Образотворче мистецтво 35 годинСторінка3/5
Дата конвертації21.02.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4   5Українська мова

119 годин

М.С.Вашуленко, С.Г.Дубовик "Українська мова"
Тема уроку

Дата

Примітка

Звуки і букви. Алфавіт (37 год)

1

Звуки. Звукові моделі слів. (с.5, впр.6)2

Слова, що розрізняються тільки одним звуком. (с.7,впр.11)3

Звуки і букви.(с.9, впр.15, правило)4

Українська абетка. Рукописні букви української абетки. (с.10,впр.20)5

Великі букви української абетки. (с.12,впр.25)6

Розташування слів за абеткою (с.14,впр.31)7

Розташування слів за алфавітним порядком. Робота з орфографічним словником. (с.15,впр.36)8

Урок розвитку зв'язного мовлення. Опис предмета за малюнком і планом. Тема опису "Ромашка"9

Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах. (с.17,впр.41, правило)10

Правила переносу слів із збігом двох і кількох приголосних звуків. (с.18,впр.44)11

Перенос слів з буквами й та ь .(с.19,впр.49, правило)12

Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и],[і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків. (с.21,впр.54, правило)13

Букви, що позначають два звуки (с.22,впр.57, правило)14

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади(с.24,впр.61,правило)15

Визначення наголосу в словах. Робота з словами,наголос у яких треба запам'ятати. (с.26,впр.66)16

Урок розвитку зв'язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису "Білочка"17

Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів(с.28, впр.72)18

Ненаголошені голосні звуки [е],[и] (с.30,впр.78, правило)19

Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків. (с.32,впр.8320

Звук [ф], позначення його буквою ф (с.33,впр.89)21

Буква ф і буквосполучення хв. (с.35,впр.94)22

Звуки [дж],[дз],[дз´], позначення їх буквосполученнями дж,дз (с.36,впр.99)23

Правильна вимова звуків [г],[ґ], позначення їх буквами "ге", "ґе". (с.38,впр.104)24

Урок розвитку зв'язного мовлення. Розповідь за сюжетним малюнком,планом і змістом вірша А.Житкевича "Осінь". Тема розповіді "Осінь"25

Буква "ща", позначення нею звукосполучення [шч]. (с.40,впр.110)26

Перевірна робота27

Аналіз перевірної роботи. Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки (с.41, впр.114, правило)28

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова і складу (с.43,впр.117)29

Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу (с.44,впр.121)30

Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу (с.46, впр. 126)31

Тверді й м'які приголосні. Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення (с.47,впр.131)32

Позначення м'якості приголосних перед [о] знаком м'якшення. Пернос слів із ь. (с.48,впр. 135)33

Урок розвитку зв'язного мовлення . Складання продовження казки за поданим початком (І.Прокопенко "Куди сховалися гриби")34

Тренувальні вправи у написанні, звуко - буквеному аналізі слів з м'якими приголосними (с.50,впр. 140)35

Вправляння у звуко - буквеному аналізі слів з м'якими приголосними (с.52,впр. 144)36

Тверді та м'які приголосні. Позначення м'якості приголосних буквами і,я, ю, є (с.53,впр. 149)37

Спостереження за твердими та м'якими приголосними в словах (с.55,впр.151)38

Закріплення вивченого про тверді та м'які приголосні звуки (с.57,впр.155)39

Подовжені м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі (с.58,впр.160,правило)40

Перенос слів із подовженими приголосними звуками (с.61,впр.166)41

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книжки» за опорними словами і віршем Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки»42

Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками (с.63,впр.170)43

Закріплення вивченого про подовжені м’які приголосні звуки (с.64,впр.173)44

Апостроф. Правило вживання апострофа (с.65,впр.178,правило)45

Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом (с.67,впр.181)46

Перенос слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів (с.68,впр.186)Мова і мовлення (4 год + 1год)

47

Поняття про мову. Українська мова — державна мова України (с.71,впр.191)48

Усне і писемне мовлення. Перевірна робота. Аудіювання (с.74,впр.197)49

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання 2-3 речень на задані теми50

Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями (с.76,впр.201)51

Слова ввічливості (с.77,впр.204)Текст ( 5 год + 3год)

52

Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту (с.80,впр.208,правило)53

Добирання заголовків. Вправляння у стислому переказуванні тексту (с.81,впр.212)54

Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті (с.83,впр.215)55

Закріплення знань про будову тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації (с.85,впр. 219)56

Типи текстів: розповідь, опис, міркування (с.86,впр.221, правило)57

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання на задану тему58

Перевірна робота. Контрольний диктант59

Контроль та оцінювання знань за темою «Мова і мовлення. Текст»Речення (12 год + 2год)

60

Речення. Основні ознаки речення (с.89,впр.226, правило)61

Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні. Перевірна робота. Контрольне спису­вання тексту «Ліс» (с.90,впр.230,правило)62

Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення (с.91,впр.234,правило)63

Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічнии наголос у пи­тальних реченнях (с.93,впр.238,правило)64

Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки (с. 94,впр.242)65

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усної розповіді за малюнками та запитан­нями " День народження у Катрусі"66

Закріплення знань про розповідне та питальне речення. Складання розповіді за малюнком і запитаннями (с.95,впр.246)67

Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання (с.96,впр.250,правило)68

Закріплення знань про розповідне, питальне, спонукальне речення (с.98,впр.255)69

Головні слова в реченні (с.100,впр.262)70

Визначення головних слів у реченні. Навчальне аудіювання « Буруля » (с.102,впр.265)71

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання записок, адресованих батькам, одноклас­никам, учителю, що вміщують якусь інформацію, прохання тощо72

Зв’язок слів у реченні (с. 104,впр.274)73

Поширення речень за питаннями. Узагальнення знань за темою «Речення» (с.106,впр.278)Слово (31 год )

74

Слова, які відповідають на питання хто? що? (іменники) (с.109,впр. 282,правило)75

Розпізнавання іменників за питаннями хто? що?. Складання речень (с.111,впр.287,правило)76

Групування предметів за родовими та видовими ознаками. Змінювання іменників за зразком "один — багато". Складання речень (с.113,впр.295)77

Урок розвитку зв’язного мовлення. Удосконалення тексту із часто повторюваними словами78

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей (с.114,впр.298,правило)79

Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей. Складання усної роз­повіді за серією малюнків на тему «Друзі птахів» (с.116,впр.303)80

Велика буква у кличках тварин. Опис тварини (с.117,впр.306,правило)81

Уживання великої букви в іменах людей та кличках тварин (с.119,впр.311)82

Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок (с.121,впр.317,правило)83

Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування текстів84

Перевірна робота. Мовна тема «Іменник »85

Слова, які називають ознаки предметів. Роль прикметників у мовленні (с.123,впр.322,правило)86

Зв’язок прикметників з іменниками в реченні (с.124,впр.326)87

Закріплення знань про прикметники. Письмовий переказ тексту за малюнком та запитаннями (с.125,впр.330)88

Спостереження за роллю прикметників у загадках (с.127,впр.334)89

Урок розвитку зв’язного мовлення. Доопрацювання, вдосконалення написаного тексту90

Прикметники, близькі і протилежні за значенням. Уживання прикметників у переносному значенні (с.128,впр.338)91

Слова, які називають дії предметів. Складання речень за малюнками (с.129,впр.342,правило)92

Роль дієслів у мовленні. Робота над прислів’ями (с.131,впр.345)93

Перевірна робота. Диктант94

Аналіз перевірної роботи. Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Змінювання дієслів за питаннями (с.132,впр.349)95

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання діалогу (с.134,впр.352)96

Спостереження за роллю дієслів у мовленні (с.135,впр.356)97

Розповідання казки. Складання розповіді за поданим початком (с.137,впр.359)98

Узагальнення знань за темою "Слова, які називають дії предметів". Фразеологізми (с.138,впр.364)99

Контрольна робота. Аудіювання100

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом: перестановка окремих речень101

Закріплення знань про іменники, прикметники, дієслова. Визначення частин мови в реченні (картка)102

Службові слова, їх роль у реченні. Навчальний діалог (с.140,впр.367 (4), правило)103

Уживання службових слів для зв’язку слів у реченні (с.141,впр. 371)104

Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні (с.142,впр.375,правило)Корінь слова. Спільнокореневі слова (9 год + 1 год)

105

Корінь слова. Спільнокореневі слова (с.144,впр.382,правило)106

Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів (с.146,впр.387)107

Перевірна робота. Контрольне списування108

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом109

Аналіз перевірної роботи. Добирання спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови (с.147,впр.391)110

Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням

спільнокореневих слів (с.148,впр.395)

111

Ненаголошені голосні звуки [е],[и] в корені слова,їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова чи добирання спільнокореневих слів (с.152,впр.407)112

Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів. Звуко- буквений аналіз слів (с.153,впр.411)113

Перевірна робота. Диктант114

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання зв'язного висловлювання за серією малюнківПовторення вивченого за рік (4 год + 1 год)

115

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про текст (с.156,впр.421)116

Перевірна робота. Мовна тема "Звуки і букви. Приголосні звуки. Апостроф"117

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про слово (с.158,впр.424)118

Повторення вивченого про речення (с.159,впр.428)119

Урок притку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання за ілюстрацією. Підсумковий урок


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка