Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка5/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Санітарна охорона водойм


85.@ Недостатньо очищені відходи промислового підприємства скидаються у річку, воду якої використовують для господарсько-питного водопостачання. Це спричиняє загибель дея-ких мікроорганізмів, порушення процесів самоочищення, погіршення якості водойми і може мати негативний вплив на стан здоров’я людей. Як називається така дія факторів довкілля?

A. Комплексна. Б. Комбінована. В. Пряма. Г. Поєднана. Д. Непряма. [2,198; 3,287]

86. При обґрунтуванні розмірів ІІ-го поясу зон санітарної охорони джерел водопостачання враховується тривалість звільнення води від бактеріальних забруднень. Термін звільнення від них підземних вод становить (у добах):

А. 3 Б. 5 В. 50 Г. 200 Д. 400 [Коментар]

87. Під час гігієнічної оцінки умов скидання стічних вод у водойму І-ої категорії водокористування визначено, що умови скидання не відповідають гігієнічним вимогам за БПКповн.. Який норматив БПКповн. (мг О2/дм3) якості води водойми застосовано при цьому?

А. 2 Б. 3 В. 4 Г. 5 Д. 6 [2,208]

88. Гігієнічна ефективність очищення стічних вод при скиданні їх у водойму в межах міста є достатньою, якщо:

А. Вміст хімічних речовин у стічних водах після очищення відповідає ГДК. Б. Ефективність роботи очисних споруд перевищує 90%. В. Ефективність роботи очисних споруд перевищує 98%. Г. Ефективність роботи очисних споруд перевищує 75%. Д. Вміст хімічних речовин у водоймі вище за течією від найближчого пункту водокористування відповідає ГДК. [2,210]

89. На розгляд міської СЕС надійшов проект реконструкції заводу лакофарбових виробів. Технологічні стічні води, що утворюватимуться, міститимуть у своєму складі 25 хімічних сполук – компонентів лаків і фарб. Після очищення стічні води передбачено скидати в річку нижче території міста за течією. Що передусім необхідно враховувати лікарю СЕС при визначенні переліку пріоритетних речовин для контролю якості води річки у зв’язку з майбутнім функціонуванням заводу лакофарбових виробів?

А. Клас небезпеки хімічних речовин, що містяться у стоках. Б. Концентрації хімічних речовин у стоках. В. Можливість виникнення ефекту сумації токсичної дії окремих речовин. Г. Аналітичні можливості санітарно-гігієнічної лабораторії СЕС. Д. Лімітувальні показники шкідливої дії окремих речовин. [2,216; 17; коментар]

90. У річковій воді містяться: алюміній (ІІ клас небезпеки, лімітувальна ознака санітарно-токсикологічна), мідь (ІІІ, органолептична), діоксин (І, санітарно-токсикологічна), фенол (ІV, органолептична). Які із зазначених речовин володіють ефектом сумації дії?

А. Алюміній і діоксин. Б. Алюміній і мідь. В. Алюміній і фенол. Г. Діоксин і фенол. Д. Мідь і діоксин. [2,216; 17; коментар]

91. На розгляд та погодження до міської СЕС надійшов проект гранично допустимого скидання (ГДС) декількох промислових, харчових і побутових підприємств міста. Скидання планується здійснювати у річку на відстані 1,5 км від межі міста нижче за течією річки. У проекті ГДС наведений якісний склад стічних вод зазначених об’єктів. Скидання яких стічних вод слід безумовно заборонити?

A. Із речовинами з невстановленими ГДК. Б. Лікарень. В. Коксохімічного заводу. Г. М’ясо-комбінату та птахофабрики. Д. Комбінату хімчистки одягу. [Коментар]

92. Під час лабораторного контролю за якістю води річки у зв’язку з її забрудненням промисловими стічними водами металургійного комбінату встановлено такі концентрації забруднюючих речовин: свинець 0,03 мг/дм3 (ГДК 0,03 мг/дм3, клас небезпеки ІІ), силікат натрію 15,0 мг/дм3 (ГДК 30,0 мг/дм3, клас небезпеки ІІ). Розрахуйте значення ефекту сумації небезпечних речовин і вкажіть правильну відповідь.

А. 0,3 Б. 0,5 В. 1,0 Г. 1,5 Д. 1,88 [2,216; 17; коментар]

93. Спиртозавод скидає неочищені стічні води в фільтрувальну яму. Через 3 місяці вода артезіанської свердловини, яка розташована на віддалі 400 м, набула неприємного запаху, присмаку, забарвлення, почала бродити після стояння. Якими санітарно-гігієнічними дослі-дженнями можна довести вину спиртозаводу в забрудненні води свердловини?

А. Пробами з натрію хлоридом, флюоресцеїном, чудесною паличкою. Б. Колі-фагів, лакто-зопозитивних кишкових паличок, загального мікробного числа. В. Ешерихій, єрсиній, шигел. Г. Тригалометанів, дибензофуранів, поліхлорованих біфенілів. Д. Термостабільних кишко-вих паличок [18,58; 19,126]

94. Під час санітарного обстеження очисних споруд каналізації бази відпочинку встановлено, що стічні води після біологічного очищення в аеротенку-освітлювачі коридорного типу та заключного знезаражування хлором скидаються у найближчу проточну водойму. З якою кількістю залишкового хлору (мг/дм3) їх можна скидати у поверхневу водойму?

А. 1,5 Б. 1,0 В. 0,8-1,2 Г. 0,5 Д. 0,3-0,5 [2,210]

95.@* Шахтний колодязь розташований на території присадибної ділянки на відстані 20 м від житлового будинку, 10 м від вбиральні, 15 м від будинку сусіда. Яка найменша відстань (м) повинна бути між колодязем і джерелом можливого забруднення води?

А. 10 Б. 15 В. 20 Г. 25 Д. 30 [2,178]

96. У місті, розташованому на південному узбережжі Чорного моря, сталася аварія на очисних спорудах, унаслідок чого фекальні стічні води потрапили в море. На поверхні моря це забруднення зберігається значно довше і відбувається швидкий розвиток мікроорганізмів. За рахунок чого мікроорганізми довше зберігаються в морській воді, ніж у прісній?

А. Більшої щільності морської води, ніж річкової. Б. Великого вмісту солі в морській воді. В. Більшого вмісту йоду в морській воді. Г. Інтенсивного судноплавства. Д. Штормів. [Коментар]

97. Відділ комунальної гігієни провів дослідження якості морської води на пляжі після тривалих злив. Встановлено, що вміст лактозопозитивних кишкових паличок склав 10000. Яка величина цього показника допустима для об’єктів, що використовуються для купання?

A. 10000 Б. 5000 В. 1000 Г. 500 Д. 100 [Коментар]

Санітарна охорона ґрунтів і очищення населених пунктів

98.@* Під час профілактичного огляду населення міста у 25% мешканців виявлено ознаки флюорозу: плямиста емаль зубів, у частини обстежених – генералізований остеосклероз з кальцифікацією міжхребцевих зв’язок. Яка найбільш імовірна причина виникнення хвороби?

А. Недостатній вміст фтору в ґрунті та воді. Б. Надмірний вміст фтору в рослинних продук-тах. В. Недостатнє надходження фтору в організм з чаєм. Г. Надмірний вміст фтору в ґрунті та воді. Д. Недостатній вміст фтору у тваринних продуктах. [2,75-76,346]

99. У мешканців селища часто реєструються випадки ювенільної кардіоміопатії, атеро-склерозу, гіпертонії, ендокринопатії, хронічного дерматиту, артралгії (симптоми хвороби Кешана). Найбільш вірогідна причина виникнення цієї патології:

А. Недостатній вміст у довкіллі селену. Б. Надмірний вміст у довкіллі заліза. В. Недостатній вміст у довкіллі стронцію. Г. Надмірний вміст у довкіллі цинку. Д. Надмірний вміст у довкіллі марганцю. [2,49,72-73,74,75,79]

100. Мешканці населеного пункту, розташованого в 3-5 км від промислового підприємства, мають децентралізоване водопостачання і харчуються переважно місцевими сільськогоспо-дарськими продуктами. Аналіз захворюваності населення свідчить, що за останні 5-10 років помітно зросло число випадків захворювань на подагру та рак шлунка. Ці захворювання імовірно пов’язані зі значним антропогенним забрудненням ґрунту та ґрунтових вод:

А. Молібденом. Б. Стронцієм. В. Ртуттю. Г. Марганцем. Д. Нікелем. [Коментар]

101. У мешканців села, розташованого поряд з промисловим підприємством, почастішали випадки захворювань нервової й ендокринної систем, нирок. У крові зниження рівня сульфгідрильних груп. Патологічні стани могли виникнути внаслідок забруднення довкілля:

А. Кадмієм. Б. Бором. В. Хромом. Г. Свинцем. Д. Ртуттю. [2,49,55-56,78,346]

102. Під час клінічного обстеження дитини відзначаються різка блідість шкірних покривів з сіруватим відтінком, анемія, поява базофільної зернистості у цитоплазмі поліхроматофільних еритробластів і ретикулоцитів. У сечі підвищений вміст δ-амінолевулінової кислоти та коп-ропорфірину. Надмірне надходження якого ксенобіотика в організм спричинило отруєння?

А. Ртуть. Б. Кадмій. В. Свинець. Г. Нітрати. Д. Миш’як. [2,48,55-56,78]

103. У сільському районі з децентралізованим водопостачанням за останні 10 років почасті-

шали випадки специфічного захворювання, так званої копитної хвороби, при якій на шкірі стопи виникають характерні нарости-мозолі. Це захворювання ймовірно пов’язано зі значним антропогенним забрудненням ґрунту і ґрунтових вод:А. Кадмієм. Б. Миш’яком. В. Кобальтом. Г. Берилієм. Д. Стронцієм. [2,53,55,77-79,345]

104. Серед мешканців населеного пункту реєструвалися такі симптоми: збільшення та гіперсекреція мейбомійових залоз очей, набряк повік, пігментація нігтів і слизових оболонок, слабкість, нудота, блювання. Пізніше виникли гіперкератоз, хлоракне, що ускладнилися вторинною стафілококовою інфекцією. У крові підвищена активність лужної фосфатази і трансаміназ. Ці ознаки спричинені забрудненням довкілля:

A. Нітратами (нітратна метгемоглобінемія або токсичний ціаноз). Б. Хлоридом метилртуті (хвороба Мінімата). В. Поліхлорованими біфенілами (діоксинова інтоксикація або хвороба Юшо). Г. Свинцем (свинцева інтоксикація або сатурнізм). Д. Кадмієм (кадмієва остеомаляція або хвороба ітай-ітай). [2,48,55-56,346,468; 4,61-62]

105. У мешканців населеного пункту спостерігається гіперкератоз шкіри, слабкість, нудота, блювання, хлоракне, реєструються гепатити та неврологічні порушення, почастішали випадки онкологічних захворювань. Можливою причиною вказаних змін здоров’я мешканців може бути наявність в об’єктах довкілля:

А. Поліхлорованих біфенілів. Б. Миш’яку. В. Селену. Г. Бору. Д. Стронцію. [2,55; 4,61-62]

106.* Серед населення, яке мешкає поблизу підприємства з виробництва пестицидів, динамічно підвищується рівень природжених вад розвитку, що проявляються центральним паралічем, ідіотією та сліпотою новонароджених. Сполуки якого забруднювача довкілля можуть зумовити розвиток цієї патології?

А. Залізо. Б. Хром. В. Кадмій. Г. Стронцій. Д. Ртуть. [3,427; 4,58-59; 24,132-133; коментар]

107. Для боротьби з бур’янами на сільськогосподарських угіддях тривалий час застосовували гербіциди, які за ступенем стійкості у довкіллі належать до стійких. Найбільш ймовірний шлях надходження їх з ґрунту в організм людини?

A. Ґрунт – рослини – людина. Б. Ґрунт – мікроорганізми – людина. В. Ґрунт – тварини – людина. Г. Ґрунт – найпростіші – людина. Д. Ґрунт – комахи – людина. [2,355,357,358]

108.@* Внаслідок багаторічного забруднення довкілля викидами металургійного заводу на прилеглій території сформувалася біогеохімічна провінція. За якою провідною ознакою можна надати їй гігієнічну оцінку?

А. Підвищений рівень захворюваності населення. Б. Погіршення якості продуктів рослинно-го походження. В. Обмеження умов санітарно-побутового водокористування. Г. Накопичен-ня в ґрунті специфічних хімічних речовин. Д. Забруднення атмосферного повітря. [2,47,367,372]

109. За результатами лабораторних досліджень ґрунт земельної ділянки лікарні оцінений як забруднений. Яким у цьому випадку було санітарне число Хлєбникова?

А. 0,98-1,00 Б. 0,86-0,97 В. 0,70-0,85 Г. 0,60-0,69 Д. 0,50-0,59 [2,371]

110. На території лікарні ґрунт за санітарним числом і титром анаеробів (Cl. perfringens) малозабруднений, за титром кишкової палички забруднений. Це свідчить про:

А. Надходження свіжого фекального забруднення. Б. Недостатню інтенсивність процесів гуміфікації. В. Давнє фекальне забруднення. Г. Постійне надходження органічних білкових забруднень. Д. Недостатню інсоляцію та аерацію ґрунту. [2,370-372; коментар]

111. Для оцінки ефективності планово-подвірної системи збирання та вивезення твердих побутових відходів у місті проведено лабораторне дослідження ґрунту біля сміттєзбірного майданчика. Встановлено, що в досліджуваному ґрунті значно вищі, ніж в контрольному, вміст загального органічного азоту, органічного вуглецю, нітратів, число життєздатних і де-формованих яєць геогельмінтів. Такі результати свідчать про:

А. Тривале органічне забруднення, яке продовжується дотепер. Б. Свіже органічне забруднення. В. Свіже нетривале органічне забруднення. Г. Давнє тривале органічне забруднення. Д. Давнє органічне забруднення. [2,370-372; коментар]

112. При лабораторному дослідженні ґрунту земельної ділянки, відведеної під будівництво лікарні, встановлено: колі-титр 1; титр анаеробів 0,1; санітарне число Хлєбникова 0,99; яйця гельмінтів відсутні в 1 кг ґрунту, личинки і лялечки мух – на площі 0,25 м2. Оцініть ступінь епідемічної небезпеки ґрунту.

А. Надзвичайно небезпечний. Б. Небезпечний. В. Помірно небезпечний. Г. Відносно безпеч-ний. Д. Безпечний. [2,371]

113. Під час аналізу ґрунту земельної ділянки лікарні встановлено: колі-титр 0,05, кількість яєць гельмінтів 5/кг ґрунту. Який ступінь забруднення ґрунту має місце?

А. Чистий. Б. Слабо забруднений. В. Помірно забруднений. Г. Забруднений. Д. Сильно за-бруднений. [2,371]

114. Для будівництва санаторію бальнеологічного профілю виділена територія в гористій місцевості. Проведено санітарно-хімічне, гельмінтологічне та бактеріологічне дослідження ґрунту. Проби відбирали з глибини 2, 20 і 50 см в різних місцях ділянки. Результати аналізу: санітарне число 0,88, колі титр 2,0, титр анаеробів 0,2, загальне число бактерій 630/г ґрунту, яйця гельмінтів відсутні. Зробити висновок про ступінь забруднення ґрунту.

А. Чистий. Б. Забруднений. В. Слабо забруднений. Г. Помірно забруднений. Д. Сильно забруднений. [2,371; коментар]

115. Ґрунт території мікрорайону характеризується як помірно забруднений за титром анаеробів, слабко забруднений за числом личинок і лялечок мух і санітарним числом Хлєбникова, чистий за числом яєць геогельмінтів. Який показник буде визначальним при загальній оцінці санітарного стану ґрунту мікрорайону?

А. Бактеріологічний. Б. Гельмінтологічний. В. Ентомологічний. Г. Санітарно-хімічний. Д. Усі разом узяті. [2,370-371; коментар]

116. Середня проба ґрунту, відібрана на території дитячого садка, характеризується як чиста за кількістю личинок і лялечок мух, слабко забруднена за санітарним числом Хлєбникова та числом гельмінтів, помірно забруднена за титром санітарно-показових мікроорганізмів. Загальну оцінку стану ґрунту слід давати за:

А. Титром санітарно-показових мікроорганізмів. Б. Числом личинок і лялечок мух. В. Сані-тарним числом Хлєбникова. Г. Кількістю гельмінтів. Д. Середньою пробою, відібраною в центрі житлової зони населеного пункту. [2,370-371]

117. Проводиться оцінка епідеміологічної безпеки ґрунту ділянки під забудову. Найбільш показовим критерієм епідеміологічної оцінки ґрунту в цьому випадку є:

А. Захворюваність на гельмінтози. Б. Індекс бактерій групи кишкової палички. В. Індекс клостридіальної флори. Г. Індекс ентерококів. Д. Санітарне число ґрунту. [Коментар]

118. Аналіз проб ґрунту, відібраних з шару 0-20 см на земельній ділянці, відведеній під житлову забудову, показав, що кількість кишкових паличок (клітин в 1 г ґрунту) становить 15, ентерококів 9, титр Cl. perfringens 0,1, санітарне число 0,99, нежиттєздатних форм яєць гельмінтів 5/кг ґрунту. Який з перелічених показників не відповідає гігієнічним вимогам і вказує на необхідність оздоровлення ґрунту на цій земельній ділянці?

А. Кількість кишкових паличок. Б. Кількість ентерококів. В. Титр Cl. рerfringens. Г. Санітар-не число. Д. Наявність нежиттєздатних форм яєць гельмінтів. [Коментар]

119. На службовій нараді у Центральній СЕС оприлюднені результати обстеження земельної ділянки, яка призначена для будівництва житлового будинку. Головний державний санітарний лікар поставив питання про необхідність підтвердження результатів обстеження лабораторними дослідженнями. Які лабораторні дослідження ґрунту необхідно провести?

А. Повний обсяг. (В іншій редакціїА. Усі перераховані.). Б. Санітарно-хімічні. В. Санітар-но-бактеріологічні. Г. Санітарно-фізичні. Д. Радіометричні. [2,369-370]

120. Для попередження забруднення ґрунтів у місті розробляється проект генеральної схеми санітарного очищення. Проектом передбачено планово-подвірну систему збирання та вивезення твердих побутових відходів. Який метод знешкодження твердих побутових відходів найбільш раціонально застосувати в цьому випадку?

А. Сміттєспалювання Б. Індустріальне біотермічне компостування на сміттєпереробних заводах. В. Знешкодження на удосконалених звалищах. Г. Біотермічне знешкодження на полях заорювання. Д. Переробка на полях компостування. [2,393]

121. Машинобудівний завод, побудований у довоєнний період, виявився в оточенні житло-вих масивів. На колишній заводській території запропоновано розташувати один з об’єктів соціально-побутового призначення: продуктовий магазин, магазин господарсько-побутових товарів, школу, дитячий садок, ясла-садок. У пробах, відібраних з поверхні ґрунту, виявлені вуглеводні (бензин, мазут тощо) в кількостях, що перевищують ГДК в 8-20 разів. Який об’єкт можна розташувати на цьому ґрунті?

А. Продуктовий магазин. Б. Магазин господарсько-побутових товарів. В. Школу. Г. Дитячий садок. Д. Ясла-садок. [Коментар]

122. Сміттєзвалище знаходиться на межі житлової забудови, у зв’язку з чим прийнято рішен-ня про його ліквідацію. На території сміттєзвалища планується розмістити один з об’єктів соціально-побутового призначення: продовольчий магазин, магазин господарсько-побутових товарів, дитячу поліклініку, парк відпочинку. Який об’єкт можна розмістити на цьому місці?

А. Продовольчий магазин. Б. Магазин господарсько-побутових товарів. В. Дитячу полікліні-ку після рекультивації ґрунту. Г. Парк відпочинку після рекультивації ґрунту. Д. Всі об’єкти після рекультивації ґрунту. [Коментар]

123.* На підприємстві в процесі виробництва утворюються особливо токсичні промислові відходи, що не підлягають утилізації. Запропонуйте метод їх знешкодження.

А. Захоронення в котлованах полігонів в контейнерній тарі. Б. Термічна обробка. В. Біотер-мічна переробка на удосконалених звалищах. Г. Захоронення в котлованах полігонів з ізоляцією дна та стінок ущільнювальним шаром. Д. Використання як сировини для повторної переробки. [Коментар]

124. Для профілактики забруднення довкілля використовують механічну сепарацію твердих побутових відходів. За допомогою якого методу можна здійснити їх механічну утилізацію?

А. Знешкодження в біотермічних камерах. Б. Гідроліз. В. Спалювання як енергетичного палива. Г. Полігонне захоронення. Д. Пресування в будівельні блоки. [2,382; коментар]

125. З метою запобігання забруднення довкілля в населеному пункті передбачаються біологічне очищення та хлорування стічних вод з подальшим лабораторним контролем. Який з основних методів очищення стічних вод не врахований?

A. Механічне очищення. Б. Перехлорування. В. Фільтрування. Г. Поля зрошування. Д. Поля асенізації. [2,226]

126. Для очищення стічних вод міста планують будівництво очисних споруд, які включають пісковловлювач, первинний радіальний відстійник, аеротенк, метантенк, дегельмінтизатор, контактний резервуар. Із наведеного до біологічного очищення стічних вод належить:

А. Пісковловлювач. Б. Радіальний відстійник. В. Аеротенк. Г. Метантенк. Д. Дегельмінтиза-тор. [2,227,241,243,246-247]

127. Районний центр не каналізований, нечистоти збирають у вигрібні ями дворових туалетів. Для очищення нечистот районного центру необхідно застосувати:

А. Землеробні поля зрошування. Б. Поля зрошування. В. Поля фільтрації. Г. Біологічні ставки. Д. Поля асенізації. [2,224-225,246-247,401; коментар]

128. Місто частково каналізоване. Очищення побутових стічних вод каналізованої частини міста здійснюється на станції біологічного очищення. Для знешкодження стічних вод неканалізованої частини міста можуть бути застосовані:

А. Поля заорювання. Б. Біотермічні камери. В. Поля фільтрації. Г. Двошаровий фільтр. Д. Поля асенізації. [Коментар]

129. Як називається процес затримування верхнім шаром піщано-гравійного фільтра завислих частинок, личинок, яєць гельмінтів і близько 99,99% бактерій?

А. Освітлення. Б. Змішування. В. Окиснення. Г. Дозрівання. Д. БПК. [2,255; коментар]

130. Фільтрувальні колодязі належать до місцевих каналізаційних очисних споруд. Яке їх основне призначення?

А. Біологічне очищення. Б. Механічне очищення. В. Знезаражування осаду. Г. Дегельмінти-зація. Д. Механічне аеробне очищення. [Коментар]
Санітарна охорона атмосферного повітря

131. Який з нижченаведених чинників найбільше перешкоджає проникненню променистої енергії до поверхні Землі?

А. Завислі в атмосфері тверді частинки. Б. Міський туман. В. Міська забудова. Г. Підвищен-ня температури повітря. Д. Озоновий шар Землі. [Коментар]

132. Атмосферне повітря може містити домішки природного походження та забруднювачі, зумовлені антропогенною діяльністю. Із наведених компонентів виділіть антропогенний?

А. Діоксид вуглецю. Б. Оксид вуглецю. В. Аргон. Г. Азот. Д. Кисень. [Коментар]

133.* В атмосферному повітрі міста виявлено підвищені концентрації фотооксидантів. При трансформації якої хімічної сполуки утворюються ці речовини?

А. Діоксиду сірки. Б. Діоксиду азоту. В. Діоксиду вуглецю. Г. Чадного газу. Д. Сірковод-ню. [2,426,454; 25,36-40]

134. У великих промислово розвинених містах за певних умов може утворюватися фотохімічний туман. Які фотооксиданти реєструються в атмосферному повітрі при цьому?

А. Антрацен. Б. Бензол. В. Фенатрен. Г. Сірчана кислота. Д. Пероксибензоїлнітра-ти. [2,426,454; 25,36-40]

135. Під час фотохімічного туману, характерного для великих міст, населення зазнає впливу озону. За якої його концентрації в повітрі (мкг/м3) можна очікувати подразнення очей?

А. 10 Б. 200 В. 500 Г. 1000 Д. 2000 [2,472]

136.* У місті, розташованому в долині, упродовж декількох днів вулиці були переповнені автомобілями. На другий день після встановлення сонячної безвітряної погоди до поліклініки звернулися мешканці міста зі скаргами на сильне подразнення кон’юнктиви очей, верхніх дихальних шляхів, що супроводжувалося сльозотечією та кашлем. Яка причина захворювання мешканців міста?

А. Підвищення вмісту в повітрі озону. Б. Підвищення вмісту в повітрі нітрогену (І) оксиду. (В іншій редакціїБ. Підвищений вміст у повітрі оксиду сірки.). В. Підвищення вмісту в повітрі вуглекислого газу. Г. Підвищення вмісту в повітрі чадного газу. Д. Підвищення вмісту в повітрі фотооксидантів. [Коментар]

137.@ У похмурі грудневі дні (штиль, туман) в районі розташування ТЕЦ, що працювала на твердому паливі, зросла кількість захворювань з ураженням дихальних шляхів та ознаками загальної інтоксикації. Мали місце смертельні випадки серед мешканців старшого віку. Який найбільш вірогідний фактор спровокував токсичний ефект?

A. Знижена температура повітря. Б. Температурний градієнт. В. Штиль. Г. Завислі речовини. Д. Висока вологість повітря. [2,424-426]

138. У населеному пункті вранці за умов штилю, температурної інверсії, підвищеної віднос-ної вологості та низької видимості зареєстровані високі концентрації діоксиду сірки і сажі у повітрі. Така ситуація призводить до підвищення захворюваності населення і зветься:

А. Фотохімічний туман. Б. Окисний смог. В. Білий смог. Г. Лондонський смог. Д. Лос-анджелеський смог. [2,426]

139. У населеному пункті в ясний сонячний день опівдні за температури 24-32оС, температурної інверсії, низької відносної вологості та штилю атмосферне повітря забруднюється відпрацьованими газами автотранспорту. Така ситуація спричиняє підвищення захворюваності населення і зветься:

А. Фотохімічний туман. Б. Йокогамський смог. В. Смог лондонського типу. Г. Відновний смог. Д. Чорний смог. [2,426]

140. Вкажіть приклад гострого неспецифічного негативного впливу атмосферних забруднень на здоров’я населення.

А. Деякі функціональні зміни. Б. Респіраторні захворювання. В. Токсичні “тумани-вбивці” у Лондоні. Г. Зниження народжуваності. Д. Скорочення терміну життя. [2,424-426]

141.* У районі розміщення промислового підприємства, де атмосферне повітря інтенсивно забруднюється сірчистим газом, відзначається підвищена загальна захворюваність населення. Який вплив на організм людини у цій ситуації чинить забруднене повітря?

A. Хронічний неспецифічний. Б. Хронічний специфічний. В. Гострий неспецифічний. Г. Го-стрий специфічний. Д. Комбінований. (В іншій редакціїД. Селективний). [2,465; коментар]

142. У регулювальника дорожнього руху виникли скарги на головний біль, запаморочення, порушення сну, зниження пам’яті та уваги, задишку, біль у ділянці серця. У крові під час лабораторного обстеження виявлено підвищений вміст карбоксигемоглобіну. Який чинник навколишнього середовища найімовірніше міг спричинити такі зміни в організмі?

А. Діоксид вуглецю. Б. Оксид вуглецю. В. Оксид азоту. Г. Діоксид азоту. Д. 3,4-бензпірен. [4,41; 27,48; коментар]

143. Дитячий дошкільний заклад знаходиться поблизу автомагістралі, в повітрі якої вміст монооксиду вуглецю перевищує ГДК у 3-4 рази. Що потрібно визначити у крові дітей з метою виявлення шкідливого впливу забруднення повітря?

А. Гемоглобін. Б. Карбгемоглобін. В. Метгемоглобін. Г. Карбоксигемоглобін. Д. Редукова-ний гемоглобін. [4,41; 27,48]

144.* У промисловому районі індустріального міста у дітей дошкільного віку почастішали захворювання на хронічний бронхіт з астматичним компонентом і бронхіальну астму. Який з постійних забруднювачів повітря міг їх спричинити?

А. Свинець. Б. Оксид вуглецю. В. Діоксид сірки. Г. Оксиди азоту. Д. Продукти фотохімічних реакцій. [Коментар]

145.@* Атмосферне повітря промислового міста інтенсивно забруднюється викидами кількох промислових підприємств. Аналіз захворюваності міського населення показав, що найбільш часте захворювання – хронічна пневмонія, особливо у дітей. Ця картина захворюваності найімовірніше пов’язана з промисловим викидом в атмосферу:

А. Кадмію. Б. Миш’яку. В. Метилртуті. Г. Свинцю. Д. Оксидів сірки. (В іншій редакціїД. Марганцю.). [Коментар]

146. У містах з інтенсивним рухом транспорту за відповідних метеоумов утворюється “свинцевий смог”. Які зміни в стані здоров’я населення можна при цьому очікувати?

А. Парези, паралічі, порушення зору. Б. Втрата чутливості, мови. В. Судоми, набряк легень. Г. Порушення координації рухів, загрудинні болі, зниження еластичності легень. Д. Поява еритроцитів з базофільною зернистістю, зменшення вмісту гемоглобіну, зниження активнос-ті альвеолярних макрофагів легень, акумуляція свинцю в кістковій тканині, тканинах зубів, грудному молоці, волоссі. [2,469-471]

147. При дії на організм людини атмосферного повітря, забрудненого поліхлорованими біфенілами, розвиваються різні клінічні ознаки. Які шкірні прояви характерні при їх дії?

А. Коричнева пігментація. Б. Хлоракне. В. Чорні плями. Г. Кератоз підошов. Д. Пухир-ці. [Коментар]

148. У сучасних промислово розвинених населених пунктах на здоров’я людини впливають різноманітні комбінації атмосферних забруднень. Для яких з наведених комбінацій інгредієнтів встановлено ефект сумації біологічної дії?

А. Діоксид азоту + діоксид сірки + діоксид вуглецю. (В іншій редакціїА. Діоксид азоту + діоксид сірки + оксид вуглецю.). Б. Сірчана кислота + пил. В. Аміак + бензол. Г. Ацетон + діоксид сірки. Д. Фенол + циклогексан. [Коментар]

149. За скаргами населення, яке проживає в районі розміщення виробничого об’єднання “Хімволокно”, відібрані та досліджені проби атмосферного повітря на вміст забруднювачів. Який інтегральний критерій характеризує інтенсивність забруднення і характер сумісної дії всієї сукупності присутніх в атмосферному повітрі шкідливих домішок?

А. Гранично допустиме забруднення. Б. Гранично допустимий викид. В. Гранично допустима концентрація. Г. Орієнтовна допустима концентрація. Д. Показник забруднен-ня. [9,72-74; 28]

150. При визначенні впливу забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення ураховують ступінь небезпечності забруднення. За якого ступеня небезпечності можна очікувати зростання частоти специфічної та неспецифічної захворюваності, випадки гострих отруєнь, підвищення смертності?

А. Дуже небезпечний. Б. Слабо небезпечний. В. Помірно небезпечний. Г. Небезпечний. Д. Відносно небезпечний. [3,74,136; 9,73-74; 28; коментар]

151. При визначенні забруднення атмосферного повітря в житловій забудові міста встановлено, що показник фактичного забруднення (ПЗ) у 2 рази перевищує показник гранично допустимого забруднення (ГДЗ). Який ступінь небезпечності атмосферного повітря для здоров’я населення?

A. Безпечний. Б. Небезпечний. В. Слабо небезпечний. Г. Помірно небезпечний. Д. Дуже небезпечний. [9,73-74; 28]

152. У районі розміщення цементного заводу міська СЕС провела підфакельні спостереження і визначила сумарний показник забруднення повітряного басейну на рівні 350%, а гранично допустимий показник забруднення – на рівні 300%. Які зміни у стані здоров’я населення можна очікувати при цьому?

А. Випадки гострих отруєнь, підвищення рівня летальності. Б. Статистично значимі зміни показників хронічної захворюваності. В. Статистично значимі зміни показників гострої за-хворюваності. Г. Зростання частоти специфічної та неспецифічної захворюваності. Д. Зміни імунологічних, біохімічних, фізіологічних показників. [3,74,136; 9,73-74; 28; коментар]

153. За результатами спостережень стаціонарного поста максимально разові концентрації в приземному шарі повітря становили (у мг/м3): діоксиду сірки 1, оксиду вуглецю 5,5, діоксиду азоту 0,2. Оцініть рівень і ступінь небезпеки забруднення повітря.

А. Недопустимий, слабо небезпечний. Б. Недопустимий, помірно небезпечний. В. Не-допустимий, небезпечний. Г. Недопустимий, дуже небезпечний. Д. Недопустимий, без-печний. [9,73-74; 28; коментар]

154. При дослідженні забруднення атмосферного повітря в районі житлової забудови, розта-шованому на відстані 1,2 км від промислової зони, встановлено наступні середньодобові концентрації речовин (у мг/м3): діоксиду азоту 0,04, аміаку 0,02, оксиду вуглецю 3,0, хлору 0,03. Яким є рівень і ступінь небезпеки забруднення повітря?

А. Допустимий, безпечний. Б. Недопустимий, малонебезпечний. В. Недопустимий, помірно небезпечний. Г. Недопустимий, небезпечний. Д. Недопустимий, дуже небезпечний. [Коментар]

155. На південній околиці населеного пункту розташований хімічний комбінат. Упродовж року спостерігається наступна повторюваність вітрів (у днях): північний 20, північно-східний 10, східний 10, південно-східний 25, південний 160, південно-західний 10, західний 40. Назвіть найбільш оптимальне місце для будівництва дитячого садка.

А. На південь від комбінату. Б. На північ від комбінату. В. На схід від комбінату. Г. На захід від комбінату. Д. На території комбінату. [Коментар]

156.* У населеному пункті, в якому переважають північні та північно-західні вітри (70% днів упродовж року), а південні вітри майже відсутні, обирається земельна ділянка під будівницт-во цементного комбінату 2-го класу шкідливості, який забруднюватиме атмосферне повітря пилом. З якого боку від населеного пункту найдоцільніше розташувати підприємство?

А. Північного. Б. Східного. В. Західного. Г. Північно-західного. Д. Південного. (В іншій редакціїД. Південно-східного.). [2,448; 18,311; коментар]

157. У місті передбачається будівництво машинобудівного заводу. За багаторічними спосте-реженнями повторюваність вітрів становить (у %): Пн 14, ПнСх 5, Сх 2, ПдСх 6, Пд 19, Зх 26, ПнЗх 18. Вкажіть оптимальний напрямок розміщення заводу відносно житлової зони.

А. Східний. Б. Західний. В. Південно-західний. Г. Північно-східний. Д. Південний.[Коментар]

158. На околиці міста планується будівництво хімічного підприємства. Переважаючий напрямок вітру в цій місцевості південно-східний. Визначити оптимальне розташування підприємства відносно селітебної зони.

А. Південно-східне. Б. Південне. В. Південно-західне. Г. Східне. Д. Північно-схід-не. [2,448; 18,311; коментар]

159. У місті планується будівництво цементного заводу. Згідно спостережень спрямованість вітрів за рік складає (у %): північна 10, північно-східна 12, північно-західна 25, південна 13, південно-східна 21, південно-західна 19. Вкажіть оптимальне розміщення підприємства відносно селітебної зони міста.

A. Північне. Б. Північно-східне. В. Північно-західне. Г. Південне. Д. Південно-східне. [Коментар]

160. На периферії міста з урахуванням рози вітрів відведена земельна ділянка для будівництва машинобудівного підприємства (2-й клас небезпеки). Визначити необхідну санітарно-захисну зону (С33) від підприємства до межі житлової зони міста (у метрах).

А. 100 Б. 200 В. 300 Г. 500 Д. 1000 [2,499]

161. Бавовняно-прядильний комбінат 2-го класу небезпеки знаходиться поблизу житлового масиву і викликає скарги мешканців. Яка ширина санітарно-захисної зони підприємства (м)?

А. 1000 Б. 500 В. 300 Г. 100 Д. 50 [2,499]

162. У місті заплановано будівництво промислового підприємства 1-го класу небезпеки, у викидах якого будуть міститися діоксид сірки та діоксид азоту. На якій відстані від джерела (м) концентрації зазначених інгредієнтів в атмосферному повітрі повинні відповідати ГДКмр?

А. 3000 Б. 1000 В. 500 Г. 100 Д. 50 [Коментар]

163. На віддалі 80 м від житлового масиву працює підприємство з виготовлення кальцинова-ної соди, яке належить до 3-го класу небезпеки. Який розмір його санітарно-захисної зони (м)?

А. 1000 Б. 500 В. 300 Г. 100 Д. 50 [2,499]

164.@ На відстані 70 м від житлового масиву працює підприємство 4-го класу небезпеки з виготовлення пресованих фенолформальдегідних і кремнійорганічних матеріалів, що викликає скарги мешканців району. Яка його санітарно-захисна зона (у метрах)?

А. 50 Б. 100 В. 150 Г. 300 Д. 500 [2,499]

165. Заплановано будівництво нової поліклініки в районі розташування машинобудівного заводу (2-й клас небезпеки). Визначити необхідну ширину (м) санітарно-захисної зони між підприємством і поліклінікою.

А. 1000 Б. 500 В. 300 Г. 100 Д. 50 [2,499]

166. У житловому мікрорайоні приміщення дитячого садка, розташоване в 30 м від найближ-чого житлового будинку, передано підприємству “Хімчистка” (5-й клас небезпеки). На якій відстані від житлових будинків (м) допускається розташовувати подібне підприємство?

А. 300 Б. 100 В. 50 Г. 30 Д. 10 [2,499]

167. При здійсненні моніторингу за станом атмосферного повітря населених пунктів застосовують пости спостереження. Які пости спостереження дозволяють виявити зону впливу газоповітряної суміші, що викидається промисловим підприємством?

А. Експедиційні. Б. Стаціонарні. В. Маршрутні. Г. Опірні. Д. Підфакельні. [18,283]

168. При вивченні динаміки змін концентрацій найпоширеніших атмосферних забруднень в населеному пункті на стаціонарних постах проведені спостереження та встановлені середньомісячні концентрації з максимумами забруднення взимку та мінімумами влітку. За якою програмою проводилися спостереження?

A. Повною. Б. Неповною. В. Добовою. Г. Скороченою. Д. Регулярною. [Коментар]

169. Для поліпшення санітарного стану повітряного басейну важливу роль відіграє режим роботи двигуна автотранспорту. При якому його режимі визначається найбільш високий рівень забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами?

А. Холостий. Б. Гальмування. В. Максимальний. Г. Середній. Д. Повільний. (В іншій редакціїВ. Постійного режиму. В. Розгону. Д. Прискорення.) [Коментар]

170. На промисловому підприємстві в результаті технологічного процесу утворюються атмосферні викиди, які містять оксиди азоту, сірки, вуглецю й інші газоподібні сполуки. Вкажіть найбільш ефективну споруду для знешкодження цих викидів.

А. Скрубер. Б. Рукавний фільтр. В. Циклон. Г. Мультициклон. Д. Електрофільтр. [2,493-494]

171. Промислове підприємство, розташоване в межах житлової забудови міста, викидає в атмосферне повітря пил, сірчистий газ, оксиди азоту, вуглецю й інші газоподібні компоненти. Найбільш ефективною спорудою для знешкодження промислових викидів буде:

А. Батарейний циклон (мультициклон). Б. Електрофільтр. В. Циклон. Г. Скрубер. Д. Рукав-ний фільтр. [2,493-494]

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка