Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2015-2016 навчальному роціСторінка6/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6Застосування дистанційних технологій у навчальному процесі

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій надає широкі можливості для їх використання як у навчанні, так і управлінні навчанням. На даний час популярними стали, наприклад, масові відкриті онлайн курси (MOOC - Massive Open Online Course): курси Khan Academy (Академія Хана) - некомерційної освітньої організації, створеної в 2006 випускником MIT Гарварду Салманом Ханом; онлайн курси Coursera - технологічної компанії, що працює в галузі освіти тощо. Доступ до курсів здійснюється за допомогою Інтернет. Кожен із навчальних курсів у цих системах доступний на безкоштовній основі. Протягом навчання учень має можливість переглядати відеолекції, які найчастіше діляться на частини тривалістю 15-20 хвилин, читати рекомендовані статті, виконувати домашні завдання. Домашні завдання бувають у вигляді тестів, написання есе, творчих завдань чи проектів. За результатами засвоєння навчального матеріалу учень може отримати сертифікат із персональною верифікацією (як за звичай на платній основі).

Використання комп’ютерних систем управління навчанням (LMS - Learning management system), таких, наприклад, як Moodle, aTutor, eCollege тощо, дозволяє з одного боку здійснити децентралізацію навчання, а з іншого звільнити робочий час вчителів від виконання рутинних формальних дій (читання лекцій, писання планів, звітів тощо) для більш «людських» стосунків з учнями, перетворивши їх на наставників. Поєднання онлайн курсів та комп’ютерних систем навчання є основою дистанційних технологій навчання.

Створення спеціалізованих середовищ дистанційного навчання на даний час не є занадто складною та витратною дією. Використання програмного забезпечення з відкритим програмним кодом і яке розповсюджується безкоштовно (наприклад, Moodle) надає можливість створення такого середовища у будь-якому навчальному закладі або на рівні регіонального органу управління навчальними закладами.

Рекомендації:


 1. Вводити в практику викладання навчальних предметів використання масових відкритих онлайн курсів (MOOC) від провідних світових розробників.

 2. Вчителям ЗНЗ приймати участь у тренінгах за програмами створення навчально-методичних елементів електронних курсів та використання їх у педагогічній практиці.

 3. Вводити в практику діяльності ЗНЗ використання програмних комп’ютерних комплексів (наприклад, Moodle) створення спеціалізованих віртуальних середовищ організації навчального процесу.


Використання хмарних технологій в освіті

В останні роки в Україні популярними становляться хмарні технології, а все більшої актуальності отримує питання побудови хмаро орієнтованого навчального середовища.Хмаро орієнтоване навчальне середовище – це штучно побудована система, що за допомогою хмарних сервісів забезпечує навчальну мобільність, групову співпрацю педагогів та учнів для ефективного, безпечного досягнення дидактичних цілей. Хмарні технології (англ. cloud technologies) – це кардинально новий сервіс, який дозволяє віддалено використовувати засоби обробки і зберігання даних. Найбільш популярні хмарні технології:Microsoft Live@edu, Google Apps Education Edition, Office 365.

Необхідно звернути увагу, що в літературі наразі йде плутанина поняття «сервіси Веб 2.0» та «хмарних технологій». Веб 2.0 – це певний вид програмного забезпечення, а хмарні технології – це метод зберігання даних і надання програмного забезпечення як послуги кінцевому користувачеві.

Переваги використання хмарних технологій та побудови хмаро орієнтованого навчального середовища:


 • Зменшення обсягів надання інформаційних послуг та розміщення даних на комп’ютерах навчальних закладів.

 • Заощадження коштів, що витрачаються на утримання власних серверів та обладнання.

 • Гнучкість структури хмаро орієнтованого навчального середовища та можливість адаптації до особливостей конкретного змісту середовища.

Більш детально з даними технологіями (автор Литвинова С.Г.) можна ознайомитися за посиланням http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Litvinova.pdf

Рекомендації:

 1. Популяризувати серед вчителів та керівників ЗНЗ використання хмарних технологій в освітній діяльності.

 2. Звернути увагу на дослідження Литвинової С.Г. в напрямку побудови хмаро орієнтованого навчального середовища.


ІV. Освітні конкурси з ІКТОбласний фестиваль-огляд освітніх веб-ресурсів області

На виконання Програми розвитку освіти Запорізької області на 2012-2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22.11.2012 № 11, з питання реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів», з метою подальшої розбудови інформаційного освітнього простору регіону; залучення педагогічних працівників до ефективного використання інформаційних технологій та технологій Веб 2.0 у навчально-виховному процесі; популяризації серед педагогічних працівників, учнів та батьків Запорізького порталу ЗапоВікі та сучасних Інтернет-сервісів у 2015 році в Запорізькій області проводиться обласний фестиваль-огляд освітніх веб-ресурсів.

У Фестивалі-огляді можуть брати участь педагогічні працівники Запорізької області.

Заплановані заходи:


 • обласний Фестиваль-огляд авторських веб-ресурсів вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів-предметників (основ здоров’я, фізичної культури, біології, англійської мови, російської літератури, етики); викладачів професійно-технічних навчальних закладів; за двома номінаціями:

  • “Веб-ресурс як Портфоліо педагога”;

  • “Веб-ресурс як навчальне середовище для взаємодії вчитель-учень”;

 • обласний Фестиваль-огляд віртуальних методичних об’єднань вчителів-предметників (етики, християнської культури, історія, художньої культури).

Термін проведення:

 • оголошення конкурсу: січень 2015 р.;

 • прийом заяв: лютий-вересень 2015 р.;

 • поточна робота - протягом року;

 • оцінювання веб-ресурсів: жовтень-листопад 2015 р.;

 • підведення підсумків: грудень 2015 р.

На сьогоднішній день організатори фестивалю приймають заявки від вчителів на веб-ресурси тих предметів, які не були заявлені в положенні. Серед них буде організований додатковий конкурсний огляд, але лише у випадку надання не менше 5 заяв на один предмет.

Наразі на конкурсній сторінці представлені: • Номінація «Веб-ресурс як Портфоліо педагога»: 26 робіт

 • Номінація «Веб-ресурс як навчальне середовище для взаємодії вчитель-учень»: 10 робіт

 • Номінація «Інші»: 17 робіт

 • Номінація «Обласний огляд віртуальних методичних об’єднань»: 0 робіт

 • Номінація «Обласний огляд віртуальних методичних об’єднань. Інше»: 9 робіт

Детальніше про Фестиваль-огляд на порталі ЗапоВікі - http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Обласний_фестиваль-огляд_освітніх_веб-ресурсів_області,_2015
Рекомендації:

 1. Розповсюджувати інформацію про Фестиваль-огляд серед педагогічних працівників Запорізької області.

 2. Мотивувати та залучати вчителів щодо участі в обласному фестивалі.

 3. Учасникам фестивалю:

  • Звернути увагу на заявлені номінації: зміст веб-ресурсів повинен відповідати номінаціям.

  • Наповнити / оновити веб-ресурси до вересня 2015 р.

  • Звернути увагу на орієнтовні критерії оцінювання (див.Положення).

 1. Активізувати модераторів віртуальних методичних об’єднань з етики, християнської культури, історії, художньої культури та залучати їх до участі у фестивалі.


Обласний конкурс навчальних закладів «Школа інформаційного суспільства»


З метою аналізу процесу інформатизації в ЗНЗ області з 2009 по 2013 рік тричі проводились обласні конкурси «Школа інформаційного суспільства» для загальноосвітніх навчальних закладів. Три номінації Конкурсу – «Інформаційне середовище сільської школи», «Інформаційне середовище міської школи», «Інформаційне середовище школи нового типу» – висвітили загальні риси перебігу «типового успішного» процесу інформатизації загальноосвітнього навчального закладу. Змінене у 2012 році Положення конкурсу передбачало можливість посилення акценту у впровадженні ІКТ з організаційно-управлінської площини інформатизації навчальних закладів до методичної.

В 2015 році цей конкурс заплановано для інтернатів Запорізької області.

Надалі передбачається знову надати можливість взяти участь у Конкурсі загальноосвітнім навчальним закладам області.

Рекомендації:


 1. методичним службам області проаналізувати результати конкурсу;

 2. адміністрації навчальних закладів інтернатного типу розглянути можливість участі в конкурсі «Школа інформаційного суспільства».


V. Викладання медіаграмотності в 2015-2016 н.р.

В Запорізькій області продовжується впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес ЗНЗ. Кількість шкіл, що застосовують медіаосвітні технології збільшується. У різних містах та районах складаються власні моделі медіаосвіти.

Діяльність з цього напряму здійснюється відповідно до реалізації регіональної Концепції, затвердженої Вченою радою ЗОІППО. Головною метою Концепції є сприяння впровадженню медіа та інформаційної грамотності серед вчителів навчальних закладів, вихователів дошкільних закладів та працівників позашкільних закладів освіти, залучення учнів до активної та відповідальної поведінки у світі медіа та віртуальному середовищі. Згідно цієї Концепції на першому етапі (2014–2015 роки) було проведено тренінги з упровадження медіа та інформаційної грамотності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти.

Відповідно до рекомендаційного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-226 від 29.03.2013 року «Про запровадження вивчення курсу «Основи медіаграмотності в навчальних закладах», цей курс можна включати до варіативної частини навчального плану. Підручник «Медіаосвіта та медіаграмотність» отримав гриф Міністерства освіти, що означає, що його можна використовувати для навчання учнів старших класів та слухачів Інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Працівникам дошкільних навчальних закладів варто ознайомитись з переліком базових компетенцій з медіа- та інформаційної грамотності дошкільників, розміщених на сайті www.zapmediagroup.ucoz.ua/ у розділі «Регіональний проект МІГ» (Дошкілля»).

В розділі «Медіаосвіта» сайту кафедри ІІТО, а також на сайті www.zapmediagroup.ucoz.ua/ наведено перелік основних матеріалів та адреси веб-сайтів з методичними рекомендаціями та електронними матеріалами до підручників.

Наступного навчального року, у період с жовтня 2015 року по квітень 2016 року відбуватиметься п’ятий медіафестиваль для школярів, матеріали якого виставлятимуться у відповідному розділі Заповікі та на сайті. Минулий фестиваль, по-перше, продемонстрував зростання медіаобізнаності вчителів області, але з іншого боку налічується багато робіт, в яких відсутня творчість. Тому наступного року спрямованість і структура проведення даного заходу буде суттєво змінена - будуть нові номінації, які мають застосовувати інноваційні медіа та інформаційні технології, в тому числі хмарні технології.

У зв’язку з тим, що наступний рік є останнім у Всеукраїнському експерименті, кафедра ІІТО у межах проведення щорічного Тижня науки планує провести у квітні 2016 року регіональний семінар «Моделі впровадження медіаосвіти у Запорізькій області» для учителів навчальних закладів, які упроваджують медіаосвіту у навчально-виховний процес. Чекаємо на активну участь учителів у вигляді відповідних доповідей. Запорізька область є однією з провідних регіонів України, які найбільш активно упроваджують медіаосвіту, тому надзвичайно важливо отримати погляди та рекомендації учителів у вигляді доповідей із відповідним наочним матеріалом, розробленим за допомогою медійних та інформаційних технологій. Участь у семінарі братимуть керівники проекту та партнери, зокрема, фахівці Інституту соціальної та політичної психології та Академії української преси.

Досвід упровадження медіаосвіти, включаючи досвід упровадження регіональної концепції, свідчить про необхідність початку процесу створення в навчальних закладах шкільного медіахолдингу (ШМХ), як перспективної структури, яка має стати провідною частиною шкільного самоврядування. Головна ідея створення шкільного медіахолдингу полягає у формуванні у школярів громадських та професійних якостей шляхом участі у різних його підрозділах, які об’єднанні під керівництвом заступника директора з виховної роботи та Ради ШМХ. Шкільний медіахолдинг має об’єднувати всі види позакласної роботи, які використовують медійні та інформаційні технології. Типовий статут шкільного медіахолдингу розроблений у цьому році (див. матеріалу тематичного сайту).

Саме у цьому напрямі планується проведення у червні 2016 року 2-тижневих курсів, до роботи в яких запрошено провідних фахівців Києва (Академія української преси), Дніпропетровська, Запоріжжя та Криму. У програмі цих курсів планується такі лекції та практичні заняття: • аналіз та рекомендації по створенню та супроводженню шкільних сайтів;

 • створення та розвиток шкільної преси;

 • створення анімаційної студії та анімаційних творів;

 • організація теле- або радіо студії;

 • створення та організація роботи фотоклубу;

 • створення та організація роботи кіноклубу;

 • організаційні питання роботи шкільного медіахолдингу.

Рекомендації.

 1. Продовжити роботу закладів освіти щодо розвитку медіа-інформаційної грамотності вчителів та учнів.

 2. Учителям шкіл, які беруть участь у Всеукраїнському експерименті з упровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес ЗНЗ, та шкіл, які впроваджують медіаосвіту поза межами експерименту надати замовлення на участь у 2-тижневих тематичних курсах на адресу ректора ЗОІППО.


VI. Перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.01010301 «Технологічна освіта» (Вчитель інформатики)

На сьогодні в Запорізькій області, існує певна кадрова проблема щодо відповідності фахової підготовки працюючих вчителів інформатики. За даними Запорізької інформаційної системи управління освітою (режим доступу: http://www.zp.isuo.org) станом на 01.09.2014 року в навчальних закладах області працюють 950 вчителів, які викладають інформатику, з них тільки 700 педагогів мають закінчену вищу освіту. Лише 320 вчителів є фахівцями з цього напряму (рис. 1). Майже половина з зазначеної категорії вчителів інформатики за фахом є вчителями фізики, математики та інших споріднених спеціальностей. Інші – це інженери, філологи, економісти тощо.


КЗ «ЗОІППО» ЗОР з 01.09.2014 р. на основі ліцензії МОН України (серія АЕ №527288 від 02.10.2014р.) здійснює перепідготовку фахівців за спеціальністю 7.01010301 Технологічна освіта галузі знань 0101 Педагогічна освіта (спеціалізація вчитель інформатики). Освітня діяльність з перепідготовки фахівців підтримується Запорізькою обласною радою, Запорізькою обласною державною адміністрацією, освітніми закладами Запорізької області.

Формування контингенту студентів за спеціальністю 7.01010301 Технологічна освіта галузі знань 0101 Педагогічна освіта наведені в таблиці 1.

Показники

2014 рік

1

Ліцензований обсяг підготовки

20/20

2

Прийнято на навчання, всього (осіб):

– денна форма

– заочна форма

20

203

Подано заяв на одне місце за формами навчання:

– денна


– заочна

1,20


2,15

Навчання вступників 2014 року проводиться за рахунок коштів, передбачених кошторисом інституту (лист Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА №1565.02-14 від 17.11.2014р.; лист Запорізької обласної ради №01-05/0512 від 12.06.2014).

Серед 13 викладачів, які забезпечують перепідготовку фахівців з даної спеціальності, мають наукові ступені та вченні звання доктора наук 3 (23%), кандидатів наук, доцентів 6 (46%). Штатні співробітники складають 100%.

Випусковою є кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті. До складу кафедри входять 7 викладачів, серед яких вчені звання і наукові ступені мають 4 (57%). Штатні складають 100%. За останні 5 років підвищення кваліфікації пройшли 100% викладачів, що забезпечують перепідготовку фахівців та працюють в інституті не менше п'яти років.

В установленому порядку розроблені та затверджені нормативні документи: освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, засоби діагностики якості вищої освіти та навчальний план спеціальності; створено методичне забезпечення навчального процесу перепідготовки фахівців за спеціальністю 7.01010301 Технологічна освіта галузі знань 0101 Педагогічна освіта.

Освітньо-професійна програма складається з блоку нормативних та вибіркових навчальних дисциплін. Зміст навчальних дисциплін відповідає державним вимогам підготовки вчителів інформатики, потребам ринку праці й розвитку особистості. Програми прорецензовані і затверджені на засіданнях кафедр та вченій раді інституту.Згідно навчального плану для кожної дисципліни розроблені та затверджені навчально-методичні комплекси, що містять робочі навчальні програми, плани практичних (семінарських) занять, тематика курсових робіт, методичні рекомендації до виконання контрольних, курсових робіт. Самостійна робота студентів забезпечена необхідними дидактичними матеріалами. На сайті дистанційного навчання кафедри для підтримки навчальних дисциплін розміщені методичні матеріали для самостійного вивчення окремих тем, конспекти лекцій з дисциплін, які доступні кожному студенту, інші навчально-методичні матеріали.

Рекомендації:

 1. Органам управління освітою здійснити аналіз фахової підготовки вчителів інформатики на відповідність займаній посаді;

 2. Забезпечити отримання другої вищої освіти за спеціальністю «Вчитель інформатики» на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка