Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладівСторінка26/26
Дата конвертації21.03.2016
Розмір4.63 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

1 Див. Детальний опис Держстандарту загальної середньої освіти у підручнику: Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Під ред. С.Ю.Ніколаєвої .- К.: Ленвіт, 1999.- С.6-12.; Державні стандарти базової і повної середньої освіти// Іноземні мови. – 2003. - №1. – С.3-8.

1 Більш докладно дивись Потапенко С.И. Безартиклевое употребление существительных в английском языке // Иностр. яз. в школе.- 1996.- №5.-С.55-59; Потапенко С.И. Употребление артиклей с именами собственными в английском языке // Иностр. яз. в школе.- 2000.- №2.-С.65-68.

1 Основы методики преподавания иностранных языков. Под ред. В.А.Бухбиндера, В.Штрауса. - К., 1986. - с. 280.

1 Детально поняття комунікативна компетенція розглядається у розділі "Цілі і зміст навчання ІМ"

1 Див. Стронин М.Ф. Нужно ли учить умению читать вслух на иностранном языке?//Иностр. яз. в шк. – 1980, №3. – С.15-20.

1 Формулювання правил-інструкцій для інших граматичних явищ див. в кн. Н.М.Жилко, Л.С.Панова. Вправи з граматики англійської мови. – К.: „Освіта“, 1995. – 145 с.

1 S + P - підмет + присудок (Subject + Predicate)

S1 + P1 - підмет + присудок підрядного речення1 Основы методики преподавания иностранных языков/Под ред. В.А.Бухбиндера, В.Штрауса. - К., 1986. - С. 72.

1 Див.: Берман И.М. Методика обучения английскому языку. - М., 1970. - с. 159-162.

11Див.: Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підр. / Колектив авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.:Ленвіт, 1999. – с.121

1 Див.: Львов М.Р. Вопросы теории речевой деятельности //Иностр. язык в шк. - 1985. - № 6. - С. 83-88.

1 Домовимось, що під словом “повідомлення” ми розумітимемо будь-яке вираження в стверджувальній чи заперечній формі усієї різноманітності відношень співрозмовників. Це може бути повідомлен­ня факту, оцінка події, вираз згоди чи незгоди, сумніву, здивуван­ня, жалю, байдужості, радості тощо.

1 Див. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе - М., 1986. - 222 с.

1 Див.: Львов М.Р.Вопросы теории речевой деятельности // Иностр. яз. в шк. - 1985. –

№ 6. - C. 85-88.1 Див.: Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения гово­рению на иностранном языке. - М., 1985. - 160 с.

1 Див.: Берман И.М. Методика обучения английскому языку. - М., 1970. - 250 с.

1 Див.: Берман И.М. Методика обучения английскому языку. – М., 1970. – 250 с.

2 Див.: Карп’юк О.Д. Англійська мова. Підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Навчальна книга, 2002. – 144 с.

Роман С.В., Чекаль Г.С., Коломинова О.О. УМК "Wonderland" (English for young learners). – К.: Ленвіт, 1998. – 158 с.3 Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф. H@llo, Freunde!: Підручник з німецької мови для 5 кл. загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова, перший рік навчання) – Х.: Ранок, 2005. – 160 с.

1 Див.: Сучасні технології навчання іншомовного спілкування / С.Ю. Ніколаєва, Г.А.Гринюк, Т.І. Олійник та інші. – К.: Ленвіт, 1997. – с.55 (Бібліотечка журналу "Іноземні мови". Вип.1(3)

1 Див.: Сидоренко М.М. Німецька абетка з прописами. – К.: Освіта, 1998. – 48 с.

2 Див.: Карп’юк О.Д. Англійська мова. Підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К., 2002. – 144 с.

1 Див.: Роман С.В., Чекаль Г.С., Коломинова О.О. УМК "Wonderland" (English for young learners). – К.: Ленвіт, 1998. – 158 с.


1 Див.: Сидоренко М.М Німецька абетка з прописами. – К.: Освіта, 1998. – 48 с.

2 Див.: Карп’юк О.Д. Англійська мова. Підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К., 2002. – 144 с.

3 Берман И.М. Методика обучения английскому языку. – М., 1970. – 104 с.

4 Див.: Басай Н.П., Плахотник В.М. Німецька мова: Підручник для 5-го класу середньої школи. – К.: Освіта, 1998. – с.3-63.

1 Див.: Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях. Часть 1. – М.: ГИС, 2001. – с.80-82.

1 Див.: Дручків Н.Ю., Паршикова О.О. Німецька мова у грі, 2: Кн. для вчителя. – К.: Освіта, 2001. – (32 с.) – с. 19-20.

1 Детальніше про види читання див. Державний освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта). V-IX класи (проект, 2-а редакція) / Під кер. С.Ю.Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 1998.- с14-17..

1 Див: методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно –логічних схемах і таблицях: Навчальний посібник Укладачі С.Ю. Ніколаева, С.В. Гапонова та інші. Київ, "Ленвіт", 2004

1 Див. Соловова Е.Н., Кривцова Е.А. Социокультурные лакуны:типология, причины появления и способы заполнения при изучении иностранных языков // Иностр. языки в школе. – 2006. - №5. – С.2-7.

1 Детально див. Коломінова О.О. Зміст соціокультурного аспекту навчання англійської мови у початковій школі // Іноземні мови. – 2004. - №2. – С.50-53.

1 Детально див.Соловова Е.Н., Кривцова Е.А. Социокультурные лакуны: типология, причины появления и способы заполнения при изучении иностранных языков // Иностр. языки в школе. – 2006. - №6. – С.2-9;

12Кулахметова Н.Н. Формы реализации страноведческого и лингвострановедческого компонентов на уроке английского языка в средней школе //Иностр. яз. в школе.-2005.-№5 ст.49-57.

1 Див.: Тихонова Л.А. Ситуативные возможности начала урока. Иностр. яз. в школе. – 1984. – № 5. – С.47-51.

1 В.М.Плахотник, Р.Ю. Мартинова. Підручник для 5 класу середньої школи. К., “Освіта”, 1998.1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка