«Особисте продуктивне зростання вчителя як мета педагогічного процесу»Скачати 80.04 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір80.04 Kb.
Педрада «Особисте продуктивне зростання вчителя

як мета педагогічного процесу»

Слайд 1

Мета: сприяти усвідомленню учасниками необхідності самовдосконалення і прагнення до особистісного і професійного зростання як умови життєвого благополуччя; допомогти вчителям усвідомити наявність проблемних зон в професійній сферах, формувати навички групового співробітництва.

Слайд 2
Думки вголосУ біографію людини школа входить одним рядком. Не забувайте, будь-ласка, що цей рядок визначає всю біографію.

Не так важливо, чого вчать, важливо як учать.

Кожен учитель – це держава, яка може бути демократичною чи авторитарною.
Ознайомлення з планом педради
Слайд 31.Складові професіоналізму.

2.Особистісні риси сучасного педагога.

3.Потенціал педагогічного колективу.

4.Як здійснюється педагогічне дослідження?

5.Мотиви діяльності педагогічного колективу.

6.Аналіз деяких педагогічних проблем.

Упродовж педради нам необхідно буде спілкуватися, радитися, дискутувати. Налаштуватися на співпрацю я пропоную у такий спосіб.
Слайди 4-5

Ще до початку педради ви виконали 1 вправу-тест, обравши одну із запропонованих фігур і об’єдналися у 4 групи: стислі результати тестування розміщені за вашими столами, більш докладніше про результати можна дізнатись особисто у мене.
Наступна вправа «Криголам» – повідомте щось про свою педагогічну діяльність одним реченням за схемою «Я ……. І це класно!»

Мета: надати можливість учасникам педради висловитися, щоб створити умови для ефективної праці.

Особливості сучасної економічної та соціокультурної системи потребують постійної зміни і відновлення характеру спрямованості освітньої та професійної підготовки. Використання інноваційної освітньої моделі навчання змушує педагога самостійно встановлювати ефективність упровадження тієї чи іншої технології навчання, досягнення учнями рівнів розвитку компетентностей, коригувати процес просування новацій в освітнє середовище, тобто бути професійно компетентним. Бути компетентним – значить уміти мобілізувати в даній ситуації набуті знання й досвід. Із яких компонентів складається професійна компетентність педагога? Що має змінюватися, щоб можна б було стверджувати, що здійснюється особистісний ріст педагога?

Наступна вправа "Незакінчені речення" (для молодих і нових вчителів в колективі)

 Завдання: не роздумуючи, закінчити речення:
 • Про мене сказали б …

 • Я люблю дітей, але …

 • Не хочу вихвалятися, але я …

 • У спілкуванні з учнями почуваю себе впевнено, але …

 • Останнім часом в роботі мене засмучувало …

 • Я люблю свою роботу, але …

 • Учням цікаво зі мною , тому …

 • Учні слухають мене, але …

 • В мене недоліків немає, тому …

 • В школі вчитель …

 • Вважаю, що ідеальний вчитель, це

 • Учень не хоче …

 • Вчитель і учень …

 • Спілкування з учнем …

 • Думаю, що успішний вчитель …

 • Мені здається, що батьки …

 • Я вважаю себе …

 • Адміністрація школи …

 • Як би я займала керівну посаду, то..

 • Віддаю перевагу праці з …

 • Батьки найчастіше …

 • Мій колектив …

 • Зараз роль батьків як і завжди …

 • Бути вчителем значить …

 • Вчитель повинен бути …

 • Колеги вважають, що як вчитель я

 • Хотілось би, щоб я був учителем, який …

 • Я був би відвертим, якби …
Наступна вправа "Особистісний ріст учителя"

Один із учасників сідає на "гарячий стілець" .Завдання. Подивіться на учасника в центрі кола. Ви його вже добре знаєте. Уявіть його через п’ять років, розкажіть, де він працюватиме, який у нього буде статус, що робитиме у вільний час, який у нього буде зовнішній вигляд?

Поки група висловлюється, вчитель мовчить.

Представлення власного бачення свого майбутнього:


 • Яким Ви уявляєте собі своє майбутнє?

 • Чого очікуєте?

 • Чого побоюєтесь?

Висновки.

Ідемо далі. Назвіть складові професійної компетентності вчителя.

Метод «Мозковий штурм»

Мета: зібрати якомога більше варіантів, які б розкривали зміст поняття «професійна компетентність вчителя»
Слайд 6

Професійна компетентність педагога

- Наукові знання.

- Базові вміння.

- Мотиви діяльності.

- Ціннісні орієнтації.

- Розуміння навколишнього світу й свого місця в ньому.

- Стиль взаємин з людьми.

- Загальна культура.

- Здатність до саморозвитку, самовдосконалення.


Навчальний процес в умовах реформування освіти України потребує перегляду позиції сучасного вчителя.
Слайд 7.

Назвіть риси, притаманні сучасному вчителю.

Метод «Коло ідей».
Мета:залучити усіх присутніх до обговорення проблеми.
Слайд 8Як стати вчителем-професіоналом? Незважаючи на різноманітність форм організації методичної роботи, основною залишається робота над самоосвітою.

Слайд 9

Якщо роботу над темою самоосвіти ретельно сплановано, чітко визначені кінцеві результати, то це може стати педагогічним дослідженням. За яким планом описувати педагогічне дослідження?

Слайд 10


Структура опису педагогічного дослідження

1. Діагностика – прогнозування – програмування – планування – організація – контроль – корекція – результати

2. Мотивація – постановка мети – зміст – форми – методи – контроль – корекція – результат

3. Діагностика – постановка мети – проектування – контроль – аналіз – застосування тощо.

Слайд 11

Презентувати результати педагогічного дослідження можна у різний спосіб.

Виступ на засіданнях М/К, ММО, конференціях.

- Мультимедійна презентація.

- Стаття в науково-методичному журналі.

- Методичні рекомендації.

- Міні-підручник.

- Збірка дидактичних матеріалів.

- Дисертація.


Одна із складових професійної компетентності – мотиви діяльності. Робота над темою самоосвіти починається з мотивації. Навіщо я це буду робити? Що це дасть мені? Ядром мотивації життєвої і професійної активності є цінності. Отже, цінності мотивують поведінку, допомагають людям визначитися.

 • Давайте визначимо, відповідно до яких цінностей наш колектив будує свою діяльність.

Наступна вправа «Цінності, важливі для професійного вчителя»

Слайд 12


Завдання – вибрати з цих цінностей 10, потім 5, потім 3.

Пронумеруйте останні 3 цінності.

Питання для обговорення:

- що ви відчували, коли вас просили пронумерувати якості?

- чи легко було розставатися з вашими цінностями? Чому?

На аркуші записуються цінності під номером 1.
Висновок: відповідно до цих цінностей колектив будує свою діяльність.

Чи готові ми до самореалізації? На це питання нам допоможе дати відповідь наступна вправа. (опитування).

Слайд 131

Я сприймаю своє життя цілісно, знайшов (знаю, визначився) свою справу в житті.

5      4      3      2       1

Не знайшов, не знаю,

не визначився


2

У мене є тверді моральні переконання

5      4      3       2      1

Не маю


3

Я сприймаю людей такими, як вони є

5      4      3       2      1

Не сприймаю4

Я досить гнучкий в поведінці, легко адаптуюся до нової ситуації

5      4      3       2      1

Не адаптуюсь5

Я зможу відмовитись від спокуси

5      4      3       2      1

Не зможу


6

Я впевнений в собі і зможу постояти за себе

5      4      3       2      1

Не  зможу7

Я зможу захистити себе від агресії

5      4      3       2      1

Не зможу


8

Я творчо підходжу до справи

5      4      3       2      1

Не творчо9

Я виховую себе, розвиваю свої здібності

5      4      3       2      1

Не розвиваю10

Я зможу зорієнтуватись в ринкових відносинах, зробити кар’єру

5     4       3       2      1

Не зможуУ кожного з нас є сильні і слабкі сторони. Подумайте, як ви можете використати свої сильні сторони у професійній діяльності.
Ефективність роботи вчителя залежить від уміння розв’язувати педагогічні проблеми.

Сьогодні ми спробуємо проаналізувати 4 проблеми, кожна група буде обговорювати шляхи вирішення одної з них:

Слайд 14
 1. Використання новітніх методів навчання.

 2. Включення учнів у процес навчання.

 3. Мотивація учнів до навчання.

 4. Мотивація вчителя до самовдосконалення.


Наведіть результати у таблиці для вашої проблеми.

Аналізувати проблеми треба за методом «SWOT»:

Слайд 15


Групи презентують аналіз конкретної проблеми за методом «SWOT».
Загальні висновки

Особистісний підхід до навчально-виховного процесу передбачає певну переорієнтацію свідомості вчителя, погляду на особистість учня та на себе як на цінність та самоцінність. Тоді навчально-виховний процес набуде особистісного спрямування. Використання новітніх технологій потребує нового педагогічного мислення, на шляху якого постають певні проблеми та перешкоди: вплив освітніх традицій, почуття дискомфорту, які спричиняють будь-які зміни, брак мотивації до змін, моделей та інформації стосовно ефективного навчання. Однак сьогодні перед школою стоїть завдання розвитку особистості, критичного мислення та гуманізації освіти, на уроках потрібно використовувати широкий спектр особистісно орієнтованих технологій.Сьогодні було порушено багато проблем. Але ми не ставили за мету їх розв’язання. Вважаю, що ті питання, думки, відчуття, почуття, які виникали у вас підчас педради, ті навички, які ви набули, сприяли фаховому росту.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка