Навчально-методичний комплекс



Сторінка4/4
Дата конвертації03.03.2016
Розмір0.96 Mb.
1   2   3   4
Тема 1. Поняття та сутність адиктивності як психологічного феномену

Семінарське заняття – 2 год.

1. Поняття та види адиктивної поведінки.

2. Історичні витоки проблеми адиктивності.

3. Психологічна характеристика особи, схильної до адиктивності.

4. Чинники виникнення залежності від психоактивних речовин.

5. Зловживання психоактивними речовинами як хімічна адикція.


Література: [1, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19]
Тема 2. Психологічна характеристика адиктивної поведінки

Практичне заняття – 2 год.

Мета заняття: відпрацювання вмінь та навичок встановлення критеріїв зловживання і залежності від хімічних речовин, основних ознак вживання наркотиків підлітками і молоддю; надання характеристики поведінкових змін при адикціях; визначення особливостей взаємодії соціального оточення з адиктивними особами; відпрацювання вмінь та навичок практичної психодіагностики адиктивної поведінки за допомогою відеоматеріалів (відеофільм «Реквием по мечте»).
Література: [2-4, 8, 11-13, 16-19]
Тема 3. Психологічні засади профілактики адиктивної поведінки

Семінар – 2 год.
1. Різновиди і моделі профілактики адиктивності.

2. Основні завдання, суб’єкти та методи профілактики адиктивності .


Література: [1, 3-6, 10, 13, 15, 20, 21]
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНО

ПІДГОТОВКИ

Вимоги до організації самостійної роботи слухачів та структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.



Основними завданнями самостійної роботи слухачів є підготовка і виконання поточних навчальних завдань, а також самостійне вивчення окремих питань дисципліни. Самостійна робота передбачає підготовку навчально-наукової доповіді (обсягом 5-7 сторінок друкованого тексту) за однією з запропонованих нижче тем.

 1. Сутність та основні різновиди девіантної поведінки

 2. Вікові та гендерні аспекти адиктивної поведінки.

 3. Адиктивна поведінка та межові психічні розлади.

 4. Саморуйнівна поведінка підлітків.

 5. Соціокультурні та чинники алкоголізації.

 6. Психологічні чинники наркотичної залежності.

 7. Наркотики: розширення свідомості чи втеча від реальності.

 8. «Наркотична особистість»: поняття, ознаки, перспективи розвитку.

 9. Психологічна характеристика залежності від Інтернету.

 10. Психологічна характеристика ігроманії.

 11. Алкоголізація і алкоголізм у підлітково-молодіжному середовищі.

 12. Поняття та прояви співзалежності.

 13. Трудоголізм як форма адиктивної поведінки.

 14. Адиктивна поведінка учасників та ветеранів бойових дій.

 15. Етапи профілактики адиктивної поведінки.

 16. Заборонюючий та ліберальний підходи до профілактики адиктивності.

 17. Переваги та недоліки основних моделей профілактики адиктивності.

 18. Метадонові програми: сутність та шляхи реалізації.

 19. Освітні програми і вплив засобів масової інформації на стан адиктивності суспільства.

 20. Психологічні засади профілактики комп’ютерної ігроманії неповнолітніх

 21. Альтернативна поведінка і здатність чинити опір як стратегії протидії формуванню залежності.

 22. Загальна характеристика методів психологічної діагностики особистості з залежністю.

 23. Зміст психологічної допомоги особі, схильній до залежності.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 1. Зміст системи нормування поведінки особистості.

 2. Психологічна сутність поняття «адиктивна поведінка» та її різновиди.

 3. Прояви адиктивної поведінки у сфері найбільш значущих соціальних стосунків.

 4. Прояви адиктивної поведінки у сфері міжособистісних стосунків.

 5. Прояви адиктивної поведінки особистості у ставленні до себе.

 6. Наркозалежність як форма відходу від реальності.

 7. Історичні витоки проблеми вживання психоактивних речовин.

 8. Роль діалогу культур у розповсюдженні психоактивних речовин.

 9. «Опіумні» війні, їх причини та наслідки.

 10. Наркотики як медичні препарати та їх використання для іншого призначення.

 11. Класифікація наркотиків.

 12. Критерії зловживання і залежності від хімічних речовин.

 13. Особливості психологічної характеристики особи, схильної до адикцій.

 14. Особливості психологічної характеристики адиктивної особистості.

 15. Особливості мотивації адиктивної особистості.

 16. Основні мотиви вживання психоактивних речовин.

 17. Основні концепції виникнення залежності.

 18. Біологічні чинники виникнення залежності.

 19. Індивідуально-психологічні чинники виникнення залежності.

 20. Соціально-психологічні чинники виникнення залежності.

 21. Соціокультурні чинники виникнення залежності.

 22. Психолого-педагогічна некомпетентність вихователів як чинник девіантної поведінки дитини.

 23. Особливості ставлення адиктивної особи з девіантною поведінкою до себе.

 24. Несприятливі стилі сімейного виховання як чинник виникнення адиктивності.

 25. Наявність неформальних угруповань з негативною спрямованістю як чинник адиктивності.

 26. Особистісні проблеми батьків як передумови адиктивності дитини.

 27. Проблеми у стосунках дорослих членів сім’ї як чинник адиктивності.

 28. Вікові особливості прояву адиктивності.

 29. Гендерні особливості прояву адиктивності.

 30. Основні ознаки вживання наркотиків підлітком.

 31. Типові поведінкові зміни при вживанні наркотиків.

 32. Основні шляхи отримання грошей для придбання наркотиків.

 33. Основні помилки батьків щодо дітей-наркоманів.

 34. Основні правила поведінки батьків з дітьми-наркоманами.

 35. Поняття та прояви співзалежності.

 36. Системний підхід у профілактиці та корекції залежності.

 37. Основні завдання, суб’єкти та методи профілактики залежності.

 38. Етапи профілактики залежності.

 39. Основні моделі загальнодержавної політики профілактики хімічних адикцій.

 40. Основні моделі правоохоронної політики щодо адикцій.

 41. Модель нульової толерантності до наркотиків.

 42. Ліберальна модель вживання наркотиків.

 43. Модель підтримки та рецептурна модель.

 44. Модель зниження шкоди.

 45. Альтернативна поведінка і формування здатності чинити опір.

 46. Мета і принципи психологічної діагностики особистості з залежністю.

 47. Стадії психологічної діагностики особистості з залежністю.

 48. Загальна характеристика методів психологічної діагностики особистості з залежністю.

 49. Особливості спостереження як метод вивчення особи з залежністю.

 50. Проективні методики дослідження особистості з залежністю.

 51. Метод експертних оцінок у діагностиці особистості з залежністю.

 52. Методи діагностики мотиваційної сфери особистості з залежністю.

 53. Методи діагностики особливостей міжособистісних стосунків особистості з залежністю.

 54. Зміст психологічної допомоги особистості, яка схильна до залежності.

 55. Функції та етапи профілактики і корекції залежності.

 56. Особливості організації соціальної профілактики залежності.

 57. Особливості роботи психолога з адиктивними особами.

 58. Особливості психологічної допомоги членам родини адиктивної особи.

 59. Соціально-психологічні механізми впливу на особистість та їх урахування в профілактиці і подоланні залежності.

 60. Роль ЗМІ у подоланні і профілактиці залежності.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка