Основні напрямки освітньо-виховної роботи в днз міста на 2011-2012 навчальний рік: Формування професійної компетентності педагогів днзСкачати 45.28 Kb.
Дата конвертації10.03.2016
Розмір45.28 Kb.
Основна проблема освітнього процесу в ДНЗ:

Розвиток цілісної, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти.Основні напрямки освітньо-виховної роботи в ДНЗ міста

на 2011-2012 навчальний рік:

1.Формування професійної компетентності педагогів ДНЗ:

1.1. створення системи науково-методичного забезпечення освітнього процесу, заснованої на застосуванні нових інформаційних технологій;

1.2. організація навчання та проведення моніторингу педагогічної діяльності кожного вихователя шляхом компетентісно орієнтованого підходу, проведення моніторингу власної діяльності;

1.3. формування потреби в підвищенні професійної компетентності через систему комплексного методичного підходу;

1.4. визначення впливу самоосвіти на формування навичок самореалізації, самооцінки, самоконтролю;

1.5. використання педтехнологій побудови розвивального способу життя дошкільників;

1.6. створення інформаційного поля методичного кабінету як структурного компонента освітнього простору;

1.7. удосконалення професійної компетентності педкадрів стосовно роботи з обдарованими дітьми. 1. Активізація роботи з питань громадянського виховання дітей та творчий пошук педагогів в цьому напрямку:

  1. 2.1 формування у вихованців національної моралі, прилучення до надбань нашого народу; систематизація роботи щодо ознайомлення дітей з містом, країною, традиціями, народно-прикладним мистецтвом;

  2. 2.2 формування культури мовленнєвого спілкування в умовах білінгвізму;

  3. оволодіння дошкільниками іноземною мовою.

  4. 2.3 створення психолого-педагогічних умов щодо реалізації змісту морального і трудового виховання; використання різних видів і форм організованої трудової діяльності, надання системних знань дитини про трудовий процес, вироблення практичних навичок та умінь праці.

3.Формування здоров’язберігаючої функції особистості дитини:

3.1.спрямування навчально-виховного процесу на досягнення дітьми дошкільного віку повноцінного фізичного розвитку та зміцнення здоров’я;

3.2. гендерний підхід у вихованні та розвитку дошкільників;

3.3.творче використання власного рухового досвіду в різних видах фізкультурно-ігрової діяльності;

3.4.організація безпеки життєдіяльності дітей шляхом упровадження психолого-педагогічних підходів до здоров’я дитини.

4.Створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку обдарованої дитини з фізичним, соціальним, емоційно-вольовим, морально-духовним, естетичним розвитком:

4.1.виховання і навчання дітей з урахуванням результатів діагностичного обстеження, здійсненого психологом, методистом, вихователем;

4.2. стимулювання різносторонніх здібностей дитини, надання права на власний вибір, на реалізацію потреби в дослідництві та експериментуванні в процесі творчого пошуку.

5. Підвищення рівня компетентності родини вихованців ДНЗ:

5.1. поширення педагогічних та психологічних знань серед батьків, збагачення новими освітніми та виховними технологіями;

5.2. пошук нових підходів до змісту та організації педагогічної освіти батьків;

5.3. організація обміну кращим досвідом сімейного виховання.6. Формування шкільної зрілості майбутнього першокласника відповідно до вимог Базової програми «Я у Світі»:

6.1. збагачення дитячого розвитку, турбота про повноцінне проживання дитиною сьогодення;

6.2. пошук сучасних науково обґрунтованих мобільних методик визначення шкільної зрілості дитини (розумової, соціальної, емоційної);

6.3. формування психологічної та фізичної готовності до школи старшого дошкільника;

6.4. визначення та оцінка шкільної зрілості дитини ( за лініями розвитку);

6.5. формування основ іншомовної комунікативної компетентності за сферами життєдіяльності.7. Ознайомлення дошкільників з основами економічних знань:

7.1. підготовка дітей до життя в умовах ринкової економіки;

7.2. формування навичок економічного мислення та економічних уявлень у дітей старшого дошкільного віку:


 • про первинні економічні потреби (в житлі, їжі, безпеці);

 • про види ресурсів (трудові, природні, капітальні);

 • про проблему вибору, товар і гроші;

 • необхідність праці в житті кожної людини;

 • елементарні знання про бізнес;

 • розуміння дітьми економічних термінів.

Основні завдання ДНЗ:

З метою подальшого підвищення якості освітнього процесу в ДНЗ:

1. Продовжувати роботу з формування стійкої мотивації педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності, до роботи в умовах оновленого змісту та реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти.

2.Забезпечити необхідні умови для продуктивної інтелектуально-пізнавальної діяльності дітей з урахуванням їхнього стану здоров’я, особливостей розвитку, інтересів, схильностей і потреб. 1. Освоювати та впроваджувати сучасні педагогічні технології, спрямовані на гармонійний розвиток особистості дитини.

 2. Продовжувати пошук оптимальних шляхів підвищення якості освітнього процесу у всіх видах оздоровчої, пізнавальної і творчої діяльності.

 3. Здійснювати зміни освітнього процесу шляхом впровадження та інтеграції різноманітних видів ігор, ігрових комплексів, ігрової моделі пізнавального розвитку дітей у спеціально організованій, в самостійній і в індивідуальній діяльності.

 4. Використовувати сучасні методи і технології взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї з метою задоволення запитів батьків в освіті дошкільників, надання допомоги у вихованні і розвитку дітей; розробити портфоліо пізнавально-інтелектуальної діяльності випускника-дошкільника.

 5. Більше уваги приділити гендерному вихованню дошкільників, на необхідність орієнтуватися на дитину як на представника певної статі, усвідомлення статевого образу «Я» як хлопчика і дівчинки. Реалізація задатків, здібностей, різнобічного розвитку кожної дитини незалежно від її статевої належності.

 6. Прилучати дітей до культури свого народу, розширювати досвід орієнтування в народному та професійному мистецтві. Виконувати творчі роботи за мотивами народного декоративного мистецтва, за основними жанрами живопису.

Мороз В.О., Упир Т.І.,

методисти дошкільної освіти МНМЦБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка