Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка6/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Гігієна лікувально-профілактичних установ


172. У населеному пункті планується будівництво лікарні. При обґрунтуванні площі земель-ної ділянки під будівництво санітарному лікарю передусім необхідно звернути увагу на:

А. Рівень захворюваності населення. Б. Категорію населеного пункту. В. Розміри населеного пункту. Г. Ліжковий фонд лікарні. Д. Систему лікарняного будівництва. [2,633; 9,345-346]

173. Спеціалізовані лікарні або комплекси потужністю понад 1000 ліжок для перебування хворих упродовж тривалого часу необхідно розміщувати в приміській зоні або на околиці міста, бажано в зелених масивах, з дотриманням розривів від житлової зони не менше (м):

А. 1000 Б. 500 В. 300 Г. 100 Д. 50 [2,632; 9,345]

174. Під час реконструкції міста вирішено винести у приміську зону один з лікувальних або оздоровчих закладів: тубдиспансер, психоневрологічний диспансер, дитячу лікарню, туристичну базу, пансіонат. Який з них не можна розміщувати у приміській зоні?

A. Тубдиспансер. Б. Психоневрологічний диспансер. В. Дитяча лікарня. Г. Туристична база. Д. Пансіонат. [Коментар]

175. У населеному пункті для будівництва дільничної лікарні на 100 ліжок пропонується декілька земельних ділянок різної площі. Яка мінімальна площа (у гектарах) земельної ділянки для лікарні такої потужності?

А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Д. 5 [1,478; 2,633; 9,345-346]

176.@ Під будівництво ЦРЛ відведена земельна ділянка загальною площею 2 гектари. Стаціонар якої максимальної потужності можна збудувати на цій земельній ділянці?

A. 100 Б. 200 В. 400 Г. 800 Д. 1000 [1,478; 2,633; 9,345-346]

177.* На земельній ділянці лікарні зі змішаною системою забудови виділяють зони головно-го, акушерсько-гінекологічного, інфекційного, патологоанатомічного корпусів, поліклініки, харчоблоку, господарських будівель, лікарняного саду зі смугою зелених насаджень довкру-ги ділянки. Яким повинен бути максимальний відсоток забудови ділянки?

А. 10 Б. 15 В. 20 Г. 25 Д. 35 [2,638; 9,349]

178. Земельна ділянка централізованої лікарні прямокутної форми з розмірами 200300 м. Зі сторони фасаду ділянки розташований лікувальний корпус, в центрі ділянки – лікарняний сад, в глибині території – господарські будівлі. На якій мінімальній відстані від межі ділянки (м) повинен розташовуватися лікувальний корпус?

А. 50 Б. 30 В. 25 Г. 20 Д. 15 [1,479; 2,632,637; 9,344,347; 30,п.2.12]

179. Для збирання лікарняного сміття і побутових відходів на спеціальних майданчиках з водонепроникним покриттям встановлюють сміттєзбірники на відстані від палатних і лікувально-діагностичних корпусів не менше (м):

А. 50 Б. 40 В. 35 Г. 30 Д. 25 [9,347; 30,п.2.12]

180.* На земельній ділянці лікарні 25% площі зайнято будівлями, 60% – зеленими насаджен-нями, 15% припадає на господарський двір і проїзди. Як покращати планування ділянки?

А. Збільшити забудову. Б. Збільшити озеленення. В. Зменшити забудову. Г. Зменшити озеленення. Д. Зменшити господарський двір і проїзди. [2,638; 9,348-349]

181. На земельній ділянці лікарні 15% площі зайнято будівлями, 70% зеленими насаджен-нями, 20% припадає на господарський двір і проїзди. Як покращати планування ділянки?

А. Зменшити озеленення. Б. Зменшити забудову. В. Збільшити забудови. Г. Збільшити озеленення. Д. Зменшити площу господарського двору та проїздів. [Коментар]

182.* Проектом лікарні передбачено поділ лікарняних корпусів на три групи: палатні, лікувально-діагностичні та допоміжні (В іншій редакції – лікувальні, лікувально-діагностичні та господарські), які з’єднані між собою підземними переходами. Який тип забудови застосований при проектуванні лікарні?

А. Децентралізований. Б. Централізований. В. Змішаний. Г. Централізовано-децентралізова-ний. (В іншій редакціїГ. Периметральний.). Д. Централізовано-блочний.[2,636; 9,348-349]

183.* Міська лікарня складається з головного корпусу, в якому розміщені хірургічне, терапевтичне відділення, та декількох окремих будинків, які призначені для інфекційного, пологового та дитячого відділень. Визначити систему забудови лікарні.

А. Централізовано-блочна. Б. Централізована. В. Децентралізована. Г. Змішана. Д. Казармо-ва. [2,636; 9,348-349]

184.* Міська соматична лікарня на 300 ліжок складається з головного корпусу, в якому розміщені терапевтичне і хірургічне відділення. У декількох окремих будинках розташовані пологове, дитяче та радіологічне відділення, з’єднані з головним корпусом підземними і надземними критими переходами. Визначте систему забудови лікарні.

А. Централізовано-блочна. Б. Централізована. В. Децентралізована. Г. Вільна. Д. Зміша-на. [Коментар]

185.* Планується будівництво багатопрофільної лікарні в одному з центральних районів міста. Який тип забудови найбільш доцільний у цьому випадку?

А. Децентралізований. Б. Централізований. В. Змішаний. Г. Централізовано-блочний. Д. Бло-чний. [2,636; 9,348-349]

186.* На земельній ділянці сільської дільничної лікарні на 50 ліжок виділені такі зони: лікувального корпусу для неінфекційних хворих, лікувального корпусу для інфекційних хворих з відокремленими садово-парковими зонами, а також господарська зона, в якій розташоване патологоанатомічне відділення. Яке порушення планування ділянки допущено?

А. Відокремлення садово-паркових зон. Б. Поєднання господарської та патологоанатомічної зон. В. Розташування інфекційного відділення на ділянці. Г. Розмежування зон для інфекційних і неінфекційних хворих. Д. Розташування патологоанатомічного відділення на ділянці. [1,478; 2,636; 9,346; 30,п.2.5]

187. Сприятливий лікувально-охоронний режим, ефективну профілактику внутрішньолікар-няних інфекцій, доступність лікарняного парку для хворих забезпечує система забудови:

А. Децентралізована. Б. Централізована. В. Блокова. Г. Напівблокова. Д. Вільна. [2,634; 9,348]

188. Розглядаючи генеральний план забудови земельної ділянки багатопрофільної лікарні, експерти відзначили, що її розміри та конфігурація забезпечують оптимальне розташування лікарняних корпусів з гігієнічних і медико-технологічних позицій. Яка конфігурація земельної ділянки з перелічених застосована на генеральному плані?

А. Трикутна. Б. Квадратна. В. Прямокутна. Г. Кругла. Д. Овальна. [1,477; 2,632; 9,346]

189. Інфекційна лікарня збудована за децентралізованою системою на ділянці прямокутної форми зі співвідношенням сторін 1:2. За периметром ділянки влаштована смуга зелених на-саджень шириною 15 м. Ділянка має три зони: лікувальну, господарську, патологоанатоміч-ну. На територію ведуть два в’їзди для автотранспорту. Які недоліки планування ділянки?

А. Необхідні окремі в’їзди у кожну зону. Б. Необхідна адміністративна зона та смуга зелених насаджень 20 м. В. Система забудови має бути централізованою. Г. Ділянка має бути квад-ратної форми. Д. Необхідна садово-паркова зона і два в’їзди на ділянку. [2,636-637; коментар]

190. При розміщенні лікувального закладу в населеному пункті лікарняні будинки розташо-вують на відстані 20 м від меж ділянки, господарське подвір’я на відстані 30 м від лікарняних будинків, захисну зону із зелених насаджень на периферії ділянки завширшки 15 м, площа зелених насаджень на одне ліжко 30 м2, площа забудови 15%. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Площа забудови. Б. Відстань господарського подвір’я від лікарняних будинків. В. Захисна зона із зелених насаджень на периферії ділянки. Г. Площа зелених насаджень на одне ліжко. Д. Відстань лікарняних будинків від меж ділянки. [1,479; 2,633,637; 9,347-348; 30]

191.@* Площа, відведена для лікарні, займає 19%, озеленення – 62% земельної ділянки, площа садово-паркової зони 30 м2 на одне ліжко. Зелені насадження розміщені за периметром ділянки смугою завширшки 15 м. Відстань від патологоанатомічного корпусу до палатних корпусів 32 м. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Відстань від палатних корпусів до патологоанатомічного корпусу. Б. Ширина смуги зеле-них насаджень за периметром ділянки. В. Площа забудови. Г. Площа озеленення. Д. Площа садово-паркової зони. [2,633,637; 9,347-348]

192. При санітарному обстеженні земельної ділянки ЦРЛ на 400 ліжок встановлено, що її площа складає 4 гектари, озеленення 65%, забудова 10%, природний ухил рельєфу 15о. На території лікарні організовано три в’їзди. Який з показників не відповідає вимогам?

A. Площа ділянки. Б. Площа озеленення. В. Площа забудови. Г. Кількість в’їздів. Д. Природ-ний ухил. [2,632-633; 9,346,347,348,349]

193. Під час гігієнічної оцінки проекту лікарні на 200 ліжок встановлено, що її будівництво передбачено на ділянці розміром 0,2 га зі суглинистим ґрунтом, орієнтованій на південь, та рівнем стояння ґрунтових вод 2 м, корпуси на віддалі 50 м від червоної лінії, площа забудови становить 15%, озеленення – 50%. Який показник не відповідає гігієнічним нормам?

А. Розмір земельної ділянки. Б. Рівень стояння ґрунтових вод. В. Віддаль від червоної лінії. Г. Щільність забудови. Д. Площа озеленення. [Коментар]

194.* На північній околиці міста розташований хімічний комбінат. Протягом року спостері-гається така повторюваність вітрів (у %): північний 10, східний 20, південний 50, західний 20. Назвіть оптимальне місце для розміщення медико-санітарної частини комбінату.

А. На схід від хімічного комбінату. Б. На північ від хімічного комбінату. В. На південь від хімічного комбінату. Г. На захід від хімічного комбінату. Д. На території хімічного комбіна-ту. [2,448; 18,311]

195.@* У соматичній палатній секції на 40 ліжок кількість палат становить: 60% 4-ліжкових, 20% 2-ліжкових, 20% одноліжкових, ширина коридору 2,5 м. Який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Ширина коридору. Б. Загальна кількість ліжок. В. Кількість 2-ліжкових палат. Г. Кіль-кість одноліжкових палат. Д. Кількість 4-ліжкових палат. [Коментар]

196. Який відсоток чотири-, дво- й одноліжкових палат повинен бути у палатній секції лікарні?

А. 60, 20, 20 Б. 50, 30, 20 В. 40, 40, 20 Г. 30, 60, 10 Д. 70, 20, 10 [Коментар]

197. При обстеженні терапевтичного відділення встановлено, що воно складається з 10-ти палат: шести чотириліжкових, двох дволіжкових і двох одноліжкових. Співвідношення площі палат до площі допоміжних приміщень 0,6. Який показник не відповідає вимогам?

А. Загальна кількість палат. Б. Кількість палат на 4 ліжка. В. Кількість палат на 2 ліжка. Г. Кількість палат на 1 ліжко. Д. Співвідношення площ. [Коментар]

198. Палатні секції терапевтичних відділень проектуються на кількість ліжок:

А. 60 ліжок. Б. 50 ліжок. В. 25-30 ліжок. Г. Число ліжок не регламентується. Д. Число ліжок регламентується тільки в міських лікарнях. [2,642; коментар]

199.@ Під час санітарного обстеження опікового відділення для дорослих встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 28 м2. Якою повинна бути мінімальна площа (м2) цих палат?

А. 24 Б. 28 В. 30 Г. 40 Д. 52 [2,645; 9,356; коментар]

200.@ Під час гігієнічного обстеження лікарні встановлено, що площа на одне ліжко в палатах на два ліжка і більше становить: в інфекційному відділенні для дітей 7 м2, інфекційному відділенні для дорослих 8 м2, опікових палатах 9 м2, радіологічному відділенні 10 м2, палатах інтенсивної терапії 13 м2. В яких палатах площа не відповідає вимогам?

A. Опікових. Б. Інфекційних для дорослих. В. Інфекційних для дітей. Г. Палатах інтенсивної терапії. Д. Радіологічних. [2,645; 9,356; коментар]

201.* Площа чотириліжкової палати терапевтичного відділення міської лікарні становить 28 м2. Чи відповідає це гігієнічним вимогам?

А. Відповідає для всіх лікарень. Б. Не відповідає. В. Відповідає тільки для міських лікарень. Г. Відповідає тільки для сільських лікарень. Д. Не відповідає тільки для лікарень з централізованою системою забудови. [2,645; 9,356; коментар]

202.* Загальна площа палати терапевтичного відділення становить 28 м2. На яку максимальну кількість ліжок розрахована ця палата?

А. 5 Б. 4 В. 3 Г. 2 Д. 1 [2,645; 9,356; коментар]

203.* Бокс інфекційного відділення має площу 22 м2. На яку максимальну кількість ліжок він може бути розрахований?

А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Д. 5 [2,649; 9,360]

204. Якою має бути площа боксу (м2) в інфекційному відділенні?

А. 18 Б. 20 В. 22 Г. 24 Д. 26 [2,649; 9,360-361; коментар]

205.@ Для профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, які передаються повітряно-крапе-льним шляхом, в інфекційному відділенні плануються повні бокси. Вони складаються з там-бура, палати, шлюзу. Яка структурна частина ще повинна входити до складу повного боксу?

A. Оглядова. Б. Санвузол. В. Медсестринський пост. Г. Маніпуляційна. Д. Кабінет ліка-ря. [2,649; 9,360]

206. Під час санітарної експертизи проекту інфекційної лікарні встановлено, що основними архітектурно-планувальними елементами є бокси і напівбокси. Відсутністю якого елементу вони відрізняються між собою?

А. Входу з вулиці. Б. Палати. В. Санітарного вузла. Г. Шлюзу. Д. Входу з відділен-ня. [2,648-649; 9,360-361]

207. Робітниця тютюнової фабрики віком 31 рік стала на облік до жіночої консультації на 10-му тижні вагітності. Під час вагітності діагностовано токсикоз, тромбофлебіт. До якого відділення стаціонару пологового будинку її слід скерувати?

A. Патології вагітних. Б. Фізіологічного акушерського. В. Обсерваційного акушерського. Г. Реабілітації. Д. Екстрагенітальної патології. [5,422,425; 9,354; 32]

208.* Акушерське відділення розташовано у триповерховій будівлі. Перший поверх займає обсерваційне відділення, другий – відділення фізіології вагітності, третій – відділення патології вагітності. Усі поверхи сполучаються каналами витяжної вентиляції. Якого перепланування потребує акушерське відділення?

А. Розташування обсерваційного відділення на другому поверсі. Б. Розташування обсерваційного відділення на третьому поверсі. (В іншій редакціїБ. Розташування відділення патології вагітності на першому поверсі.). В. Розташування відділення фізіології вагітності на третьому поверсі. Г. Усунення відділення патології вагітності. Д. Усунення обсерваційного відділення. [Коментар]

209. Операційний блок загальнохірургічного профілю налічує 3 операційні на один операцій-ний стіл кожна, з яких дві призначені для септичних хворих. Площа операційних 36 м2. Вікна операційних орієнтовані на північ. Який показник не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Загальна кількість операційних. Б. Кількість операційних столів. В. Площа операцій-них. Г. Орієнтація вікон операційних. Д. Співвідношення асептичних і септичних операцій-них. [Коментар]

210. Під час експертизи проекту лікарні встановлено: операційний блок, до складу якого входить 4 операційні, знаходиться на другому поверсі, розміри операційної 5×6 м, вікна операційних орієнтовані на північ, на відстані 10 м знаходиться головний корпус висотою 20 м. Що з наведеного не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Недостатня площа операційної. Б. Неправильна орієнтація вікон. В. Недостатня кількість операційних. Г. Недостатня відстань до головного корпусу. Д. Невірно обраний поверх для операційної. [Коментар]

211. У хірургічному відділенні на 60 ліжок планується 2 операційні площею 30 і 40 м2. Вікна орієнтовані на південні румби. Світловий коефіцієнт 1:2, КПО 2,5%. Які параметри не відповідають гігієнічним нормам?

А. Площа операційних. Б. Кількість операційних. В. Орієнтація вікон. Г. Світловий коефі-цієнт. Д. КПО. [Коментар]

212.* У споруджуваному хірургічному відділенні на 60 ліжок плануються дві операційні площею відповідно 10 і 20 м2. Вікна їх орієнтовані на північні румби. Світловий коефіцієнт 1:2, КПО 2,5%. Які параметри не відповідають гігієнічним вимогам?

А. Світловий коефіцієнт. Б. Кількість операційних. В. Орієнтація вікон. Г. Площа операційних. Д. КПО. [2,647,650; 9,367-368,379]

213. Яка найбільш оптимальна орієнтація вікон операційної по сторонах світу в умовах середніх широт (45-55о)?

А. Північна. Б. Південна. В. Південно-східна. Г. Південно-західна. Д. Західна. [2,647; 9,379]

214.* Під час реконструкції лікарні в місті, розташованому на 55˚ північної широти, планується перенесення хірургічного блоку з цокольного на перший поверх будівлі. На яку сторону світу необхідно орієнтувати вікна нової операційної зали для створення оптимальних умов праці хірургічного персоналу?

А. Схід. Б. Південь. В. Північ. Г. Південний захід. Д. Захід. [2,647; 9,379]

215. Під час капітального ремонту лікарні передбачається оновлення колірного оформлення лікарняних приміщень, оскільки останнє має велике психологічне й естетичне значення. При цьому стіни палат для хворих вирішили пофарбувати з урахуванням:

А. Орієнтація вікон. Б. Профілю лікарні. В. Захворювань хворих. Г. Коефіцієнта відбиття стін. Д. Створення відчуття затишку. [Коментар]

216.* У маніпуляційній світловий коефіцієнт, кут падіння світлових променів на робоче місце медсестри і кут отвору відповідають гігієнічним нормам, а коефіцієнт природної освітленості взимку недостатній. Що може бути основною причиною невідповідності між визначеними показниками природної освітленості?

А. Велика площа маніпуляційної. Б. Недостатня площа вікон. В. Велика відстань робочо-го місця від вікна. Г. Затінення вікон протилежними будинками. Д. Вкриті памороззю ві-кна. [9,85,92-94; коментар]

217. Оптимальні показники природного освітлення в палаті терапевтичного відділення:

А. СК 1/5-1/6, КПО не нижче 1% Б. СК 1/2-1/3, КПО 2% В. СК 1/4-1/5, КПО 2,5% Г. СК 1/7-1/8, КПО 0,5% Д. СК 1/8-1/10, КПО 3% [Коментар]

218. Який світловий коефіцієнт повинен бути у палатах, приміщеннях денного перебування хворих, процедурних і кабінетах лікарів?

A. 1/3-1/4 Б. 1/4-1/5 В. 1/5-1/6 Г. 1/6-1/7 Д. 1/7-1/8 [Коментар]

219. Оптимальне природне освітлення операційної за показником світлового коефіцієнту:

А. 1/2-1/3 Б. 1/4-1/5 В. 1/6-1/8 Г. 1/8-1/10 Д. 1/10-1/12 [Коментар]

220.@ В палаті терапевтичного відділення необхідно провести аналіз рівня природного освітлення. Який прилад використовується для цього?

A. Кататермометр. Б. Анемометр. В. Психрометр. Г. Актинометр. Д. Люксметр. [1,56; 9,85]

221. У сільській лікарні, яка будується, передбачається забезпечення приміщень мінімальним рівнем штучної освітленості. В якому з приміщень цієї лікарні порушуватимуться норми штучного освітлення (при лампах розжарювання)?

А. Кабінет лікаря 190 лк. Б. Операційна (загальне освітлення) 200 лк. В. Палати 30 лк. Г. Ко-ридори 30 лк. Д. Сходи 30 лк. [Коментар]

222. Світлотехнічним методом встановлено, що в кабінетах хірурга, акушера-гінеколога, педіатра, інфекціоніста, стоматолога поліклініки рівень загальної штучної освітленості люмінесцентними лампами становить від 200 до 350 лк. Який мінімальний рівень штучного освітлення (лк) має бути в цих кабінетах згідно гігієнічних вимог?

А. 200 Б. 300 В. 400 Г. 500 Д. 600 [9,380]

223. Найменше штучне освітлення люмінесцентними лампами в операційних становить (лк):

А. 400 Б. 300 В. 200 Г. 100 Д. 75 [9,380]

224. В операційному залі штучна освітленість робочої поверхні становить 400 лк, у реаніма-ційному залі 500 лк, передопераційній 300 лк, кабінеті лікаря (оглядовій) 300 лк, палатах 100 лк. В якому приміщенні показник не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Палати. Б. Операційний зал. В. Реанімаційний зал. Г. Передопераційна. Д. Кабінет лікаря (оглядова). [9,380; коментар]

225. При санітарному обстеженні обласної інфекційної лікарні було встановлено, що вона побудована за децентралізованою (павільйонною) системою. Відділення складаються з боксів, напівбоксів і боксованих палат. Площа кожного боксу і напівбоксу 22 м2, орієнтація вікон на схід, світловий коефіцієнт 1:5, коефіцієнт природного освітлення 1,0. Який з наведених параметрів не відповідає гігієнічним вимогам?

A. Система забудови. Б. Площа боксів і напівбоксів. B. Орієнтація вікон. Г. Світловий коефі-цієнт. Д. Коефіцієнт природного освітлення. [2,634,647,649; 9,348,360-361,379; коментар]

226. Яку систему штучної вентиляції необхідно передбачити під час проектування операційного блоку лікарні?

А. Припливно-витяжна з переважанням витяжки. Б. Припливно-витяжна з переважанням припливу. В. Витяжна. Г. Припливна. Д. Обмінна. [2,654-655; 9,375]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка