Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія»№25 м. Сімферополя Республіки Крим ПогодженоСкачати 425.49 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації21.02.2016
Розмір425.49 Kb.
  1   2
Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія»№25

м.Сімферополя Республіки Крим

Погоджено

Директор НВК «Школа-гімназія»№25

_________________________

«___ »________________2014р   

 

Робоча програмаукраїнської мови

для 5 класу

рівень: загальноосвітній

 

Учитель Величко Ірина МиколаївнаКваліфікаційна категорія: перша

 

Робочу програму укладено на основі Приблизної державної програми з української мови для загальноосвітніх шкіл«Програма. Українська мова 5–9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою» (укладачі:Бондаренко Н.В., Караман С.О., Ярмолюк А.В., Кононенко В.Л., Савченко О.В.)

  

Програму розглянуто на засіданні шкільного методичного об’єднанняПротокол № __ від «__»_________2014р.

Керівник__________________________( __________________________)

підпис розшифрування

 
2014 рікПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нормативна база викладання української мови

Робочу програму з української мови 5 класа укладено на підставі наступних нормативно-правових документів:

1.  Федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти / Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.12.2010 р. №1897).

2. Про затвердження федерального переліку підручників, які рекомендовані до використання в освітньому процесі у 2014/2015 навчальному процесі.

3. Закон РФ «Про освіту»;

4. Наказ Міносвіти РФ від 05.03.2004 р. №1089 «Про затвердження федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

5.Лист Міносвіти РФ від 20.02.2004 р. №03-51-10/14-03 «Про введення федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

6. Наказ Міносвіти РФ від 09.03.2004 р. №1312 «Про затвердження федерального базисного навчального плану і приблизних навчальних планів для загальноосвітніх закладів РФ, які реалізують програми загальної освіти»;

7. Федеральний компонент державного стандарту загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1089 від 09.03.2004;

8. Федеральний базисний навчальний план для основної загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1312 від 05.03.2004;

9. Закона Республіки Крим «Про освіту»  (… стаття ).

10.  Навчальний план НВК «Школа-гімназія»№25 на 2014/2015 навчальний рік.

Робоча програма курсу українська мова 5 класу розрахована на … годин (…годин на тиждень). … годин відповідно до Федерального базисного навчального плану для освітніх закладів Російської Федерації і … годин із шкільного компоненту.

Відбувся перерозподіл годин із теми «…» на тему «…». На повторення відводиться на … годин більше, що дозволить розглянути найважчі теми для учнів повторно, на більш вищому рівні.Ц і л і

Основні цілі та завдання курсу українська мова 5 класу полягають у наступному:

  • Оволодіння системою мовних знань і вмінь, необхідних для використання в практичній діяльності, вивчення суміжних дисциплін, продовження освіти;

  • інтелектуальний розвиток, формування якостей особистості, які необхідні людині для повноцінного життя в сучасному суспільстві: ясність і точність думки, критичності мислення, інтуїції, логічного мислення, здатності до подолання труднощів;

  • формування уяв про ідеї і методи української мови, засоби моделювання явищ і процесів;

  • виховання культури особистості, ставлення до української мови як до частини загальнолюдської культури, яка відіграє особливу роль у суспільному розвитку.


Загальнонавчальні вміння, навички і засоби діяльності.

Під час викладання української мови в 5 класі, роботи над формуванням в учнів перерахованих у програмі знань та умінь необхідно звертати увагу на те, щоб вони оволодівали уміннями загальнонавчального характеру, різнобічними засобами діяльності, набували досвіду.  1. вироблення стійкої потреби у вивченні української мови;

  2. розвиток умінь і навичок спілкування, вільного вираження думок і почуттів у різних сферах приватного й суспільного життя на основі засвоєння базових мовленнєвих знань, вироблення умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань; оволодіння культурою мовлення;

  3. формування в учнів базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок на основі засвоєння норм української літературної мови;

  4. вироблення умінь сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну цінність;

  5. формування гуманістичного світогляду, духовного світу учнів, моральних і естетичних переконань, засвоєння українських національних та загальнолюдських цінностей шляхом прилучення через мову до культурних надбань українського народу в контексті культури світової.

Результати навчання подані у Вимогах до рівня підготовки і надають систему підсумкових результатів навчання, які мають досягти учні, що закінчують 5 клас. Ці вимоги структуровані за трьома компонентами: «знати/розуміти», «вміти», «використовувати надбані знання та уміння в практичній діяльності та повсякденному житті». При цьому останні два компоненти подані окремо за кожним із розділів змісту.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ

Тематичне планування

№ п/п

Назва теми

Кільк. г. на 2 г.

Кільк. г. на 1 г.

К/р

1.

Мовленнєва змістова лінія

16

8

-

2.

Вступ


1

1

-

3.

Повторення вивченого в початкових класах

3

2

-

4.

Синтаксис і пунктуація. Елементи стилістики

7

4

1

5.

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія

17

7

2(1)

6.

Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики

10

5

1

7.

Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики

12

6

1

8.

Повторення та узагальнення вивченого в п’ятому класі

4

2

1

Усього:

70

35

6
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка