Основні напрямки виховної роботи в нвк №33Скачати 168.38 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір168.38 Kb.
Основні напрямки виховної роботи в НВК №33
У НВК № 33 виховна робота спрямована:

 • на забезпечення реалізації Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності:

 • виховання культури здоров’я;

 • формування особистісних рис громадянина Української держави;

 • формування духовності, фізичної досконалості;

 • формування художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;

 • виховання громадянина-патріота, гуманіста.

Основні напрями виховання сплановані відповідно до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепції громадянського виховання, Програми «Обдаровані діти», Програми «Діти України», Програми розвитку мережі шкіл сприяння здоров’ю, екологічних експедицій «Краса та біль України».

Громадську активність учні НВК демонструють через роботу учнівського самоврядування «Демократична республіка» (учні 5-11 класів) та громадської дитячої організації «Мудрогномія» (учні 1-4 класів). Вся виховна робота побудована за проектною методикою. Така робота стала практикою становлення навичок ділового спілкування, оволодіння основами перспективного планування, прийняття рішень та усвідомлення діяльності у політико-правовій сфері, як демократизм, толерантність, гуманізм, людяність, повага до прав і свобод інших, як і до своїх власних.

Робота ведеться за кількома напрямками, що були обговорені та вибрані на засіданні активу учнівського самоврядування: • Вивчення та збереження національних традицій України (проект «Національні традиції»);

 • Розвиток почуття громадської свідомості, виховання патріотизму (проект «Ми – громадяни України»);

 • Усвідомлення учнями особистої причетності до оточуючого світу (проект «Моя гімназія – мій дім»);

 • Прищеплення людяності, милосердя (проект «Душі людської доброта»);

 • Робота зі збереження здоров’я, пропаганда здорового способу життя (проект «Здорова родина – здорова дитина»);

 • Виховання активної життєвої позиції, усвідомлення учнями себе як частки великого колективу (щорічні конкурси «Клас року» та «Учень року»).

В рамках цих проектів в НВК № 33 проводяться наступні заходи:

НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ
Декада козацької слави

Андріївські вечорниці

Різдвяні свята.

Масляна.

Пасхальні кольори

МИ – ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ

Проведення виборів Президента Демократичної республіки

Заходи до Дня партизанської слави,

Марафон пам’яті

Конкурс

«З чого починається школярик»

2-4 кл

Конкурс «Майбутнє держави-

це я, це ти»

5-7 кл

Робота пошукових груп (історіяУкраїни, історія міста, історія гімназії)

МОЯ ГІМНАЗІЯ – МІЙ ДІМ

День самовряду

вання

Робота пошукових груп (історіяУкраїни, історія міста, історія гімназії

Збір макулатури

Акції «Зелений клас», «Чисте подвір’я»

Конкурс

«Клас року», «Учень року»

ДУШІ ЛЮДСЬКОЇ ДОБРОТА

Акція

«Як живеш, ровеснику?».

Відвідуваннядитячогобудинку

Уроки добра та милосердя

ЗДОРОВА РОДИНА – ЗДОРОВА ДИТИНА

Місячник «Збережемо здоровя

День цивільної оборони

Робота волонтерських груп

Акція «Скажемо палінню «НІ»
Роль діяльності методичного об”єднання класних керівників у вихованні творчої особистості
Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина-патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища, виявити та розвинути творчий потенціал дитини.

Методичну роботу класними керівниками сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, історії школи, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями, формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально-виховному процесі НВК №33. Її побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти вчителів, на глибокому вивченні та аналізі результативності виховного процесу.

Учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями. Саме тому здійснюється система заходів, яка сприяє становленню вчителя як суб’єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно-зорієнтованого виховання, впровадження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практику роботи сучасних навчальних закладів.

Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Під час роботи над проблемними питаннями в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:


 • підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно-зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;

 • вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистісно-зорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;

 • вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково-теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

 • ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

 • впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо.

Головне завдання в роботі класного керівника – створення умов для розвитку особистості учня, підтримання дружньої атмосфери в кожному класному колективі. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі.

Сюди входять:

а) гурткова робота та робота за інтересами;

б) вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею;

в) взаємини з батьками;

г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів.

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

Системний підхід у виховній роботи поєднує між собою мету, завдання, форми і методи роботи. Виховна робота спрямована на розвиток індивідуальності і разом з тим на різноманітті виховні заходи. Найрізноманітніші форми виховної роботи дозволяють виявити ознаки загальної творчої обдарованості, що притаманна дітям. Вихованню соціально активної, гуманістично-спрямованої особистості, яка в своїй роботі керує загальнолюдськими і культурно - національними цінностями, підвищенню результативності виховної роботи у школі сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій. Ми вважаємо, що успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем, які будуються на основі співдружності, співробітництва. Тому і створили систему виховання учнів на основі  ділового партнерства, залучаючи кожного учня до колективних творчих справ, враховуючи всі напрямки виховного процесу.Короткий опис діяльності з превентивного виховання

Здійсненню превентивного виховання сприяють психолого-педагогічна профілактика та корекція відхилень у поведінці учнів, використання нестандартних форм виховання, забезпечення зайнятості та змістовного відпочинку дітей під час канікул, допомога соціально дезадаптованим категоріям дітей, профілактика дитячої бездоглядності, просвітницька робота щодо запобігання протиправній поведінці, наркоманії, алкоголізму,захворюваності на ВІЛ/СНІД та хворобам, що передаються статевим шляхом; правильне статеве виховання.

Превентивна робота в нашій школі ведеться цілеспрямовано, планово: від директора школи до медсестри.

Адміністрація школи вивчає особливості контингенту учнів школи, причини виникнення важковиховуваності, передовий досвід роботи з цими учнями, визначає шляхи вдосконалення взаємодії з їх сім’ями.

Заступник директора з ВР планує виховну роботу з важковиховуваними, деструктивними сім’ями, координує і узгоджує план школи з планами класних керівників.

Класні керівники виявляють і вивчають інтереси, здібності, нахили важковиховуваних учнів, залучають їх до позакласної, позашкільної діяльності.

Психолог школи здійснює психолого-педагогічну профілактику і корекцію відхилень в поведінцінеповнолітніх, дає рекомендації наставникам на основі досліджень.

Вчителі - предметними надають індивідуальну допомогу в діяльності по ліквідації прогалини у знаннях.

Соціальний педагог веде соціальний супровід цих дітей.

Педагог – організатор залучає до роботи в гуртках, секціях, спілках за інтересами в школі, поза шкільних заходах, за місцем проживання.

Органи учнівського самоврядування залучають до різних видів громадської діяльності, спрямовують свою роботу на виховання здорової та активної особистості.

Батьківський комітет співпрацює з педагогічним колективом в організації по роботі з цією категорією дітей.

Бібліотекар школи планує розвиток читацьких інтересів важковиховуваних, влаштовує виставки тематичної літератури для вчителів, учнів, батьків з організації здорового способу життя.

Медсестра школи дає педагогам відомості про стан здоров’я дітей.

Важливо, що в цій роботі забезпечується наступність з 1-го по 11 клас, що сприяє глибокому вивченню особистості, веде до найефективніших засобів впливу.

Велику роль у цьому відіграє практичний психолог школи, яким ведеться діагностика, анкетування учнів, за результатами чого дає рекомендації класним керівникам для подальшої роботи.

На основі діагностики соціального стану, зайнятості учнів у позаурочний час, вивчення соціального статусу у школі створено банк даних про деструктивні, неповні, багатодітні сім’ї. Складено соціальні паспорти класів, школи. Кожен класний керівник аналізує, як учень проводить вільний від уроків час, визначаються діти, які належать до групи ризику – таких дітей у школі – 2, двоє дітей стоять на шкільному обліку, один учень стоїть на обліку у службі в справах дітей, як учень який проживає у скрутних життєвих обставинах.

На кожну дитину цієї групи заведена картка педагогічного спостереження за учнем, схильним до правопорушень, в якій фіксуються: зміни в характері та поведінці дитини, заходи, проведені з ним, або до яких він залучений, аналізуються житлово–побутові умови.

Продумане планування - важлива умова успіху у превентивному вихованні учнів. Головне завдання - громадянське виховання, формування здорового способу життя. У вирішенні цього питання, класні керівники додають багато зусиль. Це і залучення до роботи гуртків дітей із групи ризику, і виховні заходи, і туристичні походи, і екскурсії, які допомагають вирішувати проблеми превентивного виховання, формування особистості.

У школі працює Рада профілактики правопорушень, на засідання якої виносяться такі питання: розгляд конкретних правопорушень, вплив сім’ї на виховання учнів, робота зі схильними до правопорушень, робота з дітьми з деструктивних, багатодітних сімей.

Рада профілактики ставить за мету виявлення, усунення й нейтралізацію причин та умов, які викликають різні негативні явища, забезпечує набуття молоддю особистого досвіду реалізації і виконання обов’язків у моральних і правових стосунках, практикуються виїзні засідання в класи. У тісному контакті працює Рада профілактики з відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх, зі службою у справах дітей.

У школі ведеться контроль за станом відвідування учнів школи.

Систематично проходять тижні правових знань.

Спільно з органами учнівського самоврядування шкільної демократичної республіки «Планета успіху», забезпечуємо охоплення дітей із девіантною поведінкою гуртковою роботою, спортом, різними видами мистецької позашкільної роботи.

Ведеться роз’яснювальна робота серед батьків щодо їх відповідальності за створення належних умов для навчання, виховання неповнолітніх дітей. Працює сімейний клуб «Вогник», та «Батьківська вітальня» (лекторій для батьків).

Згідно графіка проводяться загальнодержавні профілактичні рейди «Урок», «Діти вулиці», «Жебрак», «Літо», «Вокзал», «Комп’ютерний клуб» спільно з кримінальною міліцією у справах дітей, службою у справах дітей для перевірки стану виконання вимог Закону України «Про освіту» в частині здобуття молоддю загальної середньої освіти.

Діє «Куточок правових знань», в якому систематично подається інформація про правопорушення та відповідальність перед законом.

В інформаційному куточку «Соціально психологічна служба повідомляє» розміщені телефони довіри міської психологічної служби при інформаційно-методичному центрі.

Систематично аналізуються причини правопорушень, бездоглядності і безпритульності серед дітей, стан роботи з профілактики протиправної поведінки в учнівському середовищі на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директору, заступниках.

Вважаємо, що найкращий спосіб відволікти учнів від правопорушень – це гарно організована позакласна та позашкільна робота. Тому вся виховна робота школи чітко спланована і систематизована.

Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Педагоги НВК розробили свою концепцію виховання культури здоров’я. Здоров’я – це педагогічна категорія, вона або формується, або втрачається в процесі виховання, і тільки коли прийде хвороба, стає категорією медичною.

Педагоги НВК стали однодумцями щодо розуміння поняття «здоров’я» - воно багатогранне і є результатом гармонійного розвитку людини, її фізичної, інтелектуальної, психологічної, духовної сфери.

Першочерговою стала парадигма – моє здоров’я в першу чергу залежить від мого відношення до нього, від рівня мого здоров’я залежать мої життєві досягнення, мої взаємовідносини з суспільством, навіть сьогодення і день прийдешній моєї країни залежать і від мого здоров’я також.

Наступним твердженням стало те, що дитина повинна бути активним учасником цього процесу, і за цим стоїть активне використання здоров’язберігаючих форм і методів роботи. Третє твердження нашої роботи стосується створення комфортного навчального простору усіма членами педагогічного колективу, технічним персоналом. Грамотно складений розклад уроків, і використання вчителями на уроках та на перервах прийомів рухової активності, нейтралізація стресів, організація гарячого харчування, зв'язок навчального матеріалу з життям, озброєння учнів валеологічними та екологічними знаннями – це і є повсякденна діяльність школи.

  НВК №33 – це навчальний заклад, який увійшов у Європейську мережу шкіл культури здоров’я, вже понад десять років працює над впровадженням здоров'язберігаючих технологій, які не є чимось невідомим, таємним, чудодійним. Впровадження здоров'язберігаючих технологій потребує від кожного вчителя гімназії, по-перше, не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання, враховувати інтелектуальні, фізіологічні та індивідуальні мовні особливості кожного учня. На уроці вчителі намагаються планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми, а саме: чергування інтелектуальної, емоційної, рухової діяльності, групової й парної форм роботи, що сприяють підвищенню рухової активності, вчать вмінню поважати думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій, нестандартних, інтегрованих уроків.

На сучасному етапі відродження національно-культурного життя України, в умовах складної екологічної ситуації викликає все більшу занепокоєність проблема збереження фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я населення. Виховання фізично та соціально здорової творчої особистості є найактуальнішою проблемою суспільства. Традиційними цінностями українського народу є здоров`я та фізична досконалість. Національний ідеал здоров’я формувався системою національних традицій. Одним із важливих факторів, який впливає на формування та збереження здоров’я людини є якість харчування. Неповноцінне харчування, що базується на відсутності належних знань та звичок щодо принципів раціонального харчування в сім’ї та в школі є причиною виникнення широкого спектру патології в організмі, зниження рівня здоров’я впродовж усього життя людини, створює певні соціальні та фінансові проблеми, негативно впливає на рівень розвитку країни в цілому. Особливо чутливою групою до вад харчування є діти. Отже, проблема виховання підростаючого покоління на засадах свідомого ставлення до збереження здоров’я, яка базується на принципах здорового способу життя та його складовій – раціональному харчуванні, набуває все більшої актуальності.

Проведений нами аналіз свідчить про те, що у більшості учнів школи порушений режим харчування. Зі 170 опитаних учнів 55,3% на сніданок мають тільки чай та бутерброд. Повноцінний гарячий сніданок в школі обов’язково замовляють діти початкової школи. Середня ланка та старші учні здебільшого користуються буфетною продукцією. У 44% дітей в складі меню часто відсутні перші страви, їх заміняють продукти швидкого приготування, здоба, сухарики, чіпси, порушена кількість прийому їжі та її об’єм. Не вживають щоденно овочі та фрукти 43% опитаних. 72% відвідують заклади швидкого харчування. Майже половина з них ходить туди з батьками. Солодкі газовані напої вживають майже кожен день 44%, не вживають лише 12% опитаних.

Така система розбалансованого, неповноцінного харчування веде до зростання ендокринних захворювань, шлунково-кишкових розладів, порушень обміну речовин зниження імунного статусу організму. Взявши до уваги ці факти, в школі було знято фільм, де учні 3-5 класів віртуально мандрують по супермаркету і купують, що забажається, за «умовні кишенькові гроші». Мало хто купує молоко, мед, капусту, буряк, цибулю. Ніхто не звертає увагу й на всілякі каші. Та майже кожен обирає йогурт, одна порція якого містить денну норму цукру, лимонад, в одній склянці якого міститься п’ять чайних ложок цукру. А далі піца, ковбаси, цукерки, кетчупи, майонез, картопля смажена.

І як наслідок 17,6% дітей гімназії мають серйозні порушення в роботі травної системи. 5,9% учнів 1-4 класів страждають на дискінезію жовчовивідних шляхів. Щоденно до медичного кабінету звертаються 1,7% учнів початкових класів зі скаргами на біль у шлунку або нудоту.

Проаналізувавши стан здоров’я учнів, педагогічний колектив вирішив побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоб він сприяв підвищенню профілактичних дій по збереженню здоров’я дітей. Виходячи з того, що більшість життєвих навичок харчування формується у віці від шести до дванадцяти років, ми розпочали свою діяльність з розповсюдження інформації серед батьків. Адже саме батьки дають дитині перший приклад. Регулярні анкетування з питання організації харчування дома, тренінги та батьківські конференції із залученням лікаря-дієтолога, гастроентеролога, гельмінтолога, педіатра, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у учнів та їхніх батьків – стало головним завданням діяльності всього педагогічного колективу.

У навчальному процесі важливу роль відіграють освітні програми. Вчителі початкової школи та середньої ланки використовують можливості різних освітніх програм, спрямованих на формування світогляду учнів. Але тематика харчування висвітлюється в них стисло, безсистемно. Нині формування здорового способу життя можливе лише через впровадження

в навчальні заклади освіти шкільного курсу «Основи здоров’я» та інтеграцію знань про здоровий спосіб життя в базові дисципліни.

З 2009 року вчителі початкової школи НВК №33 почали впроваджувати в навчально-виховний процес унікальну інноваційно-модульну освітньо-виховну програму «Абетка харчування» під редакцією О.М. Ващенко.

Залучення дітей, батьків, вчителів до формування культури харчування та збереження здоров’я в цілому є однією з найкращих стратегій виховання у підростаючого покоління принципів здорового харчування. Надання дітям права вибору продуктів харчування сприяє розвитку самостійності, яка важлива для кожного з них. Але для того, щоб дитина зробила правильний вибір, вона повинна одержати аргументовані знання. І ми сподіваємося, що «Абетка харчування» стане першим щаблем пізнання. Згодом це неодмінно вплине на зниження захворюваності серед дітей та серед дорослого населення, сформується культура дбайливого ставлення до здоров’я у найближчому майбутньому, зросте очікувана якість та тривалість життя.

Плекання сучасної гармонійної духовно і фізично здорової особистості не мислиться без духовного підґрунтя. Мова ведеться не тільки про учня, але й про вчителя, батька чи матір. Можна скільки завгодно говорити про гарні та погані звички, та користь для слухача буде тільки в тому випадку, якщо в ньому самому є внутрішній цензор, який не дозволяє поганому брати верх над добрим.

Роль прикладу у духовно-моральному вихованні дітей виконує щоденна поведінка дорослих, що ґрунтується на схильності дітей до наслідування за відсутності достатніх знань, переконань і життєвого досвіду. Сила впливу прикладу полягає і в тому, що довколишні не нав'язують дітям своїх поглядів, вчинків, а діти самі помічають їх. Виховний вплив прикладу пов'язаний не тільки з тим, що учні спостерігають у житті, вивчають, а й із умілою організацією їхньої різноманітної діяльності. Саме тому одним із напрямків роботи навчального закладу є постійна, активна, неформальна співпраця з батьківською громадою. Батьківські всеобучі – зустрічі, які збирають небайдужих до питань здорового способу життя дітей, підлітків та молоді – і з фізичної, і з психічної, і з моральної точки зору. Батьки хочуть бачити свою дитину не тільки гармонійно розвинутою, а й готовою до самостійного життя. Школа виступає радником в цих питаннях: поради шкільних психологів, методистів та досвічених вчителів – безцінний скарб, яким навчальний заклад залюбки ділиться з батьками.Необхідність спілкуватися з батьками з актуальних питань сьогодення продиктована також наявністю потужного інформаційного поля, поширення через засоби масової інформації насильства, страху, аморальності тощо.

Дитину пронизує уся інформація, яка є поруч, а значить її вплив на особистість, яка тільки формується, є беззаперечним. Та «освітній простір» сучасного учня і «інформаційний простір» не є одним і тим самим. Несе освіту і виховує сім’я, школа, гуртки, секції – тобто відповідно організоване та скореговане за індивідуальними вимогами, гідно підготовлене дорослими поле для зростання, дорослішання дитини. Усі інші складові, а вірніше було б сказати, псевдо-складові освітнього простору – засоби масової інформації, інтернет-ресурс – неконтрольована, забруднена, часто-густо незрозуміла і не розтлумачена, неавторська і безвідповідальна маса інформації. І у школи через це – нове завдання.Тепер вона стає тлумачем і консультантом для дитини, вона вчить зорієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, зміщує акценти: із споживача електронних розваг в грамотного користувача.

Таким чином, в умовах переходу до інформаційного суспільства, коли з’явилася можливість необмеженого доступу до інформації, освіта надає дитині соціальний досвід, елементом якого є власний досвід, та розвиває в учнів здатність до самостійного вирішення проблем.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка