Одеський обласний інститут удосконалення вчителів план роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів на 2012 рік одеса –2011 рСторінка2/8
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ОЦППСР :

Науково-дослідна тема «Підвищення психологічної культури учнів загальноосвітньої школи засобами уроку психології».

Напрямки роботи:

 • методичний супровід роботи методистів РМК (ММК) з психологічної служби;

 • методичний супровід роботи практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти області;

 • методичний супровід роботи працівників психологічної служби шкіл-інтернатів, ПТНЗ області;

 • проведення атестації працівників психологічної служби освіти області;

 • експертиза і рецензування психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в закладах освіти.

Центр освітніх інформаційно – комунікаційних технологій .

Напрямки роботи:

 • організація методичної роботи з усіма учасниками інформатизації системи освіти в області;

 • забезпечення функціональною зв'язку в роботі освітніх закладів та установ області;

 • здійснення інтелектуального аналізу інформаційного Інтернет -простору з метою удосконалення системи освіти;

 • формування та супровід обласного електронного банку даних, що включає: картотеку вчителів інформатики області, картотеку матеріально-технічного забезпечення комп'ютеризації освітніх закладів області, фонд електронних засобів навчання з різних навчальних дисциплін, фонд програмного забезпечення для автоматизації управлінської діяльності керівників закладів освіти, картотеку сучасного педагогічного досвіду вчителів інформатики;

 • накопичення, збереження, та обробку наукової, методичної і статистичної інформації з основних питань освіти;

 • організація роботи з обдарованими учнями в галузі інформатики та інформаційних технологій;

 • організація та супровід педагогічних експериментів із впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;

 • проведення систематичного моніторингу якості освіти в області;

 • організація проведення та постійне оновлення схем дистанційної освіти;

 • проведення навчальних занять з вчителями інформатики та педагогічними працівниками області з основ комп'ютерної грамотності і впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес за ліцензованими навчальними програмами;

 • організація навчання вчителів всіх категорій області інформаційно- комунікаційним технологіям (Іntel "Навчання для майбутнього", Міcrosoft інші).

Центр організаційно-інформаційного забезпечення.

Науково- дослідна тема центру. «Методичний супровід педагогічної діяльності вчителів з обдарованими учнями».Напрямки роботи центру:

 • надання допомоги районним (міським) кабінетам області у підготовці до шкільних, районних олімпіад;

 • забезпечення системності у роботі з обдарованою молоддю;

 • удосконалення змісту роботи з обдарованими учнями;

 • здійснення координації діяльності, організації методичного забезпечення, а також узагальнення досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів з обдарованими дітьми;

 • організація підготовки обдарованих учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, у тому числі міжнародних;

 • організація масових форм роботи з педагогічними працівниками і учнями: конференцій, семінарів, олімпіад, турнірів тощо.

Керівництво роботою методичних служб області

Інститутом удосконалення вчителів створено єдиний план методичної роботи на 2011 рік, який ставить за мету об’єднання зусиль інституту, районних та міських методичних кабінетів щодо забезпечення навчального, науково - методичного супроводу функціонування не лише загальноосвітніх, а й закладів нового типу, профільних класів.

Протягом 2011 року здійснювалось постійне керівництво роботою методичних служб області. Інститут постійно шукає шляхи удосконалення спільної з РМК та ММК методичної роботи. Однак, поточний аналіз вхідного діагностування вчителів на курсах підвищення кваліфікації та планів роботи ШМК показує, що на місцях не завжди приділяється увага системному опрацюванню концептуальних ідей розвитку сучасної освіти. Отже мислення і стиль діяльності вчителя залишаються традиційними, а результативність не відповідає сучасним вимогам. Аналіз роботи РМК та ШМК районів показав, що значна кількість вчителів віддають перевагу традиційному комбінованому уроку, недостатньо розуміються в структурі сучасного уроку, недосконало володіють прийомами мотивації і рефлексії, навичками використання інтерактивних і групових форм роботи, дидактично не виважено використовують мультимедійні засоби навчання.

Відповідно до Концепції Державної цільової програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2015 року протягом 2011 року було проведено моніторинг навчальних досягнень учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів з алгебри та початків аналізу і геометрії за рівнями навчання математики. Аналіз результатів моніторингу виявив проблеми, пов’язані як з послабленням контролю органів управління і адміністрацій навчальних закладів освіти за станом викладання математики, неефективною спільною роботою методкабінетів, районних та шкільних методичних об’єднань, так і недостатнім використанням інноваційних технологій на уроках математики, не спланованою системою роботи з учнями, що мають низький рівень знань.

Відповідно до змісту комплексної програми «Освіта Одещини» на 2011 – 2014 роки протягом року була проаналізована динаміка впровадження профільного навчанням у загальноосвітні навчальні заклади області. Розподіл учнів за рівневими програмами з математики показав, що у 70 % обирається академічний рівень, ще у 19,4 % - рівень стандартів, а профільний рівень викладання забезпечується лише у 9,9 %. Поглиблено вивчають математику лише 102 учні: м. Ізмаїл (політехнічний ліцей), м. Білгород-Дністровський (міський ліцей), Біляївський район (Дачненська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Болградський район (Болградський НВК, Червоноармійський НВК), Рішельєвський ліцей. Протягом останніх років кількість фізико-математичних та математичних класів у області зменшилася майже у два рази. Така динаміка пов’язана з низькою якістю навчальних планів для класів з профільним навчанням математики та недостатньою кількістю вчителів, які можуть викладати математику на поглибленому рівні.

З метою вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів області були здійснені виїзди до м. Южний, м. Білгород-Дністровського, Малиновський, Київський, Суворовський райони м. Одеси, Болградський район.

З метою здійснення методичної допомоги для вчителя початкових класів та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів під час виїздів проводились індивідуальні та групові консультації щодо написання курсових проектів, узагальнення та оформлення досвіду роботи, планування роботи з учнями , оформлення шкільної документації, консультації з питань календарного планування предметів згідно навчальних планів МОН України, планування оцінювання навчальних досягнень учнів, проведення державної підсумкової атестації, проведення навчальних екскурсій у початкових класах, (Біляївський, Саратський, Комінтернівський, Приморський, Малиновський, Київський, Суворовський райони м. Одеси) Проводились співбесіди з планування роботи методистів РМК (ММК), надавалась методична допомога в організації навчально-виховного процесу.

Для працівників методичних служб, керівників закладів освіти була проведена серія семінарів як обласного, так і регіонального рівнів, спрямованих на активізацію впровадження профільного навчання та його методичний супровід. • надання науково-методичної допомоги навчальним закладам та установам освіти області з питань організації, належного супроводу і координації експериментальної та науково-дослідної роботи;

 • експертиза, апробація, пропаганда та впровадження інноваційних педагогічних технологій, перспективного педагогічного досвіду;

 • координація діяльності експериментальних навчальних закладів області, контроль за дотриманням ними вимог «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та «Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»;

 • системний підхід до навчально-методичного забезпечення навчаль- но-виховного процесу сільської школи;

 • шляхи забезпечення якісної освіти учнів в умовах малокомплектної сільської школи;

 • особливості управління навчально-виховним процесом в закладі нового типу;

 • партнерство школи, сім’ї, органів самоорганізації населення в управлінні розвитком закладу освіти;

 • педагогічний аспект проблеми якості освіти;

 • передумови антропології до виховного процесу;

 • діалогічна взаємодія в навчально-виховному процесі загальноосвітнього закладу;

 • виконання вимог Державного стандарту середньої освіти;

 • впровадження нових форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • організаційно-методичне забезпечення виконання Законів “Про мови в Україні”, “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”;

 • вивчення та впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду;

 • вивчення стану викладання окремих предметів і аналіз навчальних досягнень учнів;

 • організація та проведення масових форм роботи з вчителями і учнями;

 • підвищення фахового рівня працівників методичних служб;

 • здійснення експериментальної апробації навчальної літератури;

 • аналіз якості мовної і літературної освіти;

 • підготовка резерву керівних кадрів освіти.

Надіслано до районних (міських) методичних кабінетів:

 • план роботи ООІУВ;

 • методичні листи про стан викладання основ наук та фаховий рівень педагогічних кадрів.

Масові заходи з учнями області

На виконання заходів, передбачених Державною національною програмою "Творча обдарованість", Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді" від 24.04.2000 р. за № 612/2000 в області створюються умови для розвитку інтересів, нахилів та здібностей обдарованої учнівської молоді, серед яких важливе місце займають предметні учнівські олімпіади, інтелектуальні змагання, турніри тощо.

У 2010/2011 навчальному році було проведено III (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін: української мови та літератури, історії України та всесвітньої історії, основ правознавства, іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської), математики, фізики, хімії, біології, географії, основ інформатики та обчислювальної техніки, основ економіки, російської мови, болгарської мови та літератури, молдовської мови та літератури, трудового навчання, астрономії, екології, педагогіки та психології, в якому брали участь 1898 учнів, переможцями визнано 527 учасників.

І місце вибороли 65 учнів з різних районів області;

ІІ місце – 115 учнів;

ІІІ місце – 347 учнів.

У 2011 році на IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад Одеську область представляли 79 учнів, з яких 36 вибороли призові місця.

І місце – 6 учнів;

ІІ місце – 12 учнів;

ІІІ місце – 18 учнів.

Переможцями IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін стали:

з німецької мови - Голдирєва Христина Володимирівна, учениця 10 класу гімназії № 4 м. Одеси;

з економіки - Кузнєцов Андрій Вячеславович, учень 11 класу ЗОШ № 4 м. Іллічівська;

з української мови та літератури - Златєва Ірина Іванівна, учениця 11 класу Білгород-Дністровського НВК «ЗОШ ІІ ст.-ліцей» м. Білгорода – Дністровсь-кого;

з англійської мови - Назаренко Дарія Андріївна, учениця 9 класу гімназії № 9 м. Одеси;

з екології - Русєва Ірина Сергіївна, учениця 10 класу ОНВК № 84 м. Одеси;

з російська мови та літератури - Безнесюк Ангеліна Вадимівна, учениця 10 класу загальноосвітньої школи № 15 м. Одеси.

Розподіл місць за предметами:

українська мова та література – 1 перше, 2 других, 1 третє місце;

математика – 1 третє місце;

фізика – 1 друге ;

хімія – 1 друге, 3 третіх ;

біологія – 2 других, 1 третє;

географія – 1 третє;

економіка – 1 перше, 2 других та 4 третіх;

історія – 1 третє;

основи правознавства – 1 друге, 1 третє;

англійська мова – 1 перше, 1 третє;

французька мова – 1 друге, 2 третіх;

німецька мова – 1 перше, 2 третіх;

іспанська мова - жодного призового місця;

основи інформатики – жодного призового місця;

трудове навчання - жодного призового місця;

російська мова та література – 1 перше;

екологія – 1 перше;

астрономія – 1 друге;

педагогіка та психологія - 1 друге місце.

За ініціативою освітян Одеської області та працівників ООІУВ в Україні проводяться Інтернет - олімпіади з базових предметів, які набули статусу Всеукраїнських. У 2011 році у заочних змаганнях взяли участь 1745 учнів з 25 регіонів України.

З 23 по 25 грудня 2011 року на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 117 м. Одеси спільно з працівниками інституту буде проведений фінальний тур Всеукраїнської учнівської Інтернет - олімпіади з математики, фізики, хімії, біології, економіки, географії та відкритої обласної Інтернет – олімпіади з російської мови та літератури, на який запрошено 192 учні з 21 регіону України.

У 2010/2011 навчальному році 51 переможець Всеукраїнських Інтернет-олімпіад взяв участь у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, хімії, фізики, географії, економіки, біології, інформатики понад рейтингову кількість учасників з відповідних областей. Учні показали високий рівень знань: 48 учасників (94,1%) стали переможцями: 14 учнів нагороджено дипломами І ступеня, 15учнів – дипломами ІІ ступеня, 19 учнів – дипломами ІІІ ступеня. Досягнуті результати є свідченням високого рівня підготовки учасників, кваліфікованого і якісного проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад.

Важливим напрямком роботи ООІУВ з обдарованою молоддю є проведення інтелектуальних змагань з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл області. Протягом 2011/2012 навчального року в них взяли участь 1100 учнів з 26 районів Одещини. У фінальному турі взяли участь 150 учнів з 24 районів Одеської області. Переможцями визнано 24 учні.

Важливе місце серед інших видів інтелектуальних змагань займають учнівські турніри та конкурси, які проходять під патронатом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

На Х Всеукраїнському турнірі юних фізиків команда Рішельєвського ліцею представляла Одеську область та була нагороджена дипломом І ступеня.

На VІІІ Всеукраїнському турнірі юних правознавців команда м. Южного була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

ІІІ (обласний) етап ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика відбувся 11 грудня 2010 року на базі гімназії № 4 м. Одеси, учасниками якого стали 234 учні 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Одеської області.

29 січня 2011 року на базі СЗОШ № 117 м. Одеси був проведений ІV (заключний) етап конкурсу з української мови імені Петра Яцика, в якому взяли участь переможці обласного етапу Конкурсу (27 учнів). Посіли місця в заключному етапі:

Диплом І ступеня – Лисюк Ростислав Сергійович, учень 3 класу Великомихайлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія»;

Диплом ІІІ ступеня – Погорєлов Артем В’ячеславович, учень 6 класу гімназії №9 м.Одеси.

Переможці були запрошені на урочисте нагородження до міста Києва, яке відбулося 17 травня 2011 року.

22 січня 2011 року на базі гімназії № 4 м. Одеси був проведений ІІІ етап І Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (номінація «Українська мова та література» й «Молдовська мова та література»), в якому взяли участь 129 учнів 5-11 класів.

У номінації «Українська мова та література» переможцями стали 21 учень, а з номінації «Молдовська мова та література» - 7 учнів, які й представляли Одеську область на загальнонаціональному рівні 5 березня 2011 року.

Переможцями І Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, які посіли І місце (номінація «Українська мова та література»), стали: Лавренюк Тетяна, учениця 11 класу Березівської ЗОШ № 3; Журавель Дмитро, учень 9 класу НВК «ЗОШ-гімназія» м.Білгорода-Дністровського; Бородатенко Катерина, учениця 8 класу Татарбунарського НВК «ЗОШ-гімназія»;Куріна Ірина, учениця 8 класу СЗОШ №117 м.Одеси; Вахтіна Галина, учениця 7 класу Іллічівської гімназії № 1; Ковальський Віктор, учень 6 класу ОНВК №90 м. Одеси; Пастух Анастасія, учениця 7 класу Петрівської ЗОШ Кодимського району.

Переможці конкурсу та вчителі, які їх підготували, 22 травня 2011 року були запрошені на урочистосте нагородження до Шевченківського національного заповідника (м.Канів).

Серед переможців І Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, які посіли ІІ та ІІІ місця, теж значна кількість представників Одеського регіону: Дунай Андрій, учень 5 класу ЗОШ № 48 м. Одеси ( ІІ місце); Княжев Андрій , учень 5 класу ЗОШ № 63 м. Одеси (ІІ місце); Малиновська Ольга, учениця 6 класу Нерубайського НВК Біляївського району (ІІІ місце); Гергі Еунічія, учениця 8 класу Озерненської ЗОШ Ізмаїльського району (ІІ місце – номінація «Молдовська мова»); Плачинта Кармелія, учениця 9 класу Новоселівського НВК Саратського району (ІІ місце – номінація «Молдовська мова»); Гарага Майя, учениця 9 класу Приозерненської ЗОШ Кілійського району (ІІІ місце – номінація «Молдовська мова»); Павлушенко Валентина, учениця 9 класу Іллічівської гімназії №1 (ІІІ місце); Сінілова Яна, учениця 10 класу гімназії № 4 м. Одеси (ІІ місце); Воробель Алла, учениця 10 класу Новоборисівської ЗОШ Великомихайлівського району (ІІІ місце); Кракатиця Василь, учень 10 класу Дмитрівської ЗОШ Кілійського району (ІІІ місце – номінація «Молдовська мова»); Кричун Олена, учениця 10 класу Приозерненської ЗОШ Кілійського району (ІІ місце – номінація «Молдовська мова»); Бойнегрі Рєната, учениця 11 класу Озернянської ЗОШ Ізмаїльського району (ІІІ місце – номінація «Молдовська мова»).

На ІІІ (обласний ) етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням «Ідея соборності України…», надійшли 74 учнівські роботи.

Переможцями визнані: Абаза Марина, учениця 8 класу Татарбунарського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія»; Бондаренко Олександр Вадимович, учень 11 класу НВК № 90 імені О.Пушкіна м.Одеси; Катков Роман Сергійович, учень 9 класу СЗОШ № 40 м. Одеси; Дубовський В’ячеслав Володимирович, учень 7 класу Ренійської гімназії; Ордановський Олександр Павлович, учень 10 класу ЗОШ № 38 м. Одеси.

Роботи переможців були відправлені до м. Києва на розгляд всеукраїнського журі.

Переможцем IV етапу в номінації «Література» став Ордановський Олександр Павлович, учень 10 класу ЗОШ № 38 м. Одеси (вчитель Максютіна О.Г.).

Нагородження переможця та вчителя відбулося в м.Каневі 22 травня 2011 року.

У І (заочному) етапі Міжнародного конкурсу з українознавства від Одеської області взяли участь 34 учні. Учасниками ІІ (очного) етапу стали 5 учнів 8-11 класів. Призерами Міжнародного конкурсу з української мови стали: серед 8 класів – Мунтян Анастасія Олегівна (ІІІ місце), учениця Нерушайської ЗОШ Татарбунарського району; Ханецька Антоніна Олегівна (І місце в Інтернет-олімпіаді з українознавства), учениця Нерушайської ЗОШ Татарбунарського району.

На ІІІ (підсумковому) етапі регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» для учнів 4-5 класів взяли участь 82 учасники. Абсолютною переможницею стала Пульчо Карина Дмитрівна, учениця 5 класу Міжлиманської ЗОШ Біляївського району. Переможниця отримала цінний подарунок від видавництва «Грані –Т» - ноутбук.

ІІ місце посіли: Момот Валерія Сергіївна, учениця 5 класу ЗОШ №81 м.Одеси; Дмитрієва Анастасія Сергіївна, учениця 5 класу Цебриківської ЗОШ Великомихайлівського району; Ілляшенко Поліна Сергіївна, учениця 4 класу НВК «ЗОСШ І-ІІІ ступенів №2-Центр-ПТУ» м.Южного; Борисова Валерія Сергіївна, учениця 5 класу Виноградівської ЗОШ Арцизького району.

Дипломами ІІІ ступеня нагороджені: Адаховська Юлія Валеріївна, учениця 4 класу Писарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ» Кодимського району; Костюк Вероніка Володимирівна, учениця 5 класу Першотравневого НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» Комінтернівського району; Підгорна Тетяна Павлівна, учениця 5 класу Затишанського НВК Фрунзівського району; Попряга Марина Степанівна, учениця 4 класу Новотроянівського НВК Болградського району.

Учні загальноосвітніх шкіл взяли участь • У фестивалі учнівської творчості в структурі Міжнародного проекту-реквієму «Летять журавлі» (1 – 25 червня, спільно з Веукраїнською громадською організацією «Русская школа»).

 • У святі “День слов’янської писемності” проведеного в закладах освіти області.

 • У святі „День рідної мови”, що традиційно відзначається в школах з національним складом учнів.

 • У фестивалі «Мерцишор» на базі Кілійського району.

Спільно з Асоціацією болгар України:

 • організовані, відібрані та відправлені талановиті учні шкіл з болгарським складом учнів у літній Всеукраїнський табір «Джерела толерантності»;

 • відповідно до постанови Міністерства освіти Республіки Болгарія № 103 про співробітництво між відомчими міністерствами 50 школярів, учасників обласної олімпіади з болгарської мови, відвідали оздоровчий дитячо-юнацький комплекс біля міста Велико - Тирново (м.Велико – Тирново,червень, 2011);

 • взято участь у Міжнародному фольклорному конкурсі «С България в серцето ми» (м. Коварна, травень, 2011);

 • за зпрошенням віце-премьєра господина Дянкова і Міністерства освіти Республіки Болгарія 45 школярів Одеської області взяли участь у мовному форумі (м. Софія, квітень, 2011).

 • У проведенні Всеукраїнської гри «Зірниця».

 • У Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймось, брати мої».

 • У Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Ідея соборності України: творчість Тараса Шевченко, минуле, сучасне і майбутнє».

 • У Всеукраїнському конкурсі творів образотворчого мистецтва на тему «Безсмертний подвиг українського народу».

 • У Всеукраїнському дитячому конкурсі «Україною крізь час» (жовтень-грудень 2011 року).

 • З метою активної популяризації здорового способу життя розпочата співпраця з ТОВ «О Два» щодо активізації впровадження проекту «Абетка харчування» (червень-грудень 2011року).

 • У Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок». У січні – березні 2011 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок», де були представлені 167 творчих робіт з таких вікових категорій: учнів 1-4 класів – 51, учнів 5-9 класів – 60, учнів 1-11 класів – 48, учнів професійно-технічних навчальних закладів – 8. Роботи переможців були направлені на Всеукраїнський конкурс (наказ управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації від 20.12.2010 року № 632-ОД «Про організацію виконання наказу Міністерства освіти і науки України, Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 23.11.2010 р. №1110/207-V «Про запровадження Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок».

 • У Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймось, брати мої».

 • У Всеукраїнському конкурсі творів образотворчого мистецтва на тему «Безсмертний подвиг українського народу».

 • У Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка „Космічна Одіссея”.

 • У Всеукраїнському конкурсі «Хрестителі Київської Русі» та конкурсі-фестивалі „Моя Батьківщина. Пам’яті Михайла Бароянца”.

 • У Всеукраїнському відкритому фестивалі дитячих та юнацьких аматорських театрів «Маски Мельпомени».

 • У ХІV Міжнародному фестивалі дитячої творчості „Золотий лелека”, оголошеному Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти.

 • У обласному конкурс пісні на іноземній мові .

 • У інтелектуальній грі «Чи знаєш ти російську літературу і культуру?».

 • У обласному фестивалі театральних мініатюр «У світі російської літератури».

 • У обласному конкурсі інформаційних учнівських проектів «Одещина літературна».

 • У олімпіаді приватних шкіл з англійської мови.

 • У обласному фестиваль драми на англійської мові (березень, «Чорноморський ліцей»).

 • У обласному фестивалі молдовської мови (спільно з Всеукраїнської національно- культурною Асоціацією молдован України).

 • У обласному конкурсі юних поетів (спільно з Всеукраїнської національно- культурною Асоціацією молдован України).

 • 35 школярів області в взяли участь у Міжнародному літературному конкурсі «Стефан Гечев. Повернутися у свій рідний дим» (м. Софія).
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка