Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів: дошкільного і шкільногоДата конвертації11.03.2016
Розмір0.5 Mb.
Розділ І.

Вступ.
У 2009-2010 навчальному році педагогічний колектив Глибочківського НВК І-ІІ ступенів працював над виконанням Законів України „Про освіту", „Про загальну середню освіту", Доктрини національної освіти України, над реалізацією Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" та відповідними регіональними програмами і проблемним питанням „Підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження новітніх освітніх технологій".

Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів: дошкільного і шкільного.

Дошкільний підрозділ складає різновікова група, яка налічує 12 дітей. Для забезпечення повноцінного виховання, навчання, фізичного розвитку та оздоровлення дітей дошкільного - віку створено всі умови.

Навчально-виховний комплекс в основному укомплектований педагогічними кадрами. Із 16 педагогічних працівників І кваліфікаційну категорію мають 12 учителів, 1 учитель - II кваліфікаційну категорію, 3 учителі - кваліфікаційну категорію спеціаліст.

У комплексі не вистачає спеціалістів з географії образотворчого мистецтва, фізичної культури. Ці предмети читаються не фахівцями.

У навчально-виховному комплексі є 11 навчальних кабінетів, з них паспортизовано — 4, є спортивна зала, бібліотека, майстерня, комп’ютерний клас, краєзнавчий музей. Класні кімнати забезпечені стандартними шкільними меблями, навчально-наочним обладнанням. У школі є 10 комп'ютерів. До мережі Інтернет підключено комп’ютерний клас, бібліотеку, методичний кабінет, кабінет директора. Дошкільна ланка має комп’ютер із набором розвивально-навчаючих програм серії «Пізнайко» для дітей від 2-ох до 6 років. Встановлено комп’ютер в учительські В усіх кабінетах проведено поточні ремонти силами батьків та вчителів, відновлюються та створюються тематичні стенди, поповнюються фонди наочних посібників, художньої літератури

Дирекція комплексу і весь педколектив проводять необхідну роботу для того, щоб всі діти школоповинного віку, які проживають у мікрорайоні с. Глибочок, здобували середню освіту. У мікрорайоні проживає 87 дітей школоповинного віку. З них навчається 85. Дві дитини не підлягають навчанню у будь якій формі.

У 2009-2010н.р. педагогічний колектив Глибочківського НВК працював над проблемою «Підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження новітніх освітніх технологій». У зв'язку з цим на засіданні методичної ради та шкільних методичних об'єднань вивчаються та обговорюються нові методи навчання. Педагоги беруть участь в роботі районних методичних об'єднань. Для підвищення свого професійного рівня кожен учитель здійснює підписку періодичної преси та методичної літератури.

Слід відмітити активну роботу методоб'єднання учителів початкових класів (керівник Ткачук Г.С.) Добре працювало методоб'єднання учителів природничо-математичного циклу (керівник Нерубайська С.І.). Вся методична робота в школі спрямована на підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів.

Педагогічний колектив школи спрямовує свої зусилля на забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу, проведення підготовчої роботи до впровадження державних стандартів освіти, оновлення її змісту і структури, впроваджує в свою роботу новітні форми і методи навчання.

Колектив школи працює над формуванням в учнів умінь самостійно здобувати й використовувати знання. Запроваджуються різні форми роботи на уроці: робота в групах, парах, з підручником, робота над проблемним питанням, виконання лабораторних та практичних робіт, використовуються інформаційні технології при викладанні фізики, музики образотворчого мистецтва, математики у початкових класах.

Послідовна цілеспрямована робота на уроках з предметів інваріантної складової, над вдосконаленням виховної роботи дала непогані результати. У травні місяці дирекцією школи було проведено 28 контрольних робіт, якими охоплено 58 учнів. У 3-4 класах з української мови якісний показник становить 47%, а середній бал навченості - 6,6. З математики - 47,5 середній бал - 6,5. У 5-9 класах з української мови якість знань становить 68,6%, а середній бал - 7,2. З англійської мови - 5,5, якість знань - 36,3%. З російської мови середній бал навченості - 6,5 а якість знань - 39,5%. З математики - середній бал навченості - 6,2 якість знань - 52,1%. З фізики у 8,9 кл. якісний показник - 34,6%, середній бал навченості - 6,5. З хімії - середній бал навченості – 6,5 якість знань – 37,9%.

Отже, проаналізувавши результати директорських контрольних робіт,


написаних учнями 3-9 класів, слід відмітити, що найвищий якісний показник
та середній бал навченості учнів 4 класу (класовод Ладинчук Н.М.) з
математики, учнів 5-9 класів з української мови (учителі Бойко Л.В. і Копил
В.Т.) Найнижчі показники мають учні 7 класу з математики (учитель Гоцик Т.А.) та з англійської мови (учитель Копил Н.Е.). Найбільше оцінок початкового рівня мають учні 3 класу (класовод Бойко В.В. з математики (34,7%), учні 5-9 класів з російської мови (учитель Трофімова Л.Ф.) 27% .

У школі в минулому навчальному році навчалося 74 учні. Учні 1, 2 класу не атестувалися. Тому із учнів 3-9 класів високий рівень знань мають 11 учнв (Гуленко Н., Даниленко І. - 4 клас; Антонечко І, Бойко М., Копил Т. - 6клас; Підгірна К., Ткачук І. - 9клас;, що становить 13%; достатній рівень - 37 учнів, що становить 44% ; середній рівень - 21 учень, що становить - 25% і початковий рівень - 2 учні, що становить 2,3%. Це Біленький О. (5 клас), Біленький Д. (7 клас).

Кожного року згідно наказу по школі проводиться шкільний етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика, визначаються переможці, які потім беруть участь у районному етапі.

У школі було організоване дворазове гаряче харчування для учнів 1-9 класів за рахунок коштів відділу освіти для учнів 1-4 класів і батьківських

коштів для учнів 5-9 класів, та триразове для дошкільної ланки. Частина овочів була вирощена силами дітей, вчителів на навчально-дослідних ділянках. Чистину овочів надали керівники фермерських господарств Хавронюк М.Л., Ренюк Ю.В. У минулому навчальному році харчувалось 100% дітей, вартість харчування становила для 6 грн, для 1-9 класів, для дошкільної ланки 7,2грн.

За минулий рік зросла також матеріальна школи: зроблено косметичний ремонт у всіх класних кімнатах, харчоблоці, методичному кабінеті. Пофарбовано підлогу в коридорах, підготовлено котельню до опалювального сезону. У спортивній залі перефарбовано підлогу, побілено стіни. Проведено благоустрій території та дитячого майданчика. Створено навчально – ігрове середовище на території школи. Придбано 3 нових комп’ютери, модернізовано 4 комп’ютери у класі

Отже, матеріальна база школи, робота котельні, їдальні дозволяли вести педагогічний процес у нормальному режимі. Учителі були забезпечені програмами, обізнані з пояснювальними записками до них, нормами оцінювання знань, умінь і навичок учнів, дотримується єдиний мовний режим у комплексі.

У роботі педагогічного колективу школи були й недоліки у веденні шкільної документації, недостатня увага в школі приділяється вивченню, узагальненню і впровадженню передового педагогічного досвіду, мала кількість вчителів бере участь в педагогічних конкурсах, виставках, публікаціях у пресі, тощо. Був неналежний внутрішкільний контроль з боку завуча НВК. Недостатня кількість вчителів на високому рівні опанували комп’ютерну техніку.

Не проводиться робота щодо впровадження просвітницьких програм профілактичного спрямування, потребує пожвавлення робота дитячої організації „Чумацький шлях", яка у повній мірі не забезпечує керівництво класними учнівськими організаціями. Нерегулярно та в основному формально проводяться предметні гуртки, до роботи в яких не залучаються діти, що мають здібності. Не всі вчителі урізноманітнюють уроки мультимедійними програмами, мало використовуються комп’ютер на уроках, недостатньо уваги приділяється стану ведення учнівських зошитів, щоденників.

Розділ ІІ.Діяльність педколективу з охоплення молоді

мікрорайону навчанням


п/п

Назва заходу


Термін виконання

Хто відповідальний

Відмітка про виконання

1

2


3


4

5

67

1
2
3

4

1


2

3
4


5

1


2

1

21

1


2

3

12

3

41

2

31

2

3


4

Серпень

Провести облік дітей дошкільного віку в селі і залучити їх у різновікову групу.


Перевірити готовність кабінетів і класів до прийому учнів.

Оформити списки первинного обліку дітей шкільного віку, класні журнали та журнали гурткової роботи.


Видати ряд наказів щодо організованого початку навчального року.
Підготувати документацію на 2010-2011навчальний рік, скласти розклад уроків, графік чергування учителів та учнів по НВК та їдальні.
Видати учням наявні в бібліотеці підручники.
Підготувати журнал щоденного відвідування учнями шкільного підрозділу, журнал інструктажу з охорони праці, візитаційну книгу та офіційну книгу телефонограм. Ввести в алфавітну книгу всі необхідні дані, завести особові справи для учнів 1 класу та новоприбулих.


Вересень

Скласти тарифікаційні списки вчителів.


Узгодити річний план роботи навчально-виховного комплексу із планами роботи класних керівників, класоводів, педагога-організатора та вихователя різновікової групи.
Провести інструктаж з техніки безпеки з педагогічними і учнівськими колективами, обслуговуючим персоналом.
Розробити і довести до відома всіх працівників НВК та учнів єдині вимоги внутрішнього розпорядку, встановити чіткий режим роботи навчально-виховного комплексу.

Жовтень – листопад

Провести громадський огляд умов проживання і виховання дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.


Нарада при директору: аналіз фінансово-господарської діяльності і готовності НВК до опалювального сезону (звіт завгоспа).
Провести інвентаризацію майна НВК.
На засіданні класних керівників, класоводів і вихователя різновікової групи заслухати інформацію соціального педагога про стан здоров’я дітей і розробити заходи по охороні і зміцненню здоров’я учнів.
Зробити аналіз стану обліку матеріальних цінностей, закріплених за матеріально відповідальними особами (нарада при директорові).

Грудень

Рекомендувати профкому перевірити дотримання правил техніки безпеки у НВК.


Аналіз стану використання бюджету НВК за 2010 рік, розгляд проекту кошторису по статтях на 2011 рік (звіт директора на спільному засіданні трудового колективу і ради НВК).
Січень

Перевірити дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо режиму в НВК.


Провести перевірку учнів на педикульоз. Організувати по класах проведення профілактичних бесід.
Лютий

Заслухати інформацію завкабінетом хімії про дотримання правил техніки безпеки і санітарії в кабінеті.


Березень

Провести бесіди з учнями по профілактиці гострих респіраторних захворювань.


Провести зустріч учнів з наркологом районної лікарні.
Скласти план літніх краєзнавчих заходів і екскурсійно-туристських та оздоровчих поїздок
Квітень

Провести нараду за участю вчителів трудового навчання, класних керівників і класоводів по питанню техніки безпеки під час весняно-опоряджувальних робіт.


Підготовка спортивного майданчика до ефективного використання.
Провести орієнтовну розстановку кадрів на 2011-2012навчальний рік.
Створити комісію по складанню плану роботи НВК на 2011-2012 навчальний рік.
Травень

Організувати оздоровлення учнів у таборі праці і відпочинку та в пришкільному таборі з денним перебуванням.


Запропонувати для обговорення в педагогічному, учнівському колективах та серед батьків проекту плану роботи НВК на 2011-2012навчальний рік.
Провести інструктаж з працівниками НВК та учнями про дотримання правил техніки безпеки під час проходження навчальної практики та ремонтних робіт в літній період.
Червень

Продовжувати оздоровлення дітей згідно складеного плану.


Організувати збір підручників для учнів 1-9 класів.
Ремонт НВК
Скласти графік роботи на липень для керівництва особам, які будуть заміняти директора під час відпустки.

До 15.08


До 27.08

До 01.09

До 01.09

До 29.08


До 31.08

До 29.08

До 05.09
До 12.09
До 01.09

До 01.09


До 15.10

До 10.10

До 17.10
До 07.11

До 23.11


До 12.12

20.12


15.01-17.01

Щомісяця


20.02

05.03

13.03

19.03-22.0303.04

До 17.04


20.04

27.04


До 10.05

До 22.05


До 31.05

1.06-21.06

До 26.06

Протягом місяця

До 27.06

Директор

Завуч

Директор, класні керівники


Директор

Завуч


Бібліотекар, класні керівн.
Директор,

Завуч


Завуч
Директор, кл. керівники,

вихователь різновікової групи.


завгосп

Директор


Кл. керівники, соціальний педагог
Директор

Завгосп
Директор

Директор

Директор


Директор

Профком, медпрацівники
Директор,

медпрацівники


Профком


Медпрацівник, класні керівн.

Завуч


Завуч, педагог-організатор.

Директор

Учитель фізкультури
Директор, профком
Директор

Завуч


Директор, комісія

Директор

Директор

Бібліотекар, кл. керівники, класоводи

Завгосп
Директор
Розділ ІІІ.Підвищення громадської ролі в житті НВК.

Координація внутрішнього управління.


п/п

Назва заходу


Термін виконання

Хто відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3


4
1

2

3


4

56

7


8

9

10


11

12

3


4

5

6


7

1


1
2

1

21
2
3

1

21

2


Тримати тісний зв’язок з батьками. На класних і загальнокомплексних батьківських зборах продовжувати знайомити батьків з документами про школу (Закон „Про загальну середню освіту”, Статут навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів”).
Питання ремонту навчально-виховного комплексу, харчування дітей вирішувати разом з батьками та керівниками спонсорських організацій.
Через трудові колективи і колективи батьків вирішувати питання ремонту класних кімнат, створення добрих умов для навчання дітей в новому навчальному році.
Для колективного вирішення питання удосконалення навчально-виховного процесу провести загальнокомплексні батьківські збори.
Провести наради при директору:

1). Про підготовку НВК до нового навчального року.

2). Про організацію режиму роботи НВК.

3). Забезпечення учнів підручниками.

4). Стан проходження медичного огляду працівниками НВК.
1). Ведення та оформлення шкільної документації.

2). Стан планування роботи в НВК.

3). Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

4). Харчування учнів.

5). Про підсумки працевлаштування учнів 9 класу.
1). Організація атестації педпрацівників НВК.

2). Про проведення інвентаризації в НВК.

3). Здійснення заходів з підготовки НВК до роботи в зимових умовах.

4). Про відвідування учнями НВК.


1). Стан ведення щоденників учнями 5-9 класів.

2). Про підсумки проведення осінніх канікул.

3). Аналіз виконання наказів та розпоряджень по НВК.
1). Стан перевірки ведення шкільної документації.

2). Організація та проведення зимових канікул, новорічних та різдвяних свят.

3). Стан роботи класних керівників з попередження дитячого травматизму.

4). Виконання річного плану роботи за І семестр.


1). Підсумки перевірки стану ведення робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт з математики.

2). Підсумки участі учнів НВК у предметних районних олімпіадах.

3). Про забезпечення режиму економії електроенергії, природного газу.
1). Стан збереження підручників.

2). Стан чергування учнів та вчителів по НВК і їдальні.

3). Стан відвідування у різновіковій групі дошкільного підрозділу.

4). Звіт класних керівників про роботу з батьками.


1). Підготовка до державної підсумкової атестації та організація повторювання матеріалу.

2). Хід атестації педпрацівників.

3). Інформація про індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень.
1). Ознайомлення з інструктивно-нормативною документацією про закінчення навчального року.

2). Стан позакласної роботи в НВК.

3). Про організацію і проведення Дня ЦЗ та об’єктового тренування.

4). Про якість прибирання території та роботи на квітниках.


1). Організація літнього оздоровлення.

2). Проведення державної підсумкової атестації в 4 та 9 класі.

3). Організація підготовки НВК до нового навчального року.

4). Інформація про виконання рішень наказів і педрад.


1). Про підсумки державної підсумкової атестації.

2). Про стан підручників на кінець навчального року.

3). Про хід навчальної практики в 5-8 класах.

4). Підготовка та проведення випускного вечора.


Провести методичні оперативні наради:

Про вимоги до ведення класних журналів.


Про вимоги до обладнання та оснащення навчальних кабінетів і організація роботи в них.
Про організацію самостійної роботи на уроках природничо-математичного циклу.
Методичні рекомендації щодо планування виховної роботи з учнями у ІІ семестрі.
Робота з підручником на уроках гуманітарного циклу.
Методика проведення екскурсій.
Методика проведення навчальної практики з учнями 5-8 класів.
На засіданнях педагогічної ради розглянути такі питання:

І педрада.

Про результати діяльності у 2009-2010н.р. та основні завдання педколективу у новому навчальному році. Погодження річного плану роботи НВК на 2010-2011 навчальний рік,ІІ педрада.

Творча реалізація ідей Сухомлинського в системі громадянського виховання

Моніторинг навчально-виховного процесу

ІІІ педрада.

Рухова активність дітей під час навчально-виховного процесу.


Реалізація моделі школа національної свідомості


ІV педрада.
Дистанційне вивчення рівня знань.
Стан викладання фізики.
Про проведення державної підсумкової атестації у 9 класі.


V педрада.

Переведення учнів 1-4 класів до наступних класів і допуск учнів 9 класу до державної підсумкової атестації.


Оздоровлення учнів у літній період.


VІ педрада.

Підсумки проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу та випуск їх з НВК.


Переведення учнів 5-8 класів до наступних класів.

Протягом року

Протягом року


Червень-серпень

26.08
Серпень

Вересень


Жовтень

Листопад

Грудень

СіченьЛютий

Березень


Квітень

Травень

Червень

Вересень


Жовтень

Листопад

Грудень

Лютий


Квітень
Травень

Серпень


Листопад

Січень


Березень

Травень


Червень

Директор, класні керівники

Директор


Класні керівники

Дирекція НВК


Директор
Директор
Бібліотекар

Директор


Завуч
Завуч

Завуч
Директор

Бойко Л.В.

Завуч
Завгосп


Директор
Соц. Пед.
Завуч
Педагог-орг.
Директор

Завуч
Педагог-орг.


Завуч
Директор

Завуч


Завуч
Директор

Бібліотекар

Громадськ.інсп.
Завуч
Класні керівн.

Завуч


Завуч

Громадськ.інсп.

Завуч

Завуч


Директор
Директор

Директор

Завуч
Директор
Директор

Завуч
Бібліотекар


Завуч
Педагог-орг.

Завуч


Завуч

Завуч

Завуч

Завуч


Завуч
Завуч

Дирекція

Дирекція

Дирекція


Дирекція

Дирекція


ДирекціяРозділ ІV.Охорона дитинства

п/п

Назва заходу


Термін виконання

Хто відповідальний

Відмітка про виконання

1
1


2

3


4
1

2

34

5
1

2
3

4
1


2
1
2

3

1
Серпень

Підготовка звіту про проведену протягом минулого навчального року роботу з охорони дитинства.Вересень

Підготовка наказу про проведення громадського огляду.


Проведення громадського огляду умов проживання, виховання, оздоровлення і працевлаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із багатодітних, малозабезпечених, неповних та неблагонадійних сімей.
Робота з малозабезпеченими сім’ями з метою звільнення дітей від оплати за харчування.
Перевірка планів класних керівників, класоводів та вихователя різновікової групи з питань роботи з дітьми пільгових категорій.
Жовтень

Продовження громадського огляду стану утримання та соціального захисту дітей, проведення підсумків, узагальнення результатів.


Підготовка соціального паспорта комплексу.
Підготовка звіту про проведення громадського огляду та цифрових даних з охорони дитинства у відділ освіти райдержадміністрації.
Підготовка наказу по НВК „Про підсумки громадського огляду”.
Організація медичного огляду учнів. Узагальнення його результатів і доведення його до відома батьків.
Листопад
Налагодження шефських зв’язків із організаціями та підприємствами. Залучення спонсорів до надання адресної матеріальної допомоги дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей.
Перевірка зайнятості дітей пільгових категорій у роботі гуртків та факультативів.
На засіданні ради НВК обговорити умови та стан виховання дітей у сім’ях Біленьких, Череватенків, Руденка.
Грудень

Проведення заходів до Міжнародного дня інвалідів.


Придбання новорічних призів, подарунків, солодощів для дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.
Січень
Перевірка зайнятості дітей пільгових категорій під час зимових канікул.
Рейд-перевірка умов проживання дітей в неблагонадійних сім’ях.
Заслухати звіт про чергування учнів та вчителів по НВК і їдальні.

Квітень

Рейд-перевірка стану утримання дітей у малозабезпечених та багатодітних сім’ях.


Травень

Організація свята до Міжнародного Дня захисту дітей.


Червень

Організація оздоровлення дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.


До 31.08
1.09-15.09

6.09-05.10

Протягом року

20.09
До 15.10

До 7.10


До 10.10

До 20.10


До 20.10
Протягом року

14.11

16.12

До 20.12


До 22.12
3.01-6.01

11.01-14.01

28.01

13.04-14.0401.06-26.06

Соціальний педагог

Соціальний педагог
Соціальний педагог, класні кер. та класоводи

Соціальний педагог, класні кер. та класоводи

Соціальний педагог

Соціальний педагог


Соціальний педагог


Соціальний педагог

Соціальний педагог


Соціальний педагог

Соціальний педагог, медпрацівники, кл. керівники, класоводи

Педагог-організатор,

кл. керівн., класоводи

Соціальний педагог, дирекція

Соціальний педагог


Соціальний педагог

Педагог-організатор, кл. керівники, класоводи

Соціальний педагог
Соціальний педагог

Соціальний педагог


Соціальний педагог, кл. керівники, класоводи, вихователь.

Педагог-організатор, кл. керівники, класоводи.

Соціальний педагог

Розділ V.Охорона життя і здоров’я дітей. Заходи з техніки безпеки. Охорона праці. Санітарно-профілактичні й оздоровчі заходи.

п/п

Назва заходу


Термін виконання

Хто відповідальний

Відмітка про виконання

1

23

4


5

6

78

9

1011

12

13


14

15Забезпечити всі класні кімнати партами необхідних розмірів.


Чітко розподілити площу НВК для прибирання техпрацівниками. Прийняти додаткові заходи по застереженню нещасних випадків і травматизму.
Розділити територію подвір’я між класами для постійного утримання в чистоті.
Всім класоводам і класним керівникам розсадити учнів згідно існуючих санітарно-гігієнічних норм.
Розробити режим дня учня, домогтися, щоб такий режим був у кожного учня вдома, в учнівському куточку, і обов’язково виконувався.
Стежити за дотриманням в НВК зразкової чистоти.
Організувати проведення медичного огляду всіх учнів НВК.
Домогтися систематичної роботи спортивних секцій та гуртків.
Розробити систему заходів по охороні праці та охороні здоров’я дітей і працівників НВК.

Встановити єдиний санітарний день для прибирання території НВК.


Надавати одноразові допомоги потерпілим від виробничих травм та захворювань.
Домогтися щотижневого профілактичного огляду дітей від інфекційних шкіряних захворювань та педикульозу.
Проводити контроль наявності та правильності інструкцій з техніки безпеки.
Проводити медичний огляд працівників НВК.
Проводити контроль за виплатою додаткової оплати за шкідливі для здоров’я засоби та умови праці.


До 01.09


До 03.09

До 03.09

До 06.09

До 10.09


Протягом року
Жовтень-листопад
Протягом року
До 10.09

Протягом року


Протягом року

Протягом року


Протягом року

Липень

Щоквар-


тально

Дирекція

Дирекція, голова ПК

Дирекція, класні керівн., класоводи


Класні керівники, класоводи, вихователь

Дирекція, соц. педагог


Дирекція, класоводи, класні керівн.

Дирекція, соціальний педагог

Дирекція, уч. фізкультури


Дирекція, профком

Дирекція, класні керівники

Голова ПК

Дирекція, медпрацівники


Дирекція, профком

Дирекція

Дирекція, профком


Розділ VІ.Робота з педагогічними кадрами.

п/п

Завдання і зміст роботи


Термін виконання

Хто відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

34

5
6

7

8

910

11
12


13

1415

16

17


18

19

20
Укомплектувати на 2010-2011 навчальний рік 9 класів, різновікову групу – 1

Призначити вихователів, класоводів і класних керівників


Розподілити педагогічне навантаження вчителів.
Призначити:

Відповідальних за навчально-дослідні ділянки, майстерню, зав. кабінетами

Закріпити за класами кабінети.
Наказом по НВК призначити керівниками методичних об’єднань
Призначити керівниками предметних гуртків:

«Краєзнавчий» Копил В.Т.

«Математичний» Гоцик Т.А.

«Літературний» Трофімова Л.Ф.

« Історичний» Бойко Л. В.

«Англійської мови» Копил Н. Е.

« Юні дизайнери» Дробина В. В.

« Природничий» Нерубайська С. І.

« Фізкультурний» Дробина В.М.

«Логіка» Бойко В. В.


«Обслуговуюча праця» Бойко Л. М.
Призначити відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу.
Скласти план роботи по семестрах:

класних керівників, методоб’єднань, роботи на навчально-дослідних ділянках, туристсько-краєзнавчої роботи, , роботи бібліотеки, роботи різновікової групи.


Скласти розклад уроків на І і ІІ семестри.
Скласти графік чергування учителів та учнів по НВК та їдальні.
Провести тарифікацію вчителів.
Забезпечити вчителів навчальними програмами, класними журналами, особовими справами, табелями.
Продовжувати зосереджувати у методкабінеті новинки літератури по вивченню і впровадженню передового педагогічного досвіду.
Провести атестацію вчителя фізики

Дробина В.В.


Заслухати творчий звіт учителя, що атестується.
Згідно плану проводити курсову перепідготовку вчителів.
Учителям, що атестуються провести відкриті уроки з використанням елементів ППД, ІКТ на які запросити учителів початкових класів та вчителів-предметників.
Систематично перевіряти класні журнали, стежити за тематичним обліком знань, відповідністю записів методичним рекомендаціям, проставленням відвідувань, наповнюваністю оцінок.
Постійно надавати методичну допомогу учителям НВК.
Проводити контроль відвідування занять дітьми різновікової групи.

До 01.09

До 28.08


До 28.08

До 22.08

До 22.08
До 22.08

До 12.09


До 01.09

До 01.09


До 05.09

До 01.09


До 10.01
До 01.09

10.01


До 05.09

Протягом року


09.04


Протягом року

До 20.03


Протягом рокуДиректор, класні керівники, класоводи, вихователь

Директор


Директор, профком

Директор

Директор

Директор


Директор

Класні керівн., керівники МО,


Завуч

Завуч


Директор
Директор

Завуч


Атестаційна комісія

Атестаційна комісія


Завуч

Завуч
Завуч


Директор, завуч

Директор, завуч
Розділ VІІ.Внутрішкільний контроль.

п/п

Завдання і зміст роботи


Термін виконання

Хто відповідальний

Відмітка про виконання

1

2


3


4

5

6


1


2

3


4
1

2

34

5

1


2

3


4

56

1

2


3

45

1

2


3

4

1


2


3

1


2
3

4
5


1

2


3

4


5

6

12

3


4
Серпень-вересень

Видати ряд наказів про організований початок 2010-2011навчального року.


Оформлення списків первинного обліку дітей шкільного віку. (Нарада при директору).
Планування навчально-виховної роботи НВК, ведення документації. (Нарада при директору).
Облік дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. (Нарада при директору).
Аналіз забезпеченості дітей підручниками. (Нарада при директору).
Вивчення стану ведення шкільної документації. (Нарада при директорові).
Жовтень

Провести бесіди з учителями, що атестуються у 2010-2011навчальному році.


Стан відвідування учнями школи. (Нарада при директорові).
Громадський огляд умов проживання дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей. (Наказ).
Про проведення відкритих уроків класоводами та вчителями-предметниками. (Нарада при директору).

Листопад

Робота різновікової групи дошкільного підрозділу в осінньо-зимовий період. (Оперативна нарада).

Стан навчально-виховної роботи у 9класі (Наказ).
Аналіз участі учнів у шкільних предметних олімпіадах. (Наказ).
Стан ведення учнями щоденників 5-9 класів (Нарада при директору).
Аналіз роботи класних керівників щодо морально-етичного виховання учнів.

Грудень

Вивчення методів і прийомів роботи на уроці вчителя, що атестується. (Методична нарада).


Перевірка виконання навчальних планів і програм. (Наказ).
Перевірка техніки читання, швидкості письма та усного рахунку учнів 2-4 класів. (Наказ).
Директорські контрольні роботи за І семестр. (Наказ).
Стан харчування учнів та дітей різнові-кової групи у НВК. (Рада школи).
Стан навчально-виховної роботи у 5 класі. (Наказ).
Січень

Засідання шкільних методоб’єднань, проведення та аналіз відкритих уроків.


Перевірка та затвердження планування роботи по НВК на ІІ півріччя. (Нарада при директору).
Перевірка ведення класних журналів. (Наказ).
Стан організації цивільного захисту в НВК. (Наказ).
Дотримання єдиного мовного режиму учнями та вчителями НВК. (Оперативна нарада).

Лютий

Стан чергування вчителів та учнів по НВК і їдальні. (Нарада при директору).


Робота НВК по охороні праці. (Наказ).
Перевірка зошитів з української мови учнів початкових класів. (Наказ).
Стан навчально-виховної роботи у 2 класі (Наказ).

Березень

Оцінювання навчальних досягнень учнів 7-8 класів з фізики (Нарада при директору).
Проведення відкритих уроків та позакласних заходів, засідання методоб’єднань. (Методична нарада).
Стан фізкультурно-оздоровчої роботи у початкових класах. (Наказ).
Квітень

Підготовка учнів та вчителів до державної підсумкової атестації. (Нарада при директору).


Засідання атестаційної комісії. (Наказ).
Робота НВК по організації та проведенню Дня ЦЗ. (Нарада при директору).
Стан позакласної роботи в НВК. (Наказ).
Проведення консиліуму по адаптації учнів 4 класу до навчання в основній школі.
Травень

Перевірка екзаменаційної документації, підготовленої вчителями-предметниками.

Директорські контрольні роботи в 2-9 класах, державна підсумкова атестація учнів 4 класу. (Наказ).
Методика проведення екскурсій і навчальної практики. (Методична нарада).
Перевірка підготовки дітей підготовчої групи до навчання в 1 класі. (Нарада при директору).
Перевірка техніки читання, швидкості письма, усного рахунку учнів 1-4 класів. (Наказ).
Підготовка НВК до нового навчального року. (Нарада при директору).


Червень

Рівень знань, умінь і практичних навичок учнів за результатами державної підсумкової атестації. (Матеріал до педради).


Організація навчальної практики учнів 5-8 класів та робота пришкільного табору з денним перебуванням.
Перевірка стану виконання навчальних планів і програм учителями НВК. (Наказ).
Підготовка НВК до нового навчального року. (Нарада при директору).

Серпень-вересень


До 22.08

До 15.09

До 05.09

До 15.09


Протягом місяця

02.10

Протягом місяця
До 15.10

27.10
03.11

23.11

27.11


28.11

Протягом місяця


Протягом І-ІІ семестрів


26-28.12

27.12

18-25.12

14.12


Протягом місяця

03.01-04.01

До 10.01

09.01 -11.01


Протягом місяця
23.01

Протягом місяця


27.02
20.02-24.02

26.02


Протягом місяця

Протягом місяця

Протягом місяця

05.04

09.04
10.04

Протягом місяця

30.04

До 12.0519.05-22.05

14.05

19.05

13-15.05

22.05
03.06-19.06

03.06-21.06


18.06

19.06


Директор


Завуч

Завуч

Громадськ.інсп.

Класні керівники і класоводи


Завуч

Завуч

Завуч

Соц.педагогКласні керівники, класоводи
Завуч
Дирекція
Директор

Завуч


Завуч

Дирекція


Дирекція

Дирекція


Завуч

Завуч


Директор

Директор


Керівники МО

Дирекція

Завуч


Дирекція

Дирекція

Диретор

Директор


Завуч

Завуч


Дирекція

Дирекція

Завуч

Завуч

Голова атест.

комісії


Начальник штабу

Дирекція
Дирекція

Завуч

Дирекція

Завуч

Дирекція

Завуч

Дирекція
Завуч

Дирекція

Дирекція

Дирекція

Розділ VІІІ.Зміцнення матеріально-технічної бази та організаційно-господарська робота.

п/п

Завдання і зміст роботи


Термін виконання

Хто відповідальний

Відмітка про виконання

1
2

3

45

6

7


8

9

101

2


3

4

5
Провести поточний ремонт дитячого ігрового майданчика на території НВК.

За сприянням батьків, сільської ради та спонсорських організацій забезпечити ігрову кімнату різновікової групи іграшками та роздатковим матеріалом в необхідній кількості.

Провести ремонт опалювальної системи та поточний ремонт водогону.
Провести поточний ремонт приміщення котельні.
Зробити косметичний ремонт приміщення НВК, класних кімнат і кабінетів та кімнат дошкільного підрозділу.

Підтримувати в належному стані територію НВК (косовиця бур’янів, прополювання навчально-дослідних ділянок, посадка та догляд за деревами і квітами).

Зробити косметичний ремонт у спортивному залі.

Виходячи з наявних коштів, придбати для потреб НВК необхідний інвентар та матеріали

Відремонтувати обмостку. 100м2
Наради з обслуговуючим персоналом

Стан підготовки приміщення НВК до початку навчального року. Інструктаж з ОП та ТБ.


Регламент роботи обслуговуючого персоналу. Функціональні обов’язки персоналу.
Стан підготовки приміщення НВК, життєзабезпечуючих систем до роботи в зимовий період.
Робота обслуговуючого персоналу зі збереження тепла та дотримання санітарно-гігієнічних вимог в приміщенні НВК.
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог в приміщенні НВК.

До 14.07


До 01.09

Протягом року


До 01.09

До 01.08


До 14.07
Протягом року

До 01.09


Протягом року

До 23.08


До 27.08

До 06.10

Серпень

ВересеньПаршук В.І.

Паршук К.І.

Паршук В.І.


Дерена В.Г.,

Паршук В.І.

Паршук В.І.

Паршук В.І.


Паршук В.І.
Паршук В.І.

Паршук В.І.


Паршук В.І.

Директор

Директор

Паршук В.І.


Дректор
Розділ ІX.План основних виховних заходів

на 2009-2010 навчальний рік.

п/п

Завдання і зміст роботи


Термін виконан-ня

Хто відповідальний

Відмітка про виконання

1

2
3


4

5

6


7
8

9
10

11
12

13
14


15
16
17

18

1920

21
22


23
24


25
26
27
28

29
30

31

32

3334
35

36


37
38

39
40


41

4243

44
45


46

47
48

49
50
51
52
53
54

55

56


57

58
59

60

61
62


63
64

65

6667

Свято першого дзвоника.

Тиждень державності


Тиждень фізичної культури та спорту

День фізичної культури і спорту.

Спортивні змагання в рамках Всеукраїнського олімпійського тижня.
Тиждень туризму

Акція «Живи, книго!»

- екскурсії бібліотекою;

- виставка формулярів кращих читачів;

- книжкові виставки, вікторини;

- години цікавих повідомлень.


Тиждень доробти і милосердя
Концерт «Цей день належить вам по праву» до Дня працівників освіти.
Тиждень біології
День українського козацтва. Конкурс «Козаченьки молоденькі».
Тиждень любителів книги
День української писемності і мови. Тиждень української мови

Шкільний тур конкурсу ім. П.Яцика


Тиждень рідного краю
Свято “Моя земля – земля моїх батьків”
Тиждень правознавства

День пам’яті жертв голодомору. Загальношкільна лінійка.


Акція «16 днів протии насильства»

Тиждень здорового способу життя

Спортивні змагання.
Акція «АнтиСНІД»
Спортивні естафети, гра «Козацькі забави» до Дня Збройних сил України.

Тиждень народознавства


Свято «Андріївські вечорниці»

Конкурс Калити

Відзначення дня Св. Валентина
День учнівського самоврядування.
Тиждень Новорічних свят
Конкурс новорічних плакатів

Новорічний ранок.

Новорічний бал-маскарад.

Тиждень творчості


Загальношкільна лінійка до Дня соборності України.
Місячник здорового способу життя. Інформаційна лінійка.
Виставка малюнків «Ми обираємо здоровий спосіб життя».
Виставка творчих робіт учнів «Таланти твої – Україно»
Лінійка пам’яті подій під Крутами

Тиждень здоров’я та безпеки життєдіяльності


Письмовий твір „Бути здоровим – значить бути сучасним”.

Свято „Здоров’я дітей – майбутнє нації”


Зимова спартакіада
Тиждень профорієнтації
Конференція «Діти – злочин і кара»
Тиждень зарубіжної літератури
Підведення підсумків місячника здорового способу життя. Визначення найактивніших учнів. (Лінійка).
Тиждень музики

Тиждень української літератури


Концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню 8 Березня.
Шевченківські дні у школі

Районний конкурс «Тарасовими шляхами»


Тиждень книги
Підведення підсумків акції «Живи, книго!»
До всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз проведення бесід, лекцій, конкурсу малюнків.
Тиждень здоров’я та спорту

Проведення спортивних змагань

День гумору.
Операція «Чистота»
Тиждень математики
Акція «Тверезість»
День народження шкільної дитячої організації «Чумацький шлях». Урочиста лінійка. Спортивно-туристична гра «Козаченьки».
Тиждень екології
Загальношкільна лінійка, присвячена Чорнобильській катастрофі.
Проведення заходів до всесвітнього дня

Охорони праці

Тиждень патріотичного виховання
Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, воїнами афганцями.
Участь у святковому мітингу, присвяченому Дню Перемоги.
Тиждень молодших класів.
Свято Букваря
Тиждень підведення підсумків
Свято останнього дзвоника.

Міжнародний день захисту дітей. Конкурс малюнків на асфальті.


Випускний вечір.

Свято закриття табірної зміни.01.09

12.09


02.10

03.10


14.10

10-14.11


21.11

25.11-


10.12

17.12


22.01

20.01-20.02


29.01-02.02
20.01

29.01


20.02

06.03


09-10.03

24.03


01.04

13.04


26.04

28.04


08.05

09.05

31.05

01.06


20.06

Педагог-організатор, учитель музики,
Класні керівники
Уч.фізкультури

Пед.-організатор


Уч.фізкультури

Педагог-організатор,

Класні керівники
Бібліотекар

Педагог-організатор


Педагог-організатор
Вчитель біології
Педагог-організатор
Бібліотекар
Учитель укр. мови і літератури

Педагог-організатор, кл.керівники


Вч. правознавства

Пед.-організатор, кл.керівники


Педагог-організатор
Педагог-організатор
Пед.-організатор, уч.фізкультури

кл.керівники

Пед.-організатор, кл.керівники, класоводи, уч.фізкультури
Педагог-організатор

кл.керівники


Педагог-організатор

Класоводи,

кл.керівники


Педагог-організатор


Педагог-організатор
Громадськ.інсп.

Учитель образотв.

мистецтва

Педагог-організатор

Класоводи,

кл.керівники


Соц. педагог

Пед.-організатор

Уч. фізкультури

Педагог-організатор

Кл. керівники


Соц. педагог

Кл. керівники

Вч. зарубіжної літератури
Пед.-організатор

Уч. музики

Пед.-організатор
Учитель укр. літ.
Пед.-організатор

Уч. укр.літератури


Бібліотекар


Бібліотекар

Кл.керівники, класоводи


уч.фізкультури


Педагог-організатор

Уч.математики


Кл.керівники
Педагог-організатор

уч.фізкультури,уч. географії


Педагог-організатор


Кл.керівники, класоводи

Педагог-організатор


Уч.історії


Педагог-організатор
Класоводи
Уч.1 класу
Педагог-організатор

Педагог-організатор


Відпов. за табір

Педагог-організаторБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка