Навчально виховного комплексуСторінка1/24
Дата конвертації07.03.2016
Розмір3.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

З а т в е р д ж е н о

на засіданні педагогічної ради

Вільхуватського навчально-виховного комплексу

протокол № 6 від 24.05.2012

Голова педагогічної ради, директор

_ _ _ _ _ _ _ Є.В. Новиков

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ


ВІЛЬХУВАТСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2013/2014 навчальний рік


ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ

РІЧНОГО ПЛАНУ РОБОТИ

Вільхуватського навчально-виховного комплексу

Великобурлуцької районної ради Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік
№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові особи,

яка погодила річний планПосада особи,

яка погодила річний планЗауваження (пропозиції)

Дата погодження,

підпис
Ченцова Т.Л.

заступник начальника відділу освіти


Котяш Л.І.

головний бухгалтер ЦБ відділу освіти


Пащенко Н.І.

економіст ЦБ відділу освіти


Пономар Н.І.

завідуюча РМК відділу совіти


Ковтун Л.І.

заступник завідуючої РМК відділу освіти


Давиденко Л.М.

методист РМК відділу освіти


Ситнік А.Л.

методист РМК відділу освіти


Кравченко Н.І.

методист РМК відділу освіти


Сєдихова І.В.

методист РМК відділу освіти


Фірсов В.М.

начальник господарчої групи відділу освіти


Ларіонова Н.О.

завідуюча ЛКТО відділу освіти


Великодний О.Г.

начальник служби охорони праці відділу освіти


ЗМІСТ


План-графік атестації педагогічних кадрів 122Розділ І. Вступ

Підсумки минулого 2012-2013 навчального року
В основу діяльності Вільхуватського НВК у 2012-2013 навчальному році покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи України, внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

 • Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Національна доктрина розвитку освіти України.

 • Укази Президента України.

 • Рішення Уряду України, Департамента науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Великобурлуцької державної адміністрації.

 • Правила та норми охорони праці, техніки безпеки.

 • Статут НВК, ухвалений на засідання ради закладу (протокол № 2 від 05.03.2013 року).

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу (протокол № 10 від 09.01.2013 року).

Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів у закладі освіти, Конвенції ООН "Про права дитини".

Мета і завдання колективу обумовлені проблемною темою школи «Диференціація та індивідуалізація навчально- виховного процесу: рівнева-профільна» та «Спільна робота школи, батьків, громадськості у вихованні учнів».

Педагогічним колективом були сплановані шляхи її реалізації, затверджена структура методичної роботи, визначені стратегічні напрямки підвищення фахового рівня педагогічних працівників.

Вся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів.

Розв'язання проблем та завдань закладу, затверджених педагогічним колективом на 2012-2013 навчальний рік, дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позакласній виховній діяльності.

Завдання минулого навчального року в основному виконані:Навчальна частина:

 • реалізовувався диференційований підхід до учнів 1-4 класів з метою врахування їхніх індивідуальних особливостей, використовувалися ефективні прийоми розвитку навичок читання;

 • складався моніторинг навчальних досягнень учнів 2-11 класів;

Виховна частина:

 • велика увага приділялася підвищенню зацікавленості учнів загальношкільними справами;

 • вихованню колективізму, відповідальності;

 • стимулюванню творчої активності учнів.

Методична частина:

 • використовувалися інтерактивні технології.

Кадрові питання:

 • своєчасно проходила курсова підготовка та атестація педагогічних працівників;

 • робочі місця укомплектовані кваліфікованими фахівцями.

Контроль за навчально-виховним процесом:

 • визначалася першочерговость у вивченні окремих сторін діяльності вчителів, які визначилися під час діагностування, труднощів у роботі окремих вчителів із метою надання їм кваліфікованої допомоги;

 • відстежувалися та аналізувалися навчальні досягнення учнів;

 • проводилася корекційна діяльність з підвищення якості знань;

 • поєднувався якісний і кількісний аналіз ефективності діяльності учнів.

Забезпечення державно-громадського управління школою:

Адміністрація школи співпрацювала з Радою школи.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та працівників школи:

 • проводився медичний огляд працівників та учнів школи.

Господарча робота та матеріально-технічне забезпечення:

 • проводився косметичний ремонт всіх шкільних приміщень.

Вільхуватський навчально-виховний комплекс об’єднує педагогічний процес дошкілля, початкової і старшої ланок навчального закладу та надає можливості для найбільш чіткого вираження і самоутвердження кожної особистості.

До складу Вільхуватського НВК в 2012-2013 навчальному році входило:

Ключове завдання модернізації освіти в Україні – забезпечення профільного навчання в старшій школі. Профільне навчання в старшій школі врахувує індивідуальні особливості, інтереси, схильности та потреби учнів. Так в 2012-2013 навчальному році НВК мав таку структуру профільного навчання

Класи профільного навчання:

- універсальний ( 10 кл.)

з напрямком профілізації«оператор комп’ютерного набору» (16 учнів) та

«тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва» ( 5 учнів)

- універсальний ( 11 кл.)

з напрямком профілізації«оператор комп’ютерного набору» ( 9 учнів)

«тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва» ( 7 учнів)
Профільні класи від загальної кількості школярів складають:


Профільне навчання визначається як вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів та створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення. Мета профільного навчання- загальноосвітня профільна та початкова допрофесійна підготовка учнівської молоді, спрямована на створення умов для виховання особистостей, що здатні до самореалізації й само актуалізації.

Тому педагогичний колектив НВК продовжує працювати над проблемою:

Диференціація та індивидуалізація навчально-виховного процесу: рівнева-профільна”.

На початок 2012 –2013 навчального року контингент вихованців становив 180 учнів.

З випускників школи ІІ ступеня на початок навчального року продовжили навчання 24 учня: 20 учнів ( 75 %) - у 10 класі Вільхуватського НВК, 2 учня( 10 %)- в інших ЗНЗ РАЙОНУ, 2 ( 10 %) – в середніх ПТНЗ,1 учень ( 5 %) не навчається за станом здоров’я..

Укомплектовано 11 класів із середньою наповнюваністю 16 учнів.

В мікрорайоні дітей від 5 до 18 років проживає 198, всі учні охоплені навчанням.

Контингент учнів протягом року залишався стабільним, мережа класів закладу була оптимальною. В 2012-2012 навчальному році за індивідуальною формою навчання вчилася Маренич Є.( 4 клас), Агурєєва К. ( 8 клас).

Аналізуючи укомплектованість школи педагогічними кадрами протягом навчального року, слід відзначити, що колектив працює стабільно. 67,7 % педагогічних працівників мають вищу фахову освіту.

За останній час у закладі вдається вирішувати питання відповідності освіти вчителів їх займаних посад: • проходження курсів підвищення кваліфікації,

 • спецкурсів,

 • тренінгів.

В НВК працювало в поточному навчальному році 31 педпрацівник.

З них:


вчителі – 24

вихователі – 5

майстер виробничого навчання – 1

практичний психолог – 1.


У 2012-2013 навчальному році кадрове забезпечення навчально-виховного процесу складало:

Освіта

1

Вища

25

80, 6 %

2

Середня спеціальна ( молодший спеціаліст)

5

16,1 %

3

Незакінчена вища ( бакалавр)

1

3, 3 %Рівень педагогічної майстерності

1

“Спеціаліст вищої категорії”

8

25,8 %

2

“Спеціаліст І категорії”

7

22,6 %

3

“Спеціаліст ІІ категорії”

6

19,4 %

4

“Спеціаліст”

1

3,2 %

5

Не атестовані

2

6,4 %

6

Відповідають займаній посаді

7

22,6 %

Вчителі Новикова Н.П., Громик З.І. мають педагогічне звання “Старший вчитель»


Стаж роботи1

До 3-х років

3

9,6 %2

3-10 років

6

19,4 %

3

10-20 років

8

25,8 %

4

Більше 20 років

14

45,2 %


Підвищення рівня педагогічної майстерності


№з/п

Вид діяльності

Кількість педагогів

1

Курсова перепідготовка

2

2

Атестація

6

3

Робота з індивідуальної самоосвітньої теми

2

4

Проведення “відкритих” уроків

7

Атестація педагогічних працівників здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

У звітньому році черговій атестації підлягало 7 педагогічних працівників згідно перспективного плана атестації.

Результати атестації:

1. Ковшов Андрій Григорович, вчитель російської мови та літератури, перенесено атестацію на 2013- 2014 навчальний рік за станом здоров’я.

2. Новиков Євгеній Васильович, вчитель історії, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» .

3. Зарубіна Наталя Павлівна, бібліотекар, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

4. Новикова Анна Олександрівна, вчитель географії, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

5. Ляхова Олена Анатоліївна, вчитель початкових класів, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

6. Крюкова Надія Олександрівна, практичний психолог, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

7. Крюкова Надія Олександрівна, вчитель української мови та літератури, встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

8. Гусєва Неля Миколаївна, вихователь дошкільного підрозділу, відповідає займаній посаді, встановлено 8 тарифний розряд.

Під час атестації було вивчено досвід роботи педпрацівників шляхом


 • відвідування уроків,

 • проведення співбесід,

 • анкетування учнів, батьків, колег;

 • відвідування відкритих уроків (занять), позакласних заходів, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, члени районної атестаційної комісії, учителі- “предметники” МО.

Це дало змогу обєктивно оцінити роботу кожного педпрацівника, який атестувався. Загалом атестація пройшла в ділової доброзичливій атмосфері.

Враховуючи результати трьох років, можна зробити висновок, що педагоги школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

Згідно перспективного плану 2 педпрацівника пройшли курси підвищення кваліфікації при ХАНО .

У школі діє методичний кабінет відповідно до вимог Положення, сплановано роботу з педагогічними кадрами. Усі педагогічні працівники залучені до науково-методичної роботи.

Педагогічний колектив приділяв значну увагу підвищенню результативності уроків, формуванню системності знань учнів, виробленню в них практичних і пізнавальних умінь. Із метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти було здійснено перевірки організації навчального процесу в 1 класі, створення комфортних умов для навчання та дотримання принципу наступності під час переходу учнів з початкової в основну школу

В НВК працювало 5 методичних об’єднання: • Вчителів-філологів (голова методоб’єднання Саніна Н.М.)

 • Класних керівників (голова методоб’єднання Пєвцева Л.І.)

 • Початкових класів (голова методоб’єднання Ляхова О. А.)

 • Вчителів хімії, біології, історії та географії (голова методоб’єднання Черняк В.А.)

 • Вчителів математики, фізики, інформатики (голова методоб’єднання Рєпка Е.О.)

На засіданнях МО:

  • розглядали нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу;

  • надавали рекомендації та практичну допомогу вчителям- предметникам із метою підвищення їхнього професійного рівня; підвищення ефективності навчально- виховного процесу;

  • вивчали актуальні проблеми методики викладання навчальних предметів;

  • освоювали сучасні освітні технології, технології проблемного навчання, зокрема метод проектів, дослідницький метод і т.д.

У своїй роботі МО звертали увагу на формування професійно- педагогічної та соціально- психологічної культури педагогів; продукування педагогами нових педагогічних ідей,технологій навчання і виховання в сучасних умовах.

Творчі доробки вчителів були представлені на обласній виставці- презентації педагогічних ідей та технологій, від школи було подано 2 роботи, усі матеріали були оформлені у відповідності до вимог. Матеріали самоосвіти, власні розробки навчальних й виховних проектів, уроків у вигляді брошур на ярмарок оформили учитель історії Новиков Є.В.,практичний психолог Крюкова Н.О.. У наказі відділу освіти Великобурлуцької РДА 17 «Про підсумки проведення XІX районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою “Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону” відзначено роботу -проект «Любіть Україну» Новикова Є.В дипломом І ступеня.

Кількість матеріалів зменшилася у порівнянні з минулою виставкою, але, на жаль, робота не відзначена дипломом департаментаосвіти і науки Харківської ОДА.

В організації навчально-виховного процесу пріоритетними напрямками діяльності є демократизація, гуманізація, диференціація, інтеграція навчання.

В 2012-2013 навчальному році продовжила роботу «Школа становлення молодого спеціаліста».Третій рік працював під наставництвом вчитель фізичної культури Панін С.С.. Адміністрація згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи, надавала методичну допомогу у підготовці до уроківУпродовж року вчитель провів відкритий урок. Під час аналізування уроку надано молодому спеціалісту рекомендації щодо підвищення методичного та фахового рівня.

Структура навчального року, режим роботи школи, навчальні плани, календарно-тематичні плани повністю відповідають чинному законодавству України.

Робота школи відповідає вимогам Закону «Про мови»: вся документація закладу, наради, педагогічні ради ведуться українською мовою.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженими МОН України (Наказ від 20.08.2008 року № 755)

Навчально-виховний процес був забезпечений навчальними програмами, підручниками, педагогічними періодичними виданнями.

Школа укомплектована програмно-методичним забезпеченням навчального процесу. Навчальний план виконано, варіативна складова реалізована повністю. З усіх навчальних предметів є навчальні програми. Календарно - тематичне планування з навчальних предметів відповідає діючим програмам.

Мета навчально-виховного процесу – забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенційним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

Згідно з планом роботи НВК адміністрацією закладу було здійснено аналіз рівня навчальних досягнень учнів з основних предметів .

Рівень навчальних досягнень учнів початкових класів :

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка