Назва роботи. Краплинки рідної мовиСкачати 204.18 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір204.18 Kb.
Номінація. Авторські розвивальні заняття для дітей дошкільного віку, програми проектування розвитку обдарованого дошкільника в центрах раннього розвитку дитини.

Назва роботи. Краплинки рідної мови (програма впровадження української мови у навчально – виховний процес дітей з порушеннями слуху старшого дошкільного віку – додаткова – парціальна програма – 34 (1) години).

Мета: навчання дітей з особливими освітніми потребами державній мові, формування мовленнєвої компетентності, активізація мовлення, здійснення розуміння та володіння українською мовою для подальшого навчання у початковій школі.

Актуальність: обов’язковість дошкільної освіти передбачає не лише рівний доступ до неї, а й гарантію її високої якості. Особливої уваги потребує реалізація державної мовної політики в дошкільній освіті, яка полягає у залученні дітей до навчання українською мовою та вплив на стан особистості дитини з особливими потребами у суспільстві.

З позицій сучасної лінгводидактики розкриваються різні методичні прийоми оволодіння дітьми другою мовою в умовах близькоспорідненого двомовного оточення (словник, фонетика, граматика, зв’язне мовлення порівняно з російською мовою).

У назві програми закладено символічний смисл, передбачається, що її практичне втілення допоможе дитині зі зниженим слухом по краплинці зібрати рідну мову, розуміти і спілкуватися нею, прилучитися до української національної культури, традицій, звичаїв. Важливо, щоб це приводило до гармонійного розвитку, створювало передумови до мовленнєвого спілкування державною мовою. Звідси і назва програми – «Краплинки рідної мови».

Наша програма містить обов’язкові напрями роботи з дітьми, що націлюють дорослих на формування у дітей з порушеннями слуху мовленнєвої компетентності, пізнання рідної країни, її звичаїв, культури, визначення свого місця в ній, засвоєння способів отримання знань та навичок їх практичного використання.Інноваційність: на сучасному етапі розвитку суспільства особливого значення набуває спрямованість на соціалізацію та інтеграцію дітей з особливими потребами в умовах спеціальних дошкільних закладів.

Результатами цієї роботи є обґрунтування та конкретизація видів мовлення з урахуванням поетапного надання і реалізація їх у корекційно – виховній роботі; об’єднання за тематикою розділів «Розвиток мови» та «Ознайомлення з оточуючим» з використанням української мови; узагальнення тематичного словнику як підґрунтя навчального посібника з українського мовлення; розробка тематичного планування мовленнєвої діяльності у старшому дошкільному віці українською мовою; розробка й проведення інтегрованих комплексних занять з розвитку мови; виготовлення дидактичного матеріалу та посібників з розвитку українського мовлення для застосування їх на заняттях та у повсякденному житті.

Важливу роль у впровадженні українського мовлення в корекційну роботу сурдопедагогів відіграє комп’ютерна техніка, яка є потужним інформаційним засобом посилення інтелектуальної та мовленнєвої діяльності.

Практична значимість: кожна дитина – це майбутня доля. Завданням педагогів є створення можливостей кожній дитині з порушенням слуху для успішного навчання українського мовлення в межах тієї освітньої моделі, яка найбільше відповідає її потребам, можливостям і здібностям.

Завдання: розкрити методи, прийоми, форми ознайомлення дошкільників з українською національною культурою, літературою, традиціями, обрядами, святами. Мова невідривна від історії, культури її народу. Тому колисанки, забавлянки, казки, щедрівки, колядки – найкращий засіб виховання, прилучення дітей з дошкільного віку до національної української мови.

Початкове навчання дітей української мови в російськомовних дошкільних закладах закладає підґрунтя подальшого вивчення цієї мови у школі.

Пояснювальна записка.

Метою навчання дітей української мови в російськомовному дошкільному закладі є оволодіння українською мовою в спеціально організованих умовах, спрямованість на розвиток усного мовлення з орієнтацією на ігрові прийоми та методи навчання, усвідомлення своєї приналежності до природи і суспільства.

Основною формою розвитку українського мовлення дошкільників є заняття, яке проводиться 1 – 2 рази на тиждень тривалістю 30 – 35 хвилин.

Заняття з розвитку українського мовлення в російськомовному дошкільному закладі мають свою специфіку і відповідають певним вимогам: • мовленнєва спрямованість, де розвиваються мовленнєві вміння, формуються навички усного мовлення;

 • комплексний характер навчання, коли одночасно розв’язуються всі мовленнєві завдання: уведення та закріплення лексики, робота над звуковимовою, граматичною правильністю українського мовлення, формуванням навичок мовлення;

 • поєднання навчально – мовленнєвих та виховних завдань, де прищеплюються любов та повага до національної мови українського народу, бажання оволодіти нею;

 • тематичний характер занять (згідно тематичних принципів словникової роботи);

 • емоційна насиченість забезпечується використанням сюрпризних моментів, ігрових прийомів, різних ігор, віршів, активної діяльності дітей;

 • широке використання наочності.

Заняття може проводитись українською мовою або починатись російською, поступово переходячи на українську. На кожному занятті необхідно створювати життєві мовленнєві ситуації для розвитку та активізації мовного словника.

Ця авторська програма є складовою програм: «Виховання і навчання дітей дошкільного віку з вадами слуху» (за ред. Фомічової Л.І.), програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Зміст програми умовно поділений на напрями: навчання української лексики та знайомство з українською культурою, звичаями. Дані напрями представлені навчальними темами: знайомство з мовою, найближчим оточенням дитини, порами року, живою та неживою природою, рідним краєм, які дають малюкам початкові уявлення про природу, рослинний і тваринний світ, місце людини в реальному світі, про культурну спадщину України, регіон, сім’ю.Мова – це засіб пізнання оточуючого світу та спілкування дітей між собою. Враховуючи обмежений словниковий запас малюків з порушеннями слуху, програма побудована так, щоб дитина за допомогою педагога поступово накопичувала лексичний словник, збагачений різними граматичними формами. Засвоюючи слова – назви предметів найближчого оточення, відповідних ознак і дій, діти збагачують лексику, поширюючи свій активний словник. Вихованці працюють зі словами, реченнями, вчаться самостійно складати невеличкі речення, засвоюють мову і мовлення. Педагог створює на заняттях такі мовні ситуації, які викликають у дошкільників потребу у спілкуванні.

Тематичне плануванняТеми

Кількість годин

1.

Ми живемо в Україні.

2

2.

Знайомство.

1

3.

Моя групова кімната.

1

4.

Родина і Я.

2

5.

Людина.

2

6.

Осінь золота.

1

7.

Зимонька - зима.

1

8.

Свята.

3

9.

Бабусине подвір’я.

2

10

Дикі тварини.

1

11

Бабусина хата.

2

12

Шевченко – великий поет України.

2

13

Весно красна.

1

14

Знайомство зі Світлицею.

1

15

У світі іграшок.

1

16

В гостях у казки.

2

17

Українські народні загадки.

2

18

Знайомство з українським посудом.

3

19

Знайомство з українським одягом.

2

20

Моя Україна.

2


Старша група (І рік навчання)

І квартал

І. Введення в українську мову.

ІІ. Знайомство з українською мовою як мовою близькоспорідненою російській.

ІІІ. Спостереження за словами, спільними за значенням і подібними за звуковим оформленням (лише відрізняються вимовою: земля, небо,ліс,трава, сонце і т.п.) та словами, властивими лише українській мові (лялька, папір, фарби, пензлик).

ІV. Ознайомлення з традиціями народу даної місцевості, з традиційним українським одягом (українські куточки).

V. Ознайомлення із звучанням українською мовою імен дітей: Юрко,Сашко, Сергійко, Маринка, Оленка. Але: Оля, Ганна, Іра, Карина.

VI. Ознайомлення зі словами – назвами іграшок: ведмедик, зайченя, м’яч, лялька, піраміда кубик.

VII. Ознайомлення зі словами: ось, тут, так, ні, дякую, смачного, доброго ранку, до побачення, пробачте. Активізація їх у мовленні.

VIII. Ознайомлення з назвами явищ природи восени: дощ, сонце, вітер, небо, листопад, дерево, кущ, квітка.

ІX. Ознайомлення з темами: «Фрукти»: яблуко, груша, лимон; «Овочі»: цибуля, морква, огірок.

Х. Ознайомлення з темою «Родина»: мама, тато, дівчинка, хлопчик, син, дочка.
ІІ квартал

І. Продовження роботи над розумінням слів та знайомство з простимиреченнями українською мовою. Увага до інтонації, розвиток вимовних умінь.


ІІ. Збагачення та активізація словникового запасу на основі роботи затемами:

1) Слова звертання, ввічливості – привіт, доброго ранку, смачного, пробачте, до побачення.

2) Іграшки – відповіді на запитання: Хто? Що? Назви іграшок.

3) Ігрова кімната – яка вона? Що в ній знаходиться? Де? Меблі: стіл, стілець, ліжко, шафа, диван.

4) Людина. Частини тіла: рука, нога, живіт, спина, голова, лоб, око, ніс, вухо.

5) Одяг зимовий: шуба, светр, рукавиці, шарф, брюки (штани), шапка.

6) Новорічне свято: ялинка, кульки (прикраси), свято, подарунок, Дід Мороз.

7) Явища природи взимку: сніг, мороз, холодно, лід, снігопад. Читання загадок, вірші про зиму.

8) Дієслова: Що робить? Спить, їсть, плаче, іде, грає, біжить. Доручення: дай, візьми, принеси, покажи.
ІІІ квартал

І. Розуміння простих текстів.

ІІ. Збагачення та активізація словникового запасу на основі роботи затемами:

1) Родина, родинні стосунки: бабуся, дідусь, брат, сестра.

2) Квартира – меблі (назви дивитись ІІ квартал).

3) Посуд: каструля, чайник, чашка, тарілка, ніж, виделка, ложка. Ознайомити з народним декоративно-прикладним мистецтвом: глечик, куманець, таця, тарілка, горщик.

4) Їжа. Продукти харчування: яйце, компот, ковбаса, масло, молоко, макарони, цукерки, хліб, печиво, борщ, суп, каша, картопля, риба, кисіль.

5) Допомога вдома. Розвиток умінь відповідати на запитання: Хто це? Що це? Який? Що робить?

Їсть, спить, плаче, іде, біжить, стоїть, лежить, миє, несе, малює, ліпить, говорить, сидить.

6) Назви рослин – узагальнюючі почуття: дерево(а), кущ(і), квітка(и).

7) Знайомство з українськими рухливими іграми. Активізація засвоєних слів у мовленні.

Підготовча група (ІІ рік навчання)

І квартал

І. Удосконалення умінь слухати – розуміти і говорити українською мовою.

ІІ. Розвиток уявлень про українську мову як мову близькоспоріднену російській.

ІІІ. Удосконалення вимовних умінь. Розвиток умінь граматично правильно будувати висловлення українською мовою.

ІV. Закріплення умінь вживати імена дітей українською мовою. Активізація слів ввічливості. Удосконалення культури мовлення.

V. Збагачення та активізація словникового запасу на основі роботи за темами:

1) Іграшки, українські іграшки, дії з ними. Півник, коник, конструктор, дзиґа.

2) Ігрова кімната. Яка вона? Що в ній знаходиться? Меблі.

3) Ігри дітей. Повторення правил гри, ознайомлення з правилами нових ігор.

4) Людина. Зовнішній вигляд людини. Хлопчик, дівчина.

5) Одяг і взуття. Український одяг. Магазин «Одяг».

6) Професії людей у місті і селі. Праця людей на полях і в садах восени.

7) Овочі, фрукти. Що де росте? Які за кольором, розміром?

8) Явища природи восени:

- Осінь, холодно. Іде дощ, калюжі, хмари.

- Птахи відлітають у вирій.

- Звірі готуються до зими.
ІІ квартал

І. Приговорювання слів і фраз українською мовою. Увага до вимови.

ІІ. Розвиток умінь ставити запитання й правильно відповідати на них.

ІІІ. Формування умінь граматично правильно будувати висловлення українською мовою.

IV. Розвиток діалогічного мовлення на основі засвоєних слів.

V. Збагачення та активізація словникового запасу на основі роботи за темами:

1) Родина. Родинні стосунки. Професії батьків (водій, домогосподарка, лікар, учитель, швачка, будівельник, гірник, кухар, продавець).

2) Посуд: назва, розширення уявлень про народне декоративно – прикладне мистецтво.

3) Продукти:

- їжа (сніданок, обід, полуденок, вечеря);

- сервіровка стола (назва продуктів і посуду).

4) Явища природи взимку:

- Ігри дітей, зимові розваги: лід, ковзани, лижі,санки, сніжки, снігова баба.

- Сніг, снігопад, вітер, мороз, холодно.

- Яка пора року? Зима. Чому? Іде сніг. Земля вкрита снігом, льодом.

- Звірі – птахи.

5) Новорічне свято. Ялинка, прикраси, свято, подарунки. Розучування колядок, щедрівок.
ІІІ квартал

І. Розвиток умінь вживання граматичних конструкцій з прийменниками на, до, під, у.


ІІ. Формування умінь будувати зв’язне висловлювання з 2 – 3 речень (опис іграшок, предметів).

ІІІ. Розвиток діалогічного мовлення.

ІV. Заучування і розповіді віршів, загадок.

V. Збагачення та активізація словникового запасу на основі роботи за темами у мовленні:

1) Свято мам і бабусь.

2) 9 березня – день народження українського поета Т.Г. Шевченка.

3) Зміни в природі навесні:

- Тане сніг. На деревах бруньки. Перші весняні квіти.

- Звірі – птахи.

- Робота у полі, на городі, у саду.

4) Розучування веснянок, дитячих ігор.

5) Рідний край. Ми живемо на Україні. Київ – столиця України. Твоє місто, село, твоя вулиця.

6) Транспорт (назви).

7) Готуємося до школи. Навчальне приладдя: книга, зошит, олівець, ручка, пензлик, фарби, альбом.Словник з розвитку мови і мовлення


 1. Ім’я : Олена, Оксана, Наталка, Дарина, Катерина, Світлана, Дмитро,

Іван, Віталій, Олександр, Євген, Василь, вона, він, воно, я, ти, ми, вони.

 1. Привітання: доброго ранку, вітаю, добридень, доброго вечора,

дякую, на добраніч, будь ласка, смачного, пробачте, до побачення.

 1. Іграшки: м’яч, зайченя, піраміда, кубик, кулька, лялька, ведмедик,

кошик, дзиґа.

 1. Родина і я: мама, тато, син, дівчина, дочка, брат, сестра, хлопчик,

баба, дід. Моя родина.

 1. Меблі: стіл, стілець, диван, ліжко, шафа.

 2. Посуд: ложка, виделка, тарілка, ніж, чашка, глечик, каструля, чайник,

сковорода, блюдце.

 1. Овочі: огірок, картопля, помідор, буряк, цибуля, морква, капуста.

Ростуть на городі.

8. Фрукти: яблуко, груша, вишня, слива, лимон. Ростуть у саду.

9. Одяг: майка, труси, колготки, сорочка, гольфи, шорти, спідниця, сукня, шуба, светр, рукавиці, шарф, брюки (штани), кофта, куртка.

10. Дикі тварини: лисиця, ведмідь, вовк, заєць, їжак, білка. Живуть у лісі.

11. Свійські тварини: собака, кіт, свиня, кінь, коза, вівця, корова. Живуть у людей.

12. Частини обличчя та тіла: голова, лоб, ніс, очі, вухо, рука, нога, спина, живіт, волосся.

13. Транспорт: машина, автобус, поїзд (потяг), літак, пароплав, човен,

велосипед, трамвай, тролейбус.

14. Птахи: горобець, синиця, ластівка, зозуля, шпак, голуб, галка, дятел,

лебідь, лелека. Зимуючі, перелітні птахи.

15. Їжа: хліб, каша, борщ, суп, яйце, печиво, цукерка, ковбаса, масло, макарони, хліб, узвар.

16. Свійські птахи: курка, півень, качка, гуска, індик.

17. Комахи: метелик, хрущ, муха, оса, мурашка, бджола, павук.

18. Рослини: дерева, кущі, квіти, гриби, трава, ліс, гай, сквер, парк, город, сад, поле, квітник.

19. Дерева: дуб, каштан, береза, горобина, сосна, ялина, туя. Стовбур, лист, гілка.

20. Кущі: бузок, калина, смородина, аґрус, малина. Гілка, лист.

21. Квіти: лілея, нарцис, троянда, тюльпан, айстра, конвалія, сальвія,

пролісок, волошка.

22. Шкільне приладдя: папір, ручка, олівець, фарба, пензлик, пластилін, зошит, книга, альбом.

23. Музичні інструменти: барабан, бубон, дудка, гармоніка, металофон,

сопілка.

24. Пори року: зима (взимку), весна (навесні), літо (влітку), осінь (восени)

25. Місяці: - зимові (грудень, січень, лютий);

- весняні (березень, квітень, травень);

- літні (червень, липень, серпень);

- осінні (вересень, жовтень, листопад).

26. Нежива природа:

- річка, ліс, поле, гай;

- земля (суха, волога, мокра);

- калюжа, дощ, лід, сніг, листопад, снігопад, град, мороз, холодно, тепло, прохолодно, вітер, сонячно;

- небо (сине, чисте, ясно, хмари).

27. Природа: Листя опадає. Йде дощ. Йде сніг. Вода замерзла. На деревах лежить сніг. Красиво взимку. Красиво восени. На деревах набухають бруньки. З’являється перше листячко. Розквітають квіти.

28. Дієслова: сміється, плаче, лежить, йде, біжить, слухає, п’є, їсть, малює, говорить, пише, сидить, думає, читає, грає, складає, шиє, будує, ліпить, стрибає.

Що будемо робити? Що робили?

Їсти Їли


думати думали

читати читали

писати писали

говорити говорили

складати складали

описувати описували

рахувати (лічити) рахували (лічили)

вирішувати вирішували

малювати малювали

ліпити ліпили

будувати будували

шити шили

вишивати вишивали

склеювати склеювали

слухати слухали

грати грали

29. Свята: свято, подарунок, Новий рік, ялинка, прикраси (ялинкові іграшки), ласощі, день народження, торт, цукерки, гості.
Побутовий словник
Умивальня. Будемо умиватися. Помий руки, обличчя. Витри руки, обличчя. Чистий, брудний. Вода холодна, тепла. Мило, рушник, гребінець.

Зубна паста, зубна щітка. Я хочу в туалет.Спальня. Ліжко, подушка, ковдра, покривало, наволочка, простирадло, вставайте, лягайте спати, піжама, одягайтеся, труси, майка, сорочка, шорти,

колготи, плаття, спідниця, кофта, одяг.Їдальня. Назва посуду, стіл, стілець, серветки, їжте, смачного, дякую, назва продуктів, сніданок, обід, вечеря, полуденок.

Роздягальня. Назва одягу, шафа, одягніть, зніміть, будемо одягатися, роздягніться, підемо гуляти.

Діяльність. Красиво, вірно, невірно, так, не так.

Аплікація: ножиці, клей, папір, серветка, будемо розрізати та наклеювати, розрізай, наклеюй.

Малювання: альбом, олівець, кольорові олівці, фарби, пензлик, вода, будемо малювати, малюй, малювали.

Ліплення: пластилін, дощечка, твердий, м’який, будемо ліпити, ліпи, ліпили.

Конструювання: конструктор, кубик, брусок, зразок, мозаїка.

Гра: іграшка, правило, роль, назва гри (пошта, водій, магазин, лікарня, перукарня), будемо грати, грай, грали.

Фізкультура: вправа, гімнастика, рухлива гра, біг, лазіння, стрибок, м’яч,

шикування, лавка, канат, мішечок, обруч, стінка, ходьба, метання.Праця: будемо працювати, працюйте, працювали, витирали листя, поливали квіти, чергові.

Навчання: Теми з розвитку мови і мовлення.

Слухова робота: клас, слуховий апарат, чуєш, чую, чує, не чую,

мікрофон; слухали, слухай, слухати, слухаю, слухає, повторіть, говорити, тихо, голосно, гучно, барабан, бубон, дудка (сопілка), металофон, гармоніка, навушники.Розвиток мови і мовлення впродовж дня:

Осінь. Спустіли поля.

Мокне земля.

Дощ поливає.

Коли це буває? (Восени).

Яка погода? Похмура, прохолодна, сонячна, тиха. Падає листя. Дерева голі. Хмарно. На вулиці холодно. Іде дощ. Дме вітер.

Зима. Сніг на полях.

Лід на річках.

Метелиця гуляє.

Коли це буває? (Взимку).

Яка погода? Холодна, морозна, сніжна. Мороз. Слизько. Іде сніг. На вулиці холодно. Діти ліплять снігову бабу. Діти грають у сніжки. Діти годують птахів.

Весна. Тане сніжок.

Оживає лужок.

День прибуває.

Коли це буває? (Навесні).

Тане сніг. Біжать струмки. На деревах бруньки. Надворі тепло. Прийшла весна. Сніг розтав. Гріє сонце. На гілках зелені листочки.

Літо. Сонце пече.

Липа цвіте.

Жито поспіває.

Коли це буває? (Влітку).

Спекотно. Діти плавають, загоряють. У саду ростуть фрукти (назвати). На городі ростуть овочі (назвати). У лісі ростуть гриби, ягоди, квіти, дерева (назвати). У дворі є ... (свійські тварини або птахи). Малята свійських тварин: теля, лоша, кошеня, цуценя, порося, козеня.

Дієслова. Іди, сядь, встань, тут, там, іди сюди, покажи, візьми, дай, на, ось,

стій (стоїть), поклади, можна взяти, пише, малює, читає, лічить, витирає, миє, що робить? що робив?, грає, відкриває, закриває, росте, збирає, їсть, катається, ходить, ліпить, біжить, говорить, іде, ідіть у групу (клас).Висновки.

Мовленнєва компетентність перш за все передбачає вирішення соціальних (налагодження розгалужених соціальних контактів) питань, а також спрямована на розв’язання завдань морально-етичного (уміння налагоджувати взаємини та спільну діяльність, гармонізувати стосунки, висловлювати свою позицію) та пізнавального (знання мови як універсального засобу передачі інформації та вміння використовувати цей комунікативний засіб з метою отримання знань) характеру.

Програма націлює педагогів та батьків на формування словесного мовлення дітей як універсального комунікативного засобу. Автори виходять з того, що опанування мовлення відбувається переважно в процесі правильно організованої життєдіяльності дитини, яка супроводжується словесним спілкуванням, використанням типових мовленнєвих одиниць у різних життєвих (побутових та навчальних) ситуаціях. Спілкування словесним мовленням у різних його видах і формах (глобальне читання, аналітичне читання, друковане письмо, говоріння, дактилювання) на всіх заняттях, у побуті, в будь-якій діяльності – одна з обов’язкових умов формування мовленнєвої компетентності. Спеціальні заняття виконують обов’язкову допоміжну функцію. Зміст програм розрахований на цілеспрямований вплив на розвиток словесного мовлення дитини впродовж всього дня.

Очікуваний результат цієї програми полягає не у кількості слів та речень, заучених дитиною, а у мірі їх використання з комунікативною метою. Навіть обмежена кількість мовленнєвих одиниць при їх недосконалому фонетичному та граматичному оформленні за умови їх активного використання у повсякденні визнається більш значущим показником дитячого розвитку, ніж велика кількість вивчених, правильно оформлених слів та речень, які не стали для дитини інструментом спілкування та пізнання. Таким чином, віддається перевага якісним показникам використання мовлення у природних ситуаціях перед кількісними показниками їх запам’ятання і відтворення у штучних умовах виконання завдань репродуктивного характеру. Це допоможе уникнути формалізації педагогічного процесу та розвивального впливу на дитину.

Доцільне використання різних життєвих ситуацій для розвитку і навчання дітей. Адже саме природне спілкування є найважливішим поштовхом та джерелом для засвоєння інформації, розвитку мовлення.

Програма розрахована на дошкільні заклади компенсуючого типу з порушеннями слуху, мови з російськомовним режимом навчання.


Використана література.

1. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012.

2. Бондаренко Н.В. Концепція шкільної освіти національних спільнот в Україні. Педагогіка і психологія: Зб. – К., 1995.

3. Богуш А.М. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008.

4. Богуш А.М. Речевая подготовка детей к школе. – К., 1984.

5. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994.

6. Бутрім В. Грамоти навчатися – все одно що гратися. – К.: Ред. загально-пед. газ., 2004.

7. Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). – М., 1969.

8. Веснівочка / Упорядник М. Вільшук. – Івано-Франківськ: Просвіта, 1994.

9. Выготский Л.С. К вопросу о многоязычии в детском возрасте// Собр. соч.: В 6т. – М., 1983. – Т.3

10. Виправлення вад мовлення у дошкільників/ упоряд. В.Л.Чайко. – К.: Шк. світ, 2009.

11.Виховання дитини з порушеннями слуху в умовах сім’ї / за ред. Т.В. Сак. – К.: Наук. світ, 2009.

12. Виховання і навчання дітей дошкільного віку з вадами слуху (об’єднані тексти програм дошкільних навчальних закладів для глухих дітей і дошкільних закладів для слабочуючих дітей): Програма для спеціальних дошкільних закладів / за ред. Л.І. Фомічової та Л.О. Малини. – К.: ІЗМН, 1997.

13. Вудвуд Л.Ф., Вудвуд І.М. З родини йде життя людини. Народознавство. – Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998.

14. Дивоцвіт дитинства: Хрестоматія з етики для учнів початкової школи. / за ред. В.М. Хайруліної. – К.: Видавництво «Плеяди», 2005.

15. Зінкевич В.П. та ін. Якщо дитина погано чує. – К.: Шк. світ, 2010.

16. Калуська Л.В. Дивокрай. Вибрані дидактико – методичні матеріали у 2-х книгах для працівників дошкільних закладів. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

17. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. посіб. /наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003.

18. Корнєв А.Ю. Святковий рік. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.

19. Крутій К.Л. Створення мовленнєвого середовища: теоретичні засади і практична реалізація. – 2-е вид., виправл. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006.

20. Лозинська Є. Українське народознавство дітям дошкільного віку: Метод. посіб. для дошк. закл. – Львів: Оріяна – Нова, 2008.

21. Любицька В. Ми живемо в Україні і дуже любимо її /Дошк. виховання. – 1991. – №6.

22. Піроженко Т.О. Комунікативно – мовленнєвий розвиток дошкільника. – Тернопіль: Мандрівець, 2010.

23. Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець». П.П. Кононенко, Л.Г. Касян, О.В. Семенюченко. – К.: «Рада», 2008.

24.Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи. – М., 1981.

25.Складові мовленнєвого розвитку. Автори – упорядники: Л.Ф. Барановська, Т.В. Бондарева. Практичний посібник з планування та проведення мовленнєвих занять у дошкільному закладі. – Артемівськ: Третє тисячоліття – НТ, 2006.

26. Сучасне заняття в дошкільному закладі: Навчально-методичний посібник /за ред. Н. В. Гавриш; авт. кол.: Н.В. Гавриш, О.О. Лінник, Н.В. Губанова. – Луганськ: Альма – матер, 2007.

27. Українська мозаїка. Посібник – хрестоматія / Упоряд. О.П.Долинна, О.В. Низковська, Н.І.Вакуленко, О.А. Копєйкіна. – К.: АВДІ, 2008.28. Ушинський К.Д. Рідне слово // Виб. Пед. твори: В 6 т. – М., 1983. – Т.3.

29. Хорошківська О., Кудикіна Н. Розвиток українського мовлення // Дошк. виховання. – 1991. – №1.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка