Навчально-методичний посібник За загальною редакцією доктора історичних наук, професора О. А. Удода Суми Сумський державний університетСторінка11/22
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.24 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22


Сумський державний університет

Костенко А.М., гендерний експерт проекту «Рівні можливості…», канд.. політ. н, доц.,

Світайло Н.Д., керівник Координаційного центру гуманітарної політики університету

Діяльність Центру підтримки сім’ї при університеті
Одним із актуальних напрямів підтримки і особливого захисту молодих сімей є створення можливостей для плідного поєднання навчання з сімейними обов’язками, підтримки студентської сім’ї.

В цьому напряму Сумським державним університетом окреслено власну позицію щодо сім’ї. Університет визнає право одружених студентів, їх потреби щодо виконання сімейних обов’язків без конфлікту з навчанням та створює для цього відповідні умови.

У 2011 році Сумський державний університет взяв участь у конкурсі Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні з Проектом «Студентський лелека», метою якого є забезпечення рівних можливостей для студентів у дотриманні їх права на навчання, самореалізацію, сімейне життя, виховання дітей, здоров’я.

Поставлену мету було досягнуто через реалізацію наступних кроків: • дослідження соціального портрету студентської сім’ї;

 • створення оргкомітету з числа студентського самоврядування навколо ініціативи доброзичливості до студентських сімей. Результатом стало налагодження співпраці зі студентською профспілкою, формування групи волонтерів та створення студентської соціальної служби;

 • розвиток практики консультування студентства з юридичних, психологічних, медичних та пов’язаних з організацією навчання питань (група Консультативної долікарської допомоги при студентській соціальній службі університету, студентська юридична клініка, практичний психолог-консультант, соціальний педагог);

 • створення дружнього до сім’ї середовища в університеті (створення кімнати для батьків з дітьми Центру підтримки сім’ї);

 • формування у студентської молоді традицій відповідального ставлення до батьківства (проведення дебатів серед студентів «Батьківство чи кар’єра?», циклів психологічних тренінгів «Основи сімейного щастя», виступи на місцевому радіо та телебаченні на тему «Сімейні цінності у житті студентської молоді», семінари для студентів І курсу університету щодо формування у молоді відповідального ставлення до майбутнього подружнього життя, виконання функцій батька і матері, розподілу соціальних ролей у сім’ї тощо;

 • сприяння збереженню здоров’я молоді через профілактику шкідливих звичок, залучення до спортивних заходів;

 • проведення інформаційної кампанії з популяризації практик дружніх до сім’ї ініціатив у ВНЗ (Проект було презентовано на Всеукраїнському тренінгу на тему «Планування роботи і методика проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування», виїзні семінари соціальної спрямованості, які включали консультування з питань реалізації університетом соціальної політики, проведення тренінгів та ін.).


ПОЛОЖЕННЯ

про Центр підтримки сім’ї Сумського державного університету
1. Загальні положення

1.1. Центр підтримки сім’ї Сумського державного університету (надалі – Центр) діє в рамках ініціативи «СумДУ – заклад, дружній до сім’ї» як такий, що забезпечує надання послуг особам, що навчаються, та співробітникам, а також їх родинам. Для виконання окремих завдань Центру залучаються інші співробітники університету, волонтери та активісти громадських організацій на основі спільної угоди між ними.

Послуги Центру спрямовуються на:

- створення в університеті сприятливої атмосфери для поширення і підтримки родинних цінностей, вдосконалення системи морального виховання молоді;

- навчання, консультування та на безпосередню допомогу сім’ям у створенні оптимальних умов для гармонійного поєднання сімейних обов’язків з навчанням та професійною діяльністю;

- підготовку молоді до створення у майбутньому сімей та народження здорових дітей;

- сприяння формуванню у співробітників та студентів навичок ефективного спілкування та здорового способу життя.

1.2. Центр підтримки сім’ї функціонує у структурі Координаційного центру гуманітарної політики (КЦГП).

1.3. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, загальнодержавною та внутрішньо університетською нормативною базою, даним Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.

1.4. Положення розроблено з врахуванням вимог Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН щодо подолання всіх форм дискримінації по відношенню до жінок, а також положень Національних програм («Молодь України», «Підтримка сім’ї», «Стоп насильству!», «Репродуктивне здоров’я нації») щодо забезпечення доступу та підвищення якості соціальних послуг та послуг, орієнтованих на сім’ю.2. Основні завдання Центру

2.1. Періодичні дослідження стану та потреб студентських сімей, аналіз ситуації у даній цільовій групі з використанням програмних документів МОН України щодо роботи з молоддю у відповідності до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та загальноприйнятих методик, а також з врахуванням кращих світових традицій сімейно-родинного виховання.

2.2. Розробка рекомендацій та програм навчання молодих батьків на базі проведених досліджень і забезпечення консультативної допомоги особам, що навчаються, та співробітникам з питань міжособистісних стосунків, створення сім’ї, відповідального батьківства, виховання та розвитку дитини через надання юридичних, психологічних та соціальних консультацій відповідно до індивідуальних потреб студентської молоді та студентських сімей, зокрема.

2.3.Забезпечення роботи Кімнати тимчасового перебування дітей (безпосередній догляд за дітьми в період перебування батьків на заняттях чи консультаціях, забезпечення змістовного дозвілля, консультування з питань, що входять до компетенції співробітників Центру, розробка організаційно-методичного забезпечення консультаційно-тренінгової роботи тощо).  1. . Підготовка і проведення навчальних семінарів, тематичних лекторів, дебатів, тренінгів для осіб, що навчаються, та співробітників за програмою сімейно-родинного виховання із залученням психологів, юристів, соціальних педагогів та інших фахівців;

2.5. Забезпечення у співпраці зі студентським самоврядуванням, студентською соціальною службою, профспілками комфортних умов для поєднання студентами навчання і догляду за дитиною, а також сприяння формуванню в університеті позитивного ставлення до сімейних студентів шляхом організації інформаційно-просвітницьких і превентивних заходів (конкурси фото, відео, есе, акції проти насильства у сім’ї, спортивні та розважальні свята сімейного типу).

2.6. Проведення творчих занять для дітей зі студентських сімей, сімей співробітників, а також тренінгів та спільних занять дітей з батьками з метою інформування про існуючі підходи і методи сімейного виховання та напрацювання молодими батьками навичок сприяння гармонійному розвитку дитини;

2.7. Ініціювання та організація масових культурно-оздоровчих та культурно-просвітницьких заходів в рамках національних, обласних та міських програм відповідного спрямування (акція «16 днів проти насильства», День сім’ї, День матері, День батька тощо) та реалізація інших форм інформаційно-просвітницької роботи з метою, популяризації, захисту і підтримки відповідального підходу до створення сім’ї та батьківства.

2.9. Організація співпраці та навчально-методичної роботи зі шкільними психологами і соціальними педагогами в рамках основних напрямків діяльності Центру, підготовка та навчання волонтерів, обмін досвідом і поширення кращих практик.

2.10. Ініціювання та проведення у взаємодії з іншими структурними підрозділами університету, а також іншими державними та громадськими організаціями інформаційно-просвітницьких заходів спрямованих на сімейно-родинне виховання, підтримку родинних цінностей та на зростання рівня поінформованості студентської молоді з цих питань.

2.11. Вивчення та поширення міжнародного, національного досвіду та співпраця з міжнародними організаціями за напрямками діяльності Центру, у тому числі у сфері підготовки та реалізації грантових проектів.3. Структура та забезпечення діяльності

3.1. У своїй повсякденній діяльності Центр підтримки сім’ї підпорядковується керівнику КГЦП. До безпосередньої роботи у Центрі залучаються виключно фахівці, які мають досвід роботи та відповідну підготовку. За поданням керівника КЦГП для безпосередньої організації роботи центру може призначатись відповідальний фахівець-керівник Центру підтримки сім’ї з числа співробітників Психологічної служби університету.

3.2. Керівник КЦГП забезпечує розробку та оновлення необхідної документації для забезпечення поточної діяльності Центру (посадові обов’язки, програми тренінгів, навчань та консультацій, методичні матеріали тощо), веде листування, вирішує організаційні питання.

3.3. Послуги, які надаються Центром, здійснюються як правило на безоплатній основі. Матеріально-технічне забезпечення Центру здійснюється Сумським державний університетом. Для реалізації окремих напрямів діяльності залучаються ресурси грантових програм та благодійних фондів.

3.4. Фахівці, що супроводжують дітей у Кімнаті тимчасового перебування дітей, несуть безпосередню відповідальність за безпеку дітей, які перебувають під їх наглядом відповідно до вимог Посадової інструкції вихователя групи раннього віку та різновікової (середньо-старшої) групи, затвердженої МОН України.

3.5. Центр має право:

- Отримувати інформацію, аналітичні матеріали з інших служб університету з питань, що стосуються напрямків роботи Центру.

- Залучати спеціалістів та консультантів з числа співробітників університету для виконання завдань за напрямками діяльності Центру.

- Брати участь у навчанні, стажуванні і підвищенні кваліфікації, організовувати обмін досвідом з відповідними фахівцями, експертами, установами, недержавними організаціями з питань, що стосуються діяльності Центру.

4. Прикінцеві положення

Положення затверджується на засіданні вченої ради університету і вводиться в дію наказом ректора університету.

Зміни і доповнення до даного Положення можуть вноситись наказом ректора або наказом ректора за рішенням вченої ради університету.

Дія Положення скасовується наказом ректора або наказом ректора за рішенням вченої ради. Як документ нормативної бази СумДУ Положення про Центр підтримки сім’ї розміщується у Реєстрі.

Схвалено вченою радою університету.
Додаток 1.

Перелік методичних напрацювань щодо сімейно-родинного

виховання студентської молоді в Сумському державному університеті
В глобальному сенсі орієнтованим на кращі традиції сімейно-родинного виховання є втілення з 2011 року ініціативи «Сумський державний університет – заклад, дружній до сім’ї». В рамках цієї ініціативи (але не обмежуючись лише нею) здійснюється низка заходів, спрямованих на сімейно-родинного виховання.

В основу ініціативи «Сумський держуніверситет – заклад, дружній до сім’ї» покладено принцип: Ті, хто мають сім’ї та дітей, не мають вибирати між навчанням/роботою та сім’єю. Ціль ініціативи - забезпечити доступ родин (студентських та співробітників університету) до комплексних організаційних, інформаційних та соціальних послуг, що сприяють збалансованому поєднанню сімейних обов’язків з навчальними/професійними. Продовженням роботи у цьому напрямку стала реалізація Сумським державним університетом за фінансової підтримки Європейського Союзу масштабного проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ».

Сьогодні активна позиція СумДУ у підтримці сім’ї стала візитівкою навчального закладу і відповідає соціально орієнтованій політиці університету та європейським тенденціям у цілому, будучи важливим кроком у формуванні нової української гендерно-чутливої ​​політики щодо соціального захисту та послуг, які дозволяють жінкам поєднувати навчання із сімейними обов’язками.

Спираючись на досвід провідних університетів світу, наявні теоретичні розробки та власний досвід реалізації окремих напрямів роботи, командою проекту була розроблена модель ініціативи «Університет, дружній до сім’ї». Ця модель описана у посібнику «Баланс між навчанням і сім’єю: можливості забезпечення у вищих навчальних закладах»(

Розроблена командою проекту модель «Університет, дружній до сім’ї» передбачає впровадження на рівні університету широкого спектра ініціатив, серед яких:


 • гнучка організація навчального та робочого процесу в університеті, що передбачає залучення та використання інтернет-технологій (розміщення матеріалів лекцій, завдань, можливість виконання завдань через Інтернет, дистанційне навчання), індивідуальний графік виконання завдань та відвідування занять тощо;

 • створення у ВНЗ «дружнього до дитини середовища», що може складатися із кімнати по догляду за дітьми, сповивальних місць в університеті, безперешкодного пересування з дитиною територією університету (наявність пандусів, місць паркування дитячих колясок, велосипедів тощо), спектра специфічних дитячих послуг (стільці для годування, дитячі меню/посуд у їдальні університету, допомога в пошуку няні тощо);

 • інформаційно-консультаційна підтримка (психологічні, педагогічні, медичні, юридичні послуги тощо), тренінгова робота для формування толерантної, доброзичливої атмосфери у сім’ї, вирішення конфліктних ситуацій, пошук взаєморозуміння, навичок поєднання сімейних та професійних обов’язків, поширення інформації через електронне розсилання;

 • промоція ініціатив моделі «Університет, дружній до сім’ї» серед зацікавлених осіб, що може складатися з оголошень про поточні заходи та перелік послуг із широким використанням різних каналів інформації, зокрема електронних ресурсів (сайт ініціативи), дощок оголошень, доступних ЗМІ, роботи зі студентським самоврядуванням тощо;

 • соціальна підтримка осіб із сімейними зобов’язаннями (виділення кімнат у сімейному гуртожитку, оздоровлення матері та дитини, допомога під час оформлення документів, надання матеріальної допомоги, волонтерська підтримка) через залучення профспілок, студентської соціальної служби, активістів студентського самоврядування;

 • програми зі збереження здоров’я у ВНЗ/на робочому місці (безпечні умови навчання/праці, спортивні майданчики, секції, клуби (зокрема для дітей), масові спортивно-оздоровчі заходи.

До методичних напрацювань фахівців університету щодо сімейно-родинного виховання, які проводяться безпосередньо для студентської молоді (в т.ч. студентських сімей), можемо віднести:

- включення відповідних тем у навчальний курс дисципліни за вибором «Гендерні аспекти соціальних процесів» (відповідальне ставлення до створення сім’ї, партнерські стосунки в сім’ї, відповідальне батьківство, збалансоване поєднання батьківства з самореалізацією в інших сферах життя);

- включення до річного плану кураторських годин не менше 2-х занять, присвячених темі сімейно-родинного виховання:

- проведення семінару «Репродуктивний лікбез, або про культуру жіночо-чоловічих взаємовідносин» ;

- організація та отранізаціно-методичне забезпечення дискусій («Моральний вчинок: як би я вчинив на її місці») та роботи студентського дебатного клубу;

- розроблення оригінальних методик і проведення тренінгів для даної цільової групи(тренінги особистісного зростання, «Мама-тато-школи», тренінг «на траві» - «Гендерне спортивне орієнтування», тренінги (майстер-класи) з дитячої творчості – «Дитячі п’ятниці» тощо;

- проведення спортивних сімейних свят (наприклад, «Мама з татом можуть все», «Мама, тато, я – спортивна сім’я»);

- надання послуг Кімнати для студентів-батьків з дітьми ;

- надання консультаційних послуг психолога з питань сім’ї

- створення та забезпечення сталої діяльності інформаційного порталу Центру підтримки сім’ї на сайті університету;

- випуск тематичних друкованих видань (наприклад, «Збірник кращих практик дружніх до сім’ї ініціатив»), електронної розсилки – інформаційний бюлетень «Вчимося бути сім’янинами і батьками» , поширення роздаткових матеріалів (буклетів) (наприклад, «Репродуктивне здоров’я: міні-курс з ліквідації безграмотності»);

- створення та ротація відеороликів (наприклад, «Тато мама і я – студентська сім’я», «Вчимося разом»), виступи на радіо, телебаченні тощо.

Більш детально досвід роботи Сумського державного університету у цьому напрямку можна розкритий у посібнику «Розширена ініціатива «Університет, дружній до сім’ї: досвід впровадження у Сумському державному університеті : навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2014. – 104 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-47/2-uncategorised/35-nashi-publikatsiji.html; а також на сайті проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ»: leleka.sumdu.edu.ua.

Артемівське медичне училище

Стольнікова Л.О., викладач суспільних дисциплін

Програма роботи гуртка «Психологія сім’ї»
Мета: ознайомити студентів з психологією шлюбно-сімейних стосунків в системі підготовки молоді до сімейного життя.

Завдання курсу: сформувати систематизоване уявлення про еволюцію шлюбно-сімейних відносин, розкрити особливості життєвого циклу сім’ї та закономірності її динаміки, висвітлити чинники та концепції дестабілізації шлюбно-сімейних відносин, окреслити модель психологічно здорової сім’ї.

Тема 1. Предмет і завдання психології шлюбно-сімейних стосунків.

Психологія шлюбно-сімейних стосунків як галузь психологічної науки. Місце психології сім’ї та шлюбу в системі сучасної наукової психології. Психологічна служба сім’ї як напрям практичної психології. Структура моделі психології сім’ї. Основні підходи у вивчені психології шлюбно-сімейних стосунків.

Тема 2. Процес і методи соціально-психологічних досліджень сімейно-шлюбних стосунків. Методологічні принципи та етапи дослідження шлюбно-сімейних стосунків. Методи та методики дослідження особистості шлюбних партнерів, подружніх та батьківсько-дитячих стосунків, психологічного клімату в сім’ї в цілому.

Тема 3. Форми організації шлюбно-сімейних відносин в історичному контексті.

Види шлюбно-сімейних відносин у первісному суспільстві, у середньовіччі, в епоху просвітництва та у 18-19 сторіччі.

Тема 4 Стан сучасної сім’ї.

Соціально-психологічна характеристика сучасної сім’ї. Актуальні проблеми сучасної сім’ї в Україні.

Тема 5. Функціонально-рольова структура сімейних відносин.

Сутність індивідуальних потреб у шлюбі. Класифікація сімейних функцій та їх характеристика. Класифікація сімейних функцій та їх характеристика. Класифікація основних ролей у сім’ї. Узгодженість рольових позицій у сім’ї. Особливості спілкування у підсистемах: «дружина-чоловік», «батьки-діти».

Тема 6. Динаміка шлюбно-сімейних стосунків. Кризові періоди в розвитку сім’ї. Вплив кризи особистісного розвитку на життєдіяльність сім’ї. Стадії подружніх відносин. Періодизація життєвого циклу сім’ї. Основні завдання й актуальні проблеми кожного етапу життєвого циклу сім’ї.

Тема 7. Шляхи профілактики дестабілізуючих явищ у шлюбно-сімейних стосунках. Модель психологічно здорової сім’ї. Готовність особистості до створення сім’ї.


Національний університет «Острозька академія»

Каламаж Р.В., проректор з навчально-виховної роботи

Програма гуртка «Таємниці сімейного щастя»
З метою збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я молоді як умови народження здорових дітей в навчальному закладі проводяться заходи:

- створення у вузівському середовищі негативного ставлення до тютюнової та алкогольної адикції;

- підтримання руху серед студентських груп «Група, у якій жоден студент не палить цигарки, не вживає алкоголю, веде здоровий спосіб життя»;

- проведення профілактичних тренінгів щодо здорового способу життя;

- організація зустрічей з досвідченими лікарями, юристами, іншими фахівцями;

- демонстрація та обговорення документальних фільмів про шкоду вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління та профілактику СНІДУ і венеричних захворювань;

- організація спортивних, мистецьких гуртків, секцій, клубів, творчих студентських об’єднань як альтернативи адиктивній поведінці;

- систематичне проведення регіонального фестивалю соціальної реклами «Подолання шкідливих звичок та здоровий спосіб життя» з метою популяризації відповідних ціннісних орієнтацій і свідомого ставлення до свого здоров’я, усвідомлення молоддю відповідальності за якість репродуктивного здоров’я і створення сім’ї;

- організація психологічною службою вузу тренінгових груп для сприяння розвитку активно-творчої особистості, самореалізації, цілепокладанню студентської молоді;

- проведення науково-практичних конференцій студентської молоді на відповідну тематику;

- щорічне проведення Всеукраїнської конференції «Духовно – моральне виховання молодого покоління: теорія і практика»;

- робота гуртка «Таємниця сімейного щастя»;

- підготовка майбутніх психологів до організації сімейного виховання молоді.

Додаток: програма гуртка «Таємниця сімейного щастя».


Додаток 1.

Тематика занять в гуртку «ТАЄМНИЦІ СІМЕЙНОГО ЩАСТЯ»

Тематика занять

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Розуміння архітектоніки сімейних стосунків і життєвого циклу сім’ї. Розуміння сім’ї як системи. Функції сім’ї. Структура сім’ї: склад сім’ї і основні параметри. Типи дисфункціональних сімейних структур.

Етапи і кризи розвитку сім’ї. Концепція життєвого циклу сім’ї. Фази життєвого циклу сім’ї та основні задачі розвитку. Фаза залицяння (монада). Фаза життя без дітей (діада). Фаза народження дітей у сім’ї (експансія). Фаза зрілого шлюбу (стабілізація). Фаза «пустого гнізда». Останній період життєвого циклу сім’ї.

Психологічні проблеми і задачі розвитку сім’ї на основних етапах її життєвого циклу. Ненормативні кризи сім’ї: зрада, розлучення, хвороба одного із членів сім’ї.


П е р е г л я д х у д . ф і л ь м і в «Подружнє життя» та ін.

МОЯ СІМ’Я. МОЄ КОРІННЯ

Пропрацювання батьківських програм і установок. Сепарація від сім’ї.

Встановлення границь. Види границь.

Сімейні міфи. Робота з сімейними міфами

Робота з сімейною історією. Концепція «сімейної історії» в рамках психодинамічного і трансгенераційного підходів. Техніка «Генограма» (М.Боуен).

КОЛИ «Я» І «ТИ» ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ…


Проблема ідеалізації. Ідеалізація своєї недосконалості. Ідеалізація стосунків. Ідеалізація незалежності. Ідеалізація контролю. Ідеалізація сім’ї. Ідеалізація сексу. Ідеалізація вроди.

Робота з ідеалізаціями. Руйнування ідеалів.

Романтика в стосунках. Чи можливий шлюб по любові? Побудова стосунків.

РОЛЬОВА ПОВЕДІНКА І РОЛЬОВІ СТОСУНКИ В СІМ’Ї

Гендерний аспект подружніх стосунків: чоловічі і жіночі ролі і сім’ї. Розподіл обов’язків, влади. Концепція «трикутника влади» С. Карпмана.

СІМЕЙНІ ДИЛЕМИ І КОНФЛІКТИ


Близькість і конфлікт. Формування навиків конструктивної поведінки партнерів в конфліктній ситуації і розвиток здатності гармонійної взаємодії


Формування навиків ефективного спілкування. Розвиток емпатії. Присвоєння проекцій. Робота з звинуваченнями
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка