Організаційно-педагогічна діяльність класного керівникаСкачати 34.32 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір34.32 Kb.
Практичне заняття 13

Тема: Організаційно-педагогічна діяльність класного керівника
Основні поняття теми:

Класний керівникце педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку
учнів (вихованців), їх соціального захисту.
План

І. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття

 1. Завдання і функції, класного керівника, його права і обов’язки. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

 2. Основні напрями та форми роботи класного керівника.

 3. Класний керівник і учнівський колектив: завдання класного керівника щодо організації та згуртування класного колективу; методи вивчення учнів та учнівських колективів.

 4. Планування і облік роботи класного керівника.

Мета

Навчальна: розкрити суть системи виховної роботи класного керівника.Виховна: виховуати загальнолюдські моральні якості, творчий підхід до роботи.

Розвивальна: розвивати логічне мислення.

Студент має:

знати систему роботи класного керівника.

вміти визначати основні напрямки в роботі класного керівника та планувати виховну роботу.
ІІ. Розкрийте зміст понять:“Класний керівник”, “професіограма класного керівника”, “напрями діяльності класного керівника”, «планування виховної роботи».
ІІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

”Історія становлення розвитку в Україні інституту класних керівників”.


IV. Практичне завдання (виконується на занятті):

Опишіть порядок складання і розробіть план виховної роботи класного керівника з учнями класу (клас – на вибір студента) (з 1.09. по 31.10) за схемою:

Зміст, форми організації, методи роботи

Термін виконання

Виконавці

Примітка про виконання


V. Самостійне завдання (Домашній практикум):

Законспектувати:

1. Алфімов В. Професіограма звільненого класного керівника ліцеїстів // Рідна школа. – 2005. – №5. – С. 33–37.

2. Сухомлинский В. А. Сто советов учителю (совет 97. Как планировать воспитательную работу) / Избр. произв. : В 5 т. / Василий Александрович Сухомлинский. – К., 1977. –.–

Т.2. – С. 689–691.


Модульне оцінювання


Відповідь на теоретичні питання,

Виконання практичного завдання

Виконання завдання для самостійної роботи

Всього

5 балів

2 балів

3 балів

10 балів


Література:

 1. Алфімов В. Професіограма звільненого класного керівника ліцеїстів / В. Алфімов // Рідна школа. – 2005. – №5. – С. 33–37.

 2. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 206–212.

 3. Зайченко І. В. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – [2-ге вид.]. – К. : Освіта України, 2008. – С. 399–410.

 4. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – №6. – С. 25 – 28. – (Нормативний документ МОН України).

 5. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Інф. Зб. Міністерства освіти України. – 2000. – №22. – С. 3–7. – (Нормативний документ МОН України).

 6. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу : http: // www. mon. gov. ua / education / average.

 7. Сухомлинский В. А. Сто советов учителю / Избр. произв. : В 5 т. / Василий Александрович Сухомлинский. – К., 1977. –.–

Т.2. – С. 689–691.

 1. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 418–426.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка