Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка29/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35

Гігієнічна експертиза харчових продуктів і санітарний нагляд за харчовими об’єктами


412. Під час ветеринарного обстеження молочнотоварної ферми виявлено 20 корів з позитив-ною реакцією на туберкульоз. Рекомендації щодо можливого використання молока цих корів?

А. Використання для харчування без попередньої обробки без обмежень. Б. Використання для харчування після пастеризації на місці при температурі 85˚С протягом 30 хв. В. Викори-стання для годування телят. Г. Технічна утилізація. Д. Знищення. [2,213]

413. На харчоблок лікарні привезли молоко від тварин з клінічними проявами бруцельозу. Який спосіб обробки молока найбільш ефективний у цьому випадку?

А. Вживання без обмежень. Б. Обов’язкове кип’ятіння на протязі 5 хв. В. Обов’язкова пасте-ризація перед вживанням. Г. Знищення. Д. Вживання худобою. [2,214]

414. На ринку реалізується коров’яче молоко. Яка мінімальна жирність його (у %) допускається?

А. 2,8 Б. 3,0 В. 3,2 Г. 4,5 Д. 6,0 [32,126]

415. До лабораторії СЕС доставлений взірець пастеризованого молока, вилученого з торго-вельної мережі. Молоко має білий колір з жовтуватим відтінком, однорідне, без осаду, сторонніх присмаків і запахів. Час знебарвлення метиленової синьки у пробі на редуктазу 6,5 год. Якість молока?

А. Зіпсоване. Б. Неякісне. В. Сумнівної якості. Г. Задовільної якості. Д. Якісне. [32,125,137]

416. Під час обстеження харчоблоку лікарні встановлено, що молоко має підвищену питому вагу. Це свідчить про його фальсифікацію:

А. Розведенням водою. Б. Збиранням вершків. В. Внесенням соди. Г. Внесенням крохмалю. Д. Охолодженням до низьких температур. [32,129]

417. Під час дослідження цільного молока виявлено, що його жирність становить 1,2%, густина 1,01 г/см3. Визначити вид фальсифікації молока.

А. Зняття вершків і додавання води. Б. Пастеризація. В. Додавання крохмалю. Г. Додавання соди. Д. Кип’ятіння та зняття вершків. [32,126,129; коментар]

418. Під час лабораторного дослідження молока встановлено: кислотність 19о Тернера, жир-ність 2,5%, густина 1,025 г/см3, проби з розоловою кислотою та розчином Люголя негативні. Який метод фальсифікації молока використано?

А. Зняття вершків. Б. Розведення водою. В. Додавання соди. Г. Додавання крохмалю. Д. До-давання соди та крохмалю. [Коментар]

419. На ринку реалізується молоко, що доставляється у флягах. Запах і смак молока звичайні, колір білий з блакитним відтінком, питома вага 1,015 г/см3, жирність 2%, кислотність 15оТ, сторонні домішки відсутні. Оцінити якість молока.

А. Фальсифіковане розведенням водою. Б. Фальсифіковане знежиренням. В. Несвіже. Г. Пі-дозрілої свіжості. Д. Свіже доброякісне. [Коментар]

420.* Під час дослідження проби молока встановлено: колір білуватий, запах без особливос-тей, смак характерний для молока, густина 1,038 г/см3, кислотність 35˚Т, жирність 3,2%. Визначити якість молока.

А. Недоброякісне. Б. Доброякісне. В. Зниженої якості. Г. Фальсифіковане. Д. Умовно при-датне. [Коментар]

421. Дати гігієнічну оцінку досліджуваного зразка молока, колір якого білий з синюватим відтінком, смак кислуватий, запах трохи кислуватий, консистенція водяниста, кислотність 24˚, проба на кип’ятіння – не скипається, густина 1,42 г/см3, вміст жиру 0,7%, реакція на соду і крохмаль позитивна, проба на редуктазу – знебарвлення метиленової синьки через 20 хв.

А. Недоброякісне. Б. Доброякісне. В. Фальсифіковане. Г. Сурогат. Д. Зниженої харчової цінності. [Коментар]

422.@* Під час аналізу свіжості молока проводять проби на редуктазу та з кип’ятінням. На основі якого з наведених показників можна ще встановити свіжість молока?

А. Кислотність. Б. Густина. В. Жирність. Г. Сухий залишок. Д. Вміст сторонніх домі-шок. [2,210-211; коментар]

423. При проведенні на молокозаводі лабораторного контролю за якістю готової продукції отри-мано позитивну пробу на фосфатазу. Про порушення якої технологічної операції це свідчить?

А. Очищення. Б. Нормалізації. В. Гомогенізації. Г. Теплової обробки. Д. Охолодження. [2,221]

424.* На молочній фермі відібрано проби молока для визначення вмісту хлорорганічного пе-стициду ліндану. Розмір партії 1000 літрів. У токсикологічній лабораторії СЕС виявлено, що вміст ліндану перевищує гранично допустимий рівень у 4 рази. Висновок про якість молока?

А. Біологічно цінний продукт. Б. Доброякісне. В. Умовно придатне. Г. Фальсифіковане. Д. Недоброякісне. [2,458; коментар]

425. До магазину привезли партію вологодського вершкового масла з вологістю 16% і вмістом жиру 82,5%. Оцінити якість продукту.

А. Недоброякісний. Б. Доброякісний. В. Фальсифікований. Г. Умовно придатний. Д. Пони-женої якості. [2,203; 8,237-238]

426. На харчоблок лікарні привезли м’ясо тварин, хворих на генералізований туберкульоз. Як вчинити з цим м’ясом?

А. Усе м’ясо та внутрішні органи знищити. Б. Можна вживати після 2-годинного проварювання. В. Можна вживати без обмежень. Г. Знищити внутрішні органи. Д. Можна вживати для виготовлення вареної ковбаси. [2,233]

427.* Під час дослідження свинини на компресоріумі у 24-х зрізах виявлено 2 трихінели. (В іншій редакції – У 22-х зрізах виявлена одна трихінела). М’ясо необхідно:

А. Реалізувати через мережу громадського харчування. Б. Проварити дрібними шматками. В. Піддати глибокому заморожуванню. Г. Переробити на ковбасні вироби. Д. Піддати технічній утилізації. [2,233]

428.* Під час проведення експертизи м’яса в одній з двох проб м’язів (ніжок діафрагми) виявлено трихінелу. М’ясо необхідно:

А. Передати на технічну утилізацію. Б. Проварити при 1,5 атм. В. Спалити. Г. Засолити в 10% розчині солі. Д. Заморозити до –12˚С. [2,233]

429. Під час лабораторного обстеження зразка свинини в 24 зрізах виявлено одну мертву трихінелу. Це м’ясо підлягає:

А. Реалізації без обмежень. Б. Реалізації через мережу підприємств громадського харчу-вання. В. Переробці для виробництва варених ковбас. Г. Заморожуванню з досягненням у товщі м’яса температури –20оС і наступній експозиції протягом 15-ти діб. Д. Технічній утилізації. [2,233]

430. На м’ясокомбінаті проведено обстеження туш забитих свиней. Поверхня м’яса червона, розріз злегка вологий, плями на фільтрувальному папері не залишається, пружність нормаль-на. Жир білий з жовтуватим відтінком, твердий, при роздавлюванні кришиться. У м’язах язика, діафрагми, жувальних і міжреберних знайдено трихінели. Як вчинити з м’ясом?

А. Використовувати для харчування без обмежень. Б. Передати на технічну утилізацію. В. Використовувати для харчування після знешкодження відварюванням. Г. Використовува-ти для харчування після обробки антисептичними засобами. Д. Передати на корм тваринам за домовленістю з ветсаннаглядом. [2,233; 32,91-94,104-105]

431. На харчоблок лікарні привезли яловичину з поодинокими фінами на 40 см2 м’яса. (В іншій редакції – Із 5-ма фінами на 40 см2 м’яса). Дайте гігієнічну оцінку м’яса.

А. Доброякісне. Б. Умовно придатне. В. Підлягає технічній утилізації. Г. Фальсифіковане. Д. Недоброякісне. [2,233; 32,104; коментар]

432. Під час санітарно-ветеринарної експертизи коров’ячої туші виявлено ураження фінами (2-3 фіни на 10 см2). Рекомендації щодо можливого використання м’яса?

А. Реалізувати без обмежень. Б. Використати для виготовлення консервів. В. Знезаразити шляхом проварювання. Г. Знезаразити шляхом заморожування. Д. Піддати технічній утилізації. [2,233; коментар]

433. Під час огляду м’яса великої рогатої худоби на площі 50 см2 виявили 2 фіни. М’ясо необхідно піддати:

А. Технічній утилізації. Б. Реалізації через мережу громадського харчування. В. Охолоджу-ванню. Г. Переробці на м’ясний фарш. Д. Проварюванню дрібними шматками. [2,235]

434. Під час експертизи яловичини виявлено 2 фіни на площі 40 см2. За медико-біологічними показниками безпеки таке м’ясо відноситься до групи продуктів:

А. Стандартних. Б. Нестандартних, зі зниженою харчовою цінністю. В. Нестандартних за органолептичними показниками. Г. Нестандартних, умовно їстівних. Д. Непридатних для харчування. [2,233,235; 8,217]

435. У торговця на стихійному ринку вилучено 20 кг свинини. Поверхня розрізу м’яса блискуча, консистенція щільна, жир м’яса твердий, запах звичайний, колір червоний, рН м’ясної витяжки 6,0. На розрізі м’яса площею 40 см2 знайдено 5 фін. Дайте санітарно-гігієнічний висновок про доброякісність продукту.

А. Доброякісний, придатний без обмежень. Б. Недоброякісний. В. Доброякісний, придатний з обмеженнями. Г. Умовно придатний. Д. Фальсифікований. [2,233]

436. До магазину привезли партію м’ясопродуктів. Вкажіть найефективніший метод його консервування.

А. Заморожування. Б. Соління, маринування. В. Холодне коптіння. Г. Сублімація. Д. Стери-лізація. [Коментар]

437. Найдоступнішим методом оцінки свіжості м’яса є:

А. Бактеріологічне дослідження. Б. Проба з підсмажуванням м’яса. В. Проба на гарячий ніж. Г. Дослідження за допомогою овоскопа. Д. Дослідження за допомогою мікроскопа. [32,91]

438. Студент має прилади: лічильник Гейгера, лічильник Ебера, апарат Кротова, прилад Міщука, прилад Ебера. Який прилад він має використати для визначення якості м’яса?

А. Прилад Ебера. Б. Лічильник Ебера. В. Лічильник Гейгера. Г. Прилад Міщука. Д. Апарат Кротова. [Коментар]

439.* У дитячий табір відпочинку завезли консерви. При зовнішньому огляді банок відміче-но, що вони мають глибокі вм’ятини, кришки після натискання не одразу повертаються в по-чаткове положення, іржа відсутня, банки змащені технічним жиром. Визначити вид бомбажу.

А. Фізико-хімічний. Б. Фізичний. В. Хімічний. Г. Біологічний. Д. Зміша-ний. [8,281; 32,180; коментар]

440. Серед продуктів, що завезені на харчоблок військової частини, виявлено 8 бомбажних банок з рибними консервами. Рекомендації щодо можливого їх використання?

A. Усю партію вилучити, забракувати, віддати на лабораторне дослідження. Б. Бомбажні банки вилучити, вміст непошкоджених банок вживати в їжу. В. Провести біологічну пробу вмісту бомбажних банок. Г. Використовувати в їжу без обмежень. Д. Віддати на корм худо-бі. [7,Т.2,26; коментар]

441. При проведенні планового санітарного нагляду за використанням у харчуванні населен-ня рослинних продуктів, які вирощували із застосуванням мінеральних добрив, відібрано проби тепличних огірків. Зразки упаковані, опломбовані й направлені в лабораторію СЕС для визначення вмісту нітратів у них. За результатами аналізу вміст нітратів в огірках перевищує гранично допустимий рівень в 1,7 рази. Зробіть висновок про якість огірків.

А. Доброякісні. Б. Недоброякісні. В. Умовно придатні. Г. Фальсифіковані. Д. Безпеч-

ні. [Коментар]442. У досліджуваному зразку партії зерна під час гігієнічної експертизи виявлено 2% зерен, уражених мікроскопічними грибами роду Fusarium. На основі лабораторних досліджень пар-тію зерна необхідно:

А. Реалізувати без обмежень. Б. Використати для виробництва фуражу. В. Використати для виробництва спирту. Г. Перевірити на токсичність. Д. Знищити. [Коментар]

443. У маргарині вміст β-каротину становить 6 мг/кг. До якої групи харчових добавок він належить?

А. Кислоти, луги, солі. Б. Барвники. В. Штучні підсолоджувачі. Г. Емульгатори, стабілізато-ри консистенції. Д. Інші харчові добавки. [2,340]

444. Щоб надати м’ясним виробам рожево-червоного кольору, в їх рецептуру вводять нітрит натрію. До якої групи харчових добавок він належить?

А. Ароматизатори. Б. Емульгатори, стабілізатори консистенції. В. Антиоксиданти. Г. Барв-ники. Д. Кислоти, луги, солі. [2,336]

445. Визначити оптимальний термін зберігання (год) на харчоблоці лікарні охолоджених субпродуктів.

A. 12 Б. 20 В. 25 Г. 30 Д. 48 [Коментар]

446. На харчоблок лікарні доставлений знежирений кефір. На кришці фляги визначений термін його зберігання, який має становити (год):

А. 20 Б. 36 В. 40 Г. 50 Д. 60 [1,178; 36]

447.* На підприємстві громадського харчування нереалізовану під час вечері продукцію охолоджено до 4оС і поміщено в холодильну камеру до ранку. Зранку продукцію піддано вторинній тепловій обробці. Протягом якого часу (год) вона повинна бути реалізована?

A. 1 Б. 3 В. 5 Г. 8 Д. 12 [1,178; 37,п.12.4]

448. Під час обстеження їдальні санітарний лікар звернув увагу на умови миття столового посуду. За правилами у скількох водах він повинен митися?

А. 5 Б. 4 В. 3 Г. 2 Д. 1 [1,175-176; 37,п.9.13]

449. Під час цільової перевірки магазину лікарем з гігієни харчування вилучено з реалізації партію продуктів харчування імпортного виробництва, які не відповідали вимогам чинних в Україні стандартів. Яку відповідальність у разі такого порушення може понести підприємець згідно Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”?

А. Сплатити штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Б. Сплатити штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. В. Сплатити штраф у розмірі 100% від вартості реалізованої продукції. Г. Сплатити штраф у розмірі 25% від вартості реалізованої продукції. Д. Сплатити штраф у розмірі 35% від вартості реалізованої продукції. [38,ст.46]

450. До міської СЕС звернувся приватний підприємець з метою одержання висновку стосовно відведення земельної ділянки під будівництво кафе. Елементом якого напрямку діяльності санітарного лікаря з гігієни харчування є цей висновок?

А. Запобіжний санепіднагляд. Б. Поточний санепіднагляд. В. Консультації установ і фізичних осіб. Г. Координація діяльності установ та фізичних осіб. Д. Здійснення та конт-роль відбору проб. [2,505]
КОДИ ВІДПОВІДЕЙ

(* – тести, до яких наведені коментарі; ** – некоректні тести)


Тест

Код

Тест

Код


Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код
Тест
Код
Тест
Код

1
Д*

58

Б**

115

А

172

Г

229

В*

286

А**

343

В**

400

А*

2
Д*

59

В**

116

В*

173

Г

230

Б*

287

А

344

Б(Б)

401

Б

3
А**

60

А**

117

В*

174

Б

231

Г

288

Д

345

Д**

402

В

4

Б*

61

А**

118

Б

175

Г

232

Д

289

Д*

346

А**

403

Г

5

Г

62

Б*

119

А

176

Б

233

А*

290

А

347

Б

404

А

6

Б*

63

А**(А**)

120

А

177

Б

234

Г**

291

Д

348

А**

405

А

7
Б

64

Б**

121

Б

178

А

235

А*

292

А

349

А**

406

Д

8
А**

65

Б*

122

Д

179

В*

236

Д

293

В

350

Г

407

Д

9

А*

66

А

123

Б*

180

А*

237

А

294

Б**

351

Б

408

Д

10

А

67

А

124

В**

181

В**

238

Г*

295

Г*

352

В*

409

А

11

А*

68

А

125

А*

182

Б*

239

А

296

В*

353

А**

410

Б**

12

А

69

Б

126

А*

183

Б**

240

Д**

297

А*

354

Б**

411

А

13

В

70

Г

127

В

184

Г**

241

А

298

А*

355

В*

412

Б

14

Д**

71

Д*

128

Б*

185

Д

242

В

299

А

356

Д

413

Г

15

В*

72

А*

129

А*

186

Б

243

Г

300

А**

357

А*

414

В

16

А*

73

Б*(Б*)

130

В

187

Б**

244

А

301

В

358

В*

415

Д

17

Б*

74

Д*

131

А*

188

Б

245

Д*

302

А*

359

В**

416

Б

18

В

75

В

132

А

189

А*

246

А*

303

Б

360

А**

417

А*

19

А**

76

А*

133

А**

190

В**

247

Г

304

А**

361

Д*

418

Б**

20

Д

77

Б

134

Г

191

Г

248

Б*

305

Б

362

Д

419

А**

21

А*

78

Д

135

А**

192

Д

249

А**

306

В

363

А**

420

А**

22

А**

79

Д*

136

А*

193
Б

250

Д

307

А

364

А

421

В**

23

В*

80

В

137

Д*

194

Д

251

Б*

308

Д

365

А*

422

А*

24

В*

81

Б*

138

В*

195

А

252

Г

309

А

366

Д*

423

Г

25

А*

82

А

139

А

196

Б

253

А*

310

Г*

367

Б*

424

Д*

26

А**

83

Б

140

А**

197

А

254

Б

311

Б

368

В

425

Б

27

А**

84

Б*(Б**)

141

А**

198

А

255

Г*

312

А**

369

Д**(Д)

426

А

28

В*

85

А*

142

А**

199

А

256

Б*

313

В*

370

А**(А)

427

Д

29

В**

86

Г

143

Б*

200

Г

257

В

314

Д

371

А**

428

А

30

В*

87

Д*

144

В*

201

А

258

А**

315

Б

372

Д

429

Д

31

В

88

Д

145

В*

202

Г*

259

А

316

А*

373

Б

430

Б

32

В

89

Г

146

А**

203

Г**

260

А

317

В*

374

А

431

Б*(В*)

33

В**

90

А

147

Г*

204

Б*

261

А*

318

Г*

375

А

432

Д*

34

Б

91

В*

148

Б*

205

В

262

Г*

319

Б

376

А**

433

Д

35

А

92

А**

149

В*

206

А

263

В

320

А*

377

Г

434

Г

36

А

93

Г*

150

А

207

В*

264

А*

321

А

378

В*

435

Б

37

А**

94

Б*

151

В*

208

Б*

265

А

322

А

379

А*

436

А**

38

В*

95

Г

152

Д**

209

А*

266

Г

323

Г*

380

Б

437

В

39

Д

96

Г

153

Б*

210

А**

267

Б

324

А

381

Д

438

А**

40

Б**

97

Б

154

А*

211

А*

268

Г

325

Г*

382

А

439

Б*

41

В

98

Г

155

В

212

А*

269

В

326

А*

383

А

440

А*

42

А*

99

Б

156

Д**

213

А*

270

Д

327

А*

384

А*

441

Б**

43

Д*

100

В

157

А

214

А*

271

Д

328

А**(А)

385

Д

442

А**

44

В*

101

Г

158

Б**

215

Г*

272

В

329

В

386

А

443

Б

45

А**

102

А

159

В*

216

А*

273

А

330

А

387

А**

444

Д

46

В**

103

В*

160

Б*

217

А

274

А*

331

Б*

388

А*

445

А**

47

В*

104

В

161

А*

218

А*

275

А

332

Д*

389

Г**

446

Б

48

В**

105

Б*

162

Б

219

Д*

276

Б

333

А

390

А**

447

А

49

В*

106

Д*

163

В*

220

А*

277

Г

334

А*

391

А

448

В

50

Г*

107

Г

164

В*

221

А*

278

Б

335

Д

392

А

449

В

51

Г

108

А

165

Г

222

А*

279

А**

336

Д*

393

В

450

А

52

А**

109

А

166

А*

223

А

280

В

337

Г

394

А*53

А

110

Г*

167

Б*

224

А

281

А*

338

Г

395

А*54

А**

111

Д*

168

Б**

225

А*

282

А

339

Д(Д)

396

Д55

А

112

А

169

А**

226

В*

283

В*

340

Д

397

А56

А**

113

Д*

170

Г*

227

Д*

284

В*

341

Д*

398

Б*57

А**

114

А*

171

А*

228

Д

285

А*

342

В**

399

А


1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка