Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка7/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

227. Для досягнення асептики в операційній необхідно обладнати її вентиляцією. Яку систему штучної вентиляції необхідно запропонувати?

А. Припливну. Б. Витяжну. В. Припливно-витяжну з кратністю обміну повітря +6 і –5. Г. Припливно-витяжну з кратністю обміну повітря +4 і –6. Д. Припливно-витяжну з кратністю обміну повітря +5 і –5. [2,654-655; 9,375; 30; коментар]

228. У боксі інфекційного відділення витяжна вентиляція організована автономно на природній тязі з дефлектором, приплив – з механічним збудженням і поданням повітря на коридор відділення. Оцініть правильність організації вентиляції у відділенні.

А. Чисте повітря необхідно подавати безпосередньо у бокс. Б. Необхідне улаштування механічної витяжної вентиляції. В. Необхідне природне провітрювання. Г. Організована правильно. Д. Приплив і витяжку необхідно організувати з коридору. [2,654; 9,375]

229.@* Повітря палат хірургічного відділення для хворих з нагноєними ранами забруднене патогенним стафілококом в кількостях, що перевищують допустимі рівні. Для запобігання забрудненню повітря операційної цього відділення в ній повинна бути вентиляція:

А. Тільки витяжна. Б. Тільки припливна. В. Припливно-витяжна з переважанням припливу. Г. Припливно-витяжна з рівними об’ємами припливу та витяжки. Д. Припливно-витяжна з переважанням витяжки. [2,654-655; 9,375]

230. Важливе значення в профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій має організація вентиляції приміщень лікарні. Яка гігієнічна вимога при цьому є найважливішою?

А. Виключення забруднення верхніх поверхів. Б. Виключення перетоків повітря з забруднених зон у чисті. В. Підтримання параметрів мікроклімату. Г. Підтримання чистоти повітря. Д. Підтримання іонного складу повітря. [2,654; 9,375]

231. На першому поверсі поліклініки розташовані вестибюль, реєстратура, гардероб, три терапевтичні кабінети, рентгенодіагностичний кабінет, вбиральні. З яких приміщень необхідно організувати найбільш ефективне видалення повітря?

A. Рентгенодіагностичний кабінет, вбиральні. Б. Терапевтичні кабінети, вбиральні. В. Вести-бюль. Г. Реєстратура. Д. Гардероб. [9,376; 30,дод.Д; коментар]

232. Мінімальний об’єм вентиляції на хворого в терапевтичному відділенні має становити (м3):

А. 10-15 Б. 20-30 В. 40-50 Г. 60-80 Д. 80-100 [Коментар]

233. У палаті кардіологічного відділення районної лікарні припливно-витяжна вентиляція з механічним збудженням забезпечує приплив повітря об’ємом 60 м3 на одного пацієнта за годину. Чи достатньо повітря подається у палату і яка норма (м3/год)?

А. Недостатньо, 100. Б. Недостатньо, 80. В. Достатньо, 40. Г. Достатньо, 50. Д. Достатньо, 60. [Коментар]

234. Кратність повітрообміну у приміщеннях санітарної обробки хворих повинна становити:

А. +3 і –5 Б. +1,5 і –2 В. –0 і +5 Г. –5 і +0 Д. +2 і –2 [9,376; 30,дод.Д]

235.* У дитячій інфекційній лікарні реєструються випадки виникнення внутрішньолікарня-них гострих респіраторних захворювань. Палати лікарні не обладнані припливно-витяжною вентиляцією. Бокси та напівбокси згідно з проектним рішенням не передбачені. Результати аналізу повітря дозволили виявити такий вміст вуглекислого газу в палатах: палата № 1 – 0,15%, № 2 – 0,25%, № 3 – 0,07%. В якій палаті вміст вуглекислого газу відповідає вимогам?

А. У всіх палатах. Б. У жодній палаті. В. Палаті № 2. Г. Палаті № 3. Д. Палаті № 1. [2,584-585; 9,59-60; 31,203]

236.* У лікарняній палаті з розмірами 5×3,5 м є два вікна. Провітрювання палати здійснюється шляхом 4-разового відкривання кватирок упродовж дня. Визначення вмісту вуглекислоти проводили шляхом пропускання повітря через склянки Дрекселя з лужним роз-чином. Назвіть допустимий вміст вуглекислоти (у %) в повітрі цього приміщення.

А. 0,01 Б. 0,04 В. 0,1 Г. 0,15 Д. 0,2 [2,584-585; 9,59-60; 31,203]

237. За результатами хімічного аналізу повітря лікарняних палат виявлено домішки: оксид та діоксид вуглецю, аміак, діетиловий ефір, пил. Рівень концентрацій цих речовин оцінено як допустимий. На підставі якого критерію зроблено гігієнічну оцінку якості повітряного середовища палат за хімічним складом?

А. ГДКмр в атмосферному повітрі. Б. ГДКсд в атмосферному повітрі. В. Середньомісячної ГДК в атмосферному повітрі. Г. ГДКмр у повітрі робочої зони. Д. ГДКсз у повітрі робочої зони. [3,304; 18,332; коментар]

238. У палатах хворих з порушенням окисно-відновних процесів і функції зовнішнього дихання проведено дослідження якості повітряного середовища за параметрами: окисність, концентрація діоксиду вуглецю, бактеріальне обсіменіння (загальне, гемолітичний стрептокок і стафілокок). Аналіз отриманих результатів та їх гігієнічна оцінка свідчать про підвищений рівень недоокиснених органічних речовин. На підставі якого з перелічених показників сформульований висновок?

А. Гемолітичний стафілокок. Б. Загальне бактеріальне обсіменіння. В. Гемолітичний стрептокок. Г. Окисність. Д. Концентрація діоксиду вуглецю. [2,584-585; 31,80-81]

239. В інфекційному відділенні проведено бактеріологічне дослідження повітря. Яким апаратом користувалися дослідники?

А. Електроаспіратор. Б. Люксметр. В. Апарат Кротова. Г. Гігрограф. Д. Барометр-анероїд. [1,48]

240. Дати гігієнічну оцінку бакобсіменінню повітря терапевтичного відділення в зимовий період, якщо при протягуванні через апарат Кротова 150 л повітря виросло 400 колоній.

А. Стерильне. Б. Чисте. В. Задовільно чисте. Г. Помірно забруднене. Д. Сильно забрудне-не. [2,653; коментар]

241. У перев’язочній хірургічного відділення до початку роботи визначено загальне бактеріальне забруднення повітря. Яким повинен бути показник загального мікробного числа в цьому випадку?

А. До 300 Б. До 500 В. До 1000 Г. До 1500 Д. До 2000 [2,655]

242. Під час лабораторного дослідження якості повітряного середовища палати влітку вста-новлено, що бактеріальне обсіменіння 4000 клітин/м3, гемолітичний стрептокок 25 куо/м3, вміст вуглекислого газу 0,1%. Оцінити ступінь чистоти повітря.

А. Задовільно чисте. Б. Дуже чисте. В. Чисте. Г. Забруднене. Д. Дуже забруднене. [Коментар]

243. При гігієнічному дослідженні бактеріальної чистоти повітря хірургічного відділення лікарні встановлено, що загальне мікробне обсіменіння (кількість мікроорганізмів в 1 м3 повітря) в операційній до операції становить 500, після операції 1500, в перев’язочній до початку роботи 750, після роботи 1500, в маніпуляційній після роботи 2500. В якому приміщенні загальне мікробне обсіменіння перевищує допустиме?

А. Операційна до операції. Б. Операційна після операції. В. Перев’язочна до роботи. Г. Пере-в’язочна після роботи. Д. Маніпуляційна після роботи. [Коментар]

244.* Стан повітря операційної оцінювали за вмістом діоксиду вуглецю (СО2), кількістю гемолітичних стрептококів і стафілококів в 1 м3 повітря, загальним мікробним обсіменінням. Який основний критерій чистоти повітря в цьому приміщенні?

А. Кількість гемолітичних стафілококів. Б. Загальне мікробне обсіменіння (мікробне число). В. Кількість гемолітичних стрептококів. Г. Кількість гемолітичних коків. Д. Вміст СО2. [Коментар]

245.@* Під час планового внутрішньолікарняного контролю за дотриманням санітарно-гігіє-нічного режиму в палатах терапевтичного відділення відібрано проби повітря для лаборатор-ного аналізу за хімічними та бактеріологічними показниками. Отримано наступні результа-ти: вміст діоксиду вуглецю 0,2%, окисність 15 мг О23, загальна кількість мікроорганізмів 1500/м3, золотистий стафілокок 3/м3. Встановіть ступінь чистоти повітря палат.

А. Чисте. Б. Задовільної чистоти. В. Помірно забруднене. Г. Забруднене. Д. Дуже чис-те. [2,585,653; коментар]

246. Довжина хвиль від штучного джерела ультрафіолетового випромінювання становить 280-10 нм. Якої специфічної біологічної дії цього джерела слід очікувати?

А. Виражена загальностимулювальна. Б. Слабка загальностимулювальна. В. Пігментоутво-рювальна. Г. Синтез холекальциферолу. Д. Сильна бактерицидна. [1,36-37; 3,207]

247. Вкажіть, який діапазон ультрафіолетового випромінювання має бактерицидну дію (нм).

А. 280-10 Б. 315-265 В. 320-280 Г. 380-300 Д. 400-315 [1,36-37; 3,207]

248. У палаті травматологічного відділення площею 11 м2 перебуває троє лежачих хворих. Під час бактеріологічного дослідження повітря виявлено спорові форми мікроорганізмів внаслідок недотримання медичним персоналом режиму провітрювання палати та несправності бактерицидної лампи. Яка тривалість (хв) санації повітря лампою ПРК-4 необхідна для знешкодження виявлених мікроорганізмів?

А. 40-60 Б. 25-35 В. 15-20 Г. 5-10 Д. До 5 [Коментар]

249. Для знезараження повітря операційної планується використати джерело ультрафіолетового випромінювання. З метою встановлення необхідного режиму опромінювання випробувано 5 режимів з посівом повітря за допомогою апарату Кротова та розрахована ефективність санації (у %). Вкажіть найоптимальніший режим санації (у %).

А. 95 Б. 85 В. 75 Г. 65 Д. 55 [1,49; 3,239; 9,84]

250. Для санації повітря в хірургічному відділенні дитячої лікарні в період епідемії грипу запланували використати опромінювач з лампами БУВ-30. З метою визначення режиму опромінення після експозиції здійснено посів повітря за допомогою апарата Кротова та розраховано ефективність санації. Яка величина (%) свідчить про ефективність санації?

А. 85 Б. 75 В. 70 Г. 65 Д. 55 [1,49; 3,239; 9,84]

251. Санацію повітря маніпуляційного кабінету поліклініки проводили за допомогою штучних джерел ультрафіолетового випромінювання. Для оцінки ефективності санації використали показник – коефіцієнт ефективності санації. Вкажіть мінімальне значення цього показника, яке свідчить про ефективну санацію повітря.

А. Не менше 5. Б. 10 В. 15 Г. 20 Д. 25 [1,49; 3,239; 9,84]

252.* Під час лабораторного дослідження повітря лікарняної палати встановлено: загальна кількість мікроорганізмів у повітрі 2500/м3, з них 125 гемолітичного стрептокока. Які заходи необхідно провести з метою знезаражування повітря?

А. Розпилення 0,5% розчину хлораміну. Б. Електроаероіонізація. В. Ультрафіолетове опромі-нювання. Г. Інфрачервоне опромінювання. Д. Кондиціювання. [2,653; 3,236; 31,109-111]

253. Для підтримання оптимальних параметрів мікроклімату лікарняні приміщення обладнуються опаленням. Якою його системою найдоцільніше обладнати лікарню?

А. Центральне парове. Б. Центральне водяне. В. Центральне повітряне. Г. Місцеве пічне. Д. Електрокаміни. [2,652-653]

254. Під час гігієнічної оцінки мікроклімату приміщень лікарні встановлено, що температура повітря в палатах для дорослих становить 20˚С, палатах для дітей 22˚С, палатах для недоношених новонароджених дітей 25˚С, боксах і напівбоксах 22˚С, кабінетах лікарів 17˚С. В яких приміщеннях температура повітря не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Бокси та напівбокси. Б. Палати для дорослих. В. Палати для дітей. Г. Палати для недоно-шених дітей. Д. Кабінети лікарів. [2,652; 9,376; 30; коментар]

255. Відносна вологість повітря в терапевтичній палаті відповідає гігієнічній нормі. Вкажіть оптимальну величину (у %).

А. 30-80 Б. 30-70 В. 30-60 Г. 20-50 Д. 20-40 (В іншій редакціїБ. 20-80 В. 40-60 Г. 30-40). [2,651-652; 30; коментар]

256. З метою забезпечення належного рівня поточного санітарного нагляду у великій клінічній лікарні введено ставки лікаря-гігієніста та трьох лаборантів. Визначаючи обсяг роботи, лікар дав вказівку лаборантам, що під час проведення систематичних гігієнічних досліджень повітряного середовища палат не обов’язковим є дослідження:

А. Параметрів мікроклімату. Б. Вмісту чадного газу. В. Вмісту вуглекислого газу. Г. Вмісту мікроорганізмів. Д. Змивів з рук хворих і персоналу, одягу, меблів на забруднення кишковою паличкою. [29; 31,203; коментар]

257.* За дорученням лікаря медична сестра провела вимірювання, які необхідні для оцінки мікрокліматичних умов палати терапевтичного відділення. Результати вимірювань: середня температура повітря становить 20˚С, швидкість руху повітря 0,2 м/с, відносна вологість повітря 58%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палати.

А. Комфортний. Б. Дискомфортний охолоджувального типу. В. Дискомфортний нагрівного типу. Г. Дискомфортний з підвищеною вологістю повітря. Д. Дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря. [2,651-652; 9,376-377; 30]

258. В операційній проведено вимірювання мікрокліматичних показників. Результати досліджень: середня температура повітря складає 22оС, відносна вологість 48%, швидкість руху повітря 0,1 м/с. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату операційної.

А. Комфортний. Б. Дискомфортний. В. Дискомфортний з підвищеною вологістю. Г. Дис-комфортний охолоджувальний. Д. Дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повіт-ря. [30; коментар]

259. Які повинні бути мікрокліматичні умови в палаті для хворих з тяжкими опіками?

А. 28°С, 65%, 0,5 м/с Б. 22-25°С, 55%, 0,05-0,1 м/с В. 20°С, 40%, 0,1 м/с Г. 18°С, 50%, 1 м/с Д. 15°С, 60%, 1 м/с [2,651-652; 9,376-377; 30; коментар]

260. У палаті ендокринологічного відділення для хворих на тиреотоксикоз зареєстровано такі параметри мікроклімату: температура 19оС, відносна вологість 57%, швидкість руху повітря 0,15 м/с. Який захід необхідно застосувати для оптимізації мікроклімату?

А. Підвищити температуру. Б. Підвищити відносну вологість. В. Знизити температуру. Г. Зни-зити відносну вологість. Д. Знизити швидкість руху повітря. [2,651-652; 9,376-377; 30]

261. Під час дослідження параметрів мікроклімату в кабінеті лікаря взимку встановлено: температура повітря 20оС, відносна вологість 71%, швидкість руху повітря 0,1 м/с, вертикальний перепад температури повітря 2,5оС, горизонтальний 2оС. Який показник мікроклімату не відповідає гігієнічним нормам?

А. Температура. Б. Відносна вологість. В. Швидкість руху повітря. Г. Вертикальний перепад температури. Д. Горизонтальний перепад температури. [2,651; 9,376-377; 30]

262. За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки мікро-кліматичних умов у палаті для інвалідів похилого віку. Результати вимірювань: середня тем-пература 19оС, відносна вологість 50%, швидкість руху повітря 0,1 м/сек, що практично відповідає комфортному мікроклімату. За рахунок яких заходів можна досягти таких умов?

А. Відповідного опалення приміщення, провітрювання та кондиціювання повітря. Б. Вибору відповідного одягу та взуття. В. Загартовування. Г. Раціонального режиму харчування. Д. Достатньої інсоляції. [2,651,654]

263.* При вивченні умов праці лікарів в операційній отримано наступні параметри мікроклімату: температура 22оC, швидкість руху повітря 0,1 м/с, вологість 55%, вміст СО2 0,1%, кратність повітрообміну за годину 8. Визначте, який параметр мікроклімату не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Вміст СО2. Б. Температура. В. Вологість. Г. Швидкість руху повітря. Д. Повітрооб-мін. [2,584-585,651-652; 30; коментар]

264. Операційна площею 40 м2 розрахована на один операційний стіл. Середня температура повітря у ній становить 20оС, відносна вологість 50%, швидкість руху повітря 0,15 м/с, перепад температур по вертикалі та горизонталі 2,5оС, вміст СО2 в повітрі 0,07%, світловий коефіцієнт 1:3, загальна штучна освітленість люмінесцентними лампами 200 лк, КПО 3,5%. Безтіньова лампа створює освітленість операційного поля 10000 лк. Який з наведених показників не відповідає гігієнічній нормі?

А. Штучне освітлення. Б. Відносна вологість. В. Температура. Г. Швидкість руху повітря. Д. КПО. [Коментар]

265. Під час обстеження умов праці медичного персоналу в операційній отримано наступні результати: температура повітря 20оС, швидкість руху повітря 0,15 м/с, відносна вологість 75%, вміст діоксиду вуглецю 0,7%, загальна штучна освітленість люмінесцентними лампами 400 лк, освітленість операційного поля 7000 лк. За якою групою наведених показників умови праці медичного персоналу не відповідають вимогам?

А. Відносна вологість, вміст діоксиду вуглецю. Б. Відносна вологість, загальна штучна освіт-леність. В. Освітленість операційного поля, швидкість руху повітря. Г. Вміст діоксиду вугле-цю, загальна штучна освітленість. Д. Вміст діоксиду вуглецю, температура повітря. [Коментар]

266. У зимовий період в палатах для дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму, про-ведено вимірювання параметрів мікроклімату. Отримано наступні результати: температура повітря 22оС, відносна вологість 70%, швидкість руху повітря 0,15 м/с, мікробне число 2100 колоній/м3, КПО 0,5%. Який з наведених показників потребує корекції?

А. Температура повітря. Б. Відносна вологість. В. Швидкість руху повітря. Г. Мікробне число. Д. КПО. [2,647,651-653; 31,84; коментар]

267.@* Під час вивчення мікрокліматичний умов лікарняної палати встановлено: площа 6 м2, середня температура повітря 16оС, відносна вологість 72%, швидкість руху повітря 0,35 м/с, коефіцієнт природної освітленості 0,88%, світловий коефіцієнт 1:5. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату лікарняної палати.

А. Комфортний. Б. Дискомфортний охолоджувального типу. В. Дискомфортний з підвище-ною вологістю повітря. Г. Дискомфортний нагрівного типу. Д. Дискомфортний зі значними коливаннями основних параметрів. [9,7-8; коментар]

268. За результатами контролю за дотриманням гігієнічного режиму в стаціонарі отримано такі дані: температура повітря в палатах і коридорах 22оС, відносна вологість 60%, швидкість руху повітря 0,1 м/с, мікробне число 7000 колоній/м3, концентрації діоксиду вуглецю у більшості палат 0,14%, загальна штучна освітленість палат люмінесцентними світильниками 100 лк, рівень звуку вдень 35 дБА, вночі 25 дБА. Яка сукупність параметрів не відповідає вимогам до гігієнічного режиму в лікарні?

А. Концентрації діоксиду вуглецю, мікробне число. Б. Рівень звуку, температура повітря. В. Загальна штучна освітленість, температура повітря. Г. Швидкість руху повітря, відносна вологість. Д. Загальна штучна освітленість, рівень звуку. [2,523,585,647,651-653; коментар]

269. В інфекційній лікарні планується інструментальний контроль за ефективністю роботи вентиляційної системи та дотриманням оптимальних параметрів мікроклімату. Для його здійснення підготовані прилади, зокрема апарат Кротова, крильчастий анемометр, термограф, кататермометр, аспіраційний психрометр Ассмана. Який з наведених приладів призначений для вимірювання швидкості руху повітря в лікарняних приміщеннях?

А. Термограф. Б. Крильчастий анемометр. В. Аспіраційний психрометр Ассмана. Г. Апарат Кротова. Д. Кататермометр. [9,28-29; коментар]

270. Проектом інфекційної лікарні на 100 ліжок передбачено забезпечення холодною водою від міського водогону, гарячою водою від бойлерної, яка розташована на території лікарні. Яку мінімальну норму витрати гарячої води (у дм3 на одне ліжко) необхідно прийняти для визначення потужності бойлерної?

А. 150 Б. 110 В. 90 Г. 75 Д. 50 [34,прил.3]

271. Проектом реконструкції центральної районної лікарні передбачається будівництво шкірно-венерологічного й онкологічного відділень. Яка система видалення відходів буде відповідати гігієнічним вимогам?

А. Збирання у герметичні ємкості з наступним спалюванням у спеціальній печі на території лікарні. Б. Роздільний вивіз спеціальним транспортом на полігон побутових відходів. В. Ути-лізація на сміттєспалювальному заводі. Г. Попереднє знезаражування 5% розчином хлорного вапна та захоронення на полігоні побутових відходів (звалищі). Д. Сумісне видалення із загальнолікарняними твердими відходами. [2,656-657; 9,378; 30]

272. В операційній гнійного хірургічного відділення проведена ампутація гомілки хворому з гангреною. Яким чином видалити відходи операційно-акушерського походження?

А. Подрібнити і скинути в каналізацію. Б. Вивезти на смітник твердих побутових відходів. В. Вивезти на спеціально відведене місце на цвинтарі. Г. Закопати на території лікарні. Д. Спалити в спеціальних печах. [2,656-657; 9,378; 30]

273. У районній лікарні на 300 ліжок утворюються тверді побутові та специфічні лікарняні відходи: перев’язувальний матеріал, ампутовані органи тощо. Визначити оптимальний варі-ант знешкодження цих відходів.

А. Спалювання. Б. Компостування. В. Вивезення на вдосконалені сміттєзвалища. Г. Закладен-ня в біотермічні камери. Д. Вивезення на станцію утилізації сміття. [2,656-657; 9,378]

274. У населеному пункті планується будівництво дільничної лікарні на 100 ліжок. Ґрунти земельної ділянки піщані. Яка із запропонованих схем очищення стічних вод найбільш раціональна для цього об’єкта?

А. Поля підземної фільтрації. Б. Піщано-гравійний фільтр. В. Фільтрувальний колодязь. Г. Ком-пактна установка заводського виготовлення. Д. Біофільтр малої потужності. [2,307; коментар]

275. У населеному пункті планується будівництво інфекційної лікарні на 100 ліжок. Стічні води перед скиданням у міську каналізацію проходять попереднє очищення та знезаражування. Яку з наведених споруд можна використати для попереднього очищення?

А. Септик з полями підземної фільтрації. Б. Піщано-гравійний фільтр. В. Фільтрувальний колодязь. Г. Фільтрувальна траншея. Д. Біофільтри малої потужності. [Коментар]

276. Для очищення стічних вод лікарень у неканалізованих населених пунктах використовують місцеву каналізацію, обладнану септиком. Яке його основне призначення?

А. Біологічне очищення. Б. Механічне очищення. В. Знезаражування осаду стічних вод. Г. Дегельмінтизація. Д. Механічне аеробне очищення. [Коментар]

277. Перед скиданням у каналізаційну мережу міста стічні води інфекційної лікарні очищують і знезаражують на локальних спорудах, у комплекс яких входять решітка, аеротенк, вторинний відстійник, контактний резервуар, дегельмінтизатор. В якому з наведених пристроїв відбувається біологічне очищення стічних вод?

А. Решітка. Б. Вторинний відстійник. В. Контактний резервуар. Г. Аеротенк. Д. Дегельмінти-затор. [2,226-227,246-247,261-263]

278. Проектом реконструкції системи каналізування інфекційного відділення ЦРЛ передбачено водовідведення об’ємом 10 м3/добу. Розроблена технологічна схема очищення стічних вод з трикамерним септиком, дозувальним пристроєм і майданчиком підземної фільтрації. Яким має бути об’єм септика (м3) у зазначеній схемі каналізування лікарні?

А. 60 Б. 50 В. 45 Г. 30 Д. 10 [Коментар]

279. Проектом реконструкції ЦРЛ на 50 ліжок передбачено водопостачання 200 дм3/добу. Розроблена технологічна схема очищення стічних вод з трикамерним септиком, дозуючим пристроєм і майданчиком підземної фільтрації. Яким має бути об’єм септика (м3)?

A. 15 Б. 25 В. 35 Г. 45 Д. 55 [2,239; 18,206; 34; коментар]

280. У лікарняні палати та кабінети лікарів у денний час проникає постійний широкосмуговий шум від зовнішніх джерел. Отримані результати вимірювань рівнів звуку (дБА) з урахуванням фону та відповідних поправок оцінено як такі, що забезпечують в денний час акустичний комфорт для перебування хворих і праці персоналу. Назвіть допустимий рівень звуку (дБА), на підставі якого сформульовано висновок.

А. 25 А Б. 30 В. 35 Г. 40 Д. 45 [Коментар]

281. Земельна ділянка лікарні розташована з навітряного боку та на значній відстані від джерел забруднення повітря. Рівень звуку в денний час становить 50 дБ, у нічний 30 дБ. На одне ліжко припадає 150 м2 території. Який показник не відповідає гігієнічним вимогам?

А. Рівень звуку в нічний час. Б. Рівень звуку в денний час. В. Розміщення земельної ділянки з навітряного боку. Г. Площа в залежності від кількості ліжок. Д. Не відповідають усі показники. [Коментар]

282. У приміщенні стоматологічної поліклініки під час роботи з амальгамами вміст парів ртуті в повітрі становить 0,008 мг/м3. Роботи проводяться у витяжній шафі, вентиляційна си-стема справна. Режим демеркуризації, зокрема забруднених поверхонь, дотримується. Які речовини застосовують для цього?

А. 10% розчин хлорного вапна. Б. 0,5% розчин роданіду амонію. В. 20% розчин хлористого заліза. Г. 40% оцтова кислота. Д. 70% етиловий спирт. [9,386]

283. Одним з методів специфічної профілактики внутрішньолікарняних інфекцій є:

А. Санітарно-протиепідемічні заходи. Б. Ізоляція секцій, оперблоків. В. Раціональне поповер-хове розташування відділень. Г. Зонування лікарняної ділянки. Д. Екстрена імунізація. [2,630]

284. В операційній хірургічного відділення ЦРЛ загальне мікробне число повітря до операції становило 950/м3, число золотистого стафілокока 3; після операції 1800 і 10 відповідно. Чи є необхідність в проведенні санітарно-гігієнічних заходів і яких саме?

A. Ні. Б. Так, позапланового генерального прибирання. В. Так, провітрювання. Г. Так, конди-ціювання повітря. Д. Так, складання протоколів про грубі санітарні порушення. [Коментар]

285. У 4-ліжковій палаті пологового відділення встановлено значне перевищення мікробного забруднення повітря, що може призвести до поширення внутрішньолікарняної інфекції. Найбільш ефективним методом її профілактики буде:

А. Правильно організована вентиляція. Б. Ультрафіолетове опромінювання. В. Інсоляція не менше 3-х год на добу. Г. Розпилення дезінфектантів. Д. Індивідуальні засоби захис-ту. [Коментар]

286. Під час бактеріологічного дослідження повітря в палаті терапевтичного відділення визначено високий рівень забруднення. У палаті площею 28 м2 розмішені 4 ліжка, проводиться провітрювання через кватирки двічі на день, вхід у відділення обладнано шлюзом, видалення сміття двічі на день, вологе прибирання зранку та ввечері. Які причини підвищення бактеріального забруднення повітря палати?

А. Недостатня площа. Б. Відсутність механічної вентиляції. В. Кратність провітрювання. Г. Кратність видалення сміття. Д. Кратність вологого прибирання. [Коментар]

287. Прибирання палати гнійного післяопераційного відділення здійснюють раз на добу із за-стосуванням 1% розчину хлораміну, провітрювання палати – чотири рази на добу, заміну бі-лизни – раз на тиждень, а в разі забруднення її виділеннями з рани – негайно, гігієнічний душ хворі приймають раз на тиждень. Виявіть недолік санітарно-гігієнічного режиму відділення?

А. Недостатня частота миття хворих. Б. Недостатня концентрація хлораміну. В. Недостатнє про-вітрювання. Г. Невчасна заміна білизни. Д. Недостатня частота прибирання палати. [9,385-387]

288. Повітря операційної пологового будинку під час роботи оцінено як забруднене. Яким нормативним документом користувалися при цьому?

А. Наказ МОЗ України № 4 від 1996 р. Б. Наказ МОЗ № 288 від 1976 р. В. Наказ МОЗ № 720 від 1976 р. Г. СанПіН 5179-90. Д. СанПіН 4630-88. [Коментар]

289. Під час розслідування спалаху внутрішньолікарняної інфекції у дитячому відділенні проведено дослідження медперсоналу на носійство стафілококової інфекції. При посіві методом розведення встановлено, що ступінь обсіменіння становить 100, 250, 500, 750 і 1000 КУО. При якій кількості КУО персонал вважається носієм?

А. 1000 Б. 750 В. 500 Г. 250 Д. 100 [35; коментар]

290.@ Дитина народилася з оцінкою 8–9 балів за шкалою Апгар. Коли її слід прикласти до грудей?

А. Після обробки пуповини та проведення профілактики гонобленореї. Б. Відразу після народження. В. Після обробки пуповини. Г. Через 30 хв після народження. Д. Через 2 год після народження. [32; коментар]

291.* Вагітна стала на облік у жіночій консультації в термін вагітності 11 тижнів і знаходилася під наглядом протягом усього терміну вагітності при нормальному її перебігу. Який документ повинен видати лікар для госпіталізації жінки до пологового будинку?

А. Індивідуальна картка вагітної. Б. Скерування на госпіталізацію. В. Обмінна картка. Г. Листок непрацездатності. Д. Довідка з СЕС. [4,424; 9,354]

292. У приймальне відділення звернувся хворий з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу (три години блювота типу “кавової гущі”). Суб’єктивно почуває себе задовільно. При обстеженні у приймальному відділенні у хворого виявлено педикульоз. Які першочергові дії лікаря приймального відділення?

A. Провести повну санітарну обробку хворого, одяг відправити на дезінсекцію, госпіталізу-вати хворого. Б. Відмовити хворому в госпіталізації. В. Госпіталізувати хворого у реаніма-ційне відділення. Г. Помити і госпіталізувати хворого. Д. Госпіталізувати хворого, одяг від-правити на дезінсекцію. [31,116-117; коментар]

293.@* У зв’язку з підвищенням рівня гнійно-септичних ускладнень після оперативного лі-кування здійснено нагальне обстеження медичних працівників хірургічного відділення на носійство стафілокока. Під час прямого посіву матеріалу з поверхні мигдаликів одного з лікарів на жовтково-сольовий агар через 48 год інкубації за температури 37˚С на чашці Петрі виявлено суцільний ріст ізольованих колоній. Який захід профілактики гнійно-септичних ускладнень в оперованих хворих є першочерговим?

А. Тимчасово відсторонити лікаря від участі в операціях. Б. Зобов’язати лікаря носити маску. В. Призначити лікарю змащування передніх відділів носа 1% маззю гексахлорофену. Г. При-значити лікарю полоскання зіву 1% спиртовим розчином хлорофіліпту тричі на день. Д. При-значити лікарю огляд оториноларінголога та стоматолога. [35,п.1.13,1.14,1.15]

294.@ До клініки госпіталізовано хворого з діагнозом: анаеробна газова гангрена стегна. Який антисептик обов’язково використовують під час обробки інструментів після перев’язки?

A. Розчин фурациліну. Б. 0,1% розчин марганцевокислого калію. В. 0,02% розчин декаметок-сину. Г. 6% розчин перекису водню. Д. 5% розчин йоду. [9,391; 31,174-175]

295. У хірургічному відділенні проведено контроль якості стерилізації хірургічного інструментарію. При дії на інструмент 1% розчину фенолфталеїну виникло рожеве забарвлення. Це свідчить про наявність на інструменті залишків:

А. Синтетичних мийних засобів. Б. Крові. В. Лікарських речовин. Г. Біологічних тканин. Д. Дезінфікуючих засобів. [9,389-390]

296. Для контролю якості достерилізаційної обробки медичного інструментарію на повноту відмивання від крові та лужних компонентів мийних засобів застосовують фенолфталеїнову, ортотолуїдинову, азопірамову, бензидинову, бензоатнатрієву проби. Яка проба є чутливою при виявленні слідів крові та водночас безпечною для медичного персоналу та довкілля?

А. Фенолфталеїнова. Б. Азопірамова. В. Бензидинова. Г. Бензоатнатрієва. Д. Ортотолуїдино-ва. [31,229-231]

297.* Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить щомісячний контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи зокрема проби з тест-індикаторами. Що контролюють за допомогою цих проб?

А. Залишки мийного засобу. Б. Загальне мікробне обсіменіння. В. Залишки крові. Г. Темпе-ратуру в автоклаві. Д. Тиск в автоклаві. [9,391]

298. Студент має прилади: лічильник Гейгера, лічильник Ебера, апарат Кротова, прилад Мі-щука, прилад Ебера. Яким приладом він визначатиме бактеріальне обсіменіння повітря?

А. Лічильник Гейгера. Б. Лічильник Ебера. В. Апарат Кротова. Г. Прилад Міщука. Д. Прилад Ебера. [1,48; 31,224-226]

Планування населених пунктів. Фізичні чинники в умовах населених пунктів

299. Розроблення генеральних планів міст і селищ з метою створення найбільш зручних і сприятливих умов життя базується на низці гігієнічних принципів. Який з наведених принципів є найбільш важливим?

А. Раціональне використання природних оздоровчих ресурсів. Б. Функціональне зонування території. В. Виконання висновків санепідслужби. Г. Додержання норм щільності забудови. Д. Врахування результатів моніторингу довкілля. [2,696]

300. Планування території міста передбачає розподіл її за функціональним ознаками на чотири зони: промислову, приміську, транспортно-вокзальну. Назвіть четверту зону.

A. Селітебна. Б. Спортивно-оздоровча. В. Культурно-побутових закладів. Г. Транспортно-вокзальна. Д. Новобудови. [Коментар]

301. Житловий будинок розташований біля автомагістралі з інтенсивним рухом транспорту. Які заходи шумозахисту є найбільш ефективними?

А. Будівництво шумозахисних будинків-екранів. Б. Збільшення відстані від дороги. В. Вико-ристання шумозахисного озеленення. Г. Заходи адміністративного впливу. Д. Зменшення шуму від двигунів. [Коментар]

302. Через сільгоспугіддя аграрного товариства проведено високовольтну повітряну лінію електропередач (ЛЕП) потужністю 750 кВ. Згідно з санітарними правилами санітарно-захисна зона для ЛЕП такої потужності складає 40 м по обидва боки. Керівництво товариства звернулося до місцевої СЕС за консультацією щодо можливості використання площі санітар-но-захисної зони. Які культури допускається вирощувати в межах санітарно-захисної зони?

А. Сільгоспкультури, що не потребують ручної обробки. Б. Городину. В. Садові культури. Г. Квіти. Д. Не можна використовувати для сільськогосподарських потреб. [36,п.2.4.3]

303. У житловій забудові встановлено трансформатор без урахування санітарних розривів. Мешканці будинків зазнають впливу електромагнітних хвиль, що належать до:

A. Електромагнітного поля промислової частоти 50 Гц. Б. Електростатичного поля. В. Елект-ромагнітного поля діапазону радіочастот. Г. Лазерного випромінювання. Д. Постійного маг-нітного поля. [9,277,283,285,287,288]

304. В одному з житлових приміщень загальною площею 60 м2, де проживає 6 чоловік, наяв-на телевідеоапаратура, радіоприймачі, мікрохвильова піч, комп’ютер. У мешканців квартири погіршилось самопочуття, періодично виникають головний біль, аритмія, кон’юнктивіти. Який агент найбільш вірогідно міг спричинити цей стан?

А. Антропотоксини. Б. Діоксид вуглецю. В. Тетрахлорсвинець. Г. Формальдегід. Д. Електро-магнітні поля. [2,555-556]

305. В умовах населеного пункту функціонує кілька джерел електромагнітного випроміню-вання, що працюють у різних радіочастотних діапазонах. Рівень електромагнітного випромінювання у такій ситуації визначають з урахуванням:

A. Ефекту сумації. Б. Ефекту поглинання. В. Потужності найбільшого джерела. Г. Потуж-ності найменшого джерела. Д. Напрямку випромінювання. [2,546; 9,282]

306. Тривала дія інтенсивного шуму в населених пунктах спричиняє негативні зміни фізіологічних реакцій і самопочуття найбільш чутливих до шуму людей. Який гранично допустимий рівень його (у дБА) встановлюється для територій, що прилягають до житлових будинків, груп житлових будинків і майданчиків відпочинку в нічний час?

A. 45 Б. 50 В. 55 Г. 60 Д. 65 [Коментар]

307. У зв’язку з ремонтними роботами на транспортній магістралі вантажний транспорт перетинає житлові мікрорайони, створюючи вібраційні коливання ґрунту та конструкцій будинків. За характером впливу ця вібрація:

A. Загальна. Б. Локальна. В. Імпульсна. Г. Інтермітуюча. Д. Монотонна. [2,537]

Гігієнічні вимоги до житлових і громадських будівель

308. Для гігієнічної оцінки забруднення повітря приміщень житлових і громадських будинків хімічними речовинами необхідно фактичну концентрацію забруднення порівняти з:

А. ГДКрз. Б. ГДКмр в атмосферному повітрі. В. ГДКсд в атмосферному повітрі. Г. Орієнтов-ним допустимим рівнем. Д. Орієнтовним безпечним рівнем дії. [18,332]

309. З метою оцінки епідеміологічної небезпеки повітряного середовища у виставковому центрі проводиться оцінка бактеріального обсіменіння повітря. Який мікроорганізм є санітарно-показовим для повітря приміщень?

А. Pseudomonas aerоgеnosae. Б. St. aureus. В. Str. haemoliticus. Г. Escherichia coli. Д. Clostri-dia. [Коментар]

310.@ Бактеріальне дослідження повітря житлового приміщення в зимовий період за допомогою апарата Кротова показало, що загальна кількість мікроорганізмів в 1 м3 повітря становить 7200. Яка допустима їх кількість характеризує повітря як “чисте”?

A. До 7500 Б. До 5500 В. До 4500 Г. До 3500 Д. До 2500 [Коментар]

311. Дати оцінку чистоти повітря приміщення, якщо вміст СО2 становить 0,07%, загальна кількість мікроорганізмів до 4000/м3, стрептококів і стафілококів відповідно до 40 і 100.

А. Чисте. Б. Задовільно чисте. В. Помірно забруднене. Г. Сильно забруднене. Д. Стериль-не. [2,585]

312. За методикою Дубинського-Стрельцова оцінка санітарного стану повітря проводиться за кількістю мікрофлори, яка осідає на 1 м2 поверхні за 1 хв. У приміщенні цей показник становив 110 куо/м2·хв. Оцінить санітарний стан повітряного середовища.

А. Дуже добрий. Б. Добрий. В. Оптимальний. Г. Задовільний. Д. Поганий. [Коментар]

313. Якщо умовно розподілити фактори, які зумовлюють природну освітленість приміщень будинків на антропогенні, природні, архітектурно-планувальні, то найбільша питома вага серед них припадає на:

А. Характер опадів. Б. Стан забруднення атмосферного повітря. В. Особливості погодних

умов. Г. Орієнтацію вікон за сторонами світу. Д. Світловий клімат місцевості. [Коментар]314.@* Під час дослідження гігієнічних умов навчання в технічному вищому навчальному закладі виникла необхідність оцінити зоровий режим студентів, які навчаються з 9.00 до 15.00. Який показник природного освітлення вважається найбільш інформативним і адекватним поставленому завданню?

А. Глибина кімнати. Б. Наявність верхньо-бічного освітлення. В. Світловий коефіцієнт. Г. Коефіцієнт природного освітлення. Д. Час інсоляції кімнати. [2,590-591; 9,85]

315. Які показники необхідно проаналізувати лікарю-гігієністу при проведенні експертизи проекту, щоб зробити висновок про відповідність природного освітлення гігієнічним вимогам згідно чинного санітарного законодавства. Вкажіть оптимальну відповідь.

А. Світловий коефіцієнт, коефіцієнт заглиблення, коефіцієнт природної освітленості, кут па-діння, кут отвору. Б. Кут падіння, кут отвору, коефіцієнт заглиблення, світловий коефіцієнт. В. Коефіцієнт природної освітленості, світловий коефіцієнт, коефіцієнт заглиблення. Г. Світ-ловий коефіцієнт, коефіцієнт заглиблення, кут отвору. Д. Світловий коефіцієнт. [Коментар]

316. З метою оцінки освітленості приміщень визначають світловий коефіцієнт. У житлових кімнатах освітленість є достатньою, якщо СК становить 1:6-1:8. Що означає це відношення?

А. Відношення площі вікна до площі підлоги. Б. Відношення рівня внутрішньої освітленості до зовнішньої. В. Відношення площі заскленої поверхні вікон до площі підлоги. Г. Відно-шення площі заскленої поверхні вікон до площі робочої поверхні. Д. Відношення площі робочої поверхні до площі підлоги. [1,54; 2,590; 3,203; 9,92; 18,349]

317. Студент під час лабораторної роботи з визначення коефіцієнта природної освітленості за допомогою люксметра встановив, що в аудиторії на висоті 0,5 м від підлоги рівень природної освітленості становить 400 лк. На якій висоті (м) від підлоги проводиться це вимірювання?

А. 1 Б. 0,9 В. 0,8 Г. 0,5 Д. 0,3 [9,86; 18,343]

318. Під час обстеження природного освітлення в житловій кімнаті гуртожитку встановлено, що світловий коефіцієнт становить 1:10. Яким має бути цей показник у житлі?

А. 1:2 Б. 1:4 В. 1:6 Г. 1:8 Д. 1:10 [2,590]

319. У квартирі багатоповерхового будинку кут падіння сонячних променів становить 29˚, кут отвору 3˚, світловий коефіцієнт 1:7, КПО 1,5%, коефіцієнт заглиблення 1:2. Який показник не відповідає гігієнічним нормативам?

А. Коефіцієнт заглиблення. Б. Світловий коефіцієнт. В. КПО. Г. Кут отвору. Д. Кут падін-ня. [2,590-591; 9,93-94]

320. Вкажіть, який показник природного освітлення вимірюють за допомогою люксметра.

А. Достатність освітленості. Б. Рівномірність освітленості. В. Рівень освітленості. Г. Світло-вий коефіцієнт. Д. Коефіцієнт природного освітлення. [9,85-86]

321. Під час дослідження штучного освітлення в читацькому залі встановлено, що відсоток загальної освітленості при комбінованому освітленні робочого місця загальним і місцевим освітленням становить 20%. Який мінімальний відсоток від сумарного освітлення повинен припадати на загальну освітленість?

А. 25 Б. 20 В. 15 Г. 10 Д. 5 [3,207]

322. Площа приміщення 90 м2. Освітлення здійснюється 9-ма лампами розжарювання потужністю 100 Вт кожна. Визначте освітленість (лк) на рівні підлоги.

А. 25 Б. 50 В. 100 Г. 150 Д. 300 [Коментар]

323. За рахунок яких факторів здійснюється природна вентиляція?

А. Різниці температур і вологості в приміщенні та за його межами. Б. Різниці температур у приміщенні та за його межами і посилений тиск на стіни зовнішнього повітря під час вітру. В. Різниці швидкості руху повітря в приміщенні та за його межами. Г. Наявності джерел радіаційного тепла в приміщенні. Д. Різниці тиску повітря в приміщенні та за його межа-ми. [27,126-127; 37,358]

324. У приміщенні кухні повинна регулярно проводитися перевірка напрямку руху повітря-них мас в отворі внутрішньостінного витяжного вентиляційного каналу. Який спосіб найчастіше використовується з цією метою?

А. Вітромір. Б. Флюгер. В. Крильчатий анемометр. Г. Чашковий анемометр. Д. Полум’я сір-ника, свічки. [1,87]

325.* Студенту необхідно оцінити параметри мікроклімату навчальної кімнати. Який показ-ник йому не потрібно визначати, оскільки він не належить до параметрів мікроклімату?

А. Інтенсивність інфрачервоного випромінювання. (В іншій редакціїА. Радіаційну температуру поверхонь.). Б. Вологість повітря. В. Температуру повітря. Г. Швидкість руху повітря. Д. Рівень освітленості. [2,678; 9,6; 18,318]

326. Під час дослідження умов проживання студентів у гуртожитку в деяких кімнатах температура повітря становила 16ºС, швидкість руху повітря 0,5 м/с, відносна вологість 60%, радіаційна температура 8ºС, вміст СО2 в повітрі 1,5 л/м3. Які параметри не використовують для оцінки мікроклімату приміщень?

А. Температурний режим. Б. Радіаційна температура. В. Вологість. Г. Швидкість руху повітря. Д. Вміст вуглекислого газу. [2,678; 9,6; 18,318]

327. У місті весною відкрилися музеї, неопалювані в зимову пору. Яким основним шляхом відбувається тепловіддача у відвідувачів і персоналу, якщо температура повітря у приміщен-ні 12оС, відносна вологість 55%, швидкість руху повітря 0,3-0,4 м/с, радіаційна температура 6ºС?

А. Випромінювання. Б. Проведення. В. Конвекції. Г. Випаровування. Д. Кондукції. [9,7]

328. У житловому приміщенні зареєстровані наступні показники повітряного середовища: температура 35оС, відносна вологість 95%, швидкість руху повітря 0,1 м/с, температура поверхонь стін і стелі 33оС. Який провідний шлях віддачі тепла організмом за цих умов?

А. Випромінювання. Б. Випаровування. В. Кондукція. Г. Конвекція. Д. Потовиділення. [Коментар]

329. Мікроклімат житлового приміщення характеризується наступними показниками: середня температура 33оС, радіаційна температура 30оС, відносна вологість 52%, швидкість руху повітря 1,0 м/с. Визначити основний шлях тепловіддачі за цих умов.

A. Випромінювання та конвекція. Б. Випромінювання. B. Конвекція. Г. Кондукція. Д. Випа-ровування. [9,7]

330. При вивченні температурного режиму помешкання встановлено, що в центрі кімнати на висоті 10 см від підлоги температура повітря становить 17о, на висоті 1 м 19о, на висоті 1,5 м 20оС. Який перепад температур (оС) по вертикалі вважається допустимим?

А. 1,5 Б. 2 В. 2,5 Г. 3 Д. 3,5 [Коментар]

331. У житловій кімнаті багатоповерхового будинку з південною орієнтацією вікон вертикальний перепад температури становить 4оС. Який максимально допустимий вертикальний перепад температури повітря (оС) у цьому приміщенні?

А. 0 Б. 1 В. 2 Г. 3 Д. 4 [2,581]

332. У житловій кімнаті одноповерхового будинку із західною орієнтацією вікон горизонтальний перепад температури становить 3оС. Який максимально допустимий горизонтальний перепад температури повітря (оС) у цьому приміщенні?

А. 4 Б. 3 В. 2 Г. 1 Д. 0 [2,581]

333. В яких межах (%) відносна вологість повітря у житлі вважається нормальною?

А. 30-40 Б. 30-50 В. 30-60 Г. 40-50 Д. 50-60 [1,81; 2,581; 9,22]

334. Яким буде теплове самопочуття людини в житловій кімнаті, якщо температура повітря змінюється в межах 18-20оС, перепад у горизонтальному та вертикальному напрямках становить відповідно 2,0 і 2,5оС?

А. Нормально. Б. Холодно. В. Прохолодно. Г. Тепло. Д. Жарко. [9,15; коментар]

335. Основним чинником мікроклімату в приміщенні, який забезпечує комфортне теплове самопочуття людини, є температура повітря. В межах яких її величин (оС) відбувається нормальний теплообмін в організмі одягненої людини?

А. 16-20 Б. 18-20 В. 20-22 Г. 15-20 Д. 15-25 [9,15; коментар]

336. Які показники мікроклімату враховуються при роботі з номограмами для визначення еквівалентно-ефективних температур?

А. Температура, вологість і рух повітря, радіаційна температура. Б. Температура, рух повіт-ря. В. Температура, рух повітря, радіаційна температура. Г. Вологість і рух повітря. Д. Тем-

пература, вологість і рух повітря. [9,33-34]337. В яких межах знаходиться комфортна ефективно-еквівалентна температура (оЕЕТ) при виконанні роботи середньої важкості?

А. 16,3-20,7 Б. 17,1-18,2 В. 18,2-19,3 Г. 17,5-20,1 Д. 16,9-19,7 [9,34]

338. В яких межах знаходиться комфортна результуюча температура (оРТ) при важкій роботі?

А. 10-11 Б. 10-13 В. 11-13 Г. 10-12 Д. 12-13 [9,34]

339.* З метою вивчення впливу мікроклімату на організм людини необхідно організувати систематичне спостереження за температурою повітря протягом трьох діб. Оберіть прилад, який дозволить найбільш точно зареєструвати температуру.

А. Ртутний термометр. Б. Спиртовий термометр. В. Термограф. Г. Психрометр Августа. Д. Психрометр Ассмана. [9,12-13]

340. Для визначення середньої температури повітря у приміщенні студент здійснив виміри за допомогою термометра в 3 точках на висоті 1,5 м. Чи правильно проведене дослідження?

А. Так. Б. Ні, необхідно проводити вимірювання в 6-ти точках на двох рівнях від підлоги (0,2 і 1,5 м) по діагоналі. В. Ні, в 5-ти точках (0,2 і 1,5 м) за допомогою термографа по горизонталі. Г. Ні, в 5-ти точках по діагоналі. Д. Ні, в 5-ти точках по вертикалі за допомогою термографа. [1,73; 9,14]

341. На занятті студент визначав інтенсивність інфрачервоного випромінювання приладом:

А. Люксметром. Б. Уфіметром. В. Радіометром. Г. Актинометром. Д. Анемометр-ром. [9,76-77]

342. Аероіони по-різному впливають на організм людини. Вони віддають свій заряд шкірі, у легенях спричиняють вплив на електричні заряди клітинних елементів. Встановлено сприятливий вплив аероіонів на діяльність центральної нервової, серцево-судинної та дихальної систем, обмінні процеси, а також на формування десенсибілізуючого ефекту. Який вид аероіонів спричиняє такі позитивні зміни?

А. Легкі, негативно заряджені. Б. Легкі, позитивно заряджені. В. Важкі, позитивно зарядже-ні. Г. Середні, позитивно заряджені. Д. Важкі, негативно заряджені. [9,292-293]
КОДИ ВІДПОВІДЕЙ

(* – тести, до яких наведені коментарі; ** – суперечливі тести)Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код

Тест

Код

1
А

58

Д

115

А*

172

Г

229

В

286

В**

2
Г

59

А**

116

А

173

А

230

Б

287

Д

3
А*

60

Г**

117

А**

174

В**

231

А*

288

А**

4

А**

61

А

118

А**

175

Б

232

В**

289

А*

5

А**

62

Б*

119

А

176

А

233

Б**

290

А*

6

Д

63

Б*

120

Б

177

Б

234

А

291

В

7
В**

64

А

121

Б**

178

Б

235

Г

292

А*

8
Д**

65

В*

122

Г**

179

Д

236

В

293

А

9

Г**

66

Д

123

А**

180

В

237

Б*

294

Г

10

А**

67

А

124

Д*

181

А**

238

Г

295

А

11

А**

68

В*

125

А

182

Д

239

В

296

Б

12

В**

69

Д

126

В

183

Г

240

Б*

297

Г

13

Б*

70

А**

127

Д*

184

А**

241

Б

298

В

14

Д

71

А**

128

В**

185

Г

242

А**

299

Б

15

А

72

А**

129

Г*

186

Б

243

Б**

300

А**

16

А**

73

А

130

А**

187

А

244

Д**

301

А**

17

А*

74

А

131

А**

188

В

245

Г*

302

А

18

А*

75

В*

132

Б**

189

Д*

246

Д

303

А

19

А**

76

Б

133

Б

190

Д

247

А

304

Д

20

Д**

77

А

134

Д

191

В

248

А**

305

А

21

Б

78

Б

135

Б

191

Д

249

А

306

А**

22

Б**

79

А*

136

Д**

193

Д**

250

А

307

А

23

В

80

Б*

137

Г

194

В

251

А

308

В

24

А

81

А

138

Г

195

Б**

252

В

309

В**

25

А

82

Г**

139

А

196

А**

253

Б

310

В**

26

Г

83

В*

140

В

197

Д**

254

Д*

311

Б

27

Б

84

В*

141

А*

198

В*

255

В*

312

Г**

28

А

85

Д

142

Б*

199

Г*

256

Б*

313

Д**

29

Б**

86

Г**

143

Г

200

А*

257

А

314

Г

30

Д*

87

Б

144

В**

201

А*

258

А*

315

А**

31

Г*

88

А

145

Д**

202

Б*

259

Б*

316

В

32

В*

89

А*

146

Д

203

А

260

В

317

В

33

А

90

А*

147

А**

204

В*

261

Б

318

Г

34

Д*

91

А**

148

А**

205

Б

262

А

319

Г

35

В*

92

Г*

149

А

206

А

263

Д*

320

В

36

Д*

93

А

150

А*

207

А

264

А**

321

Г

37

Б*

94

А

151

В

208

Б**

265

А**

322

А**

38

А*

95

Д

152

Д*

209

Д**

266

Б*

323

Б

39

А

96

А**

153

Б*

210

А**

267

Б*

324

Д

40

А**

97

В**

154

А**

211

А**

268

А*

325

Д

41

Г*

98

Г

155

А**

212

Г

269

Д*

326

Д

42

В

99

А

156

Д*

213

А

270

Б

327

А

43

Д

100

А**

157

А**

214

В

271

А

328

А**

44

Д

101

Д

158

А*

215

А**

272

Д

329

Д

45

Д*

102

В

159

А**

216

Д*

273

А

330

В**

46

А

103

Б

160

Г

217

А**

274

А*

331

Г

47

В*

104

В

161

Б

218

В**

275

А**

332

В

48

Г*

105

А

162

А**

219

Б**

276

Б**

333

В

49

В

106

Д*

163

В

220

Д

277

Г

334

А*

50

Д

107

А

164

Б

221

А**

278

Б**

335

Б*

51

А**

108

Г

165

Б

222

Г

279

Б*

336

Д

52

Б

109

В

166

В

223

А

280

В**

337

А

53

Г*

110

А*

167

Д

224

Д*

281

Б**

338

Б

54

А**

111

А*

168

А**

225

Б*

282

В

339

В

55

А*

112

Д

169

А**

226

Б

283

Д

340

Б

56

Б

113

Б

170

А

227

В*

284

Б**

341

Г

57

Г**

114

В*

171

Г

228

Г

285

А**

342

А
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка