«Об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів» Виступ на засіданні педагогічної ради мзш І-ІІ ступенів №90Скачати 122.95 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір122.95 Kb.
«Об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів»

Виступ на засіданні педагогічної ради МЗШ І-ІІ ступенів № 90

10.01.2013

Макіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 90 Макіївської міської ради Донецької області
Директор МЗШ № 90 О.В.Мордюшенко.

Каждый человек имеет право на собственное мнение - при условии, что оно совпадает с нашим.

Б Шоу
Мета:


 • Визначити складові контролю навчальних досягнень учнів; основні умови об’єктивності перевірки і оцінювання знань школярів.

 • Проаналізувати рівні якості знань учнів 5-6 класів з основних предметів

 • Проаналізувати системність, періодичність контролю (поточного, контрольного) знань учнів, що проводиться учителями (на підставі результатів анкетування учителів, аналізу річних і семестрових оцінок, спостережень на уроках)

 • Проаналізувати об’єктивність оцінювання на уроках, контрольних робіт.

ЗмістКонтроль і об’єктивність контролю якості знань учнів 3

Аналіз рівня навченості учнів за предметами. Проблемні питання. 4

Форми і методи оцінювання, що їх застосовують учителі. 5

Критерії оцінювання, вимоги до оцінювання та відповідність семестрових оцінок учнів 5-6 класів критеріям оцінювання. 8

Висновок 8

Пропозиції до проекту рішення педради 9

Контроль і об’єктивність контролю якості знань учнів

Існує прямий зв’язок продуктивності навчання від кількості, якості, повноти, своєчасності, глибини, об’єктивності контролю за рівнем знань учнів.

Контроль – це виявлення, вимір та оцінювання знань і умінь учнів (див. схему). Виявлення і вимір називаються перевіркою знань, перевірка знань є складовою контролю. Основною дидактичною функцією перевірки є забезпечення зворотнього зв’язку між учителем і учнем, отримання педагогом об’єктивної інформації про ступінь засвоєння навчального матеріалу, своєчасне виявлення недоліків і прогалин у знаннях школярів. Крім перевірки, важливою складовою контролю є оцінювання (процес) та оцінки (результат).

Функції оцінки не обмежуються лише констатацією рівня навченості. Оцінка, по суті, є єдиним засобом стимулювання, позитивної мотивації, впливу на особистість учня, що знаходиться у розпорядженні учителя. Саме під впливом об’єктивного оцінювання у школярів формується адекватна самооцінка, критичне ставлення до власних успіхів.

Об’єктивність є одним з головних принципів діагностування і контролювання рівня навченості учнів. Вона полягає в науково обґрунтованому змісті діагностичних завдань (або питань, тестів), діагностичних процедур, а також в рівному ставленні педагога до всіх учнів, точних, адекватних критеріях оцінювання знань та вмінь дітей:
Практично об’єктивність оцінювання означає, що виставлені оцінки співпадають незалежно від методів і засобів контролювання, а також від того, хто саме з педагогів здійснює діагностування.

Оцінювання знань і умінь учнів у 5-6 класах МЗШ І-ІІ ступенів № 90 (як і в інших класах) здійснюється педагогами згідно з загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 329 від 13.04.2011 року «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», а також згідно з орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 996 від 30.08.2011 року.


Аналіз рівня навченості учнів за предметами. Проблемні питання.


У межах підготовки до педради був проведений аналіз рівня навченості учнів 5-6 класів за основними предметами (українська мова, українська література, російська мова, література, англійська мова, математика, історія, природознавство) за підсумками 1 семестру 2012-2013 навчального року:

Якість знань по предметах:Аналіз отриманих даних свідчить про те, що:

 • діти мають низький рівень знань з математики (особливо 5Б – 37%, 6Б – 39%),

 • достатньо високий рівень якості знань з таких предметів, як українська література, література, історія,

 • якість знань з англійської мови у 5А, 5Б класах вища, ніж з української мови, російської мови;

 • високий рівень якості знань з природознавства у 6А і 6Б класах – по 92%;

 • великий розрив між рівнем якості знань з української мови та української літератури у деяких класах (у 5А класі - 46 та 76 відсотків відповідно, у 6А класі – 56 та 76 відсотків відповідно).

Те, що процент якості знань з літератури, історії завжди вищий та процент з математики, є природним; але виникають питання щодо причини невиправдано високого рівня знань шестикласників (у порівнянні з п’ятикласниками - 79% та 57%; у шестикласників – по 92%; однаковий процент і для 6А, і для 6Б класу, що не прослідковується на інших предметах). Причинами цього, можливо, є необ’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів, невідповідність форм і методів перевірки знань учнів, які застосовуються вчителями на означених уроках.

Форми і методи оцінювання, що їх застосовують учителі.


Говорячи про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів, необхідно звернутися до аналізу форм і методів, які використовуються учителями під час проведення оцінювання якості знань учнів.

На підставі аналізу анкет учителів (у опитуванні взяли участь 10 учителів, що викладають у 5-6 класах), можна зробити висновок, що педагоги вільно володіють теоретичними відомостями про функції контролю, види контролю, засоби забезпечення ефективності контролю; застосовують на практиці різноманітні, у тому числі інтерактивні і інноваційні, методи усного і письмового контролю.


предмет

поточний контроль

тематичний контроль
усні

письмові

усні

письмові

Сидоренко Л.В.

основи здоров’я

творча робота, тестові завдання

практичні роботи, домашні завдання, дослідницький проект

індивідуальні та фронтальне опитування

контрольна робота

Крюкова Н.А.

українська мова, література

тестові завдання

відкриті та закриті тести

бесіда, розповідь учня, читання та переказ, читання мовчки

літературні диктант, твір, реферат, диктант, контрольна робота, аудіювання

Грабова Т.О.

музика

«мікрофон, музична вікторина, опитування, тестування, кросворди

тестування, написання мистецьких термінів

опитування, доповнити вислів, музична вікторина, спів

тестування, заповнення таблиць, захист творчих проектів

Плигун О.В

англійська мова

лексичні ігри, складання діалогів, розповіді за ситуацією

лексичні диктанти, робота за картками, виконання завдань за підручником

контроль говоріння за ситуацією

контроль письма і аудіювання

Ручій В.М.

англійська мова

лексичні ігри, складання діалогів, розповіді за ситуацією

лексичні диктанти, робота за картками, виконання завдань за підручником

контроль говоріння за ситуацією

контроль письма і аудіювання

Должникова Р.Г.

математика

диференційовані картки, картки із зразками розв’язування типових вправ, з алгоритмичними приписами

самостійні роботи, тестові завдання, практичні роботи, математичні диктанти
різнорівневі контрольні роботи

Мінакова Л.Р.

природознавство

роз’яснення, розповідь учня, читання тексту, схеми, робота з індивідуальними картками, географічними картами, бесіда, виявлення причинних зв’язків, порівняння

аналіз додаткового матеріалу, схеми, робота з індивідуальними картками, географічними картами, таблиці, кросворди, тестування, практичні роботи, експрес-тести, порівняльні характеристики

робота у парах, фронтальне опитування, бліц-опитування, міні-конкурси, гра Вірю-не вірю, ігрові моменти

різнорівневі контрольні роботи

Конюшенко Л.С.

природознавство

відповіді на питання, відповіді у формі розповіді, складання схем, гра Ти – мені, я – тобі

тестові завдання, тести відкритого типу, експрес-тести, тренувальні вправи

опис явищ

взаємоперевірка, заповнення таблиць, складання схем, практичні роботи

Байєр Н.Б.

історія

бесіда, роз’яснення, розповідь учня, читання тексту, схеми, робота з історичними картами, оцінка ситуації, порівняння


робота з картками, аналіз документів, бліцтурнір, с\робота за термінологією, історичний портрет, складання таблиць, плану відповіді за розповіддю учителя, тестування

фронтальне опитування, ігрові моменти
Биковська С.М.

історія

бесіда, розповідь учня, читання тексту, схеми, робота з історичними картами, ілюстраціями, повідомленння


робота з картками, складання схем, робота з документа до, складання порівняльних таблиць, планів, тестування

фронтальна бесіда, ігри та турніри

контрольні роботи, роботи у Робочих друкованих зошитах

Одним з принципів контролю знань та умов об’єктивності оцінювання є системність проведення контролю. Як системи контролю знань учнів учителі виділили:

 • моніторинг знань учнів (тоді виникає питання – де результати? Як відслідковуються? З якою метою проводиться?)

 • діагностика (яка саме? Мета?)

 • контроль за видами діяльності (аудіювання, говоріння, читання та письма

 • індивідуальне опитування → поточний контроль (самостійні роботи)→ тематична контрольна робота

 • опитування на кожному уроці → практичні роботи (тоді кожен учень має отримати оцінку кожного уроку!)

 • складання опорних схем, опитування усно чи письмово на кожному уроці (тоді кожен учень має отримати оцінку кожного уроку!)

 • опитування на кожному уроці 40-60% учнів, відслідковування набутих вмінь та навичок, які недостатньо засвоєні на уроках, і винесення їх на опитування на наступних уроках

 • опитування на кожному уроці 40% учнів, відслідковування набутих вмінь та навичок, винесення цих тем на уроки узагальнення.

Крім того, учителі мають власні методичні розробки методів і форм контролю знань учнів:

 • презентація історичних особистостей, складання схем, ступінчасті домашні завдання і їх поступове ускладнення (Биковська С.М.);

 • індивідуальний підхід до учнів і поступове ускладнення завдань (Байєр Н.Б.);

 • творчі завдання (малюнки, розповіді) (Конюшенко Л.С.);

 • тестові завдання, складання схем, індивідуальні картки, конференція, урок-КВК (Мінакова Л.Р.)

 • тестові завдання, розробки ситуацій для говоріння (Плигун О.В., Ручій В.М.);

 • ігри «Встановлення співвідношення», «Що? Де? Коли?», «Визначити зайве», конкурс «Знавці мистецтва» (Грабова Т.О.).

Критерії оцінювання, вимоги до оцінювання та відповідність семестрових оцінок учнів 5-6 класів критеріям оцінювання.

Перший рівень – початковий. Відповідь учня фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

Другий рівень – середній. Учень відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Третій рівень – достатній. Учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Четвертий рівень – високий. Знання учня є глибокими, міцними, системними; учень вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

В основному учителі додержуються зазначених критеріїв та вимог, проте, повертаючись до аналізу якості знань школярів за 1 семестр, виникає необхідність додаткового вивчення системи контролю знань з природознавства у 6-х класах, української мови та літератури у 5А, 6А класах, англійської мови у 5-х класах на предмет її відповідності критеріям оцінювання


Висновок

Компетентісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів. Упровадження компетентісного підходу передбачає обов’язкове прогнозування результативної складової змісту, що вимагає адекватних змін у системі оцінювання навчальних досягнень.

У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень школярів як складової навчального процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач, та бути об’єктивним, здійснюватися засобами науково обґрунтованих систем завдань , точних, адекватних критеріїв оцінювання знань та вмінь дітей.

Учителі володіють методами перевірки і оцінювання знань учнів, дотримуються вимог до оцінювання. Проте існують певні проблеми: потребує додаткового вивчення система контролю якості знань з окремих предметів (українська мова, література, англійська мова, природознавство), необхідно різноманітити методи оцінювання знань учнів, вводити сучасні методи оцінювання (наприклад, метод портфоліо). Основна суть портфоліо – «показати все, на що ти здібний (а)». Педагогічна ідея портфоліо передбачає зміщення акценту з незнання учнів на індивідуальні досягнення, їх активну участь у накопиченні різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; інтеграцію кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає певну підготовку: визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки тощо.

Пропозиції до проекту рішення педради

 1. Провести вивчення системи контролю якості знань з окремих предметів (українська мова, література, англійська мова, природознавство) на предмет відповідності критеріям оцінювання.

Адміністрація

Березень 2013 року, листопад 2013 року 1. Різноманітити методи оцінювання знань учнів, вводити сучасні методи оцінювання (наприклад, метод портфоліо).

Учителі 5-9 класів

Поступово, протягом навчального року 1. Розробити системи оцінювання з предметів (за рішенням ШМО)

Керівники ШМО

До 01.12.2013 року


Про виконання заслухати у січні 2014 року
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка