Основні розділи Бюлетеня Загальний відділСторінка5/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5

Сухоніс, Фідель

Портрети з рідного кореня : Оповідання. Нариси. Статті /

Ф. Сухоніс. – Д. : Пороги, 2005. – 247 c. – (Б-ка "Видання журналу "Бористен"). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Рос)5

Ц19


Царский суд. – М. : Современник, 1997. – 256 c. : ил. – (Государи Руси Великой). – Царский суд: повесть/ П. Н. Петров. Крылья холопа: повесть/ К. Г. Шильдкрет. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(7Кан)

Ш26


Шарма, Робин

Монах, который продал свой "Феррари" : история об исполнении желаний и постижении судьбы / Р. Шарма. – К. : София, 2009. – 288 c. – 42 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)
9. Географія. Біографії. Історія


9(477)(075.8)

І-90


Історія української культури : навч. посіб. / за ред. В. П. Мельника,

М. В. Кашуби, А. В. Яртися. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 482 c. : ілюстр. – 105 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

9(477)

К26


Карпова, Світлана Геннадіївна

Посібник до вивчення курсу "Історія української культури" /

С. Г. Карпова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2013. – 36 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 6, Б3. – 1, Б4. – 1, Б5. – 1, Чз2. – 1, Чз3. – 1, УБГ. – 6)

9(477)

Т68


349-й, і Останній рік Росії в Україні : худож.-публ. зб. / упоряд.

Ф. А. Сухоніс. – Павлоград, 2004. – 242 c. – (Б-ка "Видання журналу "Бористен"). – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

9

Я49


Якунин, Виктор Кузьмич

Методология истории (в контексте историографической практики) : учеб. пособ. для студ. V курса ист. ф-та ДНУ / В. К. Якунин. – Д. :

РВВ ДНУ, 2012. – 72 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 1, УБГ. – 6)

902. Археологія


902

Б12


Бабенко, Василий Алексеевич

Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края /

В. А. Бабенко ; авт.-сост. : В. В. Колода, А. Ф. Парамонов,

В. С. Старостин; Днепропетровский нац. ист. музей

им. Д. И. Яворницкого. – Х. : Харьков. частный музей городской усадьбы, 2013. – 148 c. : ілюстр., фото. – 75 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


902

І-24


Іващук, Леся

Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу Всеукраїнської академії наук (1918-1934 рр.) : монографія / Л. Іващук. – К. : НБУ

ім. В. І. Вернадського, 2012. – 352 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


902

К56


Ковальова, Ірина Федорівна

Каталог старожитностей доби пізнього середньовіччя містечка Самарь та Богородицької фортеці. Вип. 2 / І. Ф. Ковальова, В. М. Шалобудов,

В. О. Векленко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара; Лабор. архіолог. Придніпрв'я. – Д. : Ліра, 2013. – 156 c. – 17 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

9. Історія


94(43)

В74


Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / отв. ред. С. И. Бобылева; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : Изд-во ДНУ, 2013. – 324 c. – 34 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(450)

Г12


Гаврилишин, Петро Михайлович

Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.) : монографія / П. М. Гаврилишин. – Івано-Франківськ : Вогонь з неба, 2012. – 246 c. : ілюстр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Г91


Грушевський, Михайло

Історія України. Десята тисяча / М. Грушевський. – Репринт. вид.

1913 року. – К.; Л., 1992. – 524 c. : ілюстр. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


94(477)

Г91


Грушковський, Іван

Правдиві сторінки історії України і світу : зб. ист.-публ. матер. /

І. Грушковський. – 8-ме вид. – Б. м. в., 2013. – 48 c. : ілюстр. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Вісник №1/1. Т. 21. Серія: Історія та археологія. Вип. 21 / відп. ред.

С. І. Світленко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 258 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)


94(477)

Д75


Дрозд, Роман

Історія українців у Польщі в 1921-1989 роках : монографія / Р. Дрозд, Б. Гальчак, І. Мусієнко. – 3-тє вид., випр., доп. – Х. : Золоті сторінки, 2013. – 270 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(477)(03)

Е64


Енциклопедія історії України : у 10-ти т. Т. 9. Прил - С / голова ред. кол. В. А. Смолій. – К. : Наук. думка, 2012. – 940 c. : ілюстр. – 295 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

З-32


Записки Сердюка Николая Павловича. : с. Кирово, Долинский район. – К. : ТОВ Агро Медіа Груп, 2009. – 384 c. : ил. – ("Родовід Сердюків"). – 50 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

И90


Исторія Русовъ или Малой Россіи / соч. Г. Конискаго, Архіепископа Бълорускаго. – М. : Въ Университетской Типографіи, 1846. – 306 c. – Репринт. воспр. 1846 г. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

94(47)

К54


Князьков, С.

Очерки из истории Петра Великого и его времени / С. Князьков. – Репринт. воспр. изд. 1914 г. – Пушкино : Культура, 1990. – 655 c. : ил., портр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

94(477)

К73


Кот, Алексей Николаевич

Отечества крылатые сыны. Записки штурмана / А. Н. Кот. – Тюмень : Вектор Бук, 2011. – 200 c. : ил. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

К80


Кресова книга справедливих 1939-1945. Про українців, які рятували поляків, винищуваних ОУН та УПА : дослідж. та матер. / упоряд.

Р. Недзелько; Ін-т Національної Пам'яті Польщі. – Перевид. з пол.

2007 р. – К. : Золоті ворота, 2013. – 240 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(477)

К80


Кресовая книга праведников 1939-1945. Об украинцах, спасавших поляков, подвергнутых истреблению со стороны ОУН и УПА : исслед. и матер. / сост. Р. Недзелько; Ин-т Национальной Памяти Польши. – Переизд. с пол.

2007 г. – К. : Золотые ворота, 2013. – 240 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(549.1)

К82


Крижко, Євген Володимирович

Політика Пакистану щодо держав Центральної Азії (1991-2008 рр.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Є. В. Крижко. – Сімф., 2012. – 228 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(47)

К88


Кудряшов, К. В.

Александр І и тайна Федора Козьмича / К. В. Кудряшов. – Петербург : Время, 1923. – 96 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

94(477)

М54


Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт із дисципліни "Історія України" / уклад.: Ю. І. Коломоєць, В. Я. Яценко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. –

72 c. – Для студ. 1 к. ДНУ заоч. форми навчання. – 4 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 4, УБП. – 3)

94(477)

М71


Мишуста, Анастасія Олександрівна

Громадсько-політична та культурно-освітня діяльність українських жінок-емігранток у міжвоєнній Чехословаччині (1921-1939 рр.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / А. О. Мишуста. – Д., 2012. – 280 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

О-78


Остропольська, Марина Вікторівна

Михайло Павлик та його інтелектуальне оточення останньої чверті Х1Х - початку ХХ ст. : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 /

М. В. Остропольська. – Д., 2012. – 210 c. – Б. ц., автореф.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


94(=917)

П78


Проблеми слов'янознавства = Problems of slavonic studies : зб. наук. пр. Вип. 61 / голов. ред. В. Чорній; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 299 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

Т20


Тарле, Евгений Викторович

Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год / Е. В. Тарле. – М. : Воениздат, 1992. – 304 c. : ил. – 20 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Чз3. – 1)

94(510)

Ц86


Цунэо, Инако

Право и политика современного Китая. 1949 - 1975 гг. / И. Цунэо ; пер.с яп. В. В. Батуренко и Е. Г. Пащенко. – М. : Прогресс, 1978. – 295 c.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

Ч-15


Чайковский, Анатолий

Война или военная преступность? : сб. публ. / А. Чайковский,

Д. П. Химка, П. А. Рудлинг. – К. : Золотые ворота, 2013. – 128 c. – ("Историческая правда" Т. ІІІ). – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


94(477)

Ч-15


Чайковський, Анатолій

Війна чи військова злочинність? : зб. публ. / А. Чайковський,

Д. П. Химка, П. А. Рудлінг. – К. : Золоті ворота, 2013. – 128 c. – ("Історична правда" Т. ІІІ). – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


94(47+57)

Ч-49


Чернікова, Наталія Семенівна

Суспільно-політична та державна діяльність графа Олексія Олександровича Бобринського : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 /

Н. С. Чернікова. – Д., 2012. – 222 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека (версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень у вересні 2013 р. 287 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки

htt: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

п Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3Чз - Читальна зала корпусу 4

Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.; Редактор: Воропай А. Т.; Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.; Відповідальний за вип. : Кубишкіна С. В.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка