок ураження шлунково-кишкового тракту та глибоко розташованих тканин) і місцевими ушкодженнями шкіри та слизових оболонок, притаманними дії комбінованого нерівномірного опромінення [1,360-361].

35. Відповідь правильна, про що свідчить професійна приналежність працівника та специфічне поєднання симптомів [4,Т.2,542-544; 7,116-117; 11,381-382].

36. Відповідь правильна, оскільки м’язи та паренхіматозні органи належать до критичних органів впливу радіоактивного цезію [7,167; 12,64].

37. Відповідь правильна, про що свідчать відсутність первинної реакції, властивої гострій променевій хворобі [1,323,359; 4,Т.2,538; 7,88-89], геморагічний синдром і виражена лейкоцитопенія, не характерні для хронічної променевої хвороби І-го ступеня [4,Т.2,542-543; 7,115-116], а також специфічні симптоми (біль у роті під час жування, сіруватий колір шкіри, гнильний запах з рота), пов’язані з включенням тритію у всі структурні елементи органів і тканин [7,152; 12,53-54].

38. Відповідь правильна, оскільки внаслідок надзвичайної ситуації під час роботи із закри-тим джерелом кобальту-60 (β- і γ-випромінювання), яке виключає можливість забруднення довкілля радіонуклідом (необхідність проведення дезактивації та йодної профілактики від-сутня) [1,167; 3,511,532], у потерпілих можливі гострі радіаційні ураження, які вима-гатимуть симптоматичної терапії залежно від проявів первинної реакції [4,Т.2,540-542].

41. Відповідь правильна, оскільки до складу рентгенкабінету повинні входити процедурна, кімната управління, фотолабораторія [1,184; 8,295].

48. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім перероблення молока на топлене масло [16,499], ефективними способами зменшення радіонуклідів у молоці вважаються його переробка на м’який і твердий сири [16,312-313].

50. Відповідь не правильна, оскільки допустима активність 90Sr у питній воді становить 2 Бк/л (правильна відповідь Д) [16,492; 17,дод.3].

55. Відповідь правильна, оскільки в зоні добровільно гарантованого відселення завдяки значній щільності забруднення ґрунтів ізотопами цезію, стронцію або плутонію та особливостям ґрунтів, які сприяють високій міграції ізотопів у рослини, ефективна (еквівалентна) доза опромінення школярів може перевищити 1 м3в/рік для хронічного опромінювання тривалістю більше 10 років [2,п.7.48].

57. Відповідь правильна, оскільки цей варіант дозволить виключити поєднаний радіоміметичний вплив інкорпорованих радіонуклідів і хімічних речовин на підприємствах хімічної промисловості, а також опромінення техногенно-підсиленими джерелами на підприємстві будівельних матеріалів [2,дод.11; 8,411].

58. Відповідь правильна, оскільки цей варіант дозволить виключити поєднаний радіоміметичний вплив радіонуклідів і хімічних речовин [8,411].

59. Відповідь правильна, оскільки Рівненська, Київська та Чернігівська області зазнали найбільшого радіаційного забруднення, а в Каневі подружжю доведеться споживати забруднену радіонуклідами воду з Дніпра [8,271].

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка