Образотворче мистецтвоСторінка2/4
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4

3 клас. У майстернях художників

35 годин (1 година на тиждень)

У 1-2 класах учні в загальних рисах ознайомилися із творами живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури. Тому засвоєння програми 3-го класу передбачає актуалізацію раніше набутих знань, їх поглиблення та розширення на ґрунті уявних подорожей до майстерень різних художників й нібито перевтілення учнів у майстрів живопису, скульпторів тощо. Це дозволяє органічно продовжити формування художньої компетентності учнів з основ образотворчої грамоти (“колір”, “форма”, “простір”, “композиція”).

Новим у навчальному матеріалі програми є ускладнення палітри кольорів, ознайомлення зі специфікою роботи аквареллю та збагачення засобів композиційної організації зображальної площини.Зміст навчального матеріалу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 1. Майстерня живопису


7 годин

•Знаряддя праці та матеріали художника-живописця. Колір як головний засіб виразності живопису. Актуалізація знань з основ кольорознавства (колірне коло).

•Споріднені кольори; гармонія споріднених кольорів. Кольорові контрасти. Свідомий вибір колірного вирішення на підставі контрастних або споріднених кольорів.

•Знайомство з технікою роботи акварельними фарбами (на основі порівняння з роботою гуашшю). Акварель по вогкій основі.

•Малювання фігури людини (актуалізація знань про елементарну будову та основні співвідношення частин фігури). Фігура людини як центр композиції.

•Досягнення композиційної рівноваги шляхом ритмічно-рівномірного розташування на площині великих та малих елементів.

•Елементарне передавання динамічного стану об’єктів (вітер).

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

Бесіда: уявна подорож до майстерні художника-живописця.

Репродуктивно-творчі завдання та вправи(на вибір): «Палітра кольорів твору живопису», «Тихесенький вечір на землю спадає», «Сходить сонце» , «Устає туман з води», «Плаче небо вкрите хмарами», «Листопад, листопад, золотиста віхола», малюнок під враженням від натури: «Вже обтрусили айстри роси».


Художньо-творчі завдання: пейзажна композиція – «Край шляху калина червона росла» або «Серед поля мак розцвів», декоративна композиція – «Соняшник у золотім брилі», «Райдужна птиця», сюжетно-тематична композиція – «Осінь така мила» (за віршем П.Тичини).

Художні техніки та матеріали


Гуаш, акварель. Великі щетинні та м’кі пензлі. Папір білий, кольоровий або тонований.

Учень милується та виражає емоційне ставлення (мімікою, мовленнєвими й образотворчими засобами):

-до краси природи навколишнього світу та відображеної у творах живопису;впізнає (з-поміж інших):

-твори живопису;знає та називає:

-основні ознаки живописних творів;

-матеріали живопису та знаряддя праці художника-живописця (пензлі, палітра, етюдник, мольберт, фарби);

-основні та похідні кольори колірного кола;

-приклади споріднених кольорів (з тих, що поруч розташовані на колірному колі);

-приклади контрастних кольорів (з протилежно розташованих на колірному колі);

-засоби передачі динамічного стану дерев;

-2 – 3 твори живопису та їх авторів.має елементарне уявлення:

-про особливості роботи акварельними фарбами, в т.ч. “по вогкій основі”;

-про врівноваженість композиції, яка досягається шляхом рівномірного (ритмічного) розташування елементів на площині;

вміє (на елементарному рівні і при підтримці вчителя):

-користуватися палітрою;

-утворювати відповідно до задуму відтінки кольорів шляхом змішування фарб (синьо-зелений, жовто-зелений, оранжево-червоний тощо);

-передавати елементарними засобами глибину простору (межа зламу поверхонь, розміщення об’єктів вище або нижче на картинній площині, зорове зменшення віддалених предметів, загороджування об’єктів другого плану об’єктами першого плану;

-передавати головне у композиції розміром та місцем розташування;

-раціонально організовувати робоче місце та прибирати його.Тема 2. Майстерня графіки


3 години

•Знаряддя праці, матеріали, інструменти та обладнання художника-графіка.

•Передача руху в природі графічними засобами. Актуалізація знань про контур, силует, контраст. Передавання будови і форми крони дерева певної породи, фактури, силуетної форми графічними засобами.

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

Бесіда: уявна подорож до майстерні художника-графіка.

Короткотермінове асоціативно-творче завдання-вправа: «Віхола кошлата заступила сонце» або «Море розбурхане плеще, виє…» тощо

Художньо-творчі завдання (на вибір): «Зелені друзі», «Могутній дуб», «Плакучі верби», «Біла береза під моїм вікном» тощо; «Зберемо звіряток разом».

Художні техніки та матеріали

Туш, перо, паличка, воскові крейди, фломастер, круглий пензель; можливо: техніка рваної аплікації та монотипії з графічним доопрацюванням.Учень впізнає (з поміж інших):

-графічні твори;знає та називає (у спілкуванні з приводу мистецтва):

-основні ознаки творів графічного мистецтва та головні виражальні засоби графіки;

-основні матеріали та інструменти художника-графіка (туш, вугіль, крейди, різцево-дряпаючі інструменти, олівець, фломастер, кулькова ручка, перо);

-елементарні засоби передачі чітко вираженої фактури поверхні, як то: кора дерева, бруківка, покрівля даху тощо (різні за товщиною, довжиною та напрямом штрихи, лінії, великі та малі крапки, плямки);розуміє та пояснює:

-різницю між контурним та силуетним зображенням;

вміє (на елементарному рівні):

-використовувати графічні матеріали та інструменти для створення графічних зображень;

-передавати чітко виражену фактуру поверхні графічними засобами;

-передавати динамічний стан природи графічними засобами (вітер, завірюха, хвилі)


Тема 3. Майстерня скульптора


3 години

•Знаряддя праці, матеріали та обладнання скульптора.

•Актуалізація знань про види скульптури (круглу, рельєф; види рельєфу)

•Передавання елементарної будови тварин та людей; характерних поз та рухів у процесі ліплення. Цілісність форми.

•Виражальні можливості силуетної форми. Розроблення форми декором.

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

Бесіда: уявна подорож до майстерні скульптора.

Художньо-творчі завдання (на вибір): “Хто в лісі живе”, “Помандруємо до лісу”, “Запишався наш павич”, “Золота рибка”, “Зимові розваги дітей”.

Художні техніки та матеріали


Глина, пластилін, солоне тісто, стеки; для роботи у рельєфі – картонна основа.

Учень помічає під час сприймання та виражає (в образотворчій діяльності й мовленнєвими засобами за допомогою вчителя):

-красу скульптурного твору (виразність, пластичність узагальненої форми);знає та називає:

-пластичні матеріали;

-1–2 прізвища відомих скульпторів та 1-2 їхні твори);

уміє ( на елементарному рівні):

- ліпити пластичним, конструктивним та комбінованим способами;

-аналізувати та передавати у практичній роботі найсуттєвіші складові частини будови тіла тварин та людей, співвідношення їх розмірів;

робить спроби:

-передавати характерні пози та рухи тварин і людей;

-оздоблювати опуклим та заглибленим рельєфом скульптурні зображення.


Тема 4. Майстерні декоративно-ужиткового мистецтва. 3 години

•Знаряддя праці, матеріали та обладнання гончарів, ткаль, вишивальниць.

•Фризова орнаментальна композиція. Ритмічне чергування елементів за формою та кольором.

•Форми гончарного посуду, види декору на ньому (рельєфний та мальований; геометричний, рослинний тощо). Узгодженість декору з формою.

•Поняття про особливості декоративного образу (тварин, птахів).Залежність образу від характеру частин деталей та декору. Актуалізація знань про елементарну трансформацію паперу.

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

Бесіда: уявна подорож до майстерень ткаль, вишивальниць і гончара.

Художньо-творчі завдання: “Чудові візерунки” (для оздоблення рушничка, килимка, закладки тощо), “Дивовижна ваза”; “Готуємось до карнавалу”.

Художні техніки та матеріали

Гуаш, м’який круглий пензель; глина, пластилін, стеки; паперопластика, папір білий і кольоровий, нитки, тканина тощо.

Учень милується та виражає емоційне ставлення (образотворчими та мовленнєвими засобами, мімікою):

-до рукотворної краси предметів побуту;знає та називає:

-деякі різновиди гончарного посуду (глечик, куманець, горщик, миска, макітра);

-деякі різновиди орнаменту (геометричний, рослинний, у смузі, у колі тощо);

-деякі знаряддя праці майстрів декоративно-ужиткового мистецтва;

має елементарне уявлення про:

-роботу ткаль, вишивальниць та гончарів, матеріали, з якими вони працюють;

-особливості декоративного образу (узагальненість форми, яскравість та казковість забарвлення, декоративних доповнень);

робить спроби:

-узгоджувати декоративне оздоблення з формою предмета;уміє:

-ритмічно організовувати фризову орнаментальну композицію;

-створювати на основі елементарних прийомів трансформації паперу напівоб’ємні декоративні образи-маски тварин (за умови поетапного керівництва вчителя).

Тема 5. Зимонька зима


4 години

•Зображення людини з передачею характерних поз та рухів. Декоративна стилізація форми (постать людини).

•Формування художньо-конструктивних навичок роботи в техніці паперопластики. Залежність характеру форми від окремих деталей.

•Опрацювання силуетного зображення декором та фактурою.

•Досягнення рівноваги на площині шляхом

рівномірного розташування елементів.

•Передача просторових явищ: вигин простору, розташування об’єктів у просторі.

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

Репродуктивно-творче завдання: об’ємна паперопластика (казкові зимові персонажі) – «Прийшла Баба Зима»

Художньо-творчі завдання (на вибір): «Веселі зимові ігри дітей», «Ліпить бабу дітвора», «Замерзли квітками сніжинки на склі», «Бабуся-холодуся», «Як живеться вам, птахи?».

Художні техніки та матеріали


Однокольорова гуаш або акврель, пензель, фломастер, кольорова крейда; аплікація (в т.ч обривна аплікація) з доопрацюванням тушшю, фломастером, кульковою ручкою; колаж; об’ємна паперопластика ( на основі простих геометричних тіл).

Учень знає:

-про роль декоративних елементів у створенні художнього образу, використовує їх у практичній роботі;

-елементарні прийоми об’ємної трансформації паперу;

-художньо-виражальні можливості воскової крейди (свічки);уміє (на елементарному рівні):

-зображати фігуру людини, що рухається;

-передавати вигин простору;

-заповнювати усю площину аркуша (кольором тла, зображенням фігур та інших елементів композиції);

-зображати постать людини у спрощено- стилізованому вигляді;

свідомо обирає:

-положення аркуша (вертикальне, горизонтальне) в залежності від характеру зображення;

-відповідно до задуму відомі художні техніки, матеріали та інструменти;

дотримується:

-правил безпечного користування художніми матеріалами, ножицями, клеєм;володіє:

-навичками раціональної організації робочого місця.


Тема 6. Світ казок


4 години

•Професія архітектора, матеріали, з якими він працює. Засоби художньої виразності в архітектурі (на елементарному рівні).

•Зображення птахів, тварин та людей в ілюстраціях до казок. Посильна передача індивідуальної характеристики казкового персонажа.

•Розширення знань про український національний костюм, його деталі. Узгодження форми (деталей одягу) з декором. Цілісність форми.

•Свідоме ставлення до вибору елементів композиції; виділення головного в композиції.

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

Бесіда про роботу архітектора та мистецтво архітектури.

Художньо-творчі завдання:

“Льодяний палац”; малюємо казку(на вибір): “Рукавичка, “Івасик-Телесик”, “Маша і ведмідь”, “Кіт у чоботях” та ін.; “Одяг для казкових героїв”, ”Казковий персонаж”.


Художні техніки і матеріали


Гуаш, воскові крейди, аплікація, витинанка, колаж. Кольоровий та тонований папір, пензель.

Учень висловлює елементарні судження:

-про ілюстрацію як малюнок до літературного твору;

-про архітектуру як вид мистецтва, при цьому вживає (при підтримці вчителя) спеціальну термінологію (архітектор, проект, макет, ескіз, форма, силует, за΄мок, фортеця, храм, колона, напівколона, шпиль тощо);

має елементарне уявлення про:

-основні складові українського національного костюма (сорочка, спідниця, плахта, фартух, шаровари, кептар тощо);

-оздоблення деталей одягу декором;

уміє (на елементарному рівні та завдяки підказці вчителя):

-передавати індивідуальні характеристики героїв казок через особливості зовнішніх ознак та одягу;

-виділяти головне у композиції (розміром, розміщенням, кольоротональним контрастом).

-використовувати фольгу, тканину, целофан та інші підручні матеріали в роботі над художнім образом у техніці “колаж”.Тема 7. Фантазуємо та творимо красу


8 годин

•Поглиблення знань про колір як засіб вираження: контрастне сполучення насичених і м’яких колірних тонів; відтінки однієї й тієї ж групи кольорів; гармонія кольорів, кольорові нюанси.

•Виражальні можливості силуетної та об’ємної форми.

•Елементарне зображення квітів у положенні “фас” і “профіль” на підставі сприймання натури.

•Створення декоративних образів в об’ємі та на площині. Декоративна переробка форми (рослини, птахи, звірі). Елементарні прийоми декоративного розпису (пензлем, тичком, пальцем). Узгодження зображення з форматом. Виділення головного в композиції.

•Передавання плановості відкритого простору.


Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

Малювання з приводу натури: “Вербна неділя” або “Вербові котики”; “Всі квіти весняні…”

Художньо-творчі завдання (на вибір): “Райдужна птиця”, “Дивовижні баранці, коники, і птахи”, “У маленької киці м’які топтаниці”, “Панно з квітами”, “Летимо на іншу планету”, “Космічні прибульці”, “Розквітле дерево”, “Цвітуть сади”, “Блакитноока весна”, “Сміється поле, річка, ліс, сміється гілочки беріз…”.

Вікторина “В гостях у художників”.


Художні техніки та матеріали


Гуаш, акварель, фломастери, воскові крейди, пастель; аплікація, колаж (з використанням різнофактурної тканини, кольорових вирізок із поліграфічної продукції); ліплення, глина; пластилін, солоне тісто, стеки; м’які та щетинні , великі і малі пензлі, папір білий, кольоровий, тонований.

Учень милується та виражає емоційне ставлення (мімікою, мовленнєвими та образотворчими засобами):

-до краси явищ навколишнього світу та рукотворної краси;

-задоволення від власноруч створених дарунків;

орієнтується в поняттях та вживає:

-у спілкуванні з приводу мистецтва спеціальну термінологію (живопис, живописець, пейзаж, паспарту, колаж, контраст кольорів, споріднені кольори, нюанс, панно, орнамент, декоративний, ритм, симетрія);

-у художньо-творчій діяльності назви різних колірних відтінків, які використовує для передачі певного стану природи, настрою;

знає та називає:

-2-3 пейзажні твори та їх авторів, 1-2 твори майстрів народного живопису (наприклад, М. Приймаченко, І. Сколоздра);

-порядок розташування кольорів у колірному колі;

-пари контрастних кольорів (на колірному колі);

-групи споріднених кольорів;

-особливості кольору в декоративному зображенні;має уявлення про:

-шляхи декоративної переробки реальної форми;

-елементарні прийоми декоративного розпису;

-декоративні ефекти поєднання великих та дрібних елементів у композиції;

-просторову зміну форми об’єктів, що зображаються у різних поворотах;вміє:

-узгоджувати зображення з форматом;

-розрізняти кольори за світлотою та теплохолодністю;

-отримувати різні відтінки однієї й тієї ж групи кольорів (синьої, червоної тощо);

-в об’ємному зображенні створювати виразну цілісну пластичну форму.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка