Описова частина звіту про проведену методичну роботу в Міжрегіональному центрі професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області в 2014-2015 н рСкачати 148.33 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір148.33 Kb.
Описова частина звіту про проведену методичну роботу в Міжрегіональному центрі професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області в 2014-2015 н.р.
Навчально-виховний процес у Центрі в 2014-2015 навчальному році здійснювався на рівні державних стандартів якості освіти, був організований і спрямований на забезпечення реалізації основних завдань державної політики в системі професійно-технічної освіти, відповідно до чинного законодавства України.

Робота педагогічного колективу проводилася у відповідності до Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.05.2008 року №419 та була спрямована на реалізацію першого діагностичного етапу єдиної методичної проблеми «Від інноваційних технологій освіти через удосконалення педагогічної майстерності – до формування особистості учня». В системі роботи з учнями велика увага зверталася на проведення якісного уроку із застосуванням інноваційних технологій як основи навчально-виховного процесу. Зусилля педагогічних працівників були спрямовані на детальне вивчення існуючих в освіті педагогічних інноваційних технологій та впровадження їх у власну роботу з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Показники якості знань та успішності учнів Центру у 2014-2015 н.р. (у порівнянні з попередніми двома навчальними роками) такі:

Показ-ник

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

ППП

ПТП

Загаль-ноосві-тня підготов.

ППП

ПТП

Загаль-ноосві-тня підготов.

ППП

ПТП

Загаль-ноосві-тня підготов.

Якість

знань

82,74

46,78

37,65

78,97

43,40

34,60

77,14

50,24

40,65

Успіш-ність

99,68

99,20

100,00

99,08

97,40

100,00

100,00

99,11

100,00

Результати навчальної діяльності свідчать про те, що якість знань з професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовки підвищилася у порівнянні з 2012-2013 н.р. відповідно на 3,46% та 3,00%; у порівнянні з 2013-2014 н.р. на 6,84% та 5,05%. Проте з професійно-практичної підготовки цей показник знизився на 5,6% у порівнянні з 2012-2013 н.р. та на 1,83% у порівнянні з 2013-2014 н.р.

Протягом 2014-2015 навчального року в Центрі здійснювалася первинна професійна підготовка 247 учнів. За навчальний рік підготовлено та випущено 70 осіб. З них 45 кваліфікованих робітників, які здобули інтегровані професії, та 25 молодших спеціалістів. Одночасно повну загальну середню освіту здобули 28 випускників.

У 2014-2015 н.р. на базі Центру за кошти осіб підготовлено та підвищено кваліфікацію 142 слухачів. З них: здобули робітничу кваліфікацію 62 та підвищили кваліфікацію 80 осіб.

Протягом навчального року велика увага зверталася на питання працевлаштування випускників 2014 року, двічі проводився моніторинг закріплення їх на робочих місцях:


 • у жовтні 2014 року на засіданні педагогічної ради у вигляді проблемного столу розглядалося питання «Про проблеми працевлаштування випускників 2014 року та перспективи працевлаштування випускників 2015 року»;

 • у березні на інструктивно-методичній нараді розглядалося питання проведення моніторингу, який показав такі результати: із 149 випускників було опитано 145 осіб. Із них 47 працевлаштовано за отриманою професією; 43 випускники працюють не за отриманою професією; 20 продовжили навчання; 7 проходять службу в лавах Збройних Сил України; 5 перебувають у декретних відпустках; 23 випускники (що становить 15,0%) не працевлаштовані через небажання працювати.

Питання працевлаштування випускників вимагали постійної співпраці із підприємствами – замовниками кадрів. Тому були заключені двох- та багатострокові угоди з підприємствами на підготовку робітничих кадрів. Підприємства постійно надавали робочі місця на проходження учнями та слухачами виробничої практики. У березні 2015 року в Центрі проведено засідання круглого столу із представниками районної влади та роботодавцями щодо підготовки робітничих кадрів для потреб регіону.

За звітний період з різних причин відраховано 30 учнів (що складає 12,1% від середньостатистичної кількості учнів за навчальний рік), з них достроково випущено 10 учнів за отриманою робітничою кваліфікацією. Враховуючи, що в останні три роки навчальним закладом не виконується Державний контракт на прийом учнів на навчання за державним замовленням (план прийому у 2014 році виконано на 65%), втрата контингенту учнів протягом навчального року впливає на зменшення держзамовлення на наступні роки.

Пропуски занять негативно впливають на успішність учнів та зменшення їхнього контингенту. Протягом навчального року учнями здійснено 32638 годин пропусків навчального часу, що становить 134,3 год./учня (в минулому році – 140 год./учня); з них через хворобу – 21877 год. (69,0% або 90,1 год./учня) та без поважних причин – 8748 год., що становить 36 год./учня.

Питання організації навчально-виховного процесу постійно перебували на контролі адміністрації Центру та розглядалися на нарадах керівництва, засіданнях методичної та педагогічної рад. Згідно рекомендацій НМЦ ПТО двічі протягом навчального року проводилися перевірочні контрольні роботи для учнів усіх навчальних груп (з 64 предметів і дисциплін) та приймалися міри як щодо ліквідації пробілів у знаннях учнів, так і щодо поліпшення стану викладання предметів, з яких показники якості надання освітніх послуг були низькими. Так на педагогічній раді в березні місяці розглядалося питання «Про результати вивчення роботи педагогічних працівників: викладача спецдисциплін Покотила В.М. та майстра в/н Байковського В.П.» за підсумками проведення перевірочних контрольних робіт у І семестрі.

Протягом звітного періоду навчально-виховний процес Центру забезпечували 44 педагогічних працівники, з яких 3 викладачі мають педагогічне звання «Викладач-методист»; 2 – «Старший викладач»; 5 майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії»; 1 – «Майстер виробничого навчання ІІ категорії»; 1 керівник гуртків має педагогічне звання «Керівник гуртка-методист»; 11 викладачів та методист з кваліфікаційною категорією «Спеціаліст вищої категорії».

У Центрі працювало 4 методичні комісії (2 – ПТЦ, 1 – ЗОЦ та 1 – з виховної роботи), якими проведено 42 засідання.

Крім цього працювало 6 шкіл передового педагогічного досвіду, які налічували 29 педагогічних працівників. Творча група майстрів виробничого навчання «Школи ППД» методичної комісії за напрямом «Сільське господарство та автомобільний транспорт» вивчала досвід майстрів в/н Кулик В.М. та Лисенко Т.М. щодо створення навчальних посібників. Творча група викладачів спецпредметів цієї ж методичної комісії – досвід викладача Христенка В.М. щодо створення опорних конспектів із спецдисциплін. Творча група майстрів виробничого навчання «Школи ППД» методичної комісії за напрямом «Громадське харчування та сфера обслуговування» вивчала досвід майстра в/н Ярошенко Н.М. щодо створення та застосування на уроках виробничого навчання міні-конспектів. Творча група викладачів спецпредметів цієї ж методичної комісії – досвід ПТУ-31 на тему: «Розвиток національної свідомості учнів засобами народної творчості під час здобуття професії». У методичній комісії природничо-математичного та гуманітарного циклів працювало 2 творчі групи, одна з яких вивчала досвід Христенка В.М. щодо створення опорних конспектів із загальноосвітніх предметів, а друга працювала над професійним спрямуванням викладання загальноосвітніх предметів. Потрібно відмітити, що робота шкіл передового педагогічного досвіду в нинішньому навчальному році активізувалася, проте потребує ще результативності.

Окремі викладачі Центру вивчали передовий досвід педагогічних працівників області. Зокрема викладач Христенко В.М. вивчав та застосовував досвід викладача фізики Бондаренко Т.А. Гадяцького ПАЛ на тему: «Інноваційні підходи в навчанні та вихованні», зокрема використання таких форм і методів роботи як робота з комп’ютерною технікою, елементи дослідницької та пошукової діяльності, проблемне навчання. Викладачем Троян І.П. вивчався досвід викладачів Музикіної Л.І. (ВПУ-7) та Матяш Т.М. (ППЛ) з питань організації роботи учнів з історичними джерелами на уроках історії та в позаурочний час. Викладач біології Васильченко Д.М. – досвід викладача ПТУ-54 смт. Котельва Лугової Т.О. щодо використання опорних схем і таблиць. Викладач спецпредметів Марусенко О.В. – досвід роботи школи професійної майстерності Полтавського ВПУ ім. А.О.Чепіги.

Протягом навчального року робота педагогічних працівників спрямовувалася на виявлення та розвиток творчих здібностей учнів, подальше поглиблення їх знань та умінь, розвиток в учнів інтересу до обраних професій, виховання національного патріотизму. З цією метою в Центрі були проведені предметні тижні з 10 загальноосвітніх предметів: економічних дисциплін, захисту Вітчизни, іноземної мови, хімії та біології, історії, математики, гуманітарних дисциплін (української мови та літератури), фізики, світової літератури, олімпійський тиждень; тиждень охорони праці, тижні професій: «Кухар», «Водій автотранспортних засобів категорії «С», «Слюсар з ремонту с-г машин та устаткування», «Слюсар з ремонту автомобілів»; тиждень ввічливості.

Проведено 12 олімпіад та 2 конкурси із загальноосвітніх предметів, у яких взяли участь 140 учнів Центру. З окремих предметів переможці І етапу олімпіад та конкурсів взяли участь у ІІ етапі на рівні Хорольського району.

Крім цього викладачами спецпредметів проведено олімпіади із технічного креслення, охорони праці, технології приготування їжі з основами товарознавства та організації виробництва і обслуговування, в яких взяли участь 79 учнів Центру.

В навчальному закладі проведено 4 конкурси професійної майстерності серед учнів Центру з професій: «Кухар», «Слюсар з ремонту с-г машин та устаткування», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Водій автотранспортних засобів категорії «С», в яких взяло участь 28 учнів.

Участь учнів Центру в обласних конкурсах, олімпіадах представлена в таблиці:

з/п

Зайняте місце

Назва конкурсу

Прізвище, ім’я переможця (учня)

1.

2

ІІ (обласний) етап конкурсу професійної майстерності з професії «Слюсар з ремонту с-г машин та устаткування»

Остапенко Станіслав

2.

3

ІІ (обласний) етап конкурсу професійної майстерності з професії «Водій автотранспортних засобів категорії «С»

Дем’яненко Володимир

3.

10

ІІ (обласний) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка

Котівець Любов

4.

14

ІІ (обласний) етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика

Котівець Любов

У Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» взяли участь 12 учнів Центру, 2 з яких показали добрий результат (підготувала викладач Кражан О.Д.). А в Міжнародному конкурсі з інформатики «Кенгуру» взяли участь 21 учень Центру (підготували викладачі Заїкіна Н.В., Кражан О.Д.).

У вересні 2014 року учениці групи 28 кух. Котівець Л. та Левченко М. взяли участь в обласній науковій конференції «Пізнання історичної минувшини в іменах – підґрунтя освіти нації» (науковий керівник - викладач Троян І.П.), що проводився Полтавським територіальним відділення МАН та отримали сертифікати учасників.

У жовтні 2014 року учениця групи 23 кух. мс Онищенко Т. взяла участь в обласному літературному конкурсі «Відлуння заповітів земляків» присвяченого 80-річчю з Дня народження Василя Симоненка в номінації «Творча робота» (науковий керівник – викладач Кривчун В.Г.), що проводився Полтавським територіальним відділення МАН та отримала сертифікат учасника.

Протягом навчального року проведено конкурс на кращу навчальну групу, переможцем якого визнано навчальну групу 31 кух.

Педагогічні працівники Центру також мають здобутки на обласному рівні. У жовтні 2014 року викладач Христенко Ю.О. взяла участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у сфері ПТО, де представила опис методики застосування українсько-польського проекту «Шкільна академія підприємства-2» та методичний посібник щодо проведення занять гуртка «Бізнес-клас» та посіла 4 місце.

Викладачі Христенко В.М. та Христенко Ю.О. взяли участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення», куди надіслали опис власного досвіду роботи.

Методист Мельник Л.А. та викладач Троян І.П. взяли участь у конкурсі видавництва «Шкільний світ» «Профтехосвіта на зламі століть» та посіли ІІІ місця в номінації «Професія, що обрана тобою…».

Отримали подяки Полтавського територіального відділення Малої академії наук України:


 • викладач Троян І.П. за наукове керівництво роботою учасників обласної науково-практичної конференції «Пізнання історичної минувшини в іменах – підґрунтя освіти нації»;

 • викладач Кривчун В.Г. за наукове керівництво роботою лауреата обласного літературного конкурсу «Відлуння заповітів земляків», присвяченого 80- річчю з Дня народження В.Симоненка.

На високому методичному рівні було організовано та проведено на базі Міжрегіонального Центру обласні заходи:

 • секцію викладачів української мови та літератури. В роботі секції взяли участь працівники НМЦ ПТО та викладачі ПТНЗ області. Вони високо оцінили підготовлений відкритий урок та фрагмент виховного заходу, які провела викладач Кривчун В.Г.;

 • ІІ етап конкурсу фахової майстерності з професії «Слюсар з ремонту с-г машин та устаткування».

Велика робота проводилася методичною службою Центру з педагогічними працівниками щодо підвищення ними професійної майстерності. Так у листопаді в Центрі проведено методичну декаду, в ході якої проведено дві виставки надбань педагогічних працівників: «План-конспект відкритого уроку» та навчальних посібників, створених педагогічними працівниками; із педпрацівниками з невеликим досвідом роботи - психолого-педагогічний тренінг на тему: «Професійна компетентність педагога»; психолого-педагогічний семінар-практикум на тему: «Професійне здоров’я педагога. Профілактика синдрому емоційного вигорання»; заняття педмінімуму для майстрів в/н та викладачів спецпредметів, які не мають педагогічної освіти на тему: «Мультимедійні системи навчання – ефективний методологічний засіб інтерактивного навчання»; відкриті уроки. За підсумками методичної декади випущено два методичних бюлетеня.

Під час зимових канікул проведено педагогічні читання на тему: «Використання інноваційних технологій як шлях до розвитку творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу» та психолого-педагогічний семінар на тему: «Особистісне зростання педагога».

Протягом навчального року 4 викладачі загальноосвітніх дисциплін пройшли підвищення кваліфікації на базі ПОІППО, 12 викладачів спецпредметів та 11 майстрів в/н – на базі ІПО ІПП (м. Біла Церква), 1 майстер в/н пройшов стажуванні на базі виробництва.

Вся робота педагогічного колективу з учнями протягом навчального року була спрямована на проведення якісних уроків із застосуванням інноваційних технологій як основи навчально-виховного процесу. Проведено 29 відкритих уроків та виховних і позаурочних заходів. Всі вони проводилися із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, адже 36 педагогічних працівники оволоділи програмою Інтел, а в наступному навчальному році планується навчання восьми педагогічних працівників.

Всього педагогічними працівниками Центру здійснено 221 взаємовідвідування уроків та виховних заходів. З метою вивчення досвіду, надання методичної допомоги та проведення контролю навчально-виховної роботи адміністрацією відвідано 222 уроки та виховних заходів: директором – 40, заступником директора з НВР – 32, заступником директора з НВхР – 35, старшим майстром – 40 та методистом – 75.

Педагогічні працівники Центру здійснювали публікації в засобах масової інформації та професійних виданнях й інтернет-ресурсах. Зокрема, в районній газеті «Вісті Хорольщини» надруковано статті Крохмаль С.Г., Мельник Л.А., Приходька В.І., Лисенко Т.М. та Ярошенко Н.М. У «Методичному порталі» здійснили публікації власних доробок Кражан О.Д. (4 публікації), Христенко В.М. (1 публікація), Христенко Ю.О. (1 публікація), Кушнір Л.Г. (3 публікації), Радченко Г.П. (2 публікації), Троян І.П. (1 публікація), Федина Т.Г. (1 публікація), Калініченко Ю.В. (1 публікація), Мельник Л.А. (1 публікація). На сайті інституту післядипломної освіти ІПП – Христенко В.М. та Христенко Ю.О. На рівні Центру викладач Демиденко С.В. узагальнив методичну розробку на тему: «Особливості проектування й методики уроку в контексті оновленні змісту сучасної історичної освіти». Міжрегіональний центр рекомендував НМЦ ПТО до використання в ПТНЗ області зошит для лабораторних та практичних робіт з електротехніки для учнів із спеціальності «Виробництво харчової продукції», розроблений викладачем Христенком В.М.

У навчальному закладі проводилися огляди-конкурси: на краще оформлення куточків державної символіки, куточків з охорони праці, виставка експонатів технічної творчості та гурткової роботи.

Міжрегіональний центр постійно співпрацює із ПУЕТ. Так 20.11.2014р. учні навчального закладу під керівництвом викладачів взяли участь у проведенні в ПУЕТ дня відкритих дверей факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу «Свято професійної майстерності»; заступник декана факультету Карпенко В.Д. є головою державної кваліфікаційної комісії за спеціальністю «Виробництво харчової продукції». У травні 2015 року навчальний заклад успішно пройшов акредитацію підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Виробництво харчової продукції», що дає можливість випускникам Центру отримувати дипломи молодшого спеціаліста державного зразка.

У червні 2015 року навчальний заклад пройшов ліцензування з робітничих професій, що дало можливість продовжити термін дії ліцензій з інтегрованих професій та ліцензувати нові «Майстер ресторанного обслуговування», «Офісний службовець (бухгалтерія)», «Слюсар-ремонтник».

У 2014-2015 н.р. змінилися підходи до форм проведення в Центрі засідань педагогічних рад. Проводилися педагогічні ради у вигляді: проблемного столу на тему: «Пошук шляхів розв’язання проблем, пов’язаних із організацією профорієнтаційної роботи в умовах демографічної кризи та працевлаштування випускників» (жовтень 2014 р.); семінарів в рамках роботи над методичною проблемою «Шляхи підвищення якості знань, подолання відставання учнів у навчанні через застосування інноваційних технологій освіти» (грудень 2014 р.) та «Шляхи, умови та засоби формування правової поведінки учнів» (березень 2015 р.); конференцій «Підсумки роботи педколективу в І семестрі 2014-2015 н.р. щодо формування вихованості та компетентностей учнів і подолання їх відставання у навчанні» (січень 2015 р.) та «Робота педагогічного колективу над річним планом навчального закладу – важлива організаційно-управлінська ланка діяльності всього колективу» (червень 2015 р.); круглого столу «Дотримання правил з ОП та БЖД – запорука успішного навчально-виховного процесу та виробничої діяльності навчального закладу» (травень 2015 р.). Такі форми проведення дають можливість підвищити результативність та активність педагогів. Всього протягом навчального закладу проведено 27 засідань педагогічної ради, з яких 7 – планових. На чотирьох з них розглядалися питання, що стосуються методичної роботи. Зокрема, • Шляхи підвищення якості знань, подолання відставання учнів у навчанні через застосування інноваційних технологій освіти;

 • Аналіз якості знань учнів за результатами перевірочних контрольних робіт;

 • Про стан викладання загальноосвітніх дисциплін за підсумками І семестру;

 • Про результати вивчення роботи педагогічних працівників: викладача спецдисциплін Покотила В.М. та майстра в/н Байковського В.П.

У 2014-2015 н.р. 4 педагогічних працівників пройшли атестацію: 1 викладачу встановлена відповідність кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Викладач-методист»; 1 викладачу присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»; 2 майстрам в/н встановлено 11-й тарифний розряд.

Постійно викладачі та майстри в/н Центру працювали над комплексно-методичним забезпеченням предметів, що викладали. Враховуючи зміни, що відбулися в Держстандартах робітничих професій та незабезпечення викладання загальноосвітніх предметів підручниками, методичне забезпечення предметів виконано: • ЗОЦ – 91,0%;

 • ПТЦ – 72,0%;

 • Виробничого навчання – 87,0%.

Проаналізувавши стан проведення навчально-виховної та методичної роботи в 2014-2015 н.р., планується у подальшій роботі працювати над якістю викладання предметів професійно-теоретичного та професійно-практичного циклів, над поповненням комплексно-методичного забезпечення предметів, над реалізацією ІІ-го етапу роботи над єдиною методичною проблемою, удосконалюючи педагогічну майстерність через використання інноваційних технологій освіти.
Директор Центру В.І. Заєць


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка