Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка30/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

КОМЕНТАРІ1. Відповідь правильна, оскільки енергоцінність добового раціону повинна дорівнювати до-бовим енерговитратам, які складаються з основного обміну (900 ккал), специфічно-динаміч-ної дії їжі (10-15% від основного обміну, що дорівнює як мінімум 90 ккал), та робочої над-бавки (2100 ккал) і становлять 3090 ккал [1,140-143].

2. Відповідь близька до правильної, оскільки в разі змішаного харчування величина специ-фічно-динамічної дії їжі становить 10-15% від основного обміну [2,54].

3. Тест має дві правильні відповіді, оскільки для дітей і підлітків в організованих колективах (навчально-виховних, лікувальних, оздоровчих), рекомендовано збільшення кількості енергії та поживних речовин понад енерговитрати на 10-15% [В.П.Кульчицька,1998].

4. Відповідь близька до правильної, оскільки за чинними нормами [3] частка білків від енергоцін-ності добового раціону дорослої людини визначена на рівні 11%, дитини – на рівні 13% [2,56].

6. Відповідь близька до правильної, оскільки за чинними нормами [3] частка жирів від енергоцін-ності добового раціону дорослої людини визначена на рівні 25%, дитини – на рівні 30% [2,70].

8. Правильна відповідь відсутня, оскільки за чинними нормами [3] прийнято співвідношення 1:1:5,8. Співвідношення 1:1:4 встановлювалося радянськими нормами харчування [4, 105]. За тимчасовими нормами, які діяли в Україні до 1999 р., це співвідношення для інтелек-туальних видів праці становило 1:1,1:4,3-4,9, для важкої фізичної праці – 1:1,3:5 [2,45].

9. Відповідь правильна, оскільки за чинними нормами [3] для людей працездатного віку частка білків у добовій енергоцінності раціону повинна становити 11%, жирів – 25%, вуглеводів – 64%. Отже, у людини надмір білків при нестачі вуглеводів.

11. Відповідь правильна, оскільки за вмістом жиру горіх грецький належить до олійних культур, з якого виробляють горіхове масло з вмістом ліноленової кислоти (поліненасиченої жирної кислоти родини ω3) 15,8%. У кукурудзяній, соняшниковій, рапсовій оліях, а також у кокосових горіхах ліноленова кислота відсутня або міститься в незначних кількостях [5,Т.2,194,217].

14. Тест має дві правильні відповіді, оскільки атерогенність продуктів з надлишком холестерину визначає не лише нестача фосфоліпідів, а й поліненасичених жирних кислот родини ω3 [2,69,134].

15. Відповідь правильна, оскільки, виходячи з добової потреби в холестерині (1 г) та фосфоліпідах (5 г), оптимальне співвідношення між ними становить 1:5. Суттєве зменшення споживання фосфоліпідів, зокрема лецитину, який відіграє роль “двірника” холестерину, небезпечно з точки зору розвитку атеросклерозу. Надходження в організм холестерину та фосфоліпідів у співвідношенні 1:3 вже свідчить про атерогенність холестерину. Отже, мінімальне неатерогенне співвідношення між ними становить 1:4 [2,69; 6,42,317].

16. Відповідь правильна, оскільки йдеться про споживання фосфоліпідів з найбільш пошире-ними в харчуванні населення продуктами, до яких належать зернові та бобові культури (вміст фосфоліпідів 0,3-0,9%), нерафіновані олії (1-2%). Натомість споживання населенням багатих на фосфоліпіди рибних (до 2,4%), молочних (0,5-1,1% у сирах), м’ясних (близько 0,8%) продуктів порівняно менше [2,71].

17. Відповідь правильна, оскільки за чинними нормами [3] потреба у вуглеводах залежно від віку та групи інтенсивності праці становить для чоловіків 336-624 г, для жінок 288-488 г. Простий розрахунок показує, що за рекомендованої добової потребі в моно- і дисахаридах 50-100 г [2,79], їх відсоток від добової потреби у вуглеводах коливається в межах 10-20%.

19. Правильна відповідь не відома, оскільки кількість харчових волокон, яка справляє демінералізуючий вплив, у навчальній літературі не наводиться [6,42].

21. Відповідь правильна, оскільки за чинними нормами [3] у жінки дефіцит білків (–15 г).

22. Відповідь не правильна, оскільки за чинними нормами [3] для жінки-бухгалтера 23-х років І-ї групи інтенсивності праці співвідношення нутрієнтів за масою повинно становити 1:1:5,8, тобто частка вуглеводів потребує деякого збільшення (правильна відповідь Г), а частка жирів – несуттєвого зменшення (відповідь відсутня) [2,45].

23. Відповідь близька до правильної, оскільки за чинними нормами [3] енергоцінність раціо-ну жінок ІІІ-ої групи інтенсивності праці повинна становити залежно від віку 2500-2600 ккал.

24. Відповідь правильна, оскільки добові енерговитрати чоловіка дорівнюють 2050 ккал/добу × 1,75 = 3588 ккал; 11% з них повинно компенсуватися за рахунок білків, при згоранні 1 г яких в організмі утворюється 4 ккал (3588 ккал × 0,11 : 4 ккал = 98,7 г); не менше 55% від загальної кількості білків у раціоні повинні складати білки тваринного походження (98,7 г × 0,55 = 54,3 г) [1,144-145,147].

25. Відповідь правильна, оскільки добові енерговитрати жінки дорівнюють 65 ккал/год × 24 год + 600 ккал = 2160 ккал; 25% з них повинно компенсуватися за рахунок жирів, при згоранні 1 г яких в організмі утворюється 9 ккал (2160 ккал × 0,25 : 9 ккал = 60 г); 30% від загальної кількості жирів у раціоні повинні складати жири рослинного походження (60 г × 0,3 = 18 г); 2,5% від загальної енергоцінності раціону повинні складати поліненасичені жирні кислоти (2160 ккал × 0,025 : 9 ккал = 6 г) [1,144-145; 2,70].

26. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки у раціоні харчування лікаря-хірурга 29-ти років, який належить до ІІІ-ої групи інтенсивності праці, за чинними нормами [3], окрім дефіциту тваринних білків (–11 г), наявні дефіцит енергоцінності раціону (–300 ккал), вуглеводів (–116 г) та надлишок жирів (+9 г).

27. Правильна відповідь відсутня, оскільки при розрахунку добової потреби в енергії лікар передусім повинен визначити антропометричні показники, провести хронометраж діяльності протягом доби, оцінити діяльність за важкістю праці за допомогою коефіцієнтів фізичної активності [7,Т.1,91].

28. Відповідь близька до правильної, оскільки за чинними нормами [3] добова потреба у вітаміні С становить 80 мг для чоловіків і 70 мг для жінок незалежно від групи інтенсивності праці та віку. Разом з тим донедавна вважали, що на кожні 1000 ккал повинно припадати 25 мг вітаміну С [5,Т.1,97].

29. Правильна відповідь відсутня, оскільки за чинними нормами [3] добова потреба у тіаміні для чоловіків становить 1,6 мг незалежно від віку та групи інтенсивності праці. Разом з тим донедавна вважали, що на кожні 1000 ккал повинно припадати 0,5 мг тіаміну [2,45].

30. Відповідь близька до правильної, оскільки за чинними нормами [3] добова потреба у вітаміні В6 на рівні 2 мг визначена для чоловіків, тоді як для жінок вона становить 1,8 мг.

33. Тест має всі правильні відповіді, оскільки за чинними нормами [3] у перерахунку на мегакалорію раціон повинен містити близько 27,5 г білків і жирів, 160 г вуглеводів, від 21 до 38 мг вітаміну С і від 0,4 до 0,7 мг вітаміну В1 для осіб працездатного віку різних груп інтенсивності праці, віку та статі. Разом з тим відповідь правильна за радянськими нормами харчування [8,45,59,97,116].

37. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім заморожування, вітаміни добре зберігаються при ліофільному (сублімаційному) сушінні [2,317-318,320].

38. Відповідь близька до правильної, оскільки за чинними нормами [3] добова потреба чоловіків у кальції становить 1200 мг, жінок – 1100 мг.

40. Тест має дві правильні відповіді, оскільки молочний кальцій, окрім лактату, добре засвоюється у вигляді казеїнату [5,Т.2,50; 6,318].

42. Відповідь правильна, оскільки при щоденному споживанні 0,5 л молока, яке містить кальцій у кількості 122 мг/100 г продукту [7,Т.1,330], добова потреба в кальції (1200 мг для чоловіків і 1100 мг для жінок [3]) забезпечується на 51-55%.

43. Відповідь правильна, оскільки щоденне споживання 0,5 л коров’ячого молока забезпечує 51-55% добової потреби у кальції, 38% потреби у фосфорі, 15-30% рекомендованої потреби у калії, 16-19% потреби у магнії та лише близько 2% добової потреби у залізі [7,Т.1,330].

44. Відповідь правильна, оскільки за чинними нормами [3] у студентки дефіцит білка (–10 г) та кальцію [В іншій редакції – дефіцит білка (–15 г), жиру (–6 г) і кальцію], а сир є натуральним молочним концентратом, який містить багато білків, жирів і кальцію [8,196].

45. Правильна відповідь відсутня, оскільки за чинними нормами [3] співвідношення між ци-ми мінеральними речовинами становить для чоловіків 1:1:0,3, для жінок 1:0,9:0,3. Співвідно-шення 1:1:0,5 було прийнято за тимчасовими нормами, які діяли в Україні до 1999 р. [2,96].

46. Відповідь не правильна, оскільки за чинними нормами [3] добова потреба чоловіків у за-

лізі становить 15 мг. Потреба чоловіків у залізі на рівні 10 мг була прийнята за тимчасовими нормами, які діяли в Україні до 1999 р. [8,138].47. Відповідь близька до правильної, оскільки за чинними нормами [3] добова потреба жінок у залізі становить 17 мг. Потреба жінок у залізі на рівні 18 мг була прийнята за тимчасовими нормами, які діяли в Україні до 1999 р. [2,95].

48. Правильна відповідь відсутня, оскільки за чинними нормами [3] добова потреба в магнії становить для чоловіків 400 мг, для жінок 350 мг. Потреба в магнії на рівні 500 мг була прийнята за радянськими нормами харчування [5,Т.1,190].

49. Відповідь близька до правильної, оскільки за чинними нормами [3] добова потреба в цинку на рівні 15 мг визначена для чоловіків, тоді як для жінок вона становить 12 мг. Потреба в цинку на рівні 15 мг незалежно від статі була прийнята за тимчасовими нормами, які діяли в Україні до 1999 р. [2,95].

50. Відповідь близька до правильної, оскільки добова рекомендована потреба в калії визначена на рівні 2500-5000 мг [2,46].

52. Тест має дві правильні відповіді, оскільки риба, окрім фосфору (120-430 мг/100 г), заліза (0,3-7,3 мг/100 г), йоду (0,019-0,816 мг/100 г), містить калій (110-400 мг/100 г) і магній (13-185 мг/100 г) [2,242].

54. Тест має дві правильні відповіді, оскільки властивий червоному м’ясу (яловичині, кролятині, телятині) комплекс мінеральних речовин (залізо, мідь, кобальт), які відіграють важливу роль у кровотворенні, можна визначити як гемовий або мінеральний [6,335].

56. Правильна відповідь відсутня, оскільки за прийнятими у гігієнічній практиці критеріями індекс маси тіла в межах 20,1-24,9 характеризує харчовий статус чоловіків як адекватне харчування. Для жінок адекватному харчуванню відповідає індекс маси тіла 18,5-23,8, а оптимальній середній величині, про яку йдеться, – 20,8 [11,31]. Необхідно зауважити, що в навчальній літературі [6,101; 12,266] величини індексів маси тіла чоловіків і жінок помилково поміняні місцями.

57. Тест має дві правильні відповіді, оскільки за прийнятими у гігієнічній практиці критеріями харчовий статус жінки з індексом маси тіла 20,8, окрім адекватного харчування (18,5-23,8), відповідає оптимальній середній величині [11,31].

58. Тест має дві правильні відповіді, оскільки за прийнятими у гігієнічній практиці критеріями індекс маси тіла хворого відповідає ожирінню І-го ступеня, а відсоткове відхилення від ідеальної маси – ожирінню ІІ-го ступеня [11,31].

59. Тест має дві правильні відповіді, оскільки І-му ступеню ожиріння відповідає надлишок маси тіла в межах 15-29% [6,100; 11,31].

60. Тест має дві правильні відповіді, оскільки за прийнятими у гігієнічній практиці критеріями індекс маси тіла чоловіків відповідає ожирінню ІІ-го ступеня, а відсоткове відхилення від ідеальної маси – ожирінню ІІІ-го ступеня [11,31].

61. Тест має дві правильні відповіді, оскільки підвищення маси тіла до 15% від ідеальної свідчить про її надлишковість [6,100], для нормалізації якої, окрім зменшення в раціоні моно- і дисахаридів, передусім необхідно обмежити споживання жирів [6,129-130,141-143].

62. Відповідь правильна, оскільки індекс маси тіла, який дорівнює 100 кг / 1,68 м2 = 35,4, за прийняти-ми у вітчизняній практиці критеріями свідчить про ІІ ступінь ожиріння в чоловіків (30-39,99) [11,31].

63. Відповідь не правильна, оскільки ожиріння спричиняє не енергетична збитковість харчування, а, навпаки, його надмірна енергоцінність, зумовлена надлишком жирів і вуглеводів за провідної ролі жирів, а також порушеннями режиму харчування (правильні відповіді Б, В і Д). В іншій редакції тест має декілька правильних відповідей за вищезазначених причин [6,123-129].

64. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки для нормалізації маси тіла, окрім обмеження хлібобулочних виробів, передусім за рахунок білого хліба, необхідно обмежити споживання жирів (м’ясних і молочних продуктів з високою жирністю) [6,129-130,141-143]. Разом з тим до початкових проявів ожиріння належить лише ожиріння І-го ступеня з надлишком маси тіла 15-29%, який відповідає індексу Кетле для чоловіків 25-29,99 [11,31].

65. Відповідь правильна, оскільки у моряків ознаки недостатності вітамінів групи В, що дозволяє оцінити їх харчовий статус як недостатній [6,108-109,122].

71. Відповідь правильна, оскільки у студентки за достатнього надходження вітамінів групи В й аскорбінової кислоти дефіцит вітаміну А (–0,5 мг) [3] і клінічні ознаки А-гіповітамінозу [6,109].

72. Відповідь правильна, оскільки людина одержує з добовим раціоном 550 мкг (ретинолових еквівалентів) вітаміну А (1 ретиноловий еквівалент = 1 мкг ретинолу) [2,99]; за нормами [3] добова потреба у ретинолі чоловіків і жінок працездатного віку становить 1000 мкг, тобто наявний його дефіцит (–450 мкг); 1000 мкг ретинолу відповідає 3300 МО (IU) [4,65], а 450 мкг – 1485 МО (IU).

73. Відповідь правильна, оскільки у курсантів ознаки А-гіповітамінозу, за якого показано вживання моркви, багатої β-каротином (9 мг/100 г продукту), або печінки, що містить вітамін А (3,8-4,4 мг/100 г). У рибі вміст ретинолу становить лише 0,01-0,06 мг/100 г, в інших перелічених продуктах він практично відсутній [2,242; 7,88-89].

74. Відповідь правильна, оскільки основним джерелом β-каротину (провітаміну А) є рослинні продукти, зокрема морква (9 мг/100 г продукту) і томати (1,2 мг/100 г) (картопля містить 0,02 мг/100 г, капуста – сліди β-каротину, у молоці вміст його не перевищує 0,02 мг/100 г, у рослинній олії, м’ясі та ковбасах він відсутній) [2,269-270; 7,Т.1,127].

76. Відповідь правильна, оскільки за інших наведених варіантів споживання вітаміну D дорослою людиною перевищить його добову потребу в 4-20 разів [3].

79. Відповідь правильна, оскільки у дитини при достатньому надходженні вітамінів групи В дефіцит вітаміну С (–40 мг) [3] і клінічні ознаки С-гіповітамінозу [6,108].

81. Відповідь правильна, оскільки у дівчини за надлишку вітамінів А, В1, В2, В6 значний дефіцит вітаміну С (добова потреба у ньому 75 мг) [3] і ознаки С-гіповітамінозу [6,108,166].

84. Відповідь правильна, оскільки у хворого ознаки С-гіповітамінозу (зниження працездат-ності, швидка втомлюваність, набряклі розпушені ясна, перифолікулярний гіперкератоз), за якого для уточнення діагнозу необхідно провести дослідження уринарної екскреції вітаміну С. В іншій редакції тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім дослідження уринарної екскреції вітаміну С, діагноз гіповітамінозу С дозволяє уточнити дослідження резистентності капілярів шкіри [4,84-85; 5,Т.1,95-96; 6,108,165-166].

85. Відповідь правильна, оскільки наявність у дітей С-гіповітамінозу можна довести, дослідивши добове споживання овочів і фруктів як основних джерел аскорбінової кислоти (в раціоні дітей овочі та фрукти відсутні) та екскрецію вітаміну С зі сечею [6,166-167].

87. Відповідь правильна, оскільки споживання капусти та картоплі з вмістом вітаміну С відповідно 45 і 20 мг/100 г їстівної частини продукту суттєво перевищує споживання інших перелічених овочів, фруктів і ягід, зокрема багатих аскорбіновою кислотою солодкого перцю (250 мг/100 г), обліпихи та чорної смородини (по 200 мг/100 г), апельсинів (60 мг/100 г) і лимонів (45 мг/100 г), а також менш багатих нею помідорів (25 мг/100 г), баклажанів і моркви (по 5 мг/100 г) [2,269-270; 6,349].

91. Відповідь правильна, оскільки на тлі важкого гіповітамінозу В1 у хронічного алкоголіка, ймовірно, виникли ознаки алкогольної енцефалопатії [10,Т.25,60-61].

92. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки за клінічних ознак В1-гіповітамінозу сталевару, окрім хліба з обдирного борошна (вміст вітаміну В1 0,11-0,18 мг/100 г продукту), гороху (0,72-0,8 мг/100 г), квасолі (0,50-0,54 мг/100 г), показані багаті на тіамін м’ясо, особливо свинина, та деякі субпродукти (0,4-0,6 мг/100 г), окремі овочі, зокрема картопля (0,12 мг/100 г) [2,269-270; 6,170-171; 10,Т.25,60].

93. Відповідь правильна, оскільки перикорнеальна ін’єкція властива гіповітамінозу В2, себорейне лущення шкіри обличчя – гіповітамінозам В2 і В6, ураження слизової губ, хейлоз, ангулярний стоматит – гіповітамінозам В2 і В6, рідше РР, глосит – гіповітамінозу В2, В6 і РР [6,108-109; 8,99-100,101,105; 12,273].

94. Відповідь правильна, оскільки у дівчинки за достатнього надходження вітамінів В1, В6, РР і С дефіцит вітаміну В2 (–0,6 мг) [3] і клінічні ознаки В2-гіповітамінозу [6,108; 8,99].

103. Відповідь правильна, оскільки у хворого симптоми В12-дефіцитної анемії, до причин ви-

никнення якої належать порушення всмоктування вітаміну в тонкій кишці внаслідок запального процесу при регіональному ентериті (хворобі Крона) та панкреатитах, глистяній інвазії (дифілоботріоз, анкілостомоз), недостатньому надходженні вітаміну з їжею (вегетаріанство) [10,Т.1,517, Т.27,194].105. Відповідь правильна, про що свідчать специфічні симптоми, відсутні за інших переліче-них мікроелементозів [6,110-114,116-117].

106. Відповідь правильна, на що вказує зменшення гемоглобіну, еритроцитів, кольорового показ-ника, сироваткового заліза, ознаки анізоцитозу та специфічні симптоми (спотворення смаку, езо-фагопатія), відсутні за дефіциту білків і перелічених вітамінів [6,108-109,110-111,119-120,160].

110. Відповідь правильна, оскільки відсутні ознаки ураження еритроцито-, гранулоцитопоезу та відносний лімфоцитоз, властиві апластичним анеміям, а хронічна залізодефіцитна анемія належить до ускладнень хвороби Верльгофа [13,Т.1,225-227, Т.2,249-250,264-265,267-269,270-272].

111. Відповідь правильна, оскільки тромбоцитопенічна пурпура – захворювання імунного ґенезу, в основі якого лежить посилений розпад тромбоцитів у селезінці, яка є місцем синтезу антитромбоцитарних антитіл [13,Т.2,270-272; 14,646].

113. Відповідь правильна, на що при диференціюванні з іншими мікроелементозами вказують гіпохромна анемія та ретикулоцитоз [6,110-111,115-118].

114. Відповідь правильна, про що свідчать специфічні симптоми, відсутні за інших перелічених мікроелементозів і гіповітамінозу D [6,109,111-113,116-118].

116. Відповідь правильна, про що свідчать депресія, алопеція, дерматит (за недостатності йоду не спостерігаються дерматити, міді – усі перелічені симптоми, селену – діарея та депресія) [6,111-114,117].

117. Відповідь правильна, на що при диференціюванні з іншими мікроелементозами вказують ураження міокарду та зниження активності глютатіонпероксидази [6,111-115].

123. Відповідь правильна, оскільки відсутні гіпоталамічні розлади, а індекс маси тіла хворої за критеріями, прийнятими ВООЗ і вітчизняною практикою, та коефіцієнт талія/стегно свідчать про ІІ ступінь ожиріння за абдомінальним типом [11,31; 13,Т.2,402-403].

124. Тест має дві правильні відповіді, оскільки відсутні гіпоталамічні розлади, а індекс маси тіла за прийнятими ВООЗ критеріями і коефіцієнт талія/стегно більше 0,85 свідчать про І-й ступінь ожиріння за абдомінальним типом [13, Т.2,402-403], за вітчизняними критеріями індекс маси тіла вказує на ІІ-й ступінь ожиріння [11,31].

125. Відповідь правильна, оскільки відсутність неврологічних й ендокринних розладів вказує на аліментарно-конституційний характер ожиріння, а жировідкладення у верхній частині тіла – на андроїдний тип ожиріння [15,500].

126. Відповідь правильна, про що свідчить відсутність змін з боку гіпофізу, статевих органів, щитоподібної залози й інших ендокринних органів [13,Т.1,311-313,354-357,370,401-403; 14,769].

128. Відповідь правильна, оскільки за чинними нормами [3] для людей працездатного віку прийнято співвідношення між білками, жирами та вуглеводами за масою 1:1:5,8. Отже, спів-відношення 1:1,7:4,1 свідчить про надлишок жирів у раціоні, який міг спричинити появу атипових клітин [6,211].

129. Відповідь правильна, оскільки Helicobacter pylori уражує парієтальні клітини, які переважно знаходяться у фундальному відділі шлунка, тоді як алкоголь, аліментарний чинник, нервове перенапруження лише сприяють виникненню захворювання [13,Т.1,49-50].

131. Відповідь правильна, оскільки у хворої ознаки гіпертензії, за якої необхідно обмежити вживання продуктів, багатих на біогенні аміни, зокрема тирамін, що міститься у твердих сирах і володіє вазопресорною дією [7,Т.1,134].

133. Тест має дві правильні відповіді, оскільки до антиаліментарних чинників сирого яєчного білка, окрім антивітаміну авідину, належать білковий інгібітор трипсину, який погіршує засвоєння білків, а також відсутній у відповідях кональбумін, що зв’язує залізо [7,Т.1,135].

135. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки у жінки водночас дефіцит кальцію, фосфору та заліза (добові потреби відповідно становлять 1600, 1800 і 33 мг) [7,Т.1,180].

136. Відповідь близька до правильної, оскільки за чинними нормами [3] енергетична цінність

добового раціону жінки віком 65 років повинна становити 1800 ккал.137. Відповідь правильна, оскільки загальний холестерин сироватки крові в межах фізіологічної норми (2,97-8,79 ммоль/л або 130-300 мг/дл) за дещо зниженого вмісту ліпопротеїдів високої щільності (125-660 мг/дл) [7,Т.1,106].

138. Відповідь правильна, оскільки у чоловіка за добової потреби в аскорбіновій кислоті 100 мг [3] клінічні ознаки С-гіповітамінозу [6,108,165-167]. Із перелічених продуктів показано вживання чорної смородини, надзвичайно багатої вітаміном С (200 мг/100 г продукту); у картоплі його вміст становить 20 мг/100 г і зменшується при термічній обробці, моркві – 5 мг/100 г [2,269-270], сирі – 0,5 мг/100 г, печінці – 33 мг/100 г [8,196,214].
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка