Орієнтовний навчально-тематичний план позакласного педагогічного всеобучу батьків І класСторінка15/16
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.27 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Опитувальник для батьків
Пропонований нижче опитувальник допоможе вам краще усвідомити ряд важливих моментів в пізнавальному і особистому розвитку другокласників, в організації їх учбової роботи, у власних взаєминах з дітьми з приводу навчання. Оцінка відповідей в балах не передбачена. Досить того, що ви задумаєтеся над питаннями і, можливо, захочете щось змінити в житті свого дитяти.
1. Якими словами ви зазвичай зустрічаєте дитину, що повернулася зі школи:
А) "Що було сьогодні на сніданок?"

Б) "Що ти сьогодні отримав, яку відмітку?"

В) "Що нового сьогодні взнав? Чому навчився?"
2. Скільки часу витрачає школяр на приготування домашніх завдань?

А) Не більше 1 години.

Б) Не більше 2 годин.

В) Може просидіти за уроками до пізнього вечора.


3. Якою мірою самостійності дитина виконує домашні завдання?

А) Працює переважно сам, ви лише перевіряєте роботу.

Б) Завдання з одних предметів виконує самостійно, з інших — потребує додаткової допомоги з вашого боку.

В) Ви робите уроки разом з дитям від початку до кінця.


4. Наскільки добре дитя розуміє ваші пояснення?

А) Розуміє швидко, ви легко можете пояснити йому будь-який матеріал.

Б) Розуміє не завжди, інколи доводиться витрачати багато часу і сил для пояснення очевидного.

В) Практично ніколи вас не розуміє.

Г) Краще розуміє пояснення інших родичів (батька, бабусі та ін.), ніж ваші.
5. Як ви думаєте, чому ваш малюк ходить в школу?

А) Йому подобається вчитися, він любить думати, самостійно вирішувати важкі завдання.

Б) Йому цікаво взнавати в школі нове.

В) Любить отримувати хороші відмітки.

Г) Всі ходять в школу, і він ходить.

Д) Боїться, що буде покараний, якщо не піде в школу.

Е) Інша відповідь.
6. Як ваше дитя повідомляє удома про отриману погану оцінку чи вчинок?

А) Говорить сам, по-діловому і відверто.

Б) Розповідає, лише якщо спеціально про це запитати.

В) Не говорить, ховає щоденник, може стерти відмітку.

Г) Розповідає лише бабусі (дідусеві), але не вам.

Д) Він ніколи не отримував поганих оцінок чи зауважень.


7. Чи є у вашого другокласника улюблений шкільний предмет?

А) Є, особливо любить математику; вважає, що математика розвиває розум.

Б) Є декілька предметів, що в рівній мірі віддаються перевага (серед них називає і математику, і українську мову, і читання, і іноземну мову).

В) Улюблені предмети: співи і малювання (або фізкультура).

Г) Інша відповідь.

Третьокласники
Третій клас є переломним в житті молодшого школяра. Багато вчителів відзначають, що саме з третього року навчання діти починають дійсно усвідомлено відноситися до навчання, виявляти активну зацікавленість до пізнання.

Це багато в чому пов'язане з тими значними змінами, які відбуваються в загальному інтелектуальному розвитку дітей в даний період. Психологічні дослідження показують, що між другим і третім класами відбувається "стрибок" в розумовому розвитку учнів. Саме на цьому етапі навчання відбувається активне засвоєння і розвиток розумових операцій, інтенсивніший розвиток отримує вербальне мислення, тобто мислення, що оперує поняттями.

Нові можливості мислення стають підставою для подальшого розвитку інших пізнавальних процесів: сприйняття, уваги, пам'яті. Відомий дитячий психолог Д.Б. Ельконін так писав про особливості розвитку молодших школярів: "Пам'ять в цьому віці стає мислячою, а сприйняття таким, що думає".

Активно розвивається і здатність дитини довільно управляти своїми психічними процесами, вона вчиться володіти своєю увагою, пам'яттю, мисленням.

Ці зміни в інтелектуальному розвитку третьокласників мають бути активно використані в розвиваючій роботі з дітьми. У бесіді з батьками психологові важливо підкреслити, що саме вони можуть надати істотну допомогу в проведенні такої роботи, направленої на реалізацію значних потенційних можливостей дітей цього віку.

Добре розвинені властивості уваги і її організованість є чинниками, що безпосередньо визначають успішність навчання в молодшому шкільному віці. Як правило, успішні учні мають кращі показники розвитку уваги.

Спеціальні дослідження показують, що різні властивості уваги вносять неоднаковий "внесок" в успішність навчання з різних шкільних предметів. Так, при опануванні математики провідна роль належить об'єму уваги; успішність засвоєння української мови пов'язана з розподілом уваги, а навчання читанню – із стійкістю уваги. Таким чином, розвиваючи різні властивості уваги, можна підвищити успішність школярів з різних учбових предметів.

Складність, проте, полягає в тому, що різні властивості уваги піддаються розвитку в неоднаковому ступені. Найменш схильний до впливу об'єм уваги (але навіть він різко – у 2 рази – збільшується впродовж молодшого шкільного віку). В той же час такі властивості уваги, як розподіл, перемикання і стійкість, можна і потрібно у дитини тренувати.

Педагог може запропонувати батькам комплекс ігор, завдань і вправ, направлених на розвиток уваги: всілякі варіанти коректурних завдань, "переплутані лінії", пошук прихованих фігур і багато інших.

Для успішності в навчанні необхідно також розвивати пам'ять молодших школярів.

Найбільш поширений прийом запам'ятовування у молодших школярів – багатократне повторення, що забезпечує механічне заучування. Проте при зростаючому об'ємі учбового матеріалу він перестає себе виправдовувати. Тому вже в початковій школі діти починають випробовувати потребу якісно інших способів роботи.

Вдосконалення пам'яті у молодших школярів пов'язане насамперед з придбанням і засвоєнням таких способів і стратегій запам'ятовування, в основі яких лежить організація матеріалу, що запам'ятовується. Прийоми смислового запам'ятовування, логічна пам'ять вимагають спеціальних зусиль з свого формування.

Основою логічної пам'яті є використання розумових процесів як опора, засіб запам'ятовування. Така пам'ять заснована на розумінні.

В зв'язку з цим доречно пригадати вислів Л.М. Толстого: "Знання лише тоді знання, коли воно придбане зусиллям думки, а не однією пам'яттю".

Як розумові прийоми запам'ятовування можуть бути використані виділення смислових опор, класифікація, складання плану та ін.

Доцільно продемонструвати дітям і різні мнемотехнічні прийоми, а також розкрити можливості письмової мови як засобу запам'ятовування.

Для того, щоб розумова дія могла бути використане як опора для запам'ятовування, саме ця дія має бути спочатку сформована. Наприклад, перш ніж використовувати прийом класифікації для запам'ятовування якого-небудь матеріалу, необхідно опанувати класифікацію як самостійну розумову дію.

Тому особливо важлива роль в роботі з дітьми належить розвитку їх розумових здібностей.Основна увага має бути приділена навчанню елементам логічного мислення: виділенню різних ознак предметів, порівнянню, знаходженню спільного і відмінного, класифікації, умінню давати прості визначення.

Направляючи зусилля на розвиток мислення дітей, батькам необхідно враховувати їхні індивідуальні особливості (склад розуму, пізнавальний стиль, темп розумової діяльності, здатність сприйняття та ін.). При цьому не слід забувати і про якісну своєрідність мислення дитини в молодшому шкільному віці.

Не дивлячись на інтенсивний розвиток вербального, понятійного мислення, більшість дітей приблизно до 10 років відносяться не до розумового типу, а до художнього. Тому цілеспрямований розвиток понятійного мислення слід поєднувати з не менш цілеспрямованим вдосконаленням образного мислення і приділяти увагу розвитку дитячої уяви.

Тепер звернемося до такої важливої проблеми, як розвиток у школярів інтересу до читання."Люди перестають мислити, коли вони перестають читати" – вважав філософ Д.Дідро.

Як же допомогти дитині стати читачем?

До третього класу у різних дітей складається неоднакове відношення до читання як самостійного інтелектуального заняття.

Як правило, в кожному класі є дві групи дітей, що демонструють полярне відношення до читання. Одні читають охоче і багато, не розлучаються з книгою. Інші, навпаки, не люблять читати, роблять це лише з примусу. Саме друга група учнів, як правило, викликає особливе занепокоєння вчителів і батьків.

Діти, які не люблять читати, нерідко погано володіють технікою читання. Саме відсутність добре відпрацьованого навику читання може служити перешкодою для вільного спілкування дитини з книгою. В цьому випадку слід приділити особливу увагу опрацюванню технічної сторони читання, яка, як і будь-який інший навик, вимагає спеціальних зусиль і часу для закріплення уміння і його вдосконалення. Часу, відведеного для цього на уроках читання, очевидно недостатньо. Для закріплення навику читання дитя потребує систематичних, щоденних домашніх вправ.

Формування навику читання тісно пов'язане із спільним мовним розвитком дитини, тому в разі явної скрути слід звернутися за необхідними рекомендаціями до логопеда.

Фахівці, що займаються проблемами дитячого читання, стверджують: для поліпшення навиків читання особливе значення має емоційний стан дитини. Батькам необхідно пам'ятати, що малюк, коханий ними незалежно від своїх недоліків, одержує емоційну підтримку дорослих, а значить, упевнений в собі, легше навчається, у тому числі і читанню.

Однак, багато третьокласників володіють технікою читання достатньо добре, проте не є активними і самостійними читачами. Батьки нерідко нарікають на те, що дитя не виявляє великої зацікавленості до книг, зате багато часу проводить біля телевізора або комп'ютера.

Потреба в читанні не виникає сама по собі і не складається в результаті примусового спілкування з книгою. Насильство тут неприпустимо. Любов до читання закладається роками, і первинне значення при цьому має відношення до читання самих батьків. Чи люблять в сім'ї читати? Чи є в будинку своя бібліотека? Чи часто дитя бачить батьків з книгою? Чи діляться вони з дітьми своїми враженнями про прочитане? Чи стежать батьки за книжковими новинками, у тому числі і в області дитячої літератури?

Як правило, читати люблять діти батьків, які багато читають.Поради батькам

Якщо батьки серйозно стурбовані недостатньо зацікавленим відношенням дитини до читання, їм можуть згодитися поради американського психолога В.Уїльямса. Ось деякі з них:

• Насолоджуйтеся читанням самі і виробіть у дітей відношення до читання як до задоволення.

• Нехай діти бачать, як ви самі читаєте із задоволенням: цитуйте, смійтеся, заучуйте уривки, діліться враженнями про прочитане і тому подібне.

• Показуйте, що ви цінуєте читання: купуйте книги, даруйте їх і отримуйте як дарунки.

• Нехай діти самі вибирають собі книги і журнали (у бібліотеці, книжковому магазині і тому подібне).

• На видному місці будинку повісьте список, де буде відображений прогрес дитини в читанні (скільки книг прочитано і за який термін).

• Виділіть удома спеціальне місце для читання (затишний куточок з полицями і тому подібне).

• У будинку має бути дитяча бібліотека.

• Збирайте книги на теми, які надихнуть дітей ще щось прочитати про це (наприклад, книги про динозаврів або космічні подорожі).

• Запропонуйте дітям до або після перегляду фільму прочитати книгу, за якою поставлений фільм.

• По черзі читайте один одному розповіді або смішні історії. Розважайте себе самі замість того, щоб дивитися телевізор.

• Заохочуйте дружбу дитини з дітьми, які люблять читати.

• Розгадуйте з дітьми кросворди і даруйте їх ім.

• Заохочуйте читання дітей вголос, коли це лише можливо, щоб розвинути їх навик і упевненість в собі.

• Частіше запитуйте думку дітей про книги, які вони читають.

• Заохочуйте читання будь-яких матеріалів періодичного друку: навіть гороскопів, коміксів, оглядів телесеріалів – нехай діти читають все що завгодно!

• Дітям краще читати короткі розповіді, а не великі твори: тоді у них з'являється відчуття закінченості і задоволення.

• Нехай діти кожен вечір читають в ліжку перед тим, як заснути.


Четвертокласники
Четвертий рік навчання в молодших класах завершує перший етап шкільного життя дитини. Четвертокласники – це випускники початкової школи. Саме цей факт багато в чому визначає ті акценти, які розставляють дорослі у взаємодії з дітьми даного віку. Перспектива переходу в середню школу заставляє дорослих звертати первинну увагу на сформованість в четверокласників учбових умінь та навиків.

До четвертого класу у більшості дітей вже складається індивідуальний стиль учбової роботи. Спільний підхід дитини до її виконання добре просліджується при підготовці домашніх учбових завдань. Так, наприклад, деякі діти приступають до уроків відразу після приходу зі школи, іншим потрібний відпочинок (різної тривалості). Хтось швидко і легко включається в роботу, в інших багато часу займає підготовчий період. Одні діти починають виконувати домашні завдання з важких учбових предметів, інші, навпаки, з легких. Хтось краще засвоює матеріал з опорою на графічні зображення (малюнки, схеми і т.д.), інші надають перевагу словесному поясненню і так далі.

Відмінності в спільному підході до виконання учбової роботи пов'язані з індивідуально-типологічними особливостями дітей, їх працездатністю, специфікою пізнавального розвитку, переважаючим типом сприйняття і переробки інформації, неоднаковим інтересом до різних учбових предметів і так далі.

Індивідуальний стиль учбової роботи виявляється не лише в спільному підході до виконання учбових завдань, але і у використанні школярами різних учбових умінь і навиків. Володіння продуктивними прийомами учбової роботи означає, що школяр придбав уміння вчитися: він здатний якісно засвоювати пропоновані знання і, у разі потреби, добувати їх самостійно.

Які ж спільні уміння важливі для успішного навчання? Серед них можна виділити наступні уміння:

– слухати вчителя;

– виділяти головну думку повідомлення;

– зв'язно переказувати зміст тексту;

– відповідати на питання до тексту;

– ставити питання до тексту;

– робити змістовні виводи на основі отриманої інформації;

– письмово виражати свою думку;

– використовувати додаткові джерела інформації, користуватися довідковою літературою (словниками, енциклопедіями та ін.);

– адекватно оцінювати результати власної роботи.

Більшість цих умінь спирається на розумові здібності: уміння порівнювати і знаходити спільне і різне; уміння виділяти головне, відрізняти істотне від неістотного, робити логічні висновки і виводи.

Вчитися всьому цьому необхідно в початковій школі, поки об'єм учбового навантаження в значній мірі дозований. У середніх класах ці уміння виявляться життєво необхідними, оскільки помітно зростає кількість нової інформації, складнішим стане і її зміст. У цій ситуації випробуваний спосіб багатократного повторення, який ще виправдовував себе в початковій школі, буде вельми неефективним. Невміння ж правильно працювати з учбовим матеріалом може стати причиною зниження успішності, невиправданої перевтоми учнів.

Для того, щоб зрозуміти, в якому ступені четверокласники володіють деякими з основних прийомів учбової роботи, можна простежити, наприклад, за тим, як дитина готується до переказу заданого додому параграфа з природознавства. Чи читає малюк весь текст кілька разів підряд, намагаючись запам'ятати все відразу? Чи читає всього один раз і, не переказуючи, упевнений, що все добре знає? Чи фіксує увагу на утриманні окремих абзаців, не встановлюючи потім зв'язку між ними? Чи відповідає на питання до тексту?

Дітей необхідно учити працювати з учбовим текстом: учити виділяти головну думку; складати план тексту; запам'ятовувати зміст тексту і переказувати його з опорою на план і так далі.

Навик зв'язного переказу зручно розвивати не лише на учбовому матеріалі: можна попросити дитину розповісти зміст прочитаної книги, побаченого кінофільму, описати події минулого дня та ін.

З метою підвищення психологічної грамотності батьків і надання їм необхідних орієнтирів для занять з дітьми педагог може познайомити їх з прийомом виділення смислових опор. До четвертого класу у більшості школярів намічається диференціація учбових інтересів, складається різне відношення до учбових предметів: одні дисципліни подобаються більше, інші – менше.

Перевага тих або інших учбових предметів багато в чому пов'язана з індивідуальними схильностями і здібностями дитини: комусь подобається математика, у когось яскраво виявляються лінгвістичні здібності і так далі.

А якщо у дитини жодних особливих переваг і інтересів не виявляється? Психологічні дослідження показують, що ні до чого не здатних дітей немає. Навіть якщо школяр не виділяється своїми учбовими успіхами і, на перший погляд, однаково байдуже відноситься до всіх предметів, він неодмінно виявляє схильність до кращого засвоєння учбового матеріалу того або іншого змісту. Саме такі схильності, вказуючи на сильніші сторони розвитку дитини, і необхідно підтримувати.

Не слід також забувати, що життя дітей не обмежується стінами школи. За її межами маля може бути занурене в такі заняття, які дозволять йому проявити свою умілість, добитися успіху, знайти упевненість в собі.

Анкета здібностей вашої дитини

За допомогою цієї анкети, що включає дослідження різних спеціальних здібностей, ви можете з'ясувати, якими з них володіє ваш малюк. Нижче перераховано вісім областей, в яких дитина може проявити свої таланти, і дані їх характеристики.

Дайте оцінку кожній з якостей в балах (за п’ятибальною системою):

5 балів – така якість сильно виражена у вашого дитяти;

4 бали – виражено вище середнього;

3 бали – виражено середньо;

2 бали – слабо виражено;

1 бал – зовсім не виражено.

Підсумовуйте бали за всіма якостями усередині кожної з восьми областей. Спільну кількість набраних балів усередині однієї області розділіть на кількість питань в цій області.

Спробуйте скласти графічне зображення здібностей вашої дитини. Для цього на горизонтальній осі позначте вісім областей здібностей, на вертикальній відзначте отриманий для кожної з них середній бал. Ви отримаєте ламану лінію – профіль здібностей вашого дитяти.

Ця анкета – свого роду опорна схема для спостережень за вашим дитям. Запропоновані характеристики здібностей можуть допомогти вам при аналізі поведінки дитини, його розумового і фізичного розвитку. Звичайно, анкета не вичерпує всіх проявів поведінки малюка. Якщо вам здається необхідним, додайте власні характеристики його здібностей.


Інтелектуальні здібності

1. На заняттях все легко і швидко схоплює.

2. Володіє відчуттям здорового глузду і використовує знання в практичних повсякденних ситуаціях.

3. Добре і ясно міркує, не плутається в думках.

4. Уловлює зв'язок між однією подією та іншою, між причиною і наслідком.

5. Добре розуміє недомовлене, здогадується про те, що часто прямо не висловлюється дорослим, але мається на увазі.

6. Встановлює причини вчинків інших людей, мотиви їх поведінки.

7. Швидко запам'ятовує почуте або прочитане без спеціального заучування, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам'ятати.

8. Знає багато чого про такі події і проблеми, про які його однолітки і не здогадуються.

9. У дитини багатий словниковий запас, вона легко користується новими словами, точно виражає свою думку.

10. Любить книги, які зазвичай читають не однолітки, а діти старші на рік або два.

11. Вирішує складні завдання, що вимагають розумового зусилля.

12. Ставить багато питань. Багато чим цікавиться і часто запитує про це дорослих.

13. Обганяє своїх однолітків з навчання на рік або два, тобто реально повинен би вчитися в більш старшому класі, ніж вчиться зараз. Часто нудьгує на уроці через те, що учбовий матеріал йому вже добре знайомий з книг, журналів, розповідей дорослих.

14. Оригінально мислить і пропонує неочікувані відповіді, вирішення.

15. Дуже сприйнятливий, спостережливий, швидко реагує на нове і неочікуване.


Художні здібності

1. У своїх малюнках і картинах відображає велику різноманітність предметів, ситуацій, людей (немає одноманітності в сюжетах малюнків).

2. Серйозно відноситься до витворів мистецтва. Стає вдумливим і дуже серйозним, коли бачить хорошу картину, чує музику, бачить незвичайну скульптуру, красиво і художньо виконану річ.

3. Оригінальний у виборі сюжету (у малюнку, вигадуванні, описі якої-небудь події), складає оригінальні композиції (з кольорів, малюнків, каменів, марок, листівок і так далі).

4. Завжди готовий використовувати який-небудь новий матеріал для виготовлення іграшки, картини, малюнка, композиції, в будівництві дитячих будиночків на ігровому майданчику, в роботі з ножицями, клеєм.

5. Коли має вільний час, охоче малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє призначення (прикраса для будинку, одяг і так далі).

6. Удається до малюнка і ліплення для того, щоб виразити свої відчуття і настрій.

7. Цікавиться витворами мистецтва, створеними іншими людьми. Може висловити свою власну оцінку і намагається відтворити те, що йому сподобалося на своєму власному малюнку або в створеній іграшці, скульптурі.

8. Любить працювати з пластиліном, глиною, що дають можливість змальовувати побачене в трьох вимірах.
Музичний талант

1. Дуже швидко і легко відгукується на ритм і мелодії, завжди вслухується в них.

2. Добре співає.

3. У гру на інструменті, в пісню або танець вкладає багато енергії і відчуттів.

4. Любить музичні записи. Прагне піти на концерт або туди, де можна слухати музику.

5. Любить співати разом з іншими так, щоб виходило злагоджено і добре.

6. У співі або музиці виражає відчуття, свій стан.

7. Вигадує оригінальні, свої власні мелодії.

8. Добре грає на якому-небудь інструменті.
Здібності до заняття науковою роботою

1. Виражає думки ясно і точно (усно або письмово).

2. Читає книги, науково-популярні видання з випередженням своїх однолітків на рік-два.

3. Володіє хорошою здібністю до розуміння абстрактних понять, встановлення узагальнень.

4. Володіє хорошою моторною координацією (відмінно фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).

5. Цікавиться акторською грою.

6. Міняє тональність і вираження голосу, коли зображує іншу людину.

7. Після уроків любить читати науково-популярні журнали і книги.

8. Не сумує, якщо проект або нова ідея не підтримані вчителями або батьками або якщо його експеримент не вийшов.

9. Намагається з'ясувати причини і сенс подій.

10. Проводить багато часу над створенням власних "проектів": конструюванням, побудовою, збиранням.

11. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюється над цим.


Літературне дарування

1. Може легко побудувати розповідь, починаючи із зав'язки і кінчаючи вирішенням якого-небудь конфлікту.

2. Привносить щось нове і незвичайне, коли розповідає про щось знайоме і відоме всім.

3. Дотримується лише необхідних деталей в розповідях про події, все неістотне відкидає, залишаючи головне та найбільш характерне.

4. Розповідаючи про щось, уміє дотримуватися вибраного сюжету, не втрачає основної думки.

5. Вибирає в своїх розповідях такі слова, які добре передають емоційний стан героїв, їх переживання і відчуття.

6. Уміє передавати в розповідях такі деталі, які важливі для розуміння події, і в той же час не упускає основної лінії подій, про які розповідає.

7. Любить писати розповіді і вірші.

8. Змальовує в розповідях своїх героїв дуже живими, передає їх відчуття, настрій, характер.
Артистичний талант

1. Легко входить в роль іншого персонажу, людини і так далі.

2. Розуміє і добре зображує конфлікт, коли має можливість розіграти яку-небудь драматичну ситуацію.

3. Передає відчуття через міміку, жести, рухи.

4. Прагне викликати емоційні реакції у інших людей, коли про щось із захопленням розповідає.

5. З великою легкістю драматизує. Передає відчуття і емоційні переживання.

6. Пластичний і відкритий всьому новому, не "зациклюється" на старому. Любить пробувати нові способи вирішення життєвих завдань, не використовує вже випробувані варіанти, не боїться нових спроб, завжди перевіряє нові ідеї і лише після експериментальної перевірки може від них відмовитися.
Технічні здібності

1. Добре виконує завдання з ручної праці.

2. Цікавиться механізмами і машинами.

3. У світ його захоплень входить конструювання машин, приладів, моделей, поїздів, радіоприймачів.

4. Може легко лагодити зіпсовані прилади, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів.

5. Знається на капризах механізмів, любить загадкові поломки і питання "на пошук".

6. Любить креслити і малювати механізми.

7. Читає журнали і статті про створення нових приладів, машин, механізмів.


Здібності до спорту

1. Енергійний і справляє враження дитини, яка потребує великого об'єму фізичних рухів, щоб відчувати себе щасливою.

2. Любить брати участь в спортивних іграх і змаганнях.

3. Постійно досягає успіху в якому-небудь виді спортивної гри.

4. Бігає швидше за всіх в класі.

5. Краще за інших фізично координований в рухах, рухається легко і граціозно.

6. Любить ходити в походи. Грати на відкритих спортивних майданчиках.

7. Вважає за краще проводити вільний час в рухливих іграх (хокей, баскетбол, теніс, футбол).


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка