Не може бути кимось запропонована, вона має випливати з професійного інтересу вчителяСкачати 62.29 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір62.29 Kb.
САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ

Чільне місце у підвищенні фахового рівня, майстерності вчителя займає робота над індивідуальною, методичною, педагогічною, психологічною темою ( проблемою).

Ця тема не може бути кимось запропонована, вона має випливати з професійного інтересу вчителя.

Орієнтовні теми( проблеми), які цікавлять учителів, спонукають до пошуку, досліджень, експериментів, глибокого вивчення й апробації. 1. Методика проведення інтегрованих уроків.

 2. Управління пізнавальною і творчою діяльністю учнів на уроці.

 3. Використання інтерактивних методів навчання на уроці.

 4. Метод проектів у НВП.

 5. Навчання учнів аналізу й оцінювання власної діяльності.

 6. Моніторинг навчальних досягнень учнів.

 7. Психологічні особливості підлітків.

 8. Особистісно зорієнтоване навчання і виховання.

 9. Система роботи зі здібними, обдарованими дітьми.

 10. Організація науково-дослідницької діяльності учнів на міжпредметній основі.

 11. Використання навчальних екскурсій як форми активізації пізнавальної діяльності учнів.

 12. Властивості, особливості й активізація пам’яті дітей.

 13. Оптимальні способи повторення вивченого матеріалу.

 14. Інновації в освіті.

 15. Дослідження причин зниження читацького інтересу підлітків.

 16. Створення належного психологічного клімату в процесі навчання.

 17. Створення ситуацій успіху на уроках.

 18. Навчання учнів роботі з першоджерелами.

 19. Використання діалогічного і монологічного мовлення в навчальному процесі.

 20. Шкільна лекція.

 21. Нестандартні підходи до стандартного уроку.

 22. Міжпредметні зв’язки в процесі викладання основ наук.

 23. Організація самостійної роботи учнів на уроці, впровадження способів само- і взаємоперевірки, само- і взаємооцінювання.

 24. Наукова дискусія як засіб навчання.

 25. Освоєння нових освітінх технологій, які дозвоять знизити навчальне навантаження і підвищити якість уроків.

 26. Розробка системи творчих завдань для учнів.

Карта особистісного зростання педагога

Навчальний рік______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові____________________________

Предмет____________________________________________

Науково-методична проблема__________________________

Кількість років роботи над проблемою___________________

Самооцінка професійної підготовки ( за 12-бальною шкалою):

змісту предмета______________________________________

планування__________________________________________

методики викладання_________________________________

педагогіки__________________________________________

психології__________________________________________

Опрацьована література__________________________________

Виступи і доповіді ( на засіданнях педради, ШМО, семінарах)

теоретичні викладки____________________________________

з досвіду роботи________________________________________

Участь у загальношкільних методичних заходах

_______________________________________________________

Відвідування відкритих уроків, виховних заходів

_______________________________________________________

Вивчення ППД

_______________________________________________________

Участь в роботі РМО

_______________________________________________________

Громадська діяльність____________________________________

Результати роботи:

результати атестації_____________________________________;

оприлюднення свого досвіду______________________________;

участь учнів в предметних олімпіадах_______________________;

участь учнів в МАН______________________________________;

участь учнів в інших конкурсах_____________________________;

результати навчальних досягнень учнів______________________;

особиста науково-дослідницька робота_______________________.

Прогнози та плани на наступний навчальний рік

Пропозиції щодо організації науково-методичної роботи на наступний навчальний рік_____________________________________________.

^ Перспективний план самоосвіти вчителя біолоігії

на 2008 / 2012 роки

Проблема: « Формування еокологічної культури, гармонійних відносин людини з природою, дбайливого ставлення до природи. Охорони навколишнього середовища»Тема

Навчальний рік

1. Синтез екологічних знань та етичних відносин з природою на уроках біології, географії і в позаурочний час

2008-2009

2. Збагачення словникового запасу з екології

2009-2010

3.Формування практичних навичок з охорони природи під час позакласної гурткової та природоохоронної діяльності учнів

2010-2011

4.Формування загальнолюдських рис характеру

2010-2011

5.Вивчення нових пеердових технологій у промисловості та с/г, екологічно сприятливих для впровадження в практику майбутнього

2010-2011

6.Інтегрована система навчання як метод створення ефективної екологічної освіти й виховання

2011-2012

7. Створення банку екологічної інформації рідного краю.

2011-2012

8. Участь учнів у процесі вироблення і прийняття рішень з найважливіших практичних завдань з екології

2011-2012

Річний план самоосвіти вчителя біології з проблеми:

«Синтез екологічних на уроках біології, географії як засіб екологічного бачення та формування практичних навичок екологічної освіти»

на ________н.рік

Систематична самоосвіта з питань екології, ознайомлення з науковою літературою і періодичною пресою.

Протягом року.

Виступ на ШМО природничого циклу з доповіддю «____________»

Березень_____року

3. Формування екологічного світогляду учнів через:

- творчі роботи;

- створення екологічного клубу;

- роботу зі здібними та обдарованими учнями, пошукову діяльність.

Протягом року

4. Створення банку інформації з питань екології.

Протягом року

Активна співпраця з науковцями ЗНУ та лабораторій екологічного моніторингу підприємств.

Протягом року

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ РОБОТИ

НАД ЄДИНОЮ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Дослідження єдиної методичної теми ( проблеми) – центральна ланка в методичній роботі. Ця робота здійснюється в чотири етапи:

Діагностичний.

Теоретичний ( дослідження проблеми).

Практичний ( дослідження проблеми).

Підбиття підсумків роботи над проблемою. Пропаганда ППД.

Робота над єдиною методичною проблемою повинна чітко простежуватися як у діяльності педагогічної ради – головного органу методичної роботи, так і в роботі методичної ради, ШМО, творчих груп, динамічних груп, при проведенні семінарів, нарад, педагогічних читань, конференцій тощо, а також в індивідуальній самоосвітній роботі кожного педагога закладу.

^ Зразок.

Проблема : « Метод проектів як технологія особистісно орієнтованого навчання».

Протиріччя, суперечності в НВП:____________________________________

Шляхи подолання суперечностей:___________________________________

Мета програми:____________________________________________________

Завдання програми:________________________________________________

Основні керівні документи:_________________________________________

Етапи програми

І етап – підготовчий – діяльнісно-прогностичний ( 01.09.2009 – 01.01.2010)

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне і матеріально-технічне забезпечення умов переходу на нову технологію навчання.

Мета етапу :___________________________________________________

Зміст роботи:__________________________________________________

Форми і методи роботи . Очікувані результати ( планується розгляд проблеми у всіх формах методичної роботи – колективних, групових, індивідуальних тобто задіяння всього педагогічного колективу в роботі над проблемою)Форми роботи

Методи роботи

Очікувані результатиІІ етап – опанування науково-теоретичних основ і технології методу проектів педагогічним колективом та учнями - конструктивно-моделюючий ( 01.01.2010 – 01.09.2010)

Основні завдання : мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу опанування нової технології навчання.

Мета етапу :___________________________________________________

Зміст роботи:__________________________________________________

Форми і методи роботи . Очікувані результати ( планується розгляд проблеми у всіх формах методичної роботи – колективних, групових, індивідуальних тобто задіяння всього педагогічного колективу в роботі над проблемою)

Форми роботи

Методи роботи

Очікувані результатиІІІ етап – реалізація технології методу проектів в освітьному процесі закладу- апробаційно-впроваджувальний ( 01.09.2010 – 31.05.2011 )

Основні завдання: спрямована організація досвіду з реалізації методу проектів у роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, що мають проблеми в опануванні нової технології

Мета етапу :___________________________________________________

Зміст роботи:__________________________________________________

Форми і методи роботи . Очікувані результати ( планується розгляд проблеми у всіх формах методичної роботи – колективних, групових, індивідуальних тобто задіяння всього педагогічного колективу в роботі над проблемою)

Форми роботи

Методи роботи

Очікувані результатиІУ етап – аналіз результатів опанування методу проектів, узагальнення досвіду роботи колективу над інноваційною технологією – етап стабільного функціонування та рефлексійної аналітики ( 01.09.2011- 31.05 .2012)

Основні завдання: обробка даних отриманих у результаті опанування нової технології, узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи вчителів, моральне та матеріальне стимулювання учасників інновації, висвітлення досвіду в засобах масової інформації

Мета етапу :___________________________________________________

Зміст роботи:__________________________________________________Форми і методи роботи . Очікувані результати ( планується розгляд проблеми у всіх формах методичної роботи – колективних, групових, індивідуальних тобто задіяння всього педагогічного колективу в роботі над проблемою)

Форми роботи

Методи роботи

Очікувані результати
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка