Основні розділи Бюлетеня Загальний відділСторінка1/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3   4   5


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у вересні 2013 рокум. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0. Загальний відділ

00. Загальні питання науки і культури

004. Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

008. Культурологія

01. Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02. Бібліотечна справа

05. Альманахи. Календарі

1. Філософія. Психологія

159.9. Психологія

16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17. Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2. Релігія. Теологія

3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31. Демографія. Соціологія. Статистика

32. Політика

33. Економіка. Економічні науки

34. Право. Юриспруденція

35. Державне адміністративне управління. Військова справа

36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4. Мова. Мовознавство

5. Математика та природничі науки

50. Загальні відомості про математичні та природничі науки

51. Математика

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53. Фізика

54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55. Геологія. Науки про землю

56. Палеонтологія

57. Біологічні науки в цілому

58. Ботаніка

59. Зоологія

6. Прикладні науки. Медицина. Техніка

60. Загальні питання прикладних наук

61. Медичні науки

62. Машинобудування. Техніка в цілому

63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65. Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67. Різні галузі промисловості та ремесла

68. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1. Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3. Обладнання для обробки даних

681.5. Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6. Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7. Оптична апаратура та прилади

681.8. Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85. Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9. Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72. Архітектура

73. Пластичні мистецтва

74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75. Живопис

76. Графічні мистецтва. Графіка

77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78. Музика

79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8. Літературознавство.

84. Художня література.

9. Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

903. Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904. Археологічні пам’ятки історичних часів

908. Краєзнавство

91. Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія. 94. Історія
0. - Загальний відділ

0

Б81


Бондар, Наталія Петрівна

Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : дослідження, попримірниковий опис / Н. П. Бондар ; НАН України. – К. : НБУ

ім. І. Вернадського, 2012. – 311 c. : ілюстр. – 48 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ВРК. – 1)


002.2(09)

В57


Владимиров, Лев Иванович

Всеобщая история книги. Древний мир. Средневековье. Возрождение ХVII в. : перевод / Л. И. Владимиров. – М. : Книга, 1988. – 310 c. : ил. – Автограф. – 50 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

Г13


Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Каталог : у 2-х ч. Ч. 2 / уклад.

О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, К. В. Лобузіна та ін.; НАН України. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. – 662 c. – 91 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, НМВ. – 1)

003

Г32


Гельб, И. Е.

Опыт изучения письма ( Основы грамматологии) / И. Е. Гельб ; пер.с англ. Л. С. Горбовицкой, И. М. Дунаевской. – М. : Радуга, 1982. –

366 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


0

Г56


Гнатенко, Людмила Анатоліївна

Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ-ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України

ім. І. В. Вернадського. Каталог. Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Л. А. Гнатенко. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. – 154 c. : ілюстр. – 27 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ВРК. – 1)


0

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 1/2, Т. 21. Серія: Історія і філософія науки і техніки. Вип. 21 / відп. ред. В. С. Савчук. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 219 c. – 34 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

0

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології :

зб. наук. пр. Вип. 7 / голов. ред. В. Голубко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. –365 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

Н34


Науково-технічні розробки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара : наук.-інформ. вид. / упоряд.

М. В. Поляков, В. І. Карплюк; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2013. – 584 c. – Укр., рос. та англ. мовами;

До 95-річчя ДНУ ім. О. Гончара (1918-2013). – 75 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

0

Н35


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Наукові праці. Вип. 34 / голова ред. кол. О. С. Онищенко; НАН України; АБУ. – К. : НБУ ім. І. Вернадського, 2012. – 536 c. – 58 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

С24


Світ книг - світ знань : каталог видань вид. центру ЛНУ

ім. І. Франка (2006-2008). – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 112 c. : ілюстр. – 36 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

У74


Усенко, Павло Сергійович

Становлення музеологічної дисципліни: історико-історіографічний аспект ( від Пізнього Відродження до кінця ХХ ст.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / П. С. Усенко. – Д., 2013. – 230 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)
004. Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера


004.942

В33


Верлань, Анатолій Федорович

Моделі динаміки електромеханічних систем / А. Ф. Верлань,

В. А. Федорчук ; НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – К. : Наук. думка, 2013. – 222 c. – (Проект "Наукова книга"). – 158 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


004.932

В75


Воробель, Роман Антонович

Логарифмічна обробка зображень : монографія / Р. А. Воробель ;

НАН України. Фіз.- мат. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – К. : Наук. думка, 2012. – 231 c. – (Проект "Наукова книга"). – 139 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


004:37(063)

И74


Информационные технологии в образовании. XI Международная конференция-выставка 5-9 ноября 2001 г. : сб. трудов. Ч. VI /

И. В. Серова, О. Ю. Лобанова, С. А. Филиппов и др. – М. : МИФИ, 2001. – 64 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004(03)

К63


Компьютерные информационные системы и хранилища данных. Толковый словарь / А. Г. Додонов, С. Р. Коженевский, Д. В. Ландэ,

В. Г. Путятин. – К. : Феникс, 2013. – 554 c. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004(060.55)

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. № 743. Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 231 c. – 37 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.627

П54


Поляков, Гліб Олександрович

Основи теорії стиснення повідомлень без втрат інформації : навч. посіб. для студ. ДНУ спец. "Системи техн. захисту інформації, автоматиз. її обробки" / Г. О. Поляков ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. – 148 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 15, КПМ. – 2)


007

У31


Удовик, Ирина Михайловна

Информационная технология обработки слабоконтрастных изображений на основе метода цифровой интерферометрии : дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / И. М. Удовик. – Д., 2013. – 151 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)
008. Культурологія


008

И29


Идентичности и ценности в эпоху глобализации / под ред.

Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Павленко. – К. : Наукова думка, 2013. – 603 c. – (Проект "Наукова книга"). – 395 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

008

С29


Селигей, В. В.

На перекрестке культур Востока и Запада: транскультурный феномен творчества Фрэнка Чина : монография / В. В. Селигей, В. И. Липина. – Д. : Инновация, 2013. – 174 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, Чз3. – 1)
1. Філософія. Психологія


1

Г68


Гордиенко, Влада Сергеевна

Философия "поющего сердца" И. Ильина (историко-философский анализ) : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.05 / В. С. Гордиенко. – Д., 2013. – 210 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

1

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 9/2, Т. 21. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. Вип. 23 (1) / відп. ред. О. С. Токовенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 179 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

1

Л93


Людина в сучасному світі : кол. моногр. в 3-х кн. Кн. 2. Психолого-антропологічний контекст / за заг. ред. В. П. Мельника. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2012. – 602 c. – 76 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Л93


Людина в сучасному світі : кол. моногр. в 3-х кн. Кн. 3. Антропний принцип концептуалізації політики в науковому дискурсі / за заг. ред.

В. П. Мельника. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 602 c. – 68 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія філософські науки. Вип. 15 / голов. ред. В. Мельник; Львів. нац. ун-т

ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 342 c. – 34 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М54


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Методика соціальних досліджень" / уклад. Ю. В. Борисова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. – 40 c. – Для студ. ДНУ, які навч. за спец. соц.- гуманітарного напряму. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

1

Н35


Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Вісник: Філософія. Психологія. Педагогіка. [Електронний ресурс]. №1 (34) /2012 / голов. ред. Б. В. Новіков. – К. : Політехніка, 2012. – 700 МВ c. + 1 CD-R. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

1

Н35


Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Вісник: Філософія. Психологія. Педагогіка. №2 (35) /2012 / голов. ред. Б. В. Новіков. – К. : Політехніка, 2012. – 155 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н35


Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Вісник: Філософія. Психологія. Педагогіка. №3 (36) /2012 / голов. ред. Б. В. Новіков. – К. : Політехніка, 2012. – 139 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ц65


Ціннісно-нормативне обгрунтування соціальних теорій : монографія / авт. А. Єрмоленко, Ю. Бауман, О. Лазоренко та ін. – К. : Наукова думка, 2013. – 456 c. – (Проект "Наукова книга"). – 333 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

1

Ш70


Шляхов, Борис Михайлович

Марксизм и вопросы культуры : проблемы человека и культуры в современной идеологической борьбе / Б. М. Шляхов. – К. : ТОВ Друкарня "Бізнесполіграф", 2013. – 383 c. – Автограф . – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2. Релігія. Теологія


2

А50


Али-заде, Айдын Ариф оглы

Исламский энциклопедический словарь / А. А. Али-заде. – М. : Ансар, 2007. – 400 c. – (Золотой фонд исламской мысли). – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

А56


Аль-Калям : зб. наук. пр. Вип. № 1. Бібліотека ісламознавства / голов. ред. С. В. Ісмагілов; Укр. центр ісламознавчих досліджень. – Донецьк : Світ книги, 2013. – 440 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Б90


Буглаков, Михаил

Преосвященный Георгий Конисский архиепископ Могилевский /

М. Буглаков. – Минск : Виноград, 2000. – 655 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

И87


аль-Исмаил, Тахия

Жизнь Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): жизнеописание Пророка на основе самых ранних источников / Т. аль-Исмаил ; пер.с англ. Абдул-Къадыра Нурмухаммедова. – К. : Ансар Фаундейшн, 2013. – 332 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

І-87


Ісламська цивілізація: історія та сучасність. Іслам в Європі: вчора, сьогодні, завтра : роботи переможців IV-го і V-го Всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень молодих учених ім. А. Кримського / упоряд. М. І. Кирюшко. – К. : ІН-ФОЛІО, 2013. – 224 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

К43


Киридон, Алла Миколаївна

Держава - церква - суспільство: інверсна трансформація в Україні : монографія / А. М. Киридон ; Рівенський ін-т слов'янознавства Київського славістичного ун-ту. – Рівне : РІС КСУ, 2011. – 216 c. – (Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Л52


Летопись Единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода за 7519 - 2011 год / сост. священик Е. Саранча; Московская епархия Русская Православная Церковь Московского Патриархата. – М. : ЗАО Линия График, 2012. – 48 c. : ил. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М91


Муравьев, Андрей Николаевич

Путешествие по святым местам русским : в 2-х ч. Ч. 1 /

А. Н. Муравьев. – Репринт. воспроизв. изд. 1846 г. – М. : Книга:

СП "Внешиберика", 1990. – 384 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 2 (ВРК. – 2)

2

Т78


Труди Київської Духовної Академії. № 17 / відп. ред. В. Савельєв. – К. : Вид-чий відділ Української Православної Церкви, 2012. – 360 c. –

35 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Т78


Труди Київської Духовної Академії. № 18 / відп. ред. В. Савельєв. – К. : Вид-чий відділ Української Православної Церкви, 2013. – 358 c. –

35 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)2

Ц26


Цвейг, Стефан

Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина : пер. с нем. /

С. Цвейг ; вступ. ст. и прим. Л. Н. Митрохина. – М. : Мысль, 1986. –

237 c. – (Библиотечная серия). – 2 р. 30 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

2

Ц26


Цвейг, Стефан

Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина : пер. с нем. /

С. Цвейг ; вступ. ст. и прим. Л. Н. Митрохина. – К. : Политиздат Украины, 1989. – 382 c. – 3 р.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32 Політика


32

А73


Ануфрієв, Л. О.

Політологія : навч.-метод. посіб. для студ. всіх спец. ун-ту /

Л. О. Ануфрієв, О. В. Григор'єв, О. Ю. Хорошилов. – О. : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2012. – 86 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


327

Б20


Балабанов, Костянтин Васильович

Дипломатична та консульська служба : підруч. для студ. ВНЗ /

К. В. Балабанов, М. В. Трофименко. – Донецьк : Вид-во Ноулідж, 2013. – 432 c. – Затв. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


32

Б48


Березинський, Леонід Володимирович

Політична ефективність державної влади як критерій спроможності держави : дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Л. В. Березинський. – Д., 2012. – 205 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32(477)(075.8)

Г15


Галик, Володимир Миколайович

Україна в Європі і світі : навч. посіб. / В. М. Галик. – К. : Знання, 2013. – 364 c. + CD. – Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Г17


Гальчинський, Анатолій Степанович

Нотатки радника Президента. Десять років з Президентом Леонідом Кучмою / А. С. Гальчинський. – К. : Либідь, 2013. – 584 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(470)

Г53


Глебов, С. В.

Зовнішня політика Росії : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Міжнародні відносини" / С. В. Глебов. – О. : Астропринт, 2007. –

76 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(477)

З-12


Забєля, Максим Сергійович

Конвертаційні стратегії основних політичних акторів президентської кампанії в Україні - 2010 : дис. канд. політ. наук: 23.00.02 /

М. С. Забєля. – Донецьк, 2012. – 217 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


32(477)

К61


Коломоєць, Анастасія Вікторівна

Символічне насилля у президентській виборчій кампанії 2010 р. в Україні : дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / А. В. Коломоєць. – Донецьк, 2012. – 240 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

Л44


Леник, Володимир

Українська організована молодь : молодечі організації від початків до 1914 р. / В. Леник. – Л. : Фенікс Лтд, 1994. – 182 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

О-48


Ойкумена : альманах сравнительных исслед. полит. ин-тов, соц.-экон. систем и цивилизаций. Вып. 8 / рук. проекта В. П. Семиноженко, науч. ред. и сост. А. А. Фисун. – Х. : НИСИ, 2011. – 256 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

П18


Партійна система України після парламентських виборів - 2012 : аналіт. доп. / за заг. ред. О. А. Фісуна. – Х. : Золоті сторінки, 2012. –

115 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

П78


Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / відп. за вип. В. М. Сизонтов. – К. : НІСД, 2013. – 576 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С83


Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. № 1 (26), 2013 р. / голов. ред. А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2013. – 220 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Ч-46


Чередниченко, Владимир Иванович

Ключевая фигура : рассказы: в 2-х кн. Кн. 1 / В. И. Чередниченко. – Д. : Монолит, 2012. – 304 c. : ил. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Ч-52


Четверик, Григорій Григорович

Мережевий вимір соціально-політичної стабільності в сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Г. Г. Четверик. – Д., 2013. – 203 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)
33. Економіка. Економічні науки


336

Б98


Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки : аналіт. доп. / О. О. Молдаван, С. О. Біла,

О. В. Шевченко, М. О. Кушнір та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 80 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

В19


Васильців, Тарас Григорович

Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т. Г. Васильців,

О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. Т. Г. Васильціва. – К. : Знання, 2013. – 446 c. – Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

В25


Вдовенко, Наталія Михайлівна

Основи формування та обліку фінансових результатів діяльності ставових господарств у перехідній економіці України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Вдовенко. – К. : МП Леся, 2003. – 284 c. – Реком. МОНУ. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Д40


Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку / авт. кол.: В. Мамонтова, Н. Балдич, Н. Гринчук, Л. Чорній. – К. : Центр громадської експертизи, 2013. – 173 c. – Проект "Місцевий економічний розвиток міст України". – 15 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, Чз8. – 1)

33

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник №10/3. Т. 21. Серія: Менеджмент інновацій. Вип. 2 / відп. ред.

Н. П. Мешко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 258 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

33

З-12


Забрудський, Олександр Васильович

Забезпечення соціально-економічного розвитку територій у пріоритетах корпоративної соціальної відповідальності : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / О. В. Забрудський. – Д., 2013. – 226 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка