Організація профільного навчанняСторінка1/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4
ЧЕРВОНОКОСТЯНТИНІВСЬКА ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ПЕТРІВСЬКА РАЙОННА РАДА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ


ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ


c:\program files (x86)\microsoft office\media\cagcat10\j0233018.wmf

Підготувала:

Катрук І.М., заступник директора з навчально-виховної роботи

У матеріалах використано алгоритм впровадження профільного навчання; візитну картку впровадження профільного навчання; інформацію про вчителя, який викладає в профільних класах; узагальнені відповіді учнів 9-го та 11-го (профільного) класів. Висвітлено організацію впровадження профільного навчання в навчально-виховний процес Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області: Модель профільної школи; мета та основні завдання профільного навчання; мотивація вибору інформаційно-технологічного профілю; пропедевтична робота організації допрофільної освіти; моніторингові дослідження результативності учнів профільних класів, їх участі в олімпіадах, конкурсах; вступ випускників профільних класів до ВНЗ різних рівнів акредитації; інформатизація та впровадження ІКТ в навчально-виховний процес; реалізація проблеми опорної школи та її вплив на підвищення інформаційної компетентності педагогів для роботи в умовах профільного навчання; створення інформаційного простору школи; роль та місце психологічної і методичної служб у створенні умов функціонування профільного, допрофільного і пропедевтичного навчання та впровадження ІКТ у навчально-виховний процес; концептуальні підходи до використання ІКТ у НВП.

Також пропонуються розробки уроків.

Адреса закладу, контакти:28333, с. Червонокостянтинівка, Петрівського району,Кіровоградської області, вул. Перемоги, 13, тел. 9-45-43

e-mail:kostyvka@ukr.net

Алгоритм впровадження профільного навчання

Крок 1. Вибір схеми моделі профільного навчання:

1.1 Розроблення програми впровадження профільного навчання;

1.2 Визначення моделей і форм організації профільного навчання і до

профільної підготовки.Крок 2. Призначення координатора програми профільного навчання в навчальному закладі:

  1. Ознайомлення з нормативно-правовою базою запровадження профільного навчання.

  2. Аналіз кадрового забезпечення навчального закладу і готовність учителів до викладання в профільних класах .

  3. Розробка психолого-педагогічного супроводу профільної освіти;

  4. Вивчення навчально-методичного забезпечення профільного навчання.

Крок 3. Виявлення освітнього спрямування професійного навчання в

навчальному закладі:

3.1 Ознайомлення учнів 1-4 класів з професіями батьків та виявлення

нахилів учнів;

3.2 Розвиток індивідуальних здібностей учнів 5-7 класів та розширення

їх знань у вибраному напрямку, розвиток творчих здібностей через

факультативні курси;

3.3 Попереднє анкетування учнів та батьків 8-9 класів з метою

виявлення професійно значущих якостей особистості;

3.4 Узагальнення анкетування та вибір допрофільного навчання.Крок 4. Побудова моделі профільного навчання закладу, яка б максимально задовольняла освітнє замовлення та використовувала наявні ресурси, забезпечувала рівні можливості і високу якість освіти для всіх учнів: (потенційна роль закладу у побудові моделі профільного навчання)

4.1 Проведення предметних курсів;

4.2 Вибір міжпредметних курсів;

4.3 Підбір орієнтувальних курсів;

4.4 Укладання переліку навчальних програм та підручників для

поглиблення та профільного навчання, за якими працюють у закладі;

4.5 Вибір та впровадження внутрішньошкільних та зовнішньошкільних форм організації профільного навчання;

4.6 Організація і проведення рейтингових змагань, конкурсів, олімпіад, тощо;

4.7 Вивчення ринку праці в регіоні та співпраця з центрами зайнятості;

4.8 Співробітництво з ВПТУ, коледжами та вищими навчальними закладами;

4.9 Діагностика зрілості вибору профілю навчання.

Крок 5. Дослідження ефективності впровадження моделі профільного

навчання:

5.1 Моніторинг ефективності допрофільної підготовки, використання варіативної частини навчальних планів шкіл;

5.2 Встановлення ефективності допрофільної підготовки на основі порівняльної характеристики результатів олімпіад, творчих конкурсів;

5.3 Відстеження ефективності профільного навчання аналізуючи працевлаштування випускників за даним профілем, результативність участі в олімпіадах та конкурсах.

Крок 6. Організація інформаційної роботи:

6.1 Інформування учнів та батьків про виявлені нахили та здібності дітей

і можливості допрофільної підготовки;

6.2 Ознайомлення учнів та батьків про наявність навчальних закладів регіону і перелік в них факультетів, освітньо-кваліфікаційних рівні, напрямів підготовки (спеціальностей), нормативних термінів навчання, конкурсних предметів та вартість навчання для вступників;

6.3 Аналіз та надання інформації учням і батькам щодо перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потреб місцевого ринку праці;

6.3 Оформлення візиток профільного навчання загальноосвітніх навчальних закладів (на рівні ЗНЗ і на рівні відділу освіти)

6.4 Створення інформаційних носіїв (буклетів, сайтів, тощо).

Візитна картка

впровадження профільного навчання освітнього закладу

 

1.     Повна офіційна назва ЗНЗ Червонокостянтинівська загальноосвітня школа Петрівської районної ради Кіровоградської області2.     Дата відкриття  1 вересня 2009 року

3.     Загальна кількість учнів: 144

початкових класів 47; учнів 5-8 класів 63;

9-х класів 20;  10-11-х класів 24 .

4. Загальна кількість педагогічних працівників (по категоріях): 21, з них: спеціалістів – 7, ІІ категорії – 1, І категорії – 6, вищої категорії – 7.

5. Формування фундаменту допрофільної освіти на базі 1-4 класів

(виявлення нахилів та здібностей учнів по класах): анкетування, профконсультаційна психодіагностика, заняття за інтересами, гурток для молодших школярів «Сходинки до інформатики».

6. Становлення індивідуального вибору учнів 5-7 класів через курси за вибором ( по класах): введення курсів за вибором, профільна орієнтація, інформаційна робота

7. Впровадження форм допрофільного навчання і назви предметів по класах:

7.1поглиблене вивчення_____________________________________________

7.2 курси за вибором «Основи програмування мовою ЛОГО» (5-6 класи); «Основи інформатики» (7-9 класи); «Основи веб-дизайну» (10 клас); «Інформаційний працівник» (11 клас).

7.3 профільна орієнтація зорієнтована на надання психолого-педагогічної допомоги учням у прийняті рішення щодо вибору профілю навчання та створення умов до готовності підлітків до соціального, професійного і культурного самовизначення в цілому.

7.4 інформаційна робота передбачає розроблення «освітньої карти» району» та інформаційних носіїв (сайти, буклети, листівки, газети тощо).

8. Наявність і назви в даному ЗНЗ профілів навчання у старшій школі:8.1 інформаційно-технологічний

8.2________________________________________________________________

8.3________________________________________________________________

8.4_______________________________________________________________

9. Особливості організації профільного навчання: забезпечення професійного самовизначення з урахуванням освітніх потреб, здібностей учнів, кадрових можливостей, матеріальної бази школи, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками.

10. Аналіз працевлаштування випускників із профільних класів (за 5 років)

2009-2010 н. рік: із 11 випускників 11 класу вступили на навчання до ВНЗ технічного напрямку 5 осіб;

2010-2011 н. рік: із 11 випускників 11 класу вступили до ВНЗ технічного напрямку 6 осіб;

2011-2012 н. рік: із 15 випускників 11 класу вступили до ВНЗ технічного напрямку 9 осіб.

11. Навчально-методичне забезпечення допрофільного і профільного навчання:11.1 Навчальні програми

9 клас «Інформатика» (автори: І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова);

10-11 класи «Інформатика» (автори: Т.П. Караванова, В.П. Костюков, І.О. Завадський).

Курси за вибором

11 клас

Програма курсу за вибором «Інформаційний працівник» (авт. В.П. Костюков, Є.В. Мотурнак), збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки». – К.: Видавнича група BHV, 2009;

10 клас

Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну» (авт. І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко), збірник «Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки» К.: Видавнича група BHV, 2009;

9 клас

курс «Основи інформатики, 7-9 класи» (авт. В.В. Володін, І.Л. Володіна, Ю.О. Дорошенко, Ю.О. Столяров);

8 клас

курс «Основи інформатики, 7-9 класи» (авт. В.В. Володін, І.Л. Володіна, Ю.О. Дорошенко, Ю.О. Столяров);

7 клас

курс «Основи інформатики, 7-9 класи» (авт. В.В. Володін, І.Л. Володіна, Ю.О. Дорошенко, Ю.О. Столяров);

6 клас

курс «Вступ до програмування мовою Лого» (5–6 класи, авт. Г.В. Пахомова);

5 клас

курс «Вступ до програмування мовою Лого» (5–6 класи, авт. Г.В. Пахомова).

11.2 Авторські програми (назви)______________________________________

11.3 Підручники «Інформатика», 9 клас (автори: І.О.Завадський, Ю.О.Дорошенко, Ж.В.Потапова); «Інформатика», 10 клас (автори: І.О.Завадський, Ю.О.Дорошенко, Ж.В.Потапова); «Інформатика», 11 клас (автори: І.О.Завадський, Ю.О.Дорошенко, Ж.В.Потапова); «Вступ до програмування мовою ЛОГО», 5-6 класи (автор Пахомова Г.В.); «Основи інформатики», 9-10 класи (автори: І.Л.Володіна, В.В.Володін, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров); «Основи веб-дизайну», 10 клас (автори: О.Г.Пасічник, О.В.Пасічник, І.В.Стеценко); «Інформаційний працівник», 11 клас (автори: В.П.Костюков, Є.В.Мотурнак).

12. Досягнення школярів закладу (участь в олімпіадах, проектах, програмах, конкурсах) з 2005 року наші учні – активні учасники, призери і переможці І-ІІІ турів Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій. В арсеналі ми маємо 10 перемог і призових місць. П’ятий рік поспіль є активними учасниками і переможцями інтерактивного Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер». У цьому навчальному році взяли участь у Першому дистанційному Міжнародному бліц - конкурсі з Веб – дизайну у таких номінаціях : з веб-дизайну: «Найкраща програмна реалізація», з комп’ютерної графіки: «Найкраща 2D растрова графіка», з комп’ютерної анімації: «Найкраща GIF-анімація». У конкурсі «Samsung назустріч знанням 2012» виступили з роботою ( есе) на тему «Інноваційні технології – краще життя». Взяли участь у обласному конкурсі – змаганні учнівської молоді з інформаційних технологій.13. Поштова адреса з індексом, телефон, факс, електронна пошта:

14. ПІБ директора , заступника директора з н/в роботи.

Гавриленко Н.А., Катрук І.М.


Інформація про вчителя, який викладає у профільних класах

Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів 1. Прізвище, ім’я, по-батькові Сайко Сергій Валентинович

 2. Посада і місце роботи, служби учитель математики та інформатики Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівська районна рада Кіровоградської області

 3. Число, місяць, рік і місце народження 7 вересня 1975 року, село Баштине, Петрівський район, Кіровоградська область

 4. Стать чоловіча 5. Національність українець

6. Освіта вища 7. Наукова ступінь, вчене звання не має

8. Який заклад закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку, 1997, Криворізький державний педагогічний університет, 2005

9. Фах за освітою Педагогіка і методика середньої освіти. Математика

10. Які має державні та відомчі нагороди (дата та номер підтвердного документа) Почесна грамота Петрівської районної адміністрації та Петрівської районної ради (21 серпня 2003 року); Почесна грамота Петрівської районної адміністрації та Петрівської районної ради (14 грудня 2005 року № 457); Подяка Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (9 лютого 2006 року № 58); Почесна грамота управління освіти і науки України Кіровоградської обласної адміністрації (11 травня 2006 року № 202); Почесна грамота управління освіти і науки України Кіровоградської обласної адміністрації (6 вересня 2006 року № 231-к); Почесна грамота Петрівської районної адміністрації та Петрівської районної ради (16 липня 2007 року № 165-К); Подяка Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (18 лютого 2009 року № 58); Подяка Кіровоградського обласного ІППО імені В.Сухомлинського (17 травня 2011 року № 38)Почесна грамота управління освіти і науки України Кіровоградської обласної державної адміністрації (12 вересня 2011 року № 236-К), Почесна грамота Кіровоградської обласної державної адміністрації (26 вересня 2012 року № 581-р); Подяка Кіровоградського обласного ІППО імені В.Сухомлинського (2 жовтня 2012 року № 90), Посвідчення № 90 відділу освіти Петрівської районної адміністрації про присвоєння звання «Вчитель – авторитет» (1 червня 2012 року № 202).

11. Домашня адреса 28333 вулиця Перемоги, будинок, 20, село Червонокостянтинівка, Петрівський район, Кіровоградська область

12. Загальний стаж роботи 20 років

Стаж роботи у даному колективі 12 років

13. Курси (де, коли, які) КОІППО, березень 2003 року вчителів інформатики, березень 2007 року вчителів математики, травень 2009 року вчителів інформатики, лютий 2012 року вчителів, які викладають математику та інформатику.

14. Сертифікати «Intel Навчання для майбутнього», «Основи комп’ютерної графіки», «Основи візуального програмування», «Microsoft Excel у профільному навчанні», «Microsoft Партнерство в навчанні».

15. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг в галузі

освіти та науки України нагородженогоСайко Сергій Валентинович працює вчителем математики та інформатики Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів. Він має дві вищі освіти. Не дивлячись на короткий термін роботи на освітянській ниві, Сергій Валентинович зумів досягти значних висот.

Ерудований, обізнаний з нормативно-правовими документами про школу. Активно використовує у свої діяльності нові форми роботи з дітьми, відомості про які черпає з періодичної фахової літератури, цікавиться всіма новинками, що стосуються комп’ютерної техніки, які допомагають краще знайти підхід до вивчення шкільного курсу математики та інформатики, зацікавити учнів роботою з комп’ютером, враховуючи їх вікові, психологічні особливості.

Учитель впроваджує в практику роботи найефективніші новітні технології на різних етапах уроку. Віддаючи перевагу лекційно-практичній системі навчання, він вдало залучає учнів до співпраці на уроці через проблемно-пошукові методи, оптимально поєднує індивідуальні, групові та колективні форми роботи. На високому рівні проводить нестандартні уроки, широко впроваджуючи нові інформаційні технології. У своїй роботі керується ідеєю посилення самостійності у пізнавальній діяльності учнів. Часто у практичній діяльності використовує неординарні, нестандартні завдання, які спонукають учнів до творчості, до відкриття для себе того чи іншого винаходу, його практичного застосування в житті.

Сергій Валентинович любить працювати з учнями – і вони відповідають йому взаємністю. Крім того він звертає увагу на формування у своїх вихованців почуття власної гідності. У нього тісний зв’язок з батьками дітей.

Упродовж 4-х років Червонокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є опорною в районі з проблеми: «Формування інформаційної культури та інформаційної компетентності педагогічних працівників району». Координатором роботи опорної школи є Сайко Сергій Валентинович. Це педагог, який орієнтується в багатьох галузях науки. Він переможець і лауреат районних та обласних конкурсів «Учитель року – 2006» та «Учитель року – 2009», член обласної творчої групи вчителів інформатики з проблеми «Технологічні особливості сучасного уроку інформатики», постійний член журі ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій, районний тренер програми «Інтел. Навчання для майбутнього», шкільний координатор освітньої програми «Школа-новатор», учасник обласного семінару-тренінгу «Безпечний Інтернет».

Сайко С.В. є головою РМО вчителів інформатики, керівником районного постійно-діючого семінару вчителів інформатики, бере активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу.

Результативність роботи – в досягненнях його учнів. Упродовж 2005 – 2012 навчальних років його вихованці посіли призові місця в районних олімпіадах та стали учасниками обласних олімпіад з інформаційних технологій. На даний час у арсеналі ми маємо 10 перемог і призових місць. П’ятий рік поспіль його вихованці є активними учасниками і переможцями інтерактивного Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер». У цьому навчальному році взяли участь у Першому дистанційному Міжнародному бліц - конкурсі з Веб – дизайну у таких номінаціях : з веб-дизайну: «Найкраща програмна реалізація», з комп’ютерної графіки: «Найкраща 2D растрова графіка», з комп’ютерної анімації: «Найкраща GIF-анімація». У конкурсі «Samsung назустріч знанням 2012» виступили з роботою ( есе) на тему «Інноваційні технології – краще життя». Взяли участь у обласному конкурсі – змаганні учнівської молоді з інформаційних технологій. Більшість випускників продовжують навчання ВНЗ різних рівнів акредитації та обрали для опанування спеціальності технічної, економічної спрямованості.

Сайко Сергій Валентинович користується заслуженим авторитетом серед учнів, батьків, громадськості села, колег школи, району, області.

Директор школи Н.Гавриленко

Узагальнені відповіді учнів 11-го (профільного класу) 1. Тип ЗНЗ, у якому ти навчаєшся – це ЗШ – 11 осіб.

 2. Вкажи напрямок профільного навчання:

технологічний – 11 осіб.

 1. Вибір профілю навчання здійснювався тобою переважно:

на основі твого бажання навчатися в одному класі з друзями – 2 особи;

на основі пропозиції адміністрації, викладачів школи – 9 осіб. 1. Як ти вважаєш, чи необхідне профільне навчання учням старшої школи?

Так – 9 осіб;

ні, загальноосвітньої підготовки цілком достатньо – 2 особи. 1. Чи відповідає вибраний тобою профіль навчання напрямку до профільної підготовки, яку ти одержав?

Так – 11 осіб.

 1. Чи визначився (лась) ти з вибором майбутньої професії?

Так – 11 осіб.

 1. Якщо так, то чи відповідає обраний тобою профіль навчання майбутньої професії?

Так – 8 осіб;

частково – 3 особи. 1. Чи взаємодіє школа, у якій ти навчаєшся, з ВНЗ по організації профільного навчання?

Ні – 11 осіб.

 1. Відміть, які можливості надаються ЗНЗ для задоволення твоїх потреб у навчанні за обраним профільним напрямком?

Курси за вибором – 11 осіб.

Індивідуальні й групові заняття – 11 осіб. 1. Чи задоволений (а) ти з обсягом знань, що отримуєш з курсів за вибором?

Задоволений (а) – 11 осіб.

 1. Чи володієш ти інформацією про те , які ВНЗ та спеціальні заклади функціонують у регіоні, та які умови вступу до них?

Так, володію повністю – 8 осіб.

Ні, не володію зовсім – 3 особи. 1. Чи володієш ти інформацією про місцевий ринок праці та попит на певні категорії фахівців в ньому?

Так – 5 осіб.

Ні – 6 осіб. 1. Що, на твою думку, потребує вдосконалення або змін у процесі впровадження профільного навчання?

Різнопланові напрямки профільного навчання; поглиблене вивчення обраного профілю; додаткові години для вивчення базового предмета.

Узагальнені відповіді учнів 9- го класу 1. Тип ЗНЗ, у якому ти навчаєшся – це: ЗШ – 14 осіб.

 2. Чи організована у твоєму навчальному закладі до профільна підготовка?

Так – 14 осіб.

 1. Яким чином організована допрофільна підготовка у твоєму навчальному закладі?

Проведення курсів на вибір – 14 осіб.

Організація роботи предметного гуртка – 14 осіб.

Участь у предметних олімпіадах – 6 осіб.


 1. Чи влаштовує тебе перелік запропонованих курсів за вибором?

Так – 8 осіб.

Ні – 6 осіб. 1. Твої плани на подальше навчання: прагну продовжити навчання (вибери один із запропонованих варіантів):

В одному із профільних класів іншого напрямку – 2 учні.

У профільному класі за вже обраним профілем – 8 учнів.

У ПТНЗ, коледжі, технікумі – 4 учні.

6. Чи приймав (ла) ти участь у шкільних заходах, на яких розповідали про

професії, які потребує ринок праці у вашому місті, районі?

Так – 12 осіб.

Ні – 2 особи.


 1. Вкажи, де проводилися ці зустрічі:

у школі, у якій ти навчаєшся – 14 осіб.

8. Чи існують у твоєму навчальному закладі куточки з профорієнтаційної

діяльності?

Так – 14 осіб. 1. Чи відвідували ви з однокласниками Центр зайнятості?

Ні – 14 осіб.

 1. Як на твій погляд, чи є корисною отримана в Центрі зайнятості інформація?

Так – 14 осіб.

 1. Чи вивчав практичний психолог твої здібності і нахили?

Так – 14 осіб.

 1. Які з перерахованих форм діагностики використовував практичний психолог для вивчення твоїх здібностей?

Анкетування, тестування, співбесіди.

 1. Якщо ти визначився з вибором професії, то наскільки цей вибір остаточний? Оціни по п’ятибальній шкалі:

4 – 5 учнів; 3 – 9 учнів.
Заступник директора з НВР: Катрук І.М
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка