Оптимізація навчально-виховного процесу на основі впровадження системи особистісно зорієнтованого навчанняСкачати 148.51 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір148.51 Kb.
В 2012-2013 навчальний рік педагогічний колектив ліцею працював над науково-методичною проблемою "Оптимізація навчально-виховного процесу на основі впровадження системи особистісно зорієнтованого навчання". Приділялося багато уваги питанням правової культури учнів та профілактики правопорушень, залученню учнів до участі у спортивних змаганнях та художній самодіяльності, проведенню відкритих уроків та позаурочних заходів. Колектив ліцею приділяв увагу роботі з обдарованими учнями: учні брали участь в предметних олімпіадах та конкурсах професійної майстерності.

Педагогічний колектив ліцею працював керуючись Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, "Про професійно-технічну освіту", Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом N 419 Міністерства освіти і науки України від України 30.05.2006 зі змінами, Державними стандартами та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.Основні завданняпедагогічного колективу були спрямовані на:

 • Створення позитивних психолого-педагогічних умов для розвитку творчої особистості викладача, майстра в/н та учня у навчально-виховному процесі ліцею;

 • Підвищення інтересу до вивчення предметів, пізнавального розвитку учнів шляхом створення стану успіху у кожного учня;

 • Використання інноваційних технологій для покращення навчально-виховного процесу в урочний та позаурочний час.

Педагогічний колектив ліцею ніс відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;

 • дотримання фінансової дисципліни.

У ліцеї визначена українська мова навчання.

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом 2012-2013 навчального року проведені співбесіди з викладачами та майстрами в/н, перевірені журнали обліку знань учнів з теоретичного та виробничого навчання, проведено перевірку підготовки та проведення уроків загальноосвітньої, професійно-теоретичної та загальнотеоретичної підготовки та уроків виробничого навчання, лабораторних, контрольних, кваліфікаційних робіт і тематичних оцінювань. Протягом навчального року ліцей був повністю укомплектований педагогічними кадрами.

Поурочно-тематичні плани були складені з урахуванням Державних стандартів. Дотримано норми і строки проведення контрольних та лабораторно-практичних, кваліфікаційних робіт, ДПА та ДКА.

Державні програми у відповідності до навчальних планів з предметів та виробничого навчання виконали всі викладачі та майстри в/н в повному обсязі. Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захист рефератів, семінарсько-практичні заняття.

Ліцей виконав план набору учнів. Випущено 187 учнів, отримали дипломи кваліфікованого робітника - 182 учня (в тому числі з отриманням повної загальної середньої освіти 132 учня), 11учнів одержали дипломи з відзнакою, 100% учнів працевлаштовані. 33 учні продовжують навчатися у ВНЗ різного рівня акредитації.

Відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України 24 педагогічних працівника пройшли атестацію, з них - 17 підтвердили свій рівень кваліфікаційної категорії, 7 – підвищили.

У процесі роботи над науково-методичною проблемою "Оптимізація навчально-виховного процесу на основі впровадження системи особистісно орієнтованого навчання" творчо працювали методичні комісії:


 • викладачів та майстрів виробничого навчання з професії „Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар-ремонтник і водій автотранспортних засобів категорії «С»” (Голова методичної комісії Волошенко О.М.);

 • викладачів та майстрів виробничого навчання з професії “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія “С”)” (Голова методичної комісії Азарова Л.І.);

 • викладачів та майстрів виробничого навчання з професій «Кухар. Кондитер», «Кухар. Офіціант. Бармен» (Голова методичної комісії Тимошенко Р.Є.);

 • викладачів та майстрів виробничого навчання з професій «Оператор комп’ютерного набора. Конторський службовець (бухгалтерія)» (Голова методичної комісії Коваленко З.І.);

 • викладачів суспільно-гуманітарних предметів (Голова методичної комісії Радич Л.І.);

 • викладачів предметів природничо-математичного циклу (Голова методичної комісії Карпенко Н.І.);

 • викладачів фізичної культури і Захисту Вітчизни (Голова методичної комісії Волощук В.В.).

Заслуговує схвалення творча індивідуальна методична робота викладачів – Андрющенко О.В., Коваленко З.І., Тимченко В.Я., Волошенко О.М., Карпенко Н.І., майстрів в/н: Волошенко О.І., Захаренко В.Ю., Мікули Б.І. та ін. за підсумками роботи над науково-методичною проблемою.

Протягом звітного періоду багато уваги приділялось для розв’язання фінансових питань та поновлення матеріально-технічної бази. Фактично доходи за 2012 рік склали – 347457,39 грн. А саме, платне навчання – 48030грн., господарська діяльність – 245530,1 грн. благодійні внески і матеріали – 51542,54 грн., від оренди приміщень – 2354,75 грн.

За рахунок коштів було зроблено:


 • закуплено матеріали та виконано поточний ремонт;

 • закуплено медикаменти для поповнення медичних аптечок;

 • закуплено ГСМ для навчання учнів по професії „ Тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар з ремонту с/г машин та устаткування водій автотранспортних засобів (категорії „С”);

 • здійснено поточний ремонт ліцею та гуртожитку;

Учні пільгового контингенту за заявами опікунів одержують грошові кошти на харчування згідно з діючим Положенням про матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей які позбавлені батьківського піклування.

Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих інноваційних педагогічних технологій, ефективному втіленню їх в навчально-виховний процес.Аналіз позаурочної виховної діяльності педагогічного колективу

і керівників учнівських груп за 2012-2013 навч. рік.

1. Для організації роботи зі збереження і зміцнення здоров’я учнів і формування здорового способу життя в Панютинському професійному аграрному ліцеї працює «Школа сприяння здоров’ю».

Робота «Школи» спрямована на виконання таких завдань:


 • сприяти розвитку, збереженню й формуванню здорової особистості учнів та працівників навчального закладу;

 • впроваджувати масові заняття фізичною культурою та спортом;

 • давати необхідні теоретичні знання з питань фізкультурно-оздоровчої роботи;

 • пропагувати здоровий спосіб життя та систематичні самостійні заняття фізичними вправами;

 • залучати якомога більше учнів та працівників до участі в спортивному житті ліцею;

 • надавати організаційно-методичну допомогу.

Основними формами роботи є:

а) Урочна

Під час уроків викладачі фізичного виховання використовують такі форми організації: • фронтальне навчання;

 • групова навчальна діяльність учнів;

 • робота в малих групах;

 • колове керування;

 • парні форми;

 • рухливі ігри;

 • елементи аутогенного тренування.

Викладачі фізичного виховання використовують такі виховні технології:

 • технологія колективного творчого виховання;

 • здійснення міжпредметних зв’язків як засобу реалізації компетентнішого підходу в освіті;

 • власний приклад з метою створення позитивного ставлення до спорту;

 • педагогічна технологія створення «ситуації успіху».

Застосовують інтерактивні методи навчання і виховання:

 • займи позицію;

 • навчаючи учусь.

Викладачі фізичного виховання успішно використовують інноваційні технології фізичного виховання:

 • стрей-аеробіку;

 • стрейпінг;

 • шейпінг.

Ці освітні технології і інтерактивні методи навчання сприяють кращому розумінню учнями навчального матеріалу, підвищенню рівня знань з предмета «фізична культура», а також бажання учнів поліпшувати свої спортивні досягнення.

Використання в своїй роботі різних форм взаємодії «викладач-учень» за моделлю особистісно-зорієнтованого навчання, урахуванням індивідуальних можливостей учнів, реалізація практичних дій, методів роботи дає змогу викладачеві прогнозувати позитивне ставлення учнів до занять фізичною культурою та спортом, загартування організму, вихованню потреби систематично, регулярно займатися фізичними вправами.

На підставі результату медичного огляду учнів в аграрному ліцеї укомплектовано 2 (дві) спеціальні медичні групи по 15 чол. у кожній. Заняття проводяться двічі на тиждень за окремим розкладом.

Головна мета роботи викладача фізичного виховання з учнями, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи полягає в наступному: • досягти індивідуально-стійкого поліпшення самопочуття;

 • реалізувати шляхи виходу з хвороби тимчасового або довготривалого характеру;

 • використати та поліпшити потенційні можливості учнів для повноцінного входження в доросле життя.

б) Позакласна та позашкільна спортивно-масова, фізкультурно-оздоровча робота спрямована на пропаганду елементів здорового способу життя, дія яких забезпечує оздоровлення організму.

Спільна діяльність учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання під час традиційних «Днів здоров’я, походів вихідного дня, конкурсів виробничої, ранкової, ритмічної гімнастики та спортивної форми допомагає нашим учням докорінно зміцнювати споживацький підхід до здоров’я й переорієнтувати їх на здоровий спосіб життя.

Учні ліцею взяли участь у Спартакіаді з 5 видів спорту:


 • футбол

 • волейбол

 • баскетбол

 • настільний теніс

 • легка атлетика

у першості ліцею з

 • міні-футболу

 • шахів та шашок

 • армрестлінгу

 • гирьового спорту

У складі команд учні ліцею прийняли участь в змаганнях Спартакіади навчальних закладів м. Лозова з 5 видів спорту:

 • футбол

 • волейбол

 • баскетбол

 • настільний теніс

 • легка атлетика

В традиційній легкоатлетичній естафеті 10 × 100 м на честь визволення м. Лозова від німецько-фашистських загарбників учні ліцею були учасниками ХVІІІ Спартакіади учнів ПТНЗ Харківської області з 5 видів спорту:

 • легкоатлетичний крос

 • легка атлетика

 • фут зал

 • настільний теніс

 • оздоровчий туризм

Організовані заняття в спортивних секціях:

 • секція ОФП (при гуртожитку)

 • секція баскетболу

 • секція волейболу

 • група здоров’я

Аналіз рівня вихованості:

Концепція виховання наших учнів має на меті конкретизувати основні напрями навчання й виховання які розроблені «Державною Програмою «Освіта», Законами України «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону здоров’я», Програми правової освіти населення, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», «Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу» наповнити їх реальним змістом з урахуванням особливостей нашого регіону традицій, специфіки ліцею та системи виховної роботи, яка складається в ній. Сьогодні ми виховуємо молодь на основі всебічного врахування особливостей способу життя, традицій, звичаїв, історичного шляху розвитку, культури і ментальності народу.

Основою сучасного виховання учнів ліцею стали розвиток життєвих компетентностей та ціннісних орієнтацій. У зв’язку з цим у 2012-2013 навч. рік керівники учнівських груп працювали над виховною проблемою: «Оптимізація виховного процесу враховуючи психолого-педагогічні особливості особистісно-зорієнтованого виховання».

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків. 1. Національно-патріотичне виховання включає в себе виховання в учнів високого ідеалу служіння народові і державі, любові до своєї Вітчизни, формування моральних цінностей. Протягом навчального року були проведені: урочиста загальноліцеївські лінійки, присвячені річниці незалежності України, Дню визволення Лозівщини від німецько-фашистських загарбників: „Вклонімося і мертвим і живим”, участь у мітингу-реквіємі: "Ми низько голови схиляємо”, уроки мужності: „Визволителі. Ветерани ВВ війни”, партизанського руху на Україні; до дня Перемоги: „Дорогами війни 1941-1945рр.;заходи до Дня українського козацтва, Дня пам’яті жертв голодомору, Дня Збройних сил та інші.

 2. Правове виховання та формування в учнів моральних цінностей. Протягом навчального року були проведені всі заплановані на навчальний рік заходи.

 3. Екологічне виховання було направлене на надання учням всебічних глибоких знань про навколишнє середовище, формування в них екологічної культури, відповідального ставлення до природи. Протягом навчального року участь у всеукраїнській акції „За чисте довкілля”, лекції „Земля – наш дім і ми в ньому господарі”; заходи присвячені дню пам`яті жертв радіаційних аварій і техногенних катастроф, усний журнал: ”Радіаційна хвиля б`є на сполох”, виховна година: „25 років техногенній катастрофі на Чорнобилі”.

 4. Валеологічне виховання вимагає в себе боротьбу зі шкідливими звичками, формування в учнів естетичної культури та культури поведінки, утвердження здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я. В цьому напрямку в ліцеї були проведена учнівська конференція: „Врятуймо наш світ від диму”; проведені трудові десанти і санітарні дні, єдині дні пропаганди правових та санітарно-гігієнічних днів для учнів, заходи до дня фізкультурника, конкурс спортивної форми та виробничої гімнастики; до дня туризму, робота наркопосту; тематичні виховні години „Профілактика шкідливих звичок”, тематичні культурно-розважальні заходи.

 5. Формування в учнів соціальної активності та громадської відповідальності відбувалось шляхом сприяння розвиткові та вдосконалення власного «Я» кожного учня, допомоги кожному знайти себе в колективі, самовизначитись, виховання почуття відповідальності за власні вчинки, готовності до вирішення проблем, конфліктів, усвідомлення життя в суспільстві. Саме цьому сприяли:

- конкурс на кращу кімнату;

- День відкритих дверей в ліцеї;

- участь у Всеукраїнській акції „За чисте довкілля”, благодійна акція „Від серця до серця”;

- робота учнівського самоврядування;

- конкурс на кращу учнівську групу.

З метою зробити ліцеївське життя учнів насиченим, змістовним, а інформацію яка їм надається цікавою, в ліцеї склалась певна система роботи педагогів з громадськими організаціями, органами самоврядування.

В ліцеї створена та діє учнівське самоврядування метою якого є: залучення учнів ліцею до проведення навчально-виховного процесу, виховання в них таких якостей як, ініціативність, самостійність, національна свідомість, сміливість у прийнятті рішень, доброзичливість, уміння вести за собою, бути в сучасних умовах затребуваною людиною, здатною брати активну участь у перетворенні навколишньої дійсності, яка не боїться брати на себе відповідальність, має позицію лідера. До складу учнівського самоврядування входять 5 комісій: комісія з навчально-виробничої діяльності, дисципліни та порядку, по організації дозвілля, зі спорту та здорового способу життя, інформації. На високому рівні можна відмітити роботу комісії по організації дозвілля, на задовільному рівні – інформаційної комісії та комісії спорту. Робота комісій з навчально-виробничої діяльності, дисципліни та порядку потребує значних змін і вдосконалення.

Участь учнів у самоврядуванні сприяла розвитку їх творчих здібностей, громадської ініціативи та громадської відповідальності, допомагала у розв’язанні актуальних проблем на рівні групи, ліцею. Що стосується рівня вихованості учнів різних вікових груп, що навчаються в ліцеї, то тенденція росту спостерігається на користь старшокурсників.

Випадків виключення учнів з ліцею в цьому навчальному році не було, але порушення дисципліни учнями в ліцеї ї поза його межами, правопорушення мали місце. Так на ім’я заступника директора з НВихР були надані вихователем гуртожитку доповідні про прихід до гуртожитку деяких учнів у нетверезому стані, ми маємо високий показник пропусків занять на 1 учня в деяких групах.

Слід відзначити, що необхідно надалі звернути увагу на недоліки, які були допущені в роботі та посилити відповідальність викладачів та керівників груп, а саме: • проведення предметних тижнів;

 • проведення відкритих виховних годин;

 • своєчасне складання плану виховної роботи;

 • своєчасне інформування про проведену роботу (здача звітності).

В ліцеї створено батьківський комітет, проводяться батьківські збори, організовано батьківський всеобуч, але відвідування його батьками є дуже низьким.

Методична комісія (МК) класних керівників і майстрів виробничого навчання підвищувала їхню загально педагогічну фахову майстерність, надавала їм методичну допомогу.

Питання, з якими виступали керівники учнівських груп, методист, практичний психолог, бібліотекар на засіданнях МК свідчать про те, що педагоги розуміють: лише озброєність глибокими знаннями сучасної психології, вміння користуватися діагностикою, використовуючи різні методи виховної роботи може допомогти учневі у його самовдосконаленні та самореалізації.

В цьому році продовжували свою роботу гуртки художньої самодіяльності (вокально-хоровий, танцювальний, драматичний), учасники гуртків неодноразово виступали на ліцеївських святах і в обласному огляді художньої самодіяльності. Художній колектив ліцею посів почесне І місце в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності. Також учні були залучені до роботи в гуртках технічної творчості. В обласній виставці-огляді технічної та прикладної творчості колектив ліцею був удостоєний ГРАН-ПРІ.

Значна робота була проведена по залученню учнів до спортивних змагань. Ліцей посів ІІ командне місце у спартакіаді серед навчальних закладів м. Лозова, ІІІ місце у ХVІІІ Спартакіаді серед ПТНЗ Харківської області і фізкультурно-оздоровча робота в ліцеї визнана кращою серед ПТНЗ області. Ліцей і керівник фізичного виховання Тимченко В.Я. нагороджені грамотою за І місце у відповідному конкурсі.

Виховний процес постійного пошуку і вдосконалення триває безперервно, тому в наступному році слід звернути увагу на недоліки і намагатися виправити їх.

У 2013-2014 навчальному році виховна робота педагогічного колективу ліцею буде спрямована на продовження вивчення та впровадження в практику науково-методичної проблеми: «Оптимізація виховної роботи – одно з умов формування в учнів національної свідомості, людської гідності, особистості патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях».

Вирішуючи цю проблему, педколектив продовжить працювати над такими завданнями: • виконання Законів «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та інших законодавчих регулятивних актів і державних документів з координації виховної роботи в учнівському колективі та індивідуальної роботи з учнем;

 • впровадження нових педагогічних технологій;

 • використання передового педагогічного досвіду;

 • індивідуальна робота з обдарованими дітьми;

 • підвищення ефективності роботи гуртків, створення системи пошуку юних талантів і обдарувань;

 • посилення виховної роботи на уроках і в позаурочний час;

 • удосконалення системи патріотичного виховання, виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури свого народу, народів світу.

 • виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

 • формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров’я.

Поряд з позитивними досягненнями в роботі колективу є такі недоліки та невирішені проблеми:

 • залишається низьким рівень комплексно-методичного забезпечення навчальних предметів та професій.

 • залишається низькою якість знань з предметів природничо-математичної підготовки та української мови;

 • залишається у полі посиленої уваги відвідування учнями занять, робота з дітьми, які здатні скоїти правопорушення; недостатня індивідуальна робота з учнями;

 • потребує вдосконалення робота методичної ради ліцею;

 • недостатньо використано в практичній роботі педагогів досягнення психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду.

 • передача житлового фонду та котелень, які знаходяться на балансі ліцею у комунальну власність.

 • заміна котлів опалення в газових котельнях (4 шт.).

 • на балансі ліцею знаходиться 27 будівель, які потребують значних коштів для ремонту.

 • відсутність в штатному розписі посад спеціалістів по ремонту та обслуговуванню газових котелень.

 • відсутність екскаватора для виконання землерийних робіт по ремонту тепломереж та мереж водопостачання.

 • ремонт та часткова заміна мереж тепло та водопостачання.

морально


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка