Новоград-Волинська спеціалізована школаСкачати 185.91 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір185.91 Kb.
Новоград-Волинська спеціалізована школа

I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням

окремих предметів і курсів ’’Школа

сприяння здоров’ю’’


Формування здоров’язбережувальної компетентності на уроках української

мови й літератури


Войцехівська

Вікторія Сигизмундівна,

вища категорія,

старший вчитель

2014р.

1
Чому на сьогодні такою актуальною є тема моєї статті?

Тому що здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, радості та повноцінного життя батьків, учителів, суспільства та держави в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження та зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. Тривогу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності та тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої, а також відсутність мотивації до збереження та зміцнення здоров’я. Тож здоров’язберігаюча діяльність учителя зумовлена сьогоденням.

Василь Олександрович Сухомлинський писав у своїй відомій книзі «Серце віддаю дітям»: «Я не боюся ще й ще раз говорити: турбота про здоров'я - це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили».[8]

У зв’язку з реформуванням системи освіти, що включає ускладнення навчальних програм, появу нових освітніх закладів, педагогічних технологій, особливої значущості набуває збереження здоров’я школярів.

Обсяг інформації, що безперервно зростає, підвищення розумового навантаження, недостатня фізична активність, неправильна організація харчування, порушення режиму відпочинку, сну та інших аспектів умов життя призводять до відхилень у системі здоров’я дітей і зменшення функціональних можливостей організму. [7]

Завданнями сучасної школи, а значить і кожного вчителя, є:

поглиблення в учнів знань про власне здоров’я, фізичний розвиток, необхідність ведення здорового способу життя, безпечну поведінку, фізичну культуру особистості, взаємозв’язок організму людини з навколишнім природним середовищем;

2

формування в учнів знання про здоров’я і безпеку, здоровий і безпечний спосіб життя, фізичну культуру;підвищення рівня рухової активності;

удосконалення життєво необхідних умінь та навичок, вміння використовувати їх у навчальній та повсякденній діяльності.

створення мотивації учнів щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я, занять фізичною культурою, вдосконалення фізичної, соціальної, психічної і духовної складових здоров’я;

усвідомлення учнями цінності життя і здоров’я, значущості здорового і безпечного способу життя та фізичної культури;

збагачення власного досвіду учнів щодо збереження здоров’я;

розширення функціональних можливостей організму учня шляхом цілеспрямованого розвитку природних здібностей, основних фізичних якостей;

підготовка молоді до забезпечення власної безпеки та безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Здоров’язбережувальна компетентність як:

ключова формується на міжпредметному рівні шляхом оволодіння предметними компетенціями з урахуванням специфіки предметів та пізнавальних можливостей учнів основної школи;

предметна — у результаті засвоєння змісту предметів освітньої галузі і оволодіння учнями відповідними компетенціями. [5]

Практична значущість здоров’язбережувальних компетентностей полягає у вмінні вчителя знайти такі форми, методи, прийоми навчальної діяльності, які допоможуть учням бути здоровими.
3

Я працюю у незвичайній школі – найкращій. Вона по праву входить у сотню найкращих шкіл України. Це Новоград-Волинська спеціалізована школа I- III ступенів №4 з поглибленим вивчення окремих предметів і курсів ’’Школа сприяння здоров’ю’’. Тому здоров’язбережувальні компетентності мені близькі.

Моя діяльність щоурочно орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров'я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення його, поглиблення знань , умінь та навичок, пов'язаних з усіма складовими здоров'я (фізична, соціальна, психічна, духовна). Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров'я неможливе без реалізації всіх складових здоров'я. Для роботи у своїй школі визначила напрямки, через які можлива

реалізація кожної складової здоров’я.

Реалізація фізичної складової здійснюється через:

- ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи

(оздоровчу рухливу діяльність);

- контроль та самоконтроль за правильною поставою під час письма, читання, ходіння тощо;

- використання вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії;

- виконання дихальних вправ;

- виконання гімнастики для очей, точковий самомасаж біологічно активних точок обличчя й голови, щоб врешті «розбудити» дітей і створити

відповідний робочий настрій на весь навчальний день;

- навчання використанню народних засобів оздоровлення та профілактики захворювань;

- знання свого особистого рівня здоров’я;

- навчання правильному та регулярному чищенню зубів;

- навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, праці,

4

відпочинку;- навчання культурі споживання їжі.

Реалізація соціальної складової здійснюється через:

- використання засобів, які сприяють інтересу до навчального матеріалу;

- створення умов для самовираження учнів;

- стимулювання аргументації відповідей;

- заохочування ініціативи учнів;

- розвиток інтуїції, творчої уяви учнів;

- зосередження уваги на якості мовлення;

- демонстрація правильного мовлення;

- закінчення уроку повинно бути своєчасним;

- використання на уроці засобів:

- диференційованого навчання

- проблемного навчання

- діалогового навчання

- рефлексивного навчання

- колективної розумової діяльності ;

- використання зв’язків з іншими предметами;

- використання матеріалу з інших сфер життєдіяльності;

- використання дидактичного матеріалу;

- надання різнорівневих домашніх завдань;

- ініціація різноманітних видів діяльності;

- здійснення взаємоконтролю;

- навчання дотриманню правил спілкування в класі, в громадських місцях,

їдальні, громадському транспорті;

- навчання вмінню уникати конфліктних ситуацій за алгоритмом «Стій!

Подумай! Прийми рішення!»;

- навчання гуманному ставленню до людей з фізичними вадами.

5

Реалізація психічної складової здійснюється через:- створення сприятливого психологічного клімату на уроці;

- дотримання позитивного мислення;

- демонстрацію ненасильницьких засобів навчання;

- навчання вмінню керувати своїми емоціями, почуттями;

- навчання підтриманню в собі впевненості у своїх можливостях, задатків;

- здійснення самооцінки, самоконтролю;

- здатність аналізувати наслідки дій шкідливих звичок тощо;

- навчання вмінню відмовлятися від пропозицій, які шкідливі для здоров’я;

- навчання вмінню приймати самостійно рішення в різних ситуаціях;

- навчання підтримувати дружні стосунки з усіма учнями класу;

- музикотерапію;

- кольоротерапію.

Реалізація духовної складової здійснюється через:

- навчання доброзичливому ставленню до товаришів у класі, до учнів школи,

до дорослих;

- навчання відповідальності за власні дії та вчинки;

- вироблення навичок самообслуговування;

- навчання висловлювати свої погляди щодо здорового способу життя;

- навчання здатності бачити й сприймати прекрасне в житті, природі,

мистецтві, літературі;

- навчання вмінню розрізняти зло і добро, духовне і бездуховне, долати

прояви зла в собі;

- навчання усвідомленню життєвих цінностей.[6]

З 2006 року моя рідна школа має статус ’’Школи сприяння здоров’ю’’.

6

Тож на кожному уроці намагаюся формувати здоров’язбережувальні компетентності.Вирішення проблеми збереження власного здоров’я закладено в самій людині, але пріоритетним завданням вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі залишається інформаційно-просвітницька робота з дітьми та учнівською молоддю.

Отож родзинкою своєї роботи вважаю власні посібники, які були відібрані на обласну виставку ППД: • Войцехівська В.С. У скриньку здоров’я. Дидактичні матеріали валеологічного змісту. 6 клас.- м. Новоград-Волинський, 2007р.

 • Войцехівська Войцехівська В.С. У скриньку здоров’я. Дидактичні матеріали валеологічного змісту. 7 клас.- м. Новоград-Волинський, 2012р.

 • Войцехівська В.С. У скриньку здоров’я. Дидактичні матеріали валеологічного змісту. 8 клас.- м. Новоград-Волинський, 2011р.

Видання містять тексти валеологічного змісту і мають на меті допомогти вчителеві організувати навчально-виховний процес на уроці мови по-новому, щоб забезпечити формування національно свідомої,

духовно багатої особистості, орієнтованої на здоровий спосіб життя.

Ось приклади.

Текст 1 (6 клас)

Здоров’я – це ранок Це спорт, що дає нам

Зі свіжим повітрям. Наснагу і силу.

Це сонце, що гріє Це сон, що на крилах

Ласкаво й привітно. Нам зорі несуть.

Це хвилі Дніпра, Усе це з собою

Що нам сили дають. Узять не забудь.

Бери це сміливо, Та тільки на цьому шляху пам’ятай:

Мій друже, і в путь. Цурайся цигарки, від чарки тікай,

7

Здоров’я – це смак І знай, любий друже, -Свіжих ягід дозрілих, У цьому житті,

Це спорт, що дає нам Чи бути здоровим, вирішуєш ти!

Василенко Н.В.

Завдання


1. Виразно прочитайте.

2. За жанром поданий текст - …

3. Визначте тему та основну думку тексту.

4. За змістом тексту складіть п’ять запитань.

5. Знайдіть у тексті звертання, поясніть розділові знаки при них.[2]

Текст 3 (7 клас)

Потурбуймося про своє здоров’я

Осінь – сезон простудних захворювань, і провиною тому - різка зміна погоди. Одним із перших симптомів застуди є нежить.

Щоб вибрати правильне лікування нежитю, потрібно знати, які його види існують. Полегшити закладеність носа допоможкть промивання носових пазух розчином морської солі або настоєм трав (ромашка, календула, шавлія, звіробій) (З газети).

Завдання


1. Виразно прочитайте.

2. Визначте тему й основну думку.

3. Спишіть текст, позначивши над словами частини мови.[3]

Текст 2 (8 клас)

Лікують мінерали

Віддавна люди лікували хвороби мінералами: їх вживали всередину, прикладали до хворих місць, використовували під час масажу. Кристал – це ’’маленький комп’ютер’’, що зберігає інформацію, набуту із землі космосу на трьох рівнях: фізичному, ефірному й астральному. Структура кристалів дає змогу фокусувати різні види енергії і таким чином впливати

8

на клітини живого організму. Особливо показові у цьому плані кристали кварцу та гірського кришталю. Вважається, що мінерали координують роботу енергетичних меридіанів людини, циркуляторну діяльність судин і функціонування мозку. Цікаво, що за своєю фізичною побудовою кристали кварцу нагадують найважливіші молекули організму – РНК і ДНК.Димчасті кварци – придатні для лікування людей будь-якої конституції. Зміцнююють енергетичне поле людини, поліпшують роботу міокарда, сприятливо впливають на серцевий м’яз.

Кварци зеленувато-блакитного кольору – застосовуються для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів. До цієї групи належать різні види кристалів відповідного забарвлення ( хризопраз, голубий халцедон, сапфір та ін..) (З календаря)

Завдання

1. Уважно прочитайте.

2. Випишіть з тексту п’ять словосполучень зі зв’язком узгодження і п’ять словосполучень зі зв’язком керування.

3. Виконайте синтаксичний розбір третього речення.[4]

Мотивація уроку – це перший крок до опанування знань. І, думаючи про здоров’я учнів, часто використовую метод ’’Мікрофон’’. Передаючи один одному мікрофон, учні відповідають на питання за темою, формулюють наступне для свого однокласника, при цьому рухаються. Проведення такого етапу уроку має різні можливості ігрових технологій: питання-відповідь з м’ячем, сигнальні картки, плескання в долоні, тупотіння, підняття рук для оцінки відповідей однокласників.

Також обов’язковим етапом уроку може бути опитування самопочуття. • Якою квіткою (рослиною) ти себе відчуваєш?

 • З якою твариною ти себе асоціюєш?

9

 • Глянь за вікно! Хто ти сьогодні? (Сонце, вітер, хмара…)

Рід час відповідей учнів аналізую емоційний стан і роблю висновки: скільки сьогодні на урок прийшло хмаринок, їжачків, кактусів. Обов’язково захоплююсь яскравим букетом квітів, ніжністю домашніх тваринок. Висловлюю надію, що кактус до кінця уроку обов’язково розквітне.

Часто забезпечую емоційну й мотиваційну готовність до уроку ’’кольоровим настроєм ’’: • Доброго дня! Сідайте. Поверніть голівоньки до вікна. Погляньте, яка краса ! А ось у мене кілька листочків. Один зелений, інший – багряний, а ось цей – червоний. Вони такі різні. А дивишся на них – і настрій підіймається. А який із дисточків відповідає вашому настрою? Визначте настрій, обравши один із кольорових листочків каштана, що ростуть біля нашої школи.

 • Підніміть їх. Я рада. У вас гарний настрій. І знаю чому. Бо день сьогодні чудовий, казковий.

З’ясовую емоційну готовність до уроку і обміном побажань з сусідом по парті.

Або під час звучання тихої музики (музикотерапія) кажу: • Заплющте очі, розслабтеся. Уявіть, що ви зараз серед природи. Ви відчуваєте себе спокійно, щасливо. Уявіть кольори, які вас оточують, звуки, запахи навколо вас… Чи багато в цьому місці квітів? Доторкніться їх.

Учні при цьому відпочивають, відволікаються, отримують позитивні емоції і налаштовуються на подальшу плідну роботу.

В основній частині уроку комплексно використовую особистісно орієнтовані технології: технології проектної діяльності, диференційованого навчання, технологію співпраці.


10

Тема з літератури у 5 класі ’’Повчальний зміст казки’’Ох’’. Даю роботу в парах. Комунікативно-ситуативне завдання: уявіть себе на місці хлопця. Розкажіть від імені головного героя, як змінилося його ставлення до життя. Чи є, на вашу, думку, персонаж розумним? Кого з персонажів вивчених нами казок нагадує цей хлопець на початку казки? А в кінці?

Далі використовую метод ПРЕС. Колективне обговорення вислову

’’Казка – вигадка, та в ній щось повчальне зрозумій’’.

Гарною є вправа ’’Розплутай нитки’’. Це робота в парах.(Учням роздається текст). Прочитайте і скажіть, розповіді про яких персонажів ’’сплутано’’ у цьому тексті?

Часто практикую інсценізацію уривків з твору на уроці у будь-якому класі (рольова гра).

Діти з задоволенням виконують ролі, вчаться перевтілюватися, отримують від цього позитивні емоції.

Гарною вправою вважаю ’’Диктант-балет’’. Викликаю 5-6 учнів на визначення видів підрядного зв’язку у словосполученні (піднімаємо праву руку, якщо узгодження, ліву – на керування, присідаємо – на прилягання).

І тут починається справжній балет (якщо діти погано знають тему).

Або ’’Малюю музику словами’’(прослухавши фонограму,учні мають описати мелодію за допомогою словесних засобів (2-3 речення).

Під час уроку зв’язного мовлення використовую вправу ’’Я – фотограф’’. Учні мають описати самих себе або однокласника, намалювавши портрет словами, тобто ’’сфотографувати певну особу’’.

П’ятикласникам під час вивчення теми ’’Другорядні члени речення’’ подобається вправа ’’Розфарбую речення’’ ( даю підмет і присудок, а діти ’’розфарбовують ’’ речення другорядними членами.

Приносить задоволення учням вправа ’’Ювеліри’’Завдання: написати твори-мініатюри, які складалися б: 1) тільки з граматичних основ; 2)лише з дієслів; 3)лише з називних речень тощо.

11

Сприяє покращенню настрою і вправа ’’Похвалімося’’. Кількома реченнями учні повинні описати щось таке, чим вони можуть похвалитися. Потім обмінюються записами з сусідами по парті й аналізують роботи.Багато існує різних форм, прийомів, методів роботи, але обов’язково слід пам’ятати, що зниженню працездатності школярів протягом уроку сприяє і його одноманітність. Тому доцільно чергую різні види навчальної діяльності: опитування, письмо, читання, слухання, розповідь, робота з наочними, мультимедійними посібниками, розв’язання проблем-

них ситуацій, практична робота тощо. Разом з тим пам’ятаю, що дуже часта зміна однієї діяльності на іншу вимагає від учнів додаткових адаптаційних зусиль, що також сприяє втомлюваності. Нормою вважається 4-7 видів навчальної діяльності за урок, середній час окремого виду діяльності – 7-10 хвилин. Кожні 10-15 хвилин чергую види викладання навчального матеріалу: словесний, наочний, аудіовізуальний, самостійну роботу тощо. З метою створення на уроці сприятливих умов для збереження духовної рівноваги дітей, активізації ініціативи та їхнього творчого самовираження використовуються методи, які дозволяють школярам бути суб’єктами діяльності:

- методи вільного вибору (вільна бесіда, вибір дії, засобів, прийомів взаємодії, вільна творчість тощо);

- активні методи (учні в ролі учителя, обговорення в групах, рольова гра, дискусія, семінар та інші);

- методи, спрямовані на самопізнання та розвиток (інтелекту, емоцій, спілкування, уяви, самооцінки, взаємооцінки тощо)

«Руханки» теж дуже важливі на уроках, особливо тоді, якщо у класі є «закуті» діти, які не виявляють бажання демонструвати свою позицію щодо теми уроку. Тому на початковому етапі це може бути «ураган для тих, у кого русяве волосся, хто любить грати у футбол, у кого карі очі


12

тощо». Такі «руханки» дозволяють залучити всіх учнів до рухової активності.

Для того, щоб узагальнити набуті знання, на етапі рефлексії часто використовую метод ’’Займи позицію’’, взаємоопитування методом ’’Мікрофон’’, ’’Сенкан’’ тощо.

На цьому етапі важливо пам’ятати про один важливий аспект збереження психічного і фізичного здоров’я дітей, про який писав В.О.Сухомлинський, – об’єктивну доброзичливу оцінку навчальних досягнень учнів. Варто прислухатись до мудрих порад великого педагога-гуманіста. • «Ніколи не поспішайте з виставленням незадовільної оцінки. Ніщо так не пригнічує дитину як усвідомлення безперспективності»,

 • «Не закривайте двійкою шлях до успіху!»[8]

За моментом настання втомлюваності учнів та зниження їхньої навчальної активності можна зробити висновок про вплив уроку на здоров’я дітей. Збільшення рухових та пасивних відволікань від діяльності на уроці повинно відбуватися не раніше, ніж за 5-10 хвилин до завершення уроку. Завершення уроку проводиться у спокійному темпі, який надає можливість учням задати питання, учителю - прокоментувати домашнє завдання, подякувати дітям за співпрацю на уроці, попрощатися з ними.

Етап прощання спрямований на подолання психологічної напруги, формування позитивних емоцій школярів , що є передумовою подальшої продуктивної роботи учнів протягом дня.

На цьому етапі використовую метод «Незакінчене речення». Прийоми зняття психологічної та емоційної втоми різні:

«Клубочок», коли діти закінчуючи речення, передають клубочок по колу. Таким чином клубочок символічно єднає дітей, допомагаючи усвідомити важливість кожної думки, ідеї на уроці.

«Літачки», коли учні записують свої поради-висновки з уроку для однокласників та обмінюються ними, «запускаючи в політ».

13

«Квіточки побажань», коли школярі, записавши позитивну рису, яку будуть у собі виховувати, саджають квіточки на уявну клумбу.Самоаналіз досвіду використання спадщини В.О. Сухомлинського та здоров’язберігаючих технологій на уроках української мови та літератури виявив, що працездатність, мовленнєва активність школярів зберігається

протягом уроку, відкривається простір для самореалізації , творчості учнів та вчителя, а момент втомлюваності дітей настає за 5-10 хвилин до його закінчення, що є нормою. [1]

Методичні технології такого плану , часто технології тренінгу, дозволяють сформувати в учнів бажання діяти ініціативно, творчо , а головне – розвивати в школярів уміння, грамотно, вільно висловлювати власні думки. Учні, впевнені у своїх мовленнєвих здібностях, виявляють більшу активність на уроках та позакласних заходах, у творчих конкурсах, олімпіадах.

Не знаю, чи я можу давати методичні рекомендації іншим вчителям, бо я не методист, не професор, але якщо хоч ’’зернинка ’’ з моєї статті стане у нагоді колегам, то буду просто щасливою. Тож раджу: • пропагуйте здоровий спосіб життя;

 • використовуйте під час навчально-виховного процесу здоров’язбережувальні методики;

 • запроваджуйте з дітьми ті вправи, що сприяють підтриманню фізичного , психічного, духовного, соціального і творчого здоров’я;

 • постійно проводьте фізкультхвилинки, що комбінуватимуть у собі фізичні вправи для осанки, вправи для очей, шиї, ніг. Фізичні вправи слід проводити під музичний супровід. Це допомагає зняти втомленість учнів, відновити їх рівновагу.(25 хвилина уроку).

 • допомагайте дитині усвідомити, що здоров’я – це не тільки дар для людини, а й для суспільства;

14


 • розширюйте уявлення про способи відтворення та збереження творчого, інтелектуального, психоемоційного, фізичного ресурсу;

 • спонукайте дбати про своє здоров’я;

 • розвивайте бажання підтримувати традиції здорового способу життя;

 • розвивайте бажання бути завжди позитивним і викликати позитивний настрій в оточуючих;

 • викликайте готовність займатися фізичними вправами;

 • сприяйте формуванню дружніх взаємин між дітьми;

 • виховуйте постійне бажання займатися фізичним удосконаленням.

Люблю свою роботу! Люблю дітей! Їх безпосередність, їх бажання пізнавати нове, їх уміння бачити те, що не бачимо ми, дорослі. Тому турбуюся і занепокоєна їхнім здоров’ям, намагаюся хоч якось його підтримати, допомогти, зміцнити.

А Вам, шановні колеги, бажаю міцного здоров’я, творчих злетів, вдячності від вихованців!

15

Список використаної літератури1. Використання ідей Сухомлинського в організації здоров’язбережуючого

уроку української мови та літератури./ [Електронний ресурс] . Режим

доступу: http:sukhomlynskyi.in.ua.

2. Войцехівська В.С. У скриньку здоров’я. Дидактичні матеріали валеологіч-

ного змісту. 6клас. – м. Новоград-Волинський .-2007.

3. Войцехівська В.С. У скриньку здоров’я. Дидактичні матеріали валеологіч-

ного змісту. 7 клас. - м. Новоград-Волинський . – 2012.

4. Войцехівська В.С. У скриньку здоров’я. Дидактичні матеріали валеологіч-

ного змісту. 8 клас. - м. Новоград-Волинський . – 2011.

5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти/ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2/rada/gov.uа/laws/ show.

6. Здоров’язбережувальні технології у навчально-виховному процесі./

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://metodportal.net.

7. Неділько В.П. Камінська Т.М. ,Руденко С.А. Пінчук Л.П. Стан фізичного

виховання дітей шкільного віку.// Перинатология и педиатрия. – 2009. –№2.- с.72-74.

8. Сухомлинський В.О. – Твори в 5 томах. – К. 1976.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка