Орієнтовне календарне планування з математики 4 класСкачати 184.2 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір184.2 Kb.
Орієнтовне календарне планування
з математики
4 клас
(за оновленою програмою 2014)


(за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка
170 с., 2015)

140 годин


(4 год на тиждень)

*Примітка: сторінки у підручнику та завдання до уроку вказані лише з розрахунку на 39 уроків у звязку з відсутністю повної версії підручника на даний час

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Повторення матеріалу 3-го класу. Вивчення письмового множення та ділення в межах 1000 (17 год)Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці
с. 3-4,

№ 1-8, д/з № 9, 10

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Ускладнені розширені задачі на знаходження третього доданка
с. 4-6,

№ 11-19,

д/з № 21, 21
Нумерація трицифрових чисел. Складання виразів. Обернені задачі.
с. 6-7,

№ 22-29,


д/з №30,31Нумерація трицифрових чисел: читання і порівняння чисел, попереднє і наступне числа, значення цифри «0» у записі числа. Множення і ділення з числами 1 і 0. Задачі на знаходження суми двох добутків.
с. 7-8,

№ 32-39,

д/з № 40,41
Письмове множення на одноцифрове число. Вирази на сумісні дії. Розв’язування задач
с. 8-10,

№ 42-49,

д/з № 50,51
Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число
с. 10-11,

№ 52-59,

д/з № 60-61
Знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу
с. 12-13 , №62-68,

д/з № 69, 70

Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною
с. 13-14,

№ 71-79,

д/з № 80, 81
Множення і ділення на розрядні одиниці 10, 100. Задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа
с. 14-15,

№82-89,

д/з № 90, 91
Письмові прийоми множення на кругле число. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження суми двох добутків.
с. 15-16,

№ 92-99,

д/з № 100, 101
Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на знаходження різниці двох часток
с. 16-18,

№ 102-109, д/з № 110, 111

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення
с. 18-19,

№ 112-117, д/з № 118, 119

Письмові прийоми ділення на кругле число. Розв’язування рівнянь. Задачі на різницеве порівняння двох часток
с. 19-20,

№ 120-127,

д/з № 128, 129
Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач. Задачі на різницеве порівняння
с. 20-21,

№ 130-136, д/з № 137, 138

Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач. Самостійна робота.
с. 21-22, №139-143,

д/з № 144,145

Письмове ділення з остачею. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями
с. 22-23, № 146-152, д/з № 153, 154Узагальнення знань за темою «Повторення матеріалу 3-го класу. Вивчення письмового множення і ділення в межах 1000». Контрольна робота № 1
Вибірково:

с. 24, №1-8, д/з –Нумерація багатоцифрових чиселАналіз контрольної роботи. Утворення, читання і запис чотирицифрових чисел в межах 2000. Розв’язування задач на знаходження відстані
с. 25-27, №155-164, д/з № 165, 166Утворення другої тисячі. Повторення поза табличного ділення на одноцифрове число. Задачі на спільну роботу
с. 27-28,

№ 167-173, д/з № 174, 175

Утворення чотирицифрових чисел з розрядних чисел
с. 28-30, №176-182, д/з № 183, 184Читання і запис чотирицифрових чисел. Задачі на знаходження числа за його частинами і частини від числа
с. 30-31, № 185-191, д/з № 192, 193Читання і запис чотирицифрових чисел, Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень, тисяч в числі. Задачі на три дії. Радіус
с. 31-33,

№ 194-203,

д/з № 204, 205
Читання і запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями
с. 33-35, № 206-214,

д/з № 215, 216

Читання і запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Задачі на дві і три дії
с. 35-36, № 217-223,

д/з № 224, 225

Читання і запис п’ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями
с. 36-38, № 226-233,

д/з № 234, 235

Порівняння чисел. Читання і запис п’ятицифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Задачі на різницеве порівняння двох добутків.
с. 38-36, № 236-243,

д/з № 244, 245

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис шестицифрових чисел. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу.
с. 39-40,

№ 246-255, д/з № 254, 256

Читання і запис шестицифрових чисел у межах 200 000. Мільйон. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу
с. 40-42,

№ 257-264, д/з № 265, 266

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис, визначення числа тисяч у числі. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на три дії.
с. 42-43,

№ 267-272, д/з № 273, 274

Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Множення і ділення на одноцифрове і двоцифрове числа. Обернені задачі
с. 43-45,

№ 275-280, д/з № 281-282

Читання і запис шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100, 1000
с. 45-46, № 283-291, д/з № 292, 293Збільшення (зменшення) числа в 10, 100, 1000 разів. Читання і запис багатоцифрових чисел. Задачі на пропорційне ділення. Самостійна робота.
с. 46-48,

№ 294-302, д/з № 303, 304

Десяткова система числення. Розв’язування рівнянь. Задачі на три дії
с. 48-51,

№ 305-312, д/з № 313, 314

Контрольна робота №2.
д/з –Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання довжини. Утворення одиниць вимірювання довжини. Задачі на знаходження четвертого пропорційного
с. 51-53,

№ 315-324, д/з № 325,326

Одиниці вимірювання маси. Заміна одних одиниць вимірювання маси іншими. Задачі на знаходження четвертого пропорційного
с. ,53-54

№ 327-335, д/з № 336, 337

Заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси іншими. Розв’язування задач
с. 54-55,

№ 338-347,

д/з № 348, 349
Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач на обчислення тривалості події
с. 55-58,

№ 350-359, д/з № 360-361

Одиниці вимірювання часу. Задачі з буквеними даними
с. 58-60,

№ 362-371, д/з № 372, 373Додавання і віднімання багатоцифрових чисел (19 год)Дія додавання. Закони додавання. Табличне й позатабличне, усне і письмове додавання. Задачі, які розв’язуються додаванням
с.Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Табличне й позатабличне , усне і письмове віднімання. Задачі, які розв’язуються відніманням
с.Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Задачі, які розв’язуються відніманням
с.Перевірка додавання відніманням. Складені задачі на знаходження невідомого доданка
с.Знаходження різниці у випадку, коли зменшуване має декілька нулів. Розв’язування задач
с.Додавання декількох доданків. Задачі на знаходження периметра трикутника
с.Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. Самостійна робота
с.Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини і маси
с.Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Задачі з буквеними даними
с.Контрольна робота № 3
с.Аналіз контрольної роботи. Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події
с.Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події
с.Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події. Розв’язування рівнянь
с.Застосування способу округлення при додаванні й відніманні. Розв’язування задач вивчених видів
с.Діаграми. Розв’язування задач на знаходження різниці
с.Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху. Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі
с.Задачі на визначення відстані за швидкістю і часом. Залежність швидкості від зміни часу при сталій відстані
с.Задачі на визначення часу за відстанню і швидкістю. Дії з іменованими числами
с.Прості і складені задачі на визначення часу і відстані, Геометричні тіла та їх назви
с.

Множення і ділення багатоцифрових чисел

на одноцифрове число (28 год)Дія множення. Закони множення
с.Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв’язування задач на рух. Самостійна робота
с.Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли перший множник містить посередині нулі. Розв’язування задач з двома буквеними даними
с.Контрольна робота № 4
с.Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, які закінчуються нулями
с.Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу
с.Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу
с.Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу
с.Обчислення площі і периметра прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу
с.Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі
с.Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника
с.Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел
с.Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії
с.Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і обчислення площі
с.Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі вивчених видів
с.Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
с.Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
с.Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Перевірка ділення множенням. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, основа, вершина
с.Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
с.Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
с.Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці
с.Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів
с.Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух
с.Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух
с.Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вправи на порядок дій. Задачі на зустрічний рух. Самостійна робота
с.Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу
с.Контрольна робота № 5
с.Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого матеріалу
с.

Ознайомлення з дробами.
Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями (22 год)
Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Порівняння частин
с.Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа
с.Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа
с.Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів
с.Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач. Самостійна робота
с.Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток
с.Контрольна робота № 6
с.Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв’язування задач, що включають знаходження числа за його дробом
с.Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел
с.Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа
с.Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа
с.Знаходження добутку виду 2400 ∙ 30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення
с.Повторення вивченого. Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей
с.Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число
с.Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення
с.Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення. Рівняння
с.Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій
с.Ділення виду 45 780 : 60 і 299 600 : 700. Задачі на рух
с.Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння. Самостійна робота
с.Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв’язування задач
с.Контрольна робота № 7
с.Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого
с.

Множення і ділення багатоцифрових чисел

на двоцифрове число (23 год)Повторення множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями
с.Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом
с.Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями
с.Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями
с.Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями
с.Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії
с.Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 ∙ 403. Задачі на рух і знаходження площі
с.Ділення трицифрових чисел на двоцифрове
с.Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення)
с.Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння
с.Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові(загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного
с.Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного
с.Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв’язування задач
с.Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач
с.Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць
с.Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв’язування задач
с.Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби
с.Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу. Рівняння
с.Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей. Самостійна робота
с.Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування задач
с.Контрольна робота № 8
с.Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з письмовим діленням на трицифрове число.
с.Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число. Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними
с.

Повторення вивченого матеріалу (9 год)Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій системі числення. Порівняння чисел
с.Величини. Метрична система мір
с.Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці. Самостійна робота
с.Множення. Закони множення
с.Контрольна робота № 9
с.Аналіз контрольної роботи. Ділення. Властивості частки
с.Повторення вивченого за семестр. Систематизація та узагальнення знань учнів.
с.Повторення вивченого за семестр. Систематизація та узагальнення знань учнів.
с.Підсумковий урок за рік
с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка