Навчально-методичний посібник За загальною редакцією доктора історичних наук, професора О. А. Удода Суми Сумський державний університетСторінка7/22
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

До святкування дня Матері


З метою вшанування жінки – матері пропонується започаткувати та щорічно проводити у вищих навчальних закладах свято Матері.

В цей день влаштовують виховні години, вечори поезій, театралізовані вистави, концерти на пошану жінки–матері. Підготовку до свята слід розпочати заздалегідь з нагадування молоді про історію виникнення та особливості його відзначення. Студенти повинні взяти активну участь у підготовці та проведенні свята, оформленні приміщення. Важливо, щоб в цей день, кожний з нас зрозумів, що мати повинна завжди відчувати тепло і ласку своїх дітей та всієї родини, чути лише слова любові, вдячності і поваги. Під час проведення свята Матері, необхідно підкреслити, що благополуччя сім’ї залежить від матері – її внутрішнього світу, її усмішки, теплого погляду, її любові та відданості, що материнська праця – це найскладніша праця, в результаті якої створюється головна цінність суспільства – людина.

Важливо звертати увагу, що саме з матері починається життя кожного. Вона найрідніша та найдорожча в цілому світі людина. Кожне її слово, мудрі поради і добрі діла – це Книга життя, з якою дитина вирушає в далеку дорогу. Проходять роки , людина стає дорослою, але і надалі її оберігає велика любов і велика відданість матері.

Під час свята треба доводити, що мати – це любов, самовідданість, щедрість розуму та серця. Мати – берегиня роду. Завдяки її доброті, милосердю й вірності створюється, міцніє і зростає сім’я. Рекомендується, щоб день Матері увійшов у наші оселі без офіційних промов і декларацій, а як зворушливе сімейне свято і залишився там назавжди. А також, щоб під знаком вшанування Матері виховувались наші діти, нові покоління, бо від того, якими вони виростуть, залежить майбутнє нашої держави.


Для довідки:

Відзначається свято Матері у другу неділю травня з ініціативи «Союзу українок».

Це свято має свою історію. Започаткувала його 1908 р. американка Енн Джервіс із Чикаго. Талановитий педагог, чуйна людина, вона була впевнена, що діти виростають порядними людьми й справжніми громадянами саме в тих родинах, де шанують матір.

8 травня 1914 р. американський Конгрес оголосив цей день державним святом. Після першої світової війни святкування Дня Матері стало традицією і в Європі.

На Україну це свято прийшло 1929 р., коли Союз українок в Галичині організував урочистості, присвячені Матері. Святкувався День Матері в Україні лише 10 років. У 1939 р. його було відмінено. Після півстолітнього забуття у 1989 році Союз українок знову поновив його святкування. І нині цей день повертається в офіційний реєстр святкових днів.

День Матері це – відродження традицій, свято, яке несе притаманний тільки йому обрядовий зміст і соціальну ідею. Свято на честь Матері триває один день, але Мати – завжди з нами. Так було, так є і так буде, бо в кожного з нас – частка її життя.Література:

 1. Алешина Ю. Е., Гозмаи Л. Я., Дубовская Е. М. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений,- М/. Изд-во МГУ, 1987- 120 с.

 1. Аніщук Н. Правове становище українських жінок в історичному минулому // Право України. - 2002. - № 3. - С. 155-157.

 1. Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. – 2004. - №11.

 1. Безпальча Р. Предотвращение домашнего насилля и торговли людьми. – К.: Winrock International, 2001. – 252 с.

 1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. - М.; Прогресс, 1988. – 400 с.

 1. Бжиська Ю. В. Проблема жорстокого ставлення до дітей у сім’ї в США// Морально духовний розвиток особистості в сучасних умовах: 36. наук. пр. в 2 ч.- К.: ІПБ, 2000. – Ч 2 – С. 161-168.

 2. Бондаровська В.М. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству — К., 2009.

 1. Брайсон В. Политическая теория феминизма. Введение. - М., 2001. -С. 201-229.

 1. Братусь І., Гулевська-Черниш А., Лях Т. Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини (методичні матеріали для тренінгу) // Практична психолога та соціальна робота. - 2002. - № 5. - С. 36-48.

 1. Бреева Е.Б. Дети в семье: Гендерные аспекты воспитания // Народонаселение. - 2000. - № 2 (апрель). - С. 62-69.

 1. Васильківська І. Сімейне виховання: правовий аспект проблеми// Право України. – 1998. - № 6.

 1. Васьковская С. В., Горностай П.Л. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи - К.: Вища шк., 1996.- 192 с.

 2. Виявити, захистити, допомогти: методичні матеріали для фахівців, які безпосередньо працюють з потерпілими від домашнього насильства. – К.: «Розрада», 2008.

 1. Галустян Ю. М., Новицька В. II., Петрочко Ж. В. Уразливість дітей щодо комерційної сексуальної експлуатаціїв Україні: Ситуаційний аналіз. -К., 2003.

 1. Гребенников И.В. Основы семейной жизни - М.: Просвещение. 1991. – 158 с.

 1. Гуревич А. Я. Женщина, семья, секс, или Цивилизация мужчин // Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. - М., 1989. - С. 242-290.

 1. Гурська Т. Охорона здоров’я і репродуктивні права жінок (цивільно-правовий аспект)// підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 2

 1. Євко В.Ю. Право дитини жити та виховуватися у родині// Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвипуск

 2. Євсюкова М. В. Деякі проблеми забезпечення проходження корекційних програм осо­бами, які вчинили насильство в сім’ї з боку органів внутрішніх справ // Дотримання прав людини в діяльності МВС / Харківська правозахисна група. — X. : Права людини, 2009.

 3. Євсюкова М. В. Насильство в сім’ї як порушення прав людини, закріплених у конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: огляд рішень Європейського суду з прав людини // Форум права. – 2011. - №1. – С.34-347.

 1. Жестокое обращение с детьми. Помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения, / Под ред. Т. Я. Сафоновой, Е. И. Цымбала. – М., 2001.

 1. Жіночі права. Крок за кроком / Упорядн. М. Шулер, Д. Томас. Пер. з англ. -К: Основи, 1999.

 1. Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 30 вересня 2011року №3739-VI

 1. Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» від 8.09.2005 р., №2866-ІV

 1. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 р., №2789-ІІ.

 1. Запобігання торгівлі дітьми з метою їх використання для примусової праці та сексуальної експлуатації в Україні: Проект звіту соціологічного дослідження за методом швидкого оцінювання / Наук. ред. Ю. Саєнко, О. Петращук. – К., 2003. – 72 с.

 1. Запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дітей: Навчальний посібник / За ред. К.Б. Левченко, О.А. Удалової. – К., 2005-210 с.

 2. Інформаційні матеріали щодо підсумків проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю у 2009 році / за заг. ред. Н.Л. Лук’янової, B.C. Вовка, І.М. Дубініної, О.О. Січкар. — К. : Держсоцслужба, 2010. — 64 с.

 1. Каган В.Е. Семейные и полоролевые установки у подростков // Вопросы психологии. - 1998. - № 2.

 1. Капська А.Й. Соціальна педагогіка: Підручник для студентів ВНЗ. – К., 2003.

 1. Кериг П.К. Семейный контекст: удовлетворенность супружеством, родительский стиль и речевое поведение с детьми // Вопросы психологии. - 1990. -№ 1. - С. 158-164.

 1. Комісарова С.М., Білогорка М.В., Скорейко Г.А Мистецтво сімейного життя. – Чернівці: Склавія, 2000. – 112 с.

 1. Кон И.C. Введение в сексологию. - М.: Медицина, 1988.

 1. Кон И.С. Дети и родители // Семья: Книга для чтения. - Кн. 1 / Сост. И.С. Андреева, А.В. Гулыга. - М.: Политиздат, 1990. - С. 236-270.

 1. Конвенція МОП № 138 «Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу».

 1. Конвенція МОП № 182 «Конвенція про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці».

 1. Конвенція МОП № 29 «Конвенція про примусову чи обов’язкову працю».

 1. Конох М.С. Особа: право, свобода, відповідальність. - К., 1996. Консультативне обслуговування і технічна допомога в галузі прав лю­дини. - Харків, 1994.

 1. Кочемировська О.О. Деякі психологічні аспекти переживания насильства молодшими підлітками та юнаками (за матеріалами психолопчного дослідження) // Проблеми насильства в сім’ї правові та соціальні аспекти / Упоряд. Руднева О.М. - Харків: Право, 1999. - С. 76-82.

 2. Кочемировська О.О. Можливості виявлення та попередження насильства в сім’ї: основні поняття: посібник для соціал. працівників. — X. : НТМТ, 2008. — 44 с.

 1. Кроник А.А., Кроник П.А. В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я: Психология значимых отношений - М..: Мысль, 1989. - 204 с.

 1. Кузмичова Л.О., Жилінкова І.В. Особисті права та обов’язки батьків та дітей: Учб. посіб. – К.: УМКВО, 1991. – 56с.

 1. Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе (Гендер­ный аспект). - К.: ВИПОЛ, 1999. - С. 117-142.

 1. Малышева М.М. Семья как институт воспроизводства традиционной гендерной идентичности // Малышева М.М. Современный патриархат: социально-экономическое эссе. - М., 2001. - С. 227-241.

 1. Маринович М. Права людини: Демократичні зошити. - К., 1995. Общая теория прав человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. - М.: Норма, 1996. Поленина С.В, Права женщин в системе прав человека: международньш и национальннй аспект. - М., 2000.

 2. Механізм моніторингу та протидії Гендерному насильству і Дискримінації (Аналітачний звіт) / за заг. ред. О. Суслової. - К.: СПД Москаленко О.М., 2009. - 248 с.

 3. Моніторинг стану виконання законодавства України щодо протидії насильству в сім’ї. 2001-2011 роки / Кол. авт.: О.М. Бандурка, О.Ф. Бондаренко, В.О. Брижик, та ін., за заг. ред. О.М. Бандурки, К.Б. Левченко; вступ. слово О.О. Зарубінського. – Х.: Видавництво «Права людини», 2011. – 240 с.

 1. Муrа Маrх Fеrrее. Феминизм и семейные исследования // Гендерные тетради. - Вып. 2. - СПб., 1999. - С. 71-106.

 1. Незаменимая роль отца // «ВЫ и МЫ». Диалог российских и американских женщин. The Women’s Dialogue. Альманах. - 1998. - № 5 (21). - С. 21-22.

 1. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство// Право України. – 2004. - № 11

 1. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. - СПб.: Изд-во «Питер», 2000. - С. 167-207.

 1. Педагогічний словник для молодих батьків. – К.: ДЦССМ – ІПВ ІПНУ, 2002. – 348 с.

 1. Полешко А. Рада Європи – на захисті прав людини // Право України. -1999. - № 7.

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року» від 27.12.2006 р., №1849

 1. Права людини в Україні — 2008; доповідь правозахисних організацій — X., — 2009. - с. 202-222.

 1. Проблеми насильства в ciм’i: правові та соціальні аспекти / Упоряд. Руднева О.М. - Харків: Право, 1999.

 2. Програма корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї та основні засади її реалізації / ОБСЄ. — К., 2010.

 1. Пушкарева Е.Л. Мать и дитя в Древней Руси (отношение к материнству и материнскому воспитанию в X-XV вв.) // Этнографическое обозрение. -1996. - № 6. - С. 93-106.

 1. Рабінович П.М., Раданович Н.М. Європейська конвенція з прав людини.-проблеми національної імплементації: Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. - Сер. І. Дослідження та реферати. - Вип. 4. - Львів: Астрон, 2002.

 1. Райгородский ДЯ. Психология семьи. (Серия «Психология семейных отношений»). Учебное пособие для факультетов психологии, социологии, эко­номики и журналистики. - Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002.

 2. Реалізація Державної ґендерної політики, попередження насильства, жорстокого поводження з дітьми, торгівлі людьми, забезпечення дотримання прав неповнолітніх // Права людини в діяльності української міліції — 2009. X. : Права людини, 2010 р.

 1. Рекомендація МОП № 146 «Рекомендація щодо мінімального віку дня прийому на роботу».

 1. Рекомендація МОП № 190 «Рекомендація щодо заборони та негайних дій з ліквідації найгірших форм дитячої праці».

 1. Роджерс К. Психология супружеских отношений. Возможные альтернативы /Пер. с англ. В. Гаврилова - И.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002 - 288 с.

 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6.06.2007 р. №382-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року»

 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. №325-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року».

 2. Романова Н., Семигіна Т. Надання послуг потерпілим від насильства в сім’ї: законодавчий аспект // Соціальна політика і соціальна робота. – 2008. - №2.

 3. Романова Н.Ф. Семигіна Т.В., Левченко В.М. Вивчення вітчизняної практики надання послуг потерпілим від насильства в сім’ї // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2008.

 1. Савченко Л.А. Права і обов’язки батьків по вихованню дітей// Право України. – 1997. - № 5.

 1. Сатир В. Как строить себя и свою семью: Пер. с англ. - М.: Педагогика-Пресс, 1992.- 192 с.

 1. Семья в кризисном обществе / под ред.. М.С. Мацковского, Е.Ф. Фатеевой. – М.: Ин-т социологии РАН, 1993. – 96 с.

 2. Семигіна Т., Гусак Н. Інституціоналізація реабілітаційних послуг для осіб, які зазнали насильства в сім’ї // Укр. соціум. — 2008. № 4 — С.127— 139.

 1. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

 2. Соціально-педагогічні основи протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей: навч.-метод. посіб. / К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук, О.А. Удалової / [ та ін.].; [Агентство «Україна»]. – К., 2011. – 292 с.

 3. Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти / Заг. ред. О. Кочемировська. — X. : вид-во ФОП Клименко Ю.Я., 2010. - 372 с.

 1. Тартаковская И.Н. Социология пола и семьи. - Самара, 1997.

 1. Трубавіна І. М. Етика соціально-педагогічної роботи з сім’єю. -К.: УДЦССМ. -81 с.

 1. Трубавіна І. М. Соціальний супровід неблагополучної сім’ї. -К.: ДЦССМ, 2003. -85 с.

 1. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. – К.: ДЦССМ, 2003. – 131 с.

 1. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків / За ред. В. Г. Панок, - Ніка-Центр, 2002. - 277 с.

 1. Ходоров Н. Психодинамика семьи // Хрестоматия феминистских текстов: Переводы / Под. ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. - СПб., 2000. - С. 140-165.

 1. Холмс П. Внутренний мир снаружи. Объектные отношения в психодраме.-М: Класс, 1999.

 1. Хорни К. Женская психология: Пер. с англ.- СПб.- 1993 - 224 с.

 1. Хорни К. Материнские конфликты // Хорни К. Женская психология. -СПб., 1993. - С. 142-148.

 1. Хрісанова С. Спроба гендерного аналізу Конституції України // Право України. - 2002. - № 8. - С. 111 -113.

 2. Христова Г.О. Теоретико-прикладні проблеми класифікації осіб, які вчинили на­сильство в сім’ї // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Ред. кол.: Ю.П. Битяк, Л.М. Герасіна, В.П. Колісник та ін. - X. : Право, 2009. - Вип. 18.

 1. Palo Alto (CA): Science & Behavior Books, 1981. - 256 p

 1. Tanworth M. Reproductive technologies and deconstruction of motherhood // The polity reader in gender studies. – Polity Press, 1998. - Р. 226-234.

 1. Verdiano D.L., Peterson G. IV., HicksM. W. Toward an empirical coniiraration of the Wegscheider role theory// Psychological Reports.- 1990.- Vol 66(3, Pt 1).- P.723-730.

 1. Verdiano, D. Family roles: an integration of theory, research, and practice. (Doctoral dissertation. Florida State Univer.) Dissertation Abstract International, 47(10), 1986.

 1. Wegscheider Sh. Another chance: Hope and health for the alcoholic family -1999.-С 48-59.Кримський гуманітарний університет (м. Ялта), Євпаторійський інститут соціальних наук

Почиваліна Г. В., асистент кафедри

педагогіки та психології

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

(Програма спецкурсу щодо сімейного виховання студентської молоді)ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У сучасних умовах сім’я переживає великі труднощі: помітна тенденція до збільшення кількості неблагополучних сімей, зміщення моральних цінностей і орієнтацій, ослаблення педагогічної діяльності з підготовки студентської молоді до сімейного життя, низький рівень психолого-педагогічної підготовки батьків до виховання дітей.

Соціальні процеси, відкритий доступ до інформації спричинили зміни в моралі суспільства. Серйозні упущення в етичному і статевому вихованні молоді стали причиною того, що демократичні принципи, що декларують ЗМІ, телебачення, мережа Internet розповсюдилися і на сферу інтимних стосунків. Тлумачення поняття „свобода» почало ототожнюватися з безладним, аморальним задоволенням своїх потреб.

Завдання педагога полягає в розповсюдженні й затвердженні науково обґрунтованих відомостей з питання здорового способу життя, у вихованні навичок, що забезпечують репродуктивне здоров’я підростаючого покоління.

Програма спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді» пропонується як факультативний курс або курс за вибором на базі ВНЗ.

Метою вивчення спецкурсу є: формування культури сімейних відносин студентської молоді, підготовка молодих людей до сімейного життя.

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами теоретичних моделей сімейних відносин, стратегій поведінки; розуміння психологічних особливостей сімейних відносин; оволодіння навичками будування власних сімейних відносин.

Вивчення цього спецкурсу спирається на попередні знання студентів із таких дисциплін як психологія, психологія сім’ї, валеологія та гігієна.

Засвоївши програму спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді» студенти вищих навчальних закладів мають бути здатними вирішувати сімейні проблеми з урахуванням вимог цього спецкурсу та володіти певними головними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.Загальні компетенції охоплюють:

загальнонаукові компетенції:

 • уміння сприймати та аналізувати світоглядні соціально й особистісно значущі аспекти проблем, пов’язаних із майбутньою сферою сімейного життя;

 • здатність розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та уміти використовувати їх у власній поведінці;

 • здатність здійснювати операції аналізу, синтезу, порівняння, систематизації, узагальнення, генерування ідей, набувати нові знання.

Загальнокультурні компетенції:

 • вміння сповідувати цінності й традиції національної культури;

 • здатність аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової науки та культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства.

Соціально-особистісні компетенції:

 • особистісні (комунікабельності, відповідальності, цілеспрямованості, здатності до саморозвитку й самовдосконалення);

 • міжособистісні (ініціативності, толерантності, громадянськості, гуманності, соціальної взаємодії, соціальної відповідальності).

Програма спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді» складається із трьох модулів – „Основи сімейного виховання», „Психологія сімейних відносин» і „Технологія формування культури сімейних відносин студентської молоді».

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ЗА МОДУЛЯМИ ТА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення спецкурсу за видами занять для різних форм навчання наведений у таблиці 1.Таблиця 1.Рекомендований розподіл навчального часу

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Форма навчання

Денна

Заочна

Семестр

1

2

Кількість годин, всього

36

36

Лекції (годин)

14

8

Лабораторні (практичні, семінарські) заняття (годин)

14

6

Контрольна робота (КРС) самостійна (семестр)

-

2

Індивідуальна та самостійна робота студентів (ІРС та СРС) (годин)

8

22

Модульна контрольна робота (МКР) (семестр)

1

-

Підсумковий контроль

залік

залік


ЗМІСТ КУРСУ

Розрахунок навчального часу за темами й видами занять (години)п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

Разом, год.

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

І.

Змістовий модуль 1 „Основи сімейного виховання»

12

4

4

4

1.

Особливості сімейного виховання та стилі батьківської поведінки
2

2

2

2

Характеристика сім’ї, тенденції її розвитку
2

2

2

ІІ.

Змістовий модуль 2 „Психологія сімейних відносин»

12

6

4

2

3.

Особливості сімейних відносин
2

-

2

4.

Батьківська любов і особливості сприйняття її дітьми
2

2

-

5.

Насильство в сім’ї та діти
2

2

-

ІІІ.

Змістовий модуль 3 „Технологія формування культури сімейних відносин студентської молоді»

12

4

6

2

6.

Сім’я як фактор підготовки молоді до шлюбно-сімейних відносин
2

2

2

7.

Технологія формування культури сімейних відносин
2

4

-
Разом

36

14

14

8


Змістовий модуль 1 „Основи сімейного виховання»

Тема 1. Особливості сімейного виховання.

Поняття про сімейне виховання, його особливості. Стилі батьківської поведінки, їх вплив на сімейні відносини. Методи вивчення сім’ї.Семінарське заняття 1. Родинні виховні традиції.

Тема 2. Характеристика сім’ї, тенденції її розвитку.

Типологія сімей, їх загальна характеристика. Дослідження питання тенденцій розвитку різних типів сімей.Семінарське заняття 2. Виховання сім’янина як соціально-педагогічна проблема.

Змістовий модуль 2 „Психологія сімейних відносин»

Тема 3. Особливості сімейних відносин.

Поняття про культуру сімейних відносин. Природа відносин між чоловіком і жінкою. Особливості сімейних відносин, принципи їх будування.Тема 4. Батьківська любов і особливості сприйняття її дітьми.

Психологічна природа виникнення батьківської любові, її розвиток. Особливості сприйняття батьківської любові дітьми.Практичне заняття 1. Проведення диспуту: батьківська любов – за та проти.

Тема 5. Насильство в сім’ї та діти.

Психологічна сторона виникнення насильства. Причини насильства в сім’ї, їх наслідки для дітей. Шляхи попередження насильства в сім’ї.Практичне заняття 2. Театралізована гра: стаємо добрішими та ближчими один до одного.

Змістовий модуль 3 „Технологія формування культури сімейних відносин студентської молоді»

Тема 6. Сім’я як фактор підготовки молоді до шлюбно-сімейних відносин.

Особливості підготовки молоді до брачно-сімейних відносин: поради спеціалістів. Психологічна готовність молоді до створення сім’ї.Практичне заняття 3. Консультація спеціалістів. Проведення дослідження та визначення рівня готовності студентської молоді до створення сім’ї.

Тема 7. Технологія формування культури сімейних відносин.

Зміст технології, мета та завдання. Основні етапи формування культури сімейних відносин. Методи та засоби формування.Практичне заняття 4. Запровадження технології формування культури сімейних відносин.

Практичне заняття 5. Проведення експериментальної перевірки даних та визначення рівня сформованості культури сімейних відносин серед студентської молоді.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка