Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 65-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентівСкачати 45.61 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір45.61 Kb.
Міністерство транспорту та зв’язку України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
65-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців,

аспірантів та студентів


Адреса оргкомітету: 65029, м. Одеса, вул. Ковальська 1, ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Організатори: ОНАЗ ім. О.С. Попова.
Тематика конференції (секції):


  • Радіозв’язок і телебачення (секція 1).

  • Телекомунікаційні мережі і системи (секція 2).

  • Сучасні інформаційні системи і технології (секція 3).

  • Мережі і системи поштового зв’язку (секція 4).

  • Економіка й управління (секція 5).

  • Гуманітарні науки (філософські і соціально-політичні проблеми інформаційного суспільства, українські, російські та романо - германські мови) (секція 6).


Програмний комітет

Голова програмного комітету – д.т.н., професор, ректор Воробієнко П.П.;Секція 1. Радіозв’язок і телебачення:

Голова: Іваницький А.М. – д.т.н., проф. каф ТЕД та СРЗ;

Члени: Михайлов С.А. – д.т.н., проф. директор ННІ РТЕ;

Гофайзен О.В. – д.т.н., проф., зав. каф. ТБ і РМ;

Проценко М,Б. – д.т.н., проф. зав. каф. ТЕД і СРЗ.

Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі:

Голова: Бондаренко О.В. – д.т.н., проф., зав. каф. ВОЛЗ;

Члени: Лісовий І.П. – д.т.н., проф., професор кафедри ТКС;

Ложковський А.Г. – к.т.н., проф., зав. каф. КС;

Іващенко П.В. – к.т.н., проф., зав. каф. ТЕЗ ім. А.Г. Зюко;

Секція 3. Сучасні інформаційні системи і технології:

Голова: Каптур В.А. – к.т.н., проректор з наукової роботи;

Члени: Нікітюк Л.А. – к.т.н., проф., зав. каф. ІМ;

Загребнюк В.І. – к.т.н., доц., доцент каф. інформатизації та управління;

Леонов Ю.Г. – к.ф-м.н., доц., зав. каф. ІТ.

Секція 4. Мережі і системи поштового зв’язку:

Голова: Ящук Л.О.. – д.т.н., проф., керівник НДЦ поштового зв’язку «Індекс»;

Члени: Кріль С.С. – к.т.н., с.н.с., директор ННІ КТАЛ;

Осадчий Є.Д. – к.т.н., ст. викл. каф. М і СПЗ.Секція 5. Економіка й управління:

Голова: Захарченко Л.А. – к.е.н., доцент, директор ННІ економіки та менеджменту;

Члени: Орлов В.М. – д.е.н., проф., зав. каф. ЕП та КУ;

Гранатуров В.М. – д.е.н., проф. каф. УП та СА;

Стрельчук Є.М. – к.е.н., проф., зав. каф. ММ.

Секція 6. Гуманітарні науки (філософські і соціально-політичні проблеми інформаційного суспільства, українська, російська та романо-германські мови)

Голова: Сіленко А.О. – д.політ.н, проф., проректор з навчальної та виховної роботи;

Члени: Шульган О.О. – к.філол.н., доц., проректор з навчальної роботи та міжнародних зв’язків;

Ветрова С.С. – к.соц.н., доц.. каф. політології.


Організаційний комітет
Голова: Каптур В.А. – к.т.н., проректор з наукової роботи;

Члени оргкомітету:

Яцкевич І.В. – к.е.н., начальник НДЧ;

Кріль С.С. – к.т.н., с.н.с., директор ННІ КТАЛ;

Хіхловська І.В. – к.т.н., доц. декан ф-ту ТКС;

Ветрова С.С. – к.соц.н., доц. каф. політології;

Антонов О.С. – доц. каф. ОТ і М;

Пляцик О.Є. – доцент ННІ РТЕ;

Політова І.В. – ст.викл. каф М та М;

Кумиш В.Ю. – ст. викл. каф. І та У;

Данилевський В.О. – зав. відділом інформ. НДЧ;

Сумський І.М. – зав. лаб. ННВЛ СОРО.


Умови участі у конференції.

Для участі в конференції необхідно подати тези доповідей або матеріали презентацій на паперовому аркуші та електронну копію на дискеті до Оргкомітету до 24.11.10 р. разом з протоколом з розгляду та рекомендації кафедри. Після отримання та розгляду тез оргкомітет інформує авторів про можливість участі їх в конференції в якості доповідачів.


Вимоги до оформлення тез доповідей.

Тези доповідей набираються в текстовому редакторі Microsoft Word, обсягом від 2 до 4 стор. Формат сторінки – А4 (210х297 мм). Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – по 2см. Колонтитули: верхнє, нижнє – 1,25см. Абзац – 1,27 см. Інтервал - одинарний. Текст доповіді набирається шрифтом Times New Roman. Справа – курсивом П.І.Б. авторів (жирним шрифтом) та назва організації, 12pt (прізвище доповідача підкреслити). Нижче назва доповіді – жирним шрифтом(прописні) по центру, 12pt. Під нею анотація – курсивом, 12pt.

Далі - основний текст тез з вирівнюванням тексту по ширині сторінки, 14pt. Формули набираються в редакторі формул Microsoft Equation розміром 12pt з нумеруванням та посиланням на даний номер по тексту доповіді.

Приклад оформлення тексту тез доповідей дивитись у Додатку 1.

В кінці доповіді друкується список використаної літератури, оформлений у відповідності до ДСТУ 3008-95, шрифт-12 pt.
Публікація матеріалів конференції.

Передбачається публікація збірника тез доповідей.


Робочі мови: українська, російська.
Регламент конференції.

Подача тез доповідей до секцій Програмного комітету для розгляду до 24.11.10 р.

Подача розглянутих тез доповідей у секціях Програмного комітету на затвердження Голові та формування програми конференції до 2.12.10 р.

Пленарні засідання – 06.12.10 р. – 09.12.10 р. з 14.30 – 17.00 (конференц-зал).

Доповіді, які не попали на пленарні засідання, за рішенням голів секцій можуть бути заслухані на секційних засіданнях до 09.12.10 р. на відповідних кафедрах з оформленням протоколів про результати засідання.

Інформація стосовно конференції розміщена на сайті академії http://www.onat.edu.ua.Оргкомітет


Додаток 1
Приклад оформлення тексту тез доповідей:

Иваницкий А.М., Дмитриева И.Ю., Рожновский М.В.
ОНАС им. А.С. Попова
СВЕДЕНИЕ КЛАСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА К

СКАЛЯРНЫМ УРАВНЕНИЯМ ОТНОСИТЕЛЬНО КОМПОНЕНТ

ВЕКТОРОВ Е И Н
Аннотация. Рассматривается сведение классической системы уравнений Максвелла для линейных однородных изотропных покоящихся сред к равносильной системе скалярных уравнений относительно компонент векторов Е и Н .
В классической электродинамике всегда существовала проблема определения минимального числа постулатов. Еще в 1980 г. в своей работе «Об основных уравнениях электродинамики покоящихся сред» Р.Г. Герц показал [1], что в покоящихся средах первые два векторных уравнения Максвелла являются основными постулатами. С учетом трех материальных уравнений…
Литература
1. Зоммерфельд А. Электродинамика / Зоммерфельд А. – М., 1958. – 501 с.

2. Рашевский П.К. Риманова геометрия и тензорный аналіз / Рашевский П.К. – М.: Наука, 1964. – 664 с.3. Иваницкий А.М. Зависимость третьего и четвертого уравнений Максвелла от первых двух при произвольним возбуждении электромагнитного поля / Иваницкий А.М. // Наукові праці ОНАЗ
ім. О.С. Попова, 2004. - №2. – С. 2 - 7.
Правила оформлення формул. Приклад:

Правила оформлення таблиць. Приклад:
Правила оформлення рисунків і графіків. Приклад:


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка