Новоєгорівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської областіСторінка4/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

РОЗДІЛ ІV
Учасники навчально – виховного процесу
Модуль І. РОБОТА З УЧНЯМИ, ВЧИТЕЛЯМИ, БАТЬКАМИ


п.п


Зміст заходівСтроки виконання

Відповідальні

за виконанняВідмітка

про


виконання

1

2

3

4

5

1.

Підготувати статистичну звітність по формі ЗНЗ-1 та ЗНЗ-2, РІК-83 списки вчителів.

Вересень

Мельніченко І.І.
Робота з учнями

2.

Здійснювати зарахування до 1 класу учнів з 6 років у відповідності до нормативних актів;

Серпень


Цимбалюк І.К.
3.

Організувати заходи по роз’ясненню прав і обов’язків учнів у відповідності до Закону України «Про загальну середню освіту».

Протягом року

Класні керівники
4.

Продовжити цілеспрямовану роботу класних керівників по ознайомленню учнів з положеннями Конвенції ООН про права дитини, нормативно – правовими актами стосовно охорони дитинства.

Протягом року

Класні керівники
5.

Скласти списки дітей-сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування, багатодітних сімей, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Вересень

Турчак Г.Г.
6.

Організувати роботу громадського інспектора.

Вересень

Мельніченко І.І.
7.

Організувати безкоштовне харчування учнів.

Серпень – вересень

Цимбалюк І.К.
8.

Скласти графік харчування учнів. Раз на тиждень контролювати видачу гарячих сніданків, обідів.

до 10.09

Протягом рокуЦимбалюк І.К.
9.

Сформувати і затвердити раду профілактики правопорушень, спланувати роботу ради.

Вересень

Желізняк Н.І.
10.

Провести збори класних колективів та обрати актив класу і представників класів у шкільному парламенті.

До 20.09

класні керівники
11.

Здійснити грунтовний аналіз потреб учнів початкової, середньої школи в гуртковій роботі з метою задоволення інтересів кожної особистості в розвитку індивідуальних здібностей.

Вересень

Мельніченко І.І.
12.

Організовувати та сприяти якісному оздоровленню в пришкільному та стаціонарних таборах України дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей - інвалідів, постраждалих від аварії на ЧАЄС.

Протягом року, травень-серпень

Мельніченко І.І.
13.

Організувати медичний контроль за здоров’ям учнів.

Протягом року

Медична сестра школи
14.

Забезпечувати якісну організацію поглиблених щорічних медоглядів школярів.

Протягом року

Мельніченко І.І.
15

Продовжити цілеспрямовану просвітницько – виховну роботу по формуванню гігієнічних навичок та засад здорового способу життя.

Протягом року

класні керівники
16.

Забезпечувати безпечні і нешкідливі умови навчання; належний режим роботи.

Протягом року

Цимбалюк І.К.
17.

Створювати належні умови для фізичного роз розвитку та зміцнення здоров’я школярів.

Протягом року

Цимбалюк І.К.
18.

Організувати роботу школи активу шкільного самоврядування.. Систематично проводити засідання шкільного парламенту (за окремим планом ).

Протягом року

Турчак Г.Г.
19.

Організувати роботу з учнями, які мають відхилення у поведінці та навчанні.

Протягом року

Класні керівники
20.

Організувати роботу з обдарованими учнями.

За окремим планом

Мельніченко І.І.
21.


Упроваджувати заохочення учнів:

 • Систематично проводити діагностику здібностей учнів школи (обдаровані учні, учні з низьким потенціалом);

Протягом рокуМельніченко І.І.

класні керівники • Поповнювати портфоліо обдарованих учнів із наступним оприлюдненням на батьківських зборах, класних годинах

Протягом року


Класні

керівники


 • Написання подячних листів батькам;

Протягом року

Класні керівники
 • Привітання кращих учнів у класних куточках;

Протягом року

Класні керівники
 • На сайті школи висвітлення інформації про переможців конкурсів і олімпіад, «Золотої десятки» найкращих учнів у навчанні;

Протягом року


Мельніченко І.І.

Гришанович Л.С.


 • Продовжити практику нагородження учнів свідоцтвами, грамотами школи встановленого зразка за участь і перемогу в усіх навчальних і виховних заходах школи як засіб морального стимулювання;

Травень

Мельніченко І.І.

22.

Забезпечити рівний доступ до користування

ТНЗ, бібліотечним фондомПротягом року

Цимбалюк І.К.23.

Залучення до партнерської співпраці на рівні вчитель – учень (створення спільних проектів, творчих робіт).

Протягом року

Вчителі школи
24

Забезпечити умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їхніх природних задатків, нахилів шляхом

 • залучення до проектної діяльності (шкільний, межрегіональний, міжнародний рівень)

 • залучення до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, тощо.

Постійно

Мельніченко І.І. вчителі-предметники
25

Проводити аналіз працевлаштування випускників школи

Кожен рік

Мельніченко І.І.


26

Здійснити моніторинг стану здоров’я обдарованих дітей

Постійно

Медсестра школи
Робота з батьками

29

Організувати роботу батьківської Ради школи, класних батьківських комітетів, спланувати їх діяльність.

Вересень -

жовтень


Мельніченко І.І., класні керівники
30.

Організувати роботу Ради школи як найвищого колегіального органу самоврядування.

Протягом року

Цимбалюк І.К.
31.

Організувати засідання Ради школи.


За планом

Голова Ради школи
32.

Організувати роботу психолого – педагогічного консультаційного пункту для батьків.

Протягом року

Гришанович Л.С.
33.

Організувати та провести загальношкільні батьківські збори.

Вересень, січень, травень

Цимбалюк І.К.
34.

Активізувати роботу батьківського лекторію.

Включити до тематики засідань бесіди:

- профілактика правопорушень

- прфілактика шкідливих звичок

- формування морально – етичних норм

- контроль за реальним станом дітей

- ознайомлення із положеннями нового Державного стандарту

- ознайомлення із заходами на реалізацію загальношкільної проблемиВересень,

листопад


січень,

березень


класні керівники
35.

Провести День відкритих дверей для батьків першокласників.

Жовтень

Мельніченко І.І.
36.

Підготувати і видати звіт директора

перед громадськістю про роботу школи в поточному навчальному році.

Червень

Цимбалюк І.К.
37.

Організація консультування батьків щодо роботи з обдарованими дітьми

Постійно

Мельніченко І.І.
Робота з вчителями

38.

Здійснити розподіл педагогічного навантаження, скласти тарифікаційні списки вчителів.

До 01.09

Мельніченко І.І.
39.

Забезпечувати вчасне подання замовлень на проходження курсової перепідготовки при КОІППО ім. В. О.Сухомлинського.

Протягом року

Мельніченко І.І.
40.

Сприяти організації і проведенню атестації вчителів школи у відповідності до Типового положення про атестацію педпрацівників.

Протягом року


Мельніченко І.І.
41.

Сприяти оплаті класного керівництва, перевірки зошитів, завідування навчальними кабінетами, майстернями; керівництва гуртками, інших видів педагогічної діяльності.

Протягом року,

з 01.09.


Мельніченко І.І.
42.

Здійснювати колегіальний розподіл, обговорення та узгодження педагогічного навантаження .

Травень

Мельніченко І.І., ПК
43.

Сприяти участі вчителів у професійних конференціях, семінарах.

Протягом року

Мельніченко І.І.
44.

Активізувати співпрацю учителів школи з ОІППО ім. В.Сухомлинського.

Протягом року

Мельніченко І.І.
Модуль ІІ. АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


п/п


Зміст заходів

Строки виконання

Відповідальні

за

виконанняВідмітка

про


виконання

1

2

3

4

5

1

Забезпечувати вчасне подання замовлень на проходження курсової перепідготовки при КОІППО ім. В.Сухомлинського.

Серпень

Мельніченко І.І.

керівники МО


2

Сприяти організації і проведенню атестації вчителів школи у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників:

Протягом рокуМельніченко І.І.
 • подати до атестаційної комісії ІІ рівня списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації;

до 10.10.2015Мельніченко І.І.
 • вивчення педагогічної діяльністі осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо

до 15.03.16Мельніченко І.І.
 • подати до атестаційної комісії ІІ рівня характеристики педагогічних працівників, які атестуються.

до 01.04.16

Мельніченко І.І.
 • про підсумки атестації в 2015-2016 н.р.;

 • підготовка звітної та статистичної документації.

Травень


Мельніченко І.І.

РОЗДІЛ V

Державний стандарт загальної середньої освіти.


п/п


Зміст заходів

Строки виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечувати виконання Державного стандарту загальної середньої освіти.


Протягом року

Мельніченко І.І.

педагогічний колектив


2.

Впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти в 4 класі, нового Державного стандарту загальної середньої освіти в 7 класі

серпень

Мельніченко І.І.
3.

Організувати вивчення програм початкової школи за новим Державним стандартом,

аналіз підручників для 4 класу, 7 класуСерпень

Протягом рокуМельніченко І.І.
4.

Провести нараду при директорові:

 1. Додержання Державного стандарту загальної середньої освіти.

 2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів.

 3. Правильність ведення поточного та підсумкового оцінювання.

Вересень
Мельніченко І.І.
5.

Через систему внутрішкільного контролю здійснювати контроль за дотримання вимог Державного стандарту освіти.

Протягом року

Мельніченко І.І.

Цимбалюк І.К.


6.

Забезпечувати навчальне методичне забезпечення освітянського стандарту.

Протягом року

Мельніченко І.І.

Цимбалюк І.К.


7.

Удосконалювати і творчо розвивати форми, спосіб, зміст і методи поточного та підсумкового оцінювання знань учнів.

Протягом року

Мельніченко І.І.
8.

Проводити системний контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (контрольні зрізи знань, моніторинги навчальних досягнень).

Протягом року

Мельніченко І.І.

Цимбалюк І.К.


9.

Складання графіка проведення

контрольних, лабораторних, практичних робіт; навчальних екскурсій та практик.Вересень

січень


Мельніченко І.І.,

вчителі

10.

Забезпечувати вчасне і якісне подання замовлень на виготовлення документів про освіту випускникам базової і повної середньої школи.

листопад

Мельніченко І.І.

11.

Провести моніторингові дослідження:

- навчальних досягнень учнів за предметами;


Двічі на рікЦимбалюк І.К.

Учителі-


предметними
-вивчення рівня інформаційно – комунікаційних та комунікативних компетенцій вчителів школи;

Жовтень

Мельніченко І.І.
- участь педагогів у методичній роботі;

Травень

Мельніченко І.І.
- участь класних керівників у виховній та методичній роботі.

Травень

Мельніченко І.І.
12.

Здійснювати постійний контроль за веденням поточного та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів учителями-предметниками.

Протягом року

Мельніченко І.І.
13.

Контролювати виконання навчальних програм учителями-предметниками.

Двічі на рік

Мельніченко І.І.
14.

Вивчити стан викладання в школі навчальних предметів та виховної роботи:

 • хімія

грудень

Мельніченко І.І.

керівник МО • основи здоров'я

Лютий


Мельніченко І.І.

керівник МО


 • інформатика

Березень


ЗДНВР
15.

Підготувати матеріали до проведення державної підсумкової атестації учнів

4 – х класів.квітень

Мельніченко І.І.
16.

Здійснити державну підсумкову атестацію учнів початкової школи (4-й клас).

Травень

Мельніченко І.І.
17.

Підготувати матеріали до проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу

Квітень


Мельніченко І.І.
18.

Забезпечувати високу організаційно – методичну якість підготовки і проведення державної підсумкової атестації.

Квітень,

травень


Мельніченко І.І.
19.

Переведення учнів до наступних класів здійснювати у повній відповідності до порядку, встановленому МОН України.

Травень, червень

Мельніченко І.І.
20.

Провести державні підсумкові атестації учнів 9 класу. Здійснити аналіз результатів атестації.

Травень


Мельніченко І.І.
21.

Провести педагогічні ради «Про переведення учнів до наступного класу та випуск зі школи».

Червень


Мельніченко І.І.
22.

Проводити системні заходи щодо ознайомлення вчителів, батьків, учнів із положеннями нового Державного стандарту.

Протягом року

Мельніченко І.І.
РОЗДІЛ VІ

Організація контролю та керівництва освітнім закладом

Модуль І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЕРІВНИЦТВА НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМп/п


Зміст заходівСтроки виконання

Відповідальні

за

виконанняВідмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечити контроль за виконанням Статуту школи, законів України «Про освіту», «Про мови»,Правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи школи.

Протягом


року

Цимбалюк І.К.
2.

Видати наказ “Про розподіл обов’язків між адміністрацією школи”.

Серпень

Цимбалюк І.К.


3.

Медико-педагогічний контроль (уроки фізичного виховання ).

Протягом


року


Цимбалюк І.К.

класні керівники, медсестра школи


4.

Контроль за обліком учнів, які потребують соціальної допомоги.

Протягом

року


Цимбалюк І.К.


5.

Організувати роботу методичних об’єднань учителів, призначити керівників МО .

Серпень


Мельніченко І.І.
6.

Основні питання діяльності навчального закладу вирішувати на загальних зборах трудового колективу.

Протягом

рокуЦимбалюк І.К.

голова ПК


7.

Підготовка і проведення тематичних педагогічних рад:

 • «Аналіз роботи педагогічного колективу у 2014 – 2015 н.р. Організація навчально – виховного процесу у 2015-2016 н.р. • Шляхи формування компетентностей учня
 • Роль самоосвіти у розвитку компетентного вчителя
 • Про переведення учнів 1-4 та допуск до ДПА 9 класу
 • Про випуск учнів 9 класу.

Серпень


Жовтень

Січень


Березень

Травень


Червень

Цимбалюк І.К.

Мельніченко І.І.

.

8.

Провести наради при директорові, наради при заступнику директора.

1 раз на місяць

Цимбалюк І.К.

Мельніченко І.І.
9.

Організувати засідання Ради школи.

вересень

жовтень


січень

червень


Цимбалюк І.К.
10.

Забезпечити контроль за якісним виконанням своїх обов’язків педагогічним та обслуговуючим персоналом школи.

протягом року

Цимбалюк І.К.

Мельніченко І.І.


РОЗДІЛ VІ
Модуль ІІ. ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
Стан викладання предметів


п/п


Зміст заходів

Термін

виконанняРезультати контролю


Відповідальні

за виконанняВідмітка про виконанняхімія

грудень

Наказ

Педагогічна рада
Цимбалюк І.К.

Мельніченко І.І.


Основи здоров'я

ЛютийНаказ

Нарада при директоровіЦимбалюк І.К.

Мельніченко І.І.


 • Інформатика

Березень

Наказ

Нарада при директорові
Цимбалюк І.К.

Мельніченко І.І.Контроль документації


п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.

1.

Перевірити, погодити, затвердити календарні плани вчителів.

Вересень

січень


Мельніченко І.І.

Довідка на нараду при директорові
2.

Перевірити, погодити, затвердити плани класних керівників.

Вересень

січень


Мельніченко І.І.

Довідка на нараду при директорові
3.

Перевірка щоденників учнів 4-9 кл.


Жовтень

Грудень


Березень

Травень


Мельніченко І.І.

Довідка

Наказ


Довідка

Наказ

6.

Перевірка зошитів учнів:

- початкова школа:

українська мова

математика 1-4


Листопад, квітеньМельніченко І.І.

Наказ


основна школа:
українська мова (5-9 класи)
українська література (5-9 класи)


жовтень
березеньМельніченко І.І.

Наказ


математика: (5-6 класи)

геометрія

алгебра


Листопад, квітень


Мельніченко І.І.

Наказ

англійська мова

Словників (англійська мова)

Грудень, травень

Мельніченко І.І.

Наказ
7.

Перевірка особових справ учнів.

Вересень

Червень


Мельніченко І.І.

Довідка
8.

Перевірка класних журналів: 1 -9 кл, журналів з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Жовтень

Грудень


Березень

Травень


Адміністрація

школи


Нарада при директорові
9.

Перевірка книги обліку руху учнів.

Серпень

Січень


Червень

Цимбалюк І.К.

Нарада при директорові
10.

Перевірка алфавітної книги запису учнів.

Серпень

Січень


Червень

Цимбалюк І.К.

Нарада при директорові
11.

Перевірка журналу реєстрації вхідного і вихідного реєстрування.

Раз на чверть

Цимбалюк І.К.

Нарада при директорові
12.

Перевірка книги обліку трудових книжок, ведення трудових книжок.

Серпень

Червень


Цимбалюк І.К.

Нарада при директорові
13.

Перевірка Книг обліку і видачі свідоцтв про освіту, грамот

Червень

Цимбалюк І.К.

Нарада при директорові1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка