Орієнтовна тематика курсових робіт з педагогіки дошкільноїСкачати 71.17 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір71.17 Kb.
Коломийський інститут

Державного вищого навчального закладу

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кафедра педагогіки і психології

Спеціальність «Початкова освіта»

спеціалізація «Дошкільна освіта»


ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ПЕДАГОГІКИ ДОШКІЛЬНОЇ

 1. Спілкування з дорослим як умова мовленнєвого розвитку дитини раннього віку.

 2. Організація життя дітей при вступі до дошкільного навчального закладу.

 3. Педагогічні умови формування самостійності у дітей переддошкільного віку.

 4. Розумове виховання дітей середнього дошкільного віку.

 5. Формування системи знань дошкільника про здоров'я.

 6. Роль навчання в розвитку інтересу до конструктивної діяльності у старших дошкільників.

 7. Формування пізнавальних інтересів у старших дошкільників в процесі організації пошукової діяльності.

 8. Шляхи і засоби оптимізації пізнавальної діяльності дітей середнього дошкільного віку під час навчальних занять.

 9. Розвиток пізнавальних здібностей дітей у процесі розумового виховання.

 10. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.

 11. Активізація розумової діяльності дітей на заняттях з формування початкових математичних уявлень.

 12. Активізація розумової діяльності дітей на заняттях по ознайомленню з природою.

 13. Індивідуально-диференційоване навчання дітей дошкільного віку.

 14. Педагогічні умови формування навичок навчальної діяльності у дітей дошкільного віку.

 15. Формування пізнавальної активності старших дошкільників у процесі навчання.

 16. Розвиток пізнавальних інтересів старших дошкільників у процесі медіаосвіти.

 17. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з цифрами.

 18. Казка як чинник розумового виховання дітей дошкільного віку.

 19. Організація розвиваючого середовища в дошкільному навчальному закладі.

 20. Виховання гуманістичної спрямованості поведінки дітей молодшого і середнього дошкільного віку.

 21. Виховання гуманістичної спрямованості поведінки дітей старшого дошкільного віку.

 22. Виховання у дошкільників інтересу до соціальної дійсності.

 23. Спільна робота дитячого садка і сім'ї у моральному вихованні дітей дошкільного віку.

 24. Виховання співчуття у дітей дошкільного віку.

 25. Виховання відповідальності у дітей дошкільного віку.

 26. Виховання організованості у дітей дошкільного віку.

 27. Виховання взаємодопомоги у дітей середнього і старшого дошкільного віку.

 28. Виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку.

 29. Виховання усвідомленого ставлення до вчинків у старших дошкільників.

 30. Педагогічна оцінка як засіб морального виховання дітей дошкільного віку.

 31. Конфлікти у взаєминах дітей та їх попередження в умовах ДНЗ.

 32. Виховання доброзичливого ставлення до однолітків у дітей середнього дошкільного віку.

 33. Виховання доброзичливого ставлення до однолітків у дітей старшого дошкільного віку.

 34. Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку.

 35. Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку.

 36. Виховання дисциплінованості у дітей середнього і старшого дошкільного віку.

 37. Виховання культури поведінки у дітей молодшого дошкільного віку.

 38. Виховання культури поведінки у дітей середнього дошкільного віку.

 39. Виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку.

 40. Виховання турботливого ставлення старших дошкільників до малюків.

 41. Виховання у дітей молодшого і середнього віку любові до батьків.

 42. Виховання у дітей старшого дошкільного віку турботи про членів родини.

 43. Виховання дружби у дітей дошкільного віку.

 44. Виховання дітей дошкільного віку на традиціях рідного народу.

 45. Педагогічні умови соціалізації дошкільника в процесі освітньо-виховної роботи.

 46. Виховання поваги до інших народів у дітей дошкільного віку.

 47. Народні казки як засіб морального виховання дошкільників.

 48. Художня література як психотерапевтичний засіб у вихованні дітей дошкільного віку.

 49. Стиль взаємин між дітьми та дорослими як чинник морального виховання.

 50. Формування соціальної компетентності старших дошкільників.

 51. Значення стилю взаємин між дітьми та дорослими у формуванні моральних якостей особистості дошкільника.

 52. Педагогічна корекція негативних проявів у поведінці дитини дошкільного віку.

 53. Виховне значення господарсько-побутової праці дітей старшого дошкільного віку.

 54. Виховання інтересу до художньої праці у дітей дошкільного віку.

 55. Розвиток трудових умінь і навичок у дітей середнього дошкільного віку.

 56. Розвиток трудових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку.

 57. Педагогічні умови організації спільної праці дітей та дорослих в дитячому садку.

 58. Виховне значення спільної праці дітей та дорослих у сім'ї.

 59. Виховання інтересу до праці дорослих у дітей дошкільного віку.

 60. Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку.

 61. Художня праця як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку.

 62. Економічне виховання дітей дошкільного віку.

 63. Виховання у дітей дошкільного віку інтересу до природи.

 64. Розвиток пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою.

 65. Екскурсії в природу як форма організації екологічного виховання дітей.

 66. Інтегровані заняття як форма організації екологічного виховання дітей дошкільного віку.

 67. Спільна робота дитячого садка та сім'ї з екологічного виховання дошкільників.

 68. Екологічне виховання дітей у сюжетно-дидактичних іграх.

 69. Педагогічні умови формування у дітей екологічної культури.

 70. Дослідницький метод екологічної освіти дітей старшого дошкільного віку.

 71. Наступність дитячого садка та школи в екологічному вихованні.

 72. Естетичне виховання дітей засобами природи.

 73. Праця в природі як метод екологічного виховання.

 74. Виховання у дошкільників позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля.

 75. Художнє оформлення дошкільного закладу як засіб естетичного виховання дітей.

 76. Роль театралізованої ігрової діяльності дітей дошкільного віку в естетичному вихованні.

 77. Розвиток творчої уяви дітей засобами театру.

 78. Вплив лялькового театру на виховання естетичних почуттів дошкільників.

 79. Виховання інтересу до зображувальної діяльності у дітей дошкільного віку.

 80. Значення свят і розваг в естетичному вихованні дошкільників.

 81. Педагогічні умови організації самостійної художньої діяльності старших дошкільників.

 82. Розвиток художньо-мовленнєвої діяльності у дошкільному дитинстві.

 83. Роль самостійної зображувальної діяльності у розвитку творчих здібностей дітей.

 84. Взаємодія мистецтв у педагогічному процесі дошкільного закладу.

 85. Педагогічні умови формування художньо-естетичної культури дошкільника.

 86. Вплив музично-ігрового фольклору на розвиток творчих здібностей дітей.

 87. Виховне значення ознайомлення дошкільників з українським народним декоративно-прикладним мистецтвом.

 88. Засоби створення ігрового образу дітьми дошкільного віку в різних видах ігор.

 89. Роль вихователя у творчій грі (в різних вікових групах).

 90. Розвиток сюжету в творчій грі (в різних вікових групах).

 91. Формування взаємин дітей у грі (в різних вікових групах).

 92. Виховне значення будівельних ігор (в різних вікових групах).

 93. Інсценування літературних творів як засіб художнього розвитку дітей.

 94. Особливості процесу соціалізації дошкільника засобами ігрової діяльності.

 95. Психолого-педагогічні засади взаємозв'язку гри і продуктивної діяльності дітей.

 96. Продуктивна діяльність як засіб формування у дітей дошкільного віку способів взаєморегуляції поведінки в сюжетно-рольовій грі.

 97. Розвиток творчості дитини-дошкільника в різних видах ігор (за вибором).

 98. Розвиваючий вплив різних видів іграшок.

 99. Іграшка як засіб виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку.

 100. Виховне значення організації предметно-ігрового середовища в дошкільному навчальному закладі.

 101. Виховання у дітей мотиваційної готовності до шкільного навчання.

 102. Формування пізнавальних інтересів і мотивів навчання дітей старшого дошкільного віку.

 103. Попередження труднощів у шкільному навчанні дітей в процесі підготовки до школи.

 104. Формування інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання.

 105. Спільна робота дитячого садка і школи в підготовці дітей до шкільного навчання.

 106. Наступність і перспективність у роботі дитячого садка і початкової школи.

 107. Співробітництво дошкільного закладу з батьками як оптимальний тип взаємодії з сім'єю при підготовці дітей до школи.

 108. Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім'ї.

 109. Педагогічні умови забезпечення емоційного комфорту дитини в сім'ї.

 110. Взаємодія дитячого садка з батьками у трудовому вихованні дітей.

 111. Взаємодія дитячого садка з батьками у вихованні морально-вольових якостей дітей.

 112. Роль сім'ї у вихованні пізнавальних інтересів і допитливості дитини.

 113. Співробітництво дитячого садка з сім'єю в естетичному вихованні дітей.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка