Організація дослідницької діяльності з української мови та літератури у позакласній роботіСкачати 113.52 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір113.52 Kb.
Організація дослідницької діяльності з української мови та літератури

у позакласній роботі

Мельниченко Тетяна Михайлівна,

заступник директора з навчально-виховної роботи,

вчитель української мови та літератури,

Одеської загальноосвітньої школи №45 І-ІІІ ступенів

Одеської міської ради Одеської області


Удосконалення традиційних методик і методів роботи з учнями на уроках та пошуки й розробка нових альтернативних технологій, більш ефективних, оптимальних, результативних, ніж ті, що існували у минулому, як на уроках, так і в позакласній роботі є необхідною умовою для поліпшення якості освіти в Україні.

Сьогодні педагогіка визначає різні методики формування дослідницьких навичок. Це, насамперед, технології проблемного навчання, метод проектів, моделювання та інші. Ми зупинимось на особливостях проектного методу навчання та використання цього методу у позакласній роботі з української мови та літератури.

У процесі роботи над проектом відбувається залучення учнів до реальної діяльності в предметній галузі, з якої визначаються завдання; розвиток самостійності, комунікативних і оргдіяльнісних умінь і навичок, ініціативи та творчості.

У позакласній роботі вчителів-предметників проектні технології мають такі

переваги:

- одночасне поєднання індивідуальної та колективної діяльності, можливість

самореалізації, робота в команді;

- реалізація вікових потреб в самостійній та практичній діяльності;

- можливість бачити результат своєї діяльності;

- оцінка результатів, їх суспільна значущість;

- можливість застосування в процесі роботи над проектом сучасних технологій не

тільки вчителями, але й учнями, використання Інтернету;

- використання різноманітних форм взаємодії, в тому числі інтерактивних, дозволяє

практично реалізовувати педагогіку співробітництва;

-можливість реальної міжпредметної інтеграції;

- реалізація проекту - набуття нових знань та життєвого досвіду;

- проект - колективна творчість, де кожний реалізує свої творчі здібності;

-участь у проектній діяльності дає змогу учням здійснювати свідомий вибір:

спочатку визначення сфери діяльності у майбутньому, а потім наближення до

свідомого вибору професії.

Для проектної технології характерна наявність проблеми, яка вимагає інтегрованих знань і дослідницького пошуку її реалізації. Результати такої діяльності мають практичну та пізнавальну значимість. Дуже важливою також є структуризація проекту із зазначенням поетапних результатів. Використання дослідницьких підходів у проекті є основою названої технології. Причому послідовність цих методів можна поставити в такий ряд: визначення проблеми (визначення завдань, які випливають із дослідження) - вирішення завдань - обговорення методів дослідження - оформлення кінцевих результатів - аналіз одержаних даних - підбиття підсумків.

У своїй роботі я практикую такі напрямки, при яких ефективно застосовувати методи проектів:

- проект як метод навчання на уроці;

- проект як метод формування дослідницьких навичок школярів у позаурочній роботі з української мови та літератури.

Пропоную навчальні проекти, як позакласні заходи, які стали початком організації дослідницької роботи з української мови та літератури з учнями середньої ланки. Теми проектів, завдання та шляхи їх реалізації обираються із соціокультурної змістової лінії навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з української мови та літератури, тому є актуальними, адже спрямовані на вирішення основних освітніх принципів – соціокультурного, принципу органічного поєднання навчання мови й мовлення, принципу практичної спрямованості навчання, враховуючи використання міжпредметних зв’язків. Такі проекти можуть бути довготривалими, виконуючи принцип наступності у навчанні, продовжуватися з учнями старших класів.

Проект

«Мова – скарбниця духовності народу»

І. Опис проекту

Керівник: Мельниченко Т.М., вчитель Одеської загальноосвітньої школи №45 Одеської міської ради Одеської області

Учасники: учні 7 класів, вчителі, батьки.

Цільова аудиторія: учні, вчителі, батьки.ІІ. Структура проекту

2.1. Мета проекту: поглиблення мовної і мовленнєвої компетенції учнів; розвиток комунікативних і оргдіяльнісних умінь і навичок; удосконалення вміння говорити аргументовано і переконливо викладати свої думки; формування культури спілкування, пізнавальних мотивів щодо вивчення української мови.

2.2. Завдання проекту:

- навчання учнів проектної діяльності;

- проведення учнівських мовознавчих міні - проектів;

- розвиток мотивації до вивчення історії та культури українського народу;

- розвиток творчої ініціативи учнів.

ІІІ. Опис діяльності

3.1. План реалізації

Вересень – березень

3.2. Етапи проекту

- Організаційно-підготовчий: створення творчих лабораторій та залучення до них учнів 7-х класів

- Організаційно-практичний: формулювання завдань і визначення основних напрямків діяльності

- Узагальнюючо-аналітичний:

Проект «Мова – скарбниця духовності народу» об’єднує міні-проекти, за якими працюють творчі лабораторії семикласників

І – Мандрівка в минуле («історики»)

ІІ – Краса і багатство української мови («мовознавці»)

ІІІ – Вічне життя українського слова («фольклористи»)
Робота над темою «Мандрівка в минуле»

Міні-проекти:

«Слов’яни на території Одещини» (створення карти)

«Основні етапи формування української національної мови» (схеми, таблиці)

«З історії розвитку української літературної мови» ( реферати)


Робота над темою «Краса і багатство української мови»

Міні-проекти:

Мовознавча скринька “Власне українська лексика”

Пам’ятка “Говори правильно”

Словничок юного лінгвіста (словник спільнослов’янської лексики)

Комікси “Етичні мовленнєві формули” (презентація на мультимедійній дошці відеоролика «Маша і Ведмідь» - формули мовленнєвого етикету (при вітанні та зверненні), кличний відмінок в українській мові, гіпотези та дослідження.
Робота над темою «Вічне життя українського слова»

Міні-проекти:

«Збірка українських народних пісень Одеського регіону»«Збірка прислів’їв та приказок (книга, знання, розум)»

ІV. Результати проекту:

-У шкільному колективі сформовано здатність учнів до творчої, пошуково-дослідницької, проектної діяльності

- Створено умови для формування культури спілкування, пізнавальних мотивів щодо вивчення української мови

- Підготовлено Пам’ятку “Говори правильно”

- Зібрано Мовознавчу скриньку

- Створено Словничок юного лінгвіста

- Укладено Збірку українських народних пісень Одеського регіону

- Укладено Збірку прислів’їв та приказок (книга, знання, розум)Проект

«Наше духовне коріння»

І. Опис проекту

Керівник: Мельниченко Т.М., вчитель Одеської загальноосвітньої школи №45 Одеської міської ради Одеської області

Учасники: учні 11 класів, вчителі, батьки.

Цільова аудиторія: учні, вчителі, батьки.ІІ. Структура проекту

2.1. Мета проекту: поглиблення знань учнів про народну символіку України; сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню та усвідомленню української літератури як невід’ємної складової національної культури українського народу; вироблення вміння компетентно і цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційному і комунікативному сучасному просторі.

2.2. Завдання проекту:

- навчання учнів проектної діяльності;

- проведення учнівських міні - проектів;

- розвиток мотивації до вивчення історії та культури українського народу;

- розвиток творчої ініціативи учнів.
Проект «Наше духовне коріння» об’єднує міні-проекти, за якими працюють творчі лабораторії семикласників:

І – Народна символіка українського народу («етнографи»)

ІІ – Барви українського слова («фольклористи»)

ІІІ – Народні символи у поезії Т.Г.Шевченка («літературознавці»)


Робота над темою «Народна символіка українського народу»

Міні-проекти:

«Рослини в народній уяві» ( презентація)

«Тварини і птахи у народній символіці» (презентація)

«Родинні обереги – джерело національного духу» ( реферати, повідомлення)

Довідник «Народні обереги»

Кросворд «Народні символи України»


Робота над темою «Барви українського слова»

Міні-проекти:

«Збірка українських народних пісень Одеського регіону: народні символи (Ой, роде наш красний)»

«Збірка прислів’їв і приказок : народні символи Одещини(Розсипався бісер, як макове зерно)»

Робота над темою «Народні символи у поезії Т.Г.Шевченка»Міні-проекти:

 • Читання поезій Т.Г.Шевченка і демонстрація ілюстрацій до них (виступи учнів, ілюстрації до поезій)

 • «Фольклорна основа творів Т.Г.Шевченка: роль народних символів» (міні-дослідження)

ІV. Результати проекту:

- у шкільному колективі сформовано здатність учнів до творчої, пошуково-дослідницької, проектної діяльності;

- поглиблено знання учнів про народну символіку України (учнівські презентації, реферати);

- укладено «Збірку українських народних пісень Одеського регіону: народні символи (Ой, роде наш красний)»

- укладено «Збірку прислів’їв і приказок : народні символи Одещини (Розсипався бісер, як макове зерно)»

- створено кросворд «Народні символи України»

- укладено довідник «Народні обереги»

- організовано виставку ілюстрацій до поезій Т.Г.Шевченка

- організовано виставку «Народні обереги»
Прикладом проектної діяльності у позакласній роботі є проект «Низький уклін тобі, Тарасе!», присвячений Шевченківським дням у школі.
Проект

«Низький уклін тобі, Тарасе!»

І. Опис проекту

Керівник: Мельниченко Т.М., вчитель Одеської загальноосвітньої школи №45 Одеської міської ради Одеської області

Учасники: учні 5-х класів, вчителі, батьки.

Цільова аудиторія: учні, вчителі, батьки.ІІ. Структура проекту

2.1. Мета проекту: вшанування пам'яті видатного сина українського народу Т.Г.Шевченка; виховання любові до культурної спадщини поета, скарбів поетичного слова

2.2. Завдання проекту:

- навчання учнів проектної діяльності;

- проведення учнівських міні - проектів;

- розвиток мотивації до вивчення української літератури, історії та культури українського народу;

- розвиток творчої ініціативи учнів.

Проект «Низький уклін тобі, Тарасе!» об’єднує міні-проекти, за якими працюють творчі лабораторії п’ятикласників:

І – «Тарасовими стежками» («бібліографи»)

ІІ – «Думи мої, думи мої…» («літературознавці»)

ІІІ – «І голос твій нам душі окриля…» («актори»)

ІV – «І гримить «Заповіту» безсмертного спів…» («музикознавці»)

V – «То була дивовижна зоря…» («мистецтвознавці»)

Робота над темою «Тарасовими стежками»»

Учні досліджують життєвий шлях Т.Г.Шевченка, готують реферати, доповіді, мультимедійні презентації, разом із вчителем відбирають виступи на Шевченківське свято у школі.

Робота над темою «Думи мої, думи мої…»

Вивчення учнями поезій Т.Г. Шевченка напам’ять, написання літературних творів, есе, етюдів на тему «Зустріч із малим Тарасом».

Робота над темою «І голос твій нам душі окриля…»

Інсценізація творів Т.Г.Шевченка «Лілея», «Наймичка», «Ми вкупочці колись росли», «Мені тринадцятий минало», постановка на сцені уривків з повісті С.Васильченка «Широкий шлях».

Робота над темою «І гримить «Заповіту» безсмертного спів…»

Учнівські дослідження «Т.Г.Шевченко і музичне мистецтво» (пісні на слова Т.Г.Шевченка, музичні твори, присвячені поетові). Учнівський відбір пісень та музики до Шевченківського свята.

Із «Кобзаря оспівано в різних музичних формах 250 творів.  На творчість Шевченка відгукнулося понад 120 композиторів, кількість творів на слова Шевченка сягає понад півтисячі. В «Музиці до Кобзаря Шевченка» М. Лисенко оспівав 87 поетичних зразків. 

Найкращими з творів музична критика вважає: «За думою дума», «Гетьмани», «Минають дні», «Гомоніла Україна», «Мені однаково», «Чого мені тяжко», «Якби мені, мамо, намисто», «Садок вишневий…», «Ой, одна я, одна», «Нащо мені чорні брови», «Якби мені черевички», «Ой, чого ти почорніло», «Закувала зозуленька», «Понад полем іде», «Огні горять».

Майстри музики:  Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, Ф. Надененко, В. Костенко, М. Радзієвський, В. Ступницький, М. Вериківський, В. Жданів, Г. Жуковський, Ю. Мейтус, А. Штогаренко, В. Косенко та ін. присвятили творчості Шевченка кращі зразки.

«Заповіт» Шевченка оспівали композитори для хорів без супроводу і аж до супроводу симфонічного оркестру: О. Кошиць, К. Стеценко, М. Вербицький, В. Барвінський, Б.Лятошинський, С.Людкевич, Р.Глієр.

1861 року в Одесі з'явився твір для фортепіано Василя Пащенка – «Полонез на смерть малоросійського поета Т. Шевченка». Музичним улавленням величі українського поета став прелюд Я.Степового «Памяті Шевченка».

Робота над темою «То була дивовижна зоря…»

Учнівські мультимедійні презентації «Шевченко – художник» та власні ілюстрації до творів Великого Кобзаря.ІV. Результати проекту:

- у шкільному колективі сформовано здатність учнів до творчої, пошуково-дослідницької, проектної діяльності;

- поглиблено знання учнів про життя і творчість Т.Г.Шевченка (учнівські мультимедійні презентації, реферати, літературні твори, ілюстрації, аудіо записи пісень);

- проведено загальношкільне свято «Низький уклін тобі, Тарасе!», присвячене Дню народження Т.Г.Шевченка.Проектно-пошукові технології забезпечують реалізацію ключових компетентностей, які сприяють розвитку освіченої творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватися в майбутньому дорослому житті.

Література

 1. Бабій К.Н., Бахтарова А.М., Литвиненко І.Б. Нетрадиційний урок за проектною технологією // Управління школою. – 2007. – № 1. – С. 22.

 2. Базарницька І. Проектний день у початковій школі // Початкова школа. – 2008. - № 2. – С. 7.

 3. Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії вчителя та учня // Дайджест педагогічних ідей та технологій Школа – парк. – 2003. - № 3. – C. 49.

 4. Бєлявцева Т. Застосування методу проектів при формуванні пізнавальної активності учнів // Відкритий урок. – 2004. - № 5. – С. 24 – 25.

 5. Браташ Н. Метод проектів у програмі сприяння науковій творчості учнів // Завуч. – 2004. - № 34. – С. 2 – 5.

 6. Васильченко С.В Повторення й узагальнення навчального матеріалу в проектній діяльності учнів // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. - № 1. – C. 28.

 7. Гусєва О. Проект як чинник творення життєтворчості //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. № 5-6. – C. 69.

 8. Дуженько І. Метод проектів як альтернатива класно-урочної системи //Географія та основи економіки в школі. – 2005. -№ 3. – C. 25.

 9. Єжак Є. Основи проектної діяльності учнів // Школа. – 2007. - № 11. – С. 33.

 10. Єрмаков І. Компетентнісний потенціал проектної діяльності // Школа. – 2006. - № 5. – С. 5.

 11. Жадько В. Відродження історичної пам`яті як основний метод проекту в культурно – інформаційній діяльності з виховання молоді // Вища освіта України. – 2007. - № 4. – С. 18.

 12. Зозюк І. Творчі проекти: Обґрунтування необхідності //Українська мова та література. – 2005. - № 45. –C. 6.

 13. Кохан І. Впровадження проектної технології в шкільну практику // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 13. – С. 9.

 14. Медведєва Т. Організація проективного вивчення літературного матеріалу у старших класах //Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. - № 5. – C. 25

 15. Нижник О. Особливості використання проектної технології // Українська мова та література. – 2008. - № 8. – С. 11.

 16. Нищета В. Метод проектів і його життєво – компетентнісний потенціал // Українська мова та література. – 2008. - № 8. – С. 3.

 17. Півтора В. Вчити творити ( Метод проектів у роботі вчителя–словесника, спроба методичного путівника). // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 9–10. – С. 18.

 18. Подранецька Н. Проектна технологія на уроках української мови та літератури // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 8. – С. 42.

 19. Садовнікова О. Метод проектів на уроках української мови як засіб формування пізнавально – творчих умінь старшокласників // Українська мова і література в школі. – 2007. - № 4. – С. 8.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка