Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка33/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Вимоги до дитячих дошкільних установ, іграшок та одягу


97. Дошкільний заклад розміщений у центрі мікрорайону. Земельна ділянка межує з індиві-дуальними гаражами на 10 автомобілів. В атмосферному повітрі визначені концентрації ок-сиду вуглецю, бенз(а)пірену, які перевищують ГДК у 1,5 рази. У вихованців закладу спосте-рігаються зниження апетиту, емоційна неврівноваженість, швидка втомлюваність. Під час поглибленого медичного огляду у 10% дітей виявлена анемія. Які оздоровчі заходи необхідно передбачити?

А. Перенести гаражі на відстань 10 м. Б. Проводити провітрювання приміщень. В. Проводи-ти загартовувальні заходи. Г. Проводити прогулянки дітей у парковій зоні. Д. Організувати штучну С-вітамінізацію третіх страв. [18,п.5.28,дод.10; коментар]

98. У житловому мікрорайоні дитячі дошкільні установи мають радіус обслуговування не більше 500 м, школи до 1 км. Санітарні розриви між дитячими закладами та житловими будинками не менше 10 м, комунальними об’єктами 50 м, гаражами 10-15 м, залізницею 1000 м. Який параметр не відповідає гігієнічним нормам?

А. Віддаль дитячих закладів до гаражів. Б. Віддаль дитячих закладів до залізниці. В. Віддаль дитячих закладів до житла. Г. Віддаль дитячих закладів до комунальних об’єктів. Д. Радіус обслуговування дитячих дошкільних установ. [Коментар]

99. У дитячій дошкільній установі у дітей після прогулянки на майданчику виникло масове ураження, яке проявилося блідістю шкірних покривів, ціанозом носо-губного трикутника та слизових оболонок, задишкою, тахікардією, згодом слабкістю, запамороченням, судомами та втратою свідомості. Під час розслідування встановлено, що напередодні на дитячий майданчик завезли свіжий пісок, доставлений самоскидом, який використовувався для транспортування мінеральних добрив (аміачної селітри). Яке ураження виникло у дітей?

А. Отруєння пестицидами. Б. Нітратна метгемоглобінемія. В. Карбоксигемоглобінемія. Г. Харчове отруєння. Д. Харчова токсикоінфекція. (В іншій редакціїА. Отруєння дерати-заційним засобом. Г. Отруєння інсектицидом. Д. Вірусна менінгоінфекція.) [19,48,50-52,361]

100.* Дитячі ясла-сади проектуються як в одній, так і в декількох одно-двоповерхових будівлях, з’єднаних між собою закритими переходами. Який принцип є основою для планування будівлі дитячого дошкільного закладу?

A. Групової ізоляції. Б. Незалежності. В. Вікового розподілу. Г. Статевого розподілу. Д. Ста-тево-вікового розподілу. [3,203; 8,192]

101. Наповнюваність груп у дитячій дошкільній установі становить: ясельних по 15 дітей, дошкільних і підготовчої по 20 дітей. Яка група за кількістю дітей є перевантаженою?

А. Молодша ясельна. Б. Середня ясельна. В. Старша ясельна. Г. Молодша дошкільна. Д. Се-редня дошкільна. [20,дод.1; коментар]

102. Шість ігрових майданчиків дитячої дошкільної установи на 120 місць, розрахованої на 3 ясельні, 3 дошкільні та підготовчу групи, обладнані тіньовими навісами площею 40 м2, оточені смугою кущів, засіяні травою і з’єднані кільцевою доріжкою. Який показник не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Місткість установи. Б. Площа тіньових навісів. В. Озеленення майданчиків. Г. Улашту-вання кільцевої доріжки. Д. Кількість майданчиків. [3,200-201; 21,п.5,8,10,11; коментар]

103. За матеріалами проекту груповий блок молодшої ясельної групи розташований на першому поверсі, обладнаний окремим входом з тамбуром. Ігровий майданчик групи знаходиться поблизу входу в груповий блок, площа майданчика становить 80 м2. Майданчик за периметром оточений смугою дерев. Який планувальний недолік дитячої установи?

А. Розташування ігрового майданчика поблизу входу. Б. Недостатня площа ігрового майдан-чика. В. Оточення майданчика смугою дерев. Г. Наявність окремого входу з тамбуром у груповий блок. Д. Розташування групового блоку на першому поверсі.[3,200-201; 21,п.8,9,10,19,20; коментар]

104. За матеріалами проекту дошкільної установи до складу всіх групових осередків входять поєднані ігрова та спальня, які відокремлюються за допомогою розсувної перегородки, приміщення для прийняття дітей, буфетна, яка поєднана з ігровою, санвузол. За яким показником планування групових осередків не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Поєднання ігрової та спальні для дітей ясельного віку. Б. Поєднання ігрової та спальні для дітей дошкільного віку. В. Поєднання ігрової та спальні для дітей підготовчої групи. Г. По-єднання ігрової та буфетної. Д. Відсутність приймальні (роздягальні). [2,339; 20,п.3.30; коментар]

105.* Проектом передбачено обладнання приміщень дитячої дошкільної установи панельно-променистим опаленням, припливною вентиляцією, штучним освітленням лампами розжа-рювання, централізованим водопостачанням і каналізуванням. Яку помилку допущено при проектуванні дитячої установи?

А. Улаштування панельно-променистого опалення. Б. Улаштування припливної вентиляції. В. Улаштування штучного освітлення лампами розжарювання. Г. Улаштування централізо-ваного водопостачання. Д. Улаштування каналізації. [20,п.4.12; 21,п.37,39,41; коментар]

106.* Проектант розраховує систему опалення дитячої дошкільної установи. Найвища температура повітря повинна бути у:

А. Спальні дошкільної групи. Б. Груповій дошкільної групи. В. Спальні молодшої ясельної групи. Г. Ігровій молодшої ясельної групи. Д. Музично-гімнастичній залі. [8,194; 21,п.42]

107.@* При здійсненні медичного контролю за дитячою дошкільною установою педіатром встановлено: групова провітрюється до прибуття дітей, перед заняттями та під час прогуля-нок (наскрізне провітрювання), спальня (кутове провітрювання) – перед сном і після сну дітей, під час сну здійснюється аерація. Чи правильно організований режим провітрювання?

А. Аерація організована неправильно. Б. Провітрювання групової організовано неправильно. В. Провітрювання спальні перед сном організовано неправильно. Г. Провітрювання спальні після сну організовано неправильно. Д. Правильно. [2,385; 21,п.76,77]

108. Для досягнення ефективного провітрювання в груповій дитячої дошкільної установи температура повітря повинна знизитись на…оС:

А. 2-3 Б. 4-8 В. 5-6 Г. 6-9 Д. 10-11 [10,72; 8,15; коментар]

109. Оптимальний температурний режим в груповій молодшої дошкільної групи регламентується у межах (оС):

А. 17-18 Б. 18-20 В. 19-20 Г. 20-21 Д. 21-22 [Коментар]

110. Оптимальний температурний режим в груповій старшої дошкільної групи регламентується у межах (оС):

А. 17-18 Б. 18-19 В. 19-20 Г. 20-21 Д. 21-22 [Коментар]

111. Під час обстеження дитячого дошкільного закладу проведено дослідження мікрокліматичних умов у групових кімнатах. Який мікроклімат у групових найбільш сприят-ливий для дітей?

А. 25оС, 65%, 0,3 м/с Б. 24оС, 30%, 0,01 м/с В. 23оС, 35%, 0,1 м/с Г. 20оС, 50%, 0,2 м/с Д. 16оС, 40%, 0,2 м/с [21,п.42,45; 8,30-31,194; коментар]

112.* За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки мікрокліматичних умов у групових кімнатах дитячого садка. Результати вимірювань: середня температура повітря 20оС, швидкість руху повітря 0,5 м/с, відносна вологість повітря 50%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату групової кімнати садка.

А. Дискомфортний з підвищеною вологістю повітря. Б. Дискомфортний нагрівного типу. В. Дискомфортний охолоджувального типу. Г. Дискомфортний зі значними коливаннями основних параметрів. Д. Комфортний. [Коментар]

113.* У груповій дошкільного навчального закладу, побудованого за типовим проектом, мікрокліматичні умови та штучна освітленість відповідають гігієнічним вимогам, а рівень природної освітленості нижчий від норми. Який показник визначає недостатню освітленість?

А. Питома потужність електроосвітлення. Б. Коефіцієнт природної освітленості. В. Коефі-цієнт аерації. Г. Коефіцієнт заглиблення. Д. Кут отвору. [8,85]

114. В основних приміщеннях дитячих установ, де діти знаходяться тривалий час і проводяться заняття з ними, світловий коефіцієнт повинен бути не менше:

А. 1:4 Б. 1:5 В. 1:6 Г. 1:7 Д. 1:8 [2,397-398; коментар]

115. При використанні люмінесцентних ламп рівень освітленості групових кімнат дитячих дошкільних закладів на висоті 0,5 м від підлоги повинен становити не менше (лк):

А. 300 Б. 200 В. 150 Г. 100 Д. 75 [8,194; 21,п.37]

116. Гігієнічна оцінка меблів в дитячому дошкільному закладі проводиться за показниками:

А. Основні розміри, бактеріальне забруднення, санітарне утримання. Б. Відповідність характеру навчально-виховного процесу. В. Основні розміри, їх відповідність віку та зросту. Г. Відповідність характеру навчально-виховного процесу, положення тіла при користуванні меблями, основні розміри, їх відповідність віку та зросту, розміщення в приміщеннях, санітарне утримання. Д. Положення тіла при користуванні меблями, відповідність їх державним стандартам. [3,252-253; 11,157]

117.* У підготовчій групі дошкільного навчального закладу після фізкультурного заняття проведено урок математики тривалістю 30 хв. На 15-й хвилині у більшості дітей виникли ознаки стомлення. Фізкультхвилинка проведена на 17-й хвилині заняття. У розкладі урок математики стоїть третім. Що є основною причиною стомлення?

А. Фізкультхвилинка. Б. Тривалість занять. В. Попереднє заняття. Г. Розклад занять. Д. Умови заняття. [1,154-155; коментар]

118. У середній групі дошкільного навчального закладу заняття з дітьми проводяться щоденно з понеділка до п’ятниці, кількість занять на тиждень 10, їхня тривалість 30 хв, перерва між заняттями 10 хв. Який елемент організації занять не відповідає вимогам?

A. Тривалість занять. Б. Тривалість занять і перерв. В. Тривалість перерв і кількість занять на тиждень. Г. Кількість занять на тиждень. Д. Заняття організовані правиль-но. [8,212-213; 21,п.106,112; коментар]

119. Перед прийняттям дитини у дитячі ясла лікар здійснив попередній патронаж. Відмічено порушення режиму дня дитини, мати не дотримується правил годування, курить, у неї був токсикоз вагітності. Який найбільш імовірний ступінь адаптації дитини до дитячих ясел?

А. Важкий. Б. Середньої важкості. В. Легкий. Г. Напружений. Д. Гост-рий. [22,40-41,122-123; коментар]

120.* У 20% дітей, які поступають у дитячу дошкільну установу, спостерігається тривала адаптація. Який показник у цих дітей нормалізується в першу чергу?

А. Апетит. Б. Сон. В. Емоційний стан. Г. Секреція імуноглобуліну. Д. Мовна актив-ність. [22,68; коментар]

121. Під час санітарного нагляду за дитячими іграшками контролю підлягають:

А. Сировина, що використовується для виготовлення іграшок, технічні умови виробництва, рецептура при введенні нових матеріалів, місця та умови продажу. Б. Технічні умови вироб-ництва, рецептура всіх матеріалів, що використовуються для виготовлення іграшок. В. Місця та умови продажу, технічні умови виробництва, вартість іграшок. Г. Рецептура при введенні нових матеріалів, вартість іграшки, інструкції при введенні нових матеріалів. Д. Санітарні книжки виробників, рецептура сировини, що використовується для виготовлення іграшок, умови продажу. [3,155; 23,розд.2,п.4.5,5.6,5.7,5.9; коментар]

122. Матеріали, з яких виготовляють іграшки для дітей, повинні відповідати гігієнічним вимогам:

А. Не повинні включати домішок отруйних речовин. Б. Повинні пройти санітарну експерти-зу. В. Мати технічну специфікацію. Г. Мати відповідні фізико-хімічні властивості. Д. Пройти бактеріологічний аналіз. [Коментар]

123. Для проведення санітарно-гігієнічної експертизи іграшок вітчизняного виробництва повинні надаватися:

А. Заява виробника, декларація власника іграшок про їх безпечність для здоров’я, норматив-на документація на продукцію, акт санітарного обстеження умов виробництва, зразки ігра-шок. Б. Рецептура матеріалів, що використовуються для виготовлення іграшок, нормативна документація на продукцію, декларація власника іграшок про їх безпечність. В. Акт санітар-ного обстеження умов виробництва. Г. Заява виробника, зразки іграшок. Д. Дозвіл МОЗ України на виготовлення іграшок, технічні умови виробництва, вартість іграшок. [23,п.5.7]

124. Матеріали вторинної переробки дозволяється використовувати для виробництва іграшок за таких умов:

А. У кількості не більше 30% домішок до основного матеріалу тільки для дітей віком старше 3-х років за наявності дозволу МОЗ України. Б. У кількості не більше 50% домішок до основного матеріалу тільки для дітей дошкільного віку. В. Тільки за наявності дозволу МОЗ України. Г. У кількості не більше 70% домішок до основного матеріалу за наявності дозволу санітарної служби. Д. Тільки для дітей віком старше 5-ти років. [23,п.2.2]

125.* У дитячій дошкільній установі використовуються для ігор хутряні іграшки “Ведмідь” масою 200 г, забарвлення матеріалу стійке, токсичні речовини відсутні, запах 3 бали. Чи відповідає іграшка гігієнічним вимогам для використання у дошкільній установі?

А. Відповідає. Б. Не відповідає за запахом. В. Не відповідає за масою. Г. Не відповідає за стійкістю барвника. Д. Не відповідає за матеріалом. [8,206; коментар]

126. У дитячій дошкільній установі використовують біноклі, виготовлені з пластмаси, масою 90 г, сила збільшення 6-кратна, міжцентрова відстань 50 мм, запах 2 бали, витяжка не міс-тить токсичних речовин. Що є провідним фактором ризику цієї іграшки для здоров’я дітей?

А. Сила збільшення. Б. Міжцентрова відстань. В. Запах. Г. Токсичні речовини. Д. Стійкість матеріалу. [Коментар]

127. Окуляр фільмоскопа для дітей повинен мати збільшення не менше, ніж:

А. 2-кратне. Б. 3-кратне. В. 4-кратне. Г. 5-кратне. Д. 6-кратне. [10,207]

128. Великогабаритні надувні іграшки для ігор на воді повинні мати не менше:

А. Однієї ізольованої повітряної камери. Б. 2-х ізольованих повітряних камер. В. 2-х ізольо-ваних повітряних камер і витримувати тиск не менше 300 Н. Г. 3-х ізольованих повітряних камер і витримувати тиск не менше 150 Н. Д. 4-х ізольованих повітряних камер. [23,дод.5,п.10]

129. Сила звуку, джерелом якого є іграшка, не повинна перевищувати:

А. 40 дБ на відстані 45 см. Б. 48 дБ на відстані 100 см. В. 65 дБ на відстані 50 см. Г. 90 дБ на відстані 90 см. Д. 95 дБ на відстані 100 см. [23,п.3.9; коментар]

130.@ У дитини 2-х років після гри з мозаїкою раптово виник кашель, стридорозне дихання, потяг на блювання, ціаноз. Що має запідозрити лікар в першу чергу?

А. Гострий ларинготрахеїт. Б. Гостру пневмонію. В. Гострий ларингіт. Г. Кашлюк. Д. Аспі-рацію стороннього тіла. [24,Т.25,274-275]

131. Під час санітарно-гігієнічної експертизи дитячого одягу з натуральних матеріалів вста-новлено: білизна для дітей дошкільного віку характеризується високою повітро- і паропро-никністю, гігроскопічністю та вологоємкістю. Тканина розріджена, пориста та еластична. Чи відповідає тканина гігієнічним вимогам?

А. Відповідає. Б. Не відповідає за пористістю тканини. В. Не відповідає за повітропроникніс-тю. Г. Не відповідає за гігроскопічністю. Д. Не відповідає за вологоємкістю. [2,460]

Готовність дітей до навчання у школі

132. Неготовність дітей 6-річного віку до навчання в школі характеризують:

А. Відставання у біологічному розвитку, наявність дефектів вимови, відхилення у стані здоров’я, невиконання психофізіологічних тестів. Б. Наявність хронічних захворювань, відставання у фізичному розвитку, низький рівень функціонального стану систем організму. В. Належність до ІІІ-ої групи здоров’я, виконання тільки одного психофізіологічного теста, рівень основного показника фізичного розвитку нижче середнього. Г. Наявність хронічних захворювань, невиконання психофізіологічних тестів. Д. Відставання у фізичному розвитку, дисгармонійність функцій. [Коментар]

133. Дитина за виконання трьох завдань теста Керна-Ірасека отримала 4 бали. З якою метою проведено цей тест?

А. Оцінки функціональної готовності дитини до навчання у школі. Б. Оцінки механічної пам’яті. В. Оцінки образної пам’яті. Г. Оцінки точності координації рухів. Д. Оцінки якості та чистоти вимови звуків. [25,Т.1,139-141; 26]

134. Для визначення шкільної зрілості в 6-7-річних дітей проведено оцінку рівня розвитку з використанням морфо-функціональних і психофізіологічних критеріїв. Які показники свідчать про рівень психічного розвитку дітей?

А. Стан здоров’я. Б. Біологічний вік. В. Стан центральної нервової системи. Г. Тест Керна-Ірасека. Д. Взаємовідношення процесів збудження та гальмування. [Коментар]

135. У дівчинки 6-ти років, гармонійно розвиненої, провели оцінку ступеня готовності до навчан-ня у школі за загальноприйнятими тестами та показниками стану здоров’я. Який з них основний?

А. Тест Мартина. Б. Тест Керна-Ірасека. В. Оцінка рухової активності. Г. Оцінка фізичної працездатності. Д. Оцінка вербально-логічного мислення. [25,Т.1,139-141; 26; коментар]

136. Дитина 6-ти років не готова до навчання у школі. Що з наведеного є підставою для цього висновку?

A. Дефекти звуковимови, результати тесту Керна-Ірасека 12 балів. Б. Зниження працездат-ності у порівнянні з ровесниками. В. Дисгармонійний фізичний розвиток. Г. Синдром дефі-циту уваги. Д. Наявність трьох випадків ГРЗ за останній рік. [25,Т.1,139-141; 26]

137. Дівчинка 6-ти років, середнього зросту, фізичний розвиток гармонійний, зубна формула відповідає вікові. Протягом минулого року хворіла на епідпаротит. Вміє рахувати. Тест Керна-Ірасека виконала на 7 балів. Чи готова дитина до навчання у школі?

А. Готова. Б. Не готова через перенесений епідпаротит. В. Не готова через невідповідність зубної формули вікові. Г. Не готова через незадовільний фізичний розвиток. Д. Не готова через незадовільне виконання тесту Керна-Ірасека. [25,Т.1,139-141; 26]

138. Хлопчик 6-ти років, низького зросту, гармонійно фізично розвинений, за останній рік збільшення зросту становило 5 см, зубна формула відповідає вікові. Протягом року хворів на епідпаротит. Щеплення за графіком. Тест Керна-Ірасека виконав на 10 балів. Батькам дитини рекомендовано відтермінувати початок навчання у школі на рік. Що є причиною цього висновку?

А. Незадовільне виконання теста Керна-Ірасека. Б. Недостатнє збільшення зросту. В. Пере-несений епідпаротит. Г. Незадовільний фізичний розвиток. Д. Відставання біологічного віку. [25,Т.1,139-141; 26]

139. Для вирішення питання щодо готовності до вступу у школу провели обстеження хлопчика 6-ти років. Фізичний розвиток при застосуванні комплексного методу оцінки дисгармонійний, біологічний вік відстає від календарного. Результати експрес-оцінки функціональної готовності дитини до вступу у школу: тест Керна-Ірасека 7 балів, тест вирізання кола виконаний за 2 хв, якість його виконання посередня. Показник механічної пам’яті 45%, продуктивності вербально-логічної пам’яті 60%, продуктивності образної пам’яті 30%, вербально-логічного мислення 9 балів. Зробіть висновок відносно ступеня го-

товності дитини до навчання у школі.А. Середній. Б. Високий. В. Низький. Г. Недостатній. Д. Задовіль-ний. [8,238-239; 25,Т.1,139-141; 26; 27,105-107; коментар]

140.* Для вивчення впливу різних видів діяльності на організм дітей застосовують різні елементні методи оцінки їх функціонального стану. Який метод найбільш придатний для вивчення розумової працездатності дітей за швидкістю виконання роботи та її точністю?

А. Хронорефлексометрія. Б. Коректурний метод. В. Визначення тривалості ясного бачення. Г. Динамометрія. Д. Тремометрія. [8,236-241]

Вимоги до улаштування шкіл та організації навчально-виховного процесу в них

141. Комп’ютерний клас на 25 робочих місць площею 150 м2 розташований на третьому поверсі загальноосвітньої школи. Вікна класів орієнтовані на північ. Коефіцієнт природної освітленості 1,5%, штучна освітленість 200 лк на екрані дисплеїв і 400 лк на клавіатурі. Який з перелічених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Площа на одного учня. Б. Наповнюваність класу. В. Орієнтація вікон. Г. Природна освітленість. Д. Штучна освітленість. [7; 15,п.2.1-2.3; коментар]

142. Устаткування приміщень навчально-виховних закладів проводиться за принципом відповідності меблів:

А. Віку. Б. Виду діяльності. В. Зросту. Г. Стану здоров’я. Д. Гостроті зору. [Коментар]

143. Учень 2-го класу має зріст 125 см. Який номер шкільної парти відповідає зросту учня згідно з вимогами державного стандарту?

А. А Б. Б В. В Г. Г Д. Д [Коментар]

144. В одинадцятому класі школи-ліцею медичного профілю навчається 30 учнів. Зріст учнів коливається від 160 до 174 см. Визначити потребу в двомісних партах для цього класу згідно з вимогами державного стандарту.

А. 15 парт номера Д. Б. 15 парт номера Г. В. 15 парт номера В. Г. 15 парт номера Б. Д. 15 парт номера А. [Коментар]

145.* Для профілактики порушень постави школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки, не порушуючи відповідності шкільних меблів зросту дітей, не рідше:

А. 2-х разів на рік. Б. 3-х разів на рік. В. 4-х разів на рік. Г. 6-ти разів на рік. Д. Не пересаджують взагалі. [7,п.8.2]

146. Правильну позу школяра за партою під час писання забезпечує:

А. Додатна дистанція сидіння. Б. Від’ємна дистанція сидіння. В. Диференція. Г. Висота стола. Д. Висота сидіння. [Коментар]

147. На стихійному ринку реалізуються парти кустарного виробництва. Парти виготовлені з легких порід дерева, кришка має регульований нахил (1-45о), висота стола 0,8 м, висота сидіння 0,5 м, дистанція сидіння додатна. Яка патологія може сформуватися у дітей, що використовують парту для домашніх занять?

А. Правобічний сколіоз. Б. Лівобічний сколіоз. В. Плоскостопість. Г. Анемія. Д. Гіпер-метропія. [Коментар]

148. Школярка-правша сидить за партою зі зменшеною диференцією. Яке відхилення може в неї розвинутись?

А. Правобічний сколіоз. Б. Лівобічний сколіоз. В. Лордотична постава. Г. Поперековий лордоз. Д. Викривлення хребта. (В іншій редакціїД. Кіфотична постава.). [10,193]

149. В учня під час занять за учнівським столом голова опущена, зменшена відстань від очей до зошита, органи грудної та черевної порожнини стиснені. У нього виявлено лівобічний сколіоз. Що є причиною вказаних явищ?

А. Від’ємна дистанція сидіння. Б. Нульова дистанція сидіння. В. Додатна дистанція сидіння. Г. Зменшена диференція. Д. Збільшена диференція. [10,193]

150. Робоча поза учня 1-го класу характеризується наступними ознаками: диференція стола відповідає довжині ліктя вільно опущеної руки над сидінням, глибина сидіння дорівнює 2/3 довжини стегна, висота сидіння на 3 см більша за довжину гомілки зі стопою. Чи відповідають параметри меблів антропометричним показникам дитини?

А. Відповідна диференція. Б. Зменшена диференція. В. Збільшена диференція. Г. Збільшена глибина сидіння. Д. Зменшена глибина сидіння. [8,202; 10,193; коментар]

151. Під час планового обстеження школярів у дівчинки 15-ти років виявлено кіфотичну поставу. Який з перелічених факторів має етіологічне значення для розвитку цієї патології?

А. Підвищена температура повітря. Б. Порушення режиму харчування. В. Неправильна орієнтація вікон у класі. Г. Велика відстань робочого місця від дошки. Д. Неправильне розсаджування дітей. [2,411,419-420; 7,п.8.2]

152.@ Санітарним показником чистоти повітря в навчальній кімнаті виступає гранично допустима концентрація діоксиду вуглецю. Вона дорівнює (у %):

А. 0,3 Б. 0,2 B. 0,15 Г. 0,1 Д. 0,05 [2,383; 8,59-60; 10,75]

153. Фізіологічно обґрунтований повітряний куб (м3) для дітей середнього шкільного віку становить:

А. 10 Б. 12 В. 18 Г. 20 Д. 24 [Коментар]

154. Під час обстеження класу загальноосвітньої школи проведено дослідження мікрокліма-тичних параметрів. Яке поєднання мікрокліматичних умов найбільш сприятливе для дітей?

А. 24оС, 60%, 0,5 м/с Б. 23оС, 45%, 0,5 м/с В. 22оС, 70%, 0,4 м/с Г. 20оС, 40%, 0,2 м/с Д. 20оС, 70%, 0,4 м/с [7,п.5.5; 8,30-31,199; коментар]

155. Під час обстеження класу загальноосвітньої школи проведено дослідження мікрокліма-тичних параметрів. Отримано наступні результати: температура повітря 25оС, відносна вологість 40%, швидкість руху повітря 0,15 м/с. Які показники потребують корекції?

А. Температура. Б. Відносна вологість. В. Швидкість руху повітря. Г. Температура та відносна вологість. Д. Температура та швидкість руху повітря. [7,п.5.5; 8,30-31,199]

156.* Для визначення впливу мікроклімату на функціональний стан організму дітей і підліт-ків досліджують фізіологічні показники напруження функцій органів і систем, які прийма-ють участь у теплообмінних процесах: пульс, артеріальний тиск, частоту дихання, темпера-туру шкіри, інтенсивність потовиділення, швидкість зорової та слухової реакцій тощо. Який показник об’єктивно віддзеркалює напруження функції терморегуляції організму?

А. Швидкість зорової та слухової реакцій. Б. Пульс і артеріальний тиск. В. Частота дихання. Г. Виділення поту. Д. Температура шкіри. [Коментар]

157.* У навчальній кімнаті на 5-му уроці виявили такі параметри мікроклімату: температура повітря 25,0оС, радіаційна температура 22оС, відносна вологість 79%, швидкість руху повітря 0,1 м/с. Найбільш інформативними показниками несприятливого впливу мікроклімату на функціональний стан центральної нервової системи школярів є:

А. Пульс, частота дихання. Б. Показники працездатності, хронорефлексометрії. В. Темпера-тура тіла, різниця температур шкіри кінцівок і чола. Г. Пульс, життєва ємкість легень. Д. По-казники працездатності. (В іншій редакції А. Пульс, частота дихання, життєва ємкість ле-гень. В. Температура тіла, хронорефлексометрія. Г. Пульс, життєва ємкість легень, хроноре-флексометрія. Д. Показники працездатності.) [10,87,91; коментар]

158. Для гігієнічної оцінки повітряного середовища у школі необхідно провести інструментально-лабораторні дослідження температури, відносної вологості, швидкості руху повітря, радіаційної температури, вмісту СО2, СО, формальдегіду й інших хімічних речовин, пилу, бактеріального забруднення повітря. Коли у динаміці навчального дня слід проводити зазначені дослідження?

A. Перед І-м уроком і в кінці останнього. Б. Після І-го і перед останнім уроками. В. Напри-кінці І-го й останнього уроків. Г. У будь-який час упродовж уроків. Д. Перед І-м і останнім уроками. [7,п.5.5]

159. За якими показниками можна дати комплексну оцінку природного освітлення в класі з розмірами 4,0×12,0 м, трьома вікнами 1,8×2,2 м кожне, верхній край яких знаходиться на відстані 2,5 м від підлоги?

А. Світловий коефіцієнт, коефіцієнт заглиблення, кут падіння. Б. Коефіцієнт природної освіт-леності, кут падіння. В. Світловий коефіцієнт, коефіцієнт заглиблення. Г. Кут падіння, коефі-цієнт заглиблення. Д. Світловий коефіцієнт, коефіцієнт заглиблення, коефіцієнт природної освітленості. (В іншій редакціїД. Коефіцієнт природної освітленості.) [8,92-94; коментар]

160. Під час визначення природного освітлення робочого місця у класі загальноосвітньої шко-ли встановлено, що кут падіння сонячних променів складає 25о, кут отвору 3о, СК 1:4, КПО 0,5%, коефіцієнт заглиблення 1:2. Який показник не відповідає гігієнічним нормативам?

А. Кут падіння. Б. Кут отвору. В. КПО. Г. СК. Д. Коефіцієнт заглиблення. [Коментар]

161.@* Для освітлення навчальних приміщень використовують різноманітну освітлювальну арматуру. Який її вид створює найбільш прийнятне з гігієнічної точки зору освітлення?

А. Відбитого світла. Б. Прямого світла. В. Комбінованого світла. Г. Розсіяного світла. Д. На-піввідбитого світла. [Коментар]

162. У навчальній кімнаті за допомогою люксметра визначено рівень загальної штучної освітленості від люмінесцентних ламп, який повинен становити (лк):

А. 300 Б. 200 В. 150 Г. 100 Д. 75 [7,п.4.2]

163. Загальне штучне освітлення навчальної кімнати планується забезпечити люмінесцент-ними світильниками денного світла з освітлювальною арматурою прямого світла. Вкажіть найменше значення освітленості в люксах, яке відповідає гігієнічним вимогам до штучного освітлення для цього типу приміщень.

А. 300 Б. 350 В. 400 Г. 450 Д. 500 [7,п.4.2]

164. Загальне штучне освітлення шкільного класу планується забезпечити світильниками з лампами розжарювання й освітлювальною арматурою рівномірно розсіяного світла. Вкажіть найменше значення освітленості в люксах, яке відповідає гігієнічним вимогам до штучного освітлення для цього типу приміщень.

А. 150 Б. 200 В. 250 Г. 300 Д. 350 [7,п.4.2]

165.* У шкільному класі з розмірами 6×10 м встановлено 6 світильників, обладнаних лампами розжарювання потужністю 150 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається в межах 70-80 лк (В іншій редакції – 30-40 лк). Дайте гігієнічну оцінку штучного освітлення класу.

А. Рівномірне та достатнє, освітленість на робочих місцях достатня. Б. Рівномірне, освітле-ність на робочих місцях низька. В. Нерівномірне та достатнє, освітленість на робочих місцях достатня. Г. Нерівномірне та недостатнє, освітленість на робочих місцях низька. Д. Рівномір-не та достатнє, освітленість на робочих місцях низька. [7,п.4.2; коментар]

166.@* У навчальному класі загальноосвітньої школи парти трьох маркувань розставлені у 3 ряди. Концентрація СО2 0,2%, світловий коефіцієнт 1:5, температура повітря 20оС, вологість 55%, загальна освітленість лампами розжарювання 200 лк. Які функціональні або патологічні відхилення найбільш імовірні?

А. Вегетосудинна дистонія. Б. Застудні захворювання. В. Порушення зору. Г. Сколіози. Д. Зни-ження працездатності, головний біль. [2,383; 7,п.4.1,4.2,5.5; 8,59-60,198-199,202; 10,75; коментар]

167. При вивченні санітарно-гігієнічних умов у навчальному кабінеті біології встановлено: КПО 1,7%, об’єм повітря на одного учня 12 м3, концентрація СО2 0,1 мг/м3, температура повітря 18оС. Чи відповідають санітарно-гігієнічні умови нормативним?

А. Відповідають. Б. Зменшений КПО. В. Знижена температура повітря. Г. Зменшений об’єм повітря на одного учня. Д. Збільшена концентрація СО2. [Коментар]

168. У читацькому залі бібліотеки, що розташована на першому поверсі 5-поверхового будинку, два вікна орієнтовані на північ. Поряд з будівлею бібліотеки 16-поверхові житлові будинки. Температура повітря в приміщенні в літню пору 22оС, відносна вологість 60%. Школярі, які щодня працюють у бібліотеці протягом 2-х годин, скаржаться на підвищену втому, головний біль, розпливчастість букв і рядків при читанні. Визначити провідний чинник, який може викликати ці скарги?

A. Недостатня освітленість робочого місця. Б. Гіпоксія. В. Підвищена вологість повітря. Г. Гіподинамія. Д. Підвищена температура повітря. [Коментар]

169. При складанні шкільного розкладу уроків враховуються наступні гігієнічні принципи:

А. Динаміка працездатності, раціональне чергування предметів, ступінь важкості предметів. Б. Раціонально побудований режим дня, ступінь важкості предметів. В. Початок занять у школі, раціональне чергування різних видів діяльності, тривалість уроків. Г. Співвідношення державного і шкільного компонентів, динаміка працездатності, відповідність діяльності функціональним можливостям. Д. Ступінь важкості предметів за шкалою Сивкова, раціо-нальне чергування різних видів діяльності упродовж навчального дня. [Коментар]

170. Під час санітарно-гігієнічного обстеження школи увагу санітарного лікаря привернуло щотижневе навчальне навантаження учнів, яке становило у 1-2-му класі 24 год, 3-му класі 26 год, 4-му класі 27 год. Чи порушено навчальне навантаження школярів?

А. Перевищує для учнів 1-го класу. Б. Перевищує для учнів 3-го класу. В. Перевищує для учнів 4-го класу. Г. Занижене для учнів усіх класів. Д. Порушення відсутні. [Коментар]

171. За ранговою шкалою складності предметів найбільша сума балів припадає у ІІІ класі на понеділок, у IV на вівторок, у V на середу, у VІ рівномірний розподіл навантаження по днях тижня, у VII на п’ятницю. В якому класі розклад уроків побудовано правильно?

А. ІІІ Б. ІV В. V Г. VI Д. VІІ [Коментар]

172. Навчальний тиждень першокласника передбачає додатковий розвантажувальний день, у розкладі якого відсутні предмети, що потребують значного розумового напруження. Цей день – ?

А. Понеділок. Б. Вівторок. В. Середа. Г. Четвер. Д. П’ятниця. [7,п.9.6]

173. Середня школа працює за 5-ти денним робочим тижнем. Розклад занять складений на навчальний рік. Полегшеним в розкладі занять школярів старших класів повинен бути:

А. Понеділок. Б. Вівторок. В. Середа. Г. Четвер. Д. П’ятниця. [Коментар]

174.* При вивченні розкладу занять учнів 3-го класу встановлено: кількість уроків протягом тижня 30, у вівторок перший урок – українська мова, 2-й – музика, 3-й і 4-й – фізичне виховання, 5-й – математика, разом 5 уроків. Які недоліки в розкладі уроків?

А. Кількість уроків фізкультури. (В іншій редакції А. Розклад занять.). Б. Кількість уроків протягом тижня. В. Кількість уроків протягом дня. Г. Місце уроку музики в розкладі. Д. Міс-це уроку української мови в розкладі. [Коментар]

175.* При вивченні розкладу уроків 6-го класу загальноосвітньої школи встановлено: кількість уроків упродовж тижня 34, тривалість перерв по 10 хв, після 2-го уроку 20 хв. У вівторок першим уроком історія, 2-м – українська мова, 3-м – фізкультура, 4-м – література, 5-м – біологія, 6-м – малювання. Яке порушення має місце в розкладі?

А. Кількість уроків упродовж тижня. Б. Тривалість перерв. В. Місце уроку фізкультури в розкладі. Г. Місце уроку історії в розкладі. Д. Тривалість великої перерви. (В іншій редакціїА. Місце уроку біології в розкладі. Б. Тривалість змін. Д. Розклад занять, кількість уроків у розкладі занять.). [Коментар]

176. При вивченні розкладу уроків учнів 5-го класу гімназії встановлено: кількість уроків упродовж тижня 30, у вівторок першим уроком географія, 2-м – математика, 3-м – фізичне виховання, всього 5 уроків. Яке порушення має місце у розкладі уроків?

А. Кількість уроків упродовж тижня. Б. Кількість уроків упродовж дня. В. Місце уроку географії в розкладі. Г. Місце уроку математики в розкладі. Д. Місце уроку фізичного виховання в розкладі. [Коментар]

177.* За навчальним розкладом у 8-му класі 36 уроків на тиждень, перерви між уроками 10 хв, після 2-го уроку 30 хв. У середу першим уроком географія, 2-м – математика, 3-м – фізкультура. Яке порушення має місце у розкладі уроків?

А. Кількість уроків упродовж тижня. Б. Місце уроку географії в розкладі. В. Місце уроку фіз-культури в розкладі. Г. Місце уроку математики в розкладі. Д. Тривалість перерв. [Коментар]

178.* У 6-му класі у четвер першим уроком географія, 5-м – математика. На тиждень 30 уро-ків, перерви між уроками 10 хв, після другого уроку 30 хв. Яке порушення в розкладі уроків?

А. Місце уроку географії в розкладі. Б. Місце уроку математики в розкладі. В. Число уроків протягом дня. Г. Число уроків протягом тижня. Д. Тривалість перерв. [7,п.9.2,дод.6]

179. В учня до уроку математики латентний період простої зоромоторної реакції 0,2 с, складної реакції 0,3 с, дві помилки. Після уроку латентний період простої реакції 0,1 с, складної реакції 0,4 с, три помилки. З якою метою проведено дослідження?

А. Вивчення функціонального стану центральної нервової системи. Б. Визначення електрич-ної збудливості ока. В. Визначення стійкості ясного бачення. Г. Вивчення функціонального стану серцево-судинної системи. Д. Вивчення функціонального стану системи органів дихання. [10,87-89]

180.* Під час визначення ступеня адаптації учнів першого класу до навчання у школі встановлено, що в них невисока швидкість переробки інформації на уроці, переважання процесів гальмування над збудженням. Який ступінь адаптації учнів?

А. Напружений. Б. Задовільний. В. Добрий. Г. Незадовільний. Д. Адаптація уповільне-на. [Коментар]

181. Лікар школи розробив програму щодо медико-педагогічної корекції для першокласників з напруженим ступенем адаптації, якою передбачені тренування уваги, пам’яті та мислення, коригувальні вправи для очей, щадно-оздоровчий режим. Який з головних елементів корекції адаптації не включений до програми?

А. Психогігієна навчальних занять. Б. Оцінка важкості завдань. В. Чергування предметів різного степеня складності. Г. Іррадіація збудження. Д. Локомоторна щільність. [Коментар]

182. При проведенні санітарно-гігієнічної оцінки навчального посібника вимоги пред’являються до:

А. Паперу, шрифту, набору, друку, зовнішнього оформлення, маси. Б. Шрифту, набору, дру-ку. В. Бактеріального забруднення, складу деревини, шрифту, набору, друку, маси. Г. Чіткос-ті шрифту, друку, створення оптимальних умов для зорової роботи. Д. Шрифту, набору, зовнішнього оформлення, маси і назви. [3,241-243; 10,201-203; коментар]

183. Оцінка підручника для 6-х класів проведена за наступними параметрами: гарнітурою, розміром шрифту, друком, відстанню між рядками, якістю паперу. Який з основних параметрів не був оцінений?

А. Щільність набору. Б. Кегль. В. Апрош між словами. Г. Апрош між буквами. Д. Пе-тит. [3,241-243; 10,199; коментар]

184. Папір шкільного підручника не повинен знижувати рівень зорової функції за:

А. Глянцем. Б. Просвічуванням. В. Прозорістю. Г. Кольором. Д. –. [Коментар]

185. Вміст деревини в папері навчального посібника повинен становити не більше (%):

А. 80 Б. 68 В. 47 Г. 38 Д. 15 [10,198]

186. Під час оцінки типографського набору шкільного підручника визначається щільність набору за допомогою:

А. Санітарних правил з оформлення шкільних підручників. Б. Таблиці Кона. В. Мікролупи. Г. Лупи з 2(5)-кратним збільшенням. Д. Лінійки Гальтона. [10,200]

187. Гігієнічній оцінці підлягають такі показники якості друку шкільного підручника:

А. Шрифт, набір, зовнішнє оформлення. Б. Чіткість, бактеріальне забруднення. В. Інтенсив-ність, показники зорової роботи, шрифт. Г. Якість паперу, бактеріальне забруднення, рівно-мірність, якість набору. Д. Чіткість, інтенсивність, рівномірність. [3,243; 10,202]

188. Кегль – один з показників якості шрифту. Для поліграфічного оформлення шкільного підручника кегль у типографських пунктах повинен дорівнювати (мм):

А. 0,181 Б. 0,302 В. 0,376 Г. 0,8 Д. 0,815 [Коментар]

189. Під час санітарно-гігієнічної оцінки книжки для дошкільнят виявлено, що папір жовтий, щільність набору – 7 знаків/см2. Зміст висновку.

А. Відправити на доопрацювання. Б. Направити на додаткову експертизу. В. Доповнити ре-зультатами лабораторних досліджень. Г. Дозволити до випуску. Д. Доповнити результатами експертизи паперу. [7,196,200; коментар]

Фізичне виховання та загартовування дітей

190. На занятті з фізичної культури в старшій групі дитячого садка вихователь помітив у дітей ознаки втоми середнього ступеня. Які дії найбільш доцільні в цій ситуації?

А. Знизити навантаження стомленим дітям. Б. Знизити навантаження всім дітям. В. При-пинити виконання вправ стомленими дітьми. Г. Припинити заняття. Д. Продовжити занят-тя. [Коментар]

191. Хлопчик 10-ти років, скарги відсутні, самопочуття добре, фізичний розвиток нор-мальний, життєва ємкість легень та екскурсія грудної клітки дещо знижені, протягом навчального року 4 рази хворів на гострі респіраторні захворювання. Визначити групу фізичного виховання?

A. Основна. Б. Підготовча. В. Спеціальна. Г. Лікувальна фізкультура. Д. Відсторонити від занять. [1,210; 2,246; 3,163; 4,87; 6,461; коментар]

192. В учня 9-го класу відсутні хронічні захворювання та морфо-функціональні відхилення. Фізична підготовка недостатня. Яку групу для занять фізкультурою йому потрібно призначити?

A. Основну. Б. Підготовчу. В. Спеціальну. Г. Лікувальну фізкультуру. Д. Звільнити від занять. [3,163; 6,461; коментар]

193. У хлопчика 10-ти років хронічні захворювання відсутні. У поточному році переніс інфек-ційний мононуклеоз, спостерігаються явища анемії з зниженням гемоглобіну на 22%, підвищена збудливість нервової системи, фізично мало тренований. Визначити групу фізичного виховання?

А. Основна. Б. Підготовча. В. Спеціальна. Г. Тимчасово звільнити від занять. Д. Лікувальна фізкультура. [2,246; 6,461; коментар]

194.* Під час медичного огляду школярів в одного з учнів встановлено бронхіальну астму. Симптомів дихальної недостатності в стані спокою немає, перебіг нападів нетяжкий, 1-2 рази протягом року. До якої групи занять з фізичного виховання слід віднести цього учня?

А. Основної. Б. Підготовчої. В. Спеціальної. Г. Заняття лікувальною фізкультурою. Д. Забо-ронити заняття. [2,249; коментар]

195. Хлопчик 8-ми років знаходиться на диспансерному обліку з приводу хронічного бронхіту. До якої групи фізичного виховання належить дитина?

А. Основної. Б. Спеціальної. В. Додаткової. Г. Підготовчої. Д. Лікувальної. [Коментар]

196.@* В учня 8-го класу після травми відзначається різка атрофія всіх м’язів лівої руки, тонус яких різко знижений, активні рухи збережені тільки в ліктьовому суглобі, ліва ступня деформована, опорна функція лівої ноги відсутня, правої ноги збережена. Хлопчик носить ортопедичне взуття. До якої групи фізичного виховання можна віднести хлопчика?

А. Основна. Б. Спеціальна. В. Додаткова. Г. Інша. Д. Підготовча. [Коментар]

197.@ Серед 76-ти учнів 9-х класів виявлено 15 осіб із захворюваннями, у тому числі один з ревматизмом, 4 з хронічним тонзилітом, 2 з виразковою хворобою шлунка, 8 з порушенням постави. У 4-х здорових учнів встановлено низьку тренованість. Скільки учнів треба віднести до основної групи для занять фізкультурою?

А. 57 Б. 61 В. 65 Г. 69 Д. 76 [2,244-245,247-253; 9,87-88; коментар]

198. Медичний контроль за уроками фізичного виховання проводиться за показниками:

А. Загальна і моторна щільність уроку, фізіологічна крива пульсу, самопочуття дітей. Б. Се-редня частота пульсу, загальна щільність уроку, самопочуття дітей. В. Загальна захворюва-ність, анкетне опитування, зовнішній вигляд школярів. Г. Фізіологічна крива пульсу, зовніш-ній вигляд школярів, поділ дітей на групи здоров’я. Д. Розподіл дітей на спеціальну, підго-товчу та основну групи, загальна і моторна щільність уроку.[1,200-204; 2,244-245; коментар]

199. За результатами лікарсько-педагогічного спостереження за уроком фізкультури у 9-му класі побудована фізіологічна крива, яка характеризується поступовим прискоренням частоти пульсу під час вводної частини уроку та приростом частоти пульсу на 80% під час основної частини. Крива має 4-зубчатий вигляд. Оцінити організацію уроку фізкультури.

А. Урок побудований правильно. Б. Тривалі проміжки між вправами. В. Фізичне на-вантаження недостатнє. Г. Фізичне навантаження надмірне. Д. Фізичне навантаження достатнє. [1,202,206; 3,159-160; 10,146-147]

200. Під час оцінки уроку фізкультури у 9-му класі встановлено, що пульс у 2-х хлопців після вступної частини уроку перевищував вихідний рівень на 10%, після основної на 40% і заключної на 10%. Пульс стабілізувався через 2 хв після занять. Хронометраж уроку: вступна частина 10 хв, основна 30 хв, заключна 5 хв. За розкладом уроків фізкультура передбачена двічі на тиждень на 4-му уроці. Яке порушення має місце у цьому випадку?

А. Недостатнє фізичне навантаження на уроці. Б. Надмірне фізичне навантаження на уроці. В. Місце уроку фізкультури у розкладі. Г. Кількість уроків фізкультури упродовж тижня.

Д. Порушена структура уроку фізкультури. [1,202,205-206; 10,146; коментар]

201. Учень 10-го класу від понеділка до п’ятниці займається додатково після шкільних уро-ків англійською мовою, фізикою та хімією, внаслідок чого у нього виникає дефіцит рухової активності. Чи можливо компенсувати цей дефіцит за рахунок підвищення рухової активності у вихідні дні?

А. Неможливо. Б. Можливо. В. Можливо тільки дітям 12-13-ти років. Г. Можливо тільки у виняткових випадках. Д. Можливо тільки під час занять спортом. [1,198]

202. Учні середнього шкільного віку (13 років) під час підсумкових занять з фізичного виховання показали такі результати: стрибки у висоту та довжину – 3 бали, біг на 60 м – 2 бали. Заняття з фізичного виховання у 80% випадків проводилися у спортзалі школи. Моторна щільність занять не перевищувала 50% у хлопців і 52% у дівчат. Які заходи необхідно передбачити для покращання рівня фізичної підготовки школярів?

А. Заняття для хлопців і дівчат проводити окремо, збільшити моторну щільність уроку до 70%. Б. 50% занять проводити на шкільному подвір’ї, збільшити моторну щільність уроку до 60%. В. Проводити заняття на спортивному майданчику, збільшити моторну щільність уроку до 80%. Г. Більше уваги приділяти вправам на формування силових якостей школярів. Д. Під час занять враховувати індивідуальні можливості кожного учня. [1,205-206; 10,146; коментар]

203. Для вирішення питання про відповідність рухової активності дівчинки 10-ти років із зростом 136 см, масою 41 кг, обводом грудної клітки 68 см визначена кількість локомоцій у кроках за допомогою крокоміра ШМ-6 “Зоря”, яка дорівнює 18 тис., тривалість рухового динамічного компонента становить 120 хв, загальні енерговитрати 8000 кДж. Зробіть висновок відносно рухової активності дівчинки.

А. Незадовільна. Б. Достатня. В. Висока. Г. Низька. Д. Задовільна. [1,197; 29; коментар]

204. У хлопчика 14-ти років, який займається футболом у дитячій спортивній школі, виявлена початкова стадія остеохондропатії медіального відростка стегнової кістки. Яка рекомендація, що визначає ступінь рухової активності підлітка, є оптимальною?

A. Заборонити заняття спортом. Б. Зменшити тренувальні навантаження. В. Поєднати занят-тя футболом з лікувальною гімнастикою. Г. Замінити футбол на легку атлетику. Д. Продов-жити тренування під спостереженням спортивного лікаря. [24,Т.18,24-26; коментар]

205. Група дітей у віці від 10-ти до 12-ти років у супроводі інструктора, медичної сестри та трьох батьків здійснює піший похід по місцях бойової слави. Через який час необхідно робити привали для відпочинку?

А. Щогодини. Б. Кожні дві години. В. Кожні три години. Г. Кожні чотири години. Д. Кожні п’ять годин. [30,599; 31; коментар]

206.@* Для покращання загартованості організму учнів школи-інтернату лікар розробив програму, в основу якої покладено наступні принципи: поступовість, послідовність, індивідуалізація, комплексність. Який з основних принципів загартовування не врахований?

А. Підвищення стійкості. Б. Підвищення резистентності. В. Нарощування сили дії. Г. Наро-щування інтенсивності дії. Д. Систематичність. [Коментар]

207. Чи існують абсолютні протипоказання до загартовування дітей?

А. Не існує. Б. Тубінфікування. В. Ревматизм у стадії ремісії. Г. Хронічний тонзиліт. Д. Ін-фекційний гепатит. [25,Т.1,113-114]

208. До загальних заходів загартовування належать:

А. Створення оптимального теплового режиму в групових, фізичне виховання. Б. Фізичне виховання, прогулянки, обливання водою. В. Полоскання горла, фізичне виховання, раціональний одяг. Г. Раціональний режим харчування, фізичне виховання. Д. Створення оптимального теплового режиму в групових, раціональний одяг, прогулянки, фізичне виховання. [1,226-227; 10,149-151; коментар]

209. До спеціальних заходів загартовування належать:

А. Фізичне виховання, повітряні ванни. Б. Повітряні ванни, полоскання горла, водні про-цедури, обтирання. В. Створення оптимального теплового режиму в приміщеннях перебу-вання дітей, обливання водою, повітряні ванни. Г. Полоскання горла, прогулянки, фізичне

виховання. Д. Прогулянки, раціональний одяг, фізичне виховання. [1,226-227; 10,149-151]210.@* У лісовому літньому санаторії дітям з метою загартовування організму проводять різні процедури. Вкажіть, яка з нижчезазначених процедур є найдоцільнішою?

А. Ванна з гідромасажем. Б. Контрастний душ. В. Ранкова гімнастика на свіжому повітрі. Г. Гігієнічний душ. Д. Прогулянка на свіжому повітрі. [Коментар]

211. Лікар рекомендував щадне загартовування послабленим дітям: контрастне обливання стоп, обтирання тіла губкою, використання сольового розчину, щадний режим обливання, обсихання стоп. Яка процедура призначена помилково?

А. Щадне обливання. Б. Контрастне обливання стоп. В. Обтирання тіла губкою. Г. Полос-кання горла сольовим розчином. Д. Обсихання стоп. [1,226-231; 10,151; 25,Т.1,111-114]

212. Дівчина 15-ти років восени упродовж дня 8-9 разів виходить з житла на вулицю. Який вид загартовування в цьому випадку здійснюється?

А. Загартовування не здійснюється. Б. Нераціональне, нерівномірне загартовування. В. По-рушення принципів індивідуального загартовування. Г. Стихійне загартовування. Д. Від-бувається зрив адаптаційних механізмів загартовування. [1,224]

213. Дівчина 15-ти років належить до 2-ої групи здоров’я, в листопаді почала загартовуватися, приймаючи зранку холодний душ (температура води 10оС). Проживає в неопалюваній квартирі (температура повітря 12оС). Дайте рекомендації щодо здійснення загартовування.

А. Припинити до початку опалювання квартири і підвищення температури повітря до 20оС. Б. Проводити щоденно, знижуючи температуру води на 2оС. В. Проводити щоденно увечері перед сном, знижуючи температуру води на 0,5оС. Г. Проводити щоденно, знижуючи температуру води на 1оС. Д. Проводити щоденно зранку, знижуючи температуру води на 1оС. [1,228,230; коментар]

214. Проведення повітряних ванн для середніх і старших дошкільних груп супроводжується зниженням температури повітря на 1оС через:

А. 1-2 ванни. Б. 2-3 ванни. В. 3-4 ванни. Г. 3-6 ванн. Д. 5-6 ванн. [10,150-151]

215. Під час обливання дітей старшої групи дитячої дошкільної установи температура води поступово знижується на 1оС через кожні:

А. 1-2 дні. Б. 2-4 дні. В. 2-3 дні. Г. 3-4 дні. Д. 4-5 днів. [Коментар]

216. У віці 3-4 роки дезадаптація до холодового подразника розвивається після припинення процесу загартовування через:

А. 7-8 днів. Б. 2-3 дні. В. 8-10 днів. Г. 5-6 днів. Д. 10-12 днів. [Коментар]

217. У дошкільнят 5-6-ти років дезадаптація до холодового подразника розвивається після припинення процесу загартовування через:

А. 10-13 днів. Б. 7-8 днів. В. 8-10 днів. Г. 2-3 дні. Д. 5-6 днів. [Коментар]

218. Мати 9-річного хлопчика звернулася за консультацією з приводу організації його загар-товування. Попередні 3 місяці застосовувалося обтирання водою 34оС зі зниженням її темпе-ратури до 18оС. Як оцінити готовність дитини до переходу на інший режим загартовування?

A. Провести пробу на холодову стійкість. Б. Провести пробу на повільне охолодження. В. Оцінити захворюваність дитини за останні 6 місяців. Г. Дозволити без додаткових досліджень. Д. Дозволити через один місяць. [Коментар]

219. Під час медичного обстеження школярів проводили визначення ступеня загартовування організму шляхом спостереження за судинною реакцією на охолодження. У загартованої дитини температура відновлюється не довше ніж за ... хв:

А. 3,5 Б. 5 В. 6 Г. 10 Д. 15 [9,82]

Трудове навчання учнів. Профвідбір, профконсультація й умови праці підлітків

220.* Медичний контроль за трудовим навчанням школярів 6-го класу свідчить: уроки в сто-лярній майстерні проводяться у п’ятницю, четвертим і п’ятим уроками, загальною триваліс-тю 90 хв, щільність 1-го уроку 69%, 2-го – 65%. Чи відповідає вимогам організація уроків?

А. Не відповідає за моторною щільністю першого уроку. Б. Не відповідає за моторною щільністю 2-го уроку. В. Не відповідає за тривалістю заняття. Г. Не відповідає за спареністю уроків. Д. Відповідає. [1,247; 3,125-127]

221. 15-річні дівчата на уроках праці переносять металоконструкції масою 8 кг. Уроки праці спарені, тривалістю 45 хв, в середу на 4-5-му уроці. Які вимоги у цьому випадку порушені?

А. Проведення уроків на 4-5-му уроці. Б. Спарені уроки. В. Проведення уроків в середу. Г. Тривалість уроків. Д. Маса металоконструкції перевищує допустиму. [7,п.8.4; коментар]

222.* Аналіз результатів поглиблених медичних оглядів учнів ПТУ свідчить, що поширеність патології опорно-рухового апарата складає 36,4; нервової системи й органів чуття – 22,9; серцево-судинної системи – 11,6; органів травлення – 9,8 випадків на 100 учнів. Переважаючий фактор ризику?

А. Неправильна робоча поза. Б. Нераціональне харчування. В. Надмірна рухова активність. Г. Несприятливі мікрокліматичні умови. Д. Нераціональний розклад занять. [3,245-246]

223. Підліток 16-ти років закінчив 9 класів. Навчається професії маляра в будівельному професійно-технічному училищі, скерований для вирішення питання щодо його професійної придатності. Лікар підліткового кабінету не може дати правильну відповідь без знання:

А. Санітарної характеристики професії. Б. Санітарної характеристики професії та вимог до цієї професії. В. Фізичного розвитку підлітка. Г. Функціональних показників організму. Д. Ендокринних зрушень в організмі. [Коментар]

224. У складанні санітарної характеристики професії під час оформлення підлітка на роботу беруть участь:

А. Адміністрація підприємства. Б. Лікар підліткового кабінету. В. Представники СЕС райо-ну, інженер з техніки безпеки. Г. Лікар підліткового кабінету, інженер з техніки безпеки, лі-кар СЕС, представники виробництва. Д. Лікар підліткового кабінету, представники вироб-ництва. [10,181; коментар]

225. Остаточний висновок щодо професійної придатності підлітка дається:

А. Лікарем з гігієни дітей і підлітків СЕС. Б. Усіма фахівцями, що приймали участь у прове-денні лікарської професійної консультації. В. Лікарем підліткового кабінету за результатами обстеження підлітка вузькими спеціалістами. Г. Лікарем-педіатром школи. Д. Представника-ми підприємства. [1,279; 10,150; коментар]

226. Під час проведення професійного відбору підлітків необхідно оцінювати стан аналізаторів:

А. Функції мислення, структури особистості. Б. Функції пам’яті, уваги, мислення. В. Власти-вості основних нервових процесів. Г. Слухового, м’язового, зорового. Д. Зорового, слухово-го, тактильного, м’язового. [1,281; коментар]

227. Визначення професійної придатності підлітків з наявними хронічними захворюваннями проводиться на основі:

А. Результатів досліджень основних властивостей центральної нервової системи. Б. Інформа-ції про особливості вищої нервової діяльності підлітків. В. Переліку медичних проти-показань до прийому на роботу та навчання підлітків, які мають відхилення у стані здоров’я. Г. Результатів проведення профвідбору за психофізіологічними показниками. Д. Санітарної характеристики професії. [2,187; 33,дод.6; коментар]

228. Професія, що вимагає високого фізичного навантаження, протипоказана підліткам, які мають:

А. Виражений гіпергідроз, акроціаноз. Б. Низький рівень фізичного розвитку, органічне ураження серця, функціональні зрушення серцево-судинної системи. В. Значну емоційну лабільність. Г. Функціональні зрушення серцево-судинної системи. Д. Хронічний тонзиліт з частими загостреннями. [Коментар]

229. При працевлаштуванні на завод учнем слюсаря підліток, який переніс ревматизм в активній фазі, проходив медичний огляд. Через який найкоротший термін підлітка можна прийняти на роботу?

А. Відразу. Б. Тиждень. В. Два тижні. Г. Місяць. Д. Два місяця. [10,185]

230. До роботи на відкритому повітрі в зимовий період року підлітки можуть бути допущені за температури та швидкості руху повітря:

А. До –15оС, 1 м/с. Б. До –10оС, 8 м/с. В. До –5оС, 10 м/с. Г. До –1оС, 10 м/с. Д. До – 5оС, 8 м/с. [2,190]

231. Під час вимірювання рівня шуму на виробництві, де проходять виробничу практику під-

літки, виявлено його рівні в межах 95-100 дБ. Відповідно до вимог “Санітарних норм допустимих рівнів шуму на робочих місцях” підлітки:А. Не мають права працювати на виробництві з рівнем шуму 95 дБ і вище. Б. Мають право працювати на виробництві за наявності перерв через кожні 20 хв. В. Мають право працювати за умов сумарної тривалості дії шуму 30 хв. Г. Мають право працювати за наявності необхід-них індивідуальних захисних засобів. Д. Не мають право працювати без оцінки вібрації (ло-кальної та загальної). [2,190-191]

232. Встановлені норми піднімання і переміщення вантажів підлітками в залежності від характеру роботи, віку та статі. Який законодавчий документ регламентує ці норми?

А. Наказ МОЗ України № 59 від 22.03.1996 р. “Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми”. Б. Наказ МОЗ України № 46 від 31.03.1994 р. “Перелік важ-ких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці неповнолітніх”. В. Наказ МОЗ України № 263/121 від 21.01.1995 р. “Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі”. Г. Закон України № 4004-ХІІ від 24.02.1994 р. “Про забез-печення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. Д. –. [34,68]

КОДИ ВІДПОВІДЕЙ

(* – тести, до яких наведені коментарі; ** – некоректні тести)Тест
Код
Тест
Код
Тест
Код

Тест

Код

Тест
Код

Тест

Код

1
Б**

40

В*

79

В*

118

А*

157

Б*

196

Б**

2

А**

41

А*

80

В*

119

А*

158

А

197

В*

3

В

42

Б

81

В*

120

А*

159

А*(Д**)

198

А*

4

В

43

Д

82

В**

121

А*

160

В**

199

Б

5

А**

44

Д**

83

Б**

122

А**

161

А**

200

А*

6

А*

45

Б*

84

А**

123

А

162

А

201

Б

7

А**

46

Д

85

В**

124

А

163

А

202

В*

8

Д

47

А

86

В*

125

Д*

164

А

203

А*

9

Б*

48

Б

87

В*

126

Б**

165

Г*

204

А*

10

В*

49

В**

88

А*

127

Д

166

Д*

205

Б*

11

А

50

Г**

89

А**

128

В

167

А**

206

Д**

12

А*

51

Г**

90

А*

129

В*

168

А**

207

А


13

А

52

Б*

91

Г*

130

Д

169

А**

208

Д*

14

А**

53

В*

92

Г*

131

А

170

Б**

209

Б

15

А

54

Д*

93

Г*

132

А**

171

В**

210

Б**

16

А

55

Б*

94

Г*

133

А

172

Г

211

Д

17

Д

56

Б*

95

Б*

134

Г**

173

Г**

212

Г

18

А**

57

В*

96

Г*

135

Б*

174

А**(А*)

213

А*

19

Г*

58

А*

97

А*

136

А

175

А**(Д*)

214

Б

20

А*

59

Б*

98

А**

137

А

176

А**

215

А**

21

В*

60

Б*

99

Б

138

А

177

А**

216

А**

22

Б**

61

Б*

100

А

139

В*

178

Б

217

А**

23

Д*

62

Б*

101

А*

140

Б

179

А

218

А**

24

А**

63

Б*

102

Д*

141

Б*

180

А**

219

А

25

Б*

64

Б*

103

В*

142

В**

181

А**

220

Д

26

В*

65

Б*

104

А*

143

А**

182

А*

221

Д*

27

Б*

66

Б*

105

Б*

144

Б**

183

А*

222

А

28

Б*

67

Б*

106

Г

145

А

184

А**

223

Б**

29

А**

68

Б*

107

Д

146

Б**

185

Б

224

Г*

30

А**

69

Б*

108

А*

147

А**

186

Б

225

В*

31

Г

70

Б*

109

В**

148

Б

187

Д

226

Д*

32

А*

71

Б*

110

А**

149

Г

188

В**

227

В*

33

Д

72

Б*

111

Г*

150

Б*

189

А*

228

Б**

34

Б*

73

Б*

112

Д**

151

Д

190

А**

229

Г

35

А*

74

Б*

113

Б

152

Г

191

А*

230

А

36

Б*

75

А*

114

А*

153

Б**

192

Б*

231

А

37

Б*

76

Б*

115

Б

154

Г*

193

Б*

232

А

38

А**

77

А**

116

Г

155

А

194

В*39

Д**

78

А

117

Г*

156

Д**

195

Б**


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка