Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка35/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ1. Гигиена детей и подростков: Руководство для санитарных врачей / Под ред. Г.Н. Сердю-ковской и А.Г. Сухарева. – М.: Медицина, 1986.

2. Гигиена детей и подростков / Под ред. В.Н. Кардашенко. – М.: Медицина, 1988.

3. Гігієна дітей і підлітків / За ред. В.І. Берзіня. – К.: Видавничий дім “Асканія”, 2008.

4. Педиатрия / Под ред. Н.П. Шабалова. – СПб: СпецЛит, 2007.

5. Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Вища школа, 1995.

6. Гігієна та екологія / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006.

7. Державні санітарні правила і норми по устаткуванню, утриманню загальноосвітніх нав-чальних закладів та організації навчально-виховного процесу. ДСанПіН 5.5.2.008-01.

8. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001.

9. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков / Под ред. В.Н. Кар-дашенко. – М.: Медицина, 1983.

10. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков / В.И. Берзинь и др. – К.: Вища школа, 1989.

11. Руководство к практическим занятиям по гигиене детей и подростков / Под ред. А.З. Бе-лоусова. – М.: Медицина, 1972.

12. Наказ МОЗ України № 434 від 29.11.2002 р. “Про удосконалення амбулаторно-поліклі-нічної допомоги дітям в Україні”.

13. Методические рекомендации по комплексной оценке состояния здоровья детей и подрост-ков при массовых врачебных осмотрах, утв. МЗ СССР 27.04.1982 р. № 08-14/4. – М., 1982.

14. Даценко І.І., Габович Р.Д. Основи загальної і тропічної гігієни. – К.: Здоров’я, 1995.

15. Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах. ДСанПіН 5.5.6.009-98.

16. Внутрішні хвороби: посібник у 10 ч. / Упоряд. О.О. Абрагамович. – Львів: ВАТ “Львівська книжкова фабрика “Атлас”, 2004.

17. Руководство для врачей школ / Под ред. Г.А. Сердюковской. – М.: Медицина, 1983.

18. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затв. наказом МОЗ України № 173 від 19.06.1996 р.

19. Комунальна гігієна / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Здоров’я, 2003.

20. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів. ДБН В.2.2.-4-97.

21. Санитарные правила, устройства и содержания детских дошкольных учреждений № 3231-85.

22. Социальная адаптация детей в дошкольных учреждениях / Под ред. Р.В. Тонковой-Ямпольской, Е. Шмидт-Кольмер, А. Атанасовой-Вуковой. – М.: Медицина, 1980.

23. Державні санітарні правила і норми безпеки дитячих іграшок та ігор для здоров’я дітей. ДСанПіН 5.5.6.012-98.

24. БМЭ: [в 30-ти т. / АМН СССР]. Гл. ред. Б.В. Петровский. – 3-е изд. – М.: Сов. Энциклопедия, 1975.

25. Медицина дитинства / За ред. П.С. Мощича. – К.: Здоров’я, 1994.

26. Методические рекомендации “Определение функциональной готовности детей к поступ-лению в школу и организация обучения и режима продленного дня в первых классах общеобразовательной школы”, утв. МЗ СССР. – М., 1985.

27. Загальна гігієна: Навчальний посібник до практичних занять для студентів VI курсу медич-

ного факультету / І.В. Сергета, Б.Р. Бойчук, С.О. Латанюк та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.28. Руководство по коммунальной гигиене / Под ред. Ф.Г. Кроткова. – М.: Медгиз, 1960-1961.

29. Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії, затв. наказом МОЗ України № 272 від 18.11.1999 р.

30. Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога / Под ред. Д.П. Никитина. – М.: Медицина, 1978.

31. Правила проведення туристичних походів з учнівською і студентською молоддю, затв. Міносвіти України (1999 р.).

32. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф. Мо-скаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

33. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затв. наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р.

34. Гігієна праці (Методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд) / За ред. А.М. Шевченка, О.П. Яворовського. – Вінниця: Нова книга, 2005.
7. ГІГІЄНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

1. Щоденно у світі реєструються катастрофи різного походження. В Україні з усіх природ-них катастроф найчастіше виникають сильні вітри, шквали, смерчі, зливи, повені, лісові пожежі, зсуви. Розташуйте вказані стихійні лиха у порядку, починаючи з тих, які завдають Україні не лише значних матеріальних збитків, а і призводять до загибелі та каліцтва людей.

А. Повені. Б. Обледеніння. В. Смерчі. Г. Сильні вітри, шквали. Д. Лісові пожежі. [1,12,23,28; 2,50]

2. Щоденно у світі відбувається значна кількість різноманітних стихійних лих, техногенних катастроф і соціально-екстремальних ситуацій. Оперативну та найбільш ефективну допомогу щодо усунення їх наслідків серед міжнародних організацій надає:

А. Товариство Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Б. Міжнародна спілка медицини катастроф ВООЗ. В. Міжнародна організація цивільної оборони. Г. Європейський центр медицини катастроф. Д. Міжнародний інститут катастроф. [3,Т.4,462,Т.14,469,Т.24,25]

3. Під час ожеледиці на швидкісній автостраді між двома великими італійськими містами в аварію потрапили 250 автомобілів. До якого виду надзвичайних ситуацій її слід віднести?

А. Техногенних, стихійно підсилених. Б. Стихійних. В. Техногенних. Г. Стихійних, техно-генно підсилених. Д. Соціальних. [1,12-13; 2,28-29]

4. У район хімічної аварії в перші години мають бути скеровані фахівці медико-профілактичного профілю для участі в проведенні розвідки, визначення масштабів аварії й остаточної оцінки обстановки. Яких фахівців потрібно скерувати до району аварії?

А. Гігієніст, епідеміолог, токсиколог. Б. Гігієніст, епідеміолог, радіолог. В. Гігієніст, біолог, паразитолог. Г. Гігієніст, еколог, дезінфектолог. Д. Гігієніст, епідеміолог, еколог. [2,179; 4,14-15]

5. На початку січня для ліквідації наслідків пожежі на складі будівельних матеріалів, роз-ташованому на околиці обласного центру, прибув аварійно-рятувальний загін Міністерства з надзвичайних ситуацій. Для тимчасового розміщення особового складу формування найдоцільніше використати:

А. Місцеву школу. Б. Складські ангари. В. Землянки. Г. Табір з наметів. Д. Житло місцевого населення. [5,30,33]

6. Після затяжного маршу влітку по пустельній місцевості особовий склад військового підрозділу зупинився на короткочасний відпочинок. Який з типів жител для тимчасового розміщення оптимальний за цих умов?

А. Навіс. Б. Курінь. В. Намет. Г. Землянка. Д. Сховище. [5,35]

7. На час ліквідації наслідків землетрусу потерпіле населення тимчасово розміщено у сховищах цивільної оборони. Які чинники справлятимуть найбільш суттєвий негативний вплив на стан здоров’я людей?

А. Мікроклімат. Б. СО2. В. “Сенсорний” голод. Г. Шум вентиляційних агрегатів. Д. Рівень освітлення. [5,40; 6,603]

8. Потерпілу знайдено в непритомному стані у квартирі, яка опалювалась дровами, комин печі був закритий, у кімнаті відчувається запах диму. Об’єктивно: хвора непритомна, шкіра та слизові вишневого кольору, зіниці на світло не реагують, корнеальні та сухожилкові рефлекси відсутні, тонус м’язів знижений, пульс 96 уд./хв, слабого наповнення, тони серця глухі, поодинокі екстрасистоли, АТ 90/60 мм рт.ст., у нижніх відділах легень поодинокі дрібнопухирчасті хрипи, частота дихання 28/хв. Який найвірогідніший діагноз?

A. Гостре отруєння оксидом вуглецю. Б. Гостре отруєння хлором. В. Гостре отруєння сірчис-тим газом. Г. Гостре отруєння метаном. Д. Гостре отруєння бензолом. [7,Т.3,243-244; коментар]

9. Для забезпечення питною водою в польових умовах особового складу мотострілецького полку необхідно знайти джерело водопостачання й організувати постачання води. Розвідку джерела водопостачання очолює й організовує:

А. Представник інженерної служби. Б. Представник медичної служби. В. Представник хімічної служби. Г. Заступник командира частини по тилу. Д. Представник продовольчої служби. [5,48; 6,635; 8,437]

10. Аварійно-рятувальний загін Міністерства з надзвичайних ситуацій розташувався в зоні лікві-дації наслідків весняної повені. Із наявних джерел водопостачання для питних потреб обрано:

А. Воду артезіанських свердловин. Б. Воду проточних водойм. В. Воду централізованого водопостачання. Г. Привізну знезаражену воду. Д. Воду з місцевих колодязів. [5,60; 6,635-636]

11.* Військовий підрозділ після тривалого маршу зупинився на три доби для відпочинку поряд з населеним пунктом. За даними санітарно-епідеміологічної розвідки виявлено декілька джерел води. Необхідно вибрати джерело, яке найбільше відповідає гігієнічним вимогам до питної води в польових умовах.

А. Вода річкова. Б. Вода джерельна. В. Вода артезіанських свердловин. Г. Дощова вода. Д. Тала вода. (В іншій редакціїД. Вода шахтного колодязя.). [5,58-60; 6,635-636]

12. Після вибору вододжерела проведено оцінку якості води. На які показники, в першу чергу, орієнтувалася медична служба при виборі джерела водопостачання для особового складу військового підрозділу?

А. Безпечність в епідеміологічному відношенні. Б. Нешкідливість у токсикологічному відно-шенні. В. Добрі органолептичні характеристики. Г. Оптимальний сольовий склад. Д. Опти-мальний мікроелементний склад. [Коментар]

13. У зоні стихійного лиха серед потерпілого населення виникла загроза спалаху інфекцій-них захворювань. Який метод знезараження води буде найбільш ефективним за цих умов?

А. Гіперхлорування. Б. Кип’ятіння. В. Хлорування. Г. Таблетки пантоцид. Д. Коагуля-ція. [5,70-71; 6,636]

14. Під час весняної повені у передгір’ях Карпат виникла нагальна потреба у проведенні санації шахтних криниць у селищі. Які показники свідчать про надійність проведеного знезараження води у випадку використання методу перехлорування?

А. Залишковий хлор 0,5 мг/дм3, колі-титр 100, колі-індекс 10. Б. Окисність 4 мг/дм3, мікробне число 100. В. Мікробне число 100, колі-індекс 10. Г. Мікробне число 100, колі-титр 100. Д. Залишковий хлор 0,3 мг/дм3, колі-титр 100. [Коментар]

15. В осередку масового ураження сталося забруднення джерела водокористування. Які засоби знезараження води найбільш доцільні в цьому випадку?

А. Гіперхлорування з подальшим дехлоруванням, кип’ятіння, фільтрація, відстоювання, ви-користання перекису водню, пантоциду. Б. Хлорування, фільтрація, застосування пероксиду водню, пантоциду. В. Гіперхлорування, відстоювання, фільтрація, застосування пантоци-ду. Г. Гіперхлорування, кип’ятіння, фільтрація, застосування пероксиду водню, пантоциду. Д. Хлорування, кип’ятіння, фільтрація, відстоювання. [Коментар]

16. На час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у віддаленому регіоні країни аварійно-рятувальний підрозділ Міністерства з надзвичайних ситуацій необхідно забезпечити харчуванням, основною особливістю якого повинно бути:

А. Забезпечення гарячою їжею. Б. Котлове забезпечення з використанням концентрованих і консервованих продуктів. В. Котлове забезпечення з використанням натуральних продуктів. Г. Індивідуальне харчування. Д. Змішане харчування. [Коментар]

17. Військовий підрозділ, який приймає участь в міжнародних військових навчаннях “Щит”, що проходять у лісостеповому регіоні України, розміщено в польовому наметовому таборі. Організація харчування особового складу під час навчань передбачає різні форми. Яка з перерахованих форм організації харчування найбільш відповідає гігієнічним вимогам?

А. Котлове забезпечення з використанням натуральних харчових продуктів. Б. Котлове за-безпечення з використанням концентратів і консервів. В. Змішане. Г. Групове. Д. Індивіду-альне. [5,92-93; 6,612,614]

18. Біженці з району стихійного лиха, розташованого в південному регіоні України, об 11-й годині ранку розпочали пересування до місця, передбаченого для їх розміщення. Погодні умови літнього дня (6 липня) характеризувались такими показниками: температура повітря 32оС, відносна вологість повітря 42%, швидкість руху повітря 0,6 м/с. Через 2 години у 15% осіб виникли симптоми запаморочення, нудоти та загальної слабкості. Ще через годину 3% потерпілих втратили свідомість. Назвіть причину виявлених зрушень.

А. Погодні умови. Б. Рівень вологості повітря. В. Інфрачервона радіація. Г. Ультрафіолетова радіація. Д. Швидкість руху повітря. [8,75; 12,32,36,204; 13,195-196; 14,112; 15,20]

19. Військовослужбовець знаходився в осередку хімічного ураження, протигазом скори-стався із запізненням, відчув неприємний смак у роті, оніміння слизової рота, виникли шум у вухах, задишка, болі в ділянці серця. Якою отруйною речовиною уражений потерпілий?

А. Синильна кислота. Б. Іприт. В. Фосген. Г. Зарин. Д. V-гази. [15,120-121; коментар]

20. У вугільній шахті на глибині 800 м вибухнув рудниковий газ. Аварійна команда проводить рятувальні заходи в зоні з підвищеною концентрацією газів – продуктів вибуху. Застосування яких засобів підвищить безпеку рятувальників?

А. Ізолювальний протигаз. Б. Фільтрувальний протигаз. В. Респіратор. Г. Марлева пов’язка. Д. Легкий захисний комплект. [2,378; коментар]

КОДИ ВІДПОВІДЕЙ


(* – тести, до яких наведені коментарі; ** – некоректні тести)

Тест

Код

Тест

Код


Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код

1

А

5

А

9

А

13

А

17

А

2

А

6

А

10

А

14

А**

18

В

3

А

7

Б

11

В

15

А**

19

А*

4

А

8

А*

12

А**

16

А**

20

А*КОМЕНТАРІ8. Відповідь правильна, про що свідчать ознаки відсутності тяги в димоході та специфічні симптоми, зокрема вишневий колір шкіри та слизових, відсутні при отруєннях іншими переліченими речовинами [7,Т.1,13,89, Т.3,21,64,243-244].

12. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім безпечності в епідвідношенні, вода повинні бути токсикологічно нешкідливою [5,59-60].

14. Правильна відповідь відсутня, оскільки за чинними нормами [11] мікробне число не визначається, а замість колі-індексу нормується загальна кількість колі-форм (≤1 куо/100 см3 води) і вміст E.coli (відсутність/100 см3), а за втратившими чинність нормами [10] показник колі-титру в колодязях не нормувався.

15. Правильна відповідь відсутня, оскільки за невідомого виду забруднення вододжерела й об’єму знезаражуваної води, найбільш доцільним способом знезараження води поверхневого джерела і колодязів вважається гіперхлорування; для знезараження невеликих її об’ємів можуть застосовуватися кип’ятіння, таблетки пантоцид, перекис водню, а фільтрація та відстоювання не належать до способів знезараження води [5,67-74; 8,442-444].

16. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім забезпечення гарячою їжею, до особливостей організації харчування в польових умовах належить застосування різних його форм залежно від характеру виконуваних задач: котлове забезпечення з використанням концентрованих і консервованих продуктів, індивідуальне у вигляді сухих пайків або змішане харчування [4,85,92-93; 5,612,614].

19. Відповідь правильна, про що свідчать специфічні симптоми отруєння речовиною загальнотоксичної дії, відсутні при отруєннях іншими переліченими речовинами (іприт належить до отрут шкірнонаривної, фосген – задушливої, зарин і V-гази – нервово-паралітичної дії) [16,82-83,120-121,166,171,196-197].

20. Відповідь близька до правильної, оскільки за умов зростання кількості продуктів горіння та критичного зниження вмісту кисню у повітрі [2,378], застосовують ізолювальний кисневий засіб або автономний дихальний апарат [14,391-392].

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ1. Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І. та ін. Медицина катастроф. – К.: Здоров’я, 2002.

2. Медицина катастроф / За ред. І.В. Кочіна. – К.: Здоров’я, 2008.

3. БМЭ: [в 30-ти т. / АМН СССР]. Гл. ред. Б.В. Петровский. – 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1974-1989.

4. Чемич М.Д. Організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях. – Суми: ДУ, 2007.

5. Беляков В.Д., Жук Е.Г. Военная гигиена и эпидемиология. – М.: Медицина, 1988.

6. Гігієна та екологія / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова Книга, 2006.

7. Вредные вещества в промышленности / Под ред. Н.В. Лазарева и И.Д. Гадаскиной. – Л.: Химия, 1976-1977. – Т. 1, 3.

8. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001.

9. Комунальна гігієна / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Здоров’я, 2003.

10. Влаштування та утримання колодязів і каптажів джерел, що використовуються для нецентралізованого господарсько-питного водопостачання. ДержСанПіН, затв. наказом МОЗ України № 384 від 23.12.1996 р.

11. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. ДержСанПіН 2.2.4-171-10, затв. наказом МОЗ України № 400 від 12.05.2010 р.

12. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. – К.: Вища школа, 1983.

13. Загальна гігієна: Пропедевтика гігієни / За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Вища школа, 1995.

14. Гігієна праці / За ред. А.М. Шевченка. – К.: Вища школа, 1993.

15. Даценко І.І., Габович Р.Д. Основи загальної і тропічної гігієни. – К.: Здоров’я, 1995.

16. Каракчиев Н.И. Токсикология ОВ и защита от оружия масового поражения / Под ред. Р.С. Рыболовлева. – М.: Медицина, 1973.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка