Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 Загальна лікарська підготовкаСторінка9/35
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

154. Відповідь не правильна, оскільки Σ ПЗ = (0,04/0,04×0,9+0,02/0,04×1,1+3/3×1,1+ 0,03/0,03×0,9)×100% = 358%; ГДЗ = √ 4 × 100% = 200%; Σ ПЗ / ГДЗ = 358/200 = 1,8, що відповідає недопустимому рівню та малонебезпечному ступеню забруднення (правильна відповідь Б) [9,73-74; 28,п.8.10,8.12,8.16].

155. Правильна відповідь відсутня, оскільки забруднення з північним вітром поширювати-муться на дитячий садок 20 днів на рік. Найоптимальнішим є розміщення дитячого садка на південний схід від комбінату (північно-західні вітри відсутні), допустимим – його розміщення на північний схід, південний захід або, у крайньому випадку, на захід від комбінату (забруднення досягатимуть садка 10 днів на рік) [2,448; 18,311].

156. Відповідь правильна в обох редакціях, оскільки переважають вітри двох напрямків [2, 448; 18,311].

157. Відповідь не правильна, оскільки при розташуванні підприємства на сході від міста за східних вітрів повітря житлової зони забруднюватиметься 2% днів на рік. Найоптимальні-шим є розміщення підприємства у південно-західному напрямку від міста, оскільки південно-західні вітри, які віють на північний схід у напрямку до міста, відсутні (правильна відповідь В) [2,448; 18,311].

158. Відповідь правильна, оскільки за панівних північно-західних вітрів, які віють у півден-но-східному напрямку, підприємство знаходитиметься з підвітряного боку [2,448; 18,311].

159. Правильна відповідь відсутня, оскільки при розташуванні підприємства на північ від міста за північної спрямованості вітрів (панує південний вітер) повітря житлової зони забруднюватиметься 10% днів на рік. Найоптимальнішим є розміщення підприємства на схід або захід від міста, де спостерігається штиль [2,448; 18,311].

162. Відповідь не правильна, оскільки відсутні підстави для трикратного збільшення розмірів санітарно-захисної зони підприємства (правильна відповідь Б) [2,499; Державні санітарні правила і норми планування та забудови населених пунктів. К., 1996, п.5.7].

168. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки вид програми спостереження визначається кратністю відбору проб протягом доби, відсутньою у тесті [18,284-285].

169. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки карбюраторний двигун викидає більше СО на холостому режимі (малий хід), вуглеводнів – на підвищеному ході, оксидів азоту – в режимі прискорення, дизельний двигун продукує значно менше СО на всіх експлуатаційних режимах і вуглеводнів, емісія яких зростає на сповільненому ході, та майже стільки ж оксидів азоту, викид яких збільшується в режимі прискорення [2,432-433].

174. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім дитячої лікарні, до якої хворого необхідно доставити протягом 30 хв [2,633], амбулаторно-поліклінічні заклади, зокрема туберку-льозні та психоневрологічні диспансери без стаціонару (відповідна інформація в тесті відсутня) не підлягають розміщенню у приміській зоні (у ній можуть розташовуватися лише спеціалізова-ні лікарні, зокрема туберкульозні та психіатричні, потужністю понад 1000 ліжок) [9,344-345; 29]. За чинними нормами [30], в яких останнє положення відсутнє, правильна відповідь В.

181. Тест має дві правильні відповіді, оскільки потребує збільшення площа господарського двору та проїздів за рахунок зменшення площі озеленення або забудови [9,348,349]. Разом з цим сума складових ділянки більша за 100%.

184. Відповідь не правильна, оскільки ознакою централізовано-блочної системи забудови є не сполучення критими переходами окремих корпусів [31,31], а поділ корпусів за функціональним призначенням на палатні, лікувально-діагностичні та допоміжні, які об’єднані в єдиний комплекс критими переходами. За наведеними у тесті ознаками система забудови – змішана (правильна відповідь Д) [1,478; 2,636; 9,349].

189. Відповідь близька до правильної, оскільки за очевидної необхідності організації садово-паркової зони ділянка інфекційної лікарні повинна мати щонайменше три в’їзди (у “чисту” та “брудну” зони, а в’їзди у зони патолого-анатомічного відділення і господарську можна поєднати) [2,636-637; 9,346-347; 30,п.2.8,2.9].

193. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім недостатньої площі озеленення (не менше 60%), вимогам не відповідає розмір земельної ділянки (не менше 2,8 га) [2,633; 9, 346,347,348,349].

195. Тест має декілька правильних відповідей за чинними нормами [30], оскільки, окрім за-гальної кількості ліжок (повинна становити не менше 20 і не більше 30), в палатній секції не відповідають вимогам максимальна місткість палати (не більше двох ліжок) і співвідношен-ня між палатами (одноліжкові палати повинні складати не менше 7% від загальної кількості ліжок у відділенні). За втратившими чинність нормами відповідь правильна [2,642,644].

196. Правильна відповідь відсутня за чинними нормами [30], оскільки максимальна місткість па-лати обмежується двома ліжками, а одноліжкові палати повинні складати не менше 7% від загаль-ної кількості ліжок у відділенні. За втратившими чинність нормами відповідь правильна [2,642].

197. Тест має декілька правильних відповідей за чинними нормами [30], оскільки, окрім співвідношення площ (повинно бути не менше 1), чотириліжкові палати не допускаються, 7% від загальної кількості ліжок у відділенні повинні складати одноліжкові палати, решту – дволіжкові палати. За втратившими чинність нормами відповідь правильна [2,642].

198. Відповідь близька до правильної, оскільки кількість ліжок у палатній секції повинна становити не менше 20 і не більше 30 [2,642; 30].

199, 201, 202. Відповіді правильні за втратившими чинність [2,645; 9,356] і чинними нормами [30], оскільки площа на одне ліжко в опікових палатах повинна становити 10 м2, терапевтичних палатах – 7 м2. Проте за чинними нормами максимальна місткість палати повинна становити не більше двох ліжок.

200. Відповідь близька до правильної, оскільки за чинними нормами [30] площі на одне ліжко в палатах інфекційного відділення для дітей з денним або цілодобовим перебуванням матерів можуть збільшуватися відповідно до 7,5 і 9,5 м2, а в опікових і радіологічних палатах для дітей з цілодобовим перебуванням матерів до 13 м2. За втратившими чинність нормами відповідь правильна [2,645; 9,356].

204. Відповідь правильна, оскільки, очевидно, йдеться про одноліжковий бокс (площа дволіжкового боксу становить 27 м2) [2,649; 9,360-361].

208. Правильна відповідь відсутня за чинними нормами [32,п.2.5], оскільки у нових акушерських стаціонарах обсерваційні відділення не створюються, а існуючі реорганізовують для забезпечення діяльності в режимі індивідуальних і сімейних пологових залів, індивідуальних післяпологових палат і палат для госпіталізації вагітних, роділь та породіль з інфекційними захворюваннями, вимоги до розташування яких, очевидно, залишаються без змін (цей момент наказом не регламентований). За втратившими чинність нормами [9,363] відповідь правильна.

209. Правильна відповідь відсутня, оскільки співвідношення септичних і асептичних операційних (у складі оперблоку повинно становити 1:3, але не менше однієї септичної операційної), а визначити необхідну кількість операційних за невідомої кількості ліжок у відділенні та профілю лікарні (загальна чи швидкої медичної допомоги) неможливо. Інші параметри відповідають вимогам [2,650; 9,367].

210. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки до недоліків, окрім недостатньої пло-щі, слід віднести розташування операційної на 2-му поверсі за невідомого призначення су-сідніх поверхів, а також недостатню відстань цього, можливо палатного, корпусу від голов-ного (10 м замість належних 2,5 висоти протилежної будівлі) за неможливої оцінки кількості операційних (невідома кількість ліжок у відділенні та профіль лікарні) [2,637,649-650].

211. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім недостатньої площі однієї з операцій-них (за умови, що вони загальнопрофільні), не відповідає гігієнічним вимогам орієнтація вікон [2,647,650; 9,367-368,379].

215. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім орієнтації вікон, яка впливає на сприйняття кольорів у приміщенні, колір стін визначає коефіцієнт їх відбиття, від якого залежать показники освітленості та враження затишку [2,646; 9,97].

216. Відповідь правильна, оскільки недостатня площа вікон або велика площа приміщення спричинили би незалежно від пори року зменшення світлового коефіцієнта, велика відстань робочого місця від вікна – кута падіння світлових променів, затінення вікон протилежними будинками – кута отвору [9,85,92-94].

217. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки рекомендовані величини СК і КПО повинні становити відповідно не менше 1/5-1/6, навіть 1/6-1/8, і 0,5% [1,488; 2,647; 9,379].

218. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки в зазначених приміщеннях виконується різна за характером і точністю зорова робота [9,91,92], а світловий коефіцієнт, який не належить до офіційно нормованих показників, у процедурних і кабінетах лікарів має бути дещо вищим (принаймні не нижче 1/5-1/6), ніж у палатах і приміщеннях денного перебування хворих (не нижче 1/6-1/8) [1,488; 2,647; 9,379].

219. Тест має дві правильні відповіді, оскільки рекомендовані величини СК в операційних повинні становити 1/2-1/4 [9,379], але не менше 1/3-1/5 [1,488].

221. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім лікарського кабінету з прийомом хворих (норма освітленості люмінесцентними лампами 500 лк, лампами розжарювання 250 лк), недостатня освітленість спостерігатиметься в палатах і на сходах (100 і 50 лк відповідно) [2,647; 9,380].

224. Відповідь правильна за умови люмінесцентного освітлення [9,380].

225. Відповідь правильна, оскільки до складу відділення, окрім одноліжкових, можуть входити дволіжкові бокси та напівбокси з площею 27 м2. Інші параметри відповідають вимогам [2,634,647,649; 9,348,360-361,379].

227. Відповідь близька до правильної, оскільки операційні обладнують припливно-витяжною вентиляцією з переважанням припливу та не менш ніж 10-кратним обміном повітря (а не 6 за припливом і 5 за витяжкою, як зазначено у тесті) [2,654-655; 9,375; 30,дод.Д].

231. Відповідь правильна, оскільки рентгенодіагностичний кабінет і вбиральні належать до категорії “брудних” приміщень, які обладнують механічною вентиляцією з нормованою кратністю повітрообміну для перших 3 за припливом і 4 за витяжкою (природний повітро-обмін не допускається) та 50 м3 на один унітаз і 20 м3 на один пісуар для других. У менш “брудних” реєстратурі, вестибюлі, гардеробі, які можуть обладнуватися як механічною, так і природною вентиляцією, нормована кратність повітрообміну становить лише 1 за витяжкою. Терапевтичні кабінети належать до категорії “чистих” приміщень [9,376; 30,дод.Д].

232. Відповідь не правильна, оскільки за застарілими нормами [2,652; 9,376] – 80 м3, за чинними нормами [30,дод.Д] – 60 м3/год (правильна відповідь Г).

233. Відповідь не правильна, оскільки за чинними нормами [30, дод.Д] на одного пацієнта необхідно подавати 60 м3/год повітря (правильна відповідь Д). За втратившими чинність нормами відповідь правильна [2,652; 9,376].

237. Відповідь правильна, оскільки повітря в лікарнях прирівнюється до атмосферного повітря [18,332], відсутність резорбтивної дії домішок якого гарантує ГДКсд [3,304].

240. Відповідь правильна, оскільки 400 колоній міститься в 150 л повітря, а в 1 м3 (1000 л) їх виявиться 400×1000 / 150 = 2667 колоній [2,653].

242. Правильна відповідь відсутня, оскільки класифікація ступеня чистоти повітря не передбачає градації “задовільно чисте”, а за наведеним вмістом мікроорганізмів повітря палати слід оцінити як слабо забруднене [2,653].

243. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, загальне мікробне обсіменіння, окрім операційної після роботи, перевищує допустиме у перев’язочній до роботи (не більше 500 куо/м3) [1,49; 2,655].

244. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім вмісту СО2, який не завжди

свідчить про чистоту повітря приміщення, оцінка повітря операційної повинна обов’язково передбачати дослідження загального мікробного обсіменіння, вмісту гемолітичних стафіло-та стрептококів [2,584,653; 18,341].245. Відповідь правильна, оскільки за вмістом СО2 й окисністю – повітря дуже забруднене, за вмістом мікроорганізмів – чисте [2,585,653], що служить підставою для загальної оцінки повітря – дуже забруднене.

248. Правильна відповідь відсутня, оскільки тривалість опромінення, яка залежить від типу опромінювача, коливається в межах 1,5-2 год [33,п.5.20,11.19].

254. Відповідь правильна, оскільки температура у кабінетах лікарів має становити 20°С [2, 652; 9,376; 30,дод.Д.1].

255. Відповідь близька до правильної, оскільки за чинними нормами [30] у палатах з кондиціонерами відносна вологість повинна бути в межах 55-60%, а в холодний період у палатах з механічною припливно-витяжною вентиляцією – 30-50%. За втратившими чинність нормами [2,651-652] відповідь правильна.

256. Відповідь правильна, оскільки чадний газ не входить до переліку показників, які необхідно контролювати у повітрі лікувально-профілактичних закладів [29; 31,203].

258. Відповідь близька до правильної, оскільки за температури та швидкості руху повітря, які відповідають вимогам при кондиціюванні повітря в операційних, знижена вологість (у нормі 55-60%), що може спричинити сухість слизових оболонок [2,652; 9,377; 30].

259. Відповідь близька до правильної, оскільки температура в опіковій палаті навіть за умов кондиціювання не повинна перевищувати 22оС [2,651-652; 9,376-377; 30].

263. Відповідь правильна, оскільки кратність повітрообміну повинна становити не менше 10, але вона, як і вміст СО2, не належать до показників мікроклімату [2,584-585,651-652; 30, дод.Д.1].

264. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім штучної освітленості, яка повинна становити 400 лк, в операційній знижена температура повітря (в нормі 22оС) і підвищений перепад температури по горизонталі (в нормі не більше 2оС) [2,584-585,647,650-652; 9,379-380].

265. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім підвищених вологості (в нормі до 60%) та вмісту діоксиду вуглецю (в нормі до 0,1%), в операційній знижена температура повітря (в нормі 22оС) [2,584-585,647,650-652; 9,379-380].

266. Відповідь правильна, оскільки відносна вологість повітря у палатах для хворих на бронхіальну астму повинна становити 30-40% [2,647,651-653; 31,84]

267. Відповідь правильна, оскільки поєднання пониженої температури повітря (в нормі 20оС), підвищеної вологості (не вище 65%) та швидкості руху повітря (не вище 0,25 м/с) сприяють охолодженню [9,7-8].

268. Відповідь правильна, оскільки збільшення вмісту СО2 і мікробного числа не викликають сумнівів, проте наведену в тесті температуру повітря можна розцінювати як комфортну або дискомфортну для палат різного призначення [2,523,585,647,651-653)].

269. Відповідь правильна, оскільки йдеться про вимірювання швидкості руху повітря у приміщенні, а не у вентиляційному отворі [9,28-29].

274. Відповідь близька до правильної, оскільки в неканалізованому населеному пункті (очевидно, саме про такий йдеться у тесті) з піщаними, з доброю фільтраційною здатністю, ґрунтами перевага надається ґрунтовим методам очищення стічних вод, зокрема майданчикам підземної фільтрації, але обладнаним септиком на вході. Фільтрувальні колодязі та біофільтри малої потужності призначені для очищення незначних кількостей стічних вод, піщано-гравійні фільтри застосовуються на водонепроникних ґрунтах, а компактні установки заводського виготовлення недостатньо ефективні щодо бактеріальних та вірусних забруднень [2,238,266,277-278,283-285,287,289,307,320-321].

275. Правильна відповідь відсутня, оскільки наведені способи належать до ґрунтових методів очищення стічних вод, після застосування яких стоки неможливо скинути, навіть теоретично, у каналізацію (правильна відповідь – септик або двоярусний відстійник залежно від об’єму стоків) [2,305-306].

276. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім механічного, зазвичай в аероб-них умовах очищення, у септику відбувається дегельмінтизація стоків (правильні відповіді Б, Г і Д) [2,238].

278. Правильна відповідь відсутня, оскільки за водовідведення понад 5 м3 на добу об’єм септика має дорівнювати 2,5-разовому надходженню стічних вод, тобто 25 м3 [2,239; 18,206; 34].

279. Відповідь близька до правильної, оскільки за водопостачання 200 дм3/добу на одного хворого (водопостачання всієї лікарні на рівні 200 дм3/добу не задовольнятиме елементарні санітарні потреби) [9,378] водовідведення становить щонайменше 200 дм3 × 50 ліжок = 10 м3 (без урахування медперсоналу), а мінімальний об’єм септика дорівнює 2,5-разовому надходженню стічних вод, тобто 25 м3 [2,239; 18,206; 34], і потребуватиме збільшення з розрахунку на певну кількість персоналу.

280. Відповідь не правильна, оскільки з урахуванням поправки на розташування лікарні в житловій забудові, що склалася (очевидно, йдеться про цей варіант), допустимий рівень постійного широкосмугового шуму в палатах і кабінетах не повинен перевищувати 35 + 5 = 40 дБА (правильна відповідь Г) [2,523].

281. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім рівня звуку в денний час, може не відповідати вимогам площа на одне ліжко, норми якої диференційовані залежно від потужності лікарні (у тесті не наводиться) [2,633; 9,345-346].

284. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки, окрім позапланового генерального прибирання [9,386], в операційній обов’язкове кондиціювання повітря [30,п.7.49], а бактеріальне забруднення його до операції може бути підставою для складання протоколу про грубі санітарні порушення.

285. Правильна відповідь відсутня, оскільки першочерговим заходом профілактики внутрішньолікарняної інфекції за зазначених умов повинно стати створення індивідуальних пологових і післяпологових палат [32,п.2.5], а ефективність заходів передусім залежить від їх комплексності [2,629].

286. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім недостатнього провітрювання, яке повинно здійснюватися не рідше ніж чотири рази на добу, у палатах необхідно передбачити припливно-витяжну вентиляцією з механічним спонуканням або змішаною природною витяжною вентиляцією з механічним припливом до коридору [9,375,385,386; 30,п.7.43]. Разом з тим за чинними нормами [30] максимальна місткість терапевтичної палати обмежена двома ліжками за мінімальної площі на одне ліжко 7 м2.

288. Правильна відповідь відсутня, оскільки “Методичні рекомендації щодо санітарно-протиепідемічних заходів в родопомічних закладах”, затв. наказом МОЗ України № 4 від 05.01.1996 р., втратили чинність у зв’язку з підписанням нового наказу [32].

289. Відповідь правильна, оскільки інфікування, яке становить 103 і більше мікробних клітин, що знімаються на тампон, призводить до виділення збудника у довкілля в разі спокійного дихання [35,п.2.1.2].

290. Відповідь близька до правильної, оскільки за умови задовільного стану при народженні дитину після первинної обробки пуповини перед закапуванням очних крапель викладають на живіт матері з метою колонізації материнською мікрофлорою та першого прикладання до грудей [32,п.4.1.2].

292. Відповідь близька до правильної, оскільки, окрім наведеного, необхідно провести дезінсекцію приміщення та предметів [31,116-117].

300. Тест не коректний, оскільки за функціональним призначенням територію населеного пункту поділяють на житлову (селітебну), виробничу та ландшафтно-рекреаційну [2,696].

301. Тест має декілька правильних відповідей, оскільки в комплексі шумозахисних заходів, окрім будівництва будинків-екранів і збільшення відстані від дороги – ефективних, але дорогих способів захисту, не менш ефективними і економічно вигідними можна вважати використання шумозахисного озеленення та заходи адміністративного впливу [2,530-533].

306. Відповідь не правильна, оскільки до нормативного рівня шуму 45 дБА [2,524] необхідно внести поправку на місце розташування об’єкта (для житлової забудови, що склалася, поправка становить +5 дБА) і характер шуму (очевидно, йдеться про широкосмуговий шум, більш властивий житловим мікрорайонам, поправка на який становить 0 дБА) (правильна відповідь Б) [2,522,525].

309. Тест має дві правильні відповіді, оскільки, окрім гемолітичного стрептокока, показни-ком чистоти повітря закритих приміщень служить золотистий стафілокок [2,585; 3,332].

310. Правильна відповідь відсутня, оскільки повітря у житлі характеризується як чисте за кількості мікроорганізмів до 3000 і як задовільно чисте за їх кількості до 4000 в 1 м3 [1,49; 2,585].

312. Тест не коректний, оскільки згідно з наказом МОЗ України № 502 від 14.12.2001 р. “Про затвердження методичних рекомендацій щодо виконання санітарно-гігієнічних вимог та проведення мікробіологічного контролю у виробництві нестерильних лікарських засобів” седиментаційний метод застосовують виключно у вогненебезпечних і вибухонебезпечних приміщеннях шляхом відбору проб на дві паралельні чашки Петрі протягом 4-х год з подальшою інкубацією в термостаті та підрахунком середньої кількості колоній, які виросли в одній чашці діаметром 90 мм (без перерахунку на м2/хв або на м3 повітря). За цим методом кількість колонійутворювальних одиниць не повинна перевищувати 50-100 для приміщень різного класу чистоти повітря, а градація за ступенем бактеріального забруднення повітря не передбачена. Інколи результати, одержані седиментаційним методом, перераховують на 1 м3 повітря за формулою В.Л. Омелянського: ЗМЧ = [(а × 100 × 5) / S × Т] × 100, де а – середнє арифметичне число колоній на чашці; 100 і 5 – стандартні площа й експозиція чашки (за 5 хв на чашку площею 100 см2 сідає стільки мікроорганізмів, скільки їх міститься в 10 л повітря [18,334-335; 38,108]); S і Т – фактичні площа та експозиція чашки (у см2 і хв відповідно), а оцінка здійснюється за градацією чисте, задовільно чисте, помірно та дуже забруднене повітря [2,585]. Проте розрахована в цей спосіб кількість мікроорганізмів видається, як правило, втричі меншою порівняно з визначенням аспіраційним методом за допомогою апарата Кротова і є сугубо орієнтовною [38,108].
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка