О программе экономического и социального развития Артёмовского района на 2014 год и основные направления развития на 2015 и 2016 годыСторінка1/34
Дата конвертації10.03.2016
Розмір5.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
О Программе экономического и социального развития Артёмовского района на 2014 год и основные направления развития на 2015 и 2016 годы
08.01.2014
Заслушав и обсудив Программу экономического и социального развития Артёмовского района на 2014 год и основные направления развития на 2015 и 2016 годы, руководствуясь статьей 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», районный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу экономического и социального развития Артёмовского района на 2014 год и основные направления развития на 2015 и 2016 годы (прилагается).


2. Артемовской районной государственной администрации (Данилов) обеспечить координацию работы по выполнению Программы с учетом финансовых возможностей государственного и местных бюджетов.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянные комиссии районного совета.

Заместитель председателя районного совета Н.А. ТутоваПАСПОРТ

районної програми
1. Назва

Програма економічного і соціального розвитку Артемівського району на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки2. Підстава для розроблення

Розпорядження голови райдержадміністрації від 20 вересня 2013 року № 352 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Артемівського району на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки»3. Координатор

Артемівська районна державна адміністрація, управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації4. Співвиконавці

Управління та відділи райдержадміністрації, виконавчі органи Сіверської міської, Луганської селищної, сільських рад5. Мета

Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для забезпечення гідного рівня |зріст|добробуту населення та якості життя через впровадження системних економічних реформ, підвищення конкурентоспроможності економіки району та залучення інвестицій6. Початок, закінчення виконання

2014 рік


7. Загальні обсяги фінансування тис.грн.

Всього

у тому числі:

державний бюджет

обласний бюджет

районний бюджет

бюджети Сіверської міської, Луганської селищної, сільських рад

кошти підприємств

інші джерела

378597,956

73351,022

10879,5

102229,952

27911,218

55935,6

108290,664

8. Кількісні та якісні критерії ефективності

Забезпечення зростання до попереднього року обсягу валової продукції тваринництва у порівняних цінах на 3,2%; обсягу реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств на 2,8%; забезпечення планових надходжень, податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів в повному обсязі; скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів на 1,7%; забезпечення зростання середньомісячної заробітної плати працівників до 2625,0 грн. (на 3,3%); недопущення зростання заборгованості із виплати заробітної плати працівникам економічно-активних підприємств; виконання заходів щодо соціального захисту населення9. Контроль за виконанням

Артемівська районна радаЗміст

Програми економічного і соціального розвитку Артемівського району

на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки

Вступ

4

1.

Соціально-економічна ситуація в районі

5

1.1.

Загальна характеристика району

5

1.2.

Тенденції соціально-економічного розвитку

6

1.3.

Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Артемівського району

25

2.

Головна мета та пріоритетні напрямки розвитку на 2014 рік

28

3.

Розвиток реального сектору економіки

29

3.1.

Енергозабезпечення

29

3.1.1.

Енергозбереження

29

3.2.

Промисловий комплекс. Зв'язок

30

3.3.

Агропромисловий комплекс

31

3.4.

Сфера послуг

33

3.5.

Транспортний комплекс

34

4.

Фінансова ситуація і бюджетний процес

34

4.1.

Податково-бюджетна діяльність

34

5.

Створення умов для сталого економічного розвитку

36

5.1.

Дерегуляція й розвиток підприємництва

36

5.2.

Розвиток внутрішньої торгівлі. Захист прав споживачів

37

5.3.

Інвестиційна діяльність

38

5.4.

Науково-технічна та інноваційна діяльність

45

5.5.

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності і міжрегіональної співпраці

45

5.6.

Формування позитивного іміджу району. Виставкова діяльність

46

5.7.

Розвиток земельних відносин

47

5.8.

Використання мінерально-сировинних ресурсів

48

6.

Соціальна та житлово-комунальна політика в районі

53

6.1.

Демографічна ситуація

53

6.2.

Зайнятість населення та ринок праці

53

6.3.

Доходи населення та заробітна плата

54

6.4.

Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

55

6.5.

Соціальний захист населення

55

6.6.

Житлове будівництво

57

6.7.

Житлово-комунальне господарство

62

6.8.

Управління об’єктами районної комунальної власності

63

7.

Розвиток гуманітарної сфери

64

7.1.

Охорона здоров’я

64

7.2.

Освіта

65

7.3.

Розвиток інформаційного простору

66

7.4.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

67

7.5.

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

67

7.6.

Культура та розвиток туризму

68

7.7.

Фізичне виховання та спорт

69

8.

Безпека життєдіяльності населення

70

8.1.

Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

70

8.2.

Охорона навколишнього природного середовища

71

8.3.

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій

72

9.

Розвиток міста, селищ та сіл району

73

9.1.

Впровадження заходів територіального планування

73

10.

Основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки

74

11.

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

78

12.

Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2014 рік

176

13.

Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку Артемівського району на 2014 рік

185

14.

Фінансове забезпечення заходів Програми

197Вступ
Програма економічного і соціального розвитку Артемівського району на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки (далі - Програма) розроблена управлінням економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації за участю управлінь і структурних підрозділів райдержадміністрації на виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 23 серпня 2013 № 598 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки» та розпорядження голови Артемівської райдержадміністрації від 20 вересня 2013 року № 352 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Артемівського району на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки».

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» та Закон України від 09.04.1999 № 586-XІV «Про місцеві державні адміністрації».


Програму розроблено з урахуванням завдань та положень:


  • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року;
  • Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та соціальних ініціатив Президента України;  • Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року;
  • основних напрямків розвитку Донецької області на 2013 і 2014 роки.

Програмою визначені мета, завдання, перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку на 2014 рік та основні напрямки розвитку Артемівського району на 2015 і 2016 роки, заходи та шляхи їх досягнення.


Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств, місцевих та державного бюджетів, а також коштів інвесторів.

1. Соціально-економічна ситуація в Артемівському районі

1.1. Загальна характеристика району

Артемівський район створений в 1923 році, розташований в північній частині Донецької області (6,8% від загальної площі області), районний центр м. Артемівськ. До складу Артемівського району входять Сіверська міська рада, Луганська селищна рада, 24 сільські ради.

Земельний фонд району становить 168,7 тис.га. Сільськогосподарськими угіддями зайнято 79,2% площі. На території району існує 8,6 тис.га природних і рукотворних лісів. Природно- заповідний фонд налічує 12 об’єктів загальною площею 2708,4 га.

В районі розташовано 39 родовищ корисних копалин, видобувається гіпс, крейда, доломіт, аргеліт, кварцовий, будівельний, формувальний пісок, керамічні, бентонітові, вогнетривкі, тугоплавкі глини. Експлуатаційні запаси води зосереджені на 7 родовищах підземних вод, які складаються з 20 дільниць та 33 діючих водозаборів.

В районі працює 189 сільськогосподарських підприємств різних форм власності, з яких 62,4% - фермерські господарства. Агропромисловий комплекс є основним сектором економіки району, в цій галузі зосереджено 30% працюючого населення. Наявність родючих земель сприяє вирощуванню всіх зернових культур і дозволяє отримувати високоякісне продовольче зерно. Виробництвом продукції тваринництва займаються 16 сільськогосподарських підприємств.

Промисловість району представляють підприємства видобування неенергетичних матеріалів і харчової промисловості. В промисловості працює 11% загальної кількості працюючих.

Розвиток малого та середнього підприємництва в районі орієнтується на потреби й можливості місцевого ринку. Сформувалися такі напрямки в структурі підприємств малого бізнесу: промисловість – 22%, сільське господарство – 32%; сфера ЖКГ і надання послуг - 18%; будівництво – 4%; торгівля та ресторанне господарство – 23%.

Гуманітарна сфера забезпечує населення району гарантованими державою послугами в сфері охорони здоров’я, освіти, підтримки сім’ї, дітей, молоді.

Освітня галузь представлена 25 загальноосвітніми школами (в тому числі: 2 навчально-виховні комплекси), 24 дошкільними закладами, 3 школами-садками, 2 професійними ліцеями, районним Центром дитячої та юнацької творчості.

Працює Центр ранньої реабілітації дітей-інвалідів, який має власний транспорт та спеціалізоване обладнання.

Медичне обслуговування населення району здійснює мережа лікувальних закладів-1 лікарня на 110 місць, 10 амбулаторно-поліклінічних закладів сімейної медицини, 36 фельдшерських пунктів, 2 фельдшерсько-акушерські пункти.

Заклади культури забезпечують достатній рівень задоволення духовних потреб населення. В районі функціонують 29 клубних закладів, 29 філій бібліотек, 2 дитячі школи мистецтв, працюють 14 народних колективів. В районі налічується 11 пам'яток археології (кургани), 73 пам'ятника історії і культури, 10 споруд містобудування та архітектури (церкви).

Функціонують 2 стадіони, 9 футбольних полів, 34 спортивних майданчика, в тому числі спортивний майданчик зі штучним покриттям, 26 спортивних залів та Спортивно-оздоровчий комплекс “Доломітчик” в м.Сіверськ.

1.2. Тенденції соціально-економічного розвитку

Енергозабезпечення

Джерелом енергозабезпечення споживачів у Артемівському району є мережі електропостачання ПАТ "Донецькобленерго" і ПАТ "Сервіс-Інвест" (Дебальцівська зона) та мережі газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз".

Всі населені пункти на території району забезпечені електропостачанням. Експлуатацію та обслуговування мереж електропостачання здійснює Артемівський РЕМ. Основними споживачами електроенергії є населення, бюджетні установи та сільськогосподарські підприємства.

Найбільшу заборгованість за отриману електроенергію має населення. Артемівським РЕМом проводиться претензійно-позовна робота щодо примусового погашення заборгованості населення за отриману електроенергію, укладаються договори реструктуризації заборгованості з споживачами.

Станом на 01.10.2012 року електропостачальною організацією укладено 960 договорів реструктуризації заборгованості на загальну суму 285,2 тис.грн. Погашено заборгованість у сумі 374,61 тис.грн.

Подано до суду 327 позовів на загальну суму 210,6 тис.грн.

При райдержадміністрації створена енергетична комісія. Завдяки цьому у районі вирішені питання щодо відсутності заборгованості місцевого бюджету за отриману електроенергію та відсутності поточної заборгованості підприємств житлово-комунального господарства.

Відновлення мереж електропостачання на території району та нове будівництво здійснюється за рахунок власника мереж ПАТ "Донецькобленерго".

В 2013 році виконані такі роботи:

- капітальний ремонт 4,4 км ВЛ- 6 кВ;

- капітальний ремонт 6 км ВЛ-0 4 кВ;

- капітальний ремонт КТП у загальному обсязі 18 одиниць на суму 120,0 тис.грн.Енергозбереження

Основними напрямками програми енергозбереження на території району є оснащення бюджетних установ та підприємств житлово-комунального господарства приладами обліку енергоносіїв, заміна застарілого енергоємного обладнання на об'єктах теплопостачання, закриття нерентабельних котелень з одночасним встановленням пристроїв автономного опалення.

З початку року встановлено:

- 135 приладів обліку споживання питної води у комунальному житловому фонді, що складає 70% від загальної кількості будинків з централізованим водопостачанням (192 будинки);

- 3870 приладів поквартирного обліку питної води, що складає 72,8% від загальної кількості квартир з централізованим водопостачанням (5351);

- 2735 приладів обліку питної води у приватному житловому секторі, що складає 93% від загальної кількості будинків з централізованим водопостачанням (2835);

- 2258 індивідуальних опалювальних котлів на твердому паливі та газі, що складає 43% від загальної кількості квартир.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій встановлено блочну котельню на твердому паливі для теплопостачання Калінінської загальноосвітньої школи, виконано реконструкцію систем опалення вказаного учбового закладу. Вартість виконаних робіт склала 1820,0 тис.грн. За результатами виконання заходів закрито 1 квартальну газову котельню.

За рахунок міжнародних грантів в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та коштів місцевого бюджету виконані роботи з впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах району:

- проведено енергоаудит будівлі ДНЗ "Тополька" с.Парасковіївка, розроблено проектну документацію, на встановлення сонячних колекторів на загальну суму 8,2 тис.грн.;

- встановлено сонячні колектори у ДНЗ "Тополька" Парасковіївської сільської ради Артемівського району у сумі 210,0 тис.грн.;

- встановлено металопластикові вікна, двері, здійснено ремонт покрівлі на загальну суму 142,22 тис.грн.

Виконано відновлення мереж зовнішнього освітлення з встановленням енергозберігаючих ламп та приладів зонного обліку електроенергії у с.Клещіївка Красненської сільської ради на загальну суму 57,047 тис.грн., у тому числі кошти обласного бюджету склали 30,97 тис.грн.

Придбано та встановлено за рахунок місцевого бюджету 3 лічильники тепла у загальноосвітніх школах району.Промисловий комплекс

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах очікується у сумі 332,2 млн.грн., що на 47,0% більше рівня 2012 року, або на 108,8 млн.грн.

Зв’язок

На території Артемівського району розташовано 91 населений пункт: м.Сіверськ, смт.Луганське та 89 сільських населених пунктів. Всі населені пункти району телефонізовані та радіофіковані. Станом на 01.10.2013 року вся територія району повністю вкрита мережею мобільних операторів. Вказані оператори окрім послуг телефонного зв’язку надають послугу підключення до Інтернету.

Послуги телефонного зв’язку ПАТ "Укртелеком" надавалися за допомогою кабельної мережі. По території району прокладені мережі ВОЛЗ, проведено заміну застарілих АТС на цифрові з підключенням частини населених пунктів до нових мереж: села Красне, Опитне, Бахмутське, Покровське, Зайцеве, Кодема, Берестове, смт.Луганське, сел.Новолуганське.

ПАТ "Укртелеком" на території району розповсюдив практику проведення електронних платежів за послуги телефонізації через банківські термінали або електронні гаманці Інтернет-провайдерів.

У зв’язку із значним технічним зносом або повним руйнуванням мереж радіозв’язку, відсутністю фінансування ПАТ "Укртелеком" для їх відновлення, дана послуга мешканцям сільських населених пунктів фактично не надається. Мешканці сіл у більшості відмовилися від радіозв’язку.

Поштові послуги на території району надає Центр поштового зв’язку №2 Донецької філії підприємства "Укрпошта". В останні роки відстежується тенденція зменшення кількості послуг пошти і, як наслідок, зменшення кількості поштових відділень та скорочення часу їх роботи. На теперішній час поштові відділення залишилися тільки у м.Сіверськ та в тих сільських населених пунктах, де є установи місцевого самоврядування (сільські ради).

Створено пересувне відділення поштового зв’язку, яке надає споживачам ті ж послуги, що й стаціонарне:


  • приймання всіх видів поштових відправлень та поштових переказів;

  • приймання передплати, платежів, тощо;

  • продаж поштових марок, маркованих конвертів та карток;

  • продаж газет, журналів та товарів широкого вжитку;

  • продаж тари для упакування поштових відправлень;

  • видача поштових відправлень населенню, поштових переказів, пенсій, виплат соціальної допомоги, тощо.

У 2013 року розпочата робота щодо впровадження надання адміністративних послуг через відділення поштового зв’язку. Засобами поштового зв’язку станом на 01.11.2013 надається одна адміністративна послуга. Разом з органами місцевого самоврядування, райдержадміністрацією проводиться робота щодо збільшення у 2014 році кількості адміністративних послуг, що надаються через відділення Укрпошти.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка