Назва установи Назва бібліотеки затверджен о наказ директораСкачати 96.65 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір96.65 Kb.
Назва установи

Назва бібліотеки

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ директора
N ___ від " __ " 20__ р.
ПІБ

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці N

при роботі на комп'ютерах

Київ - 20___
Назва установи

Назва бібліотеки
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ директора
N ___ від " __ " 20__ р.
ПІБ
ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці N

при роботі на комп'ютерах

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Дана інструкція розроблена на підставі Наказу № 65 від 26.03.2010 Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 293/17588 "Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації

електронно-обчислювальних машин".

1.2 Дія цієї інструкції поширюється на всі структурні підрозділи Бібліотеки. Вимоги інструкції є обов'язковими для всіх категорій працівників, які працюють з персональними електронно-обчислювальними машинами (надалі ПЕОМ).

1.3 При влаштуванні на роботу, пов’язану з виконанням завдань на ПЕОМ, особи проходять попередній медичний огляд. До самостійної роботи на ПЕОМ допускаються особи, які пройшли навчання, вступні інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки, первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці, інструктаж та перевірку знань з електробезпеки. В подальшому вони проходять повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці один раз на

) півріччя, періодичні медичні огляди один раз на два роки. Працівники повинні бути ознайомлені з шляхами евакуації із приміщення, місцем розташування медичної аптечки, засобів пожежегасіння, вміти користуватися наявними засобами пожежегасіння.

1.4 Під час роботи на комп'ютерах, до складу яких входять відеотермінали (дисплеї), на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори: • підвищений рівень електромагнітного, рентгенівського, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювань;

 • підвищений рівень статичної електрики;

 • підвищений рівень запиленості та аероіонів у повітрі робочої зони;

 • підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини;

 • підвищений рівень шуму (від вентиляторів, аудіоплат тощо);

 • прямі та відбиті від екранів блики та несприятливий розподіл яскравості в полі зору;

 • фізичні та нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, перенапруження аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.5 Внутрішньозмінні режими праці і відпочинку мають передбачити додаткові нетривалі перерви в періоди, що передують появі об'єктивних і суб'єктивних ознак втомлення та зниження працездатності.

При виконанні протягом дня робіт, що належать до різних видів трудової діяльності, за основу роботи з ПЕОМ слід вважати таку, що займає не менше 50% часу впродовж робочого дня.

1.6 Встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з ПЕОМ при 8-ми годинній робочій зміні:

для операторів із застосуванням ПЕОМ слід призначати перерви для

відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні 2 години роботи;

- для операторів комп'ютерного набору слід призначати перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин через кожну годину роботи.

1.7 Екран відеотермінала повинен знаходитися не ближче 600 мм від очей користувача (пропонується— 600-700 мм).

1.8 Висота робочої поверхні стола має бути в межах 680-800 мм. Стіл повинен мати простір для ніг шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм і на рівні витягнутих ніг не менше 650 мм.

1.9 Клавіатуру слід розташовувати на поверхні стола на відстані 100-300 мм від краю, повернутого до користувача. Під електричні принтери необхідно підкладати килимки для гасіння вібрації та шуму.

1.10 Для зменшення несприятливого впливу на користувача пристроїв типу "миша" (вимушена поза, необхідність постійного контролю за якістю дій) потрібно забезпечити велику вільну поверхню столу для переміщення "миші" і зручного упору ліктьового суглоба.

1.11 В приміщеннях з комп'ютерами слід щоденно проводити вологе прибирання.

1.12 В підрозділах з комп'ютерами повинні бути медичні аптечки першої допомоги.

1.13 Неприпустимим є підключення ПЕОМ і периферійних пристроїв до звичайної двопровідної електромережі, в тому числі з використанням перехідних пристроїв.

1.14 У приміщеннях, де одночасно експлуатується більше п'яти ПЕОМ повинен бути встановлений аварійний резервний вимикач.

1.15 Працівники підрозділів повинні знати шляхи евакуації з приміщень підрозділів.

1.16 Працівники зобов'язані виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівництвом. За невиконання вимог інструкції працівники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.


ІІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ


2.1 Вимити руки теплою водою з милом.

2.2 Ввімкнути систему вентиляції, перевірити, чи достатньо освітлене робоче місце. Оглянути робоче місце та прибрати сторонні предмети. Перевірити правильність розміщення стола, стільця та апаратури (відеотермінал і процесорний блок повинні стояти не на краю стола, положення клавіатури та відеотермінала й кути їх нахилу мають відповідати побажанням користувача).

2.3 Візуально перевірити загальний стан апаратури, справність електропроводки, з'єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток.

2.4 Приєднати до процесора необхідну периферійну апаратуру: принтер, сканер тощо (усі кабелі, що з'єднують процесорний блок з іншими пристроями,слід вставляти та виймати тільки при вимкненому комп'ютері та інших його пристроях).

2.5 При виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати та повідомити про це керівника підрозділу.

Підключити комп'ютер до мережі електроживлення трьохполюсною вилкою, яка має заземлення.


ІІІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ


3.1 Увімкнути апаратуру комп'ютера вимикачами на корпусах у

послідовності: периферійне обладнання (принтер, сканер тощо),

відеотермінал, процесорний блок.

3.2 Відрегулювати яскравість свічення екрана відеотермінала, мінімальний розмір світної точки, фокусування, контрастність. Рекомендуються: розмір точки свічення - не більше 0,4 мм, відношення яскравості екрана відеотермінала до яскравості оточуючих його поверхонь у робочій зоні - не більше 3:1.

3.3 При роботі з текстовою інформацією режимі введення даних, редагування тексту та читання з екрана відеотермінала) найбільш фізіологічним є зображення чорних знаків на світлому фоні.

3.4 Для нейтралізації зарядів статичної електрики в приміщенні, де виконуються роботи на комп'ютерах, доцільно збільшувати вологість повітря за допомогою кімнатних зволожувачів. Не бажано носити одяг з синтетичних матеріалів.

3.5 Для зниження напруженості праці на комп'ютері необхідно рівномірно розподіляти характер робіт відповідно до їх складності (доцільно, зокрема, застосовувати чергування операцій введення тексту та його редагування, підготовки матеріалів).

3.6 Під час експлуатації лазерних принтерів забороняється:

- використовувати папір вже надрукований з однієї сторони;

- використовувати папір, питома вага якого виходить за межі рекомендованої (60-135 г/кв. м типу Салоп МР або Хегох 4024);

- використовувати рваний, зморщений або папір з нерегулярними отворами

від діркопробивача чи степлера.

При зминанні паперу відкрити кришку і обережно витягнути лоток з папером. Доцільно, також бути уважним, щоб не обпектися під час витягання аркуша з термозакріплюючого пристрою.

Необхідно дотримуватися правил зберігання картриджів згідно з інструкцією виробника.

Забороняється:


 • зберігати картридж без упаковки;

 • ставити картридж на торці, тобто вертикально;

 • перевертати картридж етикеткою донизу;
  відкривати кришку валика та торкатися її;

 • самому заповнювати використаний картридж.

При погіршенні якості друку (бруд від тонера на папері) почистити принтер зсередини ледь вологим бавовняним тампоном від видимих слідів тонера (попередньо вимкнувши принтер).

3.7 Для зменшення негативного впливу на здоров'я працівників виробничих факторів, пов'язаних з роботою на комп'ютерах, необхідно раціонально організувати режим праці та відпочинку. Через кожні 60 хвилин безперервної роботи слід встановлювати перерви на 10 хвилин. Під час перерв з метою зниження нервово-емоційного напруження та втоми зорового аналізатора, що розвиваються у користувачів, усунення негативного впливу гіподинамії та гіпокінезії рекомендується виконувати комплекс вправ виробничої гімнастики.

3.8 Забороняється:


 • захаращувати робоче місце і проходи сторонніми предметами;

 • класти будь-які предмети на апаратуру комп'ютера, відеотермінала, принтера;

 • закривати будь-чим вентиляційні отвори апаратури;

 • переключати з'єднувальні шнури апаратури при включеному живленні;

 • допускати попадання вологи на апаратуру;

 • включати охолоджену (принесену з вулиці в зимовий час) апаратуру;

 • самостійно відкривати та ремонтувати апаратуру (ремонт виконують тільки спеціалісти з технічного обслуговування комп'ютерів);

 • залишати без нагляду ввімкнене обладнання;

 • відмикання під час роботи.

IV ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ


 1. Після закінчення роботи користувач повинен виконати наступну послідовність операцій:

 • провести закриття всіх активних завдань;

 • переконатися, що в дисководах немає дискет;

 • виключити живлення процесорного блока, відеотермінала та всіх периферійних пристроїв;

 • відключити комп'ютер від мережі живлення (штепсельні вилки витягнути з розеток). Клавіатуру накрити кришкою для запобігання попаданню до неї пилу.

 1. Прибрати робоче місце. Оригінали та інші документи покласти в ящик стола.

 2. Вимити руки теплою водою з милом.

 3. Вимкнути вентиляцію, освітлення та зачинити вікна.

 4. Повідомити керівника підрозділу про виявлені несправності, що мали місце під час роботи.


V ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 При виявленні несправностей заземлення, пошкоджень у мережі електроживлення, ознак диму, запаху гару вимкнути апаратуру й повідомити про аварійну ситуацію керівника підрозділу. При раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути апаратуру комп'ютера, витягнути штепсельні вилки з розеток і повідомити керівника підрозділу та чергового електрика.

5.2 Про нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив або сам потерпілий повинні терміново повідомити керівника робіт або підрозділу та вжити заходів щодо надання необхідної допомоги. Керівник, у свою чергу, зобов'язаний терміново організувати медичну допомогу потерпілому, й у разі необхідності доставити його до поліклініки, повідомити про те, що сталося керівництво бібліотеки, профспілкову організацію, зберегти обстановку на робочому місті в такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників).

5.3 У разі виникнення пожежі діяти згідно з інструкцією й негайно повідомити керівника підрозділу, пожежну та позавідомчу охорону бібліотеки, пожежну частину, керівництво бібліотеки. Надалі слід вжити необхідних заходів щодо евакуації людей та задіяти первинні засоби пожежегасіння.


Зав. відділом _______________________
ПІБ
У З Г О Д Ж Е Н О
Керівник (спеціаліст) служби охорони праці

ПІБ
Юрисконсульт

ПІБ

Голова профкому

ПІБ


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка