О. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Перший семестрСторінка1/17
Дата конвертації20.02.2016
Розмір2.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


О.П.ГЛАЗОВА


РІДНА МОВА

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

9 клас

Перший семестр

2003, 2008

Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання рідної мови дев’ятикласників. Плани уроків складені відповідно до вимог програми для середньої загальноосвітньої школи Рідна мова (В.І.Новосьолова, Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, 2001 р.).

Кожен урок структуровано відповідно до його мети і завдань. У кожному плані розкрито хід роботи, зафіксовано кожен з етапів уроку, конкретизовано методи та прийоми роботи, зміст запитань та завдань для організації пізнавальної діяльності учнів, зміст навчальних проблем, форми перевірки і корекції знань, зміст домашніх завдань. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів та прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності й віковим особливостям учнів 9 класу.

Посібник містить тестові завдання для тематичного контролю мовних знань і вмінь, тексти для диктантів, ситуативні вправи для створення діалогів, тексти для переказів і творчі завдання до них, перелік тем творів, тексти для аудіювання та читання мовчки із тестовими запитаннями до них для оцінювання навчальних досягнень дев’ятикласників за 12-бальною системою.
Передмова
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання української мови дев’ятикласників. Планування здійснене у відповідності до сучасних вимог. До кожного уроку сформульовано навчальну, розвивальну й виховну мету. Кожен урок структуровано відповідно до його мети і завдань. Посібник включає різні типи уроків, які охоплюють усі сторони навчально-виховного процесу – засвоєння знань, умінь та навичок, творче застосування їх на практиці, узагальнення і систематизацію знань, а також контроль і корекцію знань у процесі навчання. У кожному плані розкрито хід роботи, у якому відбито структуру уроку – зафіксовано кожен з його етапів, конкретизовано методи та прийоми роботи, зміст запитань і завдань для організації пізнавальної діяльності учнів, зміст навчальних проблем, форми й зміст перевірки й корекції знань, зміст домашніх завдань тощо. Структура уроків, зміст і послідовність пропонованих методів і прийомів навчання відповідають рівневі пізнавальної активності та віковим особливостям учнів дев’ятого класу.

Посібник уміщує детальні плани уроків розвитку зв’язного мовлення. Основним завданням таких уроків є формування необхідних учням текстотворчих умінь на основі засвоєних ними текстологічних знань. Умовно уроки розвитку зв’язного мовлення можна поділити на уроки засвоєння таких мовленнєвозавчих понять, як спілкування, мовлення, види мовленнєвої діяльності, ситуація спілкування, текст, монолог і діалог, типи, стилі і жанри мовлення та ін. і уроки формування текстотворчих умінь у процесі роботи над усними й письмовими переказами, творами різних типових значень, стилів та жанрів і т.под. Пропоновані плани включають тексти для усних та письмових переказів, завдання до них, зразки творів різних жанрів.

Посібник містить тестові завдання для тематичного контролю мовних знань і вмінь, тексти для диктантів, ситуативні вправи для створення діалогів, тексти для переказів і завдання до них, тексти для аудіювання та читання мовчки із тестовими запитаннями до них для оцінювання навчальних досягнень дев’ятикласників за 12-бальною системою.

Кількість поданих у кожному плані уроку вправ, а також обсяг дидактичного матеріалу свідомо збільшено, що дасть можливість учителю вибрати вправи й завдання, тексти і речення з урахуванням рівня підготовленості й інтересів учнів кожного конкретного класу та умов роботи в школі.Поурочні плани складено відповідно до програми для середньої загальноосвітньої школи Рідна мова (В.І.Новосьолова, Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, 2001 р.). Посібником передбачене використання підручника Рідна мова Г.Т.Шелехової, Я.І.Остаф, Л.В.Скуратівського (4 вид. – К.: Освіта, 2001.)
ЗМІСТ


Вступ. Розвиток української мови

4

Частини мови, їхні основні смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки

8

Основні правила правопису

10

Зв’язне мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання (глобальне, докладне, критичне) та читання (вивчальне, ознайомлювальне, вибіркове). Навчальне аудіювання. Навчальне читання мовчки


14

Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним та підрядним зв’язком

28

Складносурядне речення, його будова, засоби зв’язку в ньому

31

Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному

34

Зв’язне мовлення Усний стислий переказ (за складним планом) тексту художнього стилю

36

Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

39

Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

43

Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

46

Складнопідрядне речення, його будова, засоби зв’язку в ньому

49

Основні види підрядних речень. Означальні, з’ясувальні, обставинні речення

51

Зв’язне мовлення. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

54

Складнопідрядні речення з підрядними означальними

57

Складнопідрядне речення з підрядними з’ясувальними

61

Зв’язне мовлення. Письмовий стислий переказ тексту наукового стилю

66

Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу

69

Складнопідрядне речення з підрядним способу і ступеня дії

75

Зв’язне мовлення. Реферат на основі двох-трьох джерел

78

Складнопідрядне речення з підрядним порівняльним

81

Складнопідрядне речення з підрядним способу і ступеня дії

85

Складнопідрядні речення з підрядним причини і мети

89

Складнопідрядні речення з підрядними умови і допустовим

94

Складнопідрядне речення з підрядним допустовим

101

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

104

Тематичне тестування (тема: Складносурядне й складнопідрядне речення). Складання діалогів

106

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між простими реченнями у безсполучниковому

109

Кома та крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення

112

Двокрапка між частинами складного безсполучникового речення

115

Тире між частинами складного безсполучникового речення

119

Зв’язне мовлення. Письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю

123

Тeматичне тестування (тема: Безсполучникове складне речення)

127

Зв’язне мовлення. Усний твір у публiцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему

130

Складне речення з різними видами зв’язку. Контрольне аудіювання

133

Зв’язне мовлення. Доповідь на морально-етичну або суспільну тему


140

Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Тематичне тестування (тема: Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку). Контрольне читання мовчки

141

Контрольний диктант. Складання діалогів


149

Аналіз контрольного диктанту


152
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка