Неповнолітніми вважаються особи, які не досягли 18 років. Як правило, на роботу приймаються особи, що досягли 18 роківСкачати 93.46 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір93.46 Kb.
ПРАЦЯ МОЛОДІ
Неповнолітніми вважаються особи, які не досягли 18 років. Як правило, на роботу приймаються особи, що досягли 18 років.
Разом із тим за згодою одного з батьків або осіб, які їх заміняють, можуть як виняток прийматися на роботу особи, котрі досягли 15 років.
Допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легких робіт, що не заподіюють шкоди здоров'ю і не порушують процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14 років за згодою одного з батьків або особи, яка заміняє його (ст. 188 КЗпП України).
Неповнолітні в трудових правовідносинах прирівнюються в правах до повнолітнього.
Приймаючи на роботу неповнолітніх, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити їх із правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки. Підлітки зобов'язані знати свої права й обов'язки. Якщо робота підлітка буде пов'язана з обслуговуванням верстатів, машин, механізмів, його необхідно попередньо ознайомити з правилами їхньої експлуатації і провести інструктаж з техніки безпеки безпосередньо на робочому місці.
Для осіб, які не досягли 18 років, випробувальний термін при прийнятті на роботу не встановлюється (ст. 7 КЗпП України).
На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їхнього народження (ст. 189 КЗпП України).
При прийнятті на роботу цих осіб власник або уповноважений ним орган має враховувати, що їх не може бути допущено до виконання важких робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також підземних робіт (ст. 190 КЗпП України).
Розв'язуючи це питання, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний керуватися Переліком важких робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 46.
При проходженні виробничої практики особи віком до 18 років, які навчаються у професійних навчально-виховиих закладах і загальноосвітніх школах, можуть перебувати на виробництві і на роботах, перерахованих у Переліку, не більше 3 годин на день.
Граничнодопустимі навантаження для неповнолітніх визначено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.03.96 № 59. Згідно з цим наказом граничні норми підій­мання і переміщення вантажів підлітками під час короткочасної і тривалої роботи не можуть перевищувати:
1. при короткочасній роботі:
— у віці 14 років: для юнаків — 5, для дівчат — 2,5 кг;
— у віці 15 років: для юнаків — 12, для дівчат — 6 кг;
— у віці 16 років: для юнаків — 14, для дівчат — 7 кг;
— у віці 17 років: для юнаків — 16, для дівчат — 8 кг;
2. при тривалій роботі:
— у віці 15 років: для юнаків — 8,4, для дівчат — 4,2 кг;
— у віці 16 років: для юнаків — 11,2, для дівчат — 5,6 кг;
— у віці 17 років: для юнаків — 12,6, для дівчат — 6,3 кг.
Граничні норми сумарної ваги вантажів для підлітків з розрахунку на годину робочого часу не можуть перевищувати:
1. при підійманні ваги з рівня робочої поверхні:
— у віці 14 років: для юнаків — 10, для дівчат — 5 кг;
— у віці 15 років: для юнаків — 48, для дівчат — 12 кг;
— у віці 16 років: для юнаків — 160, для дівчат — 40 кг;
— у віці 17 років: для юнаків — 272, для дівчат — 72 кг;
2. при підійманні ваги з підлоги:
— у віці 14 років: для юнаків — 7, для дівчат — 3,5 кг;
— у віці 15 років: для юнаків — 24, для дівчат — 6 кг;
— у віці 16 років: для юнаків — 80, для дівчат — 20 кг;
— у віці 17 років: для юнаків — 130, для дівчат — 32 кг.
Усі особи віком до 18 років приймаються на роботу тільки
після попереднього медичного обстеження і надалі, по досягненні 21 року, щорічно підлягають обов'язковому медичному огляду (ст. 191 КЗпП України).
Якщо медичний висновок лікувальної установи є позитивним, підліток працює далі. Якщо під час огляду встановлено, що певна робота негативно впливає на його здоров'я (медична установа дає висновок про неможливість використання праці такої особи на цій роботі), то власник або уповноважений ним орган зобов'язаний перевести такого підлітка на іншу, не протипоказану йому роботу.
Забороняється також залучати працівників віком до 18 років на нічні та понаднормові роботи і на роботи у вихідні дні.
Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю. Особливості праці неповнолітніх установлюються законодавством України.
Реалізації права на працю сприяє навчання, в тому числі трудове, учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, здійснюване в спеціально обладнаних помешканнях, навчально-трудових центрах або безпосередньо на виробництві.
Виконана при цьому учнями робота оплачується у встановленому законодавством порядку.
Держава гарантує працездатній молоді надання першого робочого місця на термін не менше 2 років після закінчення навчання в середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки та перепідготовки, а також після звільнення з військового (навчального закладу) за станом здоров'я або сімейними обставинами (ст. 7 Закону України "Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні").
Молодим спеціалістам — випускникам державних навчальних закладів, потребу в яких було заявлено підприємствами, установами, організаціями, надається робота за спе­ціальністю на період не менше 3 років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ст. 197 КЗпП України).
Випускники, які уклали договір із вищим навчальним закладом після зарахування на навчання за державним замовленням, зобов'язані відпрацювати на місці призначення не менше 3 років.
Особи, зараховані до вищих навчальних закладів на цільові місця відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.92 № 408 "Про пільги для сільської молоді при прийнятті у вищі навчальні заклади, удосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів", після закінчення вищого навчального закладу направляються на роботу на підприємства, в організації сільського, лісового, водного господарства, переробних галузей агропромислового комплексу, закладів соціальної сфери села і зобов'язані відпрацювати на місці призначення не менше 3 років.
Особи, зараховані до вищих навчальних закладів відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і віднесені до III і IV категорій, зобов'язані після закінчення вищого навчального закладу відпрацювати на місці призначення не менше 3 років.
Розірвання випускником договору допускається з таких поважних причин:
— встановлення інвалідності І і II групи, внаслідок чого випускник не може виїхати на роботу за призначенням;
— встановлення інвалідності І і II групи в дружини (чоловіка), одного з батьків (або осіб, що заміняють їх) випускника;
— якщо випускник — вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину віком до 3 років або дитину, що відповідно до медичного висновку потребує догляду (до досягнення нею 6-річного віку), мати-одиначка або батько-одинак, котрі мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
— проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, на посадах рядового, сержантського і старшинського складів, прапорщиків, мічманів та офіцерів у Збройних Силах України, Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки, а також в інших формуваннях, утворених відповідно до законодавства України, і служба в органах внутрішніх справ поза місцем розміщення замовника;
— вступ до вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації для випускників вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації.
Розірвання договору з ініціативи замовника допускається:
— у разі неможливості надання випускникові роботи за спеціальністю відповідно до медичного висновку (якщо медичний огляд для прийняття на роботу згідно із законодавс­твом є обов'язковим) або висновку медико-соціальної експертної комісії;
— у разі банкрутства замовника.
Якщо випускник без поважних причин не захистив дипломного проекту, замовник може надати йому роботу з урахуванням отриманої спеціальності і кваліфікації.
Молодим спеціалістам, які одержали направлення на роботу після закінчення вищого навчального закладу, надається відпустка тривалістю ЗО календарних днів. За час відпустки молодим спеціалістам виплачується допомога в розмірі місячної стипендії за рахунок замовника. Після укладення трудового договору на молодих спеціалістів поширюються всі види соціального захисту, передбачені колективним договором працівників підприємства, установи, організації.
Посади за штатним розкладом, на які в поточному році має бути прийнято на роботу молодих спеціалістів згідно із договором, не підлягають заміщенню іншими працівниками. У разі виробничої необхідності на ці посади може бути прийнято інших працівників на термін до призначення на них молодих спеціалістів.
Якщо випускник за його згодою переводиться на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, йому видається цим підприємством, установою, організацією нове направлення на роботу. За випускником у цьому разі зберігаються всі права й обов'язки молодого спеціаліста.
Випускникам, які закінчили вищі навчальні заклади на відмінно, за рішенням замовника може встановлюватися вища заробітна плата в межах схеми посадових окладів.
Випускники, які одержали направлення на роботу в іншу місцевість, а також члени їхніх сімей забезпечуються житлом згідно із законодавством.
Випускники, не забезпечені житлом відповідно до договору і які й надалі працюють за призначенням після визначеного терміну, мають право на позачергове одержання житла незалежно від терміну роботи за цим призначенням.
Звільнення молодого фахівця з ініціативи замовника до закінчення терміну договору дозволяється у випадках, передбачених ст. 40 КЗпП (Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96 № 992).

Робочий час і час відпочинку підлітків


Згідно зі ст. 51 КЗпП України для підлітків установлено скорочену тривалість робочого часу.
Для працівників віком від 16 до 18 років вона становить 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) — 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості, передбаченої викладеними нормами. У передвихідні й передсвяткові дні тривалість робочого дня для осіб віком до 18 років не змінюється.
Щорічна відпустка працівникам віком до 18 років надається тривалістю 31 календарний день. Відпустки неповнолітнім належить надавати влітку або на їхнє бажання в інший час року.
З ініціативи власника або уповноваженого ним органу осіб, які не досягли 18 років, може бути звільнено з роботи, крім дотримання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії у справах неповнолітніх (ст. 198 КЗпП України). Однак звільнення працівника віком до 18 років у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, виявленою невідповідністю займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації або за станом здоров'я, які перешкоджають продовженню цієї роботи, а також при поновленні на роботі працівника, котрий раніше її виконував, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без їхнього працевлаштування.
Начальник районного

управління юстиції Е.В. Пижик


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка