Навчально-методичний посібник За загальною редакцією доктора історичних наук, професора О. А. Удода Суми Сумський державний університетСторінка6/22
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Тема 1.Стан та перспективи реалізації державної сімейної політики.

Концептуальні засади державної сімейної політики. Нормативно-правове забезпечення державної сімейної політики. Соціальна робота та соціально-правовий захист сімей в Україні. Діяльність громадських організацій у контексті реалізації державної сімейної політики.

Обговорити статтю 3 Закону України, яка визначає органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї в межах наданих їм повноважень та сфери їх діяльності. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї. Відповідні підрозділи органів внутрішніх справ. Органи опіки і піклування. Спеціалізовані установи для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, та жертв такого насильства: кризові центри для членів сімей, в яких вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення (далі – кризові центри); центри медико-соціальної реалізації жертв насильства в сім’ї. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, об’єднання громадян, а також окремі громадяни можуть сприяти у здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї.

Тема 2. Запобігання насильства: процес та методи соціально-педагогічної роботи.

Уявлення про процес соціально-педагогічної роботи. Технологія реалізації діагностичного прогностичного напряму соціально-педагогчної роботи з сім’єю. Форми і методи соціально-профілактичної роботи. Технологія реалізації корекційно-реабілітаційної діяльності з жертвами насильства. Форми і методи просвітницької діяльності у системі навчально-виховної роботи у навчальному закладі.Тема 3. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності.

Роль сім’ї у соціалізації особистості. особливості соціалізації дитини в різних типах сімей. Причини і теорії виникнення насильства в сім’ї. соціально-педагогічний супровід сімей, де є насильство. Правовий захист дітей, які пережили насильство. Правила поведінки суб’єктів діяльності з такою сім’єю.Тема 4. Зміст і форми соціально-педагогічної діяльності з сім’ями.

Основні соціалізуючі функції сім’ї. Соціально-педагогічна, правоохоронна робота з неблагополучною сім’єю. Види, форми, наслідки насильства в сім’ї над дитиною. Ознаки застосування різних видів насильства в сім’ї. Особливості роботи з дітьми, які пережили насильство. Напрями і завдання соціально-педагогічної роботи щодо сімей, де є насильство. Системний підхід до роботи з жертвами насильства в сім’ї: чи можливий він в Україні.

Аналіз підтверджує, що серйозні проблеми в сім’ї виникають тоді, коли конфлікти набувають затяжного, хронічного характеру. Стійкі й невирішені конфлікти зумовлюють постійне напруження серед членів сім’ї, яке може спричинити її дезорганізацію, спровокувати насильство, жорстоке поводження з дітьми та розлучення. Тому в процесі проведення цього заходу доцільно обговорити (провести тренінг) причини конфліктів в сім’ї та навести рекомендації щодо виходу з цих чи інших ситуацій:


 1. В умовах трансформації суспільства поширюється модель заможної патріархальної сім’ї де заможний чоловік встановлює економічну залежність, вчиняє психологічне або фізичне насильство над жінкою.

 2. Конфлікт між чоловіком і дружиною через безробіття та перенесення відповідальності за економічне забезпечення сім’ї виключно на жінку. Конфліктною є ситуація, коли жінка змушена фінансово забезпечувати сім’ю, бере на себе роль лідера, чоловік не готовий вести домашнє господарство та виховувати дітей.

 3. Розлучення, спричиняють нервові розлади, захворювання як у батьків, так і у дітей; майнові питання розподілу сімейної власності та утримання дітей вирішуються конфліктно, а діти виступають як джерело і зброя впливу; діти в ситуації розлучення схильні вважати себе його причиною і заради порятунку шлюбу готові піти з дому або вдатися до суїциду.

 4. Розлади сексуального життя та низький рівень культури щодо вирішення таких проблем за допомогою професіоналів. Іноді чоловік, маючи сексуальні розлади, не вирішує свої проблеми через допомогу лікарів, психологів, а систематично принижує дружину. Постійне психологічне насильство над жінкою може призвести до формування заниженої самооцінки жінки, депресії, імпульсів до суїциду.

 5. Залежність чоловіка, дружини від алкоголю, наркотиків, азартних ігор тощо. Це породжує складні психологічні проблеми, суттєво позначається на економічному становищі сім’ї, призводить до нехтування потребами дітей та інших членів родини або може привести членів сім’ї до противоправних дій.

 6. Відсутність позитивних емоцій у житті родини призводить до конфліктів через відмінність цінностей чоловіка та жінки, різні інтереси, смаки, уявлення та бажання щодо проведення вільного часу тощо, у цьому випадку можуть виникнути сварки, фізичне насильство і жорстоке поводження з дітьми, іншими членами сім’ї.

 7. Конфлікт в сім’ї через різні погляди на виховання дітей, а також через дітей з особливими потребами. Іноді чоловік виявляється неготовим до життя в умовах тривалої хвороби чи інвалідності одного з членів сім’ї. Весь тягар догляду за такою дитиною (або інших членів сім’ї) лягає на жінку. Нерідко чоловік залишає таку сім’ю.

Тема 5. Соціально-педагогічна робота з подолання різних форм насильства над дітьми.

Насильство як фактор деструкції особистості дитини. Дитячі захворювання, пов’язані з насильством і експлуатацією. Технології соціально-педагогічної роботи щодо профілактики насильства над дітьми. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності. Особливості корекційної діяльність з дітьми, які зазнали насилля. Психолого-педагогічна терапія в роботі соціального педагога (психолога), соціального працівника. Педагогічна профілактика асоціальної поведінки дітей. Форми і методи соціально-профілактичної роботи із запобігання насильству над дітьми.

Методологічна та теоретична підготовка слухачів повинна бути спрямована на усвідомлення фахівцями необхідності запобігання насильства в сім’ї з огляду на соціально-економічні зміни у суспільстві, проблеми, які складають соціально-філософську базу функціонування установ жертв насилля, осмислення й вивчення основних положень важливих нормативних документів в галузі прав людини. Кінцевим результатом психолого-педагогічної підготовки фахівців щодо подолання насильства в сім’ї є перетворення набутих методологічних та теоретичних знань в активну життєву позицію, дієвий інструмент у вирішенні професійних завдань.

Рекомендується в процесі самоосвіти надати відповіді на наступні питання: 1. як виявити сім’ї, які потребують соціально-медичної, юридичної, психологічної, матеріальної та іншої допомоги; охорону морального, фізичного і психічного здоров’я;

 2. як встановлювати причини виникнення у сім’ях труднощів, конфліктних ситуацій, допомагати їм у розв’язанні існуючих проблем, працевлаштуванні, соціальному захисті;

 3. як відрізнити жертву і насильника;

 4. як зупинити конкретний випадок насильства у конкретній сім’ї;

 5. як і куди вилучити дитину-свідка домашнього насильства чи жертву жорстокого поводження;

 6. як сприяти інтеграції діяльності різних державних і громадських організацій та установ по наданню необхідної соціально-економічної допомоги сім’ям.

 7. як об’єднати зусилля всіх соціальних інстанцій щодо припинення насильства і подолання наслідків насильства;

 8. як об’єднати зусилля всіх служб – міліції, навчального закладу, медичного закладу, соціальної служби в допомозі кризовій сім’ї;

 9. як проводити психолого-педагогічні та юридичні консультації з витань сім’ї і шлюбу, виховну роботу серед дітей, схильних до правопорушень;

 10. як виявляти і надавати підтримку дітям та дорослим, які потребують опіки і піклування, влаштування в лікувальні, навчальні заклади, матеріальної, соціально-побутової та іншої допомоги;

 11. як організувати громадський захист неповнолітніх правопорушників при необхідності – брати в ньому особисту участь;

 12. як сприяти створенню і діяльності центрів соціальної служби для допомоги сім’ям (всиновлення, опікунство, піклування), юнацьких, підліткових, дитячих об’єднань, асоціацій, клубів за інтересами;

 13. як брати участь в роботі по соціальній адаптації і реабілітації осіб, які повернулися в сім’ї з спеціальних навчально-виховних установ і місць позбавлення волі, розв’язанні інших гострих соціальних проблем.

Нинішній стан психологічної грамотності фахівців щодо корекційної роботи з дітьми переконує в тому, що цей напрям змісту методичної роботи потребує особливо підвищеної уваги. Фахівцям досить часто бракує знань особливостей психічного і фізичного розвитку дітей певного віку, вікової і соціальної психології навчання і виховання, які повинні бути враховані в захисті дітей як основа їх можливого суб’єктного досвіду. Досить часто це призводить до виникнення конфліктних ситуацій, які згубно позначаються на психологічному стані окремих індивідів або й цілих дитячих колективів, ведуть до дискредитації ідеї захисту дітей від насильства. Тому зміст методичної роботи з цього питання спрямовується на формування у працівників, які захищають дітей, психологічної готовності до осмисленого, наукового впровадження ідей захисту прав дітей у процес професійної діяльності.

Рекомендується розглянути напрями, форми і методи роботи з дітьми, що потерпіли від насильства: • індивідуальна психотерапія дітей, що потерпіли від насильства;

 • форми і види правового забезпечення корекційної роботи з дітьми;

 • права дитини в сім’ї, суспільстві, в освітніх закладах, обов’язки і відповідальність батьків, педагогів щодо дітей;

 • основи соціального захисту дітей, пільги дітям-сиротам, дітям позбавленим піклування;

 • ознаки торгівлі дітьми, безпритульності, експлуатації праці дітей, соціального сирітства, комерційної сексуальної експлуатації дітей.

В процесі проведення заходів, особливо тренінгів рекомендується:

 • виявити найбільш гості проблеми та вузькі місця кваліфікації фактів насильства, його припинення та реалізації Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», зокрема, захисту прав жертви та покарання насильника;

 • відпрацювати оптимальну модель взаємодії державних структур, громадський організацій та людини, яка звернулась за допомогою;

 • створити ефективні моделі попередження насильства в сім’ї та допомоги жертвам, шляхом отримання соціально-психологічної та інформаційної підтримки;

 • розробити організаційно-педагогічну модель попередження насильства та швидкого реагування для допомоги жертві насильства в сім’ї;

 • створити дієвий механізм впливу на суспільну думку в напрямку неприпустимості насильства проти особи.

Методична робота з даної проблеми планується та проводиться, як правило, на діагностичній основі, що забезпечує:

 • виявлення в своїй установі перспективного досвіду, який найбільш цінний, оскільки породжений в однакових з іншими фахівцями умовах, і який значно легше впроваджувати в практику колективу;

 • знання проблем конкретного фахівця, прогалин у певних уміннях і навичках професійної майстерності;

 • встановлення рівня професійної підготовки фахівців: з яких питань слухачі найбільше потребують допомоги (при узагальненні відповідей на питання анкети, складанні діагностичної карти колективу можна з найбільшою цілеспрямованістю спланувати вивчення, узагальнення і пропагування передового досвіду, школи передового досвіду, школи професійної майстерності, проблемних семінарів).

Важливе значення в організації системи методичної роботи щодо проведення корекційної роботи з сім’єю має дотримання основних вимог, які забезпечують ефективність її функціонування. Вони передбачають оптимальне для певних категорій і окремих фахівців визначення змісту методичної роботи, її системність і систематичність, науковість, оперативність і мобільність, наступність і перспективність, цілісність структурних формувань методичної роботи; диференціацію у виборі її форм і змісту; забезпе­чення високопрофесійного рівня управління; залучення до постійного професійного самовдосконалення всіх учасників процесу вдосконалення системи інформаційного забезпечення суб’єктів діяльності.

Реалізація функцій управління здійснюється за допомогою різноманітних методів: організаційно-педагогічних; організаційно-розпорядчих; соціально-психологічних; економічних фінансово-господарських методів.

Таким чином, науково-методична робота із зазначених проблем може будуватися через адаптивну організаційну структуру, яка дозволяє здійснювати взаємозв’язок з іншими суб’єктами діяльності.

Виходячи з вищезазначеного, змістом роботи щодо проведення корекційної діяльності та профілактики насильства в сім’ї є комплекс методологічних, психолого-педагогічних, правових, соціальних, медичних, культурологічних проблем, які розв’язуються шляхом участі фахівців у практичній діяльності, спрямованій на підвищення їх професіоналізму в цьому напряму.
ІІ. ПРОГРАМИ
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

Удалова О. А., завідуюча сектором соціально-педагогічної роботи зі студентами відділу соціально-гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук

Кузнєцова О.В., методист в/к сектору соціально-педагогічної роботи зі студентами відділу соціально-гуманітарної освіти
УКРАЇНСЬКА РОДИНА

(навчальна програма спецкурсу для студентів усіх спеціальностей та форм навчання)

Схвалено для використання в закладах освіти Комісією з виховної роботи вищих навчальних закладів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол НМК №1 від 25 січня 2013 року)
Автори –Удалова О.А., Кузнєцова О.В., Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

Рецензенти: Уваркіна О.В., професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти, вчений секретар Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент, Шевчук Н.І. – заступник директора з гуманітарної освіти та виховної роботи Вінницького технічного коледжу
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, рекомендовану літературу, плани семінарських занять, завдання підсумкового контролю, перелік тем для самостійної роботи студентів, орієнтовну тематику роботи клубу «Сім’я».
Пояснювальна записка

Майбутнє нашої держави залежатиме від змісту цінностей, які закладаються у світоглядні орієнтири молодих людей, а також від того, наскільки духовність стане основою їх життя. Це означає, що виховання молоді, підготовка її до сімейного життя завжди була і є однією з найважливіших проблем у житті суспільства. І головним завданням цієї роботи є набуття теоретичних знань, формування сучасних уявлень і поглядів на шлюб, формування моральних та ціннісних орієнтирів, переконань у сфері сімейної політики.

За роки незалежності нашої країни інститут сім’ї зазнав значних змін. Проблемою української сім’ї є нестабільність шлюбних відносин та значна вірогідність розлучення. Щороку збільшується кількість неповних сімей, у яких проживають діти з одним із батьків, іноді - з іншими родичами. Згідно статистики, кожна друга сім’я розлучається. Середній показник розлучень в Україні становить 54,2 відсотка. За відповідним показником наша країна посідає третє місце серед європейських держав, у яких він у середньому становить 2,1 розлучення на 1000 осіб. Збільшується кількість цивільних шлюбів, у яких чоловік та жінка живуть разом, ведуть домашнє господарство, виховують спільних дітей, але не реєструють свої стосунки. Розлучення такого подружжя не фіксується статистично.

Також однією з проблем є зниження рівня народжуваності. За 11 місяців 2011 року в Україні народилося 460,5 тис. дітей (на 2,9 відсотка менше порівняно з 2010 роком). Окремо слід виділити проблему позашлюбного народження дітей. Так, за даними Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», у 2009 році частка дітей, народжених поза шлюбом, становила 21,2 відсотка (порівняно із 17,3 відсотка у 2000 році, 11,2 відсотка - у 1990 році та 8,3 відсотка - у 1985 році) [68]. Серед типових причин виникнення цих явищ – низька культура почуттів, психолого-педагогічна неграмотність, зменшення віку вступу у шлюб, соціально-економічна незахищеність молодих сімей; зміна мотивації створення сім’ї, ранні статеві стосунки.

Актуальною проблемою в нашому суспільстві є насильство в сім’ї. Як свідчать результати проведених досліджень, причинами прояву цього явища є зниження рівня життя значної частини населення, високий рівень безробіття, соціально-побутова невлаштованість, поширення алкоголізму та наркоманії, високий рівень агресії, низька самооцінка осіб, що чинять насильство тощо. На запобігання цього явища спрямовано реалізацію Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», Закону України «Про охорону дитинства» та ін.

Крім того, з метою подолання кризи в сім’ї створено Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року, Державну програму «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року» та інш.

Можна відмітити, що динамічні зміни образу життя українського народу неоднозначно впливають на сімейні відносини, тому в цих умовах цілеспрямована підготовка до сімейного життя є нагальною потребою, яка займає важливе місце в системі виховання студентської молоді у формуванні в юнаків і дівчат потреби створювання сім’ї, готовності до вступу в шлюб, вмінню правильно будувати внутрішньосімейні відносини і виховувати дітей. Крім того, формування почуття відповідальності за свою поведінку до шлюбу, а також відповідну моральну поведінку у сфері взаємовідносин чоловіків та жінок. Виходячи з вищезазначеного, для удосконалення підготовки молоді до шлюбу педагогічні колективи ВНЗ повинні проводити роботу, яка спрямована на розширення та поглиблення знань студентів про роль сім’ї в житті особистості та суспільства.

Робота з молоддю стосовно підготовки її до сімейного життя безпосередньо пов’язана з формуванням ціннісних орієнтацій і моральних якостей у молоді і повинна здійснюватися на всіх етапах вікового розвитку особистості, в системі загальних проблем виховання, за основними напрямами:1. Загальносоціальний. Розкриває політику держави в області шлюбно-сімейних відносин, сутність сімейної політики, значення сім’ї в суспільстві, гендерну структуру сім’ї.

2. Етичний. Включає виховання моральних якостей та цінностей, усвідомлення моральних основ шлюбно-сімейних відносин, почуття відповідальності перед дружиною (чоловіком), сім’єю, дітьми, а також культуру інтимних почуттів, уявлення про благополуччя сім’ї.

3. Правовий. Ознайомлення з основами законодавства про шлюб, із положеннями сімейного права, з обов’язками подружжя по відношенню один до одного, до дітей, до суспільства, формування правової культури сімейних відносин серед молоді на основі теорії гендеру.

4. Психологічний. Формування поняття про особистість, особливості психології міжособистісних відносин молоді, психологічні основи шлюбу та сімейного життя, вміння розуміти психологію один одного, розвиток почуттів, що необхідні для подружнього і сімейного життя, володіння навичками спілкування та інше.

5. Фізіолого-гігієнічний. Ознайомлення з фізіологічними відмінностями чоловічого та жіночого організмів; обговорення питань особистої гігієни, репродуктивного здоров’я, способів планування сім’ї, а також формування у студентів установок на здоровий спосіб життя.

6. Педагогічний. Формування уявлень про роль сім’ї у вихованні дітей, її педагогічний потенціал, розкриття специфіки виховання дітей в сім’ї та ролі батьків в цьому процесі.

7. Естетичний. Формування відношення до сімейного життя як до самостійної естетичної цінності.

8. Господарсько-економічний. Розкриття уявлення про бюджет та господарство сім’ї, набуття вмінь, необхідних у сімейному побуті та ін.

Завдання: • Формування поваги до законів, прав і свобод людини, розвиток громадянської і соціальної відповідальності за свої вчинки, здатності до морального самовдосконалення;

 • Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, прилучення дітей до народних традицій, рідної мови, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і самосвідомості;

 • Засвоєння базових моральних цінностей та ідеалів, культурних традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні, виховання культури поведінки, здатності створити міцну родину;

 • Статеве виховання студентів, підготовка до подружнього життя, розвиток соціальних компетенцій: поваги до жінки, почуття дружби, кохання, відповідальне ставлення до батьківства, здоров’я батьків як умова повноцінного розвитку дитини;

 • Формування навичок щодо спільної побутової та господарської діяльності; формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти прекрасне і неповторне в мистецтві і житті, забезпечення умов для практичної, творчої діяльності людей.

Для реалізації вищезазначених завдань, пропонуємо започаткувати у ВНЗ спецкурс «Українська родина». Матеріали спецкурсу підібрані так, щоб сприяти досягненню освітніх, пізнавальних та розвиваючих цілей для підвищення рівня знань студентів щодо шлюбу і сімейних відносин. Запропонована навчальна програма згрупована у двох модулях. На вивчення курсу відводиться 54 год. (з них: лекційних – 6, семінарських – 16, самостійної роботи – 22, консультацій – 10). Цей спецкурс може бути доповненням до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Крім того, пропонується приблизна тематика плану роботи клубу «Сім’я» та пропонуються практичні заняття, які є суттєвим доповненням до лекційних матеріалів з питань підготовки молоді до сімейного життя.Основні поняття та категорії курсу: жінка, чоловік, гендер, секс, шлюб, подружжя, кохання, сім’я, функції сім’ї, типи сімей, любов (батьків до дітей, дітей до батьків), здоров’я, розлучення, культура сімейних стосунків, матріархат, патріархат, егалітаризм, насильство, торгівля, експлуатація людини (дітей).

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Сім’я: склад, структура і функції (лекційне заняття).

Мета: ознайомити студентів із завданням спецкурсу і дати його коротку загальну характеристику. Ввести і розкрити поняття «сім’я», визначити функції сім’ї та проблеми формування молодої сім’ї в Україні.

1. Поняття «сім’я», її ознаки, структура.

2. Передумова створення сім’ї. Шлюбно-сімейний статус.

3. Функції сім’ї: економічна, виховна, рекреативна, репродуктивна, комунікативна, регулятивна.

4. Сучасний соціальний стан жінок в Україні: проблеми та перспективи. Матріархат у сім’ї – патріархат у публічній сфері.

5. Сімейна політика. Головні завдання, принципи та напрями сімейної політики в державі.

6. Гендерна конструкція українського соціуму. Гендерні особливості української ментальності

7. Самостійна робота.

Внести до робочих зошитів відповіді на запи­тання:

7.1 Використовуючи знання з історії, розглянути історичні форми сім’ї шлюбних відносин.

7.2 Чи є права та обов’язки у членів сім’ї? Наведіть приклади законо­давчих актів та документів, які це підтверджують.

7.3 Соціально-правовий статус української жінки у XI ст.

7.4 Гендерна структура сім’ї: соціально-психологічні особливості (сімейні ролі).Тема 2. Сім’я: нормативно-правові та законодавчі акти, документи (лекційне заняття).

Мета: з’ясувати поняття «сімейне право»; розглянути законодавчі акти про шлюб і сім’ю; обговорити питання сімейних правовідносин; визначити проблеми соціально-правового захисту сімей.

1. Проаналізувати виконання самостійної роботи.

2. Поняття і принципи сімейного права (історичні форми сім’ї та шлюбу, поняття і предмет сімейного права, принципи та система сімейного права).

3. Законодавство України про шлюб і сім’ю. Сімейний кодекс України. Права та обов’язки членів сім’ї, відповідальність перед суспільством за їх дотримання; особисті та майнові відносини. Положення шлюбно-сімейного законодавства, принципи взаємостосунків членів сім’ї та інших осіб. Порядок і умови одруження та скасування шлюбних відносин.

4. Соціально-правовий захист сім’ї. Розвиток соціально-правових послуг як комплексу дій державних, громадських організацій щодо забезпечення та покращення умов життєдіяльності особистості та молодих сімей.

5. Реалізація державної політики щодо жіноцтва в Україні. Реальність жіночих прав у сучасній Україні.

6. Домашнє завдання.

Підготувати реферативні повідомлення.

6.1. Особливості сучасної молодої сім’ї.

6.2. Причини сімейних конфліктів та їх наслідки.

6.3 Особистісні та соціальні аспекти батьківства: мати.

6.4 Особистісні та соціальні аспекти батьківства: батько.

Тема 3. Демографічний стан в Україні та здоров’я сім’ї (семінарське заняття).

Мета: з’ясувати та визначити проблеми здоров’я та рівень життя сім’ї, розглянути причини захворювання і смертності населення, обговорити питання репродуктивного здоров’я та способів планування сім’ї, здорового способу життя подружжя, ввести поняття «демографічна криза», «демографічна політика», давши їх визначення.

1. Опитування студентів (реферативні повідомлення).

2. Загальне уявлення про здоров’я населення, стан та рівень життя сім’ї, його вплив на демографічну ситуацію в Україні. Причини захворювань та смертності: венеричні, інфекційні та онкологічних хвороби, аборти. Наслідки вживання алкоголю, наркотиків, паління.

3. Стан репродуктивного здоров’я молоді та способи планування сім’ї (виступ-бесіда із залученням фахівців: акушера-гінеколога, венеролога).

4. Здоровий спосіб життя. Профілактика та шляхи подолання негативних явищ серед молоді; правильне харчування; заняття фізичними вправами і спортом, які є необхідною умовою здорового способу життя.

5. Загальні уявлення про демографічну політику та демографічну кризу як результат погіршення стану здоров’я населення (скорочення середньої тривалості життя, зменшення народжуваності, підвищення рівня материнської і дитячої смертності).

6. Домашнє завдання: підготувати реферативні повідомлення.

6.1. Здоров’я людини як висока цінність, як умова щасливого подружнього життя.

6.2. «СНІД. Як уникнути зараження?»

6.3. «Вплив паління, алкоголю, наркотиків на репродуктивне здоров’я молоді».

6.4. Соціально-економічні наслідки ВІЛ/СНІДу на Україні.Тема 4. Родинознавство. Роль сім’ї у вихованні дітей (лекційне заняття).

Мета: з’ясувати поняття «родовід», «родинознавство», визначити роль матері і батька в сім’ї, розглянути питання щодо обов’язків батьків у вихованні дітей.

1. Поняття «родовід». Обговорення типів родоводу. Родинознавство вивчає походження родів, встановлює родинні зв’язки.

2. Фактор жінки у всіх сферах людського буття. Феномен жінки у сучасній чоловічій цивілізації.

3. Обговорення на занятті таких питань: господарсько-економічні відносини в сім’ї; роль жінки-матері та батька в сім’ї.

4. Роль сім’ї у вихованні дітей. Складові процесу виховання дітей у сім’ї, права дітей.

5. Домашнє завдання.

Підготовка реферативних повідомлень:

5.1. Родина в житті дитини.

5.2. Роль жінки, матері в сім’ї та суспільстві .


МОДУЛЬ 2

Тема 5. Статева свідомість і міжособистісні стосунки (семінарське заняття).

Мета: з’ясувати поняття: «культура міжособистісних стосунків», «статева зрілість», «вільне кохання» та його наслідки, обговорити питання відповідальності за власне здоров’я та його значення для створення сім’ї. Обговорити законодавчу базу України щодо збереження репродуктивного здоров’я та підтримки сім’ї.

1. Культура міжособистісних стосунків. Статева зрілість. Пристрасть, закоханість, кохання. Таємниця сімейного щастя.

2. Керування власним життям, самодисципліна у статевих стосунках (самоконтроль – відповідальність). Випадкові статеві зв’язки та їх наслідки. Морально-етичні аспекти поведінки юнаків та дівчат та їх роль у створенні здорової сім’ї.

3. Здоров’я подружжя як умова народження здорової дитини. Значення здоров’я батьків для розвитку дитини. Особистісні та соціальні аспекти батьківської та материнської ролі.

4. Репродуктивне здоров’я молоді та його значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. Функції органів державної влади та установ щодо забезпечення медико-соціальної підтримки сім’ї.

5. Домашнє завдання.

Підготувати реферативні повідомлення:

5.1. Гармонія фізичного і духовного у стосунках між юнаками та дівчатами.

5.2.Наслідки безладних статевих стосунків.Тема 6. Насильство в сім’ї як соціальна проблема (лекційне заняття).

Мета: з’ясувати актуальність проблеми домашнього насильства, основні характеристики насильства в сім’ї та їх наслідки. Державна політика щодо попередження насильства в сім’ї.

1. Поняття «насильство». Види, форми, наслідки насильства в сім’ї. Ознаки застосування різних видів насильства в сім’ї. Віктимна поведінка жертви насильства.

2. Роль сім’ї у соціалізації особистості. Особливості соціалізації дитини в різних типах сімей. Причини та характеристика неадекватного ставлення батьків до дитини. Види, форми, наслідки насильства в сім’ї над дитиною. Правовий захист дітей, які пережили насильство.

3. Законодавство щодо попередження насильства в сім’ї. Практичні аспекти захисту громадянами України своїх прав та законних інтересів:

а) порядок звернення за захистом до органів державної виконавчої влади та прокуратури;

б) порядок звернення за судовим захистом, адвокатський захист;

в) механізм подання заяв та скарг до міжнародних та державних установ.

4. Самостійна робота.

Підготувати реферативні повідомлення:

4.1. Насильство як фактор деструкції особистості.

4.2. Насильство в сім’ї як соціальна проблема.

4.3. Порушення прав дітей: експлуатація та торгівля.

4.4. Проблеми дитячої праці та її найгірші форми.

4.5. Діяльність держави щодо протидії експлуатації та торгівлі дітьми.

4.6. Діяльність неурядових організацій у напрямі протидії експлуатації та торгівлі дітьми.Тема 7. Ми обираємо, нас обирають (диспут).

Питання для дискусії 1. Нормативно-статева поведінка дітей та молодію.

 2. Як ви розумієте поняття «сексуальність людини»?

 3. Усе починається з любові.

 4. На порозі сімейного життя.

 5. Проблеми планування сім’ї та репродуктивного здоров’я – ґендерний підхід.

 6. Вплив шкідливих звичок батьків на здоров’я дітей.

 7. Роль дівчини як майбутньої жінки та матері.

 8. Гострі питання статевого виховання (СНІД, венеричні захворювання).

При підготовці до диспуту студенти повинні дослідити:

 • причини розлучень і конфліктів у сім’ї;

 • розподіл сімейних обов’язків і стабільність сімейних стосунків;

 • психофізіологічна перевантаженість жінок як чинник дестабілізації сімейних стосунків;

 • низька культура сімейних стосунків та її негативний вплив на шлюбні стосунки подружжя.

Крім того, обговорити соціальні аспекти батьківства, батьківської та материнської ролі, розподіл ролей між матір’ю і батьком у структурі сім’ї. Що таке «синдром домогосподарки»? Що означає «материнство»? Проблема «подвійного навантаження» жінки? Розкрити об’єктивні та суб’єктивні фактори, що спричиняють «рольовий конфлікт» у працюючої жінки.

Підготувати відповіді на питання: якою є матір (батько) в уявленні студентів? На якому рівні емоційна близькість з дітьми знаходиться у матері (батька)? Як впливає на батьківство традиційно чоловіча роль? Традиційно жіноча роль? Визначити значення участі чоловіка у формуванні мислення і психологічних якостей особистості хлопчика/дівчинки. Як впливає відсутність батька на гендерну соціалізацію дитини (хлопчика/дівчинки), на ідентичність дитини?Тема 8. Роль та значення сім’ї в суспільстві, в процесах державотворення; відродження нації, народу, країни.

Мета: актуалізація, зміцнення та поглиблення знань студентів. При проведенні заключного заняття необхідно підібрати спеціальну літературу, відео-, кіно-матеріали, підготувати декількох студентів для виступів з конкретних питань. Викладач повинен підвести підсумки і за допомогою заключного заходу змусити замислитися над проблемами сімейного життя та значення сім’ї у суспільстві.

Заключний захід може відбуватися у формі конференції, семінару, усного журналу, диспуту, «круглого столу», кіно-лекторію та інше.

Примірний перелік питань:

1. Чому від сім’ї залежить розвиток добробуту у суспільстві, державі та наше майбутнє?

2. Яке значення мають законодавчі акти про шлюб і сім’ю в державній сімейній політиці?

3. В чому полягає роль жінки-матері, батька в сім’ї?

4. Як впливає здоров’я молоді на стан і розвиток суспільства?

5. Гендерні стереотипи та їх вплив на сімейно-шлюбні стосунки.

6. Чому так важлива роль сім’ї у вихованні дітей? Яке значення вона має для особистості, суспільства і держави?

7. Потреба гармонії і взаємо доповнення чоловічого і жіночого начал в сім’ї – перспектива XXI ст.

Форми та засоби поточного і підсумкового контролю

Понятійні диктанти, тести, самостійні роботи (10-15 хв.), тематичні контрольні роботи, реферати, курсові роботи, залікова модульна контрольна робота. 1. Підготовка короткого письмового повідомлення по одній із запропонованих тем.

 2. Підготовка рефератів.

 3. Підготовка усного повідомлення по одній із запропонованих тем.

 4. Проведення тестування.

 5. Включення відповідних запитань і завдань у модульний контроль.

 6. Включення відповідних питань і завдань до заліку.


Орієнтовна шкала оцінювання

Курс передбачає поточний та підсумковий контроль знань та якості роботи студентів. Загальна оцінка за курс становить 100 балів.Поточне оцінювання стосується: відвідування занять – 15 балів; глибини опрацювання літератури – 20 балів; активної роботи під час занять та поза аудиторією – 25 балів; влучності відповідей при поточному опитуванні – 15 балів, підготовка рефератів – 25 балів.

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 • Роль Загальної декларації прав людини у закріпленні прав людини.

 • Права жінок у контексті прав людини.

 • Шляхи реалізації норм про права людини.

 • Механізми забезпечення дотримання прав людини.

 • Механізми здійснення прав людини на національному рівні.

 • Механізми здійснення прав людини на міжнародному рівні.

 • Види процедур здійснення прав людини, їх доступність та ви­моги прийнятності.

 • Право жінок на життя.

 • Право жінки на гідність та особисту недоторканність.

 • Право на здоров’я. Комплекс репродуктивних прав жінок.

 • Право жінок на освіту.

 • Право жінок на свободу вибору життєвого шляху. Материнство і кар’єра.

 • Право жінок на працю та на рівну з чоловіками винагороду за працю рівної цінності.

 • Правова охорона материнства.

 • Комітет ООН із питань дискримінації щодо жінок.

 • Процедура 1503 (Резолюція ЕКОСОР «Процедура розгляду заяв, що стосуються порушень прав людини та основних свобод»).

 • Комісія з питань становища жінок.

 • Загальна характеристика європейської системи захисту прав людини.

 • Європейський Суд із прав людини: тип і доступність проце­дури, доступ до процесу.

 • Європейський Суд із прав людини: роль захисників, юридична сила рішень.

 • Європейська Соціальна Хартія. Положення, що заслуговують особливої уваги щодо захисту прав жінок.

 • Роль Комітету Міністрів РЄ. Юридична сила актів.

 • Європейський комітет із запобігання тортурам. Сфера компе­тенції. Питання, що стосуються прав жінок. Юридична сила актів.

 • Чоловік у структурі родинного побуту: історичний аспект.

 • Маскулінність як дослідницька проблема.

 • Жінка у структурі родинного побуту: історичний аспект.

 • Проблема формування ґендерної ідентичності та гендерна соціалізація.

 • Материнство як соціальний і історико-культурний феномен

 • .Статеві відмінності у сфері поведінки дорослої людини і дитини.

 • Статеві відмінності у сфері моралі.

 • Статеві відмінності у сфері емоцій дорослої людини і дитини.

 • Особистісні аспекти батьківства: мати.

 • Соціальні аспекти батьківства: батько.

 • Формування гендерної ідентичності дітей в українській сім’ї.

 • Шлюбно-сімейні установки сучасної студентської молоді: гендерні особливості.

 • Особливості поведінки і комунікації однолітків різної статі в юнацькому віці.

 • Основні моделі конструювання гендерних ідентичностей жінок і чоловіків у комунікативному просторі сучасної України.

 • Вплив батьків на формування гендерної культури хлопчиків і дівчаток.

 • Роль гендерних стереотипів у виховному процесі дітей в сім’ї.

 • Особливості комунікації батьків з дітьми різної статі.

 • Особистісні та соціальні аспекти батьківства: гендерний підхід. Психосексуальний розвиток і статева соціалізація.

 • Основні риси патріархального ідеалу жіночності.

 • Хлопці і дівчата: статево-рольове виховання у родині.

 • Становлення дитячої особистості у сімейних взаєминах.

 • Формування у молоді уявлень про сім’ю як необхідний етап підготовки до шлюбу.

 • Вплив батьків на формування гендерних ціннісних орієнтацій у сфері міжстатевих взаємин.

 • Сильна та слабка стать: міф чи реальність?

 • Стратегії статевого виховання дітей.

 • Він та вона: різні від природи чи від виховання.

 • Особливості статевої ідентифікації дівчаток-підлітків.

 • Стратегії статевого виховання: гендерний аспект.

 • Проблема сексуального насилля: гендерний аспект.

 • Проблема насилля в сім’ї: гендерний аспект.

Знайти відповідь

 1. Дайте порівняльний аналіз історичних та етнокультурних особливостей формування уявлень про ролі жінки і чоловіка в сім’ї (на прикладі постсоціалістичних країн Центральної і східної Європи).

 2. Які причини явної та прихованої дискримінації жінок?

 3. Чому чоловіки менш емоційні, ніж жінки?

 4. Чому жінки менш агресивні, ніж чоловіки? Це правило чи виняток з нього?

 5. Як у сучасних умовах відбувається перехід від патріархального типу відносин у сім’ї до егалітарного?

 6. Статеве та репродуктивне здоров’я підлітків та молоді. Як ви розумієте?

 7. Розкрийте суть понять «глобальна секс-індустрія», «глобальне насильство».

 8. Чи справді є «сильна» та «слабка» стать?

 9. Дайте характеристику ролі жінки в сім’ї.

 10. Порівняйте, які основні чинники визначають роль жінки в сучасній українській сім’ї і сім’ї радянських часів? Які зміни відбулися?

 11. Дайте характеристику патріархальному типу сім’ї.

 12. Яка динаміка і моделі поведінки безробітних жінок і чоловіків?

 13. Раннє статеве життя та їх наслідки.

 14. Взаємини статей в українській народній пісні (шлюбно-сімейній звичаєвості).

 15. Жіноча та чоловіча самотність як психологічна проблема. Які психологічні особливості особистостей, що переживають насильство в сім’ї?

 16. Чоловічий супровід вагітності жінки.

 17. Соціально благополучна жінка: психологічний портрет.

 18. Синдром домогосподарки та його вплив на психологію жінки.

 19. Яка нормативна статева поведінка?

 20. Проституювання та порнографія як дискримінація статті.

 21. Чи є дискримінація чоловіків у сім’ї?

 22. Які складності чоловічої ролі у сім’ї?

 23. Чому тривалість життя чоловіків менша ніж у жінок?

 24. Яку роль відіграє релігія у формуванні гендерних стереотипів?

 25. Поясніть роль громадської думки і мас-медіа у формуванні сучасних уявлень про жінку.

Завдання підсумкового контролю

 1. Характеристика «Декларації про викорінення насильства щодо жінок» (прийнята ООН у 1993р.). Які відповідні документи прийняті в Україні.

 2. Проаналізуйте Міжнародне право про рівні права і можливості жінок і чоловіків.

 3. Права жінок як складова частина прав людини.

 4. Надати характеристику ролі ООН, інших міжнародних організацій у формуванні сучасної гендерної політики.

 5. Надати коротку характеристику Пекінської декларації та Програми дій (Всесвітня конференція по становищу жінок, Пекін, 4-15 вересня 1995 р.).

 6. Аналіз сучасного законодавства, державної політики стосовно прав жінок.

 7. Поняття «сім’я», її ознаки та структура.

 8. Функції сім’ї: економічна, виховна, рекреативна, репродуктивна, комунікативна, регулятивна.

 9. Головні завдання, принципи та напрями сімейної політики в державі.

 10. Права та обов’язки членів сім’ї.

 11. Поняття і принципи сімейного права.

 12. Законодавчі акти про шлюб і сім’ю в державній сімейній політиці.

 13. Поняття і принципи сімейного права.

 14. Гендерні стереотипи та їх вплив на сімейні стосунки.

 15. Можливості та проблеми сучасної сім’ї.

 16. Соціально-правовий захист сім’ї.

 17. Поняття «родовід» та його типи.

 18. Основні цінності роду і сімейні традиції в дитячо-батьківських взаєминах.

 19. Роль жінки-матері та батька в сім’ї.

 20. Право на здоров’я. Комплекс репродуктивних прав жінок.

 21. Право на гідність та особисту недоторканість. Насильство щодо жінок. Зґвалтування. «Домашнє» насильство. Сексуальні домагання на роботі

 22. Роль сімейних традицій у вихованні дитини.

 23. Стан здоров’я дітей та молоді в Україні. Демографічна ситуація.

 24. Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини.

 25. Здоров’я людини, як висока цінність, як умова щасливого життя.

 26. Репродуктивне здоров’я у демографічному контексті.

 27. Державна політика щодо збереження репродуктивного здоров’я та підтримки сім’ї.

 28. Згубні звички батьків та їх вплив на здоров’я дитини.

 29. Статеве та репродуктивне здоров’я молоді.

 30. Венеричні захворювання та їх наслідки.

 31. Раннє статеве життя та його наслідки.

 32. Підготовка молоді до відповідального батьківства.

 33. Підготовка дівчини до сімейного життя та материнства.

 34. Проблема кризи традиційних жіночої і чоловічої моделі соціальної поведінки.

 35. Соціалізація дитини (хлопчика/дівчинки) в умовах родинного виховання.

 36. Соціальне самопочуття дітей у сучасній українській родоні.

 37. Соціально-правова охорона материнства.

 38. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї».

 39. Морально-етичні аспекти поведінки дівчини та юнака, їх роль у створенні здорової сім’ї.

 40. Соціальні наслідки наркоманії, алкоголізму для індивідуума та сімейного життя.

 41. Гінекологічні захворювання, їх вплив на майбутнє материнство.

 42. Вплив сімейних конфліктів на здоров’я і розвиток дитини.

 43. Духовна атмосфера і стиль сімейного виховання.

 44. Міжнародні законодавчі акти в сфері захисту прав дитини.

 45. Основні напрями діяльності ООН. Документи ООН із прав людини.

 46. Законодавчі акти в сфері сімейної політики в Україні.

 47. Соціальна політика України щодо запобігання насильства над дітьми.

 48. Гендерний розподіл у родині, сімейні гроші.

 49. Насильство в сім’ї як соціальна проблема.

 50. Види, форми, наслідки насильства в сім’ї.

 51. Шкідливі звички та їх вплив на сімейні відносини.

 52. Вплив здоров’я молоді на стан і розвиток суспільства.

 53. Вплив батьків (чоловіка/жінки) на формування особистості хлопчиків і дівчаток.

Продовження реалізації основних напрямів Концепції державної сімейної політики, зміцнення ролі сім’ї в житті суспільства і підвищення її духовних і моральних цінностей здійснюється в процесі позааудиторної роботи зі студентами. З цією метою створюються гуртки, об’єднання для студентів, клуби (молодої сім’ї, сімейного спілкування, студентських сімей, батьківської культури тощо), які являють собою самодіяльні об’єднання.

Метою позааудиторної роботи зі студентами та молодими сім’ями є організація їх дозвілля, розвиток творчої ініціативи, набуття необхідних навичок та якостей для сімейного життя, зміцнення родинних стосунків, корекція спілкування між жінкою та чоловіком, задоволення пізнавальних інтересів, допомога молодим батькам у всебічному розвитку дітей та інше.

Підготовка молоді до сімейного життя полягає у висвітленні актуальних питань, зокрема культури поведінки закоханих, культури сімейних стосунків, захворювань, що передаються статевим шляхом, планування сім’ї, правових питань сімейного життя тощо.

Робота з молодими сім’ями передбачає надання різних форм соціальної допомоги з питань раціонального вирішення сімейних проблем, профілактики сімейних конфліктів.

Реалізації вищезазначених завдань сприяють вечори знайомств, сімейний відпочинок, календарні, релігійні свята, лекції, бесіди, консультативна робота (засідання із залученням фахівців), обмін практичним досвідом, семінари, тематичні диспути та тренінги, тестування, тематичні рольові ігри, конкурси, відеолекторії, «круглі столи», курси тощо.

Безперечно ефективними формами роботи є культурно-масові, розважальні та конкурсні заходи. Це не лише раціональна форма організації дозвілля молоді, молодих сімей, а й пропаганда кращих сімейних традицій українського народу, звичаїв, обрядів, пошук сімейних талантів, розвиток пізнавальних інтересів членів сім’ї, творчої ініціативи, обмін досвідом сімейного виховання, зміцнення взаємостосунків у сім’ї, відродження родинної побутової культури українського народу. (Пропонується приблизна тематика клубу «Сім’я»).

Клуб – самодіяльне об’єднання, яке створюється за бажаннями та інтересами молоді, має чіткі цілі, задачі, свої органи управління, певну організаційну структуру, власну назву. Характерною особливістю роботи клубу є демократичність, довірлива атмосфера, взаємостосунки партнерства, повага один до одного. Клубна форма сприяє розвитку ініціативи, творчого потенціалу, здійсненню індивідуального підходу в роботі з різними категоріями сімей та молоді, завданням якої є фор­мування психосексуальної культури молоді, культури спілкування, надання допомоги у підготовці до шлюбно-сімейних стосунків, формування особистості, відродження традицій виховання.Робота, що проводиться у ВНЗ за межами аудиторії, повинна забезпечувати актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовувати їх у практичну площину, звертати увагу молоді на гострі проблеми сьогодення стосовно підготовки до сімейного життя, формувати їх соціальну зрілість.

Орієнтовна тематика роботи клубу «Сім’я».

 1. «Родина – наш оберіг» – бесіда, дискусія.

 2. «Сімейне життя – творчість двох»- круглий стіл.

 3. «Сім’я – наша надія» – лекція, тестування.

 4. «Культура поведінки закоханих» – сюжетно-рольові ігри.

 5. «Я плюс Ти» - молодіжне шоу «Кохання з першого погляду».

 6. «Усе починається з любові» – бесіда, тестування.

 7. «Пристрасть, закоханість, кохання» - дискусія

 8. «Абетка подружжя» – диспут, сюжетно-рольова гра.

 9. «Щастя бути разом»- конкурс молодих сімей.

 10. «Подружні відносини» - диспут, рольова гра.

 11. «Валентинів день» – святковий вечір, конкурси.

 12. «Молодь за здоровий спосіб життя» – лекції, тренінги.

 13. «Наркотики – загроза людству» , «СНІД. Як уникнути зараження» – відеолекторій.

 14. «Про безладні статеві відносини та їх негативні наслідки – відверто і серйозно» – бесіда із залученням фахівця.

 15. «Від тебе залежить багато» - диспут

 16. «Крок до милосердя» – дискусія.

 17. «Збереження репродуктивного здоров’я. Яким шляхом іти?»- бесіда із залученням фахівців (венеролога, акушера-гінеколога), міні-тренінг.

 18. «Під марш Мендельсона. Молодята» - усний журнал із залученням фахівців (психолога, юриста).

 19. «Ранні шлюби» – ток-шоу із залученням спеціалістів (психолога, лікаря, юриста).

 20. «Дружба, повага – складові кохання» - дискусія.

 21. Молода сім’я. Підготовка до сімейного життя – бесіда, поради психолога, рольова гра.

 22. «Мистецтво сімейного спілкування» – сюжетно-рольова гра, що є імітацією відносин між членами сім’ї.

 23. «Ідеальна пара» – конкурс.

 24. «Вартості сімейного життя» – дискусія.

 25. «Сім’я – це дзвін поколінь» – зустріч сімей з різним стажем подружнього життя.

 26. «Родинне дерево» - творчі конкурси.

 27. «Козацькому роду нема переводу» - конкурс для юнаків, чоловіків.

 28. «Міс Попелюшка» - конкурс для дівчат, жінок.

 29. «Чарівне подружжя» - фотовиставка.

 30. «Розповім про хорошу сім’ю» - вечір-бесіда.

 31. «Я - сім «Я» - сімейні спортивні ігри.

 32. «Права жінок. Запобігання насильству та торгівлі жінками» - лекція, тренінг.

 33. «Царство жінки» – святковий вечір до Дня Матері.

 34. «Сімейне право» - лекція, тренінг з проблем «сім’я і право».

 35. «Шлюбно-сімейне законодавство» - зустріч-бесіда з юристом, конкурсна вікторина «Знати, щоб не помилитися».

 36. «Студентська сім’я ХХІ століття» - конкурс сімейних ерудитів.

 37. «Краще сімейне помешкання» - конкурс.

 38. «Домашня економіка» - тестування з питань повсякденних потреб: в одязі, їжі, праці, розвагах, творчості та спілкуванні.

 39. «Бюджет та господарство сім’ї» - бесіда, бізнес-гра «Монополія».

 40. «Сімейний пиріг» - конкурс.

 41. « Мотив для двох сердець» - концерт, творча зустріч «Співуча родина».

 42. «Вічна проблема: батьки і діти» - ток-шоу.

 43. «Старші в домі» - диспут.

 44. «Моя мама (бабуся) - найкраща» - конкурс.

 45. «Відповідальне батьківство» - бесіда, тестування.

 46. «Насильство в сім’ї: причини та наслідки» - бесіда

 47. «Я та моя сім’я» - виставка дитячих творів (малюнків) про сім’ю.

 48. «Народні традиції сімейного виховання» - бесіда, круглий стіл.

 49. «Діти: ні дня без турботи» - пізнавально-розважальна програма, солодкий стіл.

 50. «В об’єктиві дитинство» - фотовиставка.

 51. «Конфліктна сім’я та її вплив на формування особистості дитини» – бесіда, дискусія із залученням фахівця–психолога.

 52. «Алкоголь та сім’я» - диспут

 53. «Сімейний вернісаж» – сімейний вечір (бесіда, конкурси на кращу сімейну історію).

 54. «Сім’я – ключ від щастя» – святковий вечір, міні-концерт.

 55. «Негативний вплив ЗМІ на формування духовних і моральних цінностей молоді» - бесіда-лекція

 56. «Порушення прав дітей: експлуатація та торгівля» - бесіда.

 57. «Про дівочу гордість і чоловічу гідність» - бесіда.

 58. «Сексуальний потяг, закоханість чи справжнє кохання» - дискусія.

 59. «Розподіл влади у нашій сім’ї» - виступи членів гуртка.

 60. «Спадковість. Уроджені захворювання та їх вплив на потомство» - лекція-бесіда із залученням спеціаліста з генетики людини.

Додаток 1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка