Образотворче мистецтвоСторінка3/4
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   44 клас. Як і про що говорить художник

Найбільш суттєвою ознакою навчання учнів у 4 класі є завершення початкової освіти. Тому протягом останнього року навчання необхідно узагальнити вивчене, намагаючись досягти системи знань з основ образотворчої грамоти (“колір”, “форма”, “простір”, “композиція”), формувати в свідомості учнів цілісне художнє бачення світу.

Провідною лінією програми 4 класу є поняття “художній образ”, його тлумачення на пропедевтичному рівні. Учні повинні одержати чітке уявлення про специфіку вирішення художнього образу в різних видах і жанрах образотворчого мистецтва. При цьому уведення терміну “жанр” не обов’язкове.

Велика увага у програмі приділяється специфіці декоративного образу, декору як засобу збагачення форми, відмінностям декоративної манери зображення від реалістичної.

У 4 класі розширюється коло відомостей про деякі осередки народних художніх промислів України.

Новим у 4 класі є ознайомлення учнів (на пропедевтичному рівні) з передаванням об’ємних якостей округлих предметів засобами світлотіні.

Як і в попередні роки, програмою акцентується увага вчителя на необхідності емоційного забарвлення уроку, досягнення емоційного впливу на учнів.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 1. Образи природи у мистецтві


8 годин

•Поняття про художній образ як основу мистецтва.

•Пейзажні твори образотворчого мистецтва. Засоби створення художнього образу у пейзажі.

•Поняття про колорит, колірну гаму. Уведення понять “хроматичні”, “ахроматичні” кольори. Колірні асоціації.

•Удосконалення навичок роботи акварельними фарбами (вливання кольору в колір).

•Свідомий вибір формату, положення аркуша, межі зламу простору (вище, нижче на аркуші). Передача глибини відкритого простору вже відомими засобами. Пропедевтичні відомості про ілюзорне зближення паралельних горизонтальних ліній, що йдуть у глибину (річка, доріжка тощо).

•Натюрморт в образотворчому мистецтві. Елементарне виявлення об’єму округлих предметів засобами світлотіні. Уведення понять про світлотну градацію: світло, півтінь, тінь власна, тінь, що падає.

•Перші (пропедевтичні) уявлення про перспективні зміни кола.

•Порівняння декоративного зображення об’єктів природи з реалістичним. Свідома переробка реальних форм (квітів) у декоративні.

Вибір засобів графічної художньої виразності для передавання характеру форми та створення образу дерев. Насиченість силуетного зображення деталями, фактурою.


Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

Бесіди: “Краю мій рідний”, “Натюрморт в образотворчому мистецтві.”

Репродуктивно-творчі вправи (на вибір): “Радість і сум природи”, “Приснивсь мені зелений (синій, рожевий і т.п.) сон”, “А навколо синій вечір сині чари розпустив”.

Малювання (на основі спостереження натури) осіннього листя, овочів та фруктів, простого натюрморту з 2-х предметів.Художньо-творчі завдання: пейзажні композиції (на вибір) – “Беру многобарвну палітру і землю малюю мою”, “Осінь за вікном”, “Мелодія осені”, “Осіння мряка”;

образ дерева (на вибір): “Як живуть дерева”, “Танок берізки”, “Над ставом верби миють коси…”;тощо

декоративна композиція - “Осінні квіти”.

Художні техніки і матеріали


Гуаш, акварель (в т.ч. по вогкій основі); графічні техніки (в т.ч. “плямографія”); аплікація, (можливо – з доопрацюванням); папір білий, кольоровий та тонований, м’який круглий пензель, однокольоровий фломастер, гелева ручка, туш.

Учень спостерігає, милується та виражає (мімікою, мовленнєвими й образотворчими засобами):

-емоційне ставлення до краси природи рідного краю, в т. ч. відображеної у пейзажних творах;

-захоплення від сприймання природних об’єктів (різноманітність та виразність форми, кольору);

впізнає (з поміж інших):

- пейзажні твори та натюрморти;

-декоративне та реалістичне зображення;

аналізує й інтерпретує (на елементарному рівні та при підтримці вчителя):

-твори пейзажного живопису (головним чином стан і настрій природи, “палітру кольорів”, роль кольору у передачі настрою);має елементарне уявлення про:

-роль світлотіні у виявленні об’єму округлих предметів та називає її складові;

-ілюзорне зближення паралельних горизонтальних ліній, направлених у глибину відкритого простору;

-колорит в картині (гаму кольорів);

знає:

-тематичний зміст пейзажних творів та натюрмортів;

-зміст понять “хроматичні” (кольорові) – “ахроматичні” (білий, чорний та всі відтінки сірих) кольори;

-про асоціативні характеристики кольору (веселі, ніжні, сумні тощо);

-відмінності у технічних прийомах роботи гуашевими та акварельними фарбами, різними графічними інструментами;

-прізвища та твори 2-х - 3х відомих майстрів образотворчого мистецтва України (живопис та графіка);уміє (на елементарному рівні):

-створювати декоративний образ (квітів, дерев) на грунті сприймання реальних об’єктів;

-насичувати силуетне зображення об’єктів композиції деталями;

-у роботі фарбами (гуаш, акварель): застосовувати різні прийоми роботи пензлями; змінювати консистенцію фарб

-у роботі акварельними фарбами: вливати колір у колір, працювати по вогкій основі, переважно без попереднього олівцевого контуру;

-висловлювати (при спрямуванні вчителя) оцінні судження стосовно малюнків однокласників
Тема 2. Образи людей і тварин у мистецтві.

8 годин


•Твори художників-анімалістів.

•Уведення понять “пропорції”, “динаміка”, “статика”. Зображення фігури людини та тварин у статичному та динамічному станах. Механіка руху (на елементарному рівні).

•Образи людей та тварин як центр композиції. Створення декоративної композиції з образами людей.

•Пластична виразність об’ємної форми.

•Ознайомлення з графічною технікою “друк з картонної матриці”. Уведення поняття “естамп”.

Сприймання та практична діяльність(тематика орієнтовна)

Бесіди: “Світ тварин у мистецтві”, “Образ людини у мистецтві”.

Репродуктивно-творчі вправи: виконання начерків фігур людей та тварин у русі (на основі спостереження натури, з пам’яті, за уявою).

Художньо-творчі завдання: “Вірні друзі”, “Кіт-воркіт”, “Здрастуйте звірі, малі і великі!”, “Світ живої природи”, “Карнавал тварин” (за муз. твором К.Сен Санса), “Малюємо людину”, “Олімпійські ігри”; групова робота (на вибір) - декоративне новорічне панно (або стіннівка); “Символи року”, “Чудо-звірі” (зодіаки за східним календарем).

Художні техніки та матеріали


Гуаш, акварель, туш, крейди, вугіль, пензлі, папір білий та тонований; ліплення, глина, пластилін, стеки, палички або дріт для часткового каркасу; об’ємна та напівоб’ємна паперопластика; друк з матричної основи, картон та інші різнофактурні матеріали, ножиці, клей.

Учень розуміє та пояснює:

-вплив зміни пропорцій фігури на характер художнього образу;має уявлення про:

-перетвореня статичного стану об’єкта в динамічний;

-специфіку форми у скульптурі, ліпленні (компактність, цілісність, відсутність зайвих дрібниць тощо);

-скелет як основу будови тіла;

-характер та механіку рухів живих істот;

-естамп як відбиток зображення на папері та елементарні способи друку;знає:

-основні пропорції фігури людини;

-поняття “динаміка – статика”, “пропорції”, використовує їх під час спілкування;

-прізвища 2-3 художників-анімалістів;уміє (на елементарному рівні):

-відтворювати характерні особливості будови і пластичну виразність (витонченість або масивність тощо) фігури людини і тварин;

-створювати силуетні зображення тварин та людей у русі (в тому числі - інтенсивному);

-крупно зображати головного персонажа композиції;

-конструювати об’ємні форми (тварин) із суцільного аркуша паперу з використанням ребра жорсткості;

-використовувати прийоми трансформації паперу з метою створення художнього образу;

-раціонально, вправно і безпечно працювати з ножицями іншим необхідним приладдям.

Тема 3. Край, де я хотів би побувати


4 години

•Передавання плановості відкритого простору за допомогою відмінності планів за світлотоном та кольором. Актуалізація знань про колір як засіб вираження настрою у пейзажі. Уведення у пейзажну композицію зображення тіней, що падають від об’єктів, як засобу визначення положення джерела світла. Усвідомлення залежності колірної гами від освітлення.

•Морський пейзаж. Колір води.

Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

Художньо-творчі завдання (на вибір): “Зимова казка”, “Краще гір лише гори”, “Я в Карпати закохалась”, “В далекій пустелі”, “По пустелі на верблюдах”, “По снігу на оленях”, “Біліє парус одинокий”, Подорож до моря”, “Райдуга над морем”.

Художні техніки та матеріали


Гуаш, акварель, пастель; техніка набризку; пензлі, папір білий, слабо тонований, кольоровий.

Учень спостерігає, милується та виражає (мімікою, мовленнєвими та образотворчими засобами):

-емоційне ставлення до краси природи навколишнього світу та відображеної в пейзажних творах;знає та використовує у спілкуванні:

-мистецтвознавчі терміни і поняття (колірна гама, колорит, нюанс, пейзаж, пейзаж-марина, художник-мариніст, плани (передній, дальній);

-назви 1-2 пейзажних творів та їх авторів;

має уявлення про:

-передавання плановості відкритого простору за допомогою відмінності планів за світлотоном, та кольором;

-роль тіней, що падають від об’єктів у визначенні положення джерела світла;

уміє (на елементарному рівні):

-передавати стан та колір води за допомогою відтінків складного кольору;

-передавати стан водяної поверхні за допомогою зміни консистенції фарби та різних за характером і напрямком мазків, інших технічних прийомів.


Тема 4.Художній образ у декоративно-ужитковому мистецтві та архітектурі

7 годин


•Побутові теми у творах живопису. Уведення поняття “інтер’єр”. Розташування предметів у закритому просторі з урахуванням межі зламу (підлога - стіна).

•Образ жінки-матері в образотворчому мистецтві.

•Художній образ у декоративному та декоративно- ужитковому мистецтві.

•Ознайомлення з українським народним мистецтвом петриківського розпису. Декоративна стилізація рослинних форм. Композиційне та колірне рішення творів петриківських майстрів. Підпорядкованість композиції головному (найкрупнішому елементу). Уведення цифри (можливо, слова) у симетричну декоративно-орнаментальну композицію.

•Особливості декоративного образу (на прикладах творів народних майстрів Опішні, Косова, Києва, Вінниці та ін.). Пріоритетна роль форми у створенні художнього образу посуду, глиняної іграшки, будівлі тощо.

•Архітектура як будівельне мистецтво; поняття про взаємозв’язок архітектури з природним середовищем та призначенням; основні принципи архітектури. Створення на основі асоціацій образу казкового будинку.


Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

Бесіди: “Образ жінки-матері в образотворчому мистецтві”, “Зображення побуту у художніх творах”, “Мистецькі вироби побуту”, “Народна іграшка”, “Що може розказати про себе будинок?”

Репродуктивно- творчі вправи: “Казкова квітка Петриківки” (прийоми петриківського розпису).

Художньо-творчі завдання: сюжетно-тематична композиція -“Мама в інтер’єрі”; орнаментальна композиція з уведенням цифри або слова – “Привітання зі святом”;

“Подарунок для мами” – ескіз кухонної дощечки або декоративного тареля; “Що робить посуд гарним?”, “Ліпимо диво-звіра”, “Світ народної іграшки”, “Кому належить будинок?”або“Чарівний будинок”.Художні техніки та матеріали

Гуаш, акварель, графічні матеріали; аплікація, колаж; ліплення; гратографія; пензлі (палець, палички), папір білий, кольоровий, картон, тканина, глина, пластилін, солоне тісто.Учень спостерігає, милується та визначає (мовленнєвими засобами):

-естетично- незвичайне в оточенні;

-асоціативно-образний характер предметів та об’єктів побуту, будівель,

-особливості художньо-образної мови творів народних майстрів (художньої кераміки, глиняної іграшки, петриківського розпису);

аналізує й інтерпретує (на елементарному рівні та при підтримці вчителя):

-твори народного декоративного та декоративно-ужиткового мистецтва;

-живописні твори на теми побуту;

-художньо-довершені зразки будівельного мистецтва (архітектури);має елементарне уявлення про:

-архітектуру як будівельне мистецтво, взаємозв’язок архітектури з природним середовищем, залежність будівлі від призначення;

-інтер’єр як внутрішній вигляд будівлі;

-технічні прийоми та основні елементи петриківського розпису;

-особливості композиційної побудови творів майстрів петриківського розпису;

-значення форми у творах декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури;

-прийоми написання цифри (слова) пензлем (паличкою, пальцем);

-варіювання пропорцій загальної форми, та її складових частин, деталей і декору як шлях модифікації (видозміни) форми;знає:

-основні відмінності у технічних прийомах роботи з різними пластичними матеріалами: глиною, пластиліном (солоним тістом);

-різницю між конструктивним та пластичним способом ліплення;

-основні пропорції фігури людини;уміє (на елементарному рівні):

-створювати декоративну композицію у стилі петриківського розпису;

-створювати виразну, цілісну декоративну форму (на площині та в об’ємі)

-при зображенні кімнати у фронтальному положенні розташовувати предмети, що стоять на підлозі, з урахуванням межі зламу поверхонь (підлога – стіна).


Тема 5. У світі добра і краси


7 годин

•Світ казок в образотворчому мистецтві.

•Узагальнення знань про засоби досягнення художньої виразності у композиції (вибір формату, колірної гами, художньої техніки та манери зображення (реалістичної чи декоративної), визначення композиційного центру).

•Казкові звірі, істоти та образи фантазії у творах образотворчого мистецтва. Трансформація форми як засіб створення фантастичного образу.

•Узагальнення знань про ескіз як підготовчий пошуковий начерк основного твору.

•Декоративні композиції: 1)симетрична (з однією віссю симетрії); 2)асиметрична. Досягнення рівноваги в асиметричній композиції.

•Народне мистецтво витинанки. Витинанки прості і складені.

•Портретні зображення у творах образотворчого мистецтва. Особливості форми та пропорцій голови людини (обличчя); засоби створення виразного (казкового портретного образу.


Сприймання та практична діяльність


(тематика орієнтовна)

Бесіди: про художні твори з казковими сюжетами, світ фантастичних тварин та істот у мистецтві; портрет.

Художньо-творчі завдання(на вибір): “В гостях у казки”, “Подорож у казку” (ілюстрації до казок): “Портрет казкового богатиря” тощо. “Казковий звір”, “Небачена фантастична істота”, “Чудо-Юдо”, “Диво витинання”, “Вазон”, “Букет”, “Заспівай мені, райська птахо!”, “Свято весняної природи”, “Земля веснянкою заквітла”, “Сади цвітуть”; колективна робота (фриз або панно): “Дружба та братство дорожче за всяке багатство”.

Вікторина “Про що і як розповідає художник”.Учень розуміє та розкриває (при допомозі вчителя):

-роль образотворчого мистецтва в житті людини;

-характер художніх образів мистецьких творів і посильно їх інтерпретує (мовленнєвими та образотворчими засобами);

-значення колірної гами, манери зображення, інших композиційних засобів і прийомів у передачі задуму автора;

-значення терміну “композиція” та роль ескізу у створенні композиції;

має елементарне уявлення про:

-особливості та основні пропорції форми голови (обличчя) людини і засоби створення індивідуальної характеристики портретного (казкового) образу;

-професійні назви фарб (краплак, вохра, стронціанова жовта тощо);

знає:

-основні види образотворчого мистецтва та поділ живописних творів за тематичним змістом (пейзаж, натюрморт, портрет тощо);

-1 –2 портретні твори та їх авторів;

-назви 1-2 творів народного живопису (М.Приймаченко);

-про вісь симетрії як засіб композиційної організації площини;

уміє (на елементарному рівні):

-посильно виражати свої естетичні почуття та переживання в різних видах практичної діяльності та образним словом;

-порівнювати та аналізувати художньо-творчі здобутки товаришів, аргументовано висловлювати (з використанням спеціальних термінів, образного слова) власні оцінні судження;

-використовувати колір з декоративною метою (за принципом краси);

-підбирати колірну палітру, що відповідає певному задуму;

-досягати рівноваги зображення в асиметричній композиції;

-виділяти у пейзажних роботах перший план тоном, кольором, деталізацією.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка