«Організація умов в днз для розвитку творчих здібностей дітей через музичну діяльність»Скачати 63.27 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір63.27 Kb.
Доповідь

на тему:
«Організація умов в ДНЗдля розвитку творчих здібностей дітей

через музичну діяльність»

Підготувала:

музичний керівник

ДНЗ №1 «Теремок»

Жук С.О.

Перетворення, що відбуваються в суспільстві, породжують в освіті нові вимоги до підготовки дітей до школи. Одним з них є розвиток творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку.

Творчі здібності є одним з компонентів загальної структури особистості.

х розвиток сприяє розвитку особистості дитини в цілому. Як стверджують видатні психологи Л. С. Виготський, Л. А. Венгер, Б. М. Теплов та ін, основою творчих здібностей є загальні здібності. Якщо дитина вміє аналізувати, порівнювати, спостерігати, розмірковувати, узагальнювати, то у нього, як правило, виявляється високий рівень інтелекту. Така дитина може бути обдарованою і в інших сферах: художній, музичній, сфері соціальних відносин (лідерство), психомоторній (спорт), творчій, де її буде відрізняти висока здатність до створення нових ідей.

З психологічної точки зору дошкільне дитинство є сприятливим періодом для розвитку музичних творчих здібностей тому, що в цьому віці діти надзвичайно допитливі, у них є величезне бажання пізнавати навколишній світ. І батьки, заохочуючи допитливість, залучаючи їх у різні види діяльності, сприяють розширенню дитячого досвіду. А накопичення досвіду і знань - це необхідна передумова для майбутньої музичної творчої діяльності. Крім того, мислення дошкільнят більш вільне, ніж мислення більш дорослих дітей. Воно ще не задавлене догмами та стереотипами, воно більш незалежне. А цю якість необхідно всіляко розвивати. Тому в музичних розділах програм виховання дошкільників особлива увага приділяється стимуляції дітей до творчих проявів.

Дошкільний вік дає прекрасні можливості для розвитку творчості. І від того, наскільки були використані ці можливості, багато в чому буде залежати творчий потенціал дорослої людини.

Одним з найважливіших факторів музичного творчого розвитку дітей є створення умов, що сприяють формуванню їх творчих здібностей. На основі аналізу робіт кількох авторів, зокрема Б.М. Нікітіна, і Л. Керрола, О. П. Радинова, Є. А. Медведєва, було виділено декілька основних умов успішного розвитку музичних творчих здібностей дітей.


  1. Давно відомо, що для музичної творчості необхідно комфортна психологічна обстановка і наявність вільного часу, тому перша умова успішного розвитку творчих здібностей - тепла дружня атмосфера в сім'ї і дитячому колективі. Дорослі повинні створити безпечну психологічну базу для повернення дитини з творчого пошуку і власних відкриттів. Важливо постійно стимулювати дитину до музичної творчості проявляти співчуття до його невдач, терпляче ставитися навіть до дивних ідей невластивим в реальному житті. Потрібно вилучити з ужитку зауваження та засудження.
  1. Але створення сприятливих умов недостатньо для виховання дитини з високим музичним творчим потенціалом, хоча деякі західні психологи і зараз вважають, що музична творчість спочатку властива дитині і, що треба тільки не заважати їй вільно самовиражатися. Але практика показує, що такого невтручання мало: не всі діти можуть відкрити дорогу до творення, і надовго зберегти творчу активність. І тому, слідуюча умова – потрібно підібрати відповідні методи навчання. Тоді дошкільнята створюють твори більш високого рівня, ніж їх ненавчені однолітки. Звичайно, ведеться ще багато суперечок про те, чому ж і як вчити дітей, але той факт, що вчити треба не викликає сумнівів.
  1. Також необхідною умовою виникнення дитячої творчості - накопичення вражень від сприйняття мистецтва, яке є зразком для творчості, його джерелом.  1. Інша умова дитячої музичної творчості - накопичення досвіду виконавства. У імпровізаціях дитина емоційно, безпосередньо застосовує все те, що засвоїв у процесі навчання. У свою чергу навчання збагачується творчими проявами дітей, набуває розвиваючий характер. Щоб дитина могла скласти і заспівати мелодію, у неї необхідно розвинути основні музичні здібності.  1. Крім того, для прояву творчості потрібна уява, фантазія, вільне орієнтування в незвичних ситуаціях.

Дитяча музична творчість за своєю природою – синтетична діяльність. Вона може проявлятися в усіх видах музичної діяльності: у співі, ритміці, грі на дитячих музичних інструментах.Пісенну творчість важливо формувати, починаючи з молодшого дошкільного віку, використовуючи посильні дітям творчі завдання. Успішність творчих проявів дітей залежить від міцності співочих навичок, уміння виражати в співі певні почуття, настрої, співати чисто і виразно. Що б зорієнтувати дошкільнят у пісенній творчості Н.А.Ветлугіна пропонує вправи для накопичення слухового досвіду, розвитку музично-слухових уявлень. Важливо звертати увагу дітей на виразність їх імпровізації навіть у найпростіших вправах.

Крім співу, дитяча творчість може виявлятися в ритміці і грі на музичних інструментах. Творча активність дітей у ритміці багато в чому залежить від організації навчання музично-ритмічним рухам. І можлива тільки в тому випадку, якщо його життєвий досвід, зокрема музично-естетичні уявлення постійно збагачується, якщо є можливість проявити самостійність.

Підвищену увагу слід приділяти відбору музичних творів, які служать як би сценарієм для самостійних дій дітей. Програмна музика займає провідне місце у творчих завданнях, так як поетичний текст, образне слово допомагають дитині краще зрозуміти її зміст.

Інструментальна творчість дітей, як правило, проявляється в імпровізаціях, тобто під час гри на інструменті, безпосередньому, миттєвому вираженні вражень. Воно так само виникає на основі наявного у дітей життєвого та музичного досвіду. Володіння елементарними навиками гри на музичних інструментах дозволяють передати найпростіші музичні образи (цокіт копит, чарівні падаючі сніжинки). Важливо, щоб діти розуміли, що, створюючи якийсь образ, необхідно висловити настрій, характер музики. Залежно від характеру образу, який належить передати, діти вибирають певні виражальні засоби, це допомагає дітям глибше відчути й усвідомити особливості виразного мови музики, спонукає до самостійних імпровізацій.

Отже, дитяча творчість – це, перш за все, діяльність, в процесі якої дитина не сидить відсторонено у роздумах про музику, а активно діє в середині самої музики. Така активно-діяльна позиція стає поштовхом до самовираження і творчого пошуку, в якому дитина відкриватиме нове для себе, а для оточуючих – нове про себе.На закінчення слід зазначити, що виховання творчих здібностей дітей буде ефективним лише в тому випадку, якщо воно буде являти собою цілеспрямований процес, у ході якого вирішується ряд приватних педагогічних завдань, спрямованих на досягнення кінцевої мети. Так само важлива зацікавленість у заняттях самого педагога. Відомо, що зацікавити дітей, чим-небудь, дорослий може тільки, коли він захоплений сам. Якщо дитина відчуває таке ставлення дорослого, захоплення красою музики, він поступово теж визнає музичні цінності. Якщо ж дорослий виявляє байдужість, воно передається і дітям.

Тому, сьогодні музичне виховання в дошкільному закладі необхідно переорієнтувати на активну творчу діяльність, що реалізується в різних видах дитячого музичного виконавства (спів, музичні рухи та інструментальне музикування).


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка