Навчальний посібник для студентів відділення міжнародного права Київ 2011Сторінка2/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6

Проте інколи зберегти повний паралелізм не вдається, наприклад, в українській мові пасивний стан є менш вживаним, ніж активний порівняно з англійською мовою:

The port can be entered by big ships only during the tide” – “Великі кораблі можуть заходити до порту лише під час припливу”.

В перекладах, що належать до V типу еквівалентності, наближеність до оригіналу є максимальною (дослівний переклад):

I saw him at the theatre.” – “Я бачив його в театрі”.


Теоретичні питання, що виносяться для обговорення:

 1. Неминучість втрат при перекладі.

 2. Поняття еквівалентності.

 3. Підходи до визначення поняття еквівалентність.

 4. Типи еквівалентності.


Практичні завдання:

 1. Порівняйте оригінал з українським перекладом та встановіть тип еквівалентності:

The arena of the bears and bullsфондова біржа;

“Wet paint” – “Обережно, пофарбовано”;

The workers went on strike in support of their pay claims. – Робітники продовжили страйк, вимагаючи підвищення зарплатні.

They had their backs to the sunshine now. – Тепер сонце світило їм в спину.

Best fish smell when they are 3 days old. – Не слід зловживати гостинністю. /Гості й риба псуються через 3 дні.

“Cheers!” – “Будьмо!“How I was sold in New Ark (назва оповідання М.Твена) – “Як я купився в Нью Арку”.


 1. Перекладіть англійські прислів’я, коментуючи дотриманий вами тип еквівалентності:

It is a case of overkill.

To be packed in like sardines.

To save (money) for a rainy day.

To sell like hot cakes.

A rule of thumb.

To spare a rod and spoil the child.

To rob Peter to pay Paul.

To have one for the road.

What he says goes.

The Arabian bird.

The architect of one’s own fortune.

When Dover and Calais meet.

The awkward age.

Bad fairy.

Before the ink is dry.

To be measured for one’s coffin.

Between promising and performing a man can marry his daughter.

The bird of Washington.

Birthday suit.

A craddle robber.

Crazy(funny) bone.
Тема №4 Види перекладу й тлумачення
План


 1. Види перекладу:

  1. Писемний (власне переклад);

  2. Усний переклад (тлумачення);

  3. Машинний переклад (власне електронний);

 1. Типи перекладу:

  1. повний переклад;

  2. скорочений переклад;

  3. адаптований переклад;

  4. реферативний переклад;

  5. анотаційний переклад (переклад – анотація);

  6. скорочений вибірковий переклад.


Тези лекції:

1. Види перекладу

У сучасному західному й вітчизняному перекладознавстві досі не встановлено чіткого розмежування між термінами і поняттями вид і тип перекладу. Тому й сьогодні під видом і типом перекладу часом розуміють як процес виконання (писемно чи усно), так і форму виконання – усний переклад з усного, писемний з усного чи усний із писемного (за Бархударовим). Крім того, деякі перекладачі й перекладознавці визначають видову ознаку за жанровими характеристиками матеріалів, що перекла-даються. Звідси й поетичний вид перекладу, прозовий, драматургічний, газетний і т.д. вид перекладу. Разом з тим загальновизнаними повсюди були, є і залишаються незмінно 2 відомі види перекладацької діяльності – писемний та усний переклад. Тому до найбільш поширених та історично традиційно вже визнаних видів перекладу належать:1.1 Писемний (власне переклад), що виконується відповідним шрифтом чи кодованими знаками.

Окремий досить розповсюджений підвид писемного перекладу – авторизова-ний переклад – переклад, на який дав згоду, знаючи високий фаховий рівень інтерпретатора, сам автор твору (переклади творів Жуля Верна робила Марко Вовчок, Ковганюк перекладав твори М.Шолохова)

  1. Усний переклад (тлумачення) – що характеризується своєрідним спосо-

бом відтворення та сферами використання. Виконавець самої дії – тлумач,

або товмач (дещо застаріле).

Розрізняють 2 підвиди усного перекладу усний послідовний переклад і усний синхронний переклад. Виконання усного послідовного перекладу не вимагає використання спеціального обладнання, проте тлумач користується системою універсального перекладацького скоропису(УПС), що дозволяє йому за допомогою вертикального запису спеціальних знаків зафіксувати повідомлення мовця та відтворити його мовою перекладу.

Усний синхронний переклад з’явився лише у 20-х роках минулого століття завдяки американському бізнесмену Едварду Філейну, компанія якого виготовила перше обладнання для синхронного перекладу. А особистий перекладач президента США Дуайта Ейзенхауера – Ліон Достерт у 1946 році організував демонстрацію синхронного перекладу на засіданні ООН. Незамінним цей підвид усного перекладу став після Нюрнберзького процесу 1945-1946 років (використовувались англійська, німецька, російська та французька мови).

1.3 Машинний переклад (власне електронний) – має своє теоретичне обгрунтування і конкретне практичне впровадження як окремий вид діяльності після Нюрнберзького процесу 1945 – 46 рр. Цей вид перекладу здійснюється не на основі розумової діяльності електронної машини, а на основі складних механічних операцій, що моделюють усі до найдрібніших морфологічних особливостей формозміни повнозначних слів згідно з законами їх формозмінювання та відмінювання й особливостей функціонування у різних типах речень та з урахуванням ролі кожного неповнозначного слова у синтаксичній системі мови перекладу. Електронний перекладач-машина нічого не робить без прямого безпосереднього втручання оператора-людини. Маючи у своїй пам’яті синонімічні прикметники англійської мови для прикметника великий great, big, tall, large, машина може запропонувати один з 4 можливих варіантів для укр. словосполучення великий винахідник (із речення “Елва Едісон був великим винахідником Сполучених Штатів Америки”):

Elva Edison was a great inventor of the USA

Elva Edison was a tall inventor of the USA

Elva Edison was a big inventor of the USA

Elva Edison was a large inventor of the USA

Оператор завжди мусить машинний варіант перекладу ретельно вичи-тувати й звіряти кожне речення з оригіналом. Електронний машинний перекладач дуже часто може перекладати навіть терміни чи власні назви, реалії суспільно-політичного життя. Ці недоліки обмежують сферу його використання суспільно-політичними та науково-популярними текстами й опрацюванням бібліографічних матеріалів. Складні наукові тексти, художні твори, біблійні тексти, тексти законів міждержавних угод, віршових творів ще не під силу машинному перекладу, бо його рівень не задовольнятиме вимогам повної достовірності текстів перекладу оригіналові.2.Типи перекладу і тлумачення.

В межах писемного перекладу виділяють:  1. повний переклад зберігає весь текстовий матеріал і структуру тексту чи твору мови оригіналу (не допускається навіть невимушені спрощення великих речень чи їх переказ, хоча речення можуть бути трансформовані, якщо цього вимагає мова перекладу).

  2. Скорочений переклад, в якому не відтворюються сповна всі складові частини/структура повного оригінального тексту твору з різних причин – методичних, політичних, релігійних, етичних або вікових (повість Дж. Свіфта “Мандри Гуллівера” видається для дітей молодшого шкільного віку тільки у першій частині та адаптується, синтаксично полегшується).

  3. Адаптований переклад – комбінований переклад, що орієнтується на читачів певного віку, скорочується структурно та спрощується змістово. Іншомовний оригінал у процесі перекладу спрощується з метою донести його цікавий сюжет і корисні з пізнавального, морального, етичного чи естетичного погляду ідеї та досягти тієї самої, що і в оригіналі, корисної для читачів мови перекладу мети. Справжніми майстрами адаптованого перекладу були члени родини Гринченко які створили для українських дітей молодшого та середнього віку цілу бібліотечку світової літературної класики. Не всі тексти можна вільно адаптувати (поетичні).

  4. Реферативний(Abstracts translation) – підвид скороченого перекладу, що не є спрощеним переказом оригінального тексту/ твору. Призначення – передати мовою перекладу головні наукові, соціально-політичні, економічні, правові, медичні висновки та пропозиції при збереженні цілісності речень та абзаців, їх змісту й структурно-стилістичних особливостей оригіналу в мові пере-кладу.

Процедура підготовки тексту до реферативного перекладу:

 • уважне перечитування речення за реченням запропонованого тексту та визначення речень та абзаців, які передають основний зміст тексту, що реферується.

 • Виокремлення зовнішніми засобами – олівцем фломастером тих фрагментів тексту, які відібрано для перекладу.

 • Сам процес відтворення змісту й структурно-стилістичних та лексичних особливостей виокремлених речень та абзаців.

 • Зведення виокремлених фрагментів тексту в логічно узгоджений текст за рахунок “логічних місточків”. Особливість реферативного перекладу – можливість його обмеження тільки перекладом одних висновків. Найкоротший текст реферативного перекладу може становити від однієї п’ятої до однієї третьої, а то й половини невеликої статті. Сфера використання обмежена певними особами з наукових, технічних, правових установ і галузей знань.

2.5 Анотаційний переклад (переклад – анотація) – більше анотація на переклад художнього твору чи наукової праці (перекладається хіба що назва праці). Мета – проанонсувати чи прорекламувати художній твір, наукову працю чи підручник для певної категорії читачів і заохотити їх до придбання чи прочитання та ознайомлення.

Анотаційний переклад завжди короткий (4-5 речень).Переклад-анотація на твір Едіт Несбіт “Книга драконів”:

Англійська письменниця Едіт Несбіт(1858-1924) написала понад 60 творів, найвідомішими серед яких є “Історія про шукачів скарбів”, “П’ятеро дітей і Воно”, “ Діти залізниці”, “Зачарований замок”, “Фенікс і килим” та інші. Своїх героїв вона вивела з уявних світів, населених персонажами Л.Керрола, Дж.Макдональда та Кеннета Грегема, і помістила їх у світ реальний, стала розповідати дітям про правду-яка-вона-є, що робили досі лише в дорослих романах. Едіт Несбіт започаткувала й пригодницький жанр для дітей. Письменниця створила низку повістей, у яких звичайні діти, що живуть у реальному світі, стикаються з магічними об’єктами, потрапляють у фантастичні пригоди, іноді – мандрують до уявних світів. І завжди Едіт Несбіт не просто розважає дітей, а говорить їм щось дуже важливе – часто з іронією, добрим англійським гумором.

Книга драконів” - перший український переклад видатної письменниці.

Різновид анотаційного перекладу – анотація-рецензія, що практикується видавництвами перекладної літератури, кінопрокатом тощо з метою виявлення серед потоку нових надходжень художніх творів, фільмів та науково-технічних праць, вартих ознайомлення з ними національних читачів, глядачів і науково-технічних працівників окремих галузей народного господарства.

Анотований переклад-рецензія може бути 3 типів:

А)схвальна/ позитивна

Чарлі і шоколадна фабрика“- найпопулярніша книга Роальда Дала, якого часто називають літературним батьком Джоан Ролінг – авторки “Гаррі Поттера”. …Жив собі бідний хлопчик, якому раз на рік – на його день народження, дарували єдиний дарунок – маленький шоколадний батончик. Але хлопчик мав добре серце, і тому з ним трапляється неймовірна пригода, яка не залишить байдужими ні дітей, ні дорослих. Можливо, це найзворушливіша повість нашого часу. “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” стверджує, що “Чарлі і шоколадна фабрика“- одна з тих справжніх і захоплюючих книжок, які необхідно прочитати кожній дитині…

Б)несхвальна/ негативна;

Анотаційна рецензія на пропонований технічний пристрій аппарат для утилізації бляшанок з-під консервів.Рекламований американською фірмою пристрій для утилізації бляшанок з-під консервів може й справді бути корисним для їдалень, ресторанів і кафетеріїв. Цей пристрій зручний для користування, не надто великих габаритів, хоча й надто важкий (350 кг). Насторожує, проте, його зависока ціна (900 доларів США), а також те, що його мають обслуговувати 2 працівники. У звязку з цим навряд чи вигідно його купувати нашим підприємствам, для яких він пропонується; зручніше й дешевше їм обійдеться самим відвезти використану тару на найближчий пункт прийому металобрухту.

В)Нейтральна

Анотаційна рецензія на роман “Жінка” Петера Естерхазі.Один з найвідоміших сучасних угорських письменників розповідає про жінку (чи то пак звертається до неї?). Вона кохає, ненавидить, усміхається, обіцяє, телефонує, маскується, бажає, розмірковує, шепоче, пахне. Критики називають Естерхазі постмодерністом, і він не надто пручається цьому визначенню, вправно й іронічно граючись із формою й образами. Це навіть не сюжет про жінку, це її опис. Невідомо, чи йдеться про одну й ту саму жінку, чи про різних, які щоразу стають тією єдиною. Нехай відгадує читач.

2.6 Скорочений вибірковий переклад (Shortened Selective Translation) робиться із творів чи текстів, що належать особам або установам з метою познайомити зацікавлені особи вибірково з франментами змісту відповідних документів матеріалів:

 1. Найважливіші пункти досягненої торгової угоди чи контракту.

 2. Переклад пропонованих пропозицій ред. колегії наукової конференції

 3. Тексти захоплених чи добутих розвідкою документів ворога.

 4. Редагування змісту листівок для ворожого тилу.

 5. Розшифрування донесень військового, соціального чи економічного змісту.

 6. Писемні донесення ворожих парламентарів.

 7. Узагальнені зведення воєнних дій та коментарів до цих дій різних незалежних військових кореспондентів світових інформаційних агентств.

 8. Огляди світової преси.


Теоретичні питання, що виносяться для обговорення:

1.Види перекладу:

  1. Писемний (власне переклад);

  2. Усний переклад (тлумачення);

  3. Машинний переклад (власне електронний);

2.Типи перекладу:

2.1повний переклад;

2.2скорочений переклад;

  1. адаптований переклад;

  2. реферативний переклад;

  3. анотаційний переклад (переклад – анотація);

  4. скорочений вибірковий переклад.

Практичні завдання:

 1. Виконайте анотаційний переклад (позитивну, негативну та нейтральну анотацію) тексту:
African Adventure

This award-winning, long-haul, world-wide tour operator offers a variety of safaris to a number of East African countries. They cover the Serengeti, Zanzibar and Lake Manyara, although the Olduvai Gorge is temporarily off the list for this year. Itineraries are generally of 9-14 days’ duration, but extensions of up to a week are available.

Bird lovers and those wanting to climb Mt. Kilimanjaro are well catered for by what must surely be one of the most dynamic holiday companies around. The camerawork is head and shoulders above that of its competitors, with this year’s brochure featuring an original ten-to-a-page design in glorious multi-colour. The same can’t always be said for the writing; the description of places leaves a little to be desired throughout, but nobody’s perfect!

Prices are quoted for each itinerary and costs for seaside accommodation listed in tables showing seasonal variations. This attractive, easy-to-use brochure concludes with fairly extensive information for visitors, the company’s code of conduct and a booking form.


 1. Виконайте повний переклад статті:
Рис із генами людини

Японські вчені-генетики створили рис із генами людини. Науковцям вдалося вмонтувати в культуру цього злаку ген людської печінки, який допомагає виводити з організму шкідливі речовини.

Завдяки наявності у рослині цього гена, на думку генетиків, можна буде обробляти рисові поля найрізноманітнішими хімікатами, які знищують шкідників, адже отрута швидко виводитиметься з організму людини.

Такий сміливий експеримент японців уже викликав шквал критики представників екологічних організацій та противників продуктів із генетично модифікованою структурою. Екологи та борці з розповсюдженням ГМ-їжі вважають, що цей рис не можна вживати бодай з етичних міркувань, тому він не матиме попиту.

Ігор Бруч,

“Експрес”, 30.04.2005


 1. Співставивши англійський текст із його українським перекладом, встановіть спосіб перекладу. Застосуйте аналогічний спосіб перекладу до другого англійського текста:

I
Marks & Spencer

Dear Sir,

I have many items purchased at Marks & Spencer by my peripatetic businessman father, including some beautiful clothes and a fold-up umbrella. Ah, the umbrella! It has never broken, inverted, failed to open or been mislaid without being recognised as mine and returned to me. Having had it for about four years, I call that unusual life span a testimony to British ingenuity.

If Mrs.Thatcher ever decides to hand over the government to Marks & Spencer, I may emigrate and change my nationality. Or maybe we could import some M&S managers to run our government!

Barbara Pilvin

Philadelphia

Переклад:

Барбара Пілвін з Філаделфії в своєму листі розповідає про своє захоплення торговою фірмою Marks & Spencer, посилаючись на приклад придбаної в них парасольки, що вже багато років не ламається, не завертається від вітру, не заїдає та не губиться, що свідчить, на її думку, про справжню Британську якість. Переходячи до політичної тематики, Барбара запевняє, що M&S могли б очолити як британський, так і американський уряд.

II

Dear Sir,

Last summer, as we hosted a city child through the Fresh Air Fund, a garter snake appeared in our woodpile. Geraldo had never seen a snake. Fascinated, he stood just a foot or so away, watching the snake as it warmed in the sunlight. There aren’t any snakes in the urban South Bronx. Gerry murmured that he’d like to catch this snake and put it in a bottle to keep. I replied that I’m opposed to caging wild animals. Gerry looked at me, bug-eyed and gasped,”That’s a wild animal?”

Rhu M.McBee

Brewster, New York


Тема №5 Способи, типи і види відтворення значень мовних одиниць

План


 1. Перекладацькі відповідності (лексичні, фразеологічні, граматичні; одинарні, множинні, оказіональні);

 2. Поняття контексту (лінгвістичний: вузький, широкий; ситуативний);

 3. Типи перекладацьких відповідностей;

 4. Перекладність/ неперекладність мовних одиниць.


Тези лекції:

1. Перекладацькі відповідності

Перекладу в цілому властива не тільки змістова, але й структурна наближеність до оригіналу. Мовні одиниці мають відносно стійке значення, що й передбачає можливість того, що вони можуть регулярно заміняти одна одну при перекладі. Одиниця мови перекладу, що регулярно (при перекладі різних текстів різними перекладачами) використовується для перекладу цієї одиниці мови джерела, називається перекладацькою відповідністю.

Перекладацькі відповідності можуть встановлюватися між одиницями різних рівнів мовної структури.

При перекладі англійського “But he’will go there” українським “Але він обов’язково піде туди“ емфаза, виражена в оригіналі наголосом на зазвичай ненаголошеному допоміжному дієслові, передається в перекладі лексичними засобами – словом “обов’язково”. Аналогічно можуть існувати й лексико-граматичні відповідності:

“He has read the book” – “Він вже прочитав цю книгу“.

Проте, як правило, перекладацькі відповідності встановлюються між одиницями одного й того ж рівня. Відповідно розрізняють лексичні, фразеологічні і граматичні відповідності.Лексичні відповідності можуть бути одинарними та множинними. Одинарна відповідність має місце, якщо ця одиниця мови оригіналу в більшості випадків перекладається однією одиницею мови перекладу (терміни, власні назви): House of Commons - Палата общин; oxygen – кисень; Senator – сенатор. Можуть бути випадки, коли одинарні відповідності наявні тільки у декількох значень багатозначного слова, наприклад англійське barrel – “діжка, барабан“ має такі відповідності в значенні “частина вогнепальної зброї (ствол)” та “одиниця об’єму нафти (баррель)”. Утримання одинарних відповідностей в пам’яті перекладача має велике практичне значення (дає можливість не витрачати час на пошуки еквівалента, що особливо важливо в усному перекладі; заздалегідь відомий переклад таких одиниць дозволяє швидко визначити тематику тексту).

Багато одиниць мови оригіналу мають множинні відповідності – декілька одиниць мови перекладу, що регулярно використовуються для відтворення їх значень:Trade-union – профспілка або трейд-юніон; importance – важливість, значення, значущість. Перекладач робить вибір між такими відповідностями на основі контекста лінгвістичного або ситуативного.

 1. Поняття контексту

Лінгвістичний контекст - оточення слова в тексті. Розрізняють вузький контекст в рамках речення та широкий контекст – частину текста або весь текст. Інколи вибір відповідності є можливим вже з вузького контексту, так, англійське дієслово “to strike” може перекладатися як “бити, знайти, наштовхнутися, вразити, пускати коріння, страйкувати”. Але вже при перекладі словосполучення “the striking trade-unions” контекст дозволяє вибрати варіант “ті, що страйкують”.

Ситуативний контекст – будь-яка екстралінгвістична інформація, що дозволяє зробити вибір між відповідностями, посилання на час, місце, обставини, факти. Trade-union в Англії перекладатиметься як “тред-юніон” а в США – “профспілка”. Якщо йдеться про минуле, то “abolitionist” – аболіціоніст (поборник скасування рабства), якщо йдеться про сучасність, то в перекладі це буде “поборник скасування смертної кари”.

Існування в одиниці мови джерела однієї чи декількох відповідностей ще не означає, що ці відповідності будуть обов’язково використані в перекладі. В деяких випадках умови використання мовної одиниці в контексті змушують перекладача відмовитися від використання регулярної відповідності та знайти варіант перекладу, що найточніше передає значення цієї одиниці у відповідному контексті. Такий нерегулярний, винятковий спосіб перекладу називається оказіональною відповідністю. Умови контексту можуть змусити перекладача відмовитися навіть від використання одинарної відповідності. Наприклад, назва американського міста New Haven регулярно перекладається на українську мову як Нью –Хейвен”. Але в романі Фіцджеральда “Великий Гетсбі” зустрічається таке речення: “I graduated from New Haven in 1915”. Контекст демонструє, що назва міста використовується тут в переносному значенні замість навчального закладу, розташованого в цьому місті. Проте така асоціація відсутня в українського читача, тому перекладач відмовляється від регулярної відповідності: “Я закінчив Йельський університет у 1915 році”.

Зіставний аналіз виявляє й такі одиниці мови джерела, для яких в мові перекладу взагалі немає регулярних відповідностей.

3. Перекладацька практика виробила способи створення оказіональних відповідностей для цього. Ось деякі з них:


 1. відповідності – запозичення, що відтворюють в мові перекладу форму іншомовного слова:

know-how – ноу-хау; chip – чип.

 1. відповідності –кальки, що відтворюють морфемний склад слова або складові словосполучення: brain drain – відтік мізків; work-to-rule – робота чітко за правилами.

 2. відповідності – аналоги, що створюються шляхом використання одиниць мови перекладу, що не зовсім відповідають за значенням вихідним одиницям, але здатні замінити їх у конкретному випадку. Для перекладу англ. “drugstore” можна використовувати українське “аптека”, хоча це не одне й те ж, оскільки в “drugstore” продаються не тільки ліки, а й харчі, газети, господарчі товари. “Afternoon” - це не вечір, але якщо учасники конференції проводять 2 засідання в день - “morning session” та “afternoon session”, то друге в перекладі можна назвати “вечірнім”.

 3. відповідності – лексичні заміни, що створюються за допомогою однієї з перекладацьких трансформацій. При перекладі англійського “exposure”, яке не має прямого відповідника в реченні “He died of exposure”, залежно від широкого контексту можна використати трансформації конкретизації або модуляції: “Він помер від застуди”; “Він замерз у снігу”; “Він загинув від сонячного удару”.

 4. описовий спосіб – для передачі значення безеквівалентного слова використовується описання, що розкриває його зміст за допомогою розгорнутого словосполучення: landslide – перемога на виборах переважною кількістю голосів; brinkmanship – мистецтво ведення політики на межі війни; coroner – слідчий, що проводить розслідування у випадку наглої чи насильницької смерті.

Значення безеквівалентних слів в конкретних контекстах відтворюються так само успішно, як і значення слів, які мають одинарні або множинні відповідності.

Великий практичний інтерес являє вивчення фразеологічних відповідностей. Фразеологічні одиниці – образні усталені словосполучення, до яких належать такі виразні мовні засоби як ідіоми, прислів’я та інші словолполучення, що мають переносне значення. Переклад фразеологічних одиниць пов,язаний зі значними складнощами: відомий анекдотичний випадок, коли М.С.Хрущев в одній зі своїх промов пообіцяв показати імперіалістам “Кузькину мать”, та в англійських газетах повідомили, що він погрожує показати їм “the mother of Kuzma”.Існують 3 типи відповідностей образним фразеологічним одиницям оригіналу:

 1. фразеологічні еквіваленти: зберігається весь комплекс значень одиниці, що перекладається (Strike the iron while it is hotКуй залізо, поки гаряче). Проте фразеологічних еквівалентів не так вже й багато (найчастіше це інтернаціональні фразеологізми, запозичені обома мовами з латинської чи грецької: the heel of Achilles - Ахілесова п’ята). При запозиченні обома мовами одного фразеологізма його значення в одній мові може змінитися, та вони стануть “хибними” друзями перекладача: англійське to lead by the noseта українське “водити за ніс” співпадають за формою, але англійський фразеологізм означає “повністю підкорити, командувати”, тоді як український – “обманювати, дурити”.

 2. фразеологічні аналоги: перекладачеві не вдається знайти фразеологічний еквівалент, він шукає в мові перекладу фразеологізм з таким самим переносним значенням, але заснований на іншому образі: “A bird in the hand is worth two in the bush” – “Краще синиця в руках, ніж журавель в небі“.

 3. відповідники-кальки:It was raining cats and dogs and a little puppy got on my page” – “Була така злива, наче, як кажуть англійці, з неба сипалися коти та собаки, та одне маленьке цуценятко впало мені на сторінку”.

Якщо перекладачеві не вдається скористатися жодним із розглянутих типів фразеологічних відповідностей, він має задовольнитися відтворенням одного переносного значення фразеологізма: “to dine with Duke Humphrey” – “ходити голодним, залишитись без обіду”.

Граматичні безеквівалентні мовні одиниці та способи їх відтворення в мові перекладу:

 1. Нульовий переклад – відмова від передачи значення граматичної одиниці внаслідок її надмірності, бо воно дублюється за допомогою інших лексичних або граматичних засобів: “By that time he had already left the country” – “На той час він вже поїхав з Англії”.

 2. Наближений переклад: використання в перекладі граматичної одиниці мови перекладу, що частково відповідає безеквівалентній граматичній одиниці мови джерела в цьому контексті: “Business being disposed of, Mr.Swiveller was inwardly reminded of its being high dinner time“ – “Коли з цією справою було покінчено, організм пана Свівелера нагадав йому, що давно вже час обідати“ .

 3. Трансформаційний переклад: трансформування одиниць та структур мови джерела в одиниці та структури мови перекладу згідно з певними правилами (перекладацькі трансформації):

Presumably Egypt is the oldest highly advanced civilization and is often seen as a symbol for everything ancient and secret. – Єгипет є, як вважають, найдавнішою високорозвиненою цивілізацією й часто розглядається як символ всього давнього та таємничого.

 1. Перекладність і неперекладність мовних одиниць

Багато мовних одиниць та мовних явищ і форм слів, словосполучень та речень не мають окремих змістових, а найчастіше звукових/фонемних, морфологічних, лексичних і структурних еквівалентів у мові перекладу. Тобто, цим мовним одиницям чи явищам у мові перекладу не їснує рівноцінних відповідників на тому ж рівні стратифікації мовних одиниць. Вони є неперекладними в прямому розумінні цього слова. Отже, поряд із перекладністю існує також таке явище, як неперекладність.

Мовні одиниці англійської та української мов, що є неперекладними:

 • національні оніми найменування:

англійські та українські жіночі й чоловічі імена, які тільки транскодуються (транскрибуються чи транслітеруються), власне передаються українськими звуками й літерами типу Abby/Abigail - Еббі/ Ебігейл; Arleen/Arline – Арлін; Bell – Белл; Cora – Кора; Dorcas – Доркас; Doreen – Дорін; Floy – Флой; Pearl – Перл та інші, значення яких ми не розуміємо. Чимало українських жіночих та чоловічих імен слов’янського кореня є також неперекладними: Віра – Vira; Богдана – Bohdana; Зоряна - Zoryana тощо та пестливі форми цих чи інших імен типу Даринка /Дариночка – Darynka/Darynochka, лексичне значення яких іноземці не розуміють, як не розуміють українці й пестливих та здрібнілих англійських значень Bab (від Barbara), Dick (від Richard), Nick (від Nicholas), Mike/ Micky (від Michael), тощо.

Незважаючи на те, що деяким із цих імен є прямі лексичні відповідники в англійській та інших мовах (пор. укр. Люба, Віра, Надія/ Надя та їхні англ. відповідники Love, Faith, Hope), ці та інші національні ймення не перекладаються, тому що Люба, Віра, Надія – українскі власні назви, а Love, Faith, Hope завжди зостануться англійськими. Вони ніколи не можуть стати ні на правовому, ні на побутовому рівні Вірою, Любою чи Надією, як і Надія, Віра й Любов ніколи не стануть Гоуп, Фейс чи Лав. • національні прізвища, які часом зберігають прозоре значення:

англ. прізвища Tailor, Brown не перекладаються як Кравець або Рудий, а транскодуються (передаються у фонемній структурі оригіналу як Тейлор, Браун). Якби ці власні імена в перекладі були передані відповідно як Кравець чи Рудий, читач міг би сприйняти переклад за український оригінал, а не за переклад. А якби це було у фільмі, то глядач міг би подумати, що йдеться про якогось кравця або якогось рудого, а зовсім не про прізвища. Тому не перекладаються і прізвища типу Johnson, Erickson, Jackson і ще більш прозоре за складом компонентів Peterson, складові компоненти яких підказують, що йдеться відповідно про “Джонового сина” (Johnson), “Джекового сина” (Jackson) чи “Пітерового сина” (Peterson) і т.д.

І всеж не всі прізвища людей є неперекладними. Завжди (чи переважно) перекладаються прізвища американських індіанців, а не тільки племінних вождів типу Arrowhead (Гостряк стріли), John Big Dog (Джон Великий Собака) та інші з романів Дж.Ф.Купера. Перекладаються також прізвища простих амер. індіанців типу Mary Running Deer – Мері Тікаючий Олень, Peter Sitting Bull – Сидячий бик /Віл тощо.Також перекладаються імена й прізвища більшості королів, принців, царів, наприклад: King Edward the Confessor – король Едуард Сповідник; King Charles the Great – король Карл Великий; князь Ярослав Мудрий – Prince Yaroslav the Wise; князь Мстислав Хоробрий - Prince Mstyslav the Brave тощо.

 • абсолютна більшість географічних назв, які транскодуються іншими мовами: Boston - Бостон, Chicago - Чикаго, Detroit - Детройт, Salt Lake City - місто Солт-Лейк-Сіті, (а не місто солоного озера), Oxford - місто Оксфорд, (а не місто Бичачий Брід), Portsmouth - місто Портсмут, (а не місто в гирлі річки), Newcastle - місто Нью-Касл (а не місто Новий Замок). Неперекладними є також наші географічні назви типу Біла Церква, Богуслав, Виноград, Звенигородка, Камяний Брід, оскільки вони нічого конкретного для іноземця не означають. Він, не знаючи української мови, ніколи не здогадається що Біла означає white, а церква church. Проте не всі географічні назви є неперекладними: Ivory Coast – Берег Слонової Кості, Xmas Island – Острів Різдва, St.Helen Island – Острів Святої Єлени, Cape of Good Hope – мис Доброї Надії.

Неперекладність має також винятки і пов’язується з невідтворенням лексичного денотативного значення відповідної мовної змістової одиниці мови оригіналу засобами мови перекладу.

 • реалії суспільно-політичного життя – назви грошових одиниць (pound - фунт, shilling- шилінг, farthing - фартинг, sixpence – сікспенс; їхнє значення має бути донесене до читача/слухача іншими методами: farthing – фартинг, описово: англ. монета найменшої номінації (типу копійки).

Якщо та чи інша реалія не вийшла за національні рамки, тобто не стала інтернаціоналізмом, як наприклад англ. лорд, леді, містер, сер, джентльмен, або укр. гривня, козак, степ, борщ, то значення таких реалій має пояснюватися /перекладатися описово: англ. страва porridge найперше транскодується, а потім розтлумачується – поридж, вівсяна каша; haggis (шотл.) Гегіс – зварений в овечому жирі овечий або телячий кендюх, начинений посіченими тельбухами впереміш із спеціями та вівсяними крупами чи вівсяним борошном, подається гарячим. Українські реалії типу затірка (страва), кептар (одіж), кутя, свита, кожух передаються аналогічно (описово). Так, страва затірка – zatirka – small dough bits boiled in salt water or milk; кептар keptar – sleeveless sheepskin or woolen jacket usually embroidered; кутя kutya – boiled peeled wheat or barley mixed with ground poppy sees and honey bits of nuts and raisins. Served on Christmas Eve or on the Epiphany Eve Day.

 • національні ідіоми, прислівя, приказки нац. мов, значення яких не відтворюється на тому самому стратифікаційному рівні й тими самими засобами образності мови, що й оригінал. Як правило, такі вирази передаються описово: to dine with Duke Humphry – залишитися голодним; to sham Abraham – прикидатися хворим. Неперекладним національним ідіомам у мові перекладу немає прямих відповідників, тому їхні значення передаються описово: Tommy Atkins – англ. солдат; Jack Ketch – кат; to carry coals to Newcastle – возити /носити воду в річку /море. Аналогічно перекладаються й образні українські ідіоми: пекти раки – feel ashamed of smth., впасти в око - to see /observe; пальці знати - to be evident; набрати води в рот – to be silent /not to speak; Товчеться як Марко в пеклі – smb. is restless; загнати туди, де Макар телят не пас - to send to the worlds end; не довго ряст топтати – smb. will soon die/join the majority.

 • архаїзми (слова та вирази, що позначають найрізноманітніші речі, посади, чини, обряди, свята, які входили до основного складу мови в минулі періоди історії нації, але з часом вийшли із ужитку): кунтуш (верхня чоловіча й жіноча одежа) - garment of Ukrainian men and women of previous times; жорна – hand-operated mill; гаківниця – a long fortress gun/rifle.

 • неологізми (off-shore - офшорний (вивезений чи який перебуває за кордоном), фітнес, кікбоксинг, провайдер, саунд-трек, дискета.

 • деякі структурно-граматичні форми: Continuous Infinitive, Perfect Continuous (to be doing/being done, to have been doing), Perfect Gerund, Gerund Passive Voice (his being asked, his having been asked)

 • деякі фонетичні фонологічні явища

англ. мова не має звуків /х/, /ц/, /ц’/, що замінюються буквосполученнями /kh/, /ts/.

В укр. мові немає міжзубних звуків, які замінюються укр. /т/, /с/, /з/:

Thoreau – Торо.
Теоретичні питання, що виносяться для обговорення:

1. Перекладацькі відповідності (лексичні, фразеологічні, граматичні; одинарні, множинні, оказіональні);

2. Поняття контексту (лінгвістичний: вузький, широкий; ситуативний);


 1. Типи перекладацьких відповідностей;

 2. Перекладність/ неперекладність мовних одиниць.

Практичні завдання:

 1. Проаналізуйте наступні українські перекладацькі відповідності англійських мовних одиниць, встановлюючи їхній тип:

A politician – політик, політикан;

Handwriting on the wall – напис на стіні, погане передвістя;

Rome was not built in a day – Москва не одразу будувалась;

Every tree is known by its fruit – пізнається дерево по плодах його; яблуко від яблуні недалеко котиться;

Hell’s Angels – Ангели Ада;

Irangate – Ірангейт;Zero option – нульовий варіант.


 1. Перекладіть наступні речення на українську мову, застосовуючи різні граматичні відповідності (нульовий, наближений, трансформаційний переклад):

 1. To protect the Constitution from hasty alteration, Article V stipulated that amendments to the Constitution be proposerd either by two-thirds of both houses of Congress or by two-thirds of the states, meeting in convention.

 2. Americans today think of the War for Independence as a revolution, but in important respects it was also a civil war.

 3. Although Cornwall’s defeat did not immediately end the war – which would drag on inconclusively for almost two more years – a new British government decided to pursue peace negotiations in Paris in early 1782, with the American side represented by Benjamin Franklin, John Adams and John Jay.

 4. Inevitably, too, that westward expansion of the European colonists brought them into conflict with the original inhabitants of the land: the Indians.

 5. Most Americans were either indiferrent to or indignant at the purchase of Alaska from Russia by Secretary of State William Seward, and Alaska was widely referred to as “ Seward’s Folly” and “ Seward’s Icebox”.

 6. He knew he was right, because, as he explained to Clevinger, to the best of his knowledge he had never been wrong.
 1. Підберіть українські відповідники для наступних англійських власних та географічних назв:

James I Stewart, Michigan, the Hague, the English Channel, Cheyenne, Cherokee, Genghis Khan, Beijing, Leigh, the Crocodile River, the Yellow River, Hudson Bay, Kerch Strait, Ulster, Lake Superior, the Isthmus of Suez, Transcarpathia, Cape Verde Islands, Grand Banks, Great Slave Lake, the Seychelles, Warsaw, Venice, Genoa, Cologne, Leghorn, Lorraine, Munich, Naples, King William, King Richard the Lionheart, Tsar Basil the Blind, Chingachgook the Big Serpent, the Deerslayer, Leicester, Worcester.


 1. В наступних реченнях проаналізуйте виділені словосполучення та визначте,

яким чином контекст допомагає виявити їхнє значення та перекладіть речення на українську мову:

 1. He decided to pass up lunch for a Milky Way from his foot locker and a few swallows of luke-warm water from his canteen.

 2. I’d like to make the subject of immorality the basis of my sermon this Sunday.

 3. Barkley tried to imagine a real human being in his leisure – not a newspaper reader, not an avid jazzer, not a TV fan.

 4. The low-brow of our modern industrialized society has all the defects of the intellectual and none of the redeeming qualities.

 5. Gladis did not answer, only looked at him with those hard green eyes of hers and that close-lipped “I’m- really- annoyed- with- you” smile.

 6. The music which Beethoven had never heard except in his imagination, the audible symbols of Beethoven’s convictions and emotions quivered out into the air.Лекція №6 Способи, типи і види відтворення значень мовних одиниць

План

 1. Транскодування:

А) чиста транслітерація;

Б) транскрибування;

В) адаптоване транскрибування.


 1. Псевдоінтернаціональна лексика і підступність ії буквального перекладу.

 2. Переклад на рівні слова /лексеми.

 3. Переклад слова/ словоформи на фономорфологічному рівні.

 4. Дослівний (послівний) переклад (word-for-word translation).

 5. Достовірний переклад мовних одиниць.

 6. Переклад окремих усталених та ідіоматичних словосполучень і речень.


Тези лекції:

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка