«Організація позаурочної роботи з учнями початкових класів в умовах групи продовженого дня»Сторінка1/6
Дата конвертації18.03.2016
Розмір1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ЗАТВЕРДЖУЮ:

директор РНМК

________________І.В.Грекова

План

секційне засідання вихователів ГПД

Дата проведення: 01.11.2013

Місце проведення: Солонянський освітній округТема: «Організація позаурочної роботи з учнями початкових класів в умовах групи продовженого дня»

Мета: ознайомити з оновленими вимогами щодо створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу;

підвищення рівня професійної компетентності вихователів ГПД щодо організації самопідготовки з використанням інформаційних технологій, впровадження в роботу вихователя нових форм і методів взаємодії вчителя і учня для покращення самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів;активізувати роботу вчителів щодо пошуку нових прийомів роботи з учнями з метою зацікавлення та стимулювання до відвідування ГПД.

Порядок проведення засідання

Час

Зміст роботи


Виконавець

09.00-09.05

Реєстрація учасників засідання. Повідомлення теми засідання.

Гринчук С.О., методист РНМК

Теоретичний модуль

09.05-09.20

Організаційно-педагогічні засади

діяльності групи продовженого дня.Шеремет Олена Володимирівна, вихователь ГПД Сурсько-Михайлівської СЗШ

09.20-09.35

Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу.

Білоус Любов Григорівна, вихователь ГПД Микільської-на-Дніпрі СЗШ

09.35-09.45

Організація навчально-виховного процесу в ГПД.

Зварич Наталя Андрніївна,

вихователь ГПД Березнуватівської СЗШ09.45-09.55

Спільна робота вчителя і вихователя;

вихователя та батьків.

Скакун Лідія Петрівна,

вихователь ГПД Промінської СЗШ09.55-10.10

Здоров’язберігаючі технології на групі продовженого дня.

Гринчук С.О., методист РНМК

Практичний модуль

10.10-11.10

Майстер-клас «Розвиток творчих здібностей молодших школярів під час проведення самопідготовки в ГПД»

Гринчук С.О., методист РНМК

11.10-11.45

Складання плану та режиму роботи ГПД.

Гринчук С.О., методист РНМК

Інформаційний модуль

11.45-11.55

Підведення підсумків. Рекомендації учасникам засідання.

Гринчук С.О., методист РНМК

11.55-12.00

Методична скарбничка:

 • Нормативна документація діяльності вихователя ГПД (положення про ГПД, посадова інструкція вихователя ГПД);

 • Посібник «На допомогу вихователям груп продовженого дня»;

 • Розробки сценаріїв, рекомендацій та занять.

Гринчук С.О., методист РНМК


КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ СОЛОНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»Організаційно-педагогічні

засади

діяльності групи

продовженого дня


Шеремет Олена Володимирівна,

вихователь ГПД Сурсько-Михайлівської СЗШ

Солоне, 2013 р.Школаце майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс

Група продовженого дня щодня стає однією з провідних форм організації життєдіяльності молодших школярів.

Батьки і навіть бабусі й дідусі усе менше часу приділяють дітям і все більше — своїй професійній діяльності, а це призводить до того, що багато учнів молодших класів після уроків залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Виникає порожнина, що може заповнитися негативом.

Допомогти дитині сформувати та реалізувати свій пізнавальний і творчий потенціал, соціально адаптуватися, навчитися плідно використовувати свій вільний час — є одним із головних завдань школи, що розв’язується за допомогою групи продовженого дня (ГПД).

ГПД є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їх відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпечує, ураховуючи вікові особливості, їх розумовий, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, надає можливості для всебічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запитів та інтересів дітей.

Практика доводить, що ГПД стає необхіднішою умовою в успішній роботі навчального закладу. Наявність групи дедалі частіше стає для батьків визначальним критерієм у виборі навчального закладу для навчання їх дітей.

Успішна робота ГПД залежить від багатьох чинників, і дотримання нормативно-правових вимог у цій справі допоможе побудувати її з урахуванням усіх особливостей.

Так, основним документом є «Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» (далі«Положення»), що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1121.Згідно із цим документом, основними завданнями групи продовженого дня є:

 • організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках;

 • створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;

 • організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів; організація дозвілля учнів;

 • формування в учнів ціннісних орієнтацій;

 • здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я учнів, їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя;

 • виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;

 • надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні учнів.

Педагог має справу з мислячою матерією, здатність якої в роки дитинства сприймати й пізнавати навколишній світ значною мірою залежить від здоров'я дитини.

В. О. Сухомлинський
Таким чином під час діяльності групи продовженого дня вихователь повинен створити всі умови, щоб не тільки врахувати всі завдання, що поставлені «Положенням», а й зуміти організувати і зацікавити дітей. Утілення вихователем у життя цих завдань буде успішним за умови впровадження ним гуманістичної педагогіки. Запропонована В. О. Сухомлинським, Ш. О. Амонашвілі, гуманістична педагогіка спрямована на такі форми, методи та засоби навчання і виховання, що забезпечують ефективне розкриття індивідуальності дитини — її пізнавальних процесів і особистісних якостей; створення умов, за яких кожна дитина буде зацікавлена у тому, щоб сприймати педагогічний вплив.

Важливу у діяльності ГПД відіграє режим роботи групи, що також обумовлений «Положенням».

х п. 13. Режим роботи розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу.

х п. 14. Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати:

1) організацію:

 • прогулянки тривалістю не менше ніж 1 година 30 хвилин (для учнів 1-4-х класів); х харчування тривалістю не менше ніж 30 хвилин;

 • суспільно-корисної праці;

 • денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів1-го класу, тривалістю не менше ніж 1 година 30 хвилин;

2) виконання домашніх завдань для учнів 2-го класу тривалістю 45 хвилин, 3-го класу — 1 година 10 хвилин, 4-го класу — 1 година 30 хвилин, 5-6-х класів — 2 години 30 хвилин, для учнів 7-го класу — 3 години;

3) проведення: спортивно-оздоровчих занять для учнів 1-го класу тривалістю не менше ніж 35 хвилин, 2-4-х класів — 40 хвилин, для учнів 5-7-х класів — 45 хвилин; занять у гуртках, секціях; екскурсій.

Таким чином, робота групи продовженого дня повинна відбуватися за такими етапами:

1. Прийом дітей (формування групи після уроків).

2. Обід.

3. Денний відпочинок (сон для учнів перших класів).

4. Прогулянка.

5. Самопідготовка.

6. Вільний час.

Кожен із цих етапів дуже важливий, тому вимагає особливих методичних підходів. Так, наприклад, під час обіду діти навчаються цінити продукти харчування, розуміти їх важливість і корисність для життя, опановують норми поведінки під час приймання їжі, учаться шанувати працю працівників їдальні тощо.

Невід’ємною складовою кожного етапу роботи ГПД є заходи щодо збере-ження здоров’я дітей. «Забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависят их духовная жизнь, мировоз-зрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы», — зазначав В. О. Сухомлинський.

Режим ГПД як головний засіб здоров’язбереження повинен поєднувати у собі:

 • фізичне виховання (забезпечувати рухову активність, перехід за перших ознак стомлення від розумової діяльності до активного відпочинку та ін.);

 • педагогічну ефективність (частково вільний від навчальних занять день у середині тижня, чергування занять, що різняться за видами діяльності та ін.);

 • гігієнічні вимоги.

Отже, першим і найголовнішим завданням у роботі вихователя ГПД є захист, збереження і розвиток здоров’я учнів. Реалізація цього завдання ґрунтується на розумінні здоров’я людини як стану повного фізичного, психічного, соціального благополуччя, а не просто відсутності хвороби чи фізичних вад. Саме на створення педагогічних умов підвищення ефективності виховання здорового способу життя і слід спрямовувати роботу серед вихованців групи продовженого дня:

 • валеологічна освіта (пропаганда здорового способу життя);

 • раціональне харчування; фізкультурно-оздоровча діяльність;

 • режим дня (навчання, відпочинок); родина (пропаганда здорового способу життя). Змусити дитину вести здоровий спосіб життя неможливо, однак прищеплювати, виховувати культуру здоров’я потрібно. Вихователеві необхідно знати про стан здоров’я кожного вихованця й відповідно до цього будувати навчально-виховний процес в умовах ГПД. Заходи щодо здоров’язбереження, повинні проводитися у певній формі щоденно.

Для відновлення працездатності після навчальних занять у школі перед наступним відповідальним періодом — виконанням домашніх завдань, вихователеві ГПД необхідно організовувати активний відпочинок.

Правильно організований руховий режим учнів стимулює підвищення розумової та фізичної працездатності, якості виконання домашнього завдання, компенсує дефіцит рухів, що спостерігається через інтенсифікацію навчального процесу.

Крім того, рух є біологічною потребою дитячого організму і тісно пов’язаний перш за все з діяльністю центральної нервової системи. Завдяки м’язовому напруженню, що чергуються з розслабленням, вища нервова діяльність дітей не тільки нормалізується, але й помітно активізується. Одночасно підвищується здатність школярів до концентрації й активізації уваги. Діти, які достатньою мірою рухаються, як правило, мають високу розумову працездатність, гарну успішність, гармонійний фізичний розвиток, низьку захворюваність. Такі діти здатні швидко й ефективно засвоїти навички, потрібні для успішного навчання.

Активний відпочинок дітей у ГПД проводять у трьох основних формах: спортивна година, прогулянка, суспільно корисна праця дітей на свіжому повітрі.

З метою відпочинку дітей після розумової діяльності, загартування і зміцнення організму, їх фізичного розвитку, закріплення навичок поведінки у колективі проводять «спортивна годину». Особливістю цих занять є те, що їх проводять у невимушеній обстановці, здебільшого у формі гри. Тривалість цих занять залежить від багатьох обставин: утомленості, попереднього виду діяльності, активності учнів, погодних умов. Оскільки перебування дітей на свіжому повітрі — важливий фактор загартування, зміцнення здоров’я, підвищення працездатності дітей, тому незалежно від пори року ці заняття слід проводити на свіжому повітрі. Лише в разі негоди (дощ, сильний мороз, завірюха) їх переносять до спортивної зали, актової зали, коридорів. Під час проведення години дозвілля на відкритому повітрі використовують м’ячі, скакалки, обручі, санчата тощо.

Прогулянки дозволяють вихователеві ГПД розв’язувати багато оздоровчо-гігієнічних і пізнавальних завдань. Педагогічна цінність прогулянки не обмежується тільки руховим змістом. Під час її проведення відбувається інтенсивне збагачення школярів новими знаннями. Діти одночасно ознайомлюються з навколишнім світом за допомогою безпосередніх спостережень і набувають нових знань, спілкуючись із товаришами і вихователем.

Одним із провідних видів пізнавальної діяльності в умовах роботи групи продовженого дня є самопідготовка, метою якої є прищеплення учням навичок самоосвітньої роботи. Це обов’язкові щоденні заняття, на яких школярі самостійно виконують навчальні завдання в суворо відведений час під керівництвом педагога-вихователя. Під час організації самопідготовки вихователь повинен ураховувати вік школярів, їх самоосвітні можливості, ефективність закріплення знань, отриманих на уроках, і вправи щодо їх практичного застосування.

Активний відпочинок учнів у формах, що різноманітно організовані, з метою попередження гіподинамії, відновлення працездатності, позбавлення емоційного і нервового напруження, зумовленого навчальною працею, задовольняє потребу учнів у спілкуванні та духовному збагаченні, що є невід’ємною складовою роботи ГПД. Вільний час — це найскладніший для вихователів етап і одночасно — найцікавіший, адже вимагає від педагога широкого спектру знань. Виховні заходи, колективні творчі справи, організація свят, ігри, клубні години, бібліотечні години, години спілкування — це неповний перелік форм роботи з дітьми у цю годину.

Безумовно, за змістом діяльність молодших школярів у вільний від уроків час має бути привабливою і відповідати різнобічним інтересам дітей; за організацією — зважати на ініціативу і самоврядування дітей, надавати можливість свободи вибору змісту і форм діяльності, наскільки це доцільно.

Багато питань виникає у вихователя стосовно організації діяльності ГПД. Правильне планування цієї роботи допоможе впорядкувати їх, дотримуючись усіх вимог.

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка