Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка21/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ1. Мащенко М.П., Мечов Д.С., Мурашко В.О. Радіаційна гігієна. – Харків: Інститут монокристалів, 1999.

2. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – К., 1997.

3. Гігієна та екологія / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006.

4. Внутрішні хвороби: посібник у 10 ч. / Упоряд. О.О. Абрагамович. – Львів: ВАТ “Львівська книжкова фабрика “Атлас”, 2004.

5. Правила и нормы применения открытых радиофармацевтических препаратов в диагности-ческих целях. СП № 2813-83.

6. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (затв. наказом МОЗ України № 54 від 02.02.2005 р.). – К., 2005.

7. Овчаренко О.П., Лазар А.П., Матюшко Р.П. Основи радіаційної медицини. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2002.

8. Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Вища школа, 1995.

9. Ильин Л.А., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. Радиационная гигиена. – М.: Медицина, 1999.

10. Вредные вещества в промышленности / Под ред. Н.В. Лазарева и И.Д. Гадаскиной. – Л.: Химия, 1977. – Т. 3.

11. Костюк І.Ф., Капустник В.А. Професійні хвороби. – К.: Здоров’я, 2003.

12. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества: Под ред Л.А. Ильина, В.А. Фи-лова. – Л.: Химия, 1990.

13. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. – К.: Вища школа, 1983.

14. Кириллов В.Ф., Книжников В.А., Коренков И.П. Радиационная гигиена. – М.: Медицина, 1988.

15. Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред. В.І. Ципріяна. – К.: Медицина, 2007. – Кн. 2.

16. Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред. В.І. Ципріяна. – К.: Здоров’я, 1999.

17. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. ДержСанПіН 2.2.4-171-10, затв. наказом МОЗ України № 400 від 12.05.2010 р.

18. Комунальна гігієна / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Здоров’я, 2003.

19. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” № 795-ХІІ від 28.02.1991 р.

20. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” № 796-ХІІ від 28.02.1991 р.

5. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ

Потреби в енергії й основних нутрієнтах, їх джерела та значення у харчуванні


1. Визначити енергетичну цінність харчового раціону студента (ккал), основний обмін якого становить 900 ккал, а енерговитрати на всі види діяльності протягом доби складають 2100 ккал:

А. 90 Б. 900 В. 1545 Г. 2100 Д. 3090 [1,140-143; коментар]

2. Величина специфічно-динамічної дії їжі залежить від характеру харчування. Як її визначити при змішаному збалансованому харчуванні?

А. 2-5% від загальної добової калорійності. Б. 10-12% від загальної добової калорійності. В. 12-15% від загальної добової калорійності. Г. 5-10% від основного обміну. Д. 10-12% від основного обміну. [2,54; коментар]

3. Основний обмін у дітей в 1,5-2 рази перевищує цей показник дорослої людини. У зв’язку з підвищеним обміном речовин енергетична цінність добового раціону харчування дитини повинна перевищувати енерговитрати на (%):

А. 10 Б. 10-20 В. 30-40 Г. 40-50 Д. Дорівнювати енерговитратам. [Коментар]

4. Доросла людина харчується раціонально. Який відсоток добових енерговитрат повинен компенсуватися в цьому випадку за рахунок білків харчового раціону?

А. 5-7 Б. 11-13 В. 20-23 Г. 25-30 Д. 45-50 [2,56; 3; коментар]

5. Доросла людина харчується раціонально. Який відсоток від загальної потреби в білках мають становити білки тваринного походження?

А. Не більше 30. Б. Не більше 40. В. Не більше 50. Г. Не менше 55. Д. Не менше 70. [2,45; 3]

6. Доросла людина харчується раціонально. Який відсоток добових енерговитрат повинен компенсуватися у цьому випадку за рахунок жирів харчового раціону?

А. 15-20 Б. 25-30 В. 40-45 Г. 45-50 Д. 50-55. [2,70; 3; коментар]

7. Доросла людина харчується раціонально. Який відсоток від загальної потреби в жирах мають становити жири рослинного походження?

А. Не більше 20. Б. Не менше 30. В. Не більше 30. Г. Не менше 50. Д. Не менше 70. [2,45]

8. Доросла людина харчується раціонально. Яке співвідношення між білками, жирами та вуглеводами повинно бути при цьому?

А. 1:1:4 Б. 1:2:3 В. 1:1:1 Г. 2:1:4 Д. 2:1:3 [Коментар]

9. При вивченні фактичного харчування дорослої людини встановлено: частка енергоцін-ності добового раціону за рахунок білків 16%, жирів 25%, вуглеводів 59%. Оцінити відповідність вмісту білків, жирів, вуглеводів їх рекомендованим часткам у раціоні.

А. Частка вуглеводів у раціоні недостатня, надлишок білків. Б. Частка жирів у раціоні недо-статня. В. Частка вуглеводів у раціоні недостатня. Г. Частка вуглеводів у раціоні надмірна. Д. Вміст нутрієнтів відповідає рекомендованим часткам енергоцінності. [3; коментар]

10. Поліненасичені жирні кислоти як незамінні компоненти їжі поділяються на родини ω3 і ω6. Яка кислота належить до родини ω3?

А. Ліноленова. Б. Арахідонова. В. Пальмітинова. Г. Олеїнова. Д. Стеаринова.[2,66; 5,Т.1,103]

11. Поліненасичені жирні кислоти як незамінні компоненти їжі поділяються на родини ω3 і ω6. Назвіть рослинний продукт – джерело поліненасичених жирних кислот родини ω3?

А. Горіх грецький. Б. Насіння рапсу. В. Кукурудза. Г. Горіх кокосовий. Д. Насіння соняшнику. [5,Т.2,194,217; коментар]

12. У нутриціології існує поняття “феномен морської риби”. З якими нутрієнтами воно пов’язано?

А. Поліненасичені жирні кислоти родини ω3. Б. Амінокислоти. В. Вітаміни. Г. Поліненасиче-ні жирні кислоти родини ω6. Д. Мінеральні речовини. [2,68]

13. Доросла людина харчується раціонально. Максимальне добове надходження холестерину (мг) з її раціоном повинно становити не більше:

А. 300 Б. 700 В. 1000 Г. 2000 Д. 3000 [6,42]

14. Надлишок харчового холестерину вважають одним з чинників розвитку атеросклерозу. Співвідношення холестерину з якими нутрієнтами визначає його атерогенність у продуктах?

А. Загальною кількістю жирів. Б. Кількістю жирів тваринного походження. В. Насиченими жирними кислотами. Г. Поліненасиченими жирними кислотами. Д. Фосфоліпідами. [Коментар]

15. Надлишок харчового холестерину вважають одним з чинників розвитку атеросклерозу. За якого мінімального співвідношення його з фосфоліпідами харчовий продукт, страву чи раціон вважають неатерогенними?

А. 1:1 Б. 1:2 В. 1:4 Г. 1:6 Д. 1:10 [2,69; 6,42,317; коментар]

16. Фосфоліпіди – важливий чинник регулювання холестеринового обміну. Які продукти є переважним їх джерелом для організму?

А. Зернові олійні, бобові культури. Б. М’ясо, м’ясопродукти. В. Риба, продукти моря. Г. Мо-локо, молочні продукти. Д. Овочі, фрукти, ягоди. [2,71; коментар]

17. Доросла людина харчується раціонально. Який відсоток від її добової потреби у вуглеводах має припадати на моно- та дисахариди?

А. 5-10 Б. 10-20 В. 20-30 Г. 30-40 Д. 45-50 [2,79; коментар]

18. Доросла людина харчується раціонально. Яка її добова потреба (г) у харчових волокнах?

А. 5-10 Б. 10-15 В. 20-30 Г. 45-50 Д. 50-60 [2,45,79]

19. Харчові волокна справляють демінералізуючий вплив на організм. За якої їх кількості (г) у добовому раціоні харчування спостерігається цей вплив?

А. 50 Б. 40 В. 30 Г. 20 Д. 10 [Коментар]

20. Щавлева кислота належить до демінералізуючих факторів. У яких кондитерських виробах вона міститься?

А. Карамель. Б. Мармелад. В. Пастила. Г. Халва. Д. Шоколад. [6,371]

21. Раціон харчування 25-річної жінки-оператора ЕОМ з добовими енерговитратами 2000 ккал (І група інтенсивності праці, КФА 1,4) містить 40 г білків, 55 г жирів, 320 г вуглеводів. Харчовий раціон необхідно відкоригувати шляхом:

А. Збільшення вмісту білків. Б. Зменшення вмісту жирів. В. Збільшення вмісту жирів. Г. Зменшення вмісту білків. Д. Зменшення вмісту вуглеводів. [3; коментар]

22.* У добовому раціоні жінки 23-х років, бухгалтера, вагове співвідношення білків, жирів і вуглеводів становить 1:1,1:5,6. Як відкоригувати раціон з метою його оптимізації?

А. Зменшити вміст вуглеводів. Б. Збільшити вміст жирів. В. Збільшити вміст білків. Г. Збіль-шити вміст вуглеводів. Д. Корективи не потрібні. [Коментар]

23. Під час обстеження машинобудівного заводу виділено групу жінок ІІІ-ої групи фізичної активності (інтенсивності праці). Скільки ккал повинен містити добовий раціон харчування цих робітниць для забезпечення енергетичного гомеостазу?

А. 1800-2000 Б. 2100-2200 В. 2550-2600 Г. 2850-3050 Д. 3500-3900 [3; коментар]

24. Середньозважений, середньодобовий коефіцієнт фізичної активності (КФА) чоловіка становить 1,75, основний обмін 2050 ккал/добу, енергетична квота білка 11%. Яка індивідуальна добова потреба чоловіка у білках і білках тваринного походження (г)?

А. 128,9 і 70,9 Б. 56,4 і 31,0 В. 98,7 і 54,3 Г. 91,8 і 50,5 Д. 78,2 і 43,0[1,144-145,147; коментар]

25. Величина основного обміну (ВОО) дорослої жінки становить 65 ккал/год, добові енерго-витрати на всі види діяльності (окрім основного обміну) 600 ккал. Яка її добова потреба в жирах, жирах рослинного походження та поліненасичених жирних кислотах (г) відповідно?

А. 60, 18 і 6 Б. 135, 74 і 19 В. 72, 40 і 13 Г. 79, 24 і 8 Д. 80, 25 і 8 [1,144-145; 2,70; коментар]

26. Добовий раціон лікаря-хірурга 29-ти років містить 90 г білка, у тому числі 39 г тваринного, 100 г жирів, 412 г вуглеводів. Енергетична цінність раціону становить 3000 ккал. Яким чином необхідно відкоригувати харчовий раціон лікаря-хірурга?

А. Збільшити вміст тваринних білків. Б. Збільшити калорійність раціону. В. Збільшити вміст вуглеводів. Г. Збільшити вміст білків. Д. Зменшити вміст жирів. [Коментар]

27. Під час обстеження чоловіків-водіїв тролейбусного депо лікар визначив, що більшість з них (80%) віком 30-39 років з добовою потребою в енергії 11095 кДж (1 кДж=4,189 ккал). Середня частота пульсу 68±4 уд./хв, АТ 120/60-130/80 мм рт.ст., рентгенограма органів грудної клітки й електроенцефалограма без відхилень від норми. Які особливості врахував лікар при розрахунку добової потреби в енергії?

A. Особливості зрілого віку. Б. Частоту серцевих скорочень. В. Рівень артеріального тис-ку. Г. Результати рентгенографії органів грудної клітки. Д. Результати електроенцефалогра-ми. [Коментар]

28. Загальні добові енерговитрати людини становлять 3000 ккал. Скільки повинна складати індивідуальна добова потреба цієї людини у вітаміні С (мг)?

А. 25 Б. 50 В. 75 Г. 100 Д. 125 [3; 5,Т.1,97; коментар]

29. Добові енерговитрати чоловіка віком 31 рік складають 4000 ккал. Скільки тіаміну (мг) він повинен одержувати з харчовим раціоном?

А. 4,0 Б. 3,5 В. 2,0 Г. 1,5 Д. 0,5 [Коментар]

30. Доросла людина харчується раціонально. Яка її добова потреба у піридоксині (мг)?

А. 10 Б. 5 В. 2 Г. 1 Д. 0,5 [3; коментар]

31. Доросла людина харчується раціонально. Яка її добова потреба у ретинолі (мг)?

А. 0,3 Б. 0,5 В. 1 Г. 3 Д. 5 [3; 7,Т.1,126]

32. Доросла людина харчується раціонально. Яка її добова потреба у токоферолі (мг)?

А. 1 Б. 5 В. 15 Г. 30 Д. 45 [3; 7,Т.1,126]

33.@* Раціон дорослої людини містить у перерахунку на мегакалорію (1000 ккал = 4184 кДж) 30 г білків, 37 г жирів, 137 г вуглеводів, 15 мг вітаміну C, 0,6 мг тіаміну (вітаміну B1). Раціон не збалансований за вмістом:

A. Жирів. Б. Білків. В. Вітаміну C. Г. Вуглеводів. Д. Тіаміну. [Коментар]

34. Добовий раціон здорової дорослої людини містить 80 мг аскорбінової кислоти, 0,5 мг ретинолу, 2,0 мг тіаміну, 2,0 мг рибофлавіну, 3 мкг ціанкобаламіну. Що потребує корекції?

А. Аскорбінова кислота. Б. Ретинол. В. Тіамін. Г. Рибофлавін. Д. Ціанкобаламін. [3]

35. Аскорбатоксидаза – рослинний фермент, який каталізує окиснення аскорбінової кислоти. У якому з рослинних продуктів він відсутній?

А. Помаранчі. Б. Помідори. В. Огірки. Г. Банани. Д. Кабачки. [2,277-278]

36. Ніацин (вітамін РР) міститься в основному в продуктах рослинного походження, за рахунок яких задовольняється приблизно 60-65% його добової потреби. Які продукти є основним джерелом цього вітаміну?

А. Хлібобулочні та круп’яні вироби. Б. Картопля. В. Яблука. Г. Капуста. Д. Кавун. [2,87]

37. Відомі різноманітні способи консервування харчових продуктів. Який з них забезпечує найменше руйнування вітамінів?

А. Заморожування. Б. Ліофільне сушіння. В. Сушіння на повітрі. Г. Стерилізація. Д. Пасте-ризація. [Коментар]

38. Доросла людина харчується раціонально. Яка її добова потреба в кальції (мг)?

А. 100 Б. 500 В. 1000 Г. 2000 Д. 3000 [3; коментар]

39. Педіатр порадив матері, яка годує дитину груддю, збільшити споживання легкозасвоюва-ного кальцію. Які продукти є переважним його джерелом?

А. Зернові та бобові культури. Б. Овочі, фрукти. В. Яйця. Г. Риба, морські гідробіонти. Д. Молоко, молочні продукти. [2,205; 8,132]

40. Молоко та молочні продукти є основним джерелом кальцію в харчуванні людини. У вигляді якої сполуки він засвоюється?

А. Казеїнат-кальцієвий комплекс. Б. Лактат кальцію. В. Фосфат кальцію. Г. Глюконат кальцію. Д. Іони кальцію. [Коментар]

41. Добову потребу дорослої людини в легкозасвоюваному (молочному) кальції можна задовольнити за рахунок молока або кисломолочних напоїв. Скільки молока (мл) необхідно спожити для задоволення цієї потреби?

А. 100 Б. 250 В. 500 Г. 750 Д. 1000 [8,132; 9,79]

42. Доросла людина харчується раціонально. Скільки відсотків від загальної кількості кальцію вона повинна одержувати за рахунок молочних продуктів?

А. 50 Б. 10 В. 25 Г. 30 Д. 1 [3; 8,132; коментар]

43. Для збалансування мікроелементного складу добового раціону харчування рекомендують обов’язково включати до нього молоко. Якого мінерального елементу недостатньо у ньому?

А. Кальцію. Б. Калію. В. Магнію. Г. Фосфору. Д. Заліза. [7,Т.1,330; коментар]

44.* Студентка 20-ти років з масою тіла 55 кг, яка страждає на гострий карієс, отримує з до-

бовим раціоном харчування 45 г білка, 55 г жиру (В іншій редакції – 40 г білка, 50 г жиру) і недостатню кількість кальцію. Які продукти необхідно передусім ввести у раціон?А. Мед. Б. Квасолю. В. Домашній сир. Г. Моркву. Д. М’ясо. [3; 8,196; коментар]

45. Доросла людина харчується раціонально. Яким повинно бути співвідношення між кальцієм, фосфором і магнієм в її харчуванні?

А. 1:1:0,5 Б. 1:1:1 В. 1:0,5:1 Г. 0,5:1:1 Д. 1:1:2 [Коментар]

46. Дорослий чоловік харчується раціонально. Яка його добова потреба у загальному залізі (мг)?

А. 40 Б. 25 В. 10 Г. 5 Д. 1 [Коментар]

47. Доросла жінка харчується раціонально. Яка її добова потреба у загальному залізі (мг)?

А. 1 Б. 8 В. 18 Г. 28 Д. 38 [3; коментар]

48. Доросла людина харчується раціонально. Яка її добова потреба в магнії (мг)?

А. 100 Б. 300 В. 500 Г. 1000 Д. 1500 [Коментар]

49. Доросла людина харчується раціонально. Яка її добова потреба в цинку (мг)?

А. 1 Б. 5 В. 15 Г. 30 Д. 50 [3; коментар]

50. Доросла людина харчується раціонально. Яка її рекомендована добова потреба в калії (мг)?

А. 100 Б. 500 В. 1000 Г. 4000 Д. 7000 [2,46; коментар]

51. Доросла людина харчується раціонально. Яка її добова потреба в йоді (мкг)?

А. 500 Б. 350 В. 300 Г. 150 Д. 50 [1]

52. Риба належить до продуктів з високою біологічною цінністю. Який мінеральний комплекс найбільш характерний для цього продукту?

А. Фосфор, залізо, йод. Б. Йод, кальцій, сірка. В. Залізо, кальцій, калій. Г. Залізо, йод, кремній. Д. Калій, йод, магній. [Коментар]

53. З якого борошна виготовляють хліб, який має найбільшу харчову та біологічну цінність?

А. Оббивного 97,5% виходу. Б. Питльованого 10% виходу. В. Вищого сорту 25% виходу. Г. І-го сорту 75% виходу. Д. ІІ-го сорту 85% виходу. [2,261; 8,173-174]

54. Який комплекс надає важливу специфічну властивість “червоному м’ясу”?

А. Гемовий. Б. Вітамінний (групи В). В. Незамінні амінокислоти. Г. Мінеральний. Д. Наси-чених і ненасичених жирних кислот. [Коментар]

Харчовий статус осіб працездатного віку

55. Під час оцінки харчового статусу чоловіка 25-ти років індекс маси тіла [вага (кг) / зріст (м2)] становив 18,0. Хронічні захворювання в анамнезі та скарги на стан здоров’я відсутні. Харчовий статус чоловіка за індексом маси тіла (Кетле) можна оцінити як:

А. Гіпотрофія I-го ступеня. Б. Гіпотрофія II-го ступеня. В. Нормальна маса тіла. Г. Надлиш-кова маса тіла. Д. Ожиріння I-го ступеня. [11,31]

56. Для оцінки харчового статусу людини застосовують індекс маси тіла (біомас-індекс Кетле). Яке його значення розцінюється як оптимальне для жінок?

А. 20,1-24,9 Б. 16,0-17,9 В. 18,0-20,0 Г. 30,0-39,9 Д. 25,0-29,9 [Коментар]

57. Жінка має індекс маси тіла (індекс Кетле) 20,8. Який з наведених варіантів харчового статусу відповідає статусу харчування жінки?

А. Адекватне харчування. Б. Оптимальна середня величина. В. Гіпотрофія І-го ступеня. Г. Ожиріння ІІ-го ступеня. Д. Гіпотрофія ІІ-го ступеня. [Коментар]

58.* У хворого маса тіла перевищує норму на 40% за індексу Кетле 29. Оцініть масу тіла.

А. І ступінь ожиріння. Б. ІІ ступінь ожиріння. В. ІІІ ступінь ожиріння. Г. ІV ступінь ожиріння. Д. Надлишкова маса тіла. [Коментар]

59. Надлишкова маса тіла є одним з показників харчового статусу людини. Яке перевищення фактичної маси тіла над ідеальною (у %) за рахунок жирової компоненти можна розцінювати як ожиріння І-го ступеня?

А. До 5 Б. 5-14 В. 15-20 Г. 21-30 Д. 31-50 [Коментар]

60.* Під час медичного огляду чоловіків-водіїв у 10 % осіб виявлено перевищення оптималь-ної маси тіла на 65% (індекс маси тіла 39,3). Який енергетичний харчовий статус у водіїв?

А. Ожиріння ІІІ-го ступеня. Б. Нормальний енергетичний статус (адекватне харчування). В. Ожиріння І-го ступеня. Г. Ожиріння ІІ-го ступеня. Д. Ожиріння ІV-го ступеня.[Коментар]

61.* Під час медичного огляду працівників бавовняного комбінату в 30% осіб виявлено підвищення маси тіла на 5-14% від нормальної при індексі Кетле від 22 до 25. Для нормалізації маси тіла у раціоні цієї групи осіб, в першу чергу, необхідно зменшити:

А. Моно- і дисахариди. Б. Білки. В. Жири. Г. Полісахариди. Д. Харчові волокна. [Коментар]

62. Пацієнт 29-ти років скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, зріст 168 см, маса тіла 100 кг, пульс 87 уд./хв, АТ 140/95 мм рт.ст., обвід талії 107 см, рівень глюкози в крові натще 6,1 ммоль/л. Який харчовий статус цього пацієнта?

A. Тяжке ожиріння. Б. Ожиріння ІІ-го ступеня. В. Надлишкова маса тіла. Г. Нормальна маса тіла. Д. Ожиріння І-го ступеня. [11,31; коментар]

63.* Під час диспансерного обстеження жінки 35-ти років лікар встановив діагноз: аліментарно-конституційне ожиріння ІІІ ст. Із харчового анамнезу відомо, що пацієнтка не дотримується правил раціонального харчування: часто переїдає, останній прийом їжі за 10-15 хв перед сном, віддає перевагу їжі, багатій на жири та вуглеводи. Який з перелічених аліментарних факторів ризику є головним за цих умов?

А. Енергетична збитковість харчування. (В іншій редакціїА. Енергетичний надлишок харчування.). Б. Підвищене вживання вуглеводів. В. Підвищене вживання жирів. Г. Недо-статнє вживання клітковини. Д. Порушення режиму харчування. [Коментар]

64.* Під час медичного огляду робітників металургійного заводу у 20% осіб виявлено підвищену масу тіла (на 5-14% вище нормальної) і початкові ознаки ожиріння (1-2 ступінь) при індексі Кетле від 26 до 30. Для нормалізації маси тіла у раціоні цієї групи осіб передусім необхідно зменшити:

А. Овочі. Б. Хлібобулочні вироби. В. Фрукти. Г. Молоко. Д. М’ясо. [Коментар]

65.* У моряків далекого плавання під час обстеження виявлено хейлоз, ангуліт, сухість шкіри, маса тіла в межах норми. Як можна оцінити харчовий статус моряків?

А. Адекватний. Б. Недостатній. В. Знижений. Г. Оптимальний. Д. Звичайний. [6,108-109,122; коментар]
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка